Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany

83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany

Jiří Novák Vloženo 9.1.2017
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Trojice sci-fi filmů v prosinci 2016. Duchovní podtext filmu Pasažéři. Proč se zde objevuje Arkturus? Arkturiané jako jediní dokázali před léty odolat vojenskému nátlaku Galaktické Konfederace. Připomenutí situace Arkturianů v roce 2010. Duchovní komunikace o významu filmu – další tlak na změnu našich bytostí. Dnešní odpovědnost andělů Dhyanů. Jaký je současný stav civilizace Arkturianů? Připomenutí problému s planetou Arkturianů v roce 2004. Nastartování samoléčebného procesu Planety. Arkturiané nastoupili vlastní cestu světelného vzestupu. Doporučení Dhyanů – znovu navázat komunikaci s Arkturiany. Obnovení komunikace s Arkturiany. Příroda u Arkturianů se začíná bouřit?

Trojice sci-fi filmů v prosinci 2016

Během prosince 2016 jsem navštívil tři pro mne zásadní filmy: Příchozí, Hvězdné války - Rogue One a jako poslední Pasažéři. Trojice sci-fi filmů. Každý úplně jiný s odlišnou základní myšlenkou.
 

Filmovou ságu Hvězdné války již znají zřejmě všichni čtenáři těchto webových stránek. Souboj Světla a Temnoty jednak prostřednictvím rytířů Jedi a současně také za využití dokonalé techniky. Cestování hyperprostorem. Mnoho z toho, co naše pozemská civilizace zatím nenabízí. To, co se odehrává v těchto filmech, zcela překračuje naše současné pozemské možnosti. (Viz články  A42. Filmy Hvězdné války I – souboje Světla a Temnoty, A43. Filmy Hvězdné války II – dar v podobě energií ).

Ve filmu Příchozí jde o něco úplně jiného, děj probíhá v současnosti na Zemi. Na několika místech naší planety přistanou mimozemské kosmické lodě. Lodě ve tvaru obřích vajec visí neslyšně několik metrů nad zemí. To ovšem vyvolává řadu zásadních otázek. Proč přiletěli? Jaké mají úmysly? Chtějí nám pomoci nebo nás naopak ovládnout, zneužít? Zpočátku se nic neděje. A ve vzduchu tak stále visí tichá hrozba. Nakonec je skupina vědců pozvána do lodi, problémem však zůstává, jak se domluvit se stíny podivných sedminohých bytostí za sklem, které používají neobvyklý grafický jazyk. Zelenou dostávají odborníci na jazyky. Používá se počítačová analýza znaků předávaných od nich. Ani slovo o tom, že základní formou komunikace naprosto rozdílných bytostí by měl být telepatický přenos. Až v závěru filmu je vysvětleno, že jejich jazyk nám pozemšťanům může umožnit jiné vnímání času. Abychom se případně dokázali podívat do budoucnosti, co nás čeká. Abychom se dokázali na kritické body dalšího vývoje včas připravit. Nebo je dokonce změnou vlastních životů, postojů, chování změnit.


Třetí film Pasažéři je typicky pozemský. Zabývá se tím, co bude možná k řešení za pár desítek let. A co třeba už v té době bude dosažitelné pozemskou technikou. Výsadek pozemského lidstva na jinou planetu. Toto se už mimochodem řešilo v dřívějším filmu Interstellar. (Více o tomto filmu bylo v článku  A38. Film Interstellar - energie podporující změny). Tam se vyskytly i určité zkratky v cestování, využití přechodů mezi jinými dimenzemi, atd. Takže prvky, které současná pozemská věda zatím oficiálně neuznává. Ve filmu Pasažéři ovšem přichází ke slovu zastaralá raketová technika, při které je k cestování k jiným hvězdným systémům potřeba desítky i stovky pozemských let. Nutná je proto hibernace osazenstva kosmické lodi na dobu dlouhého putování Vesmírem. Podstatné je, že po zhlédnutí tohoto třetího filmu Pasažéři jsem vnímal jasný impuls, že bych o tom měl něco napsat. I tento film zůstává v mezích pozemské techniky a jejího možného zdokonalení v následujících pár desítkách let. Nic o možnosti cest hyperprostorem. Ale přesto jsem z něj vnímal zásadní impulsy pro dnešní dobu.

Děj se odehrává na kosmické lodi, která veze 5000 hibernovaných pozemšťanů na novou planetu, kterou mají osídlit. Celý let na místo určení má trvat 120 let. Posádka i pasažéři, všichni jsou kompletně hibernováni, loď řídí automaty. Přichází však kritický okamžik, kdy loď prolétává sprškou pevných balvanů. Ochranný štít jede na maximum, ale některé z kamenů přesto poškodí trup lodi. Zatím se nic neděje. Ale nejprve drobné a později i vážnější až nakonec zásadní poruchy začnou na lodi skrytě působit. První reakcí je to, že se jakoby náhodně probudí jeden z pasažérů, který má mít na nové planetě funkci mechanika. Postupně zjistí, že se probudil již po 30 letech letu, že je úplně sám a do cíle zbývá ještě dalších 90 let. Zkouší všechno možné. Informační zařízení na dotaz, jak je možné opravit porouchané hibernační zařízení, odpovídá, že hibernační lůžko se nemůže poškodit. Zůstává tak v zajetí zdánlivě bezchybně fungujících automatů, které se však poškodily. Nic z toho ovšem nebylo předvídáno, a proto ani nebyla zajištěna možnost nápravy. Když pátrá po možnosti spojení se Zemí, dozví se, že odpověď by přišla nejdříve až za dlouhých 55 let. Vnímá svůj neveselý výhled naprosté samoty až do konce života. V první části filmu se autoři zabývají především robinsonovským syndromem. Co bude postupně dělat člověk, který ztroskotá na osamělém místě. Je úplně sám a jak se postupně ukáže, tak také bez reálných vyhlídek na jakoukoliv pomoc. Probuzený pasažér projde různými obdobími od zkoušení všeho možného až k naprosté depresi a pocitu bezvýchodnosti. Přestává normálně žít, přestává se o sebe starat, pomáhá i alkohol. Takto prožije první rok. Pak jej napadne myšlenka. Dál už nebudu prozrazovat. Postupně se probudí za zvláštních okolností další dva lidé.

Více naznačí trailer filmu například na webové stránce:

https://kultura.zpravy.idnes.cz/video-pasazeri-01z-/filmvideo.aspx?c=A160920_135046_filmvideo_spm

Poměrně pozitivní recenzi tohoto filmu lze nalézt na webové stránce:
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/pasazeri-problematika-vesmirne-osamelosti_411283.html


Duchovní podtext filmu Pasažéři?

Má tento film také nějaký duchovní podtext? Ano, teprve postupně se ukáže, že probuzení prvních pasažérů nebylo vůbec náhodné. Ale byla to jediná možnost, jak zachránit loď s 5000 pasažéry před úplným zničením. Jako kdyby nad lodí bdělo vyšší vědomí, které toto zařídilo.

Čím mne mimo jiné film uchvátil, to byly mimořádné snímky z různých oblastí Vesmíru. Až teprve po filmu mne napadla otázka, proč tvůrci rozhodli, že do filmu bude zařazen průlet lodi těsně kolem rudého obra Arkturus? Ta scéna byla naprosto úchvatná, pohled zblízka na hvězdu a procesy probíhající na jejím povrchu.

A navíc, kromě samotného slova Arkturus, robot obsluhující v baru, také důležitá postava ve filmu, se jmenuje Artur. I v tom je tedy nepřehlédnutelná podobnost. Navíc ve filmu nejde jen o automatizovaný robotický systém, který pouze leští sklenice a nabízí jídla. Přímo od něj vychází několik důležitých impulsů, které následně ovlivní děj.

Proč ovšem zrovna hvězda Arkturus? Přitom průletem kolem této hvězdy se autoři dopustili dosti zásadní nelogičnosti ve scénáři. Loď letící poloviční rychlostí světla dolétla od Země k Arkturu za asi 32 let. Přitom Arkturus je od Země vzdálen 36,7 světelných let. Takže při poloviční rychlosti světla by k němu loď dorazila až za dvojnásobek, tedy 73,4 let. Proč autoři nezvolili průlet kolem hvězdy, který by reálně odpovídal? Muselo by jít o hvězdu vzdálenou od Země kolem 15 – 18 světelných let. Ze známějších hvězd jich v této vzdálenosti mnoho nenajdeme. Jedině Altair ze souhvězdí Orla, jedna z trojice jasných hvězd letního trojúhelníka, vzdálená od Země 16,7 světelných let. Další známá hvězda Vega už je vzdálená 25 světelných let. Nebo proč neupravili fyzikální údaje letu, aby vše bylo korektní?

Dodatečná doplňující poznámka: Na můj text reagoval fyzik. A připomněl mi to, co jsem v přecházejícím hodnocení otázky doby doletu lodi k Arkturu nebral v úvahu. Pokud se totiž kosmická loď pohybuje velkou rychlostí, pak podle speciální teorie relativity dochází na lodi k dilataci času, viz například webové stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Dilatace_%C4%8Dasu . Neboli čas na lodi plyne pomaleji, než jak jej vnímáme my na Zemi. U poloviční rychlosti světla je efekt prodloužení času kolem 15%. Za 32 let na lodi tedy uplyne na Zemi 36,8 let. Toto prodloužení času ovšem není zásadní a na vysvětlení situace by zdaleka ještě nestačilo. Podstatně složitější ovšem je, co se děje s časem při postupném zrychlování lodi. To už řeší složitější obecná teorie relativity, která bere v úvahu také gravitaci. Některé paradoxy vyplývající z této terie jsou naznačeny například na stránce https://www.qwertasip.estranky.cz/clanky/obecna-teorie-relativity.html . Možná tedy nelze úplně vyloučit, že loď skutečně doletěla k Arkturu za 73 pozemských let.

 

Arcturus/Distance to Earth
36.66 light years

Proč se zde objevuje Arkturus?

Zkusme uvažovat, proč se Arkturus dostal do tohoto filmu. Jaký to má význam? Co nám má tato skutečnost říci? Když si uvědomíme obsahy dalších textů na těchto webových stránkách, pak v tématu 37 bylo několik textů zabývajících se násilnickým systémem Vesmírných lidí, i vlivem mimozemských civilizací na naši Zemi. Prvotním cílem Vesmírných lidí sice bylo sdružit dohromady všechny civilizace kráčející světelnou mírovou cestou. Jak se však čím dál více množily jejich zásadní chyby, tak zpočátku nenápadné manipulace přecházely až do invazních akcí a násilných okupací. I do zásadní zatemněnosti těch Vesmírných lidí, kteří o tom rozhodovali nebo tyto příkazy realizovali. Takže toto zpočátku pozitivní nasměrování se nakonec zvrhlo až k vnucování určitého typu vývoje všem odlišným civilizacím silou, formou vojenských okupací, skrytého i otevřeného ovládání. Ubránit se okupačnímu režimu svojí duchovní čistotou a zároveň i vyspělou technikou dokázala jediná civilizace, jak bylo uvedeno v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace :

 

Arkturiané jako jediní dokázali odolat vojenskému nátlaku Galaktické Konfederace

Vojenskému nátlaku Galaktické konfederace dokázala odolat jediná vyspělá civilizace na cestě Světla – Arkturiané. Jedině ti dokázali ve svém systému vytvořit ochranné silové pole, které vojska Konfederace nedokázala prolomit. Ovšem přesto Konfederace dokázala magicky ovlivnit jejich planetu, takže začali mít vážné problémy, které jejich věda nedokázala řešit. Ivo Benda udává ve své knize soupis všech vyspělých civilizací na cestě Světla. Nikde však ani slovo o Arkturianech. Přitom jsou v systému Arktura na světelné cestě dvě technicky i duchovně vyspělé civilizace. Především civilizace na 3. planetě, kterou jsem se podrobněji zabýval v minulém pokračování 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, a druhá civilizace, o něco méně technicky vyspělá, na sousední 4. planetě.
 

Připomenutí situace Arkturianů v roce 2010

O civilizaci Arkturianů a její důležitosti i pro náš pozemský a celovesmírný vývoj jsem uvedl více v nové knize Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi, v oddíle Druhé civilizační centrum – Arkturiané. Další informace o Arkturianech i o naší spolupráci s nimi během určitého období jsem uvedl v textu 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. Z tohoto článku publikovaného 22.10.2010 připomínám:

Andělé Dhyané o dnešním vývoji Arkturianů informovali takto: Vývoj u nich se skutečně stabilizoval, jsou na vzestupné cestě. Celá civilizace cvičí pravidelně Pět Tibeťanů a karmické čištění se ustálilo. Ty obrovské destrukce, jichž jste byli svědky, a kvůli kterým tam u nich probíhal souboj dvou křídel, ustaly. Zastánci manipulace, ovládání a dalších neetických činností po vzoru Vesmírných lidí, byli po vašem zásahu a pomoci odstaveni, zbaveni funkcí. Vedení Planety definitivně přejali zastánci a příznivci nového vývoje, nového vzestupu v rámci NDC. Takže vše je v naprostém pořádku. Vaše informace, vaše články, jsou předávány telepatickou formou k nim. Takže určitá obdoba vašich stránek funguje i na Arkturu. Všichni fandí obyvatelům Země a podporují boj pozemšťanů proti informacím zastánců magie, stoupenců starých pořádků, proti demagogii křesťanství atd. Váš článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi vzbudil velký ohlas a všichni, celá Planeta, teď s napětím očekávají další téma 37, které se bude týkat také jich. Na další kontakty s Arkturiany přijde v nejbližší době vhodná příležitost.“
 

Duchovní komunikace o významu filmu – další tlak na změnu našich bytostí

JN: Spojené Síly Světla, můžete mi říci váš názor na film Pasažéři a jeho poselství pro nás? Proč se v tomto filmu objevila právě hvězda Arkturus, se kterou jsme my pozemšťané vázáni určitými historickými vazbami? Má tento film nějak pomoci celému systému Nové duchovní cesty? (Duchovní komunikace z 3. 1. 2017)
 

Energie ze špičky NDC: „Ano, správně jsi uhodil hřebíček na hlavičku. Jedním z cílů tohoto filmu bylo připomenout, že existují Arkturiané, spřátelená civilizace, ve které lidé jdou stejnou cestou světelného vzestupu jako vy. Arkturus říká více i mnoha dalším lidem, kteří se zabývají historií a pozemskými záhadami. Film má naznačit, že přišel čas obnovit spojení se současnou civilizací u Arktura.

To však není to hlavní, co film vám pozemšťanům přináší. Během filmu a i v následujících dnech poté jsi vnímal mimořádné energie, zejména silný tlak na čele v oblasti čakry 6A. Čakry, která se v posledních měsících některým lidem nacházejícím se na cestě světelného vzestupu roztáčela jakoby na vyšší obrátky a zvětšovala tak svůj průměr. A tím se logicky výrazně zvětšovalo i množství energie proudící čakrou směrem do vašich osobních energetických systémů. Jaký to má význam?

Čakra 6A odpovídá za vyvážení hmotného a duchovního pohledu na svět. Podle Staré duchovní cesty se této čakře říkalo též Třetí oko, a to souviselo s rozvinutím mimosmyslového duchovního vnímání, intuice a telepatických schopností.

Poznámka JN:
V některých textech se o Třetím oku konkrétně píše:

Třetí oko  (Ádžňa čakra) je sídlem intuice a telepatických schopností. Je sídlem všech uvědomovacích procesů, můžeme vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit.
 

Energie ze špičky NDC: „Ano, tato čakra skutečně souvisí s vytvářením objektivního pohledu na svět. Pohledu, který bere v úvahu hmotnou i duchovní stránku vaší reality. Ale vytváření nových realit? To už mohlo být myšleno ve smyslu magie. Když Třetím okem byly vysílány paprsky energie, které dokázaly měnit hmotu, manipulovat či ovládat bytosti, rozrušovat či likvidovat systémy, atd. Vy, kteří jdete po cestě čistého světelného vzestupu, však nemůžete měnit realitu přímo vědomým chtěním, vědomým působením umělé tvořivé energie vyzařované Třetím okem. Máte však možnost na základě spolupráce se Silami Světla vedoucími vývoj přivést do hmoty skrze čistotu vašich bytostí takové světelné energie, které budou napomáhat změně vývoje ve hmotě. A to v prvé řadě změnou vás samotných. Několikanásobné zvýšení průtoku duchovní energie vysoké frekvence dovnitř vašich systémů čakrou na čele má tuto změnu vás samotných přiblížit, urychlit, usnadnit. Dále je vše už na vás, na vašem způsobu života. Na každodenní péči o optimální výživu i o optimální fungování systému svých čaker. Na vědomém vyhýbání se zbytečným kontaktům se zatemněnými systémy, strukturami, osobami, věcmi, atd. Přicházející energie pouze zvyšují vaši připravenost na změny. Váš způsob života pak pomůže nové změny uskutečnit.


Dnešní odpovědnost andělů Dhyanů

JN: Andělé Dhyané, dříve jste odpovídali za vývoj lidských civilizací na různých planetách v tomto Vesmíru. Nevíme detailně, jaká je vaše úloha teď, jednak vůči nám lidem na Zemi. A jednak také vůči Arkturianům. Můžete nám o tom něco říci? (Duchovní komunikace ze 4. 1. 2017)
 

Mluvčí andělů Dhyanů:Naším úkolem v tomto novém období je především starat se o čistotu duchovních rovin nad hmotou v tomto Vesmíru. Aby sem nepronikly jiné formy života, bytosti z jiných světů nebo dokonce z odlišných rovin Stvoření. Aby se už nemohla znovu opakovat minulost, kdy na Zemi pronikly ještěří formy života. Tehdy byli naši předchůdci více zaměřeni přímo na civilizace ve hmotě a méně na celkovou situaci v duchovním pozadí světa. Problémy s invazí jiných forem života neřešili hned, jak by bylo nejvhodnější, ale až poté, co už situace skutečně hořela. Teď se učíme v této oblasti novému přístupu.

A zároveň hlídáme, aby jednotlivým civilizacím v tomto Vesmíru bylo zajištěno právo svobodného vývoje. Aby se nezačalo rodit nové hnutí typu dřívějších Vesmírných lidí, které by odlišným civilizacím vnucovalo jakousi standardní cestu vývoje po vzoru nějaké jiné civilizace či skupiny.

Na druhé straně je však naším úkolem také dávat včas určité signály civilizacím, pokud nastala vhodná doba k navázání nebo obnovení spolupráce. Takže impuls, který jste dostali přes film Pasažéři, je vlastně naším dílem. Chtěli jsme vám tím dát najevo, že je vhodné znovu obnovit spojení s Arkturiany. Protože nastalo období, kdy to může výrazně pomoci oběma civilizacím.

Naším úkolem už však není detailně se starat o jednotlivé civilizace. Směrovat jejich vývoj správným směrem, atd. Je-li ovšem potřeba, snažíme se pomoci určitým impulsem, jako jsme to udělali teď.“


Jaký je současný stav civilizace Arkturianů?

JN: Dobře, toto vnímám pozitivně. A protože sledujete, co dělají jednotlivé civilizace, je zřejmé, že víte více o samotném současném vývoji civilizací Arkturianů. Můžete nám sdělit alespoň základní informace o současném stavu na jejich planetě? Komunikujete přímo s nimi?
 

Mluvčí andělů Dhyanů: „Přímo s Arkturiany sami od sebe nekomunikujeme. Někteří z nich ovšem s námi pravidelně navazují spojení a ptají se nás na určité věci, které právě potřebují vědět pro svůj vývoj.

Jak vypadá vývoj u nich ve srovnání s tím, co jste napsali na základě našich informací ve výše citovaném příspěvku z roku 2010? Stále pokračuje jejich planetární vývoj správným směrem vzestupné světelné cesty. Je to podmíněno pravidelným cvičením souboru cviků Pět Tibeťanů drtivou většinou obyvatel jejich planety a soustavnou péčí o to, co denně konzumují. Protože jednoznačná většina obyvatel jejich planety jde jednotným směrem, tyto změny v duchovním přístupu se podařilo protlačit i do jejich hmotných životů na té úrovni hutnosti, ve které se nacházejí. A jestliže dříve byla jejich hutnost kolem čísla 7, teď je přibližně 7,5. Přestali se upínat k životu mimo hmotu, pochopili důležitost hmotné roviny v evoluci, a jejich hutnost logicky začíná stoupat, stejně jako je tomu u vás. (Poznámka JN: K otázkám změn hutnosti hmoty na naší Zemi a jaký to má význam v současném vývoji, se vrátím v samostatném textu). A jestliže dříve fungovali na bioenergie z 80 % a na živlové energie z 20 %, teď se tento poměr také postupně mění, v současné době má hodnotu 85 : 15. Postupně jsou tím omezovány jejich duchovní tvořivé schopnosti dané přístupem k živlovým energiím, ale zvyšuje se pevnost a stabilita jejich civilizace ve hmotné úrovni.

Začínají teď ale znovu řešit problém s jejich planetou, jakoby se částečně vrací to, s čím jste jim pomáhali před několika lety. Možná jim opět budete moci pomoci. I to je důvod, proč je vhodné navázat s nimi spojení. Oni sami si to netroufají po destrukcích, vlivem kterých se vaše komunikace na řadu let přerušila. Čekají, až přijde nový impuls od vás. Protože vás na své nynější nové cestě považují za své učitele a hlavní rádce. To je vše, co k tomu zatím můžeme říci.“

 

Připomínám, o co šlo, vybírám část textu z článku 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby :

Problém s Planetou Arkturianů v roce 2004

Během dubna 2004 nám Arkturiané sdělili, že vrchní vrstva jejich Planety se stále více ohřívá a je teplejší než vrstvy pod ní. Tato situace se postupně natolik vyhrocovala, že začal hrozit úplný kolaps rostlinné vegetace a celé Přírody. Arkturiané sami s tím nedokázali nic udělat a vědecká obec se domnívala, že jde o nevratný proces, který nelze zastavit. Nepodařilo se jim ani vědecky zdůvodnit, proč k této anomálii dochází a jaký je mechanismus změn. Požádali tedy o pomoc nás, protože už v té době chápali, že jsme na duchovní cestě dále než oni.


Nastartování samoléčebného procesu Planety

Jednoduchým vyšetřením jsem zjistil, že jejich Planeta byla v minulosti magicky ovlivněna Vesmírnými lidmi. I když se Arkturiané dokázali vybudováním silového pole kolem své Planety ubránit agresi Vesmírných lidí a tím také přímému napadení i případné okupaci, tomuto magickému zásahu na dálku vzdorovat nedokázali. Na dálku jsme pak provedli energetickou očistu, léčbu a rozpuštění umělých magických zásahů. (Poznámka JN: Přesněji řečeno – jako zprostředkovatelé jsme zajistili přivedení světelných energií vysoké frekvence k jejich Planetě. Jejich vlivem poté došlo k energetické očistě a rozpuštění dřívějších magických zásahů.) Tato léčba pomohla povzbudit, očistit a obnovit samoléčivé schopnosti jejich Planety.

Výsledkem byl zpočátku výkyv k horšímu a Arkturiané se začali obávat, že je jejich Planeta zahubí. Povzbuzovali jsme Arkturiany informací, kterou jsme obdrželi od Přírody, že po počátečním zakutnění a zesílení problému se celý proces během několika hodin zlomí a obrátí. Že toto je jen běžný start samoléčivého procesu nejen Planety, ale i každé jiné bytosti či živoucího systému. Procesu, který se vždy nejprve projevuje určitým zhoršením, tedy zakutněním problému, nebo lépe řečeno vynořením problému napovrch. Čímž se jeho účinek dočasně zesílí, než problém bude zpracován. A tak se také stalo. Během následujícího dne 28. 4. 2010 se teplota začala vyrovnávat, ozdravný proces se skutečně nastartoval a Planeta se postupně začala sama uzdravovat.


Varování – hvězda Arkturus se blíží ke kolapsu

12. 6. 2004 jsme obdrželi varování z duchovních sfér od přírodních duchů jejich hvězdy Arktura, že život jejich hvězdy se blíží ke kolapsu. A je jediná možnost, jak civilizaci vyvázat z hrozby blízké katastrofy. Jedině dostatečně razantní duchovní vzestup civilizace a léčba jejich hvězdy dokáže nastartovat uvnitř hvězdy nové jaderné reakce a život hvězdy se tím prodlouží. Civilizaci Arkturianů zbývá jeden a půl roku, aby našla cestu vzestupu. Po této lhůtě už se stane vývoj nezvratným a někdy za stovky let dojde ke kolapsu hvězdy…

Bezprostředně jsme jim toto varování přírodních duchů Arktura předali a dozvěděli jsme se, že jejich vědci už o tomto problému věděli. Zjistili, že jejich hvězda se blíží k zániku, ale domnívali se, že jim zbývá ještě dost času. A vyčkávali, co se bude dále dít, jakou rychlostí bude celý proces pokračovat. Daleko více je trápil problém s jejich Planetou. Ten s hvězdou se jim zdál být záležitostí až daleké budoucnosti, dalších tisíců nebo dokonce desítek tisíc let. Příroda a nevyšší stvořitelské sféry, na které jsme v tom období měli napojení, však dali Arkturianům jasně najevo, že je třeba jednat. Že času není nazbyt.


Silné náznaky, že je nutná změna vývoje civilizace

Nejvyšší rada Planety vzala tyto informace vážně a začala hledat řešení. Všichni pochopili, že tentokrát nepomůže jenom pomoc zvenčí. Že oni sami musí udělat rozhodný krok ve své historii. Přejít od pomalého a nezadržitelného úpadku ve světelný vzestup. Ale jak to provést, když ke vzestupu nemají jako civilizace 1. typu vnitřní předpoklady? Pochopili, že už dávno ztratili ponětí o tom, jak vlastně funguje duchovní pozadí světa. Že jejich představy o duchovním pozadí světa jsou za celé ty věky již zcela zkreslené, neodpovídající, nepřesné. Najednou od nás ze dne na den potřebovali další a další nové informace.


Naše spolupráce s Arkturiany se poté začala rozvíjet na zcela novém základě. Více o tom je v článku 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. V jeho závěru jsou uvedeny i důvody toho, proč tato spolupráce byla v roce 2006 násilně přerušena.
 

Pro čtenáře, kteří se k tomuto textu dostávají mimo pořadí, připomínám, že více o rozdílech lidstva 1. a 2. typu na naší Zemi i ve Vesmíru bylo v textech 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III a také v naší knize Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa.


Arkturiané nastoupili vlastní cestu světelného vzestupu

JN: Andělé Dhyané, stále ještě existuje komunikační kanál směrem od nás k Arkturianům, skrze který mají i nadále v této době k dispozici naše texty, které dáváme na web, případně ještě další interní texty?
 

Mluvčí andělů Dhyanů: „Nikoliv, fungování tohoto kanálu bylo před několika lety po vzájemné roztržce postupně přerušeno. Bylo vhodné, aby se oni jako celá civilizace rozvíjeli svojí vlastní cestou bez jakéhokoliv dalšího vnějšího vlivu. O tom jsme rozhodli my na základě vyšších impulsů od Sil Světla vedoucích vývoj.

Teď už je situace jiná. Jejich vývoj je stabilizován. Našli si svoji vlastní cestu světelného vzestupu. Ta je v drobných detailech odlišná od vaší cesty. V zásadních principech jsou však obě cesty shodné. Tak je to správné, tak by to mělo i nadále ve Vesmíru být. Zachovávat základní globální etické principy cesty světelného vzestupu, pro všechny civilizace ve Vesmíru stejné. A současně v detailech přihlížet ke specifikům každé dílčí vesmírné civilizace.

Nicméně dostali jste od nás impuls proto, že nastává období pro rozvíjení další spolupráce. Protože by to mohlo pomoci oběma stranám v zásadních otázkách. Oni potřebují stabilizovat hmotný vývoj své planety a své hvězdy. V tom vy můžete jednoduše pomoci, protože máte nad jejich světem převahu hutnosti hmoty. Na druhé straně oni mohou pomoci vám především v technických otázkách. Je ovšem otázkou, jak budete schopni tyto informace od nich k vám převést. Jakým způsobem a v jaké formě.

Není náhodou, že v posledních měsících jste několikrát narazili na kosmické lodě, pozůstatky Vesmírných lidí, na některých místech vaší planety Země. Na otázku co s tím, jste dostávali sdělení, že zatím to bude zakonzervováno pro případné pozdější využití. V žádném případě nebudou na Zemi zůstávat pozůstatky jakýchkoliv zařízení sloužících k manipulování civilizace i jednotlivců, k ovládání, skrytým nátlakům. A stejně tak jakékoliv formy zbraní na bázi bioenergie. To vše bylo postupně rozpuštěno ve Světle. Zařízení kosmické přepravy zbavené manipulujících systémů uvedených výše však představují něco jiného.


Doporučení Dhyanů – znovu navázat komunikaci s Arkturiany

Domníváme se na základě přicházejících impulsů shora, že v tomto období bude vhodné obnovit komunikační kanál od vás k Arkturianům. Aby oni mohli dostávat od vás závažná sdělení týkající se pokračování nového vývoje, karmické očisty, apod. Na druhé straně by bylo vhodné, aby podobný komunikační kanál byl vytvořen také od nich k vám. Zatím je to možné pouze obvyklým telepatickým přenosem, což předpokládá časové nároky na vás jednotlivce. Navíc tímto způsobem je omezena přesnost takových sdělení. Problémem telepatie je u vás to, že zatímco oni váš impuls na telepatické spojení vnímají okamžitě, většina z vás jejich impulsy k navázání spojení nevnímá. Potřebujete proto dostat hmotný signál, že chce někdo s vámi duchovně hovořit. Teprve pak máte šanci si všimnout, pokud povahu impulsu dokážete rozpoznat. A to se ne vždy podaří. Například teď šlo o výrazný impuls předaný prostřednictvím poutavého filmu. Dalším omezením telepatie je to, že v řadě oblastí musí taková sdělení zůstat v rovině dostatečné obecnosti, aby je vůbec bylo možné přenést. Pracujeme však na tom, jak to udělat jiným způsobem.

Z dřívějška víte, že převedení předmětů, pomůcek z nižší hutnosti hmoty do hutnosti vyšší je nanejvýše problematické. Při posledních kontaktech s Arkturiany v letech 2004 – 2006 se nic takového nepodařilo. Nový vývoj však postupně otevírá další možnosti. Uvidíme. Každopádně nová návštěva Arkturianů u vás na Zemi bude nutností.“


Obnovení komunikace s Arkturiany

JN: Arkturiané, voláme vás z planety Země. Dostali jsme impuls od andělů Dhyanů, že je v tomto období vhodné obnovit naši vzájemnou komunikaci. Slyšíme mne někdo, kdo může hovořit za celou civilizaci?
 

Vnímám, že se u nich jakoby něco děje.
Na vysvětlení dodávám: My obecně duchovní telepatické impulsy od bytostí v nižší hutnosti hmoty nevnímáme. Výjimkou je, když má ještě někdo v sobě otevřené dobré duchovní vnímání, které je pozůstatkem dřívějších magických schopností nebo dřívější běžné výbavy, kdy byli člověkem 1. typu. Opačným směrem je však náš telepatický impuls vůči nim velmi silný. Jako když jim tam najednou začne mluvit veřejný rozhlas. Na místě, které je pro ten účel vhodné.
Vnímám nějaký šum v rozsáhlém sále. Zřejmě jde o zasedání nějaké ústřední rady jejich planety. Domlouvají se, kdo se ujme slova. Někdo vstává a ujímá se slova.

Arkturian: „Jsem zvoleným prezidentem naší civilizace. Je neuvěřitelné, že zrovna jsme projednávali v naší radě, že máme problém. A vzpomínali jsme, jak jste nám vy lidé z planety Země pomohli svými zkušenostmi i zprostředkováním energetické očisty před několika lety. Takže samozřejmě vítáme, že jste se ozvali. Je to jako na zavolanou. Vlastně se někteří z nás pokoušeli dát andělům Dhyanům impuls, že potřebujeme pomoc. A nevěděli jsme, jestli se vůbec na vás můžeme sami napojit a jak to udělat. Protože o Zemi už nemáme v poslední době mnoho zpráv. Jen občas k nám dolehne ozvěna energetických očistných operací, které provádíte. Takže alespoň víme, že stále pokračujete ve své cestě čistého světelného vzestupu.“
 

JN: Ano, jsem rád, že jsme se po letech dokázali informačně spojit. Počty jednotlivců jdoucí cestou světelného vzestupu zde na Zemi stoupají. Na vědomém světelném vzestupu je stále ještě pouhých několik stovek jedinců obyvatel Země. Protože většina dalších duchovně probuzených zůstává v pádu vyvolaném jejich dřívějšími nebo dokonce i pokračujícími kontakty s metodami Staré duchovní cesty a magií. Cestou světelného vzestupu už sice celkově jdou stovky tisíc jednotlivců na Zemi, většina z nich jde však touto cestou nevědomě. Pouze na základě svého čistého stylu života. K zásadní změně ve hmotném fungování naší civilizace však zatím ještě nedošlo. Temné systémy se brání ze všech sil zásadním změnám probíhajícím v duchovním pozadí Země. A vlivem toho stále ještě dochází na Zemi například k dílčím teroristickým útokům, které jsou inspirovány skrytými temnými systémy. Nového je u nás dále to, že jsme vydali dvě knihy, andělé Dhyané vám zajistí přenos základních informací o nich, případně i kompletní text. A jak to vypadá u vás v tomto období? Co se podařilo nebo naopak co ještě potřebujete dořešit?
 

Prezident Arkturianů: „Naše civilizace funguje poměrně stabilně. Téměř všichni jdeme jednotně stejnou cestou základní péče o sebe, což nám přináší všeobecnou pozitivitu, prosperitu a světelný vzestup. Tedy něco, co jsme před kontaktem s vámi neměli. Takže ceníme si toho, že vůbec naše spolupráce před několika lety mohla začít. Pak se ale vinou určitých odchylek u nás přerušila. Museli jsme si naši cestu vybojovat proti křídlu těch, kteří byli skrytě ovládáni Temnem. To se nám nakonec podařilo. I proto zažívá naše civilizace v posledních letech nebývalý duchovní i technický rozkvět.

Ale poslední události nám naznačily, že ještě někde musíme mít určité rezervy, které jsme ještě naplno nevyužili. Problém s naší planetou se zdál být s vaší pomocí před několika lety vyřešen. V současné době se však znovu objevuje něco podobného. Tentokrát nejde o přehřívání vrchní vrstvy naší planety. Něco se zde děje se životem. S životními formami. Možná je to dáno tím, že jako lidé jsme stále žili v tom, že si životní prostředí potřebujeme přizpůsobovat ve svůj prospěch. A nehleděli jsme na jiné formy života. A teď se to vše začíná zúročovat nepříznivými dopady. Nám to někdy připadá, jako když se Příroda bouří proti nám. Máte s něčím podobným nějaké zkušenosti?“


Příroda u Arkturianů se začíná bouřit?

JN: Ano, touto cestou šli i naši předchůdci. V rámci karmických vrstev se nám odkrývaly vrstvy, ve kterých se Příroda bouřila proti tehdejší civilizaci. Píšu o tom detailněji právě ve své druhé knize. My, co jdeme cestou světelného vzestupu, jsme již pochopili, že Příroda nám nepatří. Že potřebujeme žít tak, abychom Přírodě pomáhali udržovat celistvost. A nikoliv abychom jí vnucovali své představy o prostředí, které si chceme zajistit. Když si tuto knihu přečtete, jistě Vás to bude inspirovat k jinému postoji vůči Přírodě. Tehdy v minulosti na Zemi se stávalo, že ve vyhrocené situaci se Příroda dokázala parazitujícího lidského rodu zbavit.

U nás ještě celkově většina lidí nepochopila, že k Přírodě se potřebujeme chovat jinak, chceme-li zde vybudovat trvale udržitelnou vzestupnou světelnou evoluci. Ale pochopili jsme to my, co jdeme cestou čistého světelného vzestupu. Toto poznání teď bude potřebné i pro vás.

Myslím, že na začátek tento kontakt stačí. Zatím my i vy dále rozvážíme, jak bychom si mohli vzájemně pomoci. A pak se opět spojíme. Z vaší strany můžete impuls ke spojení s námi posílat přes Dhyany, pokud vás nebudeme slyšet přímo. Každopádně teď vnímáme jako důležité přenést k vám rukopisy našich dvou knih v té podobě, jak to bude možné. Vnímám, že andělé Dhyané už začali pracovat na tom, jak to reálně provést.

A i my jsme v situaci, kdy bychom určitou pomoc od vás vítali. Ale o tom více až později. Právě teď mne napadl jeden z problémů, který se u nás nedaří dořešit.
 

Prezident Arkturianů: „Ano, přijímáme tento návrh a jsme rádi, že tímto okamžikem je naše vzájemná komunikace opět obnovena.“
 

JN: Vnímám, že v tom sále je velmi pozitivní nálada. Jako když se učinil naprosto zásadní krok, který je pro všechny důležitý. A teď se u nich důstojným způsobem oslavuje tento krok, tato událost obnoveného vzájemného informačního přenosu.

Až po skončení rozhovoru jsem si uvědomil, že informace o Přírodě, o kterých jsem se zmínil, byla detailně uvedena v článku 82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život. Podobné téma bylo rozebíráno i v dalším textu  81A. Systémy sebeobrany Planety, Přírody a Vesmíru, ke kterému nás inspirovalo zhlédnutí filmu Den nezávislosti – Nový útok. Požádal jsem anděle Dhyany, aby jim tyto texty také zprostředkovali.

© Jiří Novák, leden 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 171
  • 24
  • 23
  • 22
  • 23

Celkový počet hlasů: 263