Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z6. Navázání spojení se Sférou Bílých Leknínů

Z6. Navázání spojení se Sférou Bílých Leknínů

Petra Nováková Vloženo 4.7.2012
Petra Nováková

Přenos dalších mimořádně čistých energií Přírody do hmoty

Prožití doteku s nejčistší silou Přírody

Další můj duchovní zážitek je z 30.4.2012. Mezi stromy vidím loučku, na které duchovně vnímám, že se prohánějí bílí koně. Jdu za nimi na loučku, kde si lehám do vysušeného mechu a sleduji, co bude dál. S koňmi se vítám, po chvilce se rozestoupí do dvou řad a uličkou mezi nimi vjede na palouček Nahar, na němž sedí mně známá bytost (duchovní část mého kamaráda). Sesedá, někam mě vede. Do středu paloučku k nízkým stromům. Zde sahá jakoby do nitra země a vytahuje bílý květ leknínu. Říká, abych se napila. Váhám, zda to není magie či něco nečistého.

Ptám se na to Přírody:

Příroda: „Jde o nejčistší sílu Přírody.“

 

Žádám bytost kamaráda, aby se napila se mnou. Odpovídá, že ještě nepřišel její čas. Ptám se, a co koně?

Příroda: „Ti už se kdysi napili.“

 

Napila jsem se vody z leknínu. Vnímala jsem náhle obrovský přísun energie, který mnou projel, celou mě prozářil a jakoby omladil. Nějaký druh regenerační síly. Jakoby všechny buňky v mém těle prošly omlazením, rozsáhlou regenerací. Vracíme leknín zpátky na své místo. Příroda říká, že se kdykoli, když bude potřeba, můžeme znovu přijít napít. Vracíme se zpátky za Naharem a ostatními koňmi. Loučíme se. Nejprve odjíždí Nahar s bytostí kamaráda středem, pak se ještě loučím s koňmi, kteří odcházejí za nimi.


Mimořádné impulzy jsou nejlépe vnímány v těsném hmotném kontaktu s Přírodou

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte nějaké informace. Co to bylo za zážitek, který jsem dnes vnímala? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 4. 2012)

 

Nahar: Dnes jsme znovu dostali příležitost se setkat, protože k tomu dozrál impulz. Mluvili jsme spolu už dříve, že naše společné cesty se začnou více propojovat a budeme společně plnit úkoly, které se v rámci vývoje pro nás objeví. I dnes přišel impulz od Přírody, já jsem ho společně s ostatními bytostmi koní pomohl zprostředkovat.

 

Vývoj se velmi rychle posouvá vpřed. Tvé vnímání se zjemňuje a pokaždé, když je ho potřeba, aby ti ukázalo další cestu, impulz zaznamenáš. Není náhodné, že tyto mimořádné impulzy ti vždy přicházejí, když máš možnost být v co nejužším kontaktu s Přírodou na hmotné rovině. Máš tak automaticky otevřený kanál, tvé vnímání je na Přírodu naladěné, vše pak plyne zcela přirozeně. Energie jsou silnější, a proto vše dobře vnímáš. Navíc právě tyto zážitky silného vnímání přicházejí právě od Přírody, která tě dál směřuje.

 

Každá bytost na NDC je důležitá

Užívej si toho, co dostáváš, co máš možnost vnímat. Jsou to velké dary. A nejsou jen pro tebe, znamenají posun i pro celý vývoj. Ty však máš k Přírodě velmi blízko, navíc jsi i dostatečně vyladěná, abys mohla impulzy Přírody vnímat a okamžitě na ně reagovat. Proto dary i pro další bytosti, pro NDC přicházejí od Přírody přes tebe. Jen některé. Další bytosti zase mají jiné možnosti na základě vlastní minulosti a napojení, která si přinášejí, mohou tedy přenést zase jiné impulzy.

 

Proto je každá bytost na NDC tolik důležitá. Protože co může jedna, nemůže jiná. Každý jste napojen na jiné sféry, kterými jste postupně prošli nebo přímo z nich pocházíte. Tato napojení se nedají jen tak někde vydolovat. Musí přijít přirozeně. A není náhodné, že na nové sféry vždy získá napojení nejprve bytost, která je s nimi nějakým způsobem propojená, nosí v sobě jejich energie, napojení je tedy daleko snazší uskutečnit.

 

Různé bytosti přinášejí odlišné impulzy

Proto různé bytosti přinášejí různé impulzy a napojení na odlišné sféry. Stejně tak každá sféra má pro lidstvo možnost přinést určitý dar, schopnost, možnost, která vám s vývojem pomáhá. Ve chvíli, kdy je k tomu čas, se samy sféry ozvou přes bytost, která k nim má z hlediska vyladění a vlastních energií nejblíže. Dnes jsi to byla ty.

Příroda ví, že dar, který ti věnovala, dala do těch správných rukou, že ho umožníš poslat dál, do všech částí NDC. Nemohlo tomu tak být přímo, protože tento dar se týká lidských bytostí. Bylo tedy potřeba, aby právě lidská bytost ho nejprve přijala, teprve pak může být energeticky rozšířen do celé NDC a tím pomoci i dalším bytostem. Tento dar je mimořádný. Sama budeš postupně vnímat, jak silné změny dokáže energie, kterou jsi přijala, vyvolat.

Na novém vývoji spolupracují hmotné i duchovní bytosti

Já jsem moc rád, že jsme měli opět možnost se setkat a společně se podílet na další byť jen malé částečce vývoje. Další koně se plně zapojují do vývoje a již nejsem sám, který s tebou spolupracuje, ale většinou se úkol týká nás všech. Proto i oni byli dnes přítomni. Jsou jako moje družina, pomocníci, kteří pracují na svém vývoji, stejně jako jsou jimi další bytosti na NDC.

Vy jste hmotná skupina, my zase duchovní a někdy dochází ke vzájemnému propojení, ke spolupráci jako dnes. A těším se i já sám, i další koně, že tato spolupráce bude častější. Příroda už nás dohromady nasměruje. My máme své úkoly, stejně jako vy máte ty své. Někdy je důležité jejich propojení. Jako dnes. Jsem rád, že máme možnost takovýchto společných zážitků. Jsou pro nás všechny přínosem. Mluvím i za celou Sféru bílých koní, která se znovu stala mým domovem, jakým byla kdysi.

Příroda ví, co je správné, a je důležité jí v tom důvěřovat

Až teď tedy i já přestávám být osamoceným tulákem, protože jsem získal zpátky svůj domov. To je nesmírně důležité, moci se vracet tam, kde má bytost své energetické zázemí a nic jí zde nechybí. Nyní tedy Sféru bílých koní zastupuji a jsem za to moc vděčný. I oni všichni tě moc zdraví a byli rádi, že dnes také dostali možnost přímého kontaktu s tebou. Je pro ně moc důležité. Stejně jako pro mě i pro tebe. Příroda umožňuje to, co je přínosné a důležité. Dokud to tak bude, i my se spolu budeme setkávat. Příroda vždy ví, kdy je co správné. A my jí v tom plně důvěřujeme. Teď s tebou právě ona chce ještě hovořit. Proto se prozatím rozloučíme. Děkuji za tvé vyladění.“

 

PN: A já děkuji za to tvé a za tu možnost se s tebou a s dalšími koňmi setkávat. Je to pro mě dar.


Dar energií Přírody, které v sobě obsahují nejvyšší tvořivou sílu

PN: Přírodo, co máš pro mě za informace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 4. 2012)

 

Příroda: „Dnes jsi ode mě obdržela dar, který představuje nejčistší základní energie Přírody, které v sobě obsahují ten nejvyšší tvůrčí potenciál. Sílu, kterou můžete vnímat teď na jaře, která způsobuje, že hmotná příroda ožívá, že roste. Sama jsi vnímala tu sílu, jakési omlazení, regeneraci nejvyššího stupně. To je prozatím duchovní náboj energií, které ti byly předány. Hmotná podoba se teprve musí rozvinout.

 

Skrze tebe tyto energie mohou proudit do celé NDC a k připraveným bytostem. Prozatím však zůstávají v tobě a NDC je postupně vstřebává. Další bytosti jejich pomoc získají ve chvíli, kdy budou připraveni stejně jako ty. Každý má tento okamžik nastaven jinak. První však budete vy, bytosti, které pomáhají udržovat v chodu systém NDC. U dalších se postupně uvidí. Tento dar jsi dostala nejprve ty, protože jsi připravena. Protože mé energie dokážeš plně vnímat. A protože vím, že jich nezneužiješ a dokážeš je předat přesně v té podobě, ke které k tobě přišly.

Prožitek doteku čistých energií Přírody je důležité zprostředkovat dalším lidem

Zároveň máš možnost vnímání, které je důležité pro takový přenos a dokážeš svůj vlastní prožitek zprostředkovat i druhým právě v té podobě, ve které jsi ho dostala i ty sama. Bytosti vnímají, cítí energie, které z tvých slov, kterými svůj vlastní prožitek popisuješ, plynou. A tím se dostávají i do nich, ovlivňují je. A pomáhají jim tak tvořit jejich vlastní prožitek. Proto jsi byla první. Protože máš ty možnosti a máš spojení s bytostmi, které dar pomohly vyzvednout, zpřístupnit, a které jsou mými zástupci. Vše je propojené se vším a vše do sebe zapadá.

 

Jen vy dva (já a můj kamarád) jste mohli dar, který jsem ti předala, přijmout, vyzvednout. A nebyla náhoda, že duchovní část bytosti tvého kamaráda tě k němu dovedla. Protože věděla, kde je. Všichni jsme společně propojeni. Rozdíl je v tom, že ty toto propojení již vnímáš, zcela se v tobě probudilo.

Každá bytost potřebuje nové energie přijímat postupně

Každá bytost si postupně zvyká na nové energie. Nelze uvolnit stavidla a naráz obnovit takový přísun energií, který představuje stoprocentní příjem. Bytost už dávno přestala být na takové energie zvyklá a představovalo by to pro ni nadměrnou zátěž. Vše přichází ve chvíli, kdy jste plně připraveni, kdy vás taková událost posune dál, je to pro vás přínosem. Dřív ne.

 

Postupně se vám zjemňuje, zpřesňuje vnímání a dosahujete toho, co je pro vás optimální. Co vaše bytosti dříve braly jako samozřejmost, ale svými chybami jste o tyto schopnosti, možnosti, dary přišli. Každý chybuje. Vy oba jste však došli do bodu, kdy jste se ze svých chyb poučili. A dokázali jste je zpracovat do té míry, že přišel čas, aby se k vám vaše dřívější dary vrátily. Abyste jejich prostřednictvím pomohli vývoji a dalším bytostem. Je to proto i váš úkol a kvůli tomu se vám otevírají další věci. Vrací se to, co jste kdysi dávno ztratili - další kousky vašich bytostí, dávná propojení, spolupráce, vazby. Všechno to, co má být obnoveno, aby to dál sloužilo ke světelnému vzestupu. A k budování nové podoby duchovního obrazu světa, který je prostřednictvím NDC již několik let vytvářen.

 

Jsem moc ráda, že jste oba ke mně našli opět cestu, protože to vám umožní otevřít další úkoly, na jejichž plnění už svět čeká. Aby mohl změnit svou podobu, která mu byla kdysi dávno vtištěna Temnem a která mu neumožňuje rozvíjet se podle nových světelných principů. Principů, které v duchovní oblasti již dávno existují. Teď dostáváte nové možnosti naplnit svá poslání. Vývoj ovlivněný Temnem však všechno změnil. Teď své zážitky zaznamenej, ať jejich sílu a čistotu mohou vnímat i druzí.“

 

PN: Dobře Přírodo, děkuji za tvá slova.

 

Příroda: „I já děkuji, že jsi jim naslouchala. Protože bez toho by zůstala nevyřčená.“


Energie Sféry bílých leknínů přecházejí k lidem

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k momentální situaci. Co je pro mě a pro další lidi dnes důležité přenést? Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 5. 2012)

 

Sféra bílých leknínů: „Dnes se konečně dostáváme ke spojení i my. Skrze Přírodu jsme dostali impulz zapojit se do vývoje a pomoci jejím prostřednictvím vám, lidským bytostem. Naši přítomnost jsi vnímala v lese, když jsi z květu leknínu duchovně pila čistou energii, kterou ti Příroda poslala. Ve skutečnosti šlo o energie naší sféry, které se tak k tobě dostaly a dnes máme díky tomu možnost se spolu spojit. Energie leknínů tak mohou přejít i na další bytosti, které jejich dotek mohou pocítit. Skrze naši komunikaci, kterou bude důležité nabídnout i ostatním.

 

Takové duchovní zážitky, které se ti dostávají, nejsou jen pro tebe, ale mají pomoci i dalším, kteří zatím takovou možnost vnímání a propojení s těmito energiemi nemají. Jsme rádi, že jsi nás dnes dokázala vnímat, i přesto, že tvé energie nejsou zcela vyladěné na základě různých hmotných starostí. Toto propojení ti pomůže.

 

Světelná bělost je symbolem nejvyšší čistoty

Vyjadřujeme se v množném čísle, protože Sféru bílých leknínů tvoří více bytostí, je nás tedy více. Jsme součástí Přírody, jak je zřejmé i z toho, že sama Příroda toto naše „setkání“ uskutečnila. Teď vnímáš, že se poslední dobou vyskytuje více bytostí s přívlastkem bílý. Nahar, jeho domovská Sféra bílých koní, a teď Sféra bílých leknínů. A přitom všechny tyto impulzy jsou vzájemně propojené, jeden přichází v souvislosti s druhým. Není to náhodné.

Takové impulzy se dnes objevují proto, že se začínají obnažovat dosud skryté části Přírody, které z Přírody vycházejí, a které uchovávají její nejcennější energie. I přesto jsou svébytnými samostatnými jednotkami v rámci jednoho společného celku - Přírody.

 

A tato světelná bělost, jak ji vnímáš, je právě symbolem oné nejvyšší čistoty, nedotknutelnosti a až panenskosti energií, které tyto části Přírody v sobě nesou. Příroda sama si je vybrala, aby nesly její nejvzácnější odkaz a byly jeho strážci. To je náš úkol. Když Příroda vnímá, že tyto energie mají pomoci a mají se již zapojit aktivně do vývoje, že nadešel jejich čas, povolá nás. Dá nám impulz, který my zpracujeme, aby k této pomoci mohlo dojít.

 

Naše energie jsou teď tvojí součástí, což ti umožní ještě hlubší a dokonalejší, těsnější propojení s Přírodou. Už začínáš vnímat obrysy naší sféry v detailech pro nakreslení obrazu. Vím, že z hlediska času teď nemáš moc prostoru, ale ten okamžik přijde ve chvíli, kdy bude potřeba, aby energie dostaly hmotnou podobu. Zatím ho nos v sobě. A skrze tebe jsou tyto energie součástí celé NDC.

Dnes už není vhodné začínat další téma, ale příště ti povíme, jak souvisí naše existence se Sférou bílých koní. A co je přesně naším úkolem. A také tvým. Dnes je to od nás vše. V nejbližších dnech si však prosím najdi čas, je to důležité. Děkujeme, že jsi nám naslouchala a naše energie zachytila. I pro nás je to posun.“

PN: Já také děkuji.


Energie čistých sfér se otevírají konkrétním bytostem, které jsou na to připraveny

PN: Spojené Síly Světla, prosím o další bližší informace k dnešní situaci. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 5. 2012)

 

Sféra bílých koní: „Dnes pro tebe bude stabilizační den. Nabírej sílu, odpočívej. Naše energie tě vyladí, pomohou tě zharmonizovat.“

PN: Děkuji, už teď vnímám jejich pomoc.

 

Sféra bílých koní: „Brzy dojde ke tvému dalšímu rozhovoru se Sférou bílých leknínů. Je potřeba, abys na to byla dobře vyladěná. Teď po naší pomoci by to šlo.

PN: Sféro bílých leknínů, prosím o další informace. Děkuji.

 

Sféra bílých leknínů: „Děkujeme za oslovení. I naše energie ti dnes pomohou, nejprve ses na ně potřebovala vyladit. V tom ti pomohla má sesterská sféra. Obě jsme součástí Přírody a máme mezi sebou úzké propojení. Které se teď obnovilo. Kdysi bylo přirozenou součástí obou našich sfér. Na straně Sféry bílých koní však došlo k problémům, o tom ti sami vyprávěli.

 

Naše energie se neotevírá jen tak, globálně. Otevírá se pouze konkrétním bytostem. A Nahar byl tím, kdo byl vyslancem Přírody a toto napojení umožňoval. Znal k našim energiím cestu. Energie leknínů pak provázejí dotyčného člověka a pomáhají mu bezpečně následovat jeho cestu.

 

Ty už svůj leknín máš. I proto se z něj nemůže napít nikdo jiný. Pro každého je určen ten jeho, který má přesně to, co dotyčný pro svůj vývoj potřebuje. I každý z koní měl svůj leknín. Na základě jejich chyb však tyto lekníny uvadli. Proto je zároveň leknín doprovázející člověka také ukazatelem, zda jeho světlený vzestup je v pořádku. Z toho důvodu se koně ještě napít nemohli, jejich květ musí teprve vyrůst.“


Energie bílých leknínů podporuje očistu a regeneraci vašich hmotných těl

PN: Sféro bílých leknínů, co pro mě máte v tuto chvíli za informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 5. 2012)

 

Sféra bílých leknínů: „Z našeho ohledu již byl význam naší sféry i význam energií, které odtud pocházejí, dostatečně vysvětlen. I naše propojení se Sférou bílých koní. Pokud se otevřou ještě další otázky, pak se k nim najde i odpověď.

 

Energie leknínů vám pomáhá dodat tvůrčí energii, kterou ve svých životech potřebujete ke své duchovní i hmotné práci v souvislosti s plněním vašich úkolů. Vaším základním úkolem je přivádění duchovních impulzů do hmoty, aby se podle nich hmotný svět začal měnit.

 

Ale jde i o tvůrčí energie leknínů, které dodávají sílu i vašim hmotným tělům, buňkám, strukturám, aby měly dostatečné množství potřebných energií na regeneraci, očistu, obnovu již opotřebovaných částí. V tom vám sice pomáhá hmotná výživa. Je však důležitý energetický impulz, který otevírá hmotnému tělu nové možnosti a posouvá jeho dosud stanovené hranice dál. V tuto chvíli za hranice nemožného.

 

Již jsi vnímala, že mohou nastat situace, kdy energie z leknínů narazily na určitou vnitřní bariéru člověka a nemohou už jej jednorázově posunout zvyšováním svých frekvencí dál. Je tedy potřeba nový kontakt, jakmile na to člověk bude připraven. Pak bytost dostane impulz k přímému kontaktu se svým leknínem. Aby energie ve vhodné situaci přirozeně zvýšily či změnily to, co „na dálku“ dříve nebylo možné. Leknín představuje sídlo duchovního Já člověka

Tento leknín představuje sídlo duchovního Já. Prostředí, ve kterém může duchovní Já člověka v přeneseném slova smyslu přebývat.

 

Energie, které se kontaktem s leknínem stanou vaší součástí, vytvoří to nejčistší duchovní prostředí pro vaše duchovní Já. Jeho domov. Jako je vaším hmotným prostředím Příroda, i na duchovní rovině se toto propojení s Přírodou prohloubí. Stanete se tak ještě více součástí Přírody. To však lze pouze u bytostí, které mají svůj vztah s Přírodou srovnaný. U kterých už nejsou žádné vnitřní duchovní bloky, ale ani žádné nevhodné hmotné činnosti, které by mohly Přírodu ohrožovat.

Pokud je „vztah“ člověka k Přírodě takto otevřen, může dojít k tomuto dalšímu kroku, kterým je navázání kontaktu člověka se Sférou bílých leknínů. Výsledkem je vyšší soulad člověka s Přírodou, dokonalejší vzájemná propojenost, která vychází ze vzájemné úcty, důvěry, spolupráce. Je to pro vás lidské bytosti další dar, kterého se vám od Přírody dostává. Nedá se vrátit, pouze ztratit nevhodnými činnostmi.“

Obrázek Sféra bílých leknínů naleznete zde:https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-petry-novakove/2012/   

© Petra Nováková, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 145
  • 27
  • 23
  • 19
  • 24

Celkový počet hlasů: 238