Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Čistým způsobem bouráte to, co je přežité a nepotřebné

Čistým způsobem bouráte to, co je přežité a nepotřebné

Ivana Zámečníková Vloženo 13.11.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 23. - 27.10.2011

Každá čistá hudební skladba dokáže prozářit ztemnělý svět

Spojené Síly Světla, je nějaký důvod pro to, že cítím, že mám znovu začít hrát na flétnu? Mohu používat flétnu, kterou jsem si dnes koupila? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23. 10. 2011)

 

Karma: „Sleduješ pečlivě náznaky, které k tobě přicházejí, tak můžeš rychle reagovat na aktuální potřeby, které jsou důležité pro nynější vývoj.

Schopnost vytvářet čistou hudbu byla vždy obrovským klenotem a darem. Zvuk má totiž na lidi i celkově prostor obrovský vliv. Lidé cítí energie plynoucí z jednotlivých tónů i celkové skladby. Každá skladba je svojí energií výjimečná a nenahraditelná. Hudba duchovně tvoří vše kolem vás. Lidé toto tvoření vnímají jako vnitřní pocity, které cítí při poslechu hudby i jednotlivých tónů. Mnohokrát se v historii lidstva stalo, že hudba byla zneužita pro tvoření zla, temných myšlenek, manipulování s Přírodou, lidmi, dalšími bytostmi. Nyní je svět přesycen temnou hudbou, která skrytě i veřejně manipuluje.

 

Každá čistá skladba, která vznikne a zazní, je ryzí energií, která dokáže silně prozářit ztemnělý svět. Skutečná čistá hudba dokáže předat vnitřní souznění a energetické napojení na čistou sféru, z které pochází. Skutečně harmonické, tvořivé zvuky s nejvyšší mírou harmonie a čistoty dokáže zaznamenat a přenést do hmoty opět pouze člověk, který je sám  vyladěn do Světla a svojí vnitřní harmonií přirozeně dosáhne až k  čistým sférám, s kterými se dokáže propojit.

 

Mnozí největší skladatelé sami pocítili dotek těchto čistých sfér, a mohli tak přenést do hmoty velmi silné skladby. Ty měly za úkol ve velkém měřítku pozitivně ovlivnit vývoj světa, společnosti. Měly podpořit přirozené zdravé postoje člověka, jeho stabilitu a svobodu. Tak v historii vznikala díla s obrovskou pozitivní energií a tvořivou sílou, která obsahují velké množství informačních bioenergií.   

Vše, co bylo v tomto světě stvořeno, je zaznamenáno v morfických polích Planety. Svět je nyní přesycen (zahuštěn) temnými energiemi vycházejícími mimo jiné z hudby, která je ovlivněná a nemá dostatečnou čistotu. Ovládnutá nebo zmanipulovaná hudba je totiž pevně spojena s temnými systémy, které skrz tuto hudbu řídí ty, kteří jsou ochotni jí naslouchat. Posloucháním takto ovlivněné hudby a jejím pouštěním do prostoru podporujete své ukotvení na temnou stranu. Tato ovlivněná hudba a její skryté pozadí pak ovládá nejenom lidi, ale i Přírodu. Nepodporujte proto zakořenění temných energií a temných šumů ve hmotě.

K tvé otázce na flétnu a tvé hraní. Flétna, kterou sis pořídila je skutečně velmi čistá. Hraním na tuto flétnu můžeš zaplňovat prostory, které byly původně zaneseny temnými energiemi.  Nyní, po jejich pročištění, je potřeba zaplnit je harmonií a čistými energiemi. Současně vznikají i nové duchovní prostory, které mají skutečně pravotočivou podstatu. Čistí lidé na NDC mají možnost zaplnit je svou čistou tvůrčí činností.

U jakéhokoli pozitivního tvoření a zaplňování prostoru světelnými energiemi opět platí, že člověk musí být vyladěn co nejvýše ve Světle tak, aby byl schopen nezkresleně přenést potřebné energie a impulzy v různých podobách do hmoty. To platí i u tebe. Pouze pokud budeš dostatečně v klidu, stabilní a vyladěná co nejvýše ve Světle, budeš schopna zaznamenat a zahrát přesně ty tóny, rytmus, barvu tónu, které jsou aktuálně potřebné.

Navaž tedy na své dovednosti hry na flétnu z tohoto života a otevři své vnímání tomuto pro tebe novému způsobu přenosu informačních bioenergií (novému typu komunikace). Každé tvoření je totiž svým způsobem předávání informací odněkud někam. U vás (lidí na NDC) z čisté duchovní roviny do hmoty zde na Zemi.

 

Před tím, než cokoli začneš tvořit, můžeš k vlastnímu co nejvyššímu vyladění použít prosbu:

 

„Prosím o napojení na čisté světelné energie od spojených Sil Světla a světelných sfér, které mě posílají čisté impulzy k tvoření (hraní, malování, komunikaci). Děkuji.“ 

 

To je pro tuto chvíli vše.“     Děkuji.


Karmická očista každého člověka pomáhá vývoji světa

Spojené Síly Světla, prosím vás o informace o dalším obnažování mých karmických vrstev. Co je v tomto směru důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23. 10. 2011)

 

Karma: „Vnímám tě. Některé karmické vrstvy je u člověka možné obnažit až po dosáhnutí jeho nejvyššího vnitřního vyladění. Až tehdy je člověk schopen tuto silnou karmickou očistu ustát a zpracovat. Vím, že to pro tebe není jednoduché, ale i tato tvoje očista je v tuto chvíli velmi podstatná a důležitá. Dává ostatním naději ve vlastní schopnost překonat určité bariéry na jejich cestě k plnému pročištění jejich bytostí.

 

Každý svým vzestupem ve Světle a vlastním pročišťováním pomáhá nynějšímu vývoji a vzniku spravedlivých zítřků. Čeká se na to, až se od minulých vazeb na magickou špičku, která je po věky zneužívala a energeticky využívala, zcela pročistí dostatečné množství lidí.

 

Ty jsi jedna z těch, kteří k tomu mají v tuto chvíli nejvyšší předpoklady.“    Děkuji.


Dochází k odřezávání bytostí Světla na NDC od temných energií

Spojené Síly Světla, proč u mě probíhá tak silná očista? Jde o silné čištění způsobené tím, že bořím temné straně její stabilní, jisté, teplé místečko zde na Zemi? O co jde? Děkuji. (Duchovní komunikace (asi) z 24. 10. 2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Zdravím tě. Neustále ze svého nadhledu pozorujeme, k čemu v poslední době u vás dochází. Jde o skutečně velmi silné odtrhávání, doslova odřezávání bytostí světla na NDC od temných přízí a temných energií, které do nich byly během věků vědomě nebo nevědomě zapředeny. Tvoje silné čištění a s ním spjaté nepříjemné pocity jsou způsobeny tímto čištěním a tvojí zvýšenou vnímavostí na tyto energie. Současně jsi doslova rvána co nejvýše do Světla tak, abys byla schopna se spojit s dalšími světelnými sférami, které svými čistými energiemi mohou pomoci s aktuálním vývojem a bojem s temnou stranou.

Vše běží na plné obrátky. Lidé na NDC se rozpomínají na svoji minulost a svůj skutečný původ. Začínají čistě tvořit, a tak konečně zaplňovat tento svět (hmotu) čistými, harmonickými energiemi, které likvidují vše stagnující a temné v různých vrstvách a energetických hladinách.

Jdeš čelem proti zdi (proti magii, všemu temnému, proti šedi všeho zažitého, proti stereotypu). Bouráš čistým způsobem to, co je přežité a nepotřebné, stejně tak jako všichni ostatní, kdo jsou součástí NDC.“    Děkuji.


Toto období je pro většinu bytostí problematické a velmi náročné

Oslovuji Spojené Síly Světla, jaká je aktuální situace? Co je teď důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27. 10. 2011)

 

Příroda: „Dochází k dalšímu, extrémně silnému čištění a obnažování složitých, velmi spletitých vrstev. To platí i pro tebe.

Toto období je pro většinu lidí (zejména lidí na NDC) velmi problematické a náročné. Obnažující se vrstvy způsobují velmi nepříjemné stavy – bolesti, pocity úzkosti. Přes toto všechno je důležité nepodléhat vnitřnímu rozladění a zákeřným nástrahám temné strany. Především v těžkém období se skutečně ukazuje, jak to kdo s vlastní očistou myslí vážně. Nejde se vyhnout těmto nepříznivým zkouškám vlastní vytrvalosti a vůle vydržet a udržet si etické hodnoty a vlastní světelné nastavení, na kterém jste mnohdy pracovali léta.

 

Nynější stav je pouze přechodná fáze. Tak jako po noci přichází den, tak přijde i klidnější, stabilnější, méně náročné období po těchto náročných a těžkých dnech, týdnech. Opět vás i Přírodu potěší Světlo, které vás naplní, prosvětlí vnitřním klidem a harmonií. Neschovávejte se před touto nynější očistou, nebraňte to, co jste v minulosti zastávali nebo získali nepřirozeně, co nemá pro tento vývoj smysl a spíše ho brzdí. Otevírejte se dobrovolně čistým světelným energiím, které z vás dolují vše nevhodné a nepotřebné. Nyní jde o vaši vytrvalost v tomto počínání. Právě nyní se odhaluje, kdo za koho kope, kdo za koho pracuje, kdo koho podporuje. Neupadejte do vnitřní melancholie a splínu, že je nynější situace náročná, že ji neustojíte. Máte plnou podporu Světelných Sil, které nad vámi drží ochrannou ruku a pečují o vás tak, jak vy pečujete o sebe, druhé, své okolí i Přírodu.“   

 

Děkuji. 

© Ivana Zámečníková, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 186
  • 21
  • 18
  • 17
  • 26

Celkový počet hlasů: 268