Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Jiří Novák Vloženo 22.12.2010
Jiří Novák

Usuzovat, že je člověk na vzestupu, a že je karmicky čistý, pouze na základě dobrého duchovního vnímání, které má, je zjevně nesprávné. Civilizace s otevřeným duchovním vnímáním nikdy v minulosti vzestup nenašly. Nepřirozená privilegia je potřeba v dalším vývoji eliminovat. Mimořádné vnímání může být výsledkem propůjčených privilegií od Světla, nebo od Temna, nebo pochází z napojení na svůj domovský svět. Otázka, kterou potřebuje řešit většina bytostí: Obnovit staré schopnosti nebo se jich vzdát? Podřídit se dnešnímu řádu světa je výhodné jak pro jednotlivé bytosti, tak i pro jejich okolí a Přírodu. Naopak mimořádné vnímání mimo pořadí není dobrou kvalifikací pro vzestup. Znalost magie a mimořádné duchovní vnímání mimo pořadí přestaly být v tomto světě dokladem duchovní pokročilosti. Podporuje mimořádné vnímání vlastní karmickou očistu? Každého jednotlivce čeká okamžik rozhodnutí.

Řada bytostí má mimořádné duchovní vnímání

Řada duchovně probuzených lidí, kteří mají dáno dobré duchovní vnímání, uvažuje takto: Mám mimořádné duchovní vnímání jako málo lidí na této Planetě. Nemůže to znamenat nic jiného, než že jsem na základě svých minulých existencí již duchovně velmi pokročilý a jsem v tomto světě proto, abych učil druhé a ukazoval jim správnou cestu. Hezká myšlenka! A jaká je asi její pravdivost? Příroda naznačuje, že prakticky nulová. Usuzovat, že je člověk na vzestupu, a že je karmicky čistý, pouze na základě dobrého duchovního vnímání, které má, je zjevně nesprávné. Toto je mimořádně důležitá záležitost, a proto se jí budu zabývat podrobněji.

Jak vlastně lidé dnes zde narození mohou přijít k lepšímu duchovnímu vnímání, než mají ostatní? Je několik možností, a postupně je všechny rozeberu a vysvětlím, co z toho vyplývá. Samozřejmě, lidé si mohou krok za krokem zlepšovat, zjemňovat své duchovní vnímání nastoupením cesty stabilního duchovního vzestupu. Ale tento způsob je pomalý a postupný. A přitom u každého nevede automaticky k tomu, aby člověk začal jasně vnímat energie, vidět auru, dokázal odečítat informace z obnažených karmických vrstev a podobně. Přitom mnoho lidí v dnešním světě získalo právě tyto jmenované duchovní schopnosti jakoby naráz. Jednoduše je měli v sobě, a tyto schopnosti se jim jednoho dne probudily, znovuobnovily, aniž by se museli o nárůst vnitřních frekvencí vzestupem zajímat. Odkud takové dobré duchovní vnímání pochází, když ne ze vzestupu? Kde ho tito lidé vzali? Pomůže jim to snáze najít optimální duchovní cestu pro sebe, případně pro celé lidstvo?

Dnes je správné začít se zastřeným duchovním vědomím

Většina lidí zde na Zemi se v tomto životě narodila se zastřeným duchovním vnímáním. Tak to ve skutečnosti má být. Takto to přece naplánovali Tvůrci jako nový další pokus jak dovést člověka ke vzestupu. Lidé s vrozeným otevřeným duchovním vnímáním? To už tady v minulosti bylo! A žádná z těchto civilizací 1. typu nedokázala nalézt vzestup. Vlastně neměla k hledání vzestupu žádný motiv. Naopak všechny tyto civilizace měly pocit, že vývoj drží pevně ve svých rukou. A když se začaly množit destrukce a tvrdá varování, nebyly schopné nic udělat. A jednoho dne přišel bod zkázy.

Mít zvláštní duchovní vnímání od narození je z tohoto pohledu něco, co se vymyká plánu člověka 2. typu. Není to tedy v pořádku. Ten člověk si s sebou do života přinesl něco, co už tady v tomto světě být nemá. Dobré duchovní vnímání, aniž by dosáhl světelného vzestupu, aniž by začal na svém světelném vzestupu správně pracovat. Protože chození na přednášky a semináře s duchovní problematikou, procházení sérií zasvěcení – nic z toho není skutečnou prací na svém vzestupu.

A podobně jako tomu bylo u dávných civilizací, i řada těchto bytostí s mimořádným duchovním vnímáním vyzařuje ze svého nitra sdělení pro okolí, že oni vývoj drží pevně ve svých rukou. A neváhají dávat to najevo v diskusích na duchovně zaměřených webových stránkách. Jak ošidné je takové vědomí vlastní dokonalosti, jsem pochopil při kontaktu s některými z nich, když v pozadí za dalekosáhlými duchovními schopnostmi byl jednoznačný pád na světelné duchovní cestě.

Výbava člověka 1. typu není to, co motivuje k vzestupu

Naše současná praxe i zkušenosti z dávných věků jasně potvrzují, že výbava člověka 1. typu, to není to pravé, co může člověka dovést k vzestupu. Civilizace s otevřeným duchovním vnímáním nikdy v minulosti vzestup nenašly. A i v dnešní době nejdou lidé s takovým vnímáním automaticky cestou vzestupu. Nemají k tomu důvod. Spíše se vidí vysoko nad těmi, kteří takové vnímání nemají. A když se vidíte vysoko nad většinou lidstva, je přirozené, že se začnete stavět do pozice učitele, který má učit další, jak něčeho takového dosáhnout. A to už začíná být velký problém.

Duchovní vývoj na této Planetě pak vedou z větší části lidé, kteří mají anomálie ve své výbavě. Lidé, kteří nejsou organickou částí naší civilizace. A takoví začínají předávat pozemšťanům všechno to, o čem si myslí, že je správné. Nikde se tam nemluví o skutečném vzestupu měřeném růstem frekvencí vnitřní bioenergie. Mluví se o duchovní pokročilosti, o duchovním přehledu, o duchovní vyspělosti, o sérii zasvěcení.

Nepřirozená privilegia je potřeba v dalším vývoji eliminovat

Panuje zde všeobecný názor, že právě ti lidé s dobrým duchovním vnímáním jsou seslaní mistři, kteří mají pro tento svět najít novou cestu. Ano jistě, mnoho z nich skutečně takový úkol dostalo. Řada z nich je nositelem umělých privilegií, která měla napomoci jejich prosazení v tomto světě a usnadnit splnění takového úkolu.

Teď jde o to, jak každý jednotlivec takový úkol naplňuje. Jestli vede lidstvo k většímu spojení s Přírodou. Nebo jestli naopak propagací magie, některých dávných učení, metod, technik, vede i nadále člověka k oddělenosti od Přírody. A co je nejdůležitější, jestli takový člověk tím, co dělá, směřuje ke vzestupu ve Světle. Nebo jestli ve Světle padá, což jednoznačně naznačuje, že svojí činností naopak posiluje Temno. Příroda dnes ví, jakým způsobem změřit a vyjádřit vzestup člověka. Stačí se zeptat Přírody, která dokáže ukázat každého člověka z pohledu vzestupu jako na dlani. Zatím to však není objektivně měřitelné žádným prokazatelným způsobem. Zbývá nám pouze duchovní komunikace a vnitřní pocit, vnitřní vnímání a prožívání toho, co mluví ten a co naopak říká ten druhý. To je jediná možnost pro běžného člověka, jak se v záplavě protichůdných informací orientovat.

Podstatné je, že takoví lidé s privilegii jsou těmi, kteří se nezrodili podle závazných pravidel. Jsou těmi, kteří si do tohoto života přenesli výbavu, která sem nepatří. A chceme-li dovést svět k novému vývoji, Příroda i karmická instituce jasně naznačují, že všechna taková nepřirozená privilegia potřebujeme v dalším vývoji jednoznačně eliminovat – nejlépe se jich dobrovolně vzdát, vydat je ze sebe, zajistit, aby přestaly fungovat. Jedině tak lze totiž zabránit jejich zneužití. Protože minulost mnohokrát potvrdila, že cokoliv mohlo být zneužito, tak to už vícekrát zneužito skutečně bylo. Ať už jde o magické schopnosti, karmické pravomoce, karmickou imunitu a další. Dovolil by si poslanec našich zákonodárných orgánů řídit v opilosti, kdyby věděl, že při prvním takovém přestupku okamžitě a nenávratně ztratí tuto pro něj velmi finančně výhodnou funkci?

Mimořádné duchovní vnímání jako výsledek světelných privilegií

Podívejme se podrobněji na různé možnosti, jak mohlo dojít k přenesení tvořivé výbavy, která již do tohoto světa nepatří. Podrobný rozbor ukazuje, že jsou pouze dvě základní situace. Zaprvé, mimořádná tvořivá výbava zrozeného člověka je výsledkem propůjčených privilegií, které dostal od světelných institucí, a se kterými sestoupil do hmoty. Aby takto snáze a přesvědčivěji prokázal „prostému lidu“, že on je tím, kdo má vést druhé.

 Nemuselo to být právě v tomto životě, mohlo to být i dříve. V mnoha existencích před tímto životem mohli používat nejrůznějších privilegií, často byli aktivními mágy. Síla privilegií a zvláštních schopností, kterými za dlouhou existenci nasákli, se pak částečně přenesla i do tohoto života. Někteří z nich mají neobvyklé duchovní schopnosti od mládí, další až od určitého bodu v životě. Jsou pak na hony vzdáleni tomu, čemu se říká zastřené duchovní vědomí.

Mnozí z nich jasně vidí duchovní jevy. Další vidí třeba i do budoucnosti. Jiní našli cestu k obnovení svých magických schopností z minulých existencí. Co je podstatné, všichni tito lidé jsou dnes na Zemi považováni za duchovně nejpokročilejší. Přitom v jejich prospěch nehovoří často nic jiného, než určité schopnosti, které si mimo pořadí do tohoto života přenesli. Tak dlouho nahlíželi mimo pořadí, tak dlouho tvořili mimo pořadí, až se jim i do tohoto života podařilo určité schopnosti mimo pořadí přenést. Takovým se říká také avataři, proroci. Mnozí se ujímají práce duchovních učitelů, léčitelů. Ostatní je takto přijímají a obdivují jejich dokonalé duchovní vnímání.

Proč toto není v pořádku? V takovém případě by šlo o opětovné opakování stejných chyb. Vytváření vyšší privilegované skupiny nad ostatními. Právě takto začal kdysi dávno po pádu Atlantidy Egypt – plánovité soustředění duchovní i světské moci do rukou privilegovaných zasvěcenců. A kde jsou dnes ty dávné slavné říše faraónů! Jaké vysoce nepříznivé energetické vlivy z Egypta den za dnem pociťuje mnoho lidí při karmické očistě!

Umělé schopnosti neodrážejí přirozený nadhled

K čemu všemu umělá privilegia a schopnosti mimo pořadí v minulosti vedly? Úroveň umělých duchovních schopností často neodpovídala úrovni skutečné vnitřní čistoty takového člověka. Nebyla tak podložena dostatečným duchovním nadhledem, který by byl výsledkem přirozeného rozšíření vědomí do vyšších frekvencí. Lidé s umělými privilegii neměli takto dosah na vyšší úrovně pravdy. Místo toho se napojovali na umělé duchovní knihovny, které obsahovaly informace mnohdy pokroucené, tendenční, jak jsem vysvětlil v článku 38E. Informační pole a duchovní knihovny. To všechno plodilo přehmaty podložené vysokou rozhodovací pravomocí a nedostatečnou výší duchovního nadhledu. Přehmaty jak na sobě samém, tak i na okolí, Planetě, Přírodě, na národu, který případně vedli.

Zvláštní podskupinu v této privilegované skupině duchovních mistrů tvoří mnozí zrození mimozemští vyslanci, zejména Vesmírní lidé, jejichž duchovní schopnosti a vnímání jsou posilovány napojením na umělé mimozemské systémy – na umělé bytosti, přístroje, umělé léčebné systémy nahrazující přirozené duchovní činnosti. Skutečnou povahu takových systémů jsem naznačil v textu Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Mimořádné duchovní vnímání pocházející z temných úpisů

Pak je tady druhá možnost. Zvláštní duchovní vnímání je pozůstatkem temných privilegií, temných úpisů, činností pro temnou stranu světa v minulých inkarnacích. A to už vůbec není v pořádku! Aby nás vedli ti, kteří své zkušenosti a ostruhy získali prací pro stranu Temna? To je přece nemyslitelné. Jenže právě tak tomu je ve většině případů u lidí s mimořádným duchovním vnímáním. Právě toto se opakovaně potvrzuje při karmické očistě mnoha osob. Toto je nejčastější případ mimořádného mimosmyslového vnímání. Člověk na vzestupné cestě se nejprve potřebuje tohoto Temnem propůjčeného vnímání dobrovolně vzdát, aby získal vlastní vyšší duchovní citlivost trpělivou a vytrvalou prací na sobě. Jako přirozený důsledek svého vzestupu ve Světle. A nikoliv jako výsledek minulého vzestupu na straně Temna, jako ocenění za temnou činnost.

Mimořádné vnímání jako výsledek napojení na svůj domovský svět

Setkáváme se ještě s třetí možností – napojení na svůj domovský svět. Mimořádné vnímání útržků reality domovské sféry, odkud na tuto Planetu přišli. Takový původ někdy umožňuje přístup k neznámým informacím, energiím, tvořivé výbavě. To však samo o sobě nedává právo vést pozemské lidstvo. Také u těchto bytostí je zásadně důležité dostat se na duchovní vzestup. Protože jedině z pozice vzestupu dokážou rozpoznat, proč sem na tuto Planetu přišli a jaké povahy jsou informace, na které se napojují. Jestli mají předávat informace, nebo se především učit a karmicky rozvazovat. Nebo jestli jsou tady proto, aby našli možnost, jak domovský svět očistit nebo dokonce zachránit.

Mnozí z nich spěchají s uveřejňováním informací, na které se napojili, aniž by si dokázali ověřit, jestli právě takové metody jejich domovskému světu pomohly nebo jestli jej naopak potopily. Každý z takových vyslanců se nejprve potřebuje dostat na cestu duchovního vzestupu. Jedině pak má šanci pochopit, proč je tady a co je jeho skutečným úkolem.

Některé z těchto bytostí se dokonce zrodily s naprosto neobvyklými anomáliemi – zcela jiný nepozemský energetický systém, chybějící čakry na obvyklých místech, jiné tělesné orgány, například srdce na pravé straně s jinou cévní soustavou. Uvedu několik konkrétních příběhů takových vyslanců, se kterými jsem se ve své praxi setkal. Někteří z nich dokázali naplnit své poslání, protože včas našli cestu vzestupu ve Světle. Další pouze opakují tutéž chybu, kterou dělali v minulosti.

Obnovit šamanské schopnosti nebo se jich vzdát?

V květnu roku 2010 se mi ozvala bytost s neobvyklými schopnostmi, vizemi, zážitky. První mail tohoto člověka začínal opravdu neobvykle:

„Omlouvám se, ale čtu už 4 hodiny vaše stránky a řičím blahem, že mi to někdo tak sepsal dohromady, tak ve spojitostech, tak posloupně a tak pro mě útěšně:)) musím vám poděkovat... a hlavně jste mi dal odpovědi na moje dlouhodoprovázející otázky - proč nemohu přijímat nikdy energii od léčitelů, proč nedokážu přijmout za své skoro nic na seminářích, kdo jsou bytosti, které mi pomáhají....proč jdu intuitivně cestou co největší čistoty stravy, myšlení a dechu...“

 A postupně mi tento člověk detailně popsal celý svůj životní příběh. Ve svém životě přišel na to, že má neobvyklé schopnosti - například při pohledu na druhého přesně vnímá diagnózu jeho problémů. Když se ovšem pokusil energeticky je léčit, zjistil, že to nejde. Že jeho schopnosti jsou vnitřně zablokované. Při návštěvě různých léčitelů se dozvěděl, že má šamanskou minulost, ale že je postižen jakousi kletbou, protože kdysi zneužil svých schopností.

 

Zadal jsem dotaz: Přírodo a Karmo, co mám odpovědět, vzkázat, této bytosti s šamanskou minulostí a neobvyklými schopnostmi? (duchovní komunikace z 21.5.2010):

Příroda odpověděla toto: „Schopnosti, které má tento člověk v sobě, nejsou v dnešním novém vývoji již podporovány. Proto také dostává tak vážné náznaky a silná varování. Na jeho životní cestě jej v nejbližší době čeká mimořádně důležité osobní rozhodnutí. Připojí se k novému vývoji? Nebo půjde cestou minulosti a dalšího rozvíjení a otevírání skrytých šamanských schopností, jejichž tvořivá síla podstatně přesahuje stupeň jeho vnitřní čistoty? Je potřeba, aby o tom začal vážně uvažovat. Aby pochopil, že duchovní síly, střežící jeho schopnosti a usilující o to, aby jej dovedly k probuzení těchto schopností, nejsou těmi, jejichž samotná existence i další fungování je v souladu s principy Přírody.

Pokud by se vydal touto starou cestou, v jeho životě se dříve či později začnou množit problémy způsobené tím, že jde proti vývoji Přírody. A že má v sobě nesmírné schopnosti, dávající možnost zasahovat neoprávněně do fungování a řízení světa. Vůbec nejde o to, že tento člověk si myslí, že nic takového nechce dělat a nikdy to nebude dělat – že chce jenom pomáhat. V pozadí za ním jsou určité nehmotné duchovní síly, které by jej rády dovedly k probuzení skrytých schopností. Ale přitom tak, aby jej neztratily ze svého hledáčku. Aby byly těmi, kdo jej pozoruje, sleduje a do jisté míry i směruje, manipuluje, či dokonce ovládá.

Skryté šamanské síly doposud na Planetě existují a usilují o vstup do hmoty přes mimořádného člověka s probuzenými šamanskými schopnostmi. Usilují o to, aby tímto způsobem opět získaly zásadní vliv na vývoj a fungování Přírody a celého světa. Netřeba dodávat, že minulé světy, civilizace, skončily katastrofami právě pro podobné neetické ovládání a zneužívání přírodních sil a pochodů. Zneužívání, které bylo lidmi vydáváno za „pomoc Přírodě“. Stačilo se zeptat samotné Přírody, kdyby na ní někdo měl napojení skutečnou výškou své vnitřní harmonie. Místo aby používal magické ovládací páky, které Přírodu znásilňují. A Příroda by odpověděla stejně, jako dnes odpovídá tobě: Přestaňte mne znásilňovat. Jste pouze jedním z živočišných druhů. Chcete-li, aby Příroda dál fungovala ve váš prospěch, začněte respektovat její přirozené pochody a přestaňte do nich násilně zasahovat svojí šamanskou magií.

Je tady ovšem i druhá cesta. Připojit se k novému vývoji prezentovanému Novou duchovní cestou, cestou čistého vzestupu bez magie a umělých pomůcek. Co všechno to obnáší? Totéž, co jste podstoupili vy všichni ostatní na této cestě. Začít se skutečně vnitřně čistit optimální výživou a každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. Být odhodlán vstoupit na cestu neomezeného vzestupu. A jakmile se jednou rozhodnu, pak už neuhnout a být připraven překonávat překážky, které karmická očista přede mne postaví.

Rozhodnout se vzdát svých dávných schopností, privilegií, vyvázat se ze všech závazků, kterými ho tato mimořádná výbava svazuje. Osvobodit se od okovů propůjčené magie a moci. Nastoupit na cestu svobody a neomezeného vzestupu. Být připraven na těžké karmické čištění a na odpor temných duchovních sil, které jeho rozhodnutím začnou ztrácet nitky na další ovládání jeho bytosti. Nitky, kterými ho k sobě doposud držely připoutaného. Být odhodlán takovou cestu podstoupit s tím, že mnohé schopnosti skutečně postupně ztratí nebo je postupně po určité době nahradí jinými čistými odrážejícími skutečnou úroveň vnitřní harmonie, kterou na svém vzestupu dosáhne a bude postupně dosahovat. Tyto jeho nové schopnosti už budou vycházet z toho, že svým vzestupem, přirozenou čistotou a vzdáním se všech dávných schopností se takový člověk stává součástí Přírody. A postupně jako součást Přírody pak získává i přístup k jejím čistým tvořivým silám, které pak může skrze sebe nechat působit formou léčitelství, ale které s šamanstvím nemají nic společného. Taková cesta je očividně těžší, náročnější a zdlouhavější, než cesta přijetí umělé moci, schopností, privilegií. Rozhodnout se však musí tento člověk sám. Z jeho příběhu je jasně patrné, že situace a čas jej nutí k tomu, aby se rozhodl včas. Aby se rozhodl dříve, než se situace v jeho životě začne ubírat směrem, který si nevybral, ale který už nebude možné změnit.

Tento příběh zatím zůstává otevřený. Protože jeho pokračování zatím neznám. Jeho uveřejněním jsem chtěl naznačit, jak těžké rozhodování někdy čeká na některé bytosti s mimořádným duchovním vnímáním. Na bytosti, které si sem do tohoto života přinesly schopnosti, které už vlastně do tohoto světa nepatří. Rozvíjet staré schopnosti nebo se jich vzdát? Jak lákavé je znovu zde na Zemi získat schopnosti, které nikdo další nemá. Taková cesta však jednoznačně jde proti Přírodě. Přitom dnes naopak potřebujeme znovu se k Přírodě navrátit. Začít více ctít přirozené přírodní procesy a přestat je znásilňovat lidskou či šamanskou magií.

Královna přírodních bytostí

Během léta jsem poznal další bytost. Měla mimořádné duchovní vnímání, zjistila, že dokáže určovat diagnózy a takto začala energeticky pomáhat lidem. Při našem prvním setkání jsem vysvětlil, že některé metody doporučované v řadě knih, například vizualizace používané při čištění jednotlivých čaker, nepodporují vzestup. Věděla o sobě, že je přírodní bytostí, ale potřebovala přesnější informace o tom, proč je tady a jaký je její hlavní úkol. Začali jsme spolupracovat, přitom plně dbala doporučení Přírody, která jsem jí tlumočil. Na čas přerušila léčitelskou praxi a začala aktivně pracovat na svém vzestupu a na duchovní komunikaci. Nastoupením cesty přirozeného duchovního vzestupu se u ní nastartovala karmická očista.

Při jednom z čistění se jí obnažily karmické vrstvy, ve kterých byla jako přírodní bytost ovládnuta. Zjistil jsem následující informace: Byla královnou přírodních bytostí – víl, skřítků, rusalek. Skutečně v těch vrstvách vypadala jako královna v honosném obleku, ale ten silně vyzařoval temnou energii. Kam se ztratila původní čistota takové bytosti? Vzadu na zádech měla napojen temný systém lidské magie, který ji v té době ovládl. Jak k tomu došlo? Příliš se nechala inspirovat lidským světem, toužila po moci a vyšší tvořivé síle, přijala za úpis lidskou magii. Celá její svěřená sféra začala chátrat. Začala dělat nevhodná rozhodnutí, navíc cokoliv, s čím byla spojena, bylo skrze úpis odsáváno, zneužíváno. Její úkol v dnešním světě je především očistit se od dávného přehmatu a pochopit chybu. Své břímě karmicky sejmout tím, že očistí především sebe, pomůže pak napravit lidský svět a současně i celou oblast, která jí byla svěřena. Během několika týdnů se dostala na NDC a postupně obnovila své léčitelství na eticky naprosto čistém základu. Je na nejlepší cestě naplnit svůj duchovní životní úkol.

Přírodní duch Planety

S dalším člověkem jsem se sešel, protože nás svedl dohromady společný zájem očistit Přírodu. Pomoci Přírodě znovuprobudit její původní energie a skryté síly, které během věků zapadly do vrstev. I on byl na první pohled bytostí spojenou svojí minulostí s Přírodou. Také on přijal informace o NDC a začal aktivně na svém vzestupu pracovat. Začaly se pak postupně odkrývat informace o jeho minulosti a skutečném úkolu zde na Zemi. Ukázalo se, že byl jedním z nejvyšších přírodních duchů, odpovídal za Přírodu celé planety Země. Jeho největší chyba spočívala v tom, že dovolil, připustil umělé zásahy lidstva do Přírody. A nejen to, on tyto zásahy podporoval s tím, že jedině lidstvo přece může Přírodě pomoci. V tom měl pravdu, ale tehdy nepochopil, že lidstvo také může Přírodu úplně potopit.

Co měl tehdy dělat? V době, kdy ještě fungovala komunikace, měl upozorňovat, varovat, důrazně žádat po lidech, aby svůj přístup změnili. On byl vlastně na úrovni tehdejších andělů Dhyanů a měl s nimi navazovat užší spolupráci a přes ně žádat další působení na lidstvo. Jenže v té době existovala určitá žárlivost, řevnivost, mezi andělskými bytostmi nad lidstvem a andělskými bytostmi nad Přírodou. Proto musel sestoupit do hmoty jako další andělé Dhyané a další přírodní duchové, aby pomohl napravit situaci. Jeho dnešním úkolem je spojit informačně andělskou lidskou a andělskou přírodní větev z pozice člověka. A začít koordinovat celkový vývoj na Zemi. Také tento člověk je svým vstupem na NDC na nejlepší cestě plně naplnit svůj životní karmický úkol.

Přírodní anděl kontinentu Atlantidy

V listopadu se ozvala další bytost spojená s Přírodou, jak naznačovaly její aktivity v této oblasti. Opět se při prvním vyšetření čaker ukázalo, že jde naprosto jasně o přírodního anděla, který sestoupil do tohoto světa, aby napravil své chyby. Přišel za mnou proto, že začal mít pocit, že někteří lidé proklamující spolupráci s Přírodou ve skutečnosti zneužívají energii druhých bytostí i Přírody. Při prvním čištění byl uvnitř zcela ovládnutý. Jeho duchovní Já bylo jakoby vyřazené z provozu, uspané, hibernované. Jeho nitro řídil temný vetřelec spojený s tvořivou silou Reiki.

Tento člověk pak pokračoval v aktivní práci na svém vzestupu. První dva týdny se nic nedělo, ale pak začalo den za dnem těžké karmické čištění. Ukázalo se, že byl hlavním přírodním duchem nad kontinentem dávné Atlantidy. A to je velký problém, protože oblast, za kterou nesl odpovědnost, byla zcela zničena katastrofou. Postupně se čistil z mnoha vrstev ovládání lidskou magií, z mnoha úpisů, kterými se zavázal temným silám, z manipulování ze strany lidských Duchovních hierarchií. I z pokusů lidských bytostí sebrat mu pravomoce související s jeho posláním. Takto postupně zcela podlehl temným inspiracím a začal sám používat metody typické pro temno. Ztratil čistý nadhled nad situací a vlastně svými zásahy napomáhal budoucí zkáze kontinentu, o který měl pečovat. Jeho dnešní úkol je především karmicky se očistit a vyvázat z této minulosti a začít aktivně pomáhat Přírodě Planety ve vzestupu. Atlantidu už nemůže zachránit, ale může pomoci obnovit čistou Přírodu na celé Planetě. Pokud úspěšně završí probíhající karmickou očistu z tohoto období, i on je na nejlepší cestě naplnit své poslání v tomto světě.

Zrozené přírodní bytosti, které nepochopily svůj úkol

V našem světě je zrozena i celá řada dalších přírodních bytostí, přírodních duchů. Typické pro ně je, že dobře duchovně komunikují s prostředím, ze kterého pocházejí. Jak naznačují předcházející příklady, mnohé z těchto bytostí sestoupily do našeho lidského světa proto, aby se očistily od používání magie. Ne každý takový případ však má zcela jednoznačně pozitivní rozuzlení. Někteří zde zrození přírodní andělé patří mezi světově známé osobnosti, pořádají přednášky, semináře, poznávací zájezdy. Vykonali i hodně pozitivní práce při zviditelnění informací o skrytých přírodních bytostech v našem světě. Pomáhali budovat naučné stezky v Přírodě, napsali řadu poutavých knih o přírodních bytostech, menhirech, apod. Získali tak v dnešní době všeobecné uznání, ocenění.

Je tady však jedno podstatné ALE! Nedokázali najít cestu vzestupu. Ani ji zřejmě nehledali, vědomi si své určité výjimečnosti a možnosti přenášet naprosto unikátní informace o fungování jiného druhu bytostí, než jsme my lidé. Bez vzestupu však člověk zrozený v tomto světě nemůže plně pochopit důvod, proč je tady a jaký je jeho hlavní životní úkol. Naopak se jim v tomto hmotném životě obnovilo napojení na magii, kterou jako přírodní bytosti tehdy nesprávně používali. Z pozice svého nedostatečného nadhledu však nepochopili, že se této umělé tvořivé síly mají vzdát. Naopak ji začali znovu plně využívat při údajné pomoci Přírodě. Jsou tedy ve stejné situaci jako Atlanťané, jejichž dnešní karmickou zkoušku jsem popsal v předcházejícím pokračování 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty. Systémy NDC byly už vícekrát nuceny na požádání Přírody i konkrétních bytostí ve hmotě napravovat magické zásahy do Přírody těchto mediálně známých osobností, původem přírodních bytostí, které opakují stejnou chybu jako v minulosti.

Podřídit se řádu světa je výhodné pro člověka i jeho okolí

Zatím jsem tedy popsal trojici případů, jak si do tohoto světa přenést mimořádné vnímání: Propůjčená mimořádná privilegia od Světla, propůjčená privilegia ve formě úpisů od Temna nebo napojení na svůj domovský svět. Někdo by mohl namítnout, že je tady ještě jiná další možnost, jak si do tohoto světa přenést mimo pořadí otevřené duchovní vnímání. Že totiž člověk je tak čistý a tak duchovně silný, že mu otevřené duchovní vnímání zůstalo i přes stanovený způsob zrození na planetě Zemi.

Příroda a Karma však tvrdí, že tato možnost není reálná. Pokud se člověk při sestupu do hmoty plně podřídí stanoveným zákonům tohoto světa, neměl by žádné takové vnímání mít, není-li v pozadí osobní magie nebo umělá privilegia, které si před životem naplánoval v tomto zrození obnovit.

Podřídit se plně řádu tohoto světa je přínosné, výhodné jak pro samotného člověka, tak i pro jeho okolí a Přírodu. Jsme nové lidské bytosti 2. typu, jediní v tomto Vesmíru. Představujeme nový evoluční stupeň bytosti člověka. Není proto radno poškodit tuto naši výlučnost přenosem části výbavy lidstva 1. typu, protože tím ztrácíme něco z toho, co je pro nás důležité. Například vnitřní touhu po vzestupu, růstu. Touhu po poznání, po přirozeném rozšiřování svého vědomí. Touhu překračovat hranice tohoto světa. Zatímco minulá výbava v nás probouzí pocity výlučnosti, nadřazenosti. Povzbuzuje vnitřní touhu po ještě větší moci, po dalších privilegiích. Takže taková výbava působí ve svém důsledku proti našemu vzestupu. A často bývá příčinou, proč se nikdy nedozvíme, s jakým posláním jsme se v tomto světě vlastně zrodili. Že nikdy nepochopíme, jaký byl náš původní úkol.

Mimořádné vnímání mimo pořadí není dobrou kvalifikací

Žádný z uvedeného výčtu mimořádného duchovního vnímání mimo pořadí nedává sám o sobě takovým osobám dostatečnou kvalifikaci na to, aby vedly nový vývoj. Ani jedno totiž nedává záruku, že takové bytosti správně pochopí situaci dnešní doby a povedou lidstvo takovou cestou, která je pro dnešní svět optimální. Naopak jejich kvalifikace dává téměř jistotu toho, že sem budou přenášet staré praktiky, které již dříve neuspěly. Dávná učení, která již vícekrát selhala při hledání správné cesty. Tvořivou výbavu z jiných světů, aniž by dokázaly rozpoznat, jestli pro jejich svět byla přínosem nebo naopak zkázou.

Pouze duchovní vzestup umožňuje správně pochopit realitu doby. Žádná umělá technika, propůjčená privilegia, magické systémy i jiné umělé tvořivé systémy takovou možnost nedávají. Právě naopak – je-li člověk dnes napojen na cokoliv z tohoto výčtu, je odříznut od duchovního vzestupu. Nemůže získat dostatečný přirozený nadhled nad situací a energie Přírody mu brání v tom, aby měl zásadní vliv na další vývoj. Znalost magie a mimořádné duchovní vnímání mimo pořadí již přestaly být v tomto světě dokladem duchovní pokročilosti. Vzestup měřený frekvencí vnitřní bioenergie je naopak tím, co dnes určuje pokročilost člověka na duchovní cestě.

Duchovní předsudky blokují cestu vzestupu

Řada lidí se na nás obrací s dotazy, případně s prosbou o pomoc. Každému říkám to samé. Potřebujete nejprve začít důsledně den za dnem pracovat na svém duchovném vzestupu – výživa, cvičení, vyhýbat se nesprávným věcem. Žádný zázračný léčitel za vás nic neodpracuje. Chcete-li změnit svůj život, musíte sami začít na sobě správně pracovat a pak bude pomoc nablízku.

Nejhůře tyto jednoduché základní informace přijímají jednak lidé, co prošli celou řadu přednášek, seminářů, zasvěcení a třeba i navštívili již několik léčitelů. A také ti, kteří mají vlastní dobré duchovní vnímání. Všude jim říkali něco jiného a najednou my na NDC tvrdíme, že průkazem k větší duchovní pokročilosti je pracovat na své výživě a cvičit Tibeťany. Mnozí takoví se tomu pouze zasmějí, jak primitivní návrhy jim dáváme, když přece už z mnoha knih, seminářů a přednášek dávno prokazatelně vědí, že duchovní pokročilost souvisí s přehledem, informacemi a dobrým duchovním vnímáním. A jsme u toho – duchovní předsudky, které člověk vnitřně přijal, a které jej ovlivňují, blokují jeho případnou vzestupnou cestu.

Vzestup otevírá jednoznačnost a přesné nasměrování

Dalším návykem je nechávat si pootevřená zadní vrátka. Být jednou nohou tady a druhou nechat tam. Pro jistotu, kdyby něco nevyšlo, aby úplně nenaletěli. Takovým lidem se líbí informace o NDC, rádi čtou naše stránky. Říkají, že jim nedělá žádné problémy jednoznačně ohodnotit mé články známkou 1. Jenže odtud je ještě daleko k uvádění těchto informací do vlastního života.

Ve skutečnosti si pro svoji zdánlivou jistotu někdy ponechají zadní vrátka v podobě 10 – 20 % duchovních předsudků, získaných od jiných autorů. Například mi jeden člověk řekl: Plně souhlasím a přijímám všechny informace, které uvádíte. Jen ještě nedůvěřuji těm Pěti Tibeťanům, proč by zrovna tohle mělo pomáhat. Další zase pro jistotu konfrontuje informace získané u nás s jinými webovými stránkami, které propagují Starou duchovní cestu. Netuší, že pouhá pravidelná návštěva na některých dalších webech, spojená s příjmem manipulativního vyzařování odtud, mu spolehlivě znemožní vzestup.

Tito všichni lidé se jen těžko někdy dostanou na cestu stabilního neomezeného duchovního vzestupu, která začíná po překročení hranice 95 % vnitřního vyladění příjmu bioenergií a výživy vůči svému optimu. Jejich duchovní předsudky, jinde čerpané manipulující energie, i třeba částečná droboučká nedůvěra v naše stránky, jim v tom spolehlivě zabrání.

Relativně nejlépe jsou na tom lidé bez rozsáhlých duchovních znalostí a informací. Přijdou, zpočátku důvěřují, nechají se očistit z jedné ze dvou vazeb a bez předsudků dělají vše další, co je jim doporučeno. A ono to funguje. Někteří z nich dokážou do měsíce překročit hranici vyladění 95 % a jsou na NDC. Znovu se potvrzuje, že největší silou podporující vzestup, je přechod na syrovou živou stravu, označovaný dnes jako vitariánství. Inspirací může být například kniha receptů Věry Talandové:"Sluneční živá strava". 

Ti s předsudky se naopak za celé měsíce dostanou maximálně na úroveň 90 – 92 % vyladění a dál to nejde, ať dělají, co dělají. Protože ponechané duchovní předsudky, kterým stále vnitřně důvěřují, vykonají své. Pokud se chci dostat na cestu neomezeného duchovního vzestupu, potřebuji jednoznačnost a přesné nasměrování. Novou cestu nelze nastoupit, když si v sobě ponechám část předsudků ze Staré cesty. Nová cesta se mi neotevře, když budu chtít jednu svoji nohu ponechat na Staré cestě.

Podporuje mimořádné vnímání vlastní karmickou očistu?

U řady lidí s mimořádným duchovním vnímáním jsem se sám přesvědčil, že se karmicky nečistí. Že jsou v duchovním poklesu nebo dokonce v pádu ve Světle, a že naopak získávají body na temné cestě. Přitom si o sobě myslí, že jsou povoláni k tomu, aby vedli druhé, aby směrovali vývoj celé civilizace určitým směrem. Nebo dokonce aby karmicky čistili druhé bytosti.

Nejen že je jejich otevřené vnímání ještě neopravňuje karmicky pomáhat dalším. Dokonce je tato skupina nejvíce problematickou skupinou, pokud jde o vlastní karmickou očistu. Protože mnozí z nich jsou natolik svázáni svými pevnými předsudky z dřívějších existencí, že jim to brání pochopit povahu dnešní doby a rozpoznat, co je jedině správné pro nový vývoj udělat. Má-li v jejich životě přijít nějaká zásadní změna, musí přijít události či situace, které s nimi zacloumají – vážná nemoc, bankrot, rodinná katastrofa, ztráta milované bytosti apod.

Magické zásahy do karmických vrstev jsou nevhodné

Svými magickými schopnostmi, ať už otevřenými nebo skrytými, se skutečně někteří z těchto lidí s dobrým duchovním vnímáním začnou přehrabovat v karmických vrstvách druhého člověka a prezentují to tak, že člověka karmicky čistí. Ten, kdo sám není na vzestupu, a jehož karmická očista proto neprobíhá, přece nemůže karmicky čistit další. Ve skutečnosti druhým lidem svými magickými zásahy způsobují jen těžko napravitelné škody. A místo karmické pomoci navazují s klientem další těžkou karmickou vazbu, kterou budou muset obě strany v budoucnu rozvázat. Regrese, hlubinné terapie – ať to nazývají jakkoliv, princip těchto metod je stejný. Uvádění člověka do jiného stavu vědomí a napojování na karmické vrstvy.

Jak to může být ve skutečnosti nebezpečné, potvrzují i samotná slova paní Marty Foučkové, když ve své knize „Já jsem“, str. 162, popsala příběh, ve kterém jednoho z pacientů spojila s prožitkem neúspěšného zasvěcení v pyramidě, které tenkrát skončilo smrtí: „Uprostřed stojí sarkofág, jdeme k němu… Kněz odsouvá kámen, lehám si dovnitř a on ho na mne zase nasouvá… Hluboce dýchá… Ale tělo reaguje stejně jako tenkrát… Teď přestal dýchat a hlava sebou trhla na stranu. Znehybněl a v obličeji je modrý. Strašně jsem se lekla, snad jako ještě nikdy v životě. Okamžitě se s ním snažím navázat kontakt a chci ho probrat k vědomí. Není to vůbec jednoduché. Konečně, po chvíli… otevřel jedno oko, pak druhé a vyčítavým hlasem pronesl: Proč jste mě tam nenechala?... Už jsem šel za světlem, přešel bariéru a vtom jsem se musel vrátit zpátky, protože jste mě volala… Mně se tam tak líbilo… Nemohla jsem dopustit, aby jeho život opět skončil jako tenkrát, tedy smrtí.“

I když to v tomto případě dopadlo dobře, z pohledu NDC není vhodné zahrávat si s podobnými záležitostmi. Skutečná a eticky čistá karmická očista probíhá zcela jinak a budu se tím podrobněji zabývat ve zvláštním pokračování 39F. Principy přirozené karmické očisty.

Co bude s těmi, co se nebudou karmicky čistit?

Co bude s těmi lidmi, kteří neudělají nic pro svoji karmickou očistu? A dávají tím najevo, že nechtějí, aby se tento svět změnil, že vlastně chtějí pokračovat v tom samém způsobu fungování světa i jich samých? Neboli postupně se dopracovat k další zkáze a katastrofě? Co s nimi bude, když se aktivně nebo pasivně brání přijmutí nastupující změny světa?

Přitom náš svět se přece musí změnit. Je to životně důležité v zájmu dalšího vývoje nejen lidstva, ale i Planety a Přírody. Změna je žádoucí pro všechny, naopak další katastrofa je nežádoucí. Tento svět se potřebuje změnit i proti vůli těch, kteří to nechtějí. Karmické čištění všech, kteří to myslí s nápravou tohoto světa vážně, se stává rozhodující potřebou pro dnešní dobu. Předpokladem změny našeho světa je nastoupení nového vývoje co největším počtem jednotlivců. Naopak k cíli nevede další posilování konzumního způsobu života, ani pokračování v dosavadním ovládání či manipulování.

Jak už jsem uvedl v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, v karmických vrstvách jsou uloženy adresy a napojení na magické systémy. Jsou tam uloženy zvláštní schopnosti a privilegia, která tehdy bytost získala mimo pořadí. Jsou tam i temné bytosti, třeba černí bratři, kteří tehdy v minulosti člověka drtili. Svět nastupující cestu nového vývoje se potřebuje všech těchto skrytých vazeb na temné systémy a energie jednou provždy zbavit. Nemůže si dovolit, aby si část lidí stále „hýčkala v sobě“ svoji temnou minulost a aby stále hrozilo nebezpečí, že jednoho dne jim tyto temné systémy znovu vylezou a oni s jejich pomocí ovládnou nepřipravený svět. Taková je dnešní realita. Náznaky pro budoucnost mluví jasnou řečí. Kdo se neodhodlá v tomto životě karmicky vyčistit, stává se z pohledu karmy nebezpečným pro další budoucí vývoj světa. A ponechme už na nové Karmě a Přírodě, jak budou takové situace řešeny.

Každého jednotlivce čeká okamžik volby

Kolik lidí na této Planetě ze sedmi miliard je na cestě stabilního duchovního vzestupu ve Světle a karmicky se čistí? Několik stovek, možná tisíců? Podle Přírody to zatím rozhodně nejsou desítky tisíc. Co budou dělat ti ostatní? Někteří už se rozhodli – tvrdě a nesmlouvavě bojují proti novým informacím, proti závanu čistější Pravdy, proti novému vývoji. Stále si obhajují svoji magii, se kterou svět už nemůže jít dál. Aniž si uvědomují, tak tím vlastně hájí cestu k další drtivé katastrofě.

Mnoho dalších ještě čeká okamžik rozhodnutí, bod volby. Budou postupně konfrontováni s novými informacemi a pak se budou rozhodovat. Ponechají si přežitou deformovanou pravdu i se Starou cestou? Nebo budou žádat změnu ve svém životě i v životě lidstva? A pro tuto změnu začnou dělat vše potřebné? Nejtěžší to mají lidé s duchovním vnímáním svázaní dávnými duchovními předsudky, které již do dnešní doby nepatří. A přitom právě tito lidé si myslí, že svojí činností přispívají k nasměrování vývoje Planety a lidstva.

Špatná cesta ve hmotě je odrazem nevhodného nasměrování v duchovních sférách

A jestliže řada těch, kteří si o sobě myslí, že zde určují a kvalifikovaně vedou duchovní vývoj, je mimo koridor správné cesty, co bychom pak mohli očekávat od těch, kteří vedou vývoj ve hmotě – naši zákonodárci, poslanci, senátoři, ministři? Také oni nám rozhodně nejsou tím správným příkladem. Tento vládnoucí hmotný předvoj, který jsme si ve svobodných volbách zvolili, už ani nemá potřebu budit dojem vyrovnanosti, být dobrým příkladem. Přijímají svým podpisem za nás za všechny nevýhodné smlouvy, na které doplácíme navíc miliardy. Na veřejnosti mají neuspořádaný život a už se to ani nesnaží zakrývat. Mluví se o řadě trestných činů, které mají kořeny na ministerstvech mezi náměstky a poradci ministrů. Řízení v opilosti, zneužívání svého postavení ke krádeži. Korupce na nejvyšších místech.

Takoví jsme teď my pozemšťané. Nemohli jsme si zvolit lepší zástupce, než jací jsme v průměru my sami. A než je náš duchovní předvoj, který usiluje o naše vedení, a kterému doposud většina duchovně probuzených lidí naslouchá a plně jej respektuje. Znovu se tím potvrzuje teze – Jak nahoře, tak dole. U každého však k tomu dochází z jiného důvodu. Ti duchovně probuzení jsou svazováni duchovními předsudky v podobě Staré duchovní cesty, ti zapadlí ve hmotě zase pokyny svého hmotného ega, zájmy kapitálu a korporací. Pokud však jde o karmickou očistu a o nalezení optimální cesty životem, jsou na tom obě tyto skupiny zdánlivě stejně. Ani jedna skupina totiž nedělá to, co je k nastartování karmické očisty potřeba.

Kdo snáze pochopí důležitost výživy a životního stylu?

A otázka nakonec: Které z následujících dvou skupin snáze vysvětlíte, že pro změnu světa je potřeba začít zdravě jíst, cvičit Pět Tibeťanů a vyhýbat se škodlivým věcem, které brání duchovnímu vzestupu? Pochopí to spíš duchovně probuzení lidé svázaní spoustou duchovních předsudků nebo neprobuzení lidé, kteří zcela odmítají existenci duchovního pozadí světa?

Asi bych vsadil na ty druhé, protože takto jsem sám začal. Bez jakýchkoliv informací o duchovním pozadí světa jsem pochopil, že chci-li změnit svůj život, musím začít větší péčí o výživu, životní styl a prostředí. Nové duchovní informace pak ke mně přišly samy a v pravý čas. A měl jsem přitom obrovskou výhodu. Nebyl jsem zatížen, přeplněn, starými, již neplatnými duchovními informacemi. Proto jsem schopen přijímat zcela nové informace o nové cestě bez předsudků.

Mnoho lidí však začíná obráceně – napřed duchovní informace, návštěvy přednášek, seminářů, zasvěcování. Načerpají pak mnoho informací, duchovních „pravd“ Staré cesty, které se pro ně stávají pevnými nesmírně odolnými duchovními předsudky. A k tomu všemu se přidává energetické pozadí takových informací, které je manipuluje a ovlivňuje. K zásadní důležitosti zdravé výživy se pak jaksi nemohou dostat. Protože už mají tendence vše hmotné považovat pro duchovní cestu za druhořadé. Mnohem zajímavější pro ně je představovat si svoji další duchovní cestu mimo hmotu.

© Jiří Novák, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 257
  • 33
  • 20
  • 25
  • 29

Celkový počet hlasů: 364