Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60 | A33. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část III

A33. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část III

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 18.2.2013
Marie Mejdrová Jiří Novák

Na okamžitý příchod zásadních změn zatím ještě nejsme připraveni. Prezidentem by měl být člověk, který dokáže stmelit národ. Jaký význam má to, že nad pravdou opět zvítězil populismus? Nadpoloviční většina Čechů má stále jiný než čistý vzor. Nepříznivé rysy potřebují vyplout na povrch, aby se s nimi mohlo pracovat. Národ dostal příležitost k určitému procitnutí. Z obou kandidátů pouze názory a způsoby Karla Schwarzenberga splňovaly základní požadavky etické čistoty. Na vzestupnou světelnou cestu mají dnes blíže lidé, kteří se nezabývají duchovnem. Na podkladě lži, manipulace a kamufláže nelze vystavět pravdu, čistotu a spravedlnost. Prezidentský majestát v naší zemi zatím nemá eticky čistý základ. Národ zvolil takového prezidenta, jaká je většina z nás. Riziko ztráty čistoty přijetím státnické funkce v dnešní době je příliš vysoké. S nutností změny dnes již rezonuje značné procento obyvatel.

Jiří Novák

Uzavření tématu o první celonárodní prezidentské volbě

Tato závěrečná třetí část navazuje na předcházející dvě části A31. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 - část I , A32. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část II.

V první části jsem nejprve připomenul okolnosti, které provázely minulou volbu prezidenta v roce 2008. A poté uvedl základní informace o letošní prezidentské volbě. A to převážně uvedením citací z denního tisku a dalších internetových zdrojů, které předcházely konečnému druhému kolu voleb. Rozebral jsem detailněji základní výtky proti jednotlivým kandidátům a jejich skutečnou pravdivost či opodstatněnost.

Ve druhé části jsem se zabýval způsobem zasahování dosluhujícího současného prezidenta a dalších členů jeho rodiny do probíhajících voleb. A uvedl jsem další citace týkající se celkového zhodnocení voleb. V dnešní třetí části tématu uvedeme hodnocení prezidentské volby z duchovního nadhledu, který poskytuje člověku Nová duchovní cesta.

První dva články nevzbudily mezi pravidelnými čtenáři jen pozitivní ohlas

Naše články mají dost pozitivně reagujících příznivců, kteří netrpělivě čekají na každé další pokračování. Ale jakmile se pustíme do neprobádaných vod, pro některé z těchto čtenářů už je to moc. Už je toho příliš mnoho, aby byli i toto ochotni přijmout za pravdu. Viz články o Ježíšovi a teď články o prezidentské volbě. Zabývat se tímto tématem jsme vnímali jako náš další duchovní úkol. Protože někdy je nutné píchnout přímo i do vosího hnízda, aby se záležitosti mohly posunout dál.

Zajímavé je, že „náhoda“ tomu chtěla, aby uveřejnění prvního pokračování A31. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 - část I  v úterý 5.2.2013 bylo spojeno s abdikací současného konzervativního papeže. Což byla událost, která sama o sobě zahýbala s energiemi na Zemi, jak naznačuje zimní bouře, která se snesla nad Vatikán. A fotograficky zachycený blesk vybíjející se na kopuli hlavního vatikánského chrámu.

 

V důsledku obou těchto událostí se vyvalila spousta špíny, magie, temných energií. Lidé na světelné vzestupné cestě teď mají co čistit. Proto to bylo důležité udělat, aby se to špatné vyjevilo, obnažilo a mohlo se to vyčistit (viz následující komunikace Marie Mejdrové).

 

Drtivá většina jednotlivců na Nové duchovní cestě se této očistě poddává. A vydává ze svého nitra to dosud nepříznivé, nečisté, co tam dlouho přežívalo. Prostě se toho pustili a uvědomili si, že když jsme právě toto napsali, že jsme tím nemluvili do větru. I když třeba při prezidentské volbě volili opačně nebo nevolili vůbec.

Duchovní nadhled dává možnost podívat se na situaci z pohledu čistoty energií

Někteří však naopak hledají důvody, proč jsme napsali tak „blbé“ články a tím je zklamali. A vlastně se tak postavili proti informacím uveřejněným v těchto článcích. Postavili se tak proti duchovní pravdě, která z těchto článků plyne do éteru. A vlastně se tak nevědomě rozhodli to nepříznivé si v sobě ještě nějakou dobu ponechat. Než je další přicházející a ještě silnější impulsy doslova donutí s tím začít něco dělat.

Jeden z nich mi napsal, že je překvapený tím, že jsme se pustili do rozboru prezidentské kampaně. A přiznal, že tyto poslední texty se mu nečtou dobře. Že jsou zcela jiné než všechny předchozí. Že jsem v nich jen probíral různé novináře, ale to je málo, protože pro moje porovnávání chybí skutečná fakta. Protože od jiných lidí přece slyšel hodnotící nepříznivá svědectví o Karlu Schwarzenbergovi. V tomto svém hodnocení rozhodně nebyl sám, jak naznačily další reakce na naše texty, například i běžné známkování. Proto považuji za důležité na tyto výhrady tímto způsobem reagovat.

Vybírám část ze své odpovědi jednomu ze čtenářů, dodatečně jsem ji ještě upravil a doplnil dalšími údaji:

Ano, chápu, nelíbí se Vám příliš tyto dva naše články o prezidentské volbě. Zkuste to ale vzít tak, že problém není v nás. Co kdyby problém byl naopak ve vás? V přílišné důvěře v konspirační teorie v posledních Wiesnerových knihách. A také ve velmi negativním vztahu vůči Karlu Schwarzenbergovi. Což však nevyplývá především z vaší osobní zkušenosti, ale hlavně z hodnocení jiných. Ano, Karel Schwarzenberg nebyl ideálním kandidátem – stáří, mluva, spojení s vládou, možná i určitá řečnická neobratnost, dlouholetý pobyt v zahraničí, atd.

Já sám sice nemám přímé osobní zkušenosti z jednání s Karlem Schwarzenbergem. Ale dokážu zase docela dobře posoudit určitou situaci z duchovního pohledu, z hlediska skutečné vnitřní čistoty. Mohu odlišit světelné a temné energie, mohu zjistit, odkud určité energetické vlivy pocházejí. Proto mohu tuto práci dělat.

Jak jsem posuzoval vhodnost kandidátů pro volbu prezidenta?

Při posuzování vhodnosti kandidátů jsem se ptal Spojených Sil Světla na jejich čistotu, celkovou vhodnost, vhodnost pro nový vývoj a jeho podporu. Dostal jsem relativní výsledky v procentech vhodnosti vztažené na určitou jednotku, například na prvního z kandidátů. A poté jsem se zeptal druhou otázkou, kolik z toho, co se takto duchovně na první pohled jeví, je ve skutečnosti kamufláž, magická podpora nebo vysloveně temná podpora z pozadí za tímto světem. A jak se jeví skutečné vyzařování uchazeče, pokud vliv této podpory odstíníme?

Tímto způsobem jsem zjistil, že u čtyř kandidátů je výrazná skrytá magická podpora, která má za cíl činit je pro národ zajímavější a poutavější, než ve skutečnosti jsou. Tato podpora zlepšovala jejich hodnocení o 20% - 30%. Což bylo při vyrovnanosti kandidátů hodně.

U dalších dvou bylo působení dobře ukrytých skrytých vlivů negativní, opačné, což je zajímavé. Výsledkem magického působení bylo u nich zhoršení jejich pozice. Měl snad někdo zájem na tom, aby se jevili horší, než jací ve skutečnosti jsou? Zkoumal jsem detailně, odkud tento vliv pochází.

U jednoho z kandidátů šlo o podporu ze strany zatemněných původně světelných systémů Staré duchovní cesty. Podpora měla být pozitivní. Měla kandidátovi pomoci, ale ve skutečnosti mu spíše ublížila. Jak se to mohlo stát? Jednalo se o kandidáta výrazně duchovně zaměřeného. Na jeho podporu však byly skrytě použity ve jménu Světla temné metody duchovní práce a vazby na již zatemněné systémy Staré duchovní cesty. A to znovu potvrdilo, že drtivá většina toho, co dnes působí na vývoj z pozice metod, principů a učení Staré duchovní cesty, vede ve skutečnosti k pádu, ke zhoršení situace. I když to bývá prezentováno jako světelná podpora, jako světelný vliv.

Z tohoto hodnocení vyšel jednoznačně nejlépe Karel Schwarzenberg

Druhým kandidátem, u něhož jakési magické působení v pozadí mělo za výsledek zhoršení jeho situace, byl právě Karel Schwarzenberg. U něj jsem zjistil, že šlo o vliv magie za jiným kandidátem. Tento vliv jej měl učinit méně přitažlivým. Zeslabit jeho vliv, znemožnit jej. Zajistit, aby nepostoupil do druhého kola voleb. Aby tak jeden ze silných soupeřů v nadcházející volbě odpadl.

 

A jestliže již po první otázce vyšel jako nejvhodnější Karel Schwarzenberg, pak po odstranění skrytých magických vlivů u všech kandidátů už byl jednoznačně nejlepší. Za tím si stojím. A rozhodně jsem nebyl sám, kdo to právě takto vnímal. Nebyla za ním žádná magie, žádná skrytá temná síla, která by ho podporovala. Naznačuje to, že šel do této volby takový, jakým skutečně je. Se všemi svými přednostmi i s tím vším, co naopak jeho šance na zvolení snižovalo. Že v pozadí za sebou neměl žádnou skrytou magickou podporu.

 

Což by se naopak očekávalo u člověka spojeného s tajným seskupením Bilderberg, pokud by byl aktivní ve vyvíjení určitého vlivu vůči naší zemi, pro náš národ nepříznivého. Výrazně silná podporující manipulativní magie byla naopak za některými dalšími kandidáty. V době první volby toto ovlivnění viselo ve vzduchu. Takto jsme vnímali realitu z pohledu Nové duchovní cesty.

 

Pokud jde o Ivo Wiesnera, i pro mne je určitým vzorem a na mnoha místech jsem jeho knihy doporučoval. Ale jeho poslední knihy „Gambit Mahátmů“, „Do ráje projdeš peklem“, jsou už z větší části přebíráním informací z internetu a dalších zdrojů. Aniž by byla ověřena jejich pravdivost. Prostě souhrnem, co kdo o problematice napsal. A to je málo na to, aby si člověk z toho udělal vzor. Aby to všechno vzal stoprocentně vážně. Pravdivost jeho prvních knih byla na úrovni kolem 70% a výše. Pravdivost posledních už klesla někam ke 30%. To je přesně to, co jsem v článku napsal o konspiračních teoriích. Je na nich určité jádro pravdy, ale více než dvě třetiny informací je už vymyšlených, uměle dodaných. A totéž se do jisté míry týká i všech možných rozšiřovaných informací kolem Karla Schwarzenberga.


 

Marie Mejdrová

Na okamžitý příchod zásadních změn zatím ještě nejsme připraveni

I přesto, že první celonárodní volba prezidenta představuje velice ožehavé a nepřehledné téma, myslím, že by bylo dobré, kdybychom se ho alespoň lehce dotkli. Na rozdíl od těch, co chtějí přejít do nehmotné 5. dimenze, je pro nás zásadní sledovat, co se děje ve hmotě. Co to naznačuje, proč se to děje, jaký to má význam.

Dost možná jsou lidé, kterým teď přijde, že nemá cenu se snažit o zlepšení celkové situace, že to jsou snahy předem prohrané. Nechápou, proč ten nový čistší vývoj se zdá být stále tak daleko, vždyť už jsme překročili osudnou hranici do roku 2013. Volby to však poměrně přesvědčivě odhalily. Nejme zatím ještě kolektivně připraveni na okamžitý příchod zásadních změn. A to ani jako národ, ani jako světová civilizace.

Prezidentem by měl být člověk, který dokáže stmelit národ

MM: Centrální Karmo, jaký je tvůj názor na situaci kolem nyní probíhající české prezidentské kampaně - 2. kolo? Děkuji. (Duchovní komunikace z  25.1.2013)

 

Centrální Karma: „Tato kampaň, první možnost přímé volby prezidenta v historii České republiky i bývalého Československa, se nakonec ukázala být jakýmsi sítem. Občané ČR jsou nuceni se rozhodovat sami, každý přímo sám za sebe. Vybrat si mezi dvěma kandidáty, kteří jsou skutečně odlišní, nejen navenek, ale i vnitřně. Jinými slovy, převzít zodpovědnost za to, kdo bude příštích 5 let jejich prezidentem.

 

A jak se nyní v kampani říká, prezidentem by měl být někdo, kdo národ spojuje, stmeluje. Kdo dokáže reprezentovat jeho ducha. To znamená v tomto případě ducha lidí, kteří jsou pro ten daný národ zásadní. Kteří jsou podstatní, rozhodující pro jeho další vývoj. Kteří dokážou vést, inspirovat a strhnout ostatní. A to samozřejmě mohou být lidé, kteří povedou onen stát buď pozitivním světelným směrem, nebo naopak směrem opačným.

Prezidentská kampaň se stala filtrem, který rozděluje lidi na dvě skupiny

Z toho důvodu se prezidentská kampaň stala filtrem, který rozděluje lidi na dva tábory opačného směřování. Není možné volit napůl, je nutné se rozhodnout. Ani ten, kdo volit nepůjde, nemá samozřejmě vyhráno. Neutralita je tady iluzí a může představovat až určitou vnitřní zbabělost. Není možné stát stranou a myslet si, že se mně ten souboj a s ním související vývoj nedotkne.

Jak tě napadlo, souvisí celý tento proces i s odhalením nitra občanů ČR. Naznačuje směřování každého jednotlivce, jeho vnitřních tendencí, jeho vnitřního stavu. Umožňuje prověření toho, zda se dá zaslepit a zmanipulovat a do jaké míry. Zda dokáže přes nánosy informací všeho druhu prohlédnout a pochopit, kde je pravda. Kde leží vyšší pravda.“

Jaký význam má to, že nad pravdou opět zvítězil populismus?

MM: Centrální Karmo, prosím, jaký je Tvůj náhled na proběhlé prezidentské volby,  na jejich 1. a 2. kolo? První kolo dopadlo dosti neočekávaně, naopak druhé očekávaně. Mnozí z nás byli zklamáni tím, že zvítězily lži, účelové neférové taktiky, překrucování faktů, vytržení citátů z kontextu a jejich manipulativní interpretace, vyvolávání starých nenávistí k životu, neuvěřitelně krátká paměť občanů, touha po moci za každou cenu, dokonce vulgárnost. A starý známý populismus, líbivá hesla, která nelze (minimálně danou osobou a na dané pozici) v reálu prosadit, realizovat v proklamované podobě. Nebo není ve skutečnosti příznivé je prosadit. Útočení na ty nejnižší lidské pudy a strachy. Opět v české historii byl tak utvrzen vzor, že takovéto praktiky jsou v pořádku, legitimní, dovedou člověka k moci, dokážou mu zajistit to, co chce. Tedy to, co chce jeho ego. Nicméně, tušíme, předpokládáme, že tato situace nakonec bude mít svůj význam. A že to vlastně ani jinak nešlo. Zvlášť, když jde o přímé volby, platí pravidlo, že političtí reprezentanti jsou obrazem národa. Jaký je lid, takoví jsou i jeho nejvyšší političtí představitelé. A náš národ ještě evidentně nedozrál, není připraven, ještě si musí (znovu) projít určité lekce… (Duchovní komunikace z 29. – 30.1.2013)

 

Centrální Karma: „Ano, tak jako ve vývoji jednotlivců, ani ve vývoji celých národů nelze bez nepříznivých následků přeskakovat určité stupně a procesy. Národ je velká skupina lidí, kteří mají v podstatě jen pár věcí společných, ale zbytek je rozdílný.

Tato velká skupina má v danou chvíli určitou společnou karmu a společný úkol. Prošla si určitou výchovou a byly jí představovány stejné společenské vzory. Byla jí podrobně vštěpována určitá historie daného území. Tato skupina tak navazuje na určitou kulturu a víru. Ale už i v těchto základních položkách je mezi jednotlivými lidmi velký rozdíl. A to i za doby diktatury, kdy není volný přístup k informacím. Co kraj, to rozdíl. Co rodina, to rozdíl. Co člověk, to rozdíl.

Ani čistý prezident zatím nemůže zásadně změnit situaci ve státě

Historie plná nadvlády cizinců, válek s cizinci i válek bratrovražedných. Vyostřené náboženské spory, dvě poslední tuhé diktatury, fašistická a zvláště ta čtyřicetiletá komunistická. Ale také i po některých stránkách problematický vývoj po sametové revoluci. To vše český národ dost zásadně morálně zdevastovalo.

 

Skutečné morální vzory ve veřejném životě aby pohledal. A i když se čas od času někdo takový slibný objeví, silně nečisté prostředí a tlaky kolem něj v politickém životě, ho postupně také ohnou, zaslepí. Navíc, nemá možnost manévrovat, prosadit svoje vize. Intriky a pakty kolem něj mu to nedovolí.

 

Tohle všechno čistší ani čistý prezident nemohou změnit nijak zásadně. Přesto má samozřejmě význam, aby ten, kdo je nazýván hlavou státu a vystupuje tak i v zahraničí, byl osobností s jasnou morální integritou. Protože by měl působit jako vzor, k němuž se dá vzhlížet. Ze kterého je dobré vzít si příklad. Který dokáže své spoluobčany vést k většímu nadhledu.

Nadpoloviční většina Čechů má stále jiný než čistý vzor

Stále ještě nadpoloviční většina Čechů má však jiný vzor. Nevadí jim lži, manipulace a jiné vady charakteru. To jsou „drobnosti“, které přehlédnou, odpustí nebo dokonce vůbec nevidí a nevnímají. Vždyť oni přece dělají v různé míře ve svých každodenních životech to samé a chtějí si to ponechat jako pomyslnou výhodu.

 

Pro většinu Čechů je podstatná momentální ekonomická situace, vysloveně pouze hmotné otázky. Nedokážou se dívat dál do budoucnosti, dívat se s větším nadhledem v rámci času i mezinárodních vztahů této malé republiky.

A jak se ukázalo, nedokážou se ani postavit čelem ke svým chybám v minulosti, vidět je bez zkreslující ideologie a ostrých emocí. Smířit se s tím, že mají také svůj díl zodpovědnosti. A přijmout fakt, že v nich také dřímají velice nepříznivé osobnostní rysy, emoce, touhy, sklony.

A tyto nepříznivé rysy přitom ani nejsou skryté hluboko v nitru. Naopak, stačí tak málo, pár dobře zvolených slov a gest na tom správném místě ve správný čas, a už se probudí k životu v nečekané síle. Následně podané rozumové argumenty a důkazy svědčící o opaku vyjdou pak už vniveč.

Nepříznivé rysy potřebují vyplout na povrch, aby se s nimi mohlo pracovat

Tohle všechno potřebovalo u Čechů vybublat na povrch, aby se s tím mohlo pracovat. Tady a teď. Potřebujete si toho být znovu vědomi. Zároveň bylo třeba z duchovního i hmotného pohledu zjistit, co se v tomto národě, ale především v každém z vás skrývá. Jaký je Váš potenciál v této době. Zda dokážete rozpoznat pravdu od lži, i přes umnou kamufláž. Jaké máte kdo priority. Co vás osloví. Nebo i to, zda si chcete hrát na nezúčastněného a radši si najít výmluvu, proč nevolit nikoho.

 

Je to podobné jako s nemocí. Dokud není příčina nalezena, zůstává skrytá, neví se o ní. Dokud chce člověk žít v přetvářce a zaslepení a nechce si určité věci připustit, pak není možné nemoc léčit. A už vůbec ne definitivně odstranit nejen příčiny zjevné nebo dohadované, ale i tu nejhlubší skutečnou příčinu. Vředy je potřeba nejprve otevřít. Aby se teprve poté mohly vyčistit. Aby přestaly podrývat zdraví a stabilitu organismu jako časovaná bomba. Tento princip znáte velice dobře z karmické očisty.

Situace ve hmotě se vyostřuje v důsledku probíhajících duchovních změn

Dokud nebude mít většina Čechů jiné priority a schopnost dlouhodobějšího náhledu, logicky si nemůže v tomto historickém období zvolit v přímé volbě ani prezidenta s pozitivnějšími hodnotami a vizí.

 

Situace ve hmotě se evidentně vyostřuje, což je odrazem situace v duchovním pozadí. Zaprvé, tentokrát byli oponenti dosti rozdílní, a proto došlo, a mohlo dojít, k rozdělení společnosti na dva dosti protikladné tábory.

Zadruhé to, co je temné, rozkladné, vnášející křivé hodnoty, nepříznivé tendence a zkorumpovanost, je tentokrát o stupeň lépe zakamuflované. Navíc, těch manipulativních informací, polopravd a nepravd se v ovzduší pohybuje tolik, že je často skutečně obtížné dopátrat se pokud možno nezkalené pravdy.

Informací je dnes tolik, že je nezbytná vědomá snaha dobrat se pravdy

V kampani dnes hrají velkou úlohu moderní komunikační prostředky – internet, ke kterému ovšem nemají všichni volný přístup. Je potřeba ochota věnovat čas a úsilí posouzení obou kandidátů. Je zapotřebí vědomé práce na tom, aby si člověk udržel otevřenou mysl a vyslechl v klidu a s nadhledem všechny (konstruktivní) argumenty obou stran.

Zejména v situaci, pokud je člověk odkázán jen na hmotné posouzení. Kdy nezná duchovní pozadí očištěné od kamuflujících prvků a tlaků. Situace je celkově mnohem obtížnější, méně čitelná, méně transparentní, než dříve. Ano, to je příznak duchovního pádu, ale také to byl v tomto případě příznak rozčeření vod za účelem získání komplexnějších informací o stavu kandidátů i celé společnosti.

Národ dostal příležitost k určitému procitnutí

Máme tu však i druhou stránku věci, která svědčí o probouzení české společnosti:

Například možnost výběru z celé řady kandidátů v prvním kole. Jejich počet i rozdílnost.

Překvapení z výsledku prvního kola, kdy postoupil kandidát, u něhož to předvolební průzkumy vůbec nepředpokládaly. Jako důkaz, že mnozí občané dokážou jít za svojí volbou i v případě, kdy je jim shora opakovaně předkládáno, že to nemá význam. Že dokážou ustát mediální masáž a nenechat se zviklat.

Také chování kandidátů z prvního kola po jeho proběhnutí bylo zajímavé sledovat. V té chvíli se ukázaly jejich hlubší motivace a směřování. A také skryté tlaky a aliance, které je podporují a působí na ně.

Pozoruhodné bylo tentokrát i to, s jakou rychlostí se vyjevovalo, že někdo překroutil určitá fakta.

Poměrně překvapivá byla i volební účast, přece jen ne tolik lidí už na politiku v této zemi rezignovalo. A agresivní kampaň je ve svém důsledku přímo nutila se projevit.

 

Bude zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet dál.“


 

Jiří Novák

Soupeření názorů bez osobního napadání jednotlivců patří k tomuto druhu práce

Při zpracování dílčích témat podrobujeme určité kritice odlišné názory publikované na jiných místech. Protože je důležité dát najevo, že o těchto názorech víme. Že naše nové myšlenky nevyplývají z naší nevědomosti či nevzdělanosti. Ale že jde o to, že tyto jiné informace nepovažujeme za pravdivé.

Takové soupeření názorů vždy patří k tomuto druhu práce. A to samozřejmě bez osobně zaměřených výtek typu: Jak může být ten člověk tak blbý a něco takového napsat? Nebo: Tímto ses úplně znemožnil!

Cílenou kritikou jednotlivců reagujeme pouze na přímé napadení nás osobně nebo druhých jednotlivců, kteří zastávají podobné postoje jako my. Protože jedním z našich úkolů je také dokázat se přiměřeně bránit, reagovat na neobjektivní napadení.

Jinak se soustředíme na vlastní cestu. Na základní činnosti, které jsou důležité pro udržení se na vzestupné světelné cestě. A na vlastní informace, které máme možnost přenášet z vysokých světelných sfér vedoucích vývoj. Na předávání druhým lidem toho, co vnímáme jako vyšší pravdu.

Z obou kandidátů pouze Karel Schwarzenberg zastával podobné názory

Z obou kandidátů na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola volby, zachoval podobnou strategii pouze Karel Schwarzenberg. A těchto shodných prvků by se jistě dalo najít více. Například podobné vnímání lží a necitlivých výpadů druhé strany. A stejné principy uznávají ve svých životech i některé z osobností, které Karla Schwarzenberga podporovaly. Například Zdeněk Svěrák, jak o tom svědčí citace jeho slov v předcházející části A32. Celonárodní volba prezidenta v roce 2013 – část II.

 

I to je náznak a potvrzení toho, že ne náhodou nám energie jeho bytosti, i těch dalších, co jej veřejně podporovali, připadaly nejpříznivější. To je zároveň ukázkou toho, že lidé s podobnými názory, podobnými prioritami, zastávající podobné etické principy, mají k sobě blízko. A jsou ochotni se navzájem podporovat. To je přece jeden ze základních principů skutečné světelné cesty.

 

Podstatné je, že náš názor na Karla Schwarzenberga není stejně odlišný od všeobecně přijímaných postojů jako náš přístup k duchovnímu pozadí světa. Nová duchovní cesta má stovky příznivců, zatímco názory Karla Schwarzenberga zaujaly nebo přinejmenším zásadně nevadí více než dvěma milionům obyvatel této země, kteří to dali najevo svojí volbou. Naznačuje to, že náš národ má přece jen určité čisté jádro, o které bude možné se opřít, až ve hmotě začnou přicházet žádoucí změny. Toto čisté jádro se však nebude rekrutovat především z těch skupin obyvatel, kteří se sami považují za duchovně pokročilé. Většina z tohoto čistého jádra budou obyčejní lidé, kteří se duchovní problematikou života nijak zvlášť nezabývají.

Na vzestupnou světelnou cestu mají dnes blíže lidé, kteří se nezabývají duchovnem

A to je potvrzení našich dřívějších zásadních tezí. Že blíže na vzestupnou světelnou cestu dnes mají ti, kteří se duchovními záležitostmi vůbec nezabývají. A přitom žijí jednoduchým, čistým, poctivým životem. Naopak ti, kteří jsou vnitřně zabetonováni velkým množstvím duchovních předsudků, nepravdivých duchovních informací, často nejsou schopni přijmout zcela nové informace. A není to jen v informacích a předsudcích. Další podstatná věc je, že většina jednotlivců aktivně se zabývajících duchovní cestou je svázána a ovládnuta temnými energiemi skrytými v duchovním pozadí za mnohými starými učeními. Skutečná vzestupná světelná cesta pak pro ně zůstává uzavřená právě z těchto dvou zásadních důvodů.

 

Těch, kteří ve druhém kole volby volili Karla Schwarzenberga, bylo 45 %. Nebylo to však 45 % občanů této země, ale 45 % z těch 60% občanů, kteří přišli k volbám. Tedy celkem 27% občanů této země. I to je dobrý výsledek potvrzující, že náš národ se nemá do budoucna čeho bát. Je tady dost lidí, kteří plně chápou nutnost nadcházejících změn. Ještě však nepřišel čas na to, aby se právě takoví lidé dostali do vrcholných politických funkcí v této zemi.

Na podkladě lži, manipulace a kamufláže nelze vystavět pravdu, čistotu a spravedlnost

 JN: Spojené Síly Světla, jaké je vaše hodnocení celonárodní prezidentské volby v České republice? Jaké důsledky a závěry z toho pro náš další vývoj vyplývají? (Duchovní komunikace z 12.2.2013)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Každý žijící člověk i každý systém u vás ve hmotě planety Země je takový, jaký má základ. Na prohnilém, neeticky založeném podkladu, nelze vybudovat nic jiného, než podobnými vlastnostmi oplývající prezidentský majestát. Na podkladě lži, manipulace a kamufláže nelze vystavět pravdu, čistotu a spravedlnost.

 

Žádný člověk nemůže být celkově čistější, než jsou metody, které ve svém životě používá on sám nebo dokonce i metody, kterých využívají druzí lidé, aby jej dotlačili do určité funkce. Odstupující i nový prezident byli zvoleni za pomoci jednoznačně nečistých prostředků. Jimi obsazený prezidentský majestát má za takových podmínek vratké, výrazně zašpiněné, eticky nečisté základy.

 

Nemůžeme proto očekávat, že za všech okolností dá taková osoba zastávající tento úřad jednoznačnou přednost obecným zájmům národa před svými zájmy osobními. Tím spíše, když za probíhající předvolební kampaně dávala jasně najevo, že je připravena dosáhnout vítězství i za cenu kamufláží, lží, nepřijatelných konfrontací.

Prezidentský majestát v naší zemi zatím nemá eticky čistý základ

Prezidentský majestát ve vaší zemi tedy neměl, a ještě několik let mít nebude, eticky čistý základ. Byl znovu obsazen a potvrzen lží, manipulací a neetickým nátlakem. Stal se tak výrazně prosyceným temnými energiemi, které právě takovéto lidské činnosti doprovázejí. Šance, kterou váš národ v této volbě dostal, zatím ještě nebyla využita.

Národ zvolil takového prezidenta, jaká je zatím většina z nás

Volba však zároveň naznačila, že i ve vaší zemi se blýská na lepší časy. Protože mnoho obyčejných lidí ve vaší zemi, i celá řada novinářů, pochopili, o co vlastně ve chvíli této volby běží. Je smutné, že provozovatelé duchovně zaměřeného webového portálu, na kterém vycházely tvé první články, reagovali obráceně než většina běžných novinářů. Že zareagovali způsobem, že právě ti novináři jsou sebrankou, která neustále lže a manipuluje.

Váš národ jako celek si zvolil takového prezidenta, jaká je zatím ještě většina z vás. Nevolili ho však všichni. Nevolila ho ani většina obyvatel vaší země. Protože celých 40 % k volbám vůbec nepřišlo. Nebude tedy prezidentem Pravdy pro většinu občanů vaší malé země. Bude vyhovovat těm, kteří sami používají lež, manipulaci, ovládání na to, aby znásilnili skutečnou pravdu. Bude teď důležité sledovat jeho další kroky. A naučit se rozlišovat, kdy bude jednat v obecném zájmu. A kdy pouze v zájmu úzké skupinky jednotlivců, která jej pomohla na toto místo dotlačit.

Jeden člověk obvykle nemůže změnit politický směr celé společnosti

Vývoj půjde dál a tento důležitý mezník je již za vámi. V životech těch, co kráčejí po vzestupné světelné cestě, se touto volbou nic nemění. Nezměnilo by se ani, kdyby vyhrál Karel Schwarzenberg. Jeden člověk nemůže naprosto změnit politický směr celé společnosti. I Karel Schwarzenberg je svázán s politickou scénou, která vede vaší zemi. A to bylo to, co mu nejvíce podrazilo nohy. Protože bylo pro něj problémem objektivně reagovat na všechny otázky týkající se nepravostí, které se v této zemi staly.

Některé přehmaty naší politické reprezentace jednoduše nelze vysvětlit. Jsou za nimi osobní zájmy, korupce, někdy také pouhý diletantismus. Každý člen vlády je nepřímým způsobem svázán s chybami druhých ministrů a jim podřízených dalších pracovníků ministerstev. Takže i na Karlu Schwarzenbergovi lpěla část viny z korupcí, přehmatů, omylů, neprůhledných nečistých rozhodnutí, která právě tato poslední vláda sama provedla, nebo je svými postoji tolerovala. I v oddělení ministerstva zahraničí, které reprezentoval, se děly nepravosti.

Riziko ztráty čistoty přijetím státnické funkce v dnešní době je příliš vysoké

Takové je riziko ztráty původní čistoty, když člověk přijme podobnou státnickou funkci. Tento nános viny nakonec rozhodl, že jeho pozice nemohla být zářivě čistá a pro nechutné výpady nedotknutelná. A především tyto okolnosti nakonec rozhodly o tom, že v této volbě nemohl zvítězit. Na straně oponenta bylo několik let života v ústraní. A za tu dobu lidé zapomněli, co mu tehdy před léty nejvíce vyčítali. A s jakými nepravostmi ho tehdy spojovali.

 

Možná to byla pro Karla Schwarzenberga i určitá záchrana, určité uvolnění. Protože věk nelze zapřít. A fyzické nároky kladené na takovou funkci nelze obejít. Bude mít více času na sebe i svoji rodinu. Jeho autorita přitom může pomoci určitým způsobem pozměnit v současné době panující rozdělení sil na politické scéně.

Většina z těch, co volili, zatím nechce zásadní změnu

JN: Spojené Síly Světla, máte ještě nějaké další hodnotící informace k této prezidentské volbě? (Komunikace ze 13.2.2013)

 

Centrální Karma pro Nový vývoj: „Ještě je důležité dodat jednu okolnost. Tato prezidentská volba měla zcela jiný charakter a tím i význam ve srovnání se všemi předcházejícími svobodnými parlamentními volbami, které již u vás proběhly. Tady šlo v závěru o sílu idejí dvou jednotlivců. O volbu mezi dvěma zásadně odlišnými přístupy ke světu. Z těch, co šli volit, si většina zatím ještě vybrala to samé, co doprovází dnešní politiku. Tendence svalovat vinu na druhé, manipulačním způsobem zacházet s určitými dohady a suverénně je prohlašovat za pravdivá fakta, hledat nepřítele někde jinde, než skutečně je.

 

Toto naznačuje, že na okamžité zásadní změny ve hmotě zatím ještě většina jednotlivců není připravena. To však neznamená, že kvůli nim se s těmito změnami bude čekat. Naopak, procento těch, kteří tyto změny žádají již teď, je relativně vysoké. K nim můžeme přiřadit i mnohé z těch čtyřiceti procent, kteří k volbám nakonec nešli. Celkový počet těch, kteří žádají pozitivně laděné změny, je tak dost vysoký. Že stačí na to, aby takové změny měly dostatečně pevné uzemnění v těch, kteří je budou vítat. Právě to tato prezidentská volba jasně prokázala. Že situace je již připravena na to, aby změny mohly začít postupně přicházet. Na radikální, okamžitý příchod zásadních změn však většina stále ještě není připravena.

S nutností změny dnes již rezonuje značné procento obyvatel

Změny nelze prosadit do hmoty, pokud by na ně byly připraveny pouze stovky jednotlivců na cestě světelného vzestupu. Volba však prokázala, že na změny je již připraveno několik milionů obyvatel této vaší malé země. Ti všichni budou tyto zásadní změny přitahovat. Ti všichni jsou těmi, jejichž vnitřní energie budou s těmito změnami rezonovat.

 

Je známo, že rezonance vždy posiluje a utvrzuje určitý proces. Rezonance s mnoha bytostmi ve hmotě dodává tomuto procesu sílu prosazení. Právě v tomto smyslu jsou výsledky prezidentské volby naprosto zásadní. A to přesto, že nevyhrál člověk, který se snažil ctít základní etické principy. Důležité je, že i přes prohru dostal dostatečně velký počet hlasů.“


© Marie Mejdrová, únor 2013
© Jiří Novák, únor 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 181
  • 27
  • 18
  • 16
  • 28

Celkový počet hlasů: 270