Pravčická brána
Úvodní stránka | Foto významných energetických míst | Hora Říp – památný vrchol našich dějin

Hora Říp – památný vrchol našich dějin

Čedičová homole Řípu nacházející se nedaleko města Roudnice nad Labem je zdaleka viditelná z velkých dálek rozlehlých rovin středních Čech a Polabí. Jde o místo, které vždy mělo významnou úlohu v české mytologii. Všichni dávní kronikáři se zmiňují o příchodu praotce Čecha na toto místo. Kosmas však neuvádí jméno Čech, ale Boemus. Doslovný překlad z Kosmova latinského originálu vypadá takto: „Ať už to byl kdokoliv, kdo vstoupil do té země… a tuším kolem vrcholu Řípu, mezi řekami Ohří a Vltavou první zřídil sídla… I ptal se. Jak nazveme tuto novou zemi? A oni zvolali: Tys otče Boemus, ať je tedy nazývána Boemia.“ (Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl: Utajené dějiny Čech I, str. 74).

Boemia nebo Bohemia, později Čechy, pak doslova znamená země Bójů. A tvrzení o usídlení družiny je ve shodě s archeologickými nálezy z keltských dob na našem území. Přestože jiné prameny, například Dalimilova kronika hovoří o tom, že praotec Čech přišel z Charvatska, historie naznačuje spíše jeho keltský původ, protože Slované přišli na naše území mnohem později až v 6. století n. l., zatímco Keltové tu byli již tisíc let předtím.


                     Josef Mathauser - Praotec Čech na hoře Říp

Vrchol Řípu je dnes 456 metrů nad mořem, 306 metrů nad hladinou Labe a 200 metrů nad okolní krajinou. Ještě v 19. století byl téměř holý, dnes je již prakticky celý obrostlý stromy. Výhled do kraje je pouze na třech místech, jedním z nich je Roudnická vyhlídka. Říp je bývalou sopkou, která naposledy soptila někdy v třetihorách. Převažující horninou je čedič s příměsí magnetovce, takže kompas zde nefunguje. Na Řípu a pod ním se v minulosti konaly a ještě konají poutě, lidové veselice a tábory lidu. Na vrcholu je rotunda sv. Jiří z roku 1126 a pod ní od roku 1909 turistická chata s vlasteneckým heslem „Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“.

Podrobnější informace i s mnoha vzdálenými pohledy na Říp lze nalézt na stránkách www.hora-rip.cz.

Všeobecné pokyny:

Kliknutím na kteroukoliv fotografii si tuto fotografii zvětšíte.

 

Další informace o Řípu zjištěné duchovní komunikací naleznete na samostatné stránce

Duchovní informace o Řípu