Jiří Novák                                                    Vloženo 25.11.2016  

 

Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi

 

Vychází naše druhá kniha

Nejprve připomínám, že první kniha nazvaná Cesta za hranice hmotného světa byla vydána v prosinci 2014. Tehdy jsme napsali, že rukopis druhé knihy nazvané Cesta za dávnými civilizacemi prochází závěrečnými kontrolami. Nakonec jsme museli pro nadměrný rozsah Knihy 2 některé z témat druhé knihy prozatím odsunout s tím, že budou v některé z dalších knih, protože téma historie na Zemi se ukázalo jako velmi obsáhlé. To samozřejmě přineslo nutnost dalších zásahů i do celkového konceptu u Knihy 2. Okolnosti nakonec rozhodly o tom, že vydání druhé knihy je realizováno až v závěru roku 2016.

Také tato druhá kniha představuje samostatný tematický celek, tentokrát jde o historii lidstva prvního typu na planetě Zemi. V závěru této druhé knihy najde čtenář informace o tom, jaká témata budou obsahovat další dvě knihy týkající se historie na Zemi. Ukázku části jedné z kapitol jsme uveřejnili na webové stránce Připravujeme Knihu 2

 

Obálka Knihy 2

 

Text na zadní obálce knihy

 

Obsah Knihy 2

Kniha 2 je ve vázané šité vazbě V8, má 294 stran. Vychází v nakladatelství Tigris Holešov. Tato kniha zatím nebude k dispozici v běžné obchodní síti v České republice a na Slovensku.

Obsah Knihy 2 je následující:

OBSAH

PODĚKOVÁNÍ............................................................................   7

ÚVOD......................................................................................   9

1. Proč potřebujeme znát lidskou historii?....................................... 15

2. První vychýlený extrém – vědecké pojetí historie.......................... 21

3. Druhý vychýlený extrém – esoterní pojetí minulosti....................... 26

4. Dávné civilizace odsunuté do duchovního depozita........................ 38

5. Klíč ke změně vývoje nenajdeme v minulosti................................ 45

6. První a druhý Vesmír................................................................ 49

7. Počátky lidské civilizace na Zemi............................................... 59

8. Měla původní Sluneční soustava dvě Slunce?................................ 66

9. Soužití lidstva a dinosaurů na Zemi............................................. 81

10. Množení omylů a další změny ve vývoji lidstva............................ 94

11. Dar nové pozemské sexuality mezi mužem a ženou.................... 102

12. Období posledního milionu let historie na Zemi.......................... 117

13. Příchod Hvězdného lidu – Elfů................................................ 125

14. Druhé ohrožení civilizace na Zemi Sluncem?..............................137

15. Jaké náznaky podporují hypotézu výměny Sluncí........................150

16. Energetický způsob šíření návyků v Přírodě............................... 161

17. Morfická pole a morfická rezonance......................................... 172

18. Vývoj nových návyků člověka a Přírody.................................... 180

19. Hyperborejská civilizace........................................................ 189

20. Odkaz Hyperborejců dnešnímu lidstvu...................................... 203

21. Lemurská civilizace.............................................................. 211

22. Atlantská civilizace.............................................................. 223

23. Katastrofa planety Maldek a vznik Nimiru................................. 231

24. Atlantida přebírá otěže vývoje na Zemi.................................... 241

Dodatek 1. Tradiční zdroje a metody duchovního poznání.................. 253

Dodatek 2. Doposud opomíjené zdroje informací o minulosti.............. 259

Dodatek 3. Omezená dostupnost údajů o dávné minulosti................. 269

Dodatek 4. Může být planeta Jupiter pozůstatkem hvězdy?............... 274

Dodatek 5. Rozdíly astrálního a duchovního cestování...................... 279

Závěr...................................................................................... 290


_______________________________________________________________

Prodej a objednávky

Druhou knihu Cesta za dávnými civilizacemi začneme distribuovat zájemcům počínaje 5.12.2016. Knihu 2 si můžete už s předstihem závazně objednat na emailové adrese ajakuchinkova@seznam.cz . A zároveň už můžete také provést platbu celkového obnosu za knihu, plus poštovné a balné na účet, viz detailní informace níže. (Platba se samozřejmě netýká těch, kteří už knihu mají předem zaplacenu.) Po obdržení vaší platby Vám bude kniha odeslána jako doporučená poštovní zásilka. 
 

Prodejem knih se zabývá Alena Kuchinková Nováková, email  ajakuchinkova@seznam.cz . IČO: 03555364 

Knihu budeme zájemcům prodávat za zaváděcí cenu 270 Kč, plus případné poštovné a balné.

Knihu 1 i nadále prodáváme za cenu 230 Kč.

 

V případě požadavku zaslání na vaši adresu doporučujeme tento nejjednodušší postup:

1.       Knihu si objednejte na emailové adrese Aleny Kuchinkové Novákové ajakuchinkova@seznam.cz, ve své objednávce je důležité uvést počet objednaných knih a adresu, kam má být kniha zaslána. Objednávku na Knihu 2 můžete případně spojit i se zasláním dřívější Knihy 1.

Pro zaslání knihy je důležité připočítat obnos za poštovné a balné. Ten činí 75 Kč v případě jedné knihy, 90 Kč – 2 až 3 knihy.

2.       Celkový obnos za knihy, plus poštovné a balné uhraďte prosím předem na účet:

Alena Nováková, 83571246/5500.
Ve zprávě pro příjemce prosíme uvést: Jméno a příjmení, Kniha 2, počet objednaných kusů; případně ještě Kniha 1, počet kusů.

3.       Poplatek za knihy a poštovné uhraďte prosím po obdržení faktury předem. Po obdržení vaší platby Vám bude kniha odeslána doporučeným balíčkem.

4.       Pokud si přejete zaslání knihy na dobírku, pak je důležité uvést, že cena se zvyšuje zhruba o 41 Kč podle váhy zásilky.

 

Prodej a objednávky na Slovensku

Na Slovensku si knihu můžete objednat a zakoupit následujícím způsobem:

Prodejem knih se zabývá Miroslav Michalech, email  michalech.miroslav@gmail.com . IČO: 41528751

Kniha 2 bude zájemcům prodávána za zaváděcí cenu 10 EUR, plus případné poštovné a balné.

V případě požadavku zaslání na vaši adresu doporučujeme tento nejjednodušší postup:

1.           Knihu si objednejte na emailové adrese Miroslava Michalecha michalech.miroslav@gmail.com, ve své objednávce je důležité uvést počet objednaných knih a adresu, kam má být kniha zaslána. Objednávku můžete případně spojit i se zasláním dřívější Knihy 1, jejíž cena je 8,60 EUR.

2.           Pro zaslání knih doporučenou zásilkou je důležité připočítat obnos za poštovné a balné. Ten činí 2,50 EUR v případě jedné knihy, 3,50 EUR – 2 až 3 knihy.

3.           Celkový obnos za knihy, plus poštovné a balné uhraďte prosím předem na účet: Miroslav Michalech, SK4409000000005079684929 - Slovenská Sporiteľňa.

4.           Ve zprávě pro příjemce prosíme uvést: Jméno a příjmení, Kniha 2, počet objednaných kusů; případně Kniha 1, počet kusů.

5.           Po obdržení vaší platby Vám bude kniha po 5.12.2016 odeslána doporučeným balíčkem.

6.           Pokud si přejete zaslání knihy na dobírku, pak je důležité uvést, že cena se zvyšuje o cenu dobírky v závislosti na počtu objednaných knih o 0,50 EUR pro jednu knihu nebo 1 EUR pro dvě knihy.


Osobní předání

Miroslav Michalech jezdí v současné době v rámci svého zaměstnání po Slovensku. Může proto knihy dovést i osobně do určitého města, ale pouze po předchozí dohodě přes email.

________________________________________________________________


Planeta Země a galaxie Mléčná dráha

V knize 2 se v určitých kapitolách zabývám okrajově i vývojem hvězd v souvislosti s naším Sluncem a jeho minulostí. Jsou zde použity některé pojmy známé z astronomie, například supernova, bílý trpaslík, atd. Zajímavý pohled na naši Galaxii a na místo naší planety Země v Galaxii podává videopořad Uvnitř Mléčné dráhy dostupný na webové adrese https://www.youtube.com/watch?v=d7xUwgO8Hpw

Trvá 52 minut, je česky namluven. Byl vytvořen v roce 2010 ve spolupráci s NASA, ESA (Evropská agentura pro Vesmír) a některých amerických univerzit. Je v něm dobře vysvětleno, jak výjimečná je poloha naší Země v rámci Galaxie, jak vznikají hvězdy, jak vznikají planety, co je to supernova, atd. Těm, co mají v úmyslu si přečíst Knihu 2, doporučuji toto video ke zhlédnutí.

V závěru tohoto pořadu zástupci vědců uvádějí:

Není tedy náhoda, že se nacházíme právě tady. Náš domov mezi dvěma spirálními rameny Galaxie je luxusní čtvrtí. Protože tato oblast zůstala relativně nezměněná po miliardy let. Život tak měl čas vzniknout a rozvinout se. Pokud existují jiné vyspělé civilizace, žijí pravděpodobně v podobných oblastech ukrytých před nebezpečími Galaxie. Ještě jsme je nenašli, ale Galaxie je velká.

Nikdy jinde jsme zatím život nenašli. Nenašli jsme ani baktérie, dokonce ani mrtvé bakterie. A proč je to tak? Inteligentní život jsme zatím pozorně hledali u méně než tisíce hvězd… Jsme teprve na začátku… Pokud ve Vesmíru najdeme život, bude to úžasné. Myslím ale, že trh s cennými papíry se nehne ani o píď. Lidé ale budou poprvé v historii vědět, že nejsme sami a mezi hvězdami máme přátele. A že naším osudem je možná cesta ke hvězdám, komunikace s nimi a vytvoření Velkého Galaktického společenství.
 

Toto video podává hmotný materialistický pohled na Vesmír a naši planetu Zemi. Připustíme-li i jiné zdroje informací doposud vědou neuznávané (to je právě to, o čem je Kniha 2), pak už víme, že Velké Galaktické společenství už tady bylo, jak jsme naznačili v našich textech o mimozemských civilizacích, viz například   36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru a další.

A pokud jde o možný přínos jazyka a způsobu komunikace jednotlivých civilizací k celkovému vývoji nás všech, více o tom podává nový film Příchozí (v originále Arrival), který přišel nyní v listopadu do našich kin. Mimořádný film, který také doporučujeme zájemcům o cestu světelného vzestupu ke zhlédnutí. 

 

© Jiří Novák, listopad 2016
   www.novaduchovnicesta.cz