Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 91B. Očista třinácté komnaty I

91B. Očista třinácté komnaty I

Jiří Novák, Kamila Špirková, Petra Nováková Vloženo 25.1.2021
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Najít odvahu transformovat NDC. Jak já vnímám Sféru evoluce, můj osobní pocit ze Sféry evoluce. Podpora transformace komplexu NDC. Denní zkoušky potvrzující změnu vychýlených návyků. Dokončení karmické očisty prvních jednotlivců? Obnažila se třináctá komnata. Na očistu třinácté komnaty člověk potřebuje být připraven. Dostatečná vůle při její očistě nestačí. Prvořadé je řešit svoje zásadní problémy v hmotném životě. Soustřeďte se na aktuální prožitky ve hmotě. Předpoklady zahájení očisty třinácté komnaty. Očista třinácté komnaty probíhá jiným způsobem. Jak rozpoznat, že očista třinácté komnaty postupuje kupředu? Příklad očisty člověka, který byl v minulosti opakovaně mučedníkem. Proč někteří na očistu třinácté komnaty ještě nedosáhli.

Jiří Novák

 

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna

Tímto textem pokračujeme v tématu o tom, jakými změnami prošel komplex Nové duchovní cesty během uplynulého roku 2020. Navazujeme na článek 91A. Výzvy a výsledky roku 2020.


Najít odvahu transformovat NDC

Jak už jsem uvedl v řadě textů, například v článcích 6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu, základní principy NDC byly stanoveny na počátku a denně jsou prověřovány praxí. Drobné dotváření těchto principů probíhá neustále a navrhuje je sama praxe. Protože NDC představuje samoopravný systém. Principy, na kterých je založena, se den za dnem upřesňují v dalších detailech a dílčích bodech. Nic není pevné, navěky zakonzervované, jako tomu bylo u Staré duchovní cesty.

K průběžným dílčím změnám tedy dochází v rámci NDC neustále. Ale čas od času je důležité přistoupit ke změnám zásadního rázu, protože postupně se měnící situace to vyžaduje. V květnu 2020 jsme byli Evoluční silou vyzváni najít odvahu k transformování fungujícího systému karmických očist v rámci komplexu NDC (viz následující duchovní komunikace). A to především v tom smyslu, aby se podstatně zvýšila odpovědnost jednotlivců za svoji očistu. Úkolem nás na čele je pomáhat druhým jen do té míry, jak je to z pohledu Karmy a vývoje správné. A přitom mít dostatek času sám na sebe. Protože pokud my, co pro druhé zprostředkováváme karmickou očistu, děláme za druhé to, co by oni měli dělat sami, ztrácíme tím své vysoké vyladění, částečně blokujeme svůj vzestup. A jim zase takovou pomocí bráníme ve využití jejich plného potenciálu. A nejen to, takovou pomocí brzdíme jejich další osobní rozvoj. A i když je to paradox, v důsledku tím jejich karmickou očistu brzdíme, i když snaha byla ji naopak urychlit. Změnili jsme proto pravidla očist, jak už bylo vysvětleno v závěru předcházejícího textu.

V čem všem měla spočívat ta vyšší zodpovědnost za sebe? Zintenzivnit praktickou duchovní práci na sobě. Naučit se být za všech okolností upřímný vůči sobě i druhým. Dokázat zvládat překážky místo toho, abych si stěžoval na vnější situace a podmínky. Rozvíjet svůj talent, své pracovní možnosti, pracovat na svém osobním rozvoji po všech stránkách. Zbavit se vnitřního strachu a stresu – znovu se vrátit ke knize Napoleona Hilla, viz texty 86A. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 1.část, 86B. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 2.část. Posouvat se k trvalému pozitivnímu nastavení mysli, více o tom je v textech 86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I, 86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II. Nejenom o tom mluvit, ale vytvářet si pozitivní prohlášení a denně je používat.Kamila Špirková

 

Jak já vnímám Sféru evoluce

Úryvky duchovní komunikace z 1.5.2020:

Kamila: Dnes mne navedla Příroda, abych si promluvila se Sférou evoluce.
Sféro evoluce, co vlastně máš na starosti? A co chceš říct mně?

Sféra evoluce: „Sama vidíš, vnímáš, že podle názvu, který přeložil Jirka, mám na starost duchovní evoluci. Ale tu čistou, kde jakékoliv změny probíhají prostřednictvím čisté tvořivé světelné síly. Kde není místo pro magii, pro jakékoliv umělé zásahy využívající magické systémy.“

Kamila: Tomu rozumím, ale co chceš říct mně, co dalšího nám navrhuješ?

Sféra evoluce: „Vymýtit z NDC magii už se daří. Magie se stále ještě vyskytuje v karmických vrstvách některých jednotlivců z dávné minulosti. Je to proto, aby se z této své minulosti karmicky vyčistili, aby se těchto dávných schopností dobrovolně vzdali.
Někdy se ovšem výjimečně stane, že jejich bytost tuto magii nevydá a v určité nepříznivé situaci ji použije. To už je v rámci NDC vyřešeno. Jakmile bytost použila magii z karmických vrstev, okamžitě se dostala do pádu. Světelné energie ze špičky NDC takovou bytost obalily světelnou energií, aby neškodila a odsunuly ji na vedlejší kolej mimo vývoj. V takové pozici jim světelné energie zvnějšku nemohou pomáhat. Ani vaše úsilí jim nemůže pomoci. Je na nich, aby magii ze svého nitra vytěsnili. Jak? O tom přece opakovaně hovoříte. Procházet lépe každodenními běžnými zkouškami. Zbavit se ve svém každodenním jednání tendencí přehnané podřídivosti i nadřazenosti. Z pozice mimo vývoj se nepohnou, dokud se ve svých projevech v běžném životě nezačnou zlepšovat.

Dále navrhuji, abyste sebrali odvahu transformovat systém karmických očist v rámci NDC. Tím, že Jiří a Petra podstatně zjednoduší zprostředkování karmických očist dalším lidem na NDC. Že ostatní lidé na NDC převezmou za svoji cestu větší zodpovědnost. Jiří a Petra už budou ostatní pouze občas kontrolovat v jejich postupu a navigovat. Nebudou muset rozplétat znovu a znovu opakující se složité vazby těch, kteří se nechtějí definitivně vzdát magie uvnitř sebe. Získají tím čas na své další záležitosti – psaní knih, inspirování dalších k zahájení cesty světelného vzestupu. Věnování se novým lidem po několik prvních měsíců na cestě vzestupu. Tím se zvýší pružnost celého systému. Více lidí na NDC se dostane blíže k jednotlivcům na čele. A zřejmě také vypadne pár slabších, kteří nejsou ochotni se měnit. To je transformace.“

Kamila: Rozumím a děkuji.
 

Můj osobní pocit ze Sféry evoluce

Uvědomuji si, jakou ohromnou vnitřní sílu tato Sféra evoluce představuje. A také to, že je velmi čistá. A totéž chce i po nás. Abychom si i my postupně posílili svoji vnitřní sílu a čistotu. Pokořit ego a pak s ním pracovat. Pokořit antiego a pak s ním pracovat. To samé rozum, vnímání. Nepřeceňovat, ani nepodceňovat. Vyvážený střed ve všem. Ona to dokázala. Je v ní úžasná moudrost. A tu chce i po nás. Každá duchovní komunikace s ní nám dodává energii, usnadňuje naši regeneraci.

Sféra evoluce je svým energetickým působením o úroveň výš. Ten pocit – úleva, energie při kontaktu s ní, je velmi cítit na těle. Je to jako injekce. To je silná energie, kterou jsme začali vnímat již dříve, ještě před navázáním první komunikace. Je to energie od Sféry evoluce a dalších sfér nad ní. Až tady odtud začíná skutečná čistá fungující tvořivá síla. To je můj názor z posledních dnů.Jiří Novák

 

Podpora transformace komplexu NDC

V důsledku situace s celosvětovou pandemií jsme řadu našich dalších činností převedli do podoby online, tedy přes počítač. Celý rok jsem pokračoval v Klubech NDC, měli jsme i další videokonference zaměřené na osobní rozvoj, zejména na práci na svém vnitřním nastavení. Naučit se mít rád sám sebe. Zbavit se sebelítosti a návyku dávat své nepříjemné situace za vinu druhým. Neubíjet se pitváním své vlastní minulé viny, místo praktické práce na sobě tady a teď apod. Dalším projektem byly videokonference o výživě, jak jíst, co jíst, jaké živiny denně potřebujeme, kde získat kvalitní živiny atd.

Dále jsme některým dalším pomáhali s přepisy minulých nepříjemných traumat z tohoto života podle Kubyho metody Mental Healing. Respektovali jsme přitom odlišnosti naší situace na NDC, uvědomili jsme si, v jakých situacích bychom přepisy neměli používat. Tím nejzásadnějším rozdílem je nastartovaná karmická očista na NDC. V textu 90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II  jsme vysvětlili základní rozdíly mezi přepisováním metodou Mental Healing a běžnou karmickou očistou z dávné minulosti. Metoda Mental Healing nám může pomoci především s traumaty vázanými na tento život. Z dávné minulosti se snažme vyvazovat spíše přes regulérní očistu karmických vrstev. Metoda Mental Healing nemůže obejít zadrhávající karmickou očistu z dávné minulosti. Kdy člověk se neposouvá dál, protože jeho bytost není ochotna vzdát se vychýlených postojů a návyků z minulosti. A člověk v důsledku toho nepotvrdí v současnosti změnu těchto návyků.

Celková situace se skutečně začala zlepšovat. Procento hodnotící vnášení světelných principů do každodenního života ve hmotné rovině se u jednotlivců na NDC týden za týdnem zvyšovalo. Znovu jsme podrobně rozebírali, co se děje při obnažení bloku karmických vrstev. Jak je potřeba, aby člověk reagoval, co má v takové situaci dělat. Na čem závisí průvodní pocity, které při obnažení bloku vrstev má. Zdůraznili jsme, že v dnešní době máme detailnější informace o fungování duchovního pozadí světa, máme i velké množství zkušeností. A protože se frekvenčně vylaďujeme stále výše, k dispozici jsou výrazně účinnější očistné světelné bioenergie, než tomu bylo před několika lety.

Každému jednotlivci to dává mnohem lepší možnosti, jak zvládnout i náročnou karmickou očistu, než tomu bylo v začátcích této cesty. Celková dnešní síla komplexu NDC umožňuje člověku stoupat nahoru podstatně rychleji, než tomu bylo na začátku. To, co jsme my první prošli cestou vzestupu za 15 let, dokážou dnešní začínající dosáhnout za 1-2 roky. Podstatnou roli samozřejmě hraje celkové karmické zatížení člověka, duchovní i hmotné pozice zastávané v minulosti, závažnost a rozsah dopadů vlastních dávných přestupků na okolí apod. Předpokladem ovšem je, že dotyčný bude soustavně a vytrvale pracovat na posilování světelného jádra své bytosti doporučenými vyzkoušenými způsoby. A přestane spoléhat na to, že toto vše za něj udělá někdo druhý.

Více o karmické očistě jsem zařadil i do nové knihy Kniha 4 - Cesta ke světelnému vzestupu.


Denní zkoušky potvrzující změnu vychýlených návyků

Zdůraznili jsme, že jakmile se člověk rozhodne ke zvýšení soustavnosti práce sám na sobě, že mu začnou denně přicházet zkoušky. Jeho úkolem je potvrdit v těchto zkouškách, že v určité situaci už nepoužije dřívější vychýlený návyk, ale začne upevňovat návyk jiný. A právě v množství zvládaných zkoušek se odráží procento, nakolik dotyčný vnáší světelné duchovní principy do svého života ve hmotě.

Vnášení světelných duchovních principů do života na úrovni 20 % znamená projít úspěšně 2 zkoušky z 10, 50 % znamená projít úspěšně 5 zkoušek z 10. Znovu jsem připomínal, že karmická očista nespočívá pouze v tom, že blok vrstev se vynoří, člověk to pocitově vnímá, požádá pověřeného člověka o zprostředkování očisty a ten to zajistí. Ale že očista je dokončena až teprve tím, že čistící se člověk projde úspěšně denními zkouškami podobných situací, ve kterých potvrdí, že minulý vychýlený návyk dokáže ne jednou, ale opakovaně nahrazovat novým více pozitivním návykem.

Těm, kteří projít zkouškami nedokázali, se v očistě opakovaně vracela stále znovu a znovu podobná situace. A to ukazovalo na jejich stagnaci v očistě. Neochotu jejich bytosti měnit se, opouštět staré vychýlené návyky, vnášet do svého života pozitivní změny.
 

Dokončení karmické očisty prvních jednotlivců?

Dlouhé roky jsme se karmicky čistili z dávné minulosti. A netušili jsme, zda to vůbec někdy skončí. Protože při postupu vzhůru směrem k vyšším hladinám harmonie se nám obnažovala další a další minulost. Navíc nové energie postupně umožnily karmicky řešit i vrstvy, které se dříve musely v očistě přeskočit, protože nebyla k dispozici dostatečná světelná síla na jejich zpracování. Každopádně na začátku léta 2020 došlo k dalšímu zásadnímu zlomu. Vypadalo to, že první lidé na NDC dokončili svoji karmickou očistu. Najednou jsem začal vnímat, že jejich karmická nádrž se vyčistila do dna. Že je prázdná. To byl pro nás ohromující výsledek. Po 20 letech karmické očisty konečně u dna. U některých, kteří přišli později, již po 5 letech.

Stáli jsem před otázkami: Je to už skutečně všechno? A co bude dál? Dokážou se takto karmicky vyčistit i další lidé na NDC, nejen pár jednotlivců na samotné špičce?

Odpověď na první otázku přišla během pár dnů.  Někteří z jednotlivců, kteří se zdáli být karmicky vyčištění do dna, začali procházet novými zkouškami. Které byly mnohdy tvrdší a náročnější než cokoliv předtím. Zkoumali jsme, o co se jedná, co se to děje. Pomáhali jsem si duchovními komunikacemi se sférami nahoře, chápali jsme, že se čistíme z dávných traumat. Ale kde se to vzalo, když jsme předtím měli pocit, že karmická nádrž se už vyprázdnila?


Obnažila se třináctá komnata

Po dalších několika dnech jsme pochopili následující. V řadě pohádek, příběhů, se vyskytuje situace s třináctou komnatou. S ponaučením, že nikdy tuto tajnou komnatu nesmíte otevřít. Že tam je něco, co bylo natrvalo uklizeno, schováno a mohlo by to škodit. Proto se to neotevírá. Nějaké dávné trauma, hrozivý dávný zážitek, nebo i cesta ke zvláštním schopnostem, dávný úpis apod.

Evoluční sféra nahoře nám vysvětlila, že zvláštní součástí naší karmické nádrže je třináctá komnata. Která dlouhou dobu není vidět a nic její existenci nenaznačuje. A ta obsahuje naše největší traumata, drastické prožitky z dávné minulosti. Něco, co už jsme nechtěli nikdy zažít, nikdy už s tím být znovu konfrontováni. A teď přišel čas toto úložiště konečně po dlouhé době otevřít a traumata v něm uložená se snažit pochopit a karmicky je zpracovat.

Zkoušel jsem rozpoznat duchovním vnímáním, jak vypadá celková situace kolem třinácté komnaty. Postupně jsem začal vnímat, že třináctá komnata představuje oddělenou nádrž opatřenou víkem. Ta se obvykle nachází v nejspodnější části karmické nádrže. Víko třinácté komnaty se obnaží až teprve poté, co se hlavní část karmické nádrže dočistí až do dna. Otázkou je, kdy k tomu dojde. Jaké podmínky potřebuje dotyčný člověk ve svém přístupu k duchovní cestě světelného vzestupu splňovat, aby se komnata obnažila.

Co vše může třináctá komnata obsahovat? Může se jednat o prožitek drtivé katastrofy planety, zkázy civilizace. Nebo vlastní násilnou a třeba ještě drastickou smrt, popravu, například upálení na hranici. Případně zradu někoho blízkého v rámci určité pracovní skupiny s ničivými následky. Nebo prožitek vlastní minulosti, kdy byl na špičce temné strany světa, likvidoval, ničil, popravoval odpůrce apod. Pak jde o extrémně vychýlené návyky temné práce. Vlastní zrady, vyvolané masakry, obětování vlastní rodiny, rodičů apod.


Na očistu třinácté komnaty člověk potřebuje být připraven

Vrátit se k dávnému traumatu není úplně automatické a už vůbec ne snadné. Předpokládá to nejen dostatečnou připravenost, ale také určitou dávku odvahy pustit se do toho, potýkat se s tím. Pro nepřipraveného člověka by bylo setkání s energií takového prožitku drtivé, až nebezpečné. Proto je třináctá komnata až úplně vespod. I proto může být nebezpečné snažit se jakkoliv zasahovat do karmické očisty magií. Protože by takovým zásahem mohlo dojít až k otevření třinácté komnaty. Proto je třináctá komnata důkladně zaházena ostatními mírnějšími karmickými vrstvami. A dokud člověk na její očistu není připraven, pak ani není pro něj dostupná. Na její očistu přijde čas až poté, co se člověk dostane na vlastní cestě k vysoké vnitřní harmonii, stabilitě a současně i vyšší odolnosti proti působení temných bioenergií.

Pokud člověk splňuje určité předpoklady připravenosti, o kterých bude více dále, pak není potřeba se očisty třinácté komnaty obávat. Obvykle se té dávné energie hrozivého zážitku pouze lehce dotkne, třeba ji jen krátce v zeslabené podobě prožije – někomu se to podaří například formou nepříznivého neobvyklého snu. A rychle jde od toho, zahodí tu minulost, dávný prožitek je relativně rychle nahrazen něčím jiným. Minulost pak definitivně přepíše ve zkoušce novým světelným návykem a takto dávné trauma překoná. Tím se tento dávný prožitek definitivně karmicky zpracuje a vyprovodí se z minulosti člověka pryč.
 

Duchovní komunikace ze 16.1.2021:

JN: Evoluční sílo, máš pro mne nějaké další zásadní informace týkající se existence a očisty třinácté komnaty?

Evoluční síla: „Ano, to určitě mám. Dočistit do dna hlavní karmickou nádrž a pustit se do očisty třinácté komnaty, to je zásadní výzva pro každého. Třináctá komnata obsahuje ty nejkoncentrovanější temné vlivy a vazby, které ve vás po náročné předchozí očistě ještě přetrvaly. Dokud máte v sobě karmické vrstvy s temnou vysoce nepříznivou náplní, temné síly a temné energie vás vždy dokážou najít. Počkají si na malinkou chybu a vzápětí se do vás zahákují a začnou vás skrytě ovládat. Lidé s dočištěnou karmickou nádrží i třináctou komnatou nic takového už v sobě nemají. Temné vlivy se na ně jednoduše nemohou napojit. Nemají se na čem uchytit. Takový člověk je pro ně jakoby neviditelný, zahalený mlhou, rozmazaný.

Na druhé straně, k očistě třinácté komnaty nestačí pouhé nadšení a pevná vůle. Člověk potřebuje být důkladně připraven všemi předchozími kroky, které už v karmické očistě prošel a úspěšně zvládl. Jdete cestou čistého světelného vzestupu, a tak je to správné. Drtivá většina z vás se už definitivně zbavila tendencí vydolovat někde kontakt na další magii a použít ji. A ti, co to dělali ještě v nedávné době, jsou bedlivě sledováni. Než jim energie vedoucí vývoj povolí další postup, čeká je celá série opakovaných náročných zkoušek. Přesně v duchu myšlenky, že jakékoliv použití magie v rámci NDC už je tabu. Očista třinácté komnaty je poslední výzvou v karmické očistě. Představuje náročnou zkoušku na cestě k dalšímu postupu, k vyšším regeneračním schopnostem.“


Dostatečná vůle při očistě nestačí

Na očistu třinácté komnaty nestačí běžná vůle ve smyslu „chci to vyčistit“. Vůlí dokážete překonat horský vrchol. Skočíte do studené vody. To vše je věcí opakovaného tréninku. Při očistě třinácté komnaty to chce něco navíc. Potřebujete mít odhodlání narovnat všechny vztahy ze své minulosti. Vztahy se všemi lidmi, které znáte. S jednotlivci na NDC i s dalšími mimo duchovní cestu. Potřebujete se zbavit sebelítosti, bolestínství. Neutápět se v minulých ztrátách, propadech, katastrofách. Dokázat to vše překonat tady a teď pozitivním přístupem ke všem okolnostem vašeho současného života.Petra Nováková

 

Komunikace s Centrální Karmou

Duchovní komunikace z 25.4.2020:

Centrální Karma: „Pokud nějaký stav trvá delší dobu, naznačuje to, že je potřeba obnažovat další nánosy s náplní podobného typu a hledat příčiny. Sám v sobě. Být konfrontováni se svou minulostí, tváří v tvář se snažit pochopit, jaký typ vychýlenosti vás tíží. Postavit se tomu čelem, měnit svá přesvědčení, své postoje. Zpracovat vychýlené emoce. 

A tím nechat minulost za sebou. Definitivně. Přestat být jejím otrokem. Přestat táhnout tu kouli za sebou a donekonečna se s ní bičovat. Vrátit sám sobě tu hodnotu, tu radost, tu chuť žít. Přijmout postoje nové, které vás povedou na vaší světelné cestě dál. A budou lepšími průvodci, oporami, které vám pomohou jít vpřed.“Kamila Špirková
 

Prvořadé je řešit svoje zásadní problémy v hmotném životě

Duchovní komunikace z 5.5.2020:

Kamila: Evoluční sílo, máš pro nás ještě nějaké další podstatné informace?

Evoluční síla: „Vy jako skupina NDC, která se snaží o čistý duchovní a energetický vývoj už víte, jaké prostředky k tomu použít a jak si pomoci. Máte vše, co můžete k dispozici v současnosti mít. Nyní je to na vás, na každém jednom z vás. Zajistím si kompletní zdravou výživu? Má tato investice pro mne smysl? Ano nebo ne? Budu cvičit Pět Tibeťanů? Ano nebo ne? Budu duchovně komunikovat? Má to pro mne smysl? Ano nebo ne? Použiji metodu Mental Healing? Má pro mne smysl do toho investovat svůj čas? Ano nebo ne?

Ve hře je otázka záchrany planety Země, Přírody, Vesmíru. To je vyšší cíl. A pak je tu otázka vaší vlastní osobní očisty, posunu, léčby. A do té potřebujete investovat vy sami. Jednoduše musíte, chcete-li se uzdravit a sledovat vyšší cíl. Jestliže se neuzdravíte, dokud máte trvalé hmotné problémy týkající se vašeho těla, zaměstnání, partnerských vztahů, pak si vaši úlohu vyššího cíle jen namlouváte. Můžete mít krásné komunikace na téma ochrany Přírody, Planety, světa, vyšších světů. Ale vždy, když toto řešíte, ale neřešíte prvořadě svůj hmotný problém, přesouváte pozornost jinam, pryč od vaší vlastní očisty.

Co se stane vám, když bude nabídka pomoci, to znamená očisty, diagnostika a léčba, vyšší, než vaše snaha, úsilí a eventuální materiální vklad? Stane se to samé. Vaše NDC by se vychýlila. Jirka, Petra a částečně poté i ty, byste se stali pouze onucí skupiny. Sice byste byli v rámci skupiny stále ještě respektováni pro vaši vyladěnost, ale ve skutečnosti byste byli pouze hračkami v rukou této skupiny. To jste si ostatně již vyzkoušeli sami v úsilí pomoci některým lidem. Když jste chtěli vykonat více, než byli ochotni konat oni sami.“

Kamila: Děkuji ti Sílo evoluce.
 

Soustřeďte se na aktuální prožitky ve hmotě

Duchovní komunikace ze 7.5.2020:

Kamila: Včera jsem v přítomnosti zažívala velmi silné prožitky ve formě názorných očistných obrazů z našeho života, které mi předkládala Sféra evoluce. Dnes mi k tomu Příroda sdělila:

Příroda: „A to je vlastně náš cíl – prožívat takto svoji očistu v praxi. Sféra evoluce je ten, kdo vám poskytne velkou dávku energií najednou v jednom okamžiku. Je to taková injekce. A tato injekce energií má velmi silný dosah. Takže vy nečistíte jen sebe, ale čistíte také svoje okolí a hluboké karmické prožitky. Předpokladem toho ale je, že vy se během dne a dní, jakkoliv je vám nedobře, ať už psychicky či fyzicky, zaměříte na přítomný okamžik. Na svůj okamžitý prožitek v realitě. A že zvládáte zkoušky. Nerozptylujete se, nepanikaříte, nehrotíte situace, útoky, nálady, okolnosti.

Toto se vám může podařit pouze soustředěním se na přítomnost a na to, co je v dané současné situaci vaším životním úkolem. Nic si nenamlouvat. Nenamlouvat si nic o svém vyšším poslání. Mít v to víru, to ano, věřit si, ale nic si nenamlouvat. Uvědomovat si, že to nejzásadnější jsou moje děti, rodina, manželka, manžel, přítel, kolega, ať je jakýkoliv apod. Vše přijímat s otevřenou náručí. Nezavírat se před tím. Transformovat to. A nebát se silných očist. Ponořit se do nich hlouběji, beze strachu a dát tomu čas. Čas na zpracování. A naučit se žít s tím, že silnější očista se do hloubky vyčistí za jeden, dva, tři dny. Nebát se tu s ní být, nezahánět ji hned, protože pak se nemůže ve své nejhlubší podstatě rozevřít a dočistit. A až když vy toto vydržíte, pochopíte a přijmete, teprve tehdy může energie ze Sféry evoluce na vás dosáhnout a zašlehnout vás velkou dávkou čisté světelné energie.

Co se pak stane? Pak se stane to, že vy vyčistíte aktuální prožitek ve hmotě a to tím, že jste neudělali chybu, prošli zkouškou. Ale to je v této fázi vývoje už jakýsi předpoklad, že toto zvládáte. Pod tím se vyčistí aktuální karmický prožitek velmi silného energetického náboje, který byste jinak nebyli vyčistili, protože takové prožitky potřebují pro své zpracování čas, ale nemůže to trvat 14 dní, celá akce musí mít nějakou razanci, údernost, aby byla funkční.

A poté se děje to, že vy vyčistíte spolu s hlubokým karmickým prožitkem nějaké místo, kde se tento prožitek stal nebo věc, která s tímto prožitkem energeticky rezonuje tak, jako se třeba tobě povedlo vyčistit místo hromadného hrobu vězňů z koncentračního tábora. A jak se to stalo?  Nejela jsi tam, nepředsevzala sis, že budeš toto místo čistit, jen sis hluboce při reportáži v rádiu uvědomila, jak je toto místo bolestné. A proto ti bylo dáno vyčistit i toto místo, na které ses ne náhodou skrze rozhlasové vysílání napojila. Sféra evoluce toto vše sledovala a v okamžiku cílení čistých energií „vyšlehla“ skrze tebe hlouběji a daleko. Proto také tvoje prožitky jsou poté tak silné a velmi pozitivní, protože čistíš současně nejen sebe, ale mnohem větší prostor. A to v momentě, kdy si toto ani neuvědomuješ. A to je správné.

Nicméně bez vlastní zkušenosti, bez toho, abyste zvládali nepříjemné chvíle, abyste se naučili s nimi být a nemyslet si, že je to něco strašného, že je to něco, co vás zabije, bez toho takové věci nejdou. Protože pak vy nepochopíte smysl karmické očisty a smysl života. Tak to je. To mi věř.“

Kamila: Přírodo, děkuji.Jiří Novák

 

Předpoklady zahájení očisty třinácté komnaty

Někdy na začátku podzimu už jsme věděli informace, že začít čistit třináctou komnatu může pouze člověk, který je na to dobře připraven – úrovní své vnitřní harmonie, stabilitou na cestě světelného vzestupu a také úrovní, v jaké je schopen vnášet principy NDC do hmotného života a procházet dílčími každodenními zkouškami.

Zkoušel jsem se dívat na jednotlivé lidi na NDC, kteří mne ten den požádali o kontrolu. U některých jsem už dokázal rozlišit třináctou komnatu oddělenou víkem od ostatního prostoru. Někdy to víko prosvítalo zatím jen částečně, protože na něm ještě byla navršena část zbývajícího obsahu původní karmické nádrže. To ukazovalo, že očista nádrže ještě není na pořadu dne. U pár jedinců jsem vnímal víko obnažené a okolí kompletně vyčištěné. Dostával jsem informace, že ten člověk je již připraven k zahájení očisty třinácté komnaty.

Postupem času jsme si na základě vlastních zkušeností potvrdili informaci, že víko třinácté komnaty se obnaží, pokud člověk vnáší principy NDC do života alespoň na 80 %. To znamená, že dokáže úspěšně zvládat 8 běžných denních zkoušek z 10. Za této podmínky je třináctá komnata připravena k očistě. Člověk ale potřebuje dát souhlas, že do toho jde, že souhlasí se zahájením očisty třinácté komnaty. A pokud je v procházení zkouškami ještě lepší, zvládá již 9 z 10 zkoušek, žije tedy principy NDC ve hmotě lépe než na 90 %, pak se třináctá komnata začne čistit samovolně. To se stalo nám prvním, protože jsme v té době o existenci třinácté komnaty ještě nic nevěděli.

Ještě na počátku roku 2020 byly toto hodnoty pro drtivou většinu jednotlivců na NDC nedosažitelné. Nicméně práce na sobě přinášela své ovoce. Během listopadu 2020 už bylo všechno jinak. I dalším lidem mimo špičku NDC se třináctá komnata postupně obnažila a oni se ponořili do její očisty. Do konce roku již stovky lidí na NDC zahájily očistu své třinácté komnaty. A to byl obrovský pokrok vůči situaci, která byla na počátku jara. Potvrdilo to, že nové výzvy roku 2020 padly na úrodnou půdou. Celý komplex NDC se postupně transformoval a připravoval se na zahájení své další etapy vývoje.


Očista třinácté komnaty probíhá jiným způsobem

Duchovní komunikace z 21.11.2020:

JN: Evoluční sílo, co nám můžeš říci k průběhu očisty třinácté komnaty? Je to srovnatelné s běžnou karmickou očistou?

Evoluční síla: „Očista třinácté komnaty už probíhá odlišným způsobem, než je tomu u běžné karmické očisty. Především je od člověka vyžadována větší samostatnost. U některých vše běží naprosto hladce, nic se neděje, neobjevují se žádné vychýlenosti. Tito lidé potvrzují v drobných každodenních zkouškách, že dokážou účinně měnit své dřívější vychýlené postoje a návyky. To je ten nejlepší přístup, není co vytknout.

Pak jsou další s různě silnými nepříznivými projevy. Nikdo jim nemůže pomoci. Oni sami potřebují rozpoznat, jaký zlozvyk neustále opakují. Pokud se do této doby nenaučili rozpoznávat náznaky, tak teď už je to nezbytná nutnost. Jinak třináctou komnatu nedokážou vyčistit až do dna.

Nejde jim doposud duchovní komunikace? To ukazuje, že zanedbali práci na ní. Dostat se k vědomému a čistému prožívání života však duchovní komunikaci vyžaduje. Bez ní se nemohou posunout dál. Vaším cíle je přece povýšení regeneračních schopností těla na vyšší stupeň, to vše spojené s celkovou rekonstrukcí genetického programu. Opět platí, že bez kvalitní duchovní komunikace člověk k tomuto bodu nedokáže dojít.“

 

Postupem času jsme pochopili, že očista třinácté komnaty už probíhá zcela automaticky bez potřeby dalších zásahů člověka zprostředkujícího karmickou očistu. Stačí, když se člověk sám pravidelně třikrát týdně připojuje na fungující systém energetické očisty na dálku a občas, vždy po několika týdnech požádá o zhodnocení situace své třinácté komnaty. To, co po nás vyžadovala Evoluční síla v období jara, se stávalo skutečností. Lidé na NDC postupně přebírali větší díl zodpovědnosti za svoji cestu.

O povaze právě obnaženého dávného traumatu se člověk dozví například formou snů, nebo pocitů přicházejících při očistě. Nebylo výjimkou, že lidem se v období očisty třinácté komnaty zdály i vysoce problematické, až drastické sny. A ti, co takové sny nedostávali, najednou více než předtím potřebovali kvalitní vlastní duchovní komunikaci, pokud chtěli zjistit, jaký typ problémů se u nich čistí.

Jak konkrétně vypadal průběh čištění jednotlivých traumat u člověka? Očista každého dílčího traumatu byla spojována s následnými drobnými každodenními zkouškami. V nich měl člověk prokázat, že dávný návyk je už u něj minulostí, že si vytvořil nový více pozitivní návyk. Trauma se pak beze zbytku vyčistilo a očista třinácté komnaty pokračovala v klidu dál. Její víko zůstalo naplno otevřeno.


Jak rozpoznat, že očista třinácté komnaty postupuje kupředu?

Podle jakých náznaků mohl člověk rozpoznat, že má se zpracováním určitého traumatu problém? Že dávný návyk, který byl na trauma vázán, ještě ze sebe nevytěsnil? V takovém případě člověk nedokázal úspěšně projít následnou zkouškou. To naznačovalo, že doposud nenahradil vychýlený návyk novým. Pociťoval to na sobě tím, že jeho očista byla doprovázena nepříjemnými pocity. Sám tak na sobě cítil, že dané téma ještě úplně bez problémů nezvládá. Při kontrole pak bylo zjištěno, že očista se zpomalila, víko se částečně přivřelo nebo někdy dokonce úplně zavřelo. A čekalo se na to, až člověk téma zpracuje a úspěšně projde novými zkouškami.

Energie řídící očistu už v této závěrečné fázi karmické očisty nepustí člověka dál, dokud trauma nebude beze zbytku zpracováno. Už tedy žádné přeskakování a odkládání očisty některých témat na pozdější dobu.

V jednotlivých případech došlo i k tomu, že člověk čištění traumatu v daném okamžiku nezvládl, vědomě nebo nevědomě udělal v běžném životě chybu, o které už měl vědět, že nepříznivě ovlivní jeho světelnou cestu. Protože o těch věcech píšeme opakovaně na webu i v našich knihách. Každý má také spoustu informací i zkušeností ze svých předešlých karmických očist, také z online setkání i z osobních setkání s lidmi na NDC atd. Stačí číst, být v obraze, zajistit si přístup k základním informacím. V takové situaci se třináctá komnata kompletně uzavřela a její očista byla dočasně přerušena. Úspěšný postup po cestě světelného vzestupu není jen o cvičení Pěti Tibeťanů a zdravé stravě. Jde také o získání určitého informačního nadhledu, který Nová duchovní cesta poskytuje. Vědět o tom, čemu všemu se potřebuji vyhýbat, aby moje cesta pokračovala bez větších zádrhelů dál. Pokud jsem odhodlán vyčistit se karmicky až do dna, pak už potřebuji řešit i detaily svého života. Mít dostatečnou vůli vyhýbat se důsledně i zdánlivým drobnostem, které jsou neslučitelné se světelnou cestou.

Výjimečně se stalo, že do třinácté komnaty byl naopak přiložen další obsah, pokud člověk udělal už zásadní chybu. Například absolvoval masáž u zatemněného terapeuta navázaného na praktiky Staré duchovní cesty. Neposlechl své vnitřní varování, že masáž s tím člověkem nebude v pořádku. Neodešel včas a nechal to celé proběhnout, i přes výrazná vnitřní varování, které dostal ještě před začátkem. Komnata se pak zcela uzavřela a on se musel vrátit k běžné karmické očistě. V jednom případě měl člověk dokonce tři oddělené třinácté komnaty a ty se čistily jedna po druhé.

Jak to šlo dál? Během listopadu a prosince 2020 nastoupila drtivá většina jednotlivců na NDC očistu své třinácté komnaty. Zůstala jen menší skupina těch, co stále ještě nezvládají naplnit podmínky, při kterých se jim třináctá komnata obnaží.


Příklad očisty člověka, který byl v minulosti opakovaně mučedníkem

Uvedu konkrétní příklad, co se děje s nedočištěným člověkem.

Dejme tomu, že v minulosti byl opakovaně mučedníkem. Nejen že sloužil druhým, ale dokonce byl za tuto službu i několikrát popraven. A má tak uvnitř sebe více prožitků mučednické smrti. Navíc je v karmických vrstvách to vše spojené s tehdejším všeobecně panujícím hodnocením světelných sil, že takto posílil pravdu, a tím i celý systém světelné strany světa. Obnaží se mu blok vrstev s mučednictvím. Vrstvy se rozbalí. Jako kdyby tu dávnou minulost znovu prožíval, ovšem obvykle bez zrakových vjemů, jen pocitově a energeticky. Ta minulost na něj svými energiemi znovu působí se vším všudy, i s tehdejším nesprávným hodnocením mučednictví. Člověk to prožil vícekrát, proto je jeho bytost na to částečně zvyklá. Bytost má najednou opět pocit, jak je ušlechtilé se sebeobětovat. A má tendenci znovu v tomto životě ze sebe udělat obětavého mučedníka. Považuje za správné znovu sloužit, dělat otroka, nechat se za to třeba i zničit. Jak z toho ven?

S tou minulostí nelze nic udělat, ta už byla. Karmická očista není o změně minulosti. Karmická očista je o vytvoření nových návyků v dnešní době.

Jakým způsobem to probíhá? Teď v tomto životě mu v reakci na obnažené vrstvy přijde určitá zkouška. A to je ten okamžik, ve kterém může svůj nesprávný minulý postoj karmicky rozvázat, ze svých vrstev odstranit. Zásadní ovšem je, aby se ve zkoušce nezachoval podřídivě. Aby i přes působení mučednických energií z vrstvy dokázal zůstat ve svém životním projevu ve středu mezi extrémy. Nebýt podřídivý. Ani se nesnažit přebít svou minulou podřídivost současnou nadřazeností.

Takže ve způsobu chování toho člověka v realitě, v celé sérii drobných denních zkoušek, je klíč k rozvázání traumatu nebo vychýleného životního postoje z minulosti. Nejde o jednorázovou záležitost. Jde o dlouhý proces, mnoho různých zkoušek. Například není hračka karmicky rozvázat opakované mučednictví z minulosti, které jde až do tkání. Mučednictví, které je dodnes vychvalováno na duchovně orientovaných webech, a navíc i v běžném dnešním životě ve hmotné rovině. I v rámci NDC trvalo léta, než bylo pochopeno, co vše je v pozadí za mučednictvím provázané, jak to na lidi působilo. Více o mučednictví je v textech 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II.

Někdy probíhá tento mechanismus obráceně, že v reakci na jeho určité vychýlené jednání ve hmotě se mu obnaží blok vrstev. V tu chvíli stojí za to zastavit se a uvědomit si: Najednou mi není dobře, zřejmě se obnažily vrstvy z minulosti. Jakým mým nesprávným postojem jsem je vytáhl ven? Ve kterém nedávném okamžiku jsem se měl zachovat jinak? Pokud si dokážu odpovědět a v následné zkoušce to napravit, blok z minulosti se karmicky zpracuje a rozpustí. Člověku se uleví a očista může pokračovat v klidu dál.


Proč někteří na očistu třinácté komnaty ještě nedosáhli

Přes všechny možnosti, které teď lidé na NDC mají, stále ještě menší část jednotlivců na očistu své třinácté komnaty nedosáhla, přestože někteří jsou součástí cesty již řadu let. Jaké jsou k tomu důvody? Obvykle se jedná o jedince, kteří v dnešním životě stále ještě projevují sklony k určité nadřazenosti. Nebo naopak zápolí s chronickou podřídivostí, kterou v sobě hluboce upevňovali po mnoho minulých životů a stále ještě mají tendence sloužit druhým na úkor sebe. Nebo je pro ně typická nedůslednost. Přetrvávající určitá nedůvěra ve světelné principy NDC, nedostatečná vůle k práci na sobě, nepřijímání výzev, náznaků. Neochota vnášet do svého života změny. Přehlížení toho, co je nepříznivé, co člověku snižuje harmonii. Ať už jde o výběr nevhodných potravin, předmětů, techniky, oblečení, všeho, čím se bytost obklopuje.

Na každého přece působí to, co má doma. Buď to jeho harmonii zvyšuje nebo snižuje. Na každém záleží, jak si svůj domov uspořádá, co udělá s vybavením, o kterém se dozví, že je pro světelný vzestup problematické. Zda bude ve výběru důslednější, nebo i nadále laxní. Nebo zda bude některé problematické věci záměrně přehlížet pod dojmem, že jemu to nevadí. Takto si někteří kupují lákavé nové výdobytky techniky silně zasažené temnými energiemi. Víme například, jak škodlivé byly psychowalkmeny, dnes jsou nahrazovány přístroji na vytváření virtuální reality. Těmito přístroji si člověk vylepšuje svůj reálný prožitek, je však přitom veden energeticky nepříznivými vlivy. Odvádí jej to od skutečných prožitků, a navíc jej to spojuje s temnými energiemi.

Očista třinácté komnaty je ale především o reálných prožitcích. Není o pitvání se v minulosti. Je to o vědomém prožívání každého okamžiku svého života. Jedině tak dokážu postupně nahradit původní vychýlené návyky správnými. Jedině tak procházím zkouškami a vnáším principy světelné cesty do hmoty. Utíkat od reality formou bombastických prožitků rozhodně nepodpoří dokončení mé karmické očisty.

U některých jde také o nedostatečný kontakt s kolektivem jednotlivců na cestě světelného vzestupu – nemají pak dostatek informací, jsou obklopeni lidmi s odlišnými názory na světelnou duchovní cestu. To je silně ovlivňuje a vychyluje, duchovní cestu pak pro sebe považují pouze za vedlejší prvek svého života. Nežijí duchovní cestu naplno, ani napůl, naopak dávají najevo, že to pro jejich život není až tak zásadní.


Toto téma bude pokračovat dalšími díly.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


© Jiří Novák, leden 2021
© Kamila Špirková, leden 2021
© Petra Nováková, leden 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 134
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5

Celkový počet hlasů: 160