Komunikace na Nové duchovní cestě III

Také v této třetí části duchovních komunikací budeme uvádět další úryvky z pravidelných komunikací bytostí na Nové duchovní cestě. Protože komunikace s vyššími duchovními světy, systémy, bytostmi, s karmickými institucemi, s přírodními silami, se stávají jednou ze základních každodenních činností bytostí jdoucích po vzestupné Nové duchovní cestě.

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z 30.8. - 1.9.2011        Vloženo 16.9.2011

Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace ze 16. a 17.9.2011        Vloženo 19.9.2011

Ze spojení s harmonickým tichem vznikají čisté světelné inspirace

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z 8., 17. a 19.8.2011     Vloženo 23.9.2011

Cesta světelného vzestupu vrací lidem a Přírodě svobodu

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z 23., 26.7. a 2.8.2011  Vloženo 29.9.2011

Z karmického zatížení pramení duchovní i hmotné problémy

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace ze 17. a 18.9.2011          Vloženo 8.10.2011

Každou situaci se snažte řešit z úrovně klidu a harmonie

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace ze srpna a září 2011    Vloženo 12.10.2011

Vývoj tlačí na zajištění změn ve hmotě

_________________________________________________________

Ján Pecsök: Komunikace ze září a října 2011           Vloženo 19.10.2011

Tvoříme nový přístup prakticky ke každé lidské činnosti

________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z 1. a 2.10.2011        Vloženo 29.10.2011

Naučte se žít v každém okamžiku vědomě

________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z 25. a 29.11.2011   Vloženo 8.11.2011

Energie nových sfér umožňují dokončit boj s Temnem

________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z 27.10.2011                 Vloženo 9.11.2011

Naučte se být v trvalém kontaktu s čistými Světelnými Sférami

________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z 29.10. - 2.11.2011     Vloženo 10.11.2011

Vytrvalým karmickým čištěním ztrácí magie svou moc a sílu

________________________________________________________

Ivana Zámečníková: Komunikace z 23. - 27.10.2011 Vloženo 13.11.2011

Čistým způsobem bouráte to, co je přežité a nepotřebné

________________________________________________________

Ivana Zámečníková: Komunikace z 1. a 2.11.2011     Vloženo 15.11.2011

Postupné probouzení vyšších regeneračních schopností

________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace ze 13. - 15.11.2011      Vloženo 18.11.2011

Jak vypadá situace se sestupem Karmy do hmoty?

________________________________________________________

     Věra Talandová: Komunikace z 8. a 23.11.2011         Vloženo 25.11.2011

Energie prvotního tvoření a jejich pomoc novému vývoji

_________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace z 26.10. - 6.11.2011  Vloženo 29.11.2011

Informace o počátcích magie z karmického čištění

_________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace z 19. - 22.11.2011      Vloženo 3.12.2011

Je vitariánství nezbytné pro otevření vyššího stupně regenerace?

_________________________________________________________

Jan Páník: Komunikace ze září 2011                            Vloženo 5.12.2011

Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z 11. - 13.11.2011      Vloženo 7.12.2011

Tvůrčí radost je důležitá ve všech oblastech života

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z list. a pros.2011       Vloženo 13.12.2011

Odpovědi na své otázky hledejte v duchovním pozadí své bytosti

_________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace z 1.12.2011                   Vloženo 14.12.2011

Vánoce a konec roku bývají vždy obdobím těžké i bouřlivé očisty

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z 8. a 14.12.2011        Vloženo 18.12.2011

Energie slunovratu napomáhají světelnému vývoji

_________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace z 13.12.2011                Vloženo 21.12.2011

Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

_________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace z 20.12.2011                Vloženo 23.12.2011

Správná výživa sama o sobě k pochopení smyslu života a splnění životního úkolu nestačí

_________________________________________________________

Jan Páník: Komunikace z října - prosince 2011          Vloženo 28.12.2011

Také minulost dávných karmických institucí je plná přehmatů

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z prosince 2011          Vloženo 31.12.2011

Naším společným úkolem je vtisknout Světlu jasnou podobu

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z prosince 2011          Vloženo 1.1.2012

Slunovrat přináší sílu ukončit staré a otevřít nové

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z 28. a 30.11.2011      Vloženo 4.1.2012

Najděte si cestu k přijetí zodpovědnosti za své vlastní zdraví

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z listopadu 2011          Vloženo 5.1.2012

Podmínky pro fungování nového karmického systému se trvale zlepšují

_________________________________________________________

Ivana Zámečníková: Komunikace z prosince 2011     Vloženo 13.1.2012

Naše posuny na duchovní cestě vždy vycházejí z práce na sobě

_________________________________________________________

Petra Nováková: Komunikace z 15.12.2011                 Vloženo 14.1.2012

Pravými vlastnostmi Světla jsou vytrva lost, síla, dynamika a rychlost

_________________________________________________________

Věra Talandová: Komunikace z list. a pros.2011          Vloženo 18.1.2012

Ve svých životech se vyhýbejte všemu, co vyzařuje temné energie

_________________________________________________________

Ivana Zámečníková: Komunikace z 1. - 4.1.2012       Vloženo 20.1.2012

Jste svobodné bytosti, máte právo žít kvalitně a plhodnotně

_________________________________________________________

Marie Mejdrová: Komunikace z 30.12.2011                 Vloženo 24.1.2012

Souvislost nadřazenosti a přílišné podřídivosti

_________________________________________________________

Ján Pecsök: Komunikace z listopadu 2011                   Vloženo 28.1.2012

Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry  

_________________________________________________________