Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Naučte se žít v každém okamžiku vědomě

Naučte se žít v každém okamžiku vědomě

Věra Talandová Vloženo 29.10.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 1. a 2.10.2011

Začněte omezovat používání chemikálií v každodenním životě

Síly Světla, jaké informace jsou pro mě dnes důležité? Jak podpořit očistný proces Přírody a Planety? (Duchovní komunikace z 1. a 2.10.2011)

 

Příroda: „Tady Příroda. Díky vysokému vyladění a čistým energiím místa, kde se nacházíš, můžeš dnes vnímat čisté energetické impulzy moje, Slunce, Planety, andělů Dhyanů i přírodních bytostí místa.

Jsi člověk velmi činorodý a i díky vitalitě z přírodní přirozené stravy jsi neuvěřitelně aktivní. Ale dnes je přesně ten den, kdy je dobré vypnout většinu aktivit, udělat nejnutnější věci a zůstat ve vyladění na mě i další Síly Světla. Přestože se ti daří ve vyladění zůstávat velmi často, duchovní impulzy se lépe přijímají, když se člověk ztiší a zmírní aktivity. Zrovna teď jsme v nádherném souznění. Vnímáš mě, moje potřeby, moje úkoly na Planetě.

Nutně potřebuji ke spolupráci probuzené lidi. Takové, kteří začnou přemýšlet nad jednotlivými činnostmi svého životního stylu. Kteří začnou chápat, že místo kde žijí, bude tak krásné nebo tak ošklivé, jaké si ho udělají. Vytvoří-li jedinec v sobě a okolo sebe čistý harmonicky vyladěný prostor, o tuto čistotu a vyladění nastalo na Planetě zlepšení.

Pro Planetu i pro mě je důležitá očista na fyzické rovině. Tato skutečnost je už hodně rozšířená v povědomí lidí. Že nemají odhazovat, vypouštět do Přírody jedovaté a nerozložitelné věci. Že je zapotřebí omezit miliony litrů chemikálií v prostředcích denní spotřeby. Jen málo z nich už si dá tu práci, aby si zkontroloval, kde všude chemikálie jsou.

Sama jsi zjistila, že nahrazení téměř všech chemikálií přírodními prostředky je možné. A je to způsob nesrovnatelně šetrnější nejen ke mně, ale především k vašemu tělu.

Ale toto je situace, která může nastat, až člověk přijme impulz z duchovních sfér, že je nejvyšší čas přestat znečišťovat Planetu i mě, začít čistit sebe i své okolí a stát se tak příkladem pro ostatní. Takže buď impulzem z duchovních sfér, nebo díky informacím a příkladu probuzeného člověka je důležitá očista sebe a míst, kde žijete.

Začněte žít vědomě a odstraňujte ze svého života vše škodlivé

Jsou stovky drobných denních činností a je vhodné se nad každou zamyslet. Jestli touto činností nebo přípravkem, který při tom využívám, škodím Planetě a Přírodě a jak moc. Nebo jí prospívám. A ty škodlivé činnosti začít jednu po druhé měnit. Je velmi důležité co nejdříve začít. A nenechat si nikým ani ničím řídit život. Počínaje reklamami, lživými informacemi, nesmyslnými institucemi, kde jsou jediným kriteriem co největší zisky. Všichni se tváří, že vědí, co je pro váš život nejlepší. A bohužel málo lidí má odvahu si dovolit ten luxus žít podle vlastního přesvědčení. A ne jako ovce ze stáda.

Čistých míst v Přírodě, která člověk nepřetvořil k obrazu svému, není mnoho. Je důležité, aby i u těch míst, která přetváří, vnímal mé impulzy. Aby moje energie mohly zůstávat v plné míře i v člověkem vytvořených zahradách i ostatních místech. Aby si uvědomoval, že díky mně může na Planetě pobývat. Je nelogické a nesmyslné mě ničit. A myslet si, že to jde do nekonečna.

Lidstvo se tváří jako hluché a slepé. Ignoruje notoricky známá fakta. Hodně jedinců ví o mém neustálém znečišťování a souhlasí s tím, že musí nastat změna. Ale jak dojde na omezování vlastního pohodlí, omezování vlastní spotřeby chemikálií, snaha často končí. Zůstávají řeči, co by ostatní měli dělat.

 

Nedokážete si vůbec představit a domyslet, co za spoušť vychází z vašich domovů. Ze všech těch mycích, čistících, pracích a zkrašlovacích prostředků. I ze všech tělem vyloučených léků. Zkuste se zamyslet nad denní, týdenní, roční spotřebou jednotlivce a vynásobit to lidstvem. Lidská populace doslova chrlí tuny odpadků a jedů. Přehodnoťte vlastní spotřebu a buďte příkladem pro ostatní.

 

Znovu zdůrazňuji, že ani uvědomování si nutnosti změny, ani souhlas s ní nic neřeší. Ale každodenní usilovná práce na změnách svého vnímání, zařazování poznaného do každodenního života, to je cesta k čisté Přírodě. Zatím jediná ze strany člověka.

Vím, že svůj život vedeš s velkým ohledem na mě, a že tato přijatá komunikace je pro tebe jen zopakováním základních principů. Jsou jedinci, kterým toto zopakování dodá odvahu začít každodenně zařazovat do svého života ty správné kroky, co se týká obnovy čistoty Přírody a Planety. Najdou si šetrné výrobky, u některých pochopí, že je k životu ani nepotřebují. Nebo je nahradí přírodními.

Vše začíná výchovou dětí. Proběhla ti hlavou myšlenka na příhodu z dětství. Je vhodné ji zapsat a podělit se o ni s ostatními. Obsahuje v sobě hlubokou moudrost, jednoduchost a logiku. Takto by měly být vychovávány děti. A nejen ony.“         Děkuji.


Buďte šetrní a ohleduplní vůči každému místu v Přírodě

V dětství chodil náš táta se mnou a sestrou často do lesa na hřiby. V lese byly poházeny odpadky z lidské činnosti, rozkopané houby, okrájené a rozházené. Táta nás učil každý hříbek, který vytáhneme a očistíme – očištěné zbytky zahrabat do díry, ze které jsme hřib vytáhli. Urovnat povrch. Říkal, že část podhoubí vracíme lesu, aby mohla vyrůst nová houba. A že tím, že po sobě všechno uklidíme, nikdo nepozná, že jsme v lese byli. A tak bychom se v přírodě vždycky měli chovat. Aby nikdo nepoznal, že jsme tudy šli a příroda zůstala nedotčená. Tím jí děkujeme za to, co nám poskytla.


Slunce: „Tady Slunce. Světlo mých paprsků letošního babího léta přispívá k odhalování temnoty všude, kde je to možné. Poznámka k tomuto tématu – například výrobek, který pomocí chemikálií imituje rostliny a jejich vůně, obsahuje levotočivé energie, tedy energie nevhodné pro člověka. To je další z důvodů k zamyšlení nad tím, jaké výrobky ve svém životě používat.“

Děkuji.


Zamýšlejte se nad svými myšlenkami, slovy a činy

Andělé Dhyané: „Téma zamyšlení se, jak vlastním přičiněním odlehčit Planetě a Přírodě, je důležité téma. Jde o to, aby výsledkem pozemského života člověka nebyla hora nerozložitelných odpadků a jedů.

A je i velmi důležité, aby výsledkem života člověka nebylo obrovské množství jedovatých toxických myšlenek zloby, strachů, nenávisti, agresivity. I toto všechno člověk produkuje. I toto všechno zanáší a znečišťuje Přírodu a Planetu. Má to velmi negativní vliv a dopad i na jiné bytosti, na celý vývoj Vesmíru. Produkce těchto negativních energií je velmi nebezpečná Lidé jsou schopni často za úsměvem a vstřícným chováním vytvářet zlobu, závist, zlost, nenávist, touhu po pomstě.

Tak jak je důležité se zamýšlet nad každou používanou věcí a odhozeným odpadkem, je ještě důležitější se zamýšlet nad každou svou myšlenkou, slovem a činem. Jestli to, co vytvářím v této rovině energií, škodí mě, jiné bytosti, Přírodě, Planetě. Nebo jim to naopak prospívá. U škodlivých myšlenek zvážit, zda je nutné je vyslat do světa a posílit tím temnotu nebo bude lépe hned v zárodku tuto vznikající negativitu rozpustit. Na tomto rozpouštění můžete spolupracovat s energiemi Sil Světla. Je to pro ně radostný úkol. Na vás ale spočívá uvědomování si, jakou povahu má to, co vytváříte.

Znamená to pro vás žít vědomě, vnímat, co teď a tady děláte. Být bdělí. Budete-li usilovat o čistý a etický styl života, bude se zvyšovat i vaše vnitřní čistota a vyladění.  A s vyšší vnitřní čistotou a vyladěním už bude jednodušší a lehčí vnímat, jak vlastně žijete.

Vyplývá z toho fakt, že zpočátku musí nastoupit vaše odvaha, vůle a touha vést čistý a etický život. Někdy není jednoduché rozpoznat, jaký energetický náboj má myšlenka. Z pozice ega ji často vnímáte jako dobrou a vám prospěšnou. Uspokojí vás to a už ji nepodrobíte zkoumání, zda je prospěšná (nebo alespoň neškodí) druhým bytostem, Přírodě, Planetě…

Pokud myšlenky, slova a činy hodnotíte z pozice ega, nikdy se nedostanete svým vnitřním vyladěním vysoko. A výsledek takového vnímání z pozice ega jsou myšlenky, slova a činy, které často svými negativními temnými energiemi znečišťují vás, váš životní prostor, mají negativní vliv na ostatní bytosti, Přírodu, Planetu.

Energetické znečištění je pro Planetu ještě nebezpečnější než to hmotné

Toto energetické znečištění je pro Přírodu a Planetu ještě nebezpečnější než hory fyzických odpadků. Nepříznivé levotočivé energie totiž nahrávají temným silám, posilují je a umožňují jim držet svoje pozice. Je proto nutné, abyste se vy, lidé, naučili vnímat to, co vytváříte na úrovni myšlenek.

Protože nevědět, co vytvářím, to je prakticky jako podporovat temnou stranu. Vědět to a nic s tím neudělat je ještě horší. Spousta lidí si uvědomuje, co vytváří. Jsou ale příliš slabí, líní, nepřebrali za svůj život zodpovědnost, tu přenáší na ostatní. Raději se nechají vést. Ať už nějakou církví, politickou stranou, zdravotnickým systémem, reklamami. Jsou potom v životě neustále nespokojení i nešťastní, protože jejich nitro touží po něčem úplně jiném. Ale oni ze své hmotné pozice buď volání neslyší, nebo slyšet nechtějí. V této fázi se bohužel nachází většina populace.

Aby se mohlo morfické pole světelného vývoje Nové Duchovní Cesty posilovat, je potřeba, aby dostatečný počet lidí začal eticky žít. Potom by to pro zbytek lidstva bylo čím dále jednodušší. To vše je ale otázka vývoje.

Shrneme na závěr toto téma. Spolu se slunečním svitem tohoto pozdního léta a podzimu si posviťte na svůj život. Co produkujete za odpadky – fyzické i ty jemněhmotné.  Srovnejte si se svým svědomím, zda v tom budete pokračovat. Pokud ne, hledejte cesty a způsoby, jak to množství nepříznivých odpadů všeho druhu postupně eliminovat.

Podaří-li se vám vlastní každodenní prací a pílí výrazně snížit množství odpadu, který vyprodukujete (fyzický i ten jemněhmotný), uleví se vám. Váš čistější životní styl bude méně škodlivý pro vás i pro svět.“

Děkuji


K důležitým změnám přistupujte radostně a nenásilně

Slunce: „Tady Slunce. I já bych chtělo vyjádřit závěrečné shrnutí.

 

Chcete-li ve svém životě rozpoznat a postupně snižovat množství toxických odpadků a myšlenek, dělejte to radostně. Změna nemá být násilná, urputná, upachtěná a neradostná. Aby byla trvalého charakteru a ne přechodná, je dobré ji dělat rád, vnímat prospěšnost, těšit se z každého zlepšení, pochválit se za odvahu opouštět zajeté koleje nejen svoje, své rodiny, svého okolí, ale celého lidstva. Světelný vývoj jde neustále dopředu a je potřeba pružně reagovat. Uděláte-li to, zasloužíte uznání.

 

Snižování produkce jedovatých odpadů na různých úrovních vašeho života patří mezi základní předpoklady čistého života a je všeobecně známé. Jen je zapotřebí si tuto skutečnost připomínat a uvědomovat. A pochopit, co všechno je důležité vyčistit. A svým způsobem života toxický odpad dál neprodukovat.“

Děkuji

© Věra Talandová, říjen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 228
  • 18
  • 11
  • 14
  • 18

Celkový počet hlasů: 289