Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Energetické očisty míst,Malování obrázků na NDC není arteterapie

Energetické očisty míst,Malování obrázků na NDC není arteterapie

Tereza Gerguri, Marie Mejdrová Vloženo 8.12.2015

Tereza Gerguri

Očisty míst na výletech do přírody


Tereza Gerguri: Centrální Karmo, prosím máš pro mne nějaké informace, např. týkající se aktuálního vývoje? (Duchovní komunikace z 5.7.2015)

Centrální Karma: „Tady Centrální Karma. Dobře, že se ozýváš. Nadešel čas, aby ses už i ty začala aktivně zajímat o duchovní vývoj událostí. Je to již několik týdnů od tvé fatální chyby s bývalým partnerem, která tě málem srazila z NDC. Nyní už začínáš být stabilizovaná. Temné síly však nelení a stále na tebe aktivně působí, zvlášť prostřednictvím obnažených karmických vrstev. Opět jsi kolísala a temné systémy se do tebe začaly uchycovat, prosakovat do tebe a pomalu tě ovládat. Je dobré, že jsi na sobě opět po všech stránkách začala pracovat. Ještě je však třeba upravit techniku cvičení Pět Tibeťanů – zefektivni jej, plně se na cvičení soustřeď.

A nyní k otázkám aktuálního vývoje – i vývoj zde ve hmotě se začíná zviditelňovat, a to také díky čistým světelným energiím Řídícího centra energií pro tento svět. Vývoj duchovních událostí běží doslova překotnou rychlostí. Síla energií vysoce čistých sfér se zvyšuje. I Příroda získává zpět svou sílu a schopnost uzdravovat a regenerovat. Zde je však vývoj trochu pomalejší a bude zapotřebí ještě mnohé čištění. Pro vás lidi 2. typu zde na Zemi je důležité i nadále plně podporovat Přírodu, žít s ní v souladu jako její plnohodnotná součást a pomáhat jí. Pokud už se z jakýchkoli důvodů neúčastníte společných setkání a výletů lidí na NDC, snažte se přírodu navštěvovat sami co nejvíce a pomáhejte jí s očistou. Prakticky na každém výletě do přírody se nalezne místo více či méně zatemnělé, které potřebuje zprostředkovat očistu. Myslete na to prosím.“

Příroda: „Tady Příroda. Omlouvám se, že se do toho vměšuji, ale sama bych vás chtěla požádat o větší péči a očisty při vašich návštěvách přírodou. Každá bytost na NDC mi může pomoci navrátit zpět či získat zcela novou čistou sílu a energii. U bytostí, které jsou či v minulosti byly nějakým způsobem úzce se mnou spjaté – jako víly, skřítci či přírodní andělé – má toto ještě další hluboký význam související s jejich karmou. Pomáhají tak odčinit, napravit a zpracovat chyby a přehmaty, kterých se kdysi dávno na Přírodě (na mně) dopustily. Je to tedy určitým způsobem součást i jejich vlastní očisty.“

Očista a přenášení energií prostřednictvím malování obrázků

Centrální Karma: „Ještě bych se ráda vrátila k tvým obrázkům. Je velice důležité, že maluješ. Prosím, věnuj se malování. Nejenže tím pomáháš očišťovat a navracet rovnováhu světelným sférám, které zatím zůstávaly zamrzlé či skryté před novým světelným vývojem, ale zároveň se prostřednictvím malování harmonizuješ sama, když se na tyto sféry napojuješ. Přenášení a zprostředkování velice čistých světelných energií z vyšších sfér k vám do hmoty je velice důležité. Je to jeden z tvých úkolů ve hmotě na Zemi. Neber to na lehkou váhu a nepodceňuj se v tomto směru. Tvé obrázky jsou důležité. Mohou pomoci i jiným bytostem.“

Příroda: „Tady Příroda, ještě jednou se ozývám. Ráda bych také připomněla, jak je důležité, aby ses den za dnem stále více vylaďovala a pracovala na sobě, abys byla schopná setkat se s lesními, stromovými vílami, tvými sestrami. Čekají na tebe. Není náhoda, že se ti poslední dobou stáčejí myšlenky k nim. Nyní však nejsi dostatečně vyladěná a připravená. Ber to také jako jednu z motivací na sobě více a pečlivě pracovat.“

Tereza Gerguri: Děkuji, Přírodo. Děkuji, Centrální Karmo.


Marie Mejdrová

Malování obrázků na NDC není arteterapie


Pro jistotu dodávám, že je potřeba vnímat rozdíl mezi tímto malováním obrázků, ke kterému někteří dojdou přirozeně v rámci své karmické očisty a dnes populární arteterapií neboli léčbou uměním. Arteterapie využívá uměleckou činnost pro léčbu psychiky a osobnosti. Je to metoda léčení prostřednictvím malování a dalších výtvarných a jiných tvůrčích aktivit (psaní příběhů, hudba, tanec, divadlo, apod.). Patří k formám psychoterapie, léčebných postupů poznání a ovlivňování lidské psychiky a mezilidských vztahů. Kde jsou výtvory a prožitky z procesu tvorby dále posuzovány a případně i psychoterapeuticky zpracovávány pod vedením arteterapeuta. Někdy i ve skupinách.

V arteterapii jsou ve hře metody medicíny, psychologie, psychiatrie, sociologie. Jejich způsoby třídění a hodnocení a jejich duchovní pozadí. A také vzájemné působení terapeuta a klienta anebo i křížové působení v rámci terapeutické skupiny. Neberou se přitom v potaz otázky duchovního pozadí, duchovních vlivů. A pokud ano, tak ne v míře dostačující ke skutečně hloubkovému pochopení všech kořenů a vazeb a jejich patřičnému očištění a rozvázání. Proto to je často dosti problematické z duchovního pohledu. Výsledkem může být divoké karmické čištění, skrytý přenos nepříznivých energetických vazeb, programování mysli podle určitých vzorců, zanesení mysli určitými dogmaty namísto napojení se na vlastní čistou světelnou intuici a světelné informační energie plynoucí z Přírody a Vesmíru apod.


Zařazení obrázků do očisty

Závěrem ještě podotýkám, že pokud mi přijdou impulsy k namalování určitého obrázku, vždy to bude nějakým způsobem souviset s mojí očistou a mými úkoly. Proto je potřeba to zařadit do očisty, i se všemi souvisejícími vazbami. Nejen pokud mám z něčeho v obrázku nepříznivý pocit, ale i když se mi zdá, že je „dokonalý“.
Některé obrázky mohou být určeny právě jen k takovému obnažení a pročištění určitých karmických vazeb a poté nebudou mít další význam. Jiné obrázky se naopak po kontrole čistoty a napojení a dočištění mají zveřejnit, aby byl dokončen účel, za kterým vznikly. A tím je pomáhat připraveným bytostem v napojení na vysoce světelně čisté inspirace, sféry, části Přírody apod.
   

Poznámka k arteterapii: Jiří Novák

Arteterapie patří k jedné z metod, které byly a stále ještě jsou hojně využívány v rámci Staré duchovní cesty jako jeden z prostředků duchovního probuzení, případně posílení, otevření, zrychlení cesty člověka ke Světlu. Protože ovšem tyto metody nevyužívaly výhradně světelných metod a postupů, nebylo pro Temné síly těžké se do těchto metod napojit, skrytě je ovládnout. Výsledkem pak je to, že ačkoliv jsou tyto metody propagovány ve smyslu posílení světelné evoluce člověka, ve skutečnosti člověka tlačí do pádu. A to jak toho, kdo tyto metody sám praktikuje, tak také toho, kdo těmito metodami nechá na sebe dobrovolně působit.
Vhodným ukazatelem působení takové metody je procento temné energie (neboli stupeň ovlivnění, infikování temnými systémy) a procento temné síly (neboli stupeň využívání umělé tvořivé síly magie).

Energie, kterými arteterapie působí na člověka (bráno jako běžný průměr) je podle Přírody následující: temná energie 70 %, temná síla 89 %. V tomto případě tedy jde o extrémně silný stupeň temného ovládnutí metody.

Závěr: Už samotný název ARTETERAPIE představuje vysoce temnou značku. Temné razítko na každém člověku, který s takovou metodou přichází do styku. A to ať už jako terapeut, tak i jako zákazník, klient.


Marie Mejdrová

Úskalí energetické očisty míst
 

K textu výše bych chtěla doplnit ještě následující:
Na základě řady zkušeností je nutno zdůraznit, že ohledně čištění míst je potřeba být obezřetný. (Ať už se jedná o místa v přírodě nebo kterákoli jiná.) Nečistit vše bezhlavě. Pečlivě vyhodnocovat duchovní komunikací a vnímáním všech přicházejících hmotných a duchovních náznaků, co ještě čistit sám a do čeho naopak sám nezasahovat. Pozor na duchovní komunikace a vnímání uskutečněná ve chvíli, kdy jsem podstatněji energeticky vychýlen!

Někdy jsou taková místa doslova „vosí hnízda“ a je potřeba danou záležitost předat od začátku k očistě výš. Někomu, kdo má vyšší frekvenční dosah, vyšší duchovní napojení a nadhled. To znamená nejen k případnému dočištění energiemi vyšších frekvencí, než na které sám dosahuji, ale vůbec dané místo sám nezačít čistit. Jinak to může být příliš nebezpečné. Člověk si cíleným otevřením takové záležitosti může značně zkomplikovat a zbrzdit vlastní očistu.

Navíc, ne každé místo je vhodné v dané době čistit! Zasahovat do něho očistnými energiemi vysokých frekvencí, které má k dispozici systém NDC.
Některá místa mají ještě počkat, až se seskupí vhodné podmínky (duchovní i hmotné) pro optimální průběh očisty. Aby se to místo vůbec dalo uspokojivě dočistit a zároveň daná osoba čištění s tím spojené ustála. Aby to nevyvolalo nezvládnutelnou řetězovou reakci. Vše má svůj správný čas. To je stejné, jako při karmické očistě bytostí.

Proto je potřeba také zvažovat předem, zda na určitá problematická místa (už) mám chodit. Protože, i když je nemám v úmyslu cíleně energeticky čistit, určitá očista se může při dotyku s energiemi NDC, kterých jsem nositelem, spustit automaticky sama.

V neposlední řadě je nutno brát ohled na momentální stav mojí karmické očisty. Nemám-li právě těžší očistu, zhoršené parametry vydávání staré duchovní výbavy a světelného vzestupu nebo jsem jinak oslaben. Pak by mě důsledky takovéto očisty navíc mohly zbytečně nepřiměřeně zatížit, zbrzdit moji očistu.

A pokud jsou se mnou další osoby, pak musím brát ohled i na jejich stav očisty, na jejich celkovou situaci. Na každého jednoho z nich. Osoby mimo NDC samozřejmě do podobných záležitostí nevtahovat, nezaplétat vůbec. I u nich se mohou otevřít působením energií určité duchovní záležitosti, na jejichž zpracování zatím nejsou připraveny.

Necítím-li se dobře na daném místě, vnímám-li tam nepříznivé energie, pak především čistit sám sebe, požádat Spojené síly Světla o očistné energie pro sebe. Pouštět se hned sám do očisty místa už může být prekérní záležitost.


Tereza Gerguri

Problémy s podřídivostí a sebehodnocením
 

Tereza Gerguri: Centrální Karmo, prosím, je vhodné komunikovat? Mám pocit dalších obnažených karmických vrstev. (Duchovní komunikace z 8.7.2015)

Centrální Karma: „Tady Centrální Karma. Vnímám tě a jsem připravena zodpovědět tvé otázky a předat ti informace, pro které je již vhodný čas. Spojení je v pořádku.

Ano, vnímala jsi to správně. Obnažily se ti další vrstvy. Stále na tebe působí silné vlivy. Máš velký problém s podřídivostí a to nejen ve smyslu podřizování se ve vztahu vůči druhým osobám, ale také ve vztahu působení zatemnělých vlivů na tvé postoje. Příliš se jimi necháš ovlivnit a pak je přijmeš za své. To není správné! Neustále bojuješ se svým sebevědomím, máš problém se sebeúctou a sebehodnocením. Až příliš dáš na názory druhých lidí, a to zvlášť těch, kteří v tvém životě nejsou tak důležití.

 

Mít rád svoji bytost jako celek a pečovat o ni

Dalším z problémů je otázka hodnocení tvého vzhledu.
Je třeba naučit se mít skutečně doopravdy rád. Mít rád svoji bytost jako celek a pečovat o ni. Uvědomte si, že vaše hmotné tělo není jen jakási schránka, která vás ukotvuje ve hmotě a která se po smrti „jen tak“ zahodí. Tudíž se k ní můžete chovat jakkoli chcete. Tyto a podobné postoje má v sobě mnoho lidí, včetně mnoha jedinců na NDC. Nezkrášlujte ho zbytečně umělými látkami, naopak ho však nezanedbávejte, nepřepínejte a nezkoušejte, co vše ještě vydrží. Skutečně si neuvědomujete, jak byste si svého hmotného těla měli vážit. Právě díky němu máte možnost zde ve hmotě jednat, aktivně se podílet na vývoji a na evoluci lidstva na Zemi. A zároveň svou každodenní prací sami na sobě jste schopni stoupat výš a stále více se vylaďovat a zprostředkovat změny i v duchovních sférách. Nesouhlasím s názorem, že člověk ve hmotě je omezený. Právě naopak. Zatím jste samozřejmě hmotně omezeni evolucí vaší civilizace, ale na duchovní úrovni to neplatí.

 

Neupínejte se k přesným cílům, důležitá je především cesta

Vše se neustále posouvá kupředu. Co včera nebylo možné, už dnes lze. Tak je to i s přenášením impulzů do hmoty. Morfická pole planety Země se už mění. Celkově vás čeká mnoho změn, které budou „viditelné“ a to nejen na duchovní úrovni.
Neupínejte se příliš k hmotnému stylu života, neboť přicházející změny mohou otevřít mnoho dalších příležitostí, které předtím nebylo možné si ani představit. Naslouchejte bedlivě přicházejícím světelným impulzům, ty vás povedou tou správnou cestou ke Světlu. Těšte se z toho a pracujte na sobě o to více. Neupínejte se však k nějakým konkrétním, přesným cílům. Důležitá je především cesta! Ta cesta, po které kráčíte směrem k vyšší vnitřní čistotě, s cílem co nejvíce se karmicky vyčistit a napravit své vadné postoje a být opravdu svobodnými bytostmi.

Samy Spojené síly Světla ještě nevědí přesně, jak se budou projevovat výsledky jak na duchovní, tak ve hmotné rovině. Navíc se teď k NDC, k Novému vývoji, přidává opravdu hodně nových sfér, které byly předtím jakoby zamrzlé, v hibernaci. A teď se probouzejí k životu. Nedávno se přidaly také silné světelné energie Řídícího centra energií pro tento svět, které mají velkou hybnou sílu.

Je třeba hodně práce i z naší strany - ze strany Spojených sil Světla, vše vhodně zorganizovat a vhodně se dohromady sladit, abychom i my mohly vzájemně spolupracovat a nestalo se, že někdo zaostává či je skrytě napaden a ovládnut Temnými silami, které by pak pronikly do systému NDC a pokusily se jej zničit.

 

K nápravě vychýlených postojů pomáhají duchovní komunikace o přehmatech z minulosti

Snažte se nyní o to více řešit své problémy hmotné či čistě duchovní povahy. Napravujte své vychýlené postoje a směřujte k vyšší harmonii s Přírodou, Vesmírem a celým systémem NDC. Při napravování vašich postojů jsou vždy velice cenné duchovní komunikace zaměřené na vaši minulost a karmické přehmaty z minulých životů – ty vám pomohou celou situaci pochopit a lépe zpracovat. Zbavování se špatných vlastností a vychýlených postojů je jedním z nejtěžších úkolů. Zde totiž nejsou jasně dána pravidla, co přesně krok za krokem udělat, abyste se jich zbavili. Cestu si tvoříte vy sami, avšak my vám posíláme vhodné impulzy, které si s námi můžete vždy zkonzultovat či požádat o zhodnocení osobou, která je v danou chvíli vnitřně více vyladěna a svou vnitřní čistotou dosahuje na vyšší úroveň pravdy.

 

Neutápějte se v hmotných problémech, mají své duchovní pozadí

Pracujte tedy na sobě, máte velkou motivaci. Neutápějte se v každodenních hmotných problémech, ty všechny mají své duchovní pozadí. Brzy se vám začne odkrývat příčina vašich povolání a úkolů, které zde ve hmotě máte. I vaše povolání pak budete moci směřovat k větší harmonii s vaší duchovní cestou.

To je prozatím vše. Vnímám, že spojení už trochu slábne.“

Tereza Gerguri: Mockrát děkuji za komunikaci.

Centrální Karma:I já děkuji, že jsi dokázala tak dlouho přijímat informace, mám z tebe radost.“
Obrázek růže
 

Tereza Gerguri: Přírodo, prosím máš pro mne nějaké informace ohledně obrázku růže, který jsem namalovala? (Duchovní komunikace z 21.7.2015)

Příroda:Tady Příroda, jsem ráda, že se ozýváš. Obrázek skutečně poskytuje mimořádné světelné energie, jak svou formou, tak intenzitou. Při malování tohoto obrázku jsi byla skutečně napojena na čisté energie rostlinného druhu růží. První kontakt s duchovním pozadím růží jsi pocítila a vnímala již na začátku, pár týdnů po vstupu na NDC. To jsi také zachytila první náčrtek malé, avšak velice důležité, klíčové části obrázku. Bez níž bys nikdy nebyla schopna pokračovat v kresbě, a tím i čištění duchovního pozadí růží. Právě tvé vysoké vyladění a vysoký duchovní vzestup na počátku umožnil prvotní kontakt s tímto duchovním pozadím, jinak by to nebylo možné. V té době však ještě nebyla vhodná chvíle, ani jsi nebyla připravená a dostatečně vyčištěná, abys obrázek mohla domalovat. Sice jsi měla vysoké vyladění a duchovní vzestup, avšak teprve ses začala karmicky čistit. Po několika měsících konečně nadešla chvíle, kdy bylo možné obrázek domalovat. Nyní krásně čistě září, opravdu je mimořádný.

Divíš se, proč jsi mohla obrázek namalovat i v době, kdy byl tvůj duchovní vzestup nižší než při prvním kontaktu s duchovním pozadím růží? Jak jsem již zmínila – byly pro to vhodné podmínky, vhodné energie, dostatečné karmické (o)čištění a vhodná situace. Duchovní pozadí růží úzce souvisí svou podstatou a informacemi s mnoha tvými pokřivenými postoji a vlastnostmi. Právě v tomto období je pro tebe obzvláště důležité uvědomit si pravé poselství a význam energií, které tento obrázek přináší.
  

Význam duchovního pozadí růží

Růže byla odpradávna chápána jako symbol a projev náklonnosti, pozitivních či dokonce milostných emocí, něžnosti a lásky. Význam duchovního pozadí růží spočívá v uvědomění si své vlastní hodnoty a hodnoty blízkých lidí, bytostí a přírody. Nalezení pozitivních citů („lásky“) vůči svojí osobě i okolním bytostem a upevnění harmonických vztahů mezi nimi je důležité. Nejen partnerské vztahy potřebují harmonii, ale také přátelství, vztahy k blízkým lidem, členům rodiny a k přírodě samotné je třeba upevnit, harmonizovat a uvést do rovnováhy. Toto vše duchovní pozadí růží zaštiťuje. Tvůj obrázek přináší podpůrné (pomocné) energie pomáhající upevnění těchto správných postojů a harmonizaci vztahů. Energie tohoto obrázku za vás neudělají vaši práci, avšak pomohou a podpoří tam, kde chybí silná vůle a upevní to, co je již v harmonii.

Prosím maluj, věnuj se tomu více. Neobávej se, že nevíš, co a jak malovat. Zkrátka maluj, nechej se vést impulzy. Světelné energie tě vždy povedou. Pokud si nebudeš jista, vždy o ně můžeš požádat.“

Tereza Gerguri: Děkuji mnohokrát, Přírodo. Vážím si toho.

Příroda:I já jsem ráda za komunikaci s Tebou.“


© Tereza Gerguri, prosinec 2015
© Marie Mejdrová, prosinec 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 172
  • 30
  • 22
  • 23
  • 23

Celkový počet hlasů: 270