Pravčická brána
Úvodní stránka | Vydané KNIHY | Kniha 5 - Mise Ježíše Krista a její důsledky

Kniha 5 - Mise Ježíše Krista a její důsledkyNové poznatky přinášejí zcela jiný pohled

Jiří Novák Vloženo 29.7.2022

 

Do prodeje jde Kniha 5

Kniha 5 je ve vázané šité vazbě V8, má 240 stran. Vychází v Nakladatelství H.R.G., www.TiskovyExpress.cz.
Distribuovat ji začneme ve druhé polovině srpna 2022 za cenu 290 Kč plus poštovné a balné. Rozesílání zájemcům bude po zaplacení zajišťováno přes Zásilkovnu. Detailní informace o tom zveřejníme v nejbližších dnech.

 

Obálka knihy:

 

Text na zadní straně obálky: 

Obsah Knihy 5:                      

Poděkování...................................................................................... 7

Úvod – Pátá kniha řady o Nové duchovní cestě..................................... 9

1. Duchovní vedení lidstva před naším letopočtem............................... 17

2. Soupeření Světla a Temna před naším letopočtem............................ 26

3. Víceúrovňové plánování budoucí mise Ježíše.................................... 38

4. Zásahy Plejáďanů do vývoje na Zemi.............................................. 46

5. Zásadní změny v nastavení vývoje po potopě světa.......................... 52

6. Zničení Sodomy a Gomory jaderným výbuchem............................... 55

7. Hospodin a výchovná cesta Hebrejců pouští..................................... 64

8. Naše opakovaná setkání s bytostí Ježíše.......................................... 72

9. Počátky Ježíšova života................................................................. 82

10. Co dělat, když situace spěje k násilné smrti Ježíše?......................... 94

11. Jak udělat z porážky vítězství?.................................................... 100

12. Jak chápe církev sejmutí hříchů z lidstva?..................................... 106

13. Ježíšův další skutečný život po ukřižování..................................... 111

14. Uvěznění bytosti Ježíše po skutečné fyzické smrti.......................... 116

15. Zásadní důvody neúspěchu Ježíšovy mise..................................... 127

16. Počátky budování křesťanské církve............................................. 135

17. Odklon křesťanství od skutečné duchovnosti................................. 144

18. Křesťanství jako stavba na temných pilířích.................................. 149

19. Zdeformování původních přirozených dějů a postupů..................... 154

20. Varianty církevní magie.............................................................. 173

21. Zásadní lži vložené do základu křesťanství.................................... 188

22. Původ bytostí Otec, Syn, Duch svatý, Hospodin............................. 192

23. Pozadí vzniku Černého bratrstva.................................................. 198

24. Kristovo vědomí, přechod do nehmotné páté dimenze..................... 209

25. Mučednictví nemůže být cestou k probuzení lidstva......................... 221

Závěr – Co dál s vysoce zatemněným náboženstvím?........................... 229

 Na ukázku uvádíme části textu tří kapitol této knihy:

 

Z kapitoly 3

Víceúrovňové plánování budoucí mise Ježíše

 

Jaká instituce naplánovala zrození budoucího Ježíše?

U které světelné duchovní instituce vysoko nad naším Vesmírem vznikl nápad na sestup velmi čisté bytosti shora do hmotné roviny Země? Svým světelným vzestupem v rámci NDC jsme k této instituci vysoko nahoře informačně dosáhli až na jaře 2020, sama sebe označila názvem Evoluční síla neboli Síla na sledování kvality evoluce. Tehdy jsem s ní navázal první kontakt, hovořil s ní o vývojové situaci na Zemi ve 20. století. Výsledky těchto rozhovorů jsem uvedl v Knize 4, Kapitola 7: Život jako počítačová hra? Problematika mise Ježíše v té době u nás nebyla na pořadu dne, neměl jsem důvod se na ty věci ptát. Znovu jsme se k tomuto tématu vrátili při přípravě rukopisu této knihy, když jsem doplňoval chybějící souvislosti v informacích o Ježíšovi z let 2004 a 2011.

JN: Evoluční sílo, jak to bylo v minulosti s plánem zrození bytosti, která se měla stát budoucím Ježíšem? Můžeš nám předat základní informace o tomto plánu a tvém způsobu uvažování? Děkuji. (Duchovní komunikace z 11. 5. 2022)

Evoluční síla: „Na úvod chci říci, že to není tak, že bych situaci u vás dole ve hmotě vnímala v detailech. Z vysokého nadhledu vnímám spíše hlavní tendenci vývoje, kam to směřuje, je-li ten vývoj nezvratný nebo ještě ne. Nejhorší pro celkový vývoj je opakování stejných zásadních chyb, protože to může spustit celkový zvrat vývoje k Temnu. Když už právě takový zvrat začíná hrozit, pak už mám urgentní pocit, že je potřeba nějak zasáhnout. To se stalo po misi Buddhy a také později na počátku 20. století vaší historie.

Nápad seslat čistou bytost shora do hmoty vznikl v době, kdy už jsem vnímala, že směr nastoupený Buddhou se opět naprosto zřetelně obrací k temné straně světa. Vnímala jsem, že nelze déle čekat a je nezbytné pohnout vývojem na Zemi. Další detaily mise už nebylo možné naplánovat shora, v tomto směru jsem se musela spolehnout na nižší světelné články vedení přímo uvnitř vašeho Vesmíru, protože oboustranná komunikace a spolupráce s nimi tehdy ještě nebyla možná. Neočekávala jsem, že přijde tak nepříznivý zvrat. Dhyané z jejich pozice měli možnost vnímat v detailech, co všechno se tam dole ve hmotě děje s národem Hebrejců. Přesto tento národ určili jako vhodný pro zrození budoucího Ježíše…

 


 

Z kapitoly 10:

Co dělat, když situace spěje k násilné smrti Ježíše?

 

Začíná se rýsovat nebezpečí násilné smrti Ježíše

Z dobových dokumentů je známo, že nejprve byl zavražděn otec Jana Křtitele, kněz Zachariáš. Později byl popraven i samotný Jan Křtitel. V té době začalo být reálné i nebezpečí násilné smrti Ježíše. Množství příznivců Ježíše ale stále nebylo dostačující, učedníci nebyli připraveni, lavina lidového hnutí se nerozbíhala…

Plejáďané doporučují Ježíšovi, aby nevzdoroval uvěznění, soudu a popravě. Zdá se jim to taktičtější než připustit skrytou úkladnou vraždu Ježíše. Veřejnou popravu lze totiž do jisté míry skrytě kontrolovat a řídit. Navíc ho nikdo nebude chtít vraždit – místo toho se takoví lidé rádi podívají na veřejnou potupu Ježíše.

 

Příprava Plejáďanů na veřejné ukřižování

Za dané situace se začal postupně rodit neuvěřitelný a vrcholně nebezpečný plán, jak dospět k veřejné popravě, doslova jak ji vyprovokovat, a především jak ji poté přežít. A když už k něčemu tak hroznému má dojít, tak jak takovou popravu využít k vytvoření nesmrtelné legendy, která přetrvá věky…

 


 

Z kapitoly 16:

Počátky budování křesťanské církve

 

Vědecké zhodnocení počátků křesťanství

V roce 2004 vysílala Česká televize dokument anglické televize BBC s názvem Tajemství Bible: Skutečná Máří Magdaléna, který vznikl v roce 2003. Dokumenty BBC jsou považovány za světově uznávané zdroje informací, vznikají na základě důkladného vědeckého zkoumání historických dokumentů a zjištěných faktů odborníky řady profesí. Nejde tedy o konspirační teorie, ani o ideologicky deformovaný náboženský pohled. Jde o pokus vědecky vyložit historii tak, jak to vyplývá z dochovaných historických dokumentů. Z tohoto dokumentu BBC namluveného česky budu v této kapitole na více místech citovat. Dokument o Máří Magdaléně vznikl jako reakce na objevy vzácných starých rukopisů. Jde o Evangelium Máří Magdalény nalezené v roce 1896 v Horním Egyptě a další texty objevené v roce 1949 v poušti u Nadž Hammádí, mimo jiné Tomášovo a Filipovo evangelium

 

Odlišnost ženské a mužské větve křesťanství

Apoštolové nepořádali setkání v rodinách, zaměřili se hlavně na veřejnou kazatelskou činnost. Máří Magdalénu i ženy vůbec se snažili vyloučit z dalšího vedení hnutí. Z mužů ji nejvíce odmítal Petr. Postupně se začaly čím dál více prohlubovat rozpory mezi skupinami vedenými muži a skupinami, které vedly ženy.

Je zřejmé, v čem se obě větve raného křesťanství, ženská a mužská, zásadně lišily. Prostřednictvím žen byly šířeny především původní Ježíšovy myšlenky. Ženy zdůrazňovaly jejich čistotu a energie s nimi spojené. Ježíšovo učení bylo takto šířeno přirozeně bez nátlaku a přesvědčování, naprosto nenuceným způsobem setkávání přátel v domácím prostředí. Cílem bylo, aby každý zájemce pochopil pravou podstatu Ježíšových myšlenek.

Muži byli více zaměřeni na získání mocenského vlivu. Právě to dávalo podle nich naději k co největšímu rozšíření vlivu tohoto hnutí. Postupně začali používat i zcela nepřirozené záležitosti, důraz kladli na zázraky, protože ty měly na veřejnost nejsilnější vliv.

© Jiří Novák, červenec 2022
www.novaduchovnicesta.cz