Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Přirozené zlepšování duchovního vnímání při světelném vzestupu

Přirozené zlepšování duchovního vnímání při světelném vzestupu

Ivana Zámečníková Vloženo 18.7.2012
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z května 2012

Nové možnosti vnímání na cestě světelného vzestupu

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které jsou pro mě důležité. Zejména o informace, z jakého důvodu jsem dnes začala vnímat hlubší struktury fyzického těla koní, psů, krav apod. Je to čisté světelné vnímání? Nebo je vhodné se tohoto vnímání vzdát. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5. 5. 2012)

 

Karma: „Tyto schopnosti prohloubeného vnímání ti byly předány za účelem ještě kvalitnějšího definování a diagnostikování problémů lidí na NDC. Je možné, abys tyto své schopnosti trénovala a rozšiřovala si tak pole působnosti a možnosti dosahu energií Sil Světla, které skrz tebe plynou. Nejde o schopnosti, které by ti byly předány temnou stranou. Tyto nové schopnosti vám mají pomoci s dalšími posuny, které je potřeba diagnostikovat, a s pochopením různých souvislostí, příčin a dalších následků.

 

Každý při svém vzestupu ve Světle získává takové schopnosti, které jsou důležité pro jeho další posun, pro uskutečnění a zvládnutí jeho úkolů, které se mu v životě otevírají. Pokud člověk bude směřovat správným směrem a bude důsledně pracovat na svém úkolu, dojde k vytváření optimálních podmínek pro celý vývoj.

 

Z jakého důvodu jsou tyto nové schopnosti důležité?

V tuto chvíli bylo potřeba, aby ses dostala k těmto svých schopnostem, které vám mají obecně pomoci. A abys je používala s vědomým souhlasem lidí k diagnostice problémů jak karmických, tak fyzických. Lépe pak může dojít k zjištění skutečných příčin různých nemocí, nerovnováh v lidském těle, problémů v jejich životě. Na základě těchto zásadních informací o prvotních příčinách nepříznivých situací v životě pak člověk může pochopit, na co se ještě zaměřit, co je vhodné dělat, či nedělat, čemu se vyhýbat. Tak na sobě člověk může začít lépe pracovat. Pochopí, z jakého důvodu některé fyzické problémy v životě má.

Dále může dojít k přesnějšímu přenosu a následnému nasměrování energií Sila Světla skrz tebe při pomoci druhým lidem. Do přesných oblastí ve fyzickém těle, ve kterých je působení světelných energií nejvíce potřeba. Problematické oblasti pak již obsahují vlastní informace (informační bioenergie) o tom, z jakého důvodu vznikly různé disharmonie a co je potřebné změnit, aby došlo k dostatečnému zpracování problémů, které jsou spojeny s touto oblastí. 

Předpokladem pomoci lidem stále zůstává jejich osobní práce na světelném vzestupu

Předpokladem k použití těchto nových možností je ovšem důsledná práce člověka na svém světelném vzestupu, na vyladění čaker a na nastartování přirozeného soustavného karmického čištění. Síly Světla zpracovávají a léčí právě ten problém, který je aktuálně nejvhodnější řešit. Může jít i o zpracovávání různých duchovních úrovní nemocí. O jakési povzbuzení, nakopnutí energiemi směrem k vlastní přirozené regeneraci těla, která je u mnohých často jejich vlastním rozhodnutím zablokovaná.“

 

IZ: Děkuji.

Stále platí, že světelný vzestup nemůže být jen chvilkovou záležitostí

IZ: Karmo, prosím tě, bude možné toto mé vnímání použít i při problémech nervového původu nebo při rakovině a při léčbě podobných zákeřných nemocí?

 

Karma: „Ano. Nezbytné ovšem je, aby ses sama pročistila, vyladila ještě do vyšších duchovních úrovní. Aby skrz tebe mohly procházet ještě silnější energie vysokých sfér, které mají možnost a potřebnou sílu pro zásah do hutnější hmoty. To přinese další možnosti k podpoře vyřešení (zharmonizování do optima duchovně i fyzicky) problémů člověka a zpracování dalších karmických přehmatů a vrstev. Jde o detailnější možnost zpracování jemnějších či zbytkových karmických vrstev či o podporu vlastního zpracování chybných postojů člověkem.

 

Pokud však člověk přestane s vlastní prací na světelném vzestupu, neudrží si své vyladění. Často ztratí své zpracované a změněné postoje, které si vybudoval a spadne zpět do svého původního nevhodného nastavení. Opět tedy platí, že vlastní světelný vzestup (práce na sobě) není jen chvilkovou záležitostí. Je potřeba neustále zpracovávat přicházející příležitosti a zkoušky. Vydávat ze sebe vše temné a nepřirozené, co se při karmické očistě obnažilo. Jinak se člověk neudrží v rychlém proudu, ve vývoji, který nyní probíhá.“


Nové schopnosti přirozeně získává ten, kdo je k plnění svých úkolů potřebuje          

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které jsou pro mě dnes aktuální. Jak je to s mým vnímáním? Proč mám v poslední době kvalitnější a přesnější vnímání? Z jakého důvodu? Čím to vzniklo? Děkuji. (Duchovní komunikace z 8. 5. 2012)

 

Karma: „Jde o zdokonalování a vylepšování tvého vnímání. Neb je ho v určitých situacích potřeba. Jde především o situace, které jsou propojené s karmickou očistou a řešením zapadlých karmických vrstev a chybných postojů zejména při masážích lidí na NDC, kteří se aktivně karmicky čistí. Pokud bys nevnímala, co je potřebné pročistit, na čem se pracuje, nebylo by možné tyto vrstvy zcela pročistit a rozpustit.

 

Tato tvá schopnost se postupně s tvým vzestupem ve Světle a s  pravidelným procvičováním tvého vnímání  neustále zdokonaluje a upřesňuje i v hlubších úrovních. Tuto schopnost máš v sobě ukrytou z důvodu plnění úkolu, který je pro tebe připraven. Toto nové čisté světelné vnímání potřebuješ ke své nynější a případné budoucí práci. Proto ho máš.

 

Pokud člověk nemá úkoly, při kterých je potřebné velmi kvalitní vnímání, není potřeba u něj duchovní vnímání rozvíjet v tak kvalitní míře. Stačí mu takové duchovní vnímání, které sám potřebuje vzhledem ke své situaci a úkolům. Stejně tak to platí pro duchovní komunikaci, kreslení, hru na nástroje, zpěv, jakoukoli tvůrčí práci.

 

Nových možností vnímání je důležité pravidelně a smysluplně využívat

Je potřeba své duchovní vnímání používat. Kontrolovat si duchovně, co se děje, co je pro člověka v tu chvíli nejvhodnější. Jedině tak se stane pro člověka jeho duchovní vnímání přirozenou součástí jeho života. Jde o jakýsi šestý smysl.

 

Stejně jako vás do nosu praští určitá vůně, stejně byste měli zaznamenat změny v energetickém poli v prostředí kolem vás. Např. změny energií kolem vás z důsledku energetického útoku či vysávání nebo obnažení karmických vrstev, přítomnost různých elektromagnetických zlomů, z kterých prýští levotočivá bioenergie, na kterých není vhodné se pohybovat či zde být, či naopak vycítění přirozených velmi pozitivních míst doslova zaplavených pravotočivými světelnými bioenergiemi, které mají silný harmonizační a stabilizační účinek.

Nové možnosti vnímání nepřicházejí automaticky každému člověku

Nic vám ovšem nepřijde z čista jasna. Vše má svůj význam, hlubší smysl. Pokud nemáte dostatečné vnímání, je to obvykle z nějakého důvodu. Buď jste si vnímání sami z nějaké obavy zablokovali, nebo ho do určité míry zatím nepotřebujete, je to pro vás rizikové.

 

Pokud budete stále otevřeni, tak až budete potřebovat kvalitnější a přesnější vnímání, projeví a obnaží se postupně samo. Neustále je však vhodné své vnímání, ať je jakkoli silné, používat a zkoušet. Stejně jako duchovní komunikaci. To samozřejmě platí pro lidi na NDC, kteří své vnímání získali čistou poctivou prací na sobě a karmickou očistou, vzdáním se jakékoli magie.

Nepřirozeně získaného vnímání je naopak důležité se na světelné cestě vzdát

Naopak ti, kteří své vnímání mají získané nepřirozeně, např. které pochází z minulosti, či ho získali pomocí různých úpisů či kamufláží, by se tohoto vnímání měli co nejdříve nadobro vzdát. Důslednou prací na sobě (dle doporučení NDC) se naopak otevřít možnosti vlastního posunu z původního pádu směrem ke světelnému vzestupu.“


Bezpodmínečně zásadní je zjišťování situace hlavních čaker

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které jsou nyní aktuální. Děkuji. (Duchovní komunikace z 25. 5. 2012)

 

Centrální Karma nového vývoje: „U některých z vás dochází k dosažení další vyšší duchovní úrovně. Ta přinese další možnosti, jak čistě světelně bez jakýchkoli magických pomůcek nebo nepřirozeného vnímání získat detailnější informace o případném zdravotním stavu – disharmoniích v duchovních tělech u lidí. Sama u sebe již vnímáš, že se ti rozšířil záběr vnímání. Nyní již dokážeš detailněji vnímat hlavní, ale i vedlejší čakry, které jsou také součástí člověka, např. vedlejší čakry u větších kloubů.

 

Bezpodmínečně zásadní je situace hlavních čaker, které u člověka určují celkové vnímání reality, okolí i sebe. Které umožňují přijímat pravotočivé bioenergie a poté je předávat jednotlivým orgánům fyzického těla.

 

Také harmonizování vedlejších čaker umožní zlepšit zdravotní stav

Také vedlejší čakry však mohou být různě vychýleny z optimální harmonie. Harmonizováním energiemi Sil Světla samozřejmě dochází k vylaďování i těchto drobnějších vírů – vedlejších čaker. Sama u lidí, kteří nejsou na NDC a přicházejí k tobě, abys jim pomohla s rehabilitací, vnímáš, že mají po různých úrazech, blokacích u kloubů tyto čakry vychýlené a deformované.

Cílem lidí, kteří vyhledávají pomoc fyzioterapeutů je, aby se jim zlepšil především jejich hmotný stav. Je ovšem potřeba, aby tito lidé sami začaly zpracovávat i duchovní deformace, otisky tohoto zranění až na duchovní úrovni, a především aby začali řešit své karmické zatížení.

Podobné je to i v případě návštěv lékařů, léčitelů, homeopatů, apod. Lidé očekávají především hmotný výsledek. Je však potřebné neřešit pouze důsledek karmického zatížení, ale skutečně se vlastní snahou a omluvou vyvázat z vlastního karmického přehmatu. A dále  také přetvářet svoje vlastní nastavení tak, aby se podobné přehmaty již neopakovaly.

Postupně se rýsuje nová možnost přetvoření základů medicíny

Postupem času by mělo být možné postavit, vybudovat, medicínu, rehabilitaci, ošetřovatelství na čistých základech, kdy se skutečně bude řešit situace člověka nejdříve jeho prací na sobě – na změně v jeho životě, jeho nastavení apod. Až poté bude možné pracovat na nápravě jeho problémů na duchovní i hmotné úrovni.

 

V této době již existují směry, kdy je ke každé nemoci přiřazeno to, co člověk nemá v životě zvládnuté, zpracované. Tyto systémy jsou však opět podbarveny, zahákovány temnými systémy. Které parazitují na těchto systémech i na lidech, kteří se tímto tématem zabývají, a přitom sami nejsou na cestě světelného vzestupu. Opět u těchto směrů nejde o skutečný celostní pohled na člověka. Nepočítá se s tím, že možnou příčinou problémů může být obnažená karmická vrstva, kterou je potřeba pochopit a zpracovat. Ani s tím, že je nezbytné bez výjimky každodenně pracovat na svém světelném vzestupu.

Čisté světelné vnímání umožňuje získat objektivní obraz o člověku

Prostřednictvím čistého světelného vnímání, které nebylo získáno mimo pořadí, ale poctivou prací na svém vzestupu, lze získat objektivní obraz o člověku. O jeho energetické situaci, funkčnosti čaker, obnažených karmických vrstvách, případných blocích, deformacích v jednání, disharmonii v různých postojích, problémech, které jsou promítnuty do duchovních těl.

 

Detailnější informace lze získat pouze s vědomím a souhlasem člověka, kterého vyšetřujete, a navíc pouze za určitých splněných podmínek. Tento celistvý pohled, kdy jde kontrolovat, zda se vše potřebné pročistilo, vyřešilo, dokončilo, je konečně tím pohledem, který může nahradit nynější medicínu, která je postavená na temných kolosech ovládání lidí prostřednictvím magie skrze léky, přístroje, lékařské metody vyšetřování a stanovování diagnózy, zdravotní pomůcky nejrůznějšího typu apod.

 

Vaše detailnější vnímání také umožňuje Silám Světla pečlivěji a přesněji zpracovávat to, co se obnažilo, co je třeba řešit. Takže mezi vámi probíhá velmi silná vzájemná spolupráce.“

 

IZ: Děkuji.   

© Ivana Zámečníková, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 183
  • 23
  • 19
  • 16
  • 15

Celkový počet hlasů: 256