Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III

65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 2.11.2013
Marie Mejdrová Jiří Novák

Další informace z karmické očisty o budování karmické instituce na různých hladinách vývoje. Egoismus dotažený do extrému – pohrávat si s druhými bytostmi. Ledabylost a nedostatečná obezřetnost vede k zatemnění původně světelných systémů. Andělé postupně ztráceli možnost zásahů do hmoty a nahrazovali to temnou magií. Neoprávněné magické zásahy do karmických vazeb ve jménu léčby. Získání napojení na temnou strukturu skrytě ovládající svět. Potřebujeme se postupně dobrat ke všem špičkám Temna na nejrůznějších úrovních. Vedoucí světelné sféry ztrácely na rozdíl od Temna spojení do nejhutnější hmoty. Karmická očista krok za krokem oslabuje oporu Temných na všech úrovních Stvoření. Obnaženou Temnotu je důležité zničit dříve, než seskupí síly k obraně. Absolutní temnota přináší naprostou nelítostnost, beznaděj a úzkost, pocit absolutní zmaru a zkázy všeho.

Další informace z karmické očisty o budování Karmy na různých hladinách vývoje

Tato závěrečná část příběhů z karmické očisty a předcházející dva texty 65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I, 65D. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II doplňují články 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem, 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?, které se zabývaly problematikou převzetí hmotné roviny Země pod kontrolu a pravomoc Nové karmy. V tomto článku předkládáme další informace z karmické očisty Marie Mejdrové a duchovních komunikací k ní z let 2008 až 2012 na téma fungování či spíše nefungování karmické instituce v minulosti – o bytostech, skupinách a silách s karmickými pravomocemi, včetně karmických rytířů, Temných Karem a jejich poskoků a nástrojů, mocných mágů…

Znovu opakuji, že je to místy dosti drsné vyprávění, nicméně poučné. Může posloužit čtenářům jako podklad pro ztrátu iluzí o tom, jak dříve fungovala strana Světla, lidské Duchovní hierarchie, andělé Dhyané. A také kam všude vedly nitky od nejvyšších Temných sil.

Dalším důvodem uveřejnění těchto příběhů je skutečnost, že usnadňují a urychlují karmickou očistu i u dalších jednotlivců na vzestupné světelné cestě. Veřejné uvedení podobných příběhů totiž pomáhá vytlačovat z karmických nádrží a obnažovat na povrch karmické vrstvy s podobným nebo příbuzným obsahem i u nich. Aby potom mohly být tyto vrstvy regulérním způsobem karmicky rozvázány a celá situace tak očištěna. A tím se následně posouvá i celý vývoj. Takže zveřejnění takových příběhů zřetelně zahýbá karmickou očistou v celém komplexu NDC.

Uvedené příklady nejsou nějakými ojedinělými výjimkami. Celá řada bytostí jdoucích po NDC se čistila a čistí z obdobných přehmatů a záležitostí ve své minulosti.  

A naopak lze usoudit, že kdokoliv, kdo má dnes ambice zasahovat veřejně nebo i skrytě do duchovního vývoje Planety a z pohledu Světla je přitom v duchovním pádu, má karmické vrstvy s podobnými vysoce nepříznivými situacemi stále ještě v sobě. A zatím nenašel cestu, jak se začít z těchto svých závažných pochybení v minulosti karmicky čistit. A pokud v této své pozici duchovního pádu a vysokého nezpracovaného karmického zatížení navenek hlásá, že pomáhá lidem ke Světlu, je to pouhá kamufláž. Protože ve skutečnosti i na druhé lidi, na které energeticky působí, přenáší své energie, které stahují člověka do pádu. A takto jim brání dosáhnout skutečné vzestupné světelné cesty.


 

Jiří Novák

Anděl Dhyan s karmickými pravomocemi zneužívá své postavení

Informace z další karmické očisty Marie Mejdrové, vrstvy obnažené 28.1.2010: Dotyčná bytost byla tehdy andělem Dhyanem nad světem. Anděl byl ovšem kompletně zatemněný, temná energie 100 % a temná síla 100 %. Disponoval tedy nejvyšší magií. Prostřednictvím temných systémů, kterým byl podřízen, měl možnost přímých zásahů do hmoty. Pohrával si s tím, dělal lidem naschvály, bral to jako pouhou hru podobnou dnešním hrám na počítači. Bavil se tím. Přitom však byl součástí oficiálního oddělení Karmy ve sféře andělů Dhyanů. Za ním je patrná nakupená hora vysoce nepříznivé karmické energie všech jeho dosavadních činů.

V dnešní době jsou tolik oblíbené nejrůznější počítačové hry. Nejen děti, ale mnohdy i dospělí ovládají jejich prostřednictvím figurky, jejich činy, jejich záměry. Mnohé z těchto her jsou velice agresivní, v jejich podtextu je nelítostná likvidace, zabíjení, rozpínání svého impéria na úkor území druhých. V duchovním pozadí takových her jsou obvykle vysoké temné síly. Tyto temné síly skrytě ovládnou člověka, který těmto hrám věnuje svoji pozornost a volný čas.

A co je na tom to nejhorší – skryté temné vedení v pozadí za takovou hrou účinně inspiruje tohoto člověka, aby tyto návyky z her přenášel i do běžného života. Výsledkem pak je, že i v běžném životě z něj začíná vyzařovat agresivita, snaha uchopit jednání a činy druhých bytostí do svých rukou. Snaha přizpůsobit si své okolí, i životy jiných bytostí, ve prospěch představ vlastního ega. Tito lidé postupně získávají odvahu manipulovat s druhými. Odtud je již jen krok k přímému ovládání druhých, ke skrytému řízení jejich životů. Aby ten, co ovládá, vždy dosáhl toho, po čem touží.

A temná síla v pozadí za touto hrou si takto krok po kroku buduje rozsáhlou síť jednotlivců, které skrytě ovládá. Na počátku byl přitom jediný člověk nebo několik jednotlivců, kteří byli ovládnuti počítačovou hrou. Ovládání vycházející z těchto zatemněných počítačových her se tak stále více rozšiřuje do okolí. A napadá postupně i bytosti, které s počítačovými hrami již nemají nic společného. První na řadě jsou ti nejbližší v rodinách, dále kolegové, spolupracovníci, atd.


 

Marie Mejdrová

Egoismus dotažený do extrému – pohrávat si s druhými bytostmi

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace ohledně mého karmického čištění 28.1.2010. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 2. 2010)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tohle je výraz egoismu dotaženého do extrému. Pohrával si s druhými jako kočka s myší a cítil uspokojení z toho, že má prakticky neomezenou moc nad jejich životy. Že může podle svojí vůle měnit trasu jejich životních cest a určovat, co a kdy se jim cestou přihodí. Vlastně hrát si na Pána Boha, jak by řekl křesťan. Řídit to všechno z teplého místečka v hierarchii nahoře, sám být nedotknutelný.

Nikdo ho nekontroloval a netrestal, vymkl se jakémukoli řádu. A přitom byl členem týmu oddělení Karmy ve sféře Dhyanů. Jakási kontrola tam fungovala, ale prakticky jen formálně. Nikdo dopodrobna nezkoumal, co jednotlivci přesně dělají a hlavně jestli k jejich rozhodnutím a činům existují oprávněné a dobře prověřené důvody.

Ledabylost a nedostatečná obezřetnost vede k zatemnění původně světelných systémů

Pracovalo se prostě v atmosféře směsice důvěry a ledabylosti, nedostatečné zodpovědnosti a obezřetnosti. Je pak jasné, že jakmile klesla vnitřní čistota pracovníka – anděla Dhyana – tak nastal vážný problém s dopadem na celou civilizaci, kterou vedl a které měl pomáhat s očistou, harmonizací a vzestupem ve Světle.

Je to podobné, jako když ve firmě nefunguje dobře management a zaměstnanci si v pracovní době hrají hry na počítači, posílají si soukromé e-maily a vyřizují soukromé telefonáty. Chyba je na obou stranách – v nedostatečné kontrole shora, ale především v zaměstnancích – jejich nízké etice, nedostatku zodpovědnosti, chybějícímu svědomí. Jinými slovy v jejich nízké duchovní úrovni. Dokud jim budou tyto tendence vlastní, sebelepší a častější kontrola shora nemůže poměry zásadně zlepšit. Protože jakmile se odvrátí kontrolní zrak, už se zase bude dít na pracovišti neplecha. Tady se k tomu přidala ještě nadřazenost, zlomyslnost, manipulace s životy druhých a dalekosáhlé velice vážné důsledky.“

Andělé postupně ztráceli možnost zásahů do hmoty a nahrazovali to temnou magií

Marie Mejdrová: Jak jsem přišla k té možnosti zásahů do hmoty?

Centrální Karma Nového vývoje: „Bylo to v době, kdy už byla možnost andělů Dhyanů zasahovat rychle a jasně do hmoty minimální oproti původním poměrům. To tvému egu nevyhovovalo, chtělo řídit, viditelně měnit, až vlastně manipulovat a ovládat. A tak hledalo cestičky, jak se k takovým schopnostem dopracovat.

Etiku postupně odhodilo stranou, byla jsi už pod vlivem temných impulsů zevnitř, ze zatemnělého nitra z minulosti. A tak ses přirozenou přitažlivostí napojila na zástupce Temné strany a navázala s nimi spolupráci. Za úpis jsi získala schopnosti pracovat s hmotou, ovlivňovat ji svým vědomím, prostřednictvím speciální magie a temných energií vysoké frekvence.“


 

Jiří Novák

Neoprávněné magické zásahy do karmických vazeb ve jménu léčby nemocí

Další karmická očista z minulosti: Tentokrát byla v minulosti zrozená ve hmotné úrovni Země. Její temná energie byla 20%, temná síla 99%. To naznačuje, že se jednalo o duchovního mistra, o v té době nepříliš zašpiněnou světelnou bytost, která ovšem měla k dispozici nejvyšší dostupnou magii. Tuto magii používala k léčení nemocí, což na první pohled vypadá jako vysloveně pozitivní činnost. Ve skutečnosti však přitom neoprávněně zasahovala do karmických vazeb. Čím dál více u ní narůstala vnitřní nadřazenost nad světelnými duchovními principy. Její stupeň zatemnění tím stále více narůstal. K tomu všemu byla inspirována a skrytě řízena – na zádech měla ovládací „deku“ od nejvyššího mága, který v té době nárokoval vedení duchovního vývoje na Zemi. A takto přímým způsobem skrytě ovlivňoval řadu zrozených bytostí.


 

Marie Mejdrová

Léčebná magie se v minulosti zdála být výhodným řešením

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o mém dnešním karmickém čištění. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7. 1. 2012)

Centrální Karma Nového vývoje: „Jak tušíš, tahle specifická karmická vrstva se ti obnažila také díky pobytu u jedné tobě blízké bytosti, trápené neduhy vysokého stáří, v obležení léků a medicíny. A teď tam stojíš mezi tím, co by ti radila intuice ohledně výživy a co naopak vyžaduje kombinace řady nepříznivých léků, které ta osoba bere a které ji všichni kolem radí a nutí brát. A k tomu ona už nemá dostatečnou dávku pozitivního otevřeného myšlení a velice těžko hledá vůli dělat změny a pracovat na sobě. Ve své situaci už k tomu nemá ani dostatečné hmotné podmínky.

Zvlášť v takových chvílích, kdy je řešení zdravotních problémů velice zdlouhavé, bolestivé a nejisté, bylo tak snadné v minulosti místo toho sáhnout po magii. Která se zdála jako výhodné řešení. Snadné, rychlé a bezbolestné. Prakticky nikdo nedomýšlel ty dlouhodobé následky. Málokdo je byl schopen zohlednit, uvědomit si je (plně), o ochotě nemluvě. Jak se tím křiví, ničí a zatemňuje světelná podstata obou stran (lékaře a léčeného), o tom do nástupu nového světelného vývoje nepanovalo dostatečné povědomí.

Používání magie znamená nadřazenost nad světelnými duchovními principy

Co se týče neoprávněných zásahů do karmických vazeb, to je samozřejmě v případě používání magie při léčení na denním pořádku. Buď se nikdo ani neptá, zda je ten či onen zákrok etický a oprávněný. Anebo se ptá, ovšem entity (bytosti, sféry, síly), která ve skutečnosti nemá oprávnění o něčem takovém rozhodovat. Ale i kdyby se mág dotázal té správné entity, tak s ní buď vůbec ve skutečnosti komunikovat nebude, protože na ni frekvenčně nedosáhne. Nebo by jí nevěřil a odmítl by se jejím pokynem řídit, kdyby mu ho zprostředkoval někdo jiný, kdo je duchovně na potřebné výši.

Magie je temná metoda, a proto je logické, že se automaticky řídí podle impulsů a cílů Temných sil. Magie je ztělesněním právě oné nadřazenosti nad světelnými duchovními principy. Nad zákony Vesmíru a Přírody. Mág si vlastně hraje na Boha, na Karmu, na Síly Světla vedoucí vývoj.

Magie přehluší přirozenou intuici, světelné impulsy od Přírody, karmické instituce a dalších Sil Světla. Všechno to přebije svojí umělou, neeticky získanou silou. Získanou prostřednictvím skrytého energetického parazitování na jiných bytostech a případně i přírodních celcích.“


Jiří Novák

Získání napojení na temnou strukturu skrytě ovládající svět

Několik dnů po sobě trvající karmická očista:

Karmické vrstvy z 12. 12. 2008:  Objevilo se napojení na nové světelné energie vyšších frekvencí. Současně se však otevřela Temná síla nad Temnou evolucí, nad všemi Karmami. Vypadalo to jako pohled do absolutní Temnoty, do bezedné hlubiny. Působilo to jako v té době nejvyšší zázemí, které dávalo Temným sílu. Jako špička temné struktury ovládající svět, jejíž síla proniká až do hmoty.

Karmické vrstvy ze 13. 12. 2008:  Dotyčná a několik dalších bytostí na cestě světelného vzestupu mají na srdci vzadu těžký úpis z minulosti – úplné odevzdání se Temné síle za absolutní temnou dokonalost a moc.

Karmické vrstvy ze 14. 12. 2008:  Objevuje se v nich další nová dokonalá Temná síla, z minulosti 15 miliard let zpět. Chytá vše čisté i Temné. Bytost MM si zahákovala jakousi temnou ovládací strukturou navěšenou na čakrách 5, 6 a 7 zezadu. Opět lze vnímat bezedné prostředí, naprostou temnou zvrhlost, Temnou sílu nad vším, i nad Karmami.

Každá taková úspěšně provedená karmická očista má velký význam pro celý vývoj. Jsou tím odhaleny adresy na určitou temnou strukturu, která v minulosti ovládala svět. A která prostřednictvím karmických vrstev v dnes zrozených bytostech má stále ještě možnost zasahovat do celkového vývoje. Protože tato struktura doposud měla uzemnění ve větším počtu skrytě ovládaných bytostí ve hmotě. A také proto, že někteří aktivní mágové rozpínavost této síly účinně podporují veřejnou podporou magie.

Karmickým rozvázáním problému u jedné nebo více bytostí se celková pozice této doposud kdesi existující temné struktury zeslabí. Až po určitém kritickém počtu podobných karmických očist lze vliv této temné struktury na celkový vývoj definitivně ukončit. A je to přitom poprvé v historii, kdy Strana Světla získala účinné nástroje na boj s Temnem i na těchto vysokých frekvencích.

Není výjimkou, že bytosti, kterým se obnaží podobné karmické vrstvy (což se dosti často děje ve spánku), se náhle v noci vzbudí s pocitem úzkosti, s neobvyklým strachem, depresí, pocitem absolutní marnosti všeho, co ve svém životě dělají. Citlivého člověka začnou energie takových vrstev velmi brzy vychylovat, někdy i plně ovládat jeho myšlení a citové prožitky. Za takové situace je důležité včas zajistit rozvázání karmických vrstev. Několikadenní zpoždění může mít za následek ovládnutí bytosti temnými systémy a tím také dílčí frekvenční pád dolů, dočasnou ztrátu vzestupu. Nebo dokonce i definitivní pád ze vzestupné světelné cesty, pokud obnažené nezpracované vrstvy působí na člověka příliš dlouho.


 

Mare Mejdrová

Potřebujeme se postupně dobrat ke všem špičkám Temna na nejrůznějších úrovních

Marie Mejdrová: Sféro Prvotního Světla, prosím o informace o karmickém čištění v posledních dnech. (Duchovní komunikace ze 14. – 16. 12. 2008)

Sféra Prvotního Světla: „Je to už poněkolikáté, že se zároveň s obnaženou čistou světelnou energií a sférou obnažil i její protiklad stejné frekvence v levotočivém žebříčku. Ty dvě spolu souvisely. Kdo stoupá ve Světle a dosáhne frekvenčně na jednu, pak může automaticky dosáhnout v rámci očistného zásahu i na druhou, má-li ke zprostředkování takové očisty patřičné duchovní oprávnění. Obnaží se mu tím celé spektrum energií na dané úrovni frekvence. A dává mu to zároveň možnost se s touto Temnou stranou zasahující do právě obnažených karmických vrstev utkat a také nad ní zvítězit, protože ho zároveň posiluje ona světelná energie, která se otevřela o chvilku dříve.

Potřebujeme se postupně dobrat ke všem špičkám Temných, na všech úrovních a ve všech dimenzích a sférách. I ke všemu, co je inspiruje, co jim dodává sílu. I ty nejvyšší Temné systémy jsou propojeny s hmotou, jinak by se totiž nejvýše neudržely. Protože právě spojení s nejhutnější hmotou jim dává sílu vzestupu a moci. Schopnost všechno ovládnout a kontrolovat. Propojení s hmotou si Temní trvale udržují jednak prostřednictvím karmických vrstev v mnoha zrozených bytostech. Dále uzemněním v temných nebo částečně zatemněných bytostech zrozených ve hmotě, které aktivně vědomě či nevědomě pracují pro Temnou stranu světa. A také zachováním možnosti přímých zásahů do hmoty prostřednictvím vysokých úrovní temné magie.

Vedoucí světelné sféry ztrácely na rozdíl od Temna spojení do nejhutnější hmoty

Tady právě byl ten podstatný rozdíl oproti vysokým sférám Světla. Zatímco Temnota si dokázala své napojení do hutné hmoty trvale udržet, Sféry Světla postupně, jedna po druhé, během věků ztrácely spojení na světy vytvářené ve stále hrubší úrovni hmoty. Vytrácelo se energetické spojení a s ním i možnost vzájemně duchovně komunikovat a i vůbec se jakkoli ovlivňovat. Straně Světla se nedařilo najít dostatečně rychlou a efektivní cestu vzestupu, která by tahle spojení zase obnovila.

U Temných to takhle nepostupovalo. Oni dokázali přebít násilnými metodami a magií přirozené zákonitosti. Šli bez skrupulí za svými cíli, neohlíželi se na etické zásady, vnitřní čistotu a harmonii, karmický plán, fungování Přírody, spravedlnost a dlouhodobý rozvoj pro všechny zúčastněné. Všechno tohle převálcovali a vytvořili si svoji vlastní temnou evoluci dle hesla: „Chci všechno teď hned, ostatní bytosti, okolí a co bude dál v budoucnosti, mě nezajímá.“ A co je nejdůležitější, stopy zvrhlých činů Temných zůstávaly na dlouhé věky zaznamenány v karmických vrstvách mnoha bytostí. A to Temným dávalo možnost celé věky tyto bytosti znovu a znovu v nových identitách vyhledat, opět je ovládnout a zneužít ke svým temným cílům.

Světlo nemůže používat temných metod duchovní práce

Je to protikladný postup vzájemně protikladných sil. Světlo musí být čisté, harmonické a spravedlivé. Jinak to není Světlo, ale úpadek do Temnoty. Proto i vzestup ve Světle a udržení spojení shora dolů a zpět, mezi duchovními sférami a hmotou, mohou zajistit jenom tyto původní světelné vlastnosti.

Původní ryzí světelné vlastnosti však ve skutečnosti spolu s duchovní komunikací neustále upadaly, protože nikdo nedokázal najít cestu neomezeného světelného vzestupu. U Temných je to naopak, z pohledu Světla čím větší úpadek, čím zvrhlejší zásah, tím větší vzestup. Jak víme, padat je vždy snadné a rychlé, dělat zvrhlé činy, vytvářet masakry, hromadné zkázy ze strany temných bytostí bez svědomí, je jednoduché. Ale škrábat se nahoru, vědomě se zlepšovat, odhazovat staré zlozvyky, privilegia a neetickou výbavu, to je obtížné. Vyžaduje to obrovskou vůli, motivaci, trpělivost a houževnatost.

Karmická očista krok za krokem oslabuje oporu Temných na všech úrovních Stvoření

Nyní jste se dostali před koncem roku do bodu, který dává Spojeným Silám Světla možnost začít s postupnou likvidací nejvyšších dostupných temných systémů s plošnou působností. Takto prostřednictvím dalších karmických očist postupně krok za krokem nejprve oslabovat, až poté zcela likvidovat tu obrovsky mocnou oporu všech Temných na všech úrovních Stvoření.

To je vlastně to, co jsme celou dobu hledali, ale dříve jsme to nemohli objevit, protože tam nedosahovala vaše frekvence energie. Objevilo se to až v bodě, kdy máte dostatečnou čistotu, sílu a zkušenosti boj s touto absolutní zvrhlostí ze hmoty zprostředkovat. Než se společně pustíme do boje s Temnými ve hmotě, musí být jejich opora nahoře rozdrcena. Jinak by nebylo možné ustát tlak Temných ze hmoty a zároveň z duchovních sfér. To by se nedalo zvládnout.

Vlivem karmických očist Temno čím dál více ztrácí svoji celkovou sílu

Temný, který ztratí tuto vysokoenergetickou dotaci z duchovních sfér, začne ztrácet sílu. Nejdříve je to samozřejmě jen na úrovni duchovní a podvědomé. Ale postupně se to projeví i ve hmotě. Vždyť právě toto byly systémy, které držely hmotu v šachu. Měly nad ní skutečnou moc. Ovlivňovaly děje a procesy v ní podle svojí vůle. Do značné míry se jim to dařilo, dokud nepřišla nějaká osobní nebo globální katastrofa.

Tihle Temní si už dávno zvykli na to, že se jim daří, situace jim jdou na ruku, okolnosti jim nahrávají. Prostě, že mohou počítat s podporou celkového systému, který vládne společnosti. A to se teď začíná měnit. Tlaky očistných energií tyto matrice temných sítí likvidují i s jejich pojistkami. Až se tato opora Temných rozsype, začne se sypat i zbytek. Jako kdyby se vyjmula z kostry páteř.

Obnaženou Temnotu je důležité zničit dříve, než seskupí síly k obraně

Je nutné tu obnaženou Temnotu vždy zničit dříve, než se začne zuřivě bránit a hledat cesty přežití. Dříve, než vás to ovládne. Dříve, než jednotlivé sektory této temné sítě proti nám stačí shromáždit společné síly. I proto je nutné likvidovat v této fázi vše hromadně, jeden typ takové Temné síly po druhé. Podle historické souslednosti a typu ovládání tak, jak se vynořují.“

Absolutní temnota přináší naprostou nelítostnost, beznaděj a úzkost

Marie Mejdrová: Sféro Prvotního Světla, co to znamená ten pohled do absolutní Temnoty, bezedné hlubiny, bezedného prostředí, u těch Temných systémů, které se nyní obnažují? Děkuji.

Sféra Prvotního Světla: „Tohle je charakteristika, která vyplývá z typu a stupně zrůdnosti těchto systémů. Jednak jsou celoplošné, jakoby zaplňují všechno, celý prostor. Mají prakticky všude dosah, nic jim neunikne. Mají obrovskou sílu proniknout, uchopit a ovládnout duchovní sféry a bytosti, i hutnou hmotu. Je to jako temná vše zahalující síť utkaná z levotočivých energií, kterou ovšem skoro nikdo nedokáže vidět a přesně vystopovat. Ovšem z toho, jak svět vypadá, se dá vytušit její existence. Jako kdyby svět byl opředený temnými pavučinami. Jsou to různé pavučiny tkané různými pavouky – řídícími centry Temných systémů.

Absolutní bezedná Temnota je pojem, který dokáže lidský rozum a představivost nějak uchopit. Vyjadřuje naprosto odosobněný chlad, nelítostnost, úplnou ztrátu jistoty a jakéhokoli záchytného bodu. Extrémní beznaděj a úzkost, která z toho vyplývá. Jinak by se to dalo vyjádřit jako naprostá absence Světla, čili spravedlivého a moudrého řádu, nesobecké lásky, svědomí, laskavosti, přátelství, upřímnosti, nezištné vstřícnosti, čestnosti a respektu k Vesmírnému řádu, k okolním bytostem a Přírodě.

Pohled do bezedné hlubiny navozuje pocit absolutního zmaru a zkázy všeho

Pohled do bezedné hlubiny v člověku navozuje okamžitě pocit smrti, katastrofy, konce. A když takovýto Temný systém plně ovládne nějaký úsek Stvoření, je to skutečně konec Světla v něm. Trpký konec takového života, pro který byly světelné bytosti stvořeny. Když spadneme do té hlubiny a ona nás pohltí, rozlije se do nás až do poslední buňky Temnota a Světlo je úplně pohlceno. Nic z něj nezbyde. Bytost se stane součástí toho Temného systému, potravou, která ho vyživuje. Jako když se chytí moucha do pavoučí sítě a pavouk ji hned celou nevysaje, ale nechá ji tam trápit a chodí ji vysávat postupně.

Obraz bezútěšné ledové nepřátelské hlubiny poukazuje výstižně na to, čím tyto Temné systémy nad všemi světy byly. Je to hlubina zkázy, zkázonosná Temná propast, na jejíž dno se neprodere už ani stopa světelného paprsku. Právě tato dokonalá absence Světla, činí z těchto struktur a prostor Temnou bezednou hlubinu.“

© Marie Mejdrová, listopad 2013
© Jiří Novák, listopad 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 155
  • 28
  • 22
  • 21
  • 22

Celkový počet hlasů: 248