Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 6D. Proč je dosažení světelného vzestupu důležité?

6D. Proč je dosažení světelného vzestupu důležité?

Jiří Novák Vloženo 6.5.2020
Aktualizováno 30.6.2023
Jiří Novák

Prvotním cílem na cestě světelného vzestupu není získání duchovních schopností a duchovního vnímání. Dosažení stabilního světelného vzestupu je pro člověka zásadní z více důvodů: Přístup k vyšším hladinám pravdy, naučit se rozpoznávat úroveň pravdy, informačně se spojit s Přírodou, planetou Zemí, Kosmickým vědomím, možnost rozeznat bytost Světla od temné bytosti, z nás činí přímé spojence Přírody a Planety, umožní zbavit se parazitujících vlivů z tohoto života, dává šanci čelit reálným pokusům o parazitování, je klíčem k nastartování soustavné karmické očisty. Přirozené a eticky čisté metody obvykle poskytují výsledky až za delší dobu. Za jak dlouho mohu očekávat první výsledky? Očistné projevy soustavné práce na sobě. Jak lidé překonávají případnou osamocenost? Vyhledávání na našem webu. Základní podpora hledajícím, možnost zpětné vazby.


K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Prvotním cílem na NDC není získání schopností a duchovního vnímání

Tento text navazuje na dřívější články  6B. Jak rozlišit světelný a temný duchovní vzestup  a  6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka, ve kterých jsem již naznačil, že získávání mimořádných tvořivých schopností a duchovního vnímání není konečným cílem, kvůli kterému usilujeme o dosažení stabilního světelného vzestupu. Na cestě čistého vzestupu nepřijímáme nic umělého, nepřirozeného. Odmítáme vše, co má cokoliv společného s magií, s hromaděním a zneužíváním tvořivé síly více bytostí. Toto vše už v dnešní době znemožňuje dosažení světelného vzestupu. Pokřivuje to vývoj člověka a brání mu, aby se stal přirozenou součástí Přírody. Rozhodující je pro nás trvalý růst vnitřní světelné čistoty, vnitřní harmonie, měřený frekvencí světelné bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Tedy stručně řečeno, nikoliv nárůst schopností, moci, privilegií, ale skutečný čistý světelný duchovní vzestup. A pokud se řadě jednotlivců zlepšuje na této cestě duchovní vnímání, je to pro ně doprovodným jevem vzestupu, nikoliv však konečným cílem.
 

Proč je dosažení stabilního světelného vzestupu důležité?

Dosažení světelného duchovního vzestupu je pro člověka mimořádně důležité z více důvodů. Především proto, že taková cesta přitahuje do života člověka naprosto zásadní pozitivní změny:

 • Cesta světelného vzestupu před námi postupně otevírá přístup k dalším vyšším a vyšším hladinám pravdy. Dává nám tak šanci lépe pochopit svůj život i fungování našeho světa a jeho duchovního pozadí. Lépe porozumět vlivům, které v pozadí za hmotou ovlivňují naše životy. Souvislostí úrovně objektivity pravdy s frekvencí bioenergie jsem se zabýval v článku  5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka.

 • Chce-li se člověk postupně naučit rozpoznávat úroveň pravdy v různých tvrzeních, pomůže mu světelný vzestup. Potřebuje se dostat ve Světle dost vysoko na to, aby dokázal rozpoznat pravdivost určitých tvrzení, ke kterým se dostal.

 • Stará duchovní cesta se úrovní pravdy nedokázala dostat nad frekvence jedenácti vnějších energetických těl dnešního člověka. Až skutečný světelný vzestup, probuzení skryté schopnosti vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy, nás dokázal informačně spojit s Přírodou, planetou Zemí, Kosmickým vědomím. Tato cesta nás postupně dovedla až k překonání harmonie tohoto Vesmíru i stvořitelských úrovní nad ním (viz text  21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). A takto nám umožnila pochopit skutečné principy fungování našeho světa z vyššího duchovního nadhledu.

 • Cesta světelného vzestupu dává možnost rozeznat bytost Světla od temné bytosti, i když temná bytost se pokouší ukrýt pod umělý bílý zářivý obal. Nebo naopak, i když ta světelná bytost právě udělala určitou chybu a je dočasně v dílčím propadu.

 • Čistý světelný vzestup z nás činí přímé spojence Přírody a Planety. Tím, že respektujeme etický řád Přírody, získáváme postupně přístup k jejím tvořivým silám a v životě pak přirozeně přitahujeme to, co je pro náš další vývoj optimální. Svým citem dokážeme rozlišit Dobro od Zla, pravotočivou bioenergii od levotočivé, o kterých bylo více v textu  5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly.

 • Cesta světelného vzestupu nám umožní zbavit se parazitujících vlivů, které jsme na sebe přitáhli četbou nevhodných knih, návštěvou duchovně laděných přednášek, kontaktem se zatemněnými učeními, neopatrným zasvěcením do určitého magického systému, vědomým nebo nevědomým kontaktem s magií, magickými metodami, dobrovolným setkáváním se s parazitujícími lidmi apod.

 • Cesta světelného vzestupu umožňuje také úspěšně čelit reálným pokusům o energetické parazitování ze strany bytostí v okolí. Postupně nám dodá sílu a schopnost účinně se vzepřít temným vlivům a odolat dalším pokusům Zla o naše ovládnutí.

 • Jedině cesta čistého světelného vzestupu je klíčem k nastartování přirozené, a navíc soustavné karmické očisty. To nám dává možnost karmicky se čistit ze svých minulých vadných postojů a činů, napravovat důsledky svého vychýleného jednání v minulosti. Také se postupně vyvazovat ze všech vrstev ovládání a manipulací na své bytosti.

 • Abychom dokázali čelit temným vlivům působícím jak z tohoto života, tak i z minulosti, potřebujeme se výší své světelné frekvence dostat až nad výši frekvence dotyčných temných systémů, které jsou v pozadí za temnými vlivy, za zasvěcením. Pak teprve se dokážeme z určitého temného vlivu vyvázat. Bez nastoupení cesty světelného vzestupu nedokážeme vzdorovat temným vlivům. Ať už plynou ze zasvěcení, z magických zásahů, z útoků jiných osob kolem nás apod.

 • Světelný vzestup umožňuje člověku postupně odkrýt a zpřesnit jeho osobní a později i světový životní úkol, se kterým se tady a teď narodil.
   

Eticky čistá metoda poskytuje výsledky až za delší dobu

Člověk by si měl uvědomit, že přirozená a eticky čistá metoda obvykle poskytuje viditelný a zjistitelný výsledek až za delší dobu. Není to jako magický zákrok, který může poskytnout viditelné výsledky prakticky ihned. Cesta čistého světelného vzestupu vyžaduje trpělivost, důslednost, pochopení a vnitřní důvěru. Pokud člověk nemá pocit, že nový přístup k životu zařadí do svého života už natrvalo, neměl by se do toho ani pouštět. Proto každému zájemci hned od počátku zdůrazňuji:

 • To, co doporučujeme, by nemělo pro člověka být nějakou sezónní módou. Myslet si, že to chvíli budu dělat a až se zbavím zasvěcení nebo se trochu vyladím, srovnám to v rodině, tak s tím zase přestanu. Pokud člověk není ochoten toto vše přijmout jako nový životní styl, ve kterém už bude vytrvale pokračovat ve svém dalším životě, nemá cenu se do toho pouštět. A nemělo by to ani trvalé výsledky.

 • Tato cesta není a nemůže být jen na zkoušku. Jde o nový, eticky čistý přístup k životu, k sobě. A pokud člověk nevnímá uvnitř sebe, že právě touto cestou chce jít, nemůže ani dlouhodobě uspět.

Naopak, okamžité výsledky den ze dne, pokud jde o nové schopnosti, například zásadně zlepšené duchovní vnímání, bývají vždy podezřelé. Protože v pozadí pak obvykle bývá skrytá magie. K magickým schopnostem se člověk může dostat i v jediném okamžiku svého vývoje, například přijetím odkryté magie z minulosti, když se mu obnažily dávné karmické vrstvy. Nebo průchodem zasvěcením v současnosti, které může člověku okamžitě změnit duchovní vnímání. Může přitom také jít i o skryté zasvěcení nebo o nevědomé přijetí úpisu. Obojí se může člověku stát pouhým studiem určitého duchovního učení, návštěvou duchovně laděné přednášky či semináře, kontaktem s určitými webovými stránkami apod.

 

Za jak dlouho mohu očekávat první výsledky?

 • Výsledky zde doporučené cesty světelného vzestupu může hledající člověk začít hodnotit až po určité době, po kterou bude v doporučených činnostech soustavně pokračovat. Ne pouze pár dní, ale nejméně jeden, spíše dva až tři měsíce.

 • Pokud bude den za dnem dělat důsledně vše, co je potřeba, měl by za toto období sám na sobě vnímat první náznaky zjevného pokroku. Že se s ním začíná něco dít. Například se mění jeho přístup k životu. Stává se více otevřeným vůči světelným impulsům přicházejícím z duchovního pozadí světa, získává vyšší nadhled nad situací. Vnímá jiné prožitky, začíná jinak hodnotit události.

 • Je však důležité, aby při úsilí jít touto cestou byl naprosto jednoznačný. Aby si neponechával zadní vrátka některých metod Staré cesty, které jdou proti světelnému vzestupu. Protože pak to vlastně znamená, že by chtěl sedět na dvou židlích současně. Jakékoliv váhání, ponechávání si dílčích starých vychýlených metod nebo dnes již nevhodné duchovní výbavy – cokoliv z toho brání účinně člověku dostat se na světelný vzestup.
   

Očistné projevy soustavné práce na sobě

 • Vlivem soustavné práce na sobě může ovšem docházet i k prvním projevům duchovní očisty, detoxikace. Kdy se vytěsňované temné systémy začnou hlásit o slovo méně příjemnými prožitky.

Každá zásadní změna životního stylu, například změna ve výživě, změna v duchovním přístupu ke světu, může na začátku vyvolat hmotnou či duchovní detoxikaci. Ta nebývá vždy příjemná a ohlašuje se slabšími nebo silnějšími projevy.

Například bolestí hlavy, vychýleným zažíváním apod. Řečeno stručně, člověku není dobře. Cítí se nepříjemně, má najednou rozhozené zdraví. Mohou se také objevit drobné nebo silnější projevy psychické nepohody, negativní myšlenky, pocity, až deprese. Mnoho lidí již v tomto bodě předčasně svůj pokus skončí. Protože od duchovní cesty přece očekávali příjemné zlepšení svého života.
 

Jak lidé překonávají případnou osamocenost?

Lidé usilující o cestu světelného vzestupu bývají někdy izolováni vůči svému okolí, pokud toto okolí zastává jiné životní hodnoty. Trnem v oku druhých bývají naše odlišné životní zásady, například i pouhé vegetariánství, vyhýbání se alkoholu apod. Z toho důvodu se pak lidé na cestě světelného vzestupu mohou někdy cítit odděleni, osamoceni ve svém životě, dokud na své cestě nenajdou podobně smýšlející jednotlivce. Z duchovního pohledu ale nejsou sami.

 • Jsou tady webové stránky Nové duchovní cesty, na kterých mohou hledající najít podporu v nepříznivých situacích. Podporu nejen informační, ale i energetickou.

 • Jakmile se člověk stane stabilní součástí systému Nové duchovní cesty, postupně vyvstanou příležitosti seznámení se s dalšími lidmi na cestě. Získá možnost účasti na společných akcích, návštěvách různých míst v Přírodě, a to ve více oblastech České republiky i Slovenska.

 • Organizujeme živé internetové videokonference, kde se zabýváme aktuálními tématy. A především se navzájem vidíme, vnímáme se, jsme v pravidelném kontaktu alespoň tímto způsobem na dálku.
   

Vyhledávání na našem webu

Co když má člověk pochybnosti v rámci určitého problému, kterému musí čelit? Pomocí vyhledávání si může najít na webu www.novaduchovnicesta.cz  texty, ve kterých se tato nebo jiná podobná záležitost detailně rozebírá.

Od října 2022 funguje na našem webu vyhledávání automaticky prostřednictvím vyhledavače Google. Není tedy potřeba zadat přesný tvar slova v určitém pádu, s určitou koncovkou. A je možné zadat i pojem skládající se z více slov.
Výsledky vyhledávání si poté můžete vpravo nahoře seřadit buď podle relevance nebo podle data zveřejnění.

 • Studium dalších textů na našem webu spojené s možností cíleného vyhledávání umožňuje lidem lépe porozumět cestě, kterou se rozhodli nastoupit. Umožňuje jim snáze najít téma, které je nejvíce zajímá. Dává jim to větší důvěru v tuto cestu. Posiluje jejich jistotu, že taková cesta je pro ně správná. Umožňuje jim to rozpoznat, co vše nastoupením této cesty získávají nebo teprve mohou získat.
   

Základní podpora hledajícím, možnost zpětné vazby

Lidem usilujícím o světelný postup nabízíme určitou základní podporu. Nikoliv detailní osobní vedení. Pokud již člověk začal se soustavným posilováním světelných základů své bytosti tak, jak doporučujeme, potřebuje určitou zpětnou vazbu. Mít možnost se dozvědět, jak na tom po duchovní stránce vlastně je. Jestli jeho úsilí přináší výsledky. Jestli se na své cestě zlepšuje. Jestli se dostal na světelný vzestup, nebo je stále ještě v duchovním pádu. Způsob, jak tuto situaci můžeme pro člověka zjistit s pomocí Přírody je popsán v článku  5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka. Detailnější osobní vedení se dostává až lidem, kteří překročili práh Nové duchovní cesty a stali se pevnou součástí vzestupné světelné cesty.

 • Lidem, kteří nás kontaktují emailem, poskytujeme základní informace o jejich duchovní situaci bez nároku na odměnu. Případně doporučíme, co ve svém přístupu potřebují zlepšit, co ještě by si měli přečíst. Nebo je pozveme na hodinovou osobní konzultaci, na které vysvětlíme, co vše potřebují den za dnem dělat, aby postupně dokázali převzít svůj život do svých rukou. Další případné osobní vedení závisí od toho, zda jsou ochotni správným způsobem na sobě pracovat.

Už méně vhodné je, pokud člověk nemá v úmyslu začít na sobě soustavně pracovat a ptá se na svoji duchovní situaci z pouhé zvědavosti. Pokud po takto položeném dotazu dostane jiné výsledky, než očekával, stejně tomu nebude věřit.

 • Až po dosažení určitých výsledků můžeme pomoci s odbouráním zasvěcení a rozpuštěním parazitujících vazeb ze strany temných systémů, nachytaných v tomto životě. A to provedením základní očisty. Po této očistě se obvykle člověku nastartuje soustavná karmická očista. I při ní bude zejména na počátku cesty potřebovat odbornou kontrolu a pomoc.
   


Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek 6D. Proč je dosažení světelného vzestupu důležité  je desátým z nich. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, květen 2020 aktualizace červen 2023
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 114
 • 8
 • 7
 • 9
 • 9

Celkový počet hlasů: 147