Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P9. Počátky šíření levotočivých energií světelnými bytostmi

P9. Počátky šíření levotočivých energií světelnými bytostmi

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 25.2.2013
Marie Mejdrová Jiří Novák

Příběh o tom, že na světelné cestě je nezbytné temné energie zásadně odmítnout

Jiří Novák

Temné energie vždy urychlovaly určité procesy a to bylo chápáno pozitivně

V polovině roku 2008 se vyskytlo následující karmické čištění, které naznačuje, jaký postoj zaujaly v dávné minulosti tehdejší světelné instituce, když si uvědomily existenci nového druhu energií, jiných než světelných, jakoby zrcadlově převrácených, levotočivých.

Tehdy se na jedné straně zdálo, že tyto jiné energie urychlují a zjednodušují některé duchovní procesy, což vypadalo pozitivně. Zatím ještě nebylo známo, že to zjednodušení a urychlení mohlo být na úkor etické čistoty. Jednodušší a rychlejší je totiž například energii, věc neoprávněně vzít ze zásob jiné bytosti, instituce, systému (například jiného člověka, nebo planety Země). Než o ni regulérním způsobem požádat a zasloužit si ji úrovní své vnitřní čistoty.

Urychlení určitého procesu mohlo být také na úkor toho, že se daný problém nevyřešil, ale pouze překryl, kamsi přemístil, dobře uklidil. A plné řešení se tím odsunulo na neurčitou dobu v budoucnosti. Problém pak sice mohl vypadat jako vyřešený, srovnaný. A celý proces jako výrazně urychlený. Ale ve skutečnosti byly příznaky jen na chvíli potlačeny nebo přesunuty jinam. Nikdo v té době netušil, že takový způsob řešení přinese problémy do budoucna. Že to, co se v dané situaci kompletně nedořešilo, se stejně bude muset jednoho dne znovu otevřít a dořešit se vším všudy.

Bytosti si tak zpočátku neuvědomovaly, že zacházení s těmito energiemi, které dnes nazýváme temné, přinese do budoucna také neobvyklé reakce. Nepříznivé destrukce, určité projevy nesvobody, náhlé vyvalení se nahromaděných nedořešených problémů. Náhlé provalení se, protržení nádrží s odpady, apod. Bylo potřeba detailně prozkoumat, co vlastně tyto energie přinášejí. Jestli jde z pohledu Světla o jednoznačný pokrok. Nebo jestli tyto energie znamenají pro Světlo určité nebezpečí. Jenže tehdejší Síly Světla neměly dostatečný duchovní nadhled na to, aby tuto situaci dokázaly objektivně posoudit.

 

Tyto informace jsou mimořádně důležité i pro současnost. Protože něco podobného se opakovaně děje i dnes. Kdy původně světelné bytosti nacházejí a doporučují v dnešním světě stále další způsoby, jak pomocí jakýchsi nových metod, energií, postupů urychlit upadající světelnou evoluci. Někteří tomu říkají mandaly, další zase Tibetské mísy. Jiní vymysleli orgonity, další propagují cestu do vybájené nehmotné 5. dimenze. Ve skutečnosti však nejde o nic zcela nového. Jen o vytahování dalších a dalších starých umělých prostředků na posílení duchovní cesty pocházejících z dávné minulosti. To, čeho by se lidstvo mělo naopak vzdát, je tak znovu vytahováno do projevení.

 

Dnes však už víme, a na těchto webových stránkách opakovaně vysvětlujeme, že nic z toho a mnoho dalších podobných záležitostí již nepatří do světelné evoluce. Jde pouze o další temný záměr, temnou metodu, vnesenou do duchovní práce upadajících světelných bytostí. Ti, kteří něco takového propagují, přitom netuší, že vlastně doporučují další metodu temné duchovní práce. Že tím zarážejí další hřebík do připravované rakve světelného vývoje. Že posouvají svět zase o krok blíže k úplnému vítězství temné strany světa.

Obnažené karmické vrstvy z minulosti

Podrobným vyšetřením čaker člověka, kterému se obnažily karmické vrstvy z této minulosti, bylo zjištěno následující:

Energie tohoto člověka v tehdejší jiné existenci byly následující: temná energie 90%, temná síla 99%. Z našeho dnešního pohledu to naznačuje, že byl již plně ovládnut, prosycen, temnými energiemi. Že v tehdejší existenci již neměl šanci se z tohoto skrytého temného ovládnutí dostat.

Přestože měl tehdy v tom světě vnější světelné vzezření, při energetickém pohledu z vyššího duchovního nadhledu, který dnes poskytuje Nová duchovní cesta, se jevil jinak. Vypadal jako ohromná temná bytost s mimořádnou temnou silou, zlá, agresivní. Jeho Vnitřní Já vypadalo jako zrůda. Podobně to můžeme dnes vnímat u mnohých výrazně zatemněných lidí v našem hmotném světě. Ve hmotě se sice jeví jako vysoce inteligentní, prezentují se uhlazených chováním, dokážou přesvědčivě slibovat nemožné. Při duchovním energetickém pohledu však mohou vypadat jako temná agresivní monstra s ostny, důkladně chráněná temným pancířem.

Vyšetření čaker odhalilo ovládací vrstvy

Detailní vyšetření čaker a temných nánosů na nich odhalilo tehdejší magické ovládací nebo pověřovací vlivy na jeho bytosti. Postupujeme odshora dále do nitra. Tedy proti běhu času při postupném ukládání těchto nánosů.

 

 1. Čakry vpředu i vzadu na 5. – 7. úrovni byly obaleny temným nánosem. Což názorně znamená, že tato bytost měla tehdy hlavu i s krkem v nehmotném temném ovládacím pytli. (Detailní informace o čakrách jsou například v článcích 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?, 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.)
 2. Vzadu dole na zádech na čakrách 1B – 3B byl další temný nános. Ten bylo možné identifikovat jako superúpis extrémní síly. Superúpis znamená, že bytost dala do zástavy nejen sebe samu, ale i vše další, co jí bylo původním světelným úkolem svěřeno.
 3. Vzadu na čakrách 2B – 4B další nepříznivá energie, tentokrát už ne zcela jednoznačně temná. Spíš silně zašpiněná světelná energie. Identifikováno jako pověření centrálních světelných sil ve Stvoření: Prozkoumat anomálie v energiích, jak takové divné obrácené (levotočivé) energie vznikly, jaký mají význam a k čemu jsou vhodné.
 4. A pod tím opět na čakrách 2B – 4B další nános jednoznačně temných energií. Rozpoznáno jako pověření živoucí temné esence: Propagovat tuto energii jako nástroj, který vše zrychluje, zjednodušuje a je proto velmi prospěšný straně Světla.

Jak tehdy tato ovládnutí na sebe navazovala?

Způsob uložení těchto ovládacích nánosů umožňuje do jisté míry odhadnout, jak to tehdy bylo. Postupujme obráceně od nejhlouběji uložených vrstev. Protože to, co se stalo jako první, to je naopak uloženo nejhlouběji.

Úplně nejhlouběji je nános temných energií v dolní části zad (čakry 2B – 4B), který ovlivňuje i oblast srdce, tedy životní jiskru. Jde o jakési pověření přímo od inteligentních temných energií, aby je tato bytost propagovala jako nástroj, který vše zrychluje, zjednodušuje. Tedy jako nástroj, který je a bude velmi prospěšný pro stranu Světla.

Neetickými činnostmi bytost přitáhla na sebe temnou energii

Jak k tomu ta bytost mohla přijít? Je možné odhadnout, že tato bytost k sobě přitáhla temné energie určitými neetickými činnostmi. Například snahou umělými zásahy urychlit některé přirozeně probíhající duchovní procesy. Nahlédnout mimo pořadí tam, kam bytost ještě nemá právo pronikat. Nebo se dostat na duchovní úrovně, na které ještě není svojí vnitřní čistotou a úrovní harmonie připravena.

 

Temná energie pak už sama dokázala určitou formou úpisu zajistit, aby ji tato bytost vnímala. Aby měla pocit, že objevila něco mimořádného, co může straně Světla výrazně pomoci v dalším vývoji. Tato bytost se tak jakoby stala vynálezcem, který na zcela novou možnost jako první upozornil.

Světelné instituce ji pověřily úkolem tuto energii prozkoumat

Dále časově následovalo pověření této bytosti tehdejšími světelnými institucemi podrobně vše prozkoumat, zmapovat. Nebylo přece nic divného, že právě ona byla pověřena tímto úkolem. Ona totiž na ten problém jako první upozornila. Ona byla tím, kdo jako první existenci těchto zvláštních energií zaregistroval. Ona tím prokázala schopnost určitého vnímání, které další světelné bytosti v tu chvíli neměly. Ona se tak měla stát tím článkem, který navrhne zásadní doporučení, jestli je vhodné, aby strana Světla tuto levotočivou energii používala.

 

V tuto chvíli bychom řekli, že jde o jasný střet zájmů. Bytost má vytvořit nezávislé hodnocení temné levotočivé energie, ale již dříve byla na nevědomé úrovni zavázána, aby tuto energii propagovala. Zpočátku však byla služba Temnu obvykle nevědomá. Ani tato samotná bytost tak nevěděla, komu vlastně slouží. Až teprve dalším vzestupem na temné stezce si bytosti postupně začaly uvědomovat, že bojují za své vlastní výhody, a nikoliv za výhody celku, společnosti, národa, civilizace.

 

Není divu, že podobný střet zájmů se vyskytuje i v dnešním světě, například u našich zákonodárců. Zpočátku také mohlo jít pouze o nevědomé chyby, kterých nevyužívali samotní poslanci, ale dokázali je využívat druzí lidé. V současné době však už jde o vědomé využívání nedůsledností ve schválených zákonech. Když poslanci přiklepnou zakázku firmě, které jsou nějakým způsobem skrytě zavázáni. A snaží se to provést tak, aby veřejnost o tom nevěděla. Oni už přesně vědí, co dělají, a co je v pozadí jejich činu.

Temné síly si bytost zavazují superúpisem

Pokračuji dál. Teď už bylo jasné, že tato bytost má v rukou moc a sílu zajistit, aby se tato energie stala běžným pracovním prostředkem pro stranu Světla. Proto temné síly v tehdejším světě nelenily a zavázaly si tuto bytost superúpisem.

Co to vlastně je superúpis? Jde o extrémně silný úpis, kdy bytost za určité schopnosti, vnímání a další výhody dává do zástavy nejen sebe samu, ale i vše, za co odpovídá. Co tvoří okruh její činnosti, pravomoci, vlády. Bytost se tak vlastně skrytě zavázala, že cokoliv, co o temné energii zjistí a dokonce i cokoliv, k čemu tuto energii použije, bylo směrováno jednoznačně ve prospěch temné strany světa. Více o významu superúpisu bylo v článcích P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve. P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo.

Jak vůbec může k takové situaci dojít? Vždyť světelná bytost má určitý nadhled, má možnost duchovní komunikace, může přijímat světelné impulsy shora. Jak to, že nedokázala rozpoznat, o co vlastně jde?

Vychýlená, částečně zatemněná světelná bytost, se třeba snaží duchovně komunikovat. Může se domnívat, že komunikuje s vyššími světelnými silami. Ale protože je v pádu, navázala naopak spojení na temné síly. Ona sama to není schopna rozpoznat. Je závislá na tom, co jí druhá strana v komunikaci řekne. A přitom má pocit, že je výjimečně duchovně pokročilá. Že získala tak vysoké světelné napojení, které nikdo další ze Světla nemá. Jsou jí propůjčeny další schopnosti, následuje další zlepšení jejího vnímání, případně ještě umělé posílení její tvořivé síly. Ale to vše je pod temným vedením. Zatímco světelná instituce i bytost samotná se domnívají, že konečně získaly napojení na vyšší světelné instituce. A tato bytost se stane tou, která začne propagovat a vnášet do světelné činnosti další temné prvky.

 

Ano, toto se děje dodnes. Právě v dnešní době mnozí z těch, co se prezentují jako bytosti Světla, veřejně propagují další a další temné metody, které vedou jednoznačně stranu Světla k dalšímu prohloubení jejího pádu. A jsou ochotni se za to bít. Jsou plně přesvědčeni o tom, že právě oni dávají impulsy, které dokážou vyvést Světlo ze stagnace.

Definitivní zajištění plného ovládnutí bytosti

A aby nedošlo k nějakému narušení plánu, tak temné síly této bytosti ještě pro jistotu nasadí temný ovládací pytel na hlavu. A tímto způsobem ji budou mentálně ovlivňovat a usměrňovat. Aby propagovala právě to, co je pro temnou stranu nanejvýše výhodné.

Výsledek se dostavil. Tato bytost překračuje úrovní temných energií 90%. Stává se tak pro danou existenci již nevratně temnou bytostí. Stala se kompletně zotročená a ovládnutá temnou stranou světa. Temno už se na ni mohlo plně spolehnout. Bytost se tak stala doslova temným špionem, zvědem, který pronikl do světelných struktur. Právě tak, jak jsem se o tom zmínil v textu 57A. Informace mimozemšťanů o změně plodného cyklu ženy. Bytost sama, ani další původně světelné bytosti v okolí, neměly tušení, že tato bytost již plně slouží Temnu a jeho strategii na postupné ovládnutí světa.

Ovládnutí napomáhalo vnášení umělých prostředků do duchovní práce

V této karmické očistě byl naznačen způsob, jakým fungovaly temné síly v dávné minulosti. Jakým se temné energie postupně vkrádaly do původně světelných institucí. Napomohlo jim k tomu to, že bytosti Světla vnášely umělé prostředky do posilování své duchovní cesty. A to vždy bylo, je a bude z pohledu Světla neetické. To vždy bylo, je a bude činit všechny světelné bytosti, které něco takového dělají, snadným terčem pro temnou stranu světa. Snadným cílem, do kterého temné energie proniknou, zavážou si jej úpisem a učiní z něj aktivního pracovníka temné strany.

 

A takto to funguje dodnes. Pokud chce temná strana prosadit něco pro sebe vhodného do světelných struktur, jednoduše si nejprve zaváže úpisem určitou světelnou bytost. Propůjčí ji určité zvláštní vnímání, posílí její tvořivou sílu. Přesně tak, aby byla na straně Světla považována za mimořádně pokročilou. Aby jí bylo svěřeno vedení významných oddělení světelných institucí, nebo dokonce nejvyšší vedení v rámci světelné instituce.

Historie se opakovala znovu a znovu

Tato bytost se tak stala napřed objevitelem nové zvláštní energie, kterou dnes označujeme jako temná levotočivá bioenergie. Tím, kdo temnou energii jako první objevil, rozpoznal a měl možnost si uvěřit určité její účinky. Postupně se tak stala prvotním propagátorem levotočivé energie a temné strany světa. Nepříznivé vlivy temné energie však ještě v té době nebyly patrné. Takové zkušenosti zatím neexistovaly. Tehdejší světelné bytosti ani neměly možnost zjistit, jaké budoucí následky přinese využívání takové energie pro světelnou cestu. Kam to vše až může dojít a jaké jsou hlavní cíle temné energie. V tom určitém světě se tato bytost stala první zcela zmanipulovanou vysokou světelnou bytostí, zcela skrytě vnitřně ovládnutou a zneužívanou celé věky.

Když jsem se zkusil zeptat, kdy se to stalo, dostal jsem odpověď před 2,5 bilionů let. Neboli 2500 miliard let. A současně s tím i informaci, že tehdy bylo plynutí času pomalé, zdlouhavé. Relativita plynutí času způsobuje, že každá taková časová informace o dávné minulosti je z dnešního pohledu jen orientační. Každopádně se jedná o minulost z vyšších světů kdesi vysoko nad naším Vesmírem. Ještě dávno předtím, než náš Vesmír vůbec vznikl. Protože podle vědců je stáří našeho Vesmíru podle nejnovějších výzkumů 13,7 miliard let a stáří planety Země 4,6 miliard let.

Další informace budou v duchovní komunikaci Marie Mejdrové ve druhé části článku.

 

Historie se pak znovu a znovu opakovala. Postupem dolů (viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů) vznikaly nové světy, do kterých se znovu chybami světelných bytostí opět dostalo Temno, vzniklo tam a rozvíjelo se.

Co všechno přitahuje temné energie

První pokus o souhrn všech těchto nejstarších chyb, které otevíraly dveře Temnu, a na které jsme v karmické očistě postupně narazili, je uveden v článku 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?. Postupně jsme na našem webu identifikovali i další činnosti, které jsou sice stále ještě běžně považovány za světelné, ale které ve skutečnosti přitahují, znovuobnovují do nového projevení temné systémy.

Více o tom, co všechno na světelné cestě škodí, bylo v článcích, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne? A také v dalších textech Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky. A v duchovních komunikacích Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje, Postoj planety Země k učení MCEO, Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas).

Ani to však není zdaleka všechno. Během karmické očisty jednotlivců na Nové duchovní cestě jsme postupně narazili ještě na další činnosti, okolnosti, použité metody a pomůcky, které přitahují do daného světa temné energie, temné síly a systémy. Více o tom bude v závěru tohoto článku.


 

Marie Mejdrová

Omyly světelných bytostí při posuzování povahy temných energií

 

MM: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace ke karmickému čištění z 30.6.2008: Tento člověk vnímal, že má jakési ovládací systémy na hlavě. (Duchovní komunikace z 30.6.-1.7.2008)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Dostáváme se tak k dalšímu jádru věci – šíření levotočivých energií prostřednictvím vysokých světelných bytostí, které byly přesvědčeny, že jde o pokrok správným směrem. Chyběly zkušenosti, a tím pádem i schopnost předvídat. Tyhle skutečně obrácené energie vznikly už vlivem dlouhodobých opakovaných přehmatů a závažných vnitřních deformací vás, prvotních bytostí a dalších základních sil působících ve Stvoření (vedoucí skupiny Světla, předchůdci karmických sil, přírodní bytosti, sféry).

Tehdejší světelné bytosti už byly vnitřně vychýleny a táhly za sebou břímě špinavých energií vytvořených jejich negativními postoji a činy. Jejich schopnost vnímat, jak působí levotočivé energie, a co se z toho do budoucna vyvine, byla tak již oslabená. A již ztratily svoji schopnost ubránit se jim. Nedovolit jim, aby do nich vnikly, aby je obalily, skrytě ovládly. Neměly návyky pravidelně se čistit s pomocí nejčistších dostupných světelných energií. Nedokázaly duchovně komunikovat se skutečnými vyššími světelnými silami. Proto ani nebyly schopné vnímat varovné impulsy a v důsledku toho se nechaly snadno svést lákadly rychlého a snadného vzestupu. Lákadly evoluce bez důsledné světelné práce na sobě.

 

Tato bytost měla důvěru tehdejších vedoucích Sil Světla. A tak ji pověřily, aby tyto nové energie prozkoumala a přinesla zprávu. Strana Světla se tehdy domnívala, že tyto zvláštní energie vznikly nahodile či skrytě. Centrální Síly Světla ve Stvoření se dozvěděly o jejich existenci, ale nevěděly, odkud se vzaly a jaké jsou povahy.

 

Ovšem vydat se zkoumat levotočivé energie a přitom nepraktikovat účinnou pravidelnou duchovní očistu, nemít k dispozici páky k duchovnímu vzestupu ve Světle, to je předem prohraná bitva. V každém se najde něco, na co se temné energie mohou napojit, hned nebo s trochou trpělivosti. Nějaká tendence, se kterou mohou rezonovat. Nějaká obnažená karmická vrstva nebo třeba už ukrytá nádrž nashromážděných negativních karmických energií. Nějaký současný přehmat.“

Vnitřně ovládnutá bytost vnímala pouze výhody používání temných energií

 

MM: Na co tenkrát ta bytost přišla, co přinesla ve své zprávě?

 

Centrální Karma: „Odhalila pouze to, co by se dalo z dnešního pohledu čekat. Byla už vnitřně ovládnutá, takže vnímala jen povrch, současné dění. Zkrátka všechno vnímala pozitivně. Světlo už tenkrát stagnovalo. Vzestup a evoluce se zpomalovaly nebo úplně zastavovaly a nikdo neznal skutečné příčiny. Nikdo po nich ani příliš cílevědomě a trpělivě nepátral. Bylo to ještě období lenivosti a sebeuspokojení.

 

Nebezpečí, jaká znáte vy dnes, byla ještě neznámá, takže se jich nikdo neobával a také jejich plíživý nástup nevnímal. Máte-li se proti něčemu bránit, potřebujete nepřítele znát. Čím více víte o tom, jaké má cíle, odkud se bere, co ho vyživuje, jak se šíří, jaké kamufláže a triky používá, tím lépe se proti němu můžete obrnit, být obezřetní. V opačném případě tápete naslepo, metodou pokusu a omylu.

 

Takovéto informace, varující příklady, tenkrát nebyly ještě k dispozici, neexistoval žádný precedens. Mnohé věci se poznají až při běhu na dlouhou trať. Teprve za určitou dobu přinesou své plody nebo výsledky takového rázu, že už jsou jasně patrné a zhodnotitelné.“

Ani původ temných energií nebylo tehdy možné vystopovat

 

MM: Bytost měla také určitě zjistit, jak ty levotočivé energie vznikly. Na co tehdy přišla a co z toho vyvodila?

 

Centrální Karma: „Evidentně se nedobrala k pravdě, protože to by jí muselo být podezřelé. Nepodpořilo by to její pevnou důvěru tak, aby energie propagovala jako prospěšné. I když už jimi byla ovládnutá.

 

Ta temná esence už byla od příčin svého vzniku odtržená, nedalo se to jednoduše vystopovat. Kdyby ta energie byla nalezena na skládce odpadu, zřejmě by to bytost zarazilo, ale to nebyl ten případ. A hlavně, bytost tehdy nenašla nějaké zrůdy, jen podivné neznámé energie. Protože tehdejší bytosti Světla ještě nevěděly, jak levotočivé energie na pravotočivé bytosti působí, nebyly schopné sledovat náznaky.

Temná energie se zdála být všelékem na všechno

 

Bytost ovlivnily a doslova omámily výsledky působení těchto energií. Vypadalo to tak slibně. Téměř jako všelék na neduhy, zádrhele a slepé uličky, které už upadající stranu Světla nějakou dobu provázely. Zdálo se to jako účinný prostředek evoluce a vzestupu, na jehož objevení nebo stvoření jste tak dlouho všichni čekali.

 

Trochu to připomíná třeba následující situace v nedávné minulosti:

 1. To, jak byla náhodně při pokusech v laboratoři objevena plíseň, ze které se pak extrahoval lék penicilin, jako první antibiotikum. Vypadalo to jako výhra v loterii, řešení mnoha zásadních zdravotních problémů lidstva. Jenže jde o součást medicíny, takže to představuje umělé obcházení karmy a napojení na temné systémy v jejím duchovním pozadí. Antibiotika ničí i člověku prospěšné bakterie ve střevech, plus mají další negativní dopady na živý organismus. Působí jen na bakterie, ovšem druhá část přenosných vážných nemocí je doprovázena viry, které jsou ještě mnohem záludnější. U někoho antibiotika způsobují těžkou alergickou reakci a nelze je tím pádem použít. Výsledkem jsou také komplikace s evolucí bakterií, které postupně získávají odolnost vůči dalším a dalším typům antibiotik a vytvářejí stále nové, silnější a rezistentní kmeny. Jinými slovy, tudy cesta ke skutečnému řešení problému nevede. A navíc, prvotní příčinou nemoci není bakterie, ale snížení imunity organismu na základě jeho nečistého a nevyladěného bioenergetického pozadí.

 

 1. To, jak byly náhodně objeveny rentgenové paprsky. Vypadalo to jako úžasná pomůcka v diagnostice chorob. Přineslo to velký pokrok v systému medicíny, který ovšem svádí člověka z duchovní cesty. Toto záření tělu zároveň silně škodí, což na začátku nikdo netušil. Vědci a lékaři, kteří s ním pracovali, umírali na rakovinu. Postupem doby byly vyvinuty technické prostředky, které dokázaly vidět do organismu mnohem jasněji a detailněji, protože rentgen odhalí jen určité specifické a zřetelné anomálie, už v pokročilém stadiu.

 

 1. To, jak bylo objeveno umělé štěpení atomových jader. Také zdánlivě obrovský pokrok pro lidstvo, vyřešení otázky, kde vzít takřka neomezený zdroj energie, navíc „ekologicky“. Objeveno člověkem, který byl zděšen, že jeho vynález byl velice záhy zneužit pro výrobu hrůzné atomové zbraně. I při mírovém využití nastoupil problém, jak zajistit stoprocentní bezpečnost výroby elektrické energie a co si počít s jaderným odpadem. Tyto otázky nelze nikdy skutečně uspokojivě vyřešit. Už došlo k řadě tragických havárií. Na Planetě vzniká jedna atomová elektrárna za druhou, probíhají tajné pokusy, radioaktivní látky jsou i v rukou diktátorů a teroristů. Jsou to všechno časované bomby a nikdo není schopen to zastavit. Vymklo se to z rukou. Ten, kdo má k dispozici potřebné technologie, je omámen potenciálem moci, kterou mu to vynáší a nechce se jí vzdát.“

 

Chyby světelných sil umožňující rozvoj Temna

MM:  Za 9 let mého postupu po Nové duchovní cestě si vzpomínám i na další typy nejstarších chyb prvotních světelných bytostí a prvotní principy šíření Temna, které se nám postupně vyjevovaly při karmickém čištění a očistných akcích. Pocházejí z různých etap vývoje světů a sfér, nejprve nehmotných a postupně i těch existujících v hutnější hmotě. Pokusím se o stručnou rekapitulaci, není to výčet úplný:

 

 • Samovolný vznik a růst temných levotočivých energií a organismů, zrůd na odlehlých místech, na rozsáhlých smetištích. I v karmických nádržích, kam jsme odkládali duchovní odpad, negativní důsledky naší činnosti. Namísto toho, abychom bez prodlení důsledně řešili příčiny těchto problémů. Pochopili, proč se to stalo, čistili ten odpad, napravovali následky.

O „karmických smetištích“, jako způsobu odkládání nahromaděné nepříznivé karmické energie, a obcházení karmických principů, je více v článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

 

 • Magie. Neboli umělé, nepřirozené navýšení tvořivé síly, které neodpovídá vnitřní čistotě bytosti. A které odporuje přirozenému chodu věcí, Přírodě, vesmírnému řádu. Jde vlastně o obcházení nedostatečné vnitřní čistoty, která by zajistila přirozený oprávněný přístup k čisté tvůrčí energii potřebné frekvence. Tento schodek energie je dotován z energií neoprávněně si přivlastněných od jiných bytostí, sfér, Přírody, planet.
  Magie jako snaha ovládat přirozené procesy a energie vlastní vůlí, vlastním vědomím, z pozice vlastního ega.

Umělé vylepšování fyzických, psychických, duchovních a mentálních schopností.
Privilegia, majestáty, glejty, odznaky moci, magické symboly, rituály a pomůcky, procesy zasvěcování apod.

Například články 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi.

S tím souvisí nepochopení skutečnosti, že nad Temnými silami nikdy nemůže trvale zvítězit tzv. „bílá magie“. Je to jen varianta magie, ale princip zůstává stejný. A na nečistém základě, nečistými prostředky nemohu nikdy vystavět něco skutečně čistého. Nad Temnými silami i Temnem v každém z nás, lze zvítězit pouze prostředky založenými na světelné čistotě. Na respektování vesmírného řádu, Přírody a karmické instituce a na spolupráci s nimi. Na prostředcích vyplývajících z neustálého a stabilního světelného vzestupu.

 

 • Umělá výbava, kterou poskytovaly světelné instituce vybraným bytostem na mise do různých světů, sfér, civilizací, národů.

Ať už to byly mise na záchranu civilizací před konečným pádem, mise s cílem očisty určitých duchovních učení, mise na znovuobnovení spojení se světelnými duchovními bytostmi vedoucími danou civilizaci. Protože principem této umělé výbavy byla magie či technologická magie, už jen to byla příležitost k zaháčkování Temných sil dovnitř takové bytosti. A mise tak byla odsouzena k nezdaru již předem. Viz například článek 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV.

 

 • Nepřirozené zkratky, předbíhání přirozeného vývoje. Obcházení přirozených procesů a posloupností. Snaha nahradit přirozené činnosti umělými metodami, umělými systémy, umělými přístroji. Snaha nalézat snazší, rychlejší, pohodlnější cesty, na kterých by bytosti nemusely vykonávat základní přirozené činnosti nutné pro jejich zdárný vývoj ve Světle.

Přirozené činnosti na podporu světelného vývoje jsou následující: Pravidelně se nechat čistit světelnými energiemi pocházejícími od Přírody a dalších světelných sfér a bytostí vedoucích vývoj, vylaďovat své vlastnosti a postoje do zdravého středu, udržovat si duchovní komunikaci, starat se o optimální fungování svých energetických orgánů – čaker, starat se o své fyzické zdraví, o svou výživu, o správný denní režim, o vyvážení duchovních a hmotných činností, apod. Viz text  U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý? 

Na obcházení těchto přirozených činností byly používány například následující přístroje: Přístroje na duchovní čištění, na duchovní vzestup, na vykonávání duchovních činností. Na umělé léčení. Přístroje na ovládání a manipulování bytostí, sfér, dimenzí, civilizací, Přírody, Karmy. (Příkladů z dokonalé techniky Vesmírných lidí nebo třeba z Atlantidy a starověkého Egypta je bezpočet.)

 

 • Neoprávněné zasahování do přírodních a planetárních procesů, do vývoje živých organismů. Neboli zasahování do procesů, které nenáleží dané bytosti – např. člověku, ale Stvořitelům, Tvůrcům a dalším specializovaným světelným duchovním bytostem.
  Nedovolené křížení druhů, klonování a genetické manipulace.
  Neoprávněné duplikování, spojování a dělení bytostí.
  Manipulace s bytostmi po smrti, tedy s jejich astrálním duchem. Ale i s jejich hmotným tělem bezprostředně po smrti tak, že byly narušeny přirozené procesy. (Důsledky mumifikace zmíněny např. v článcích
  39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy.)

 

 • Neoprávněné převádění nekompatibilních bytostí mezi světy. Kdy nároky těchto bytostí na životní prostředí a životní prostor nejsou slučitelné. Vzájemné oboustranně prospěšné soužití není možné. Souboj o přežití přinese těžkou karmu oběma stranám. Výsledkem je zablokování světelné evoluce obou stran.

Příklad promíchání ještěří a lidské větve Stvoření byl uveden v článcích  A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození  .

 

 • Neoprávněné zasahování do vývoje jiných světů a civilizací.

Klasickým příkladem v relativně nedávné minulosti jsou zásahy Galaktické konfederace v rámci naší Galaxie naznačené v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.

 

 • Ale také neoprávněné zásahy do vývoje a života jiných bytostí vůbec. Snaha řešit za ně starosti, které mají řešit sami. Tendence pomáhat druhým tak, že s nimi manipuluji, že s nimi zacházím proti jejich vůli. Že jim proti jejich vůli vnucuji to, co se z mého pohledu zdá správné. Že jim vnucuji určité energie, jednám za ně duchovně či hmotně.

Dosáhnu tím jenom toho, že se mi život vymkne z rukou a život těm druhým se také vymkne z rukou, protože jsem jim vzal duchovní cestu. Mohu jít příkladem, což je vždy nejlepší. Do určité míry, ve vhodnou chvíli, na základě impulsu, mohu poradit nebo předat informaci, mohu s něčím pomoci, pokud jsem o to požádán. Ale dál je to na druhé bytosti. Zásadní je přitom samozřejmě, aby se ten, kdo chce pomáhat a radit, sám nacházel na stabilním světelném vzestupu.
Poněkud odlišná situace je u vlastních dětí před dosažením zletilosti. Tam mám povinnost a zodpovědnost je vést pevněji, zasadit se o vštěpování správných návyků a postojů, chránit je, vysvětlovat jim, kde a proč se skrývá nebezpečí, věnovat jim náležitou péči. Důležitost pozitivního vzoru zde má zásadní formující význam. Viz články
55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I, 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II.

 

 • Nějaká bytost toužila po úžasných mimořádných zážitcích, nebezpečném dobrodružství za každou cenu.

Například si v dávné roli stvořitele z nudy vymyslela hru mezi „černými“ a „bílými“. Nebo si vytvořila umělou bytost jako hračku, společníka. Někdy to byly dokonce celé umělé světy, jejichž pozorováním a zásahy do nich se bavila. Tyto umělé, neoprávněně vytvářené a zatemněné bytosti a vynálezy se pak za čas vymkly svému tvůrci z rukou. Začaly žít vlastním životem. Svého tvůrce ovládaly v mnoha dalších existencích. Nejen to, někdy ovlivnily nepříznivě i celkový vývoj světa. (Tento motiv známe dnes z mnoha filmů.)
Jindy zase bytosti neoprávněně cestovaly časem, mezi dimenzemi, či tam alespoň nahlížely. Z čehož vznikala spousta zádrhelů, pokřiveností a smyček ve vývoji.
Extáze pomocí drog a propadání se do nepřirozených stavů vědomí je dalším nebezpečím, které známe dobře i z dnešního hmotného světa.

 

 • Chyby ve vedení civilizací ze strany Tvůrců a andělů Dhyanů. Nedostatečná nebo naopak přílišná péče. Nevyladěnost v rozhodování, kdy je nutné neprodleně zasáhnout a kdy je naopak třeba ponechat dětem přiměřenou volnost ve vývoji.

 

 • Pohrdání hmotnou anebo naopak duchovní rovinou života. Nepochopení, že jejich vývoj spolu od doby vzniku hutnější hmoty nerozlučně souvisí. Že hmota bude mít již ve vývoji své trvalé a nezastupitelné místo. Že je třeba, aby hmotná a duchovní rovina spolu neustále komunikovaly a spolupracovaly. Že hmota je rozhodující sférou, v níž může probíhat neomezený duchovní vzestup, karmická očista a evoluce.

Rozvedeno např. v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

 

 • Nepochopení, co znamená skutečný světelný vzestup. Že to znamená neustálé zvyšování vnitřní světelné čistoty a harmonie. Že tento vzestup nemá horní hranici. Co všechno ho podporuje a co ho naopak brzdí nebo zcela blokuje.

Například články 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

 

 • Lpění na starých pořádcích, které již vývoj jednoznačně prokázal jako překonané či přímo nepříznivé.
  Nepochopení, že ve vývoji má jít o světelnou evoluci a co to znamená.

 Podrobněji popsáno např. v textu Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?
 

 • Odtržení od přírodního prostředí a od energií domovských planet.

Viz např. článek 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, kde je popsáno, co udělal dlouhodobý život na kosmických lodích s Vesmírnými lidmi.

 

 • Nedostatečná obezřetnost, benevolence vůči Temným silám. Vyčkávání v bodě, kdy je nezbytně nutné bez prodlení jednat. Nepřipravenost přiměřeně se bránit. Nepochopení, že když si nebudu účinně bránit svoji vnitřní svobodu, tak o ni zaručeně přijdu. Iluze, že zcela zatemněná bytost sama dobrovolně určitou chybu uzná, pochopí a vzdá se své moci. Iluze, že když Temné bytosti po skončení války zavřu do nějakého vězení nebo je odešlu do vyhnanství, třeba až na neobydlenou planetu, že je tím problém vyřešen a Temných sil se nadobro zbavím.

Opak byl pravdou. Temné síly se v odloučení vždy posílily, pracovaly na nových vynálezech, zdokonalily svoje metody. A poté ve vhodný okamžik udeřily nečekaně s ještě větší silou, než měly kdy předtím.
Stejný princip platí i pro to temné uvnitř každé bytosti. Potřebuji nalézt a vyřešit tu příčinu. Pochopit, co je nepříznivé pro vývoj můj i mého okolí. Co je zkažené, zvrácené, nevyrovnané. Co mi škodí a stahuje mě ke katastrofě. K tomu, že budu škodit sobě i druhým. Nadobro se toho vzdát, s pokorou se omluvit, energeticky se z toho vyčistit a napravit napáchané chyby. Jinak to ve mně stále zůstává a čeká na příležitost se opět plně rozvinout a projevit.

 

 • Karmické pravomoce v rukou bytostí či institucí, které nemají ani dostatečnou vnitřní čistotu ani dostatečný nadhled. Které se nedokážou samy účinně čistit a stále stoupat ve Světle. Nejsou nezávislé, nestranné. Z toho plynoucí přehmaty, korupce, zrady. Skryté proniknutí Temných sil a ovládnutí světelných institucí, aniž by to příslušníci strany Světla zaregistrovali.

Například články 39A. Karma jako duchovní a etický princip , 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

 

 • Chybějící nebo nedostatečná duchovní komunikace se silami Světla vedoucími vývoj, s Přírodou. A také s karmickou institucí, která vychovává bytosti k respektování vesmírného řádu, k hledání srovnaného středu, rovnováhy, čistoty a spravedlnosti. A tudíž je vede ke světelné evoluci.

Neochota naslouchat vyšším duchovním světelným silám vedoucím vývoj a řídit se jejich radami, které v sobě nesou vyšší nadhled, vyšší pravdu. Neochota dbát na pravidelnou duchovní komunikaci, na udržování si její dostatečné úrovně.
A naopak duchovní komunikace nebo channeling s bytostmi, institucemi a sférami (skrytě) zatemněnými.
Přístroje na umělou duchovní komunikaci, technické prostředky na posílení duchovní komunikace.

Viz články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

 

 • Zpočátku snaha zastírat informace, ukrývat skutečnou pravdu. Později manipulace s informacemi, jejich překrucování, postupně přímo ve prospěch Temných sil. Výsledkem bývají zcela temné či částečně zatemněné duchovní knihovny.
  Jak se to stalo v našem Vesmíru např. akašické knihovně založené na živlových energiích, ale i nespočtu dalších. Viz článek
  38E. Informační pole a duchovní knihovny.

Na základě zkreslených informací se nelze rozhodovat správně. Dokud neznáme skutečnou pravdu, je zablokována cesta k hloubkové očistě a k nalezení optimálních řešení. Již samotná metoda manipulace přitáhne temné energie zvenčí na manipulátora i jeho činnost. Zdeformované světelné informace, spolu s převzatými již temnými informacemi, nejen, že přinášejí nepravdy, ale i vyzařují ovládací energie.

 

 • Kamufláže všeho druhu. Vždy je to jistá cesta k zatemnění, ať už je připraví duchovní síly „shora“ nebo někdo z kolegů v tom světě, třeba i v dobré víře.  

Tomu byl věnován článek 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

 

 • Vysílání bytostí na zkušenou nebo na průzkum, mise do zcela odlišných světů, dokonce do světů s úplně jinými formami života. Pokud tato bytost nemá zkušenosti s výrazně rozdílnou formou Temna existující v daném světě, pak mu téměř s jistotou podlehne.

Obzvlášť, pokud má již v sobě zaseté nějaké Temno, nesrovnalosti, a má již nashromážděnou nepříznivou karmu. Levotočivé energie si pak do ní najdou cestu mnohem snáze. Často takovou neznámou formu Temna ani nebude schopná identifikovat. Bytost se tak v daném světě zakarmuje. Bude se tam tedy muset navracet v dalších životech, nebude schopná tento svět opustit. Její další světelná evoluce se zpomalí, nepomůže sobě ani tomu světu. Viz příběh nazvaný Sfinga uvedený v článku 16. Magie z pohledu historie.

 

 • Zaslepená touha po absolutní moci, po rychlém vzestupu po žebříčku moci za každou cenu. Neochota spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti s dalšími silami Světla a světelnými bytostmi.
  Zrady sil Světla, úpisy vůči Temným silám za dočasné pomyslné „výhody“.

Takové vlastnosti jsou typické pro některé současné duchovní učitele zde na Zemi, kteří sami o sobě tvrdí, že vedou vývoj ke Světlu. Viz články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

 

 • Vystřelování sond ze strany Temných sil do dalších skupin světů ve Stvoření. I takovým způsobem se Temno šířilo.  

Zmínka o tom byla v článku 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti.


 

 • Mučednické mise a tendence. Ve skutečnosti neposílí světelný vývoj ani světa ani daného jedince. Právě naopak.

Podrobně rozebráno v článcích 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I,
51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II.

 

 

Často šlo ze začátku o zdánlivě nevinné, jen nepatrně pokřivené činnosti. Nikdo zatím netušil, v co se to do budoucna zvrhne, jaké budou skutečné následky…

© Marie Mejdrová, únor 2013
© Jiří Novák, únor 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 170
 • 21
 • 18
 • 18
 • 21

Celkový počet hlasů: 248