Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z12. Probuzení energie Prachovských skal

Z12. Probuzení energie Prachovských skal

Petra Nováková Vloženo 17.10.2012
Petra Nováková

Návštěva Prachovských skal v oblasti Českého ráje

Vnitřní impuls navštívit Prachovské skály

Někteří z nás měli nezávisle na sobě v období léta i teď impulzy navštívit určitá konkrétní místa v přírodě. Až při samotné návštěvě, někdy až po ní, se objevilo, že to bylo v zájmu urychlení vývoje. Jedním takovým místem byly Prachovské skály v oblasti Českého ráje. Tato návštěva se uskutečnila 6.10.2012 . V souvislosti s touto akcí jsem prožila dotek rozšířeného vnímání a otevřely se mi některé doposud skryté okolnosti vývoje Přírody i celé mé existence. Čtenáři budou s tím vším seznámeni v následujícím textu.


Napojení na energii Prachovských skal

PN: Spojení Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte nějaké informace, kdo mi můžete něco sdělit. Jaký duchovní význam měla moje včerejší návštěva Prachovských skal? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.10.2012)

 

Příroda: Vnímáš něco nového, co tam předtím nebylo, něco živého, co se mění, co obsahuje modravé a zlaté energie, co vychází jakoby schované ze skal, z úkrytu. Vnímáš něco, k čemu jste získali napojení svou včerejší návštěvou Prachovských skal. Je to něco, co v oblasti těchto skal dřímá, je zde ukryté, co udržuje energie skal, co vytváří jejich atmosféru, chrání je.

Lidé začali nazývat tyto energie Skřítkem Prachovských skal. Vy jste se k němu nedostali (pozn. autorky - v mapě je vyznačen bod takto nazvaný), nevíte, jak je ztvárněn ve hmotné podobě, ale na tom nezáleží. Protože ve skutečnosti jde o energie, které ty teď vnímáš. Jsou krásné viď? Včera jsi nebyla schopná je plně prožít, vnímat, protože energie pomáhaly ve vás odstraňovat různé bloky, pracovaly na vás, což přinášelo určitý pocit únavy, útlumu.

Další příležitost posunout NDC o kousek dál

Nebylo však náhodné, že jste na mnoha místech vždy měli možnost po určitou dobu pobýt sami, když se prostor vyprázdnil od ostatních turistů. Navíc jsi vnímala v některých chvílích, že bylo potřeba dostat se o kousek dál, do míst, kam normálně turisté nechodili. Tam jsi získala napojení na tuto novou energii:

                    

Nebudu ti popisovat, jak bude pomáhat, co bude rozvíjet. Není potřeba znát takové detaily. Podstatné je, že pomůže vašim dalším krokům, že pomůže posunout NDC dál, že se také zapojí svými mimořádnými energiemi do celku.

Tuto energii vnímáš spíše jako živé světýlko, které se vznáší skalami a vybírá cesty, kudy jít, kam vás dovést, aby vám ukázalo, co je potřeba. Zkus teď lépe vnímat. Světýlko tě někam povede.“


Probuzení energie skal

Sedím sice v klidu svého domova, ale prostřednictvím rozšířeného duchovního vnímání mám možnost znovu se napojit na oblast Prachovských skal. A znovu tak obrazně procházet některá místa, na kterých jsem byla fyzicky přítomna předcházející den. A nechat se přitom vést světýlkem.

Světýlko se zastavilo u skály na první vyhlídce (vyhlídka Křížkovského):

           

Dala jsem ruku pod vyčnělou skálu a do dlaně se mi vysypal zlatý písek. Vnímala jsem, že mám pár zrníček na tom místě nechat. Vyhodila jsem je do vzduchu, náhle se z nich vytvořil obrys zlatavých ptáků, kteří roztáhli křídla na znamení svobody, a zlatavá energie se rozprostřela všude kolem. Takhle jsme to udělali na více místech. Pak jsme se ocitli na pěšince, která vedla samým středem skal. Všechny skály krásně zlatavě zářily:


 

Náhle jsem zase stála na vrcholu skal, kde vyrůstala borovice. Zlatavá energie se zhustila přede mnou, já si do ní lehla a vznesla jsem se nad skalami. Přistáli jsme na vrcholu skály, která je uprostřed, na které ční vlajka České Republiky, a která byla první, na níž vylezli horolezci. Energie mě stále duchovně jistily, byly kolem mě:

             

Ze skály náhle vytryskl gejzír bílé energie, která se prodrala ze země celou skálou až na povrch a rozstříkla se všude kolem. Ještě chvilku jsme čekali. Já stále v těch bílých energiích. Najednou se postupně začaly z gejzíru objevovat malé průhledné kuličky. Nasbírala jsem jich postupně osm. Dala do malého šátku a zlaté energie mě společně s nimi vzaly zpátky na zem.


Pak mě světýlko vedlo dál:

A ukazovalo, kam mám kuličky dát. Vždy se objevilo místo ve skále, které najednou začalo svítit a mělo v sobě malý otvor přesně pro kuličku. Když jsem ji vložila dovnitř, celý jeden masiv skal se rozzářil. Takhle se postupně rozzářily celé skály. Jako když někdo rozsvítí světlo. Pak se najednou z celých skal vzedmula ta bílá energie a začala tlačit jakoby na nebe, na jakousi neviditelnou clonu. Začala ji vytlačovat, až se otevřel poklop a energie shora tam připravené se vlily dovnitř jako voda do právě otevřené nádrže.

Pak mě světýlko vedlo dál do skal, do malé komůrky, kde jsem si sedla.

Prachovské skály vstupují do vývoje

Světýlko: „Skály mluví, slyšíš je?“

PN: Slyším. Co říkají?

Světýlko: „Poslouchej, sama uslyšíš.“

 

Skála: „Vítáme tě ve svém nitru. I skály jsou živé, mají svůj život, ač se to nezdá. My jsme dlouho spaly. Dění na Planetě se nás příliš netýkalo. Vy lidé jste to však v těchto dnech změnili. Přišel impulz, probudit se a zapojit se do přeměny vývoje, Planety, který se v tomto roce chystá. O kterém vy dávno víte.

My se necháváme řídit vnějšími impulzy, které určují, jak se budeme dál vyvíjet. Naše energie je dlouho neměnná, zůstává zachována v podobě, ve které byla naposledy použita. Dnes je to však jiné. Hlavní energie skal, jakýsi duch, či skřítek, jak ho nazýváte vy, pomohl lidským bytostem objevit to, co se dávno skrylo. Protože dříve nebyly možnosti to využít. Naše energie již dávno nepůsobila tak, jako kdysi. Jen drobná energetická mlha nás zahalovala tajemstvím, které stále lákalo k objevení.

 

Lidé vnímají naší jedinečnost. Nevědí však, jaký má význam. Vy už to teď víte. Popiš přesně vše, co jsi vnímala, protože to je náš vstup do vývoje, naše pomoc. Už dříve na některých dalších místech jste vnímali, jakoby se probudila k životu. Kdy se umožnilo jejich dočištění, kdy dávné temné nánosy jakoby se rozpustily a objevila se pravá podstata místa. Většinou jste vždy vnímali silnou zářivě bílou energii, která jako mlha místa chrání. Která zároveň má takovou sílu, že dokáže rozestoupit i dávné struktury Planety a změnit tak její výchozí nastavení. Tím dát nový prostor změnám, které je potřeba provést, aby i vývoj ve hmotě začal nabírat nových obrátek.“

 

Výsledkem je promytí Planety čistými světelnými energiemi shora

PN: Dávno zapečetěné struktury hmotného světa jakoby se náhle těmito silnými čistými energiemi z mnoha míst otevíraly. Přímo ze hmoty. Ne zvenčí. Poklop, který Planetu zahaloval, se odklápí, doslova se vytlačuje touto bílou energií ven, aby nahromaděné energie shora, které prozatím procházely dovnitř pouze jednotlivými dírkami, vstupy, mohly konečně dovnitř. Předtím se vše zdálo být jako cedník s malými otvory, kdy shora energie vstupovaly pouze po částech. Najednou se však poklop vytlačil a vše uvnitř se doslova naplnilo novými energiemi shora.

Co to přinese dál, se uvidí. Ale svět se mění. Přechází v nové fungování. Rok 2012 k tomu byl předurčen a energie již tak činí. Vše se mění. Stále. Teď však bude tato změna změnou celého světa. Nejen jednotlivců. Mění se podmínky, které k novému vývoji budou potřeba. Teď se vytváří prostor pro vše nové. Co bude mít vzniknout, vznikne. Žádná blokace temnou stranou již nebude fungovat.

Budou-li lidé pracovat na světelném vzestupu, svět se bude měnit

Skály: „Teď bude vše na Vás, lidských bytostech. Co budete chtít ve svém světelném vývoji dosáhnout, to zvládnete. Pokud pracujete na sobě, na svém vzestupu a děláte to dost důkladně, začne se to měnit. Pokud vyslyšíte světelné impulzy, i vy svým konáním pomůžete tvořit nový svět. Světelný a spravedlivý. Kde temné vlivy nemohou již do vývoje zasahovat. A pokud něco doposud nebylo možné změnit, dostaví se impulzy, jak to změnit, je-li to z hlediska vývoje správné.

 

Sedíš tu teď v našem nitru a posloucháš, co ti šeptáme. Tohle však nejsou slova určená jen tobě, ale to ty moc dobře víš. Pošli je dál, rozešli, ať každý ví, že se i Planeta začíná měnit, že dostala novou sílu, jak pomoci ve vývoji sobě i vám, bytostem, kteří ji svým vlastním vzestupem pomáháte tlačit vzhůru. Teď můžeš jít, sleduj světýlko, vyvede tě ven.“

 

Nalezení kritického místa blízkých osob

PN: Světýlko mě místo ven vede dál. Do další tmavé chodby. Do větší hloubky. Jsou tam bytosti přivázané, visí nad zemí, černé. Od nich, z jejich srdce, středem celé bytosti až na zem a dál jde po zemi světelný kanálek doprostřed, kde se zbíhají do velkého světelného kola. Je to jako by se jim odčerpávala energie, až je zcela vycucla. Vše už bylo nefunkční, ale jak jsem přišla, vše se rozsvítilo, abych to viděla. Vnímala jsem, že jsou to asi lidé z mého nejbližšího okolí. A uprostřed leží jako na stole další bytost, kterou teď znám ve hmotě. Všechna síla jde do ní. Když se proces dokončil, vstala a zamířila k jedné z bytostí a velmi smutně se jí omlouvala. Pak někomu řekla, že je připravena a jakoby seskočila dolů. Do hmotného světa.

Každé ovládnutí Temnem je potřeba v zájmu celkového vývoje rozvázat

Pak mě světýlko vedlo dál, kde ta samá bytost, ke které šly v jeskyni energie od dalších ovládnutých bytostí, zde ležela na stole, ve svěrácích, něco jí šlo do hlavy. Ale vše bylo znovu tmavé, nefunkční jako minulost. Světýlko vše oživilo, abych vnímala, co je potřeba.

Nějaké bytosti říkaly: „Nepotřebujeme tvou bytost, stačí nám tvé vědomí. K zajištění, že se vývoj nebude moci posunout dál. Ne přes určitou hranici. Kterou skrze tebe budeme udržovat.“

Takže i ona byla ve skutečnosti ovládnuta vyššími temnými silami a zneužita k tomu, aby po sestupu do hmotné roviny zablokovala vývoj na Planetě. A je logické, že dokud nebude z tohoto svého vnuceného temného úkolu očištěna, nebude možné vývoj ve hmotě celkově posunout dál za určitou hranici.

 

Skály pak řekly: „Teď víš, co potřebuješ.“

Světýlko mě vyvedlo ven. Pochopila jsem, že dokáže ukázat tu minulost každého, kterou je potřeba v zájmu celkového vývoje řešit, a která dosud spočívá na mrtvém bodě.

Světýlko mě vede dál pod nějakou kapradinu.

Nalezení jedné z kritických chyb své vlastní minulosti

Světýlko: „Tady je tvá minulost.“

Lehám si, klíží se mi oči a jakoby pomalu usínám.

 

Světýlko: „Chtěla jsi snít krásný sen. Odmítla jsi realitu a stále snila. V těch tvých snech bylo vše krásné. Ale jinde ne. Je však potřeba žít, ne snít. Svými sny jsi spoutala svůj život i životy dalších, kteří se ve tvých snech vyskytovali. Nemohli uniknout.“

Pak světýlko ukázalo, že je konec vnímání.

 

I já jsem v minulosti těchto skal měla své kritické místo. Příliš jsem se oddávala snění, místo abych žila reálný život. A skutečnost jsem nahradila svými sny. Kolik asi lidí dělá v tomto životě to samé? Místo aby pracovali na svém vývoji, oddávají se planému snění. Utíkají od reality, která se jim příliš nezamlouvá. Navykli si uvolňovat se v neskutečném virtuálním světě svých snů. Jejich vývoji to však neprospívá. Naopak je taková činnost odvádí od svých základních úkolů, na kterých by měli vytrvale pracovat. Vývoj se přece odehrává TADY a TEĎ. Jedině v tento přítomný okamžik můžeme tím, co právě děláme a jak se rozhodujeme, ovlivnit to, co bude v budoucnu. Jak bude vypadat náš budoucí život. Magické tvoření skutečnosti pouhými představami a silou svého vědomí už nebude mít nadále na této Planetě místo.

 

Aby čtenáři chápali rozdíl, vnímání, které na určitých místech zažívám, nejsou magicky ovlivněné sny. Jde o obrazy, které samy přijdou na základě jejich zprostředkování samotnou Přírodou. A které jsou pro můj vývoj a vývoj celé Planety potřebné a proto je důležité je poznat.

Také obraz Sféra nových snů nenabádá ke snění, které je odtržené od reality a je útěkem mimo ni. Naopak nám pomáhá ukončit staré sny a odvážit se nechat se vést těmi novými, které přicházejí v podobě světelných impulzů a mnohdy nás vedou tam, kam bychom se sami neodvážili. Ne však v iluzi, ale ve svých reálných hmotných životech.

Obrázek Světýlko Prachovských skal naleznete zde: https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-petry-novakove/2012/

© Petra Nováková, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 161
  • 32
  • 20
  • 24
  • 19

Celkový počet hlasů: 256