Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5.dimenze

54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5.dimenze

Jiří Novák Vloženo 20.9.2012
Jiří Novák

Knihy Jamese Redfielda mají zásadní přínos, i tento autor však převzal některé nesprávné teze Staré cesty. Myšlenka řídnutí hmoty zvyšováním frekvencí prolíná celou naší historií. Přitom převedení člověka do neviditelné podoby není pouhou fikcí. Cesta ředění hmoty je však cestou magie nebo mimozemské technologické magie. Pro dnešního člověka 2. typu znamená znásilnění jeho duchovní podstaty. Klíčem k odhmotnění je dostatečný stupeň fungování na živlové energie, tím však běžný pozemšťan nedisponuje a ani disponovat nemá. Údajná Kristova cesta, kterou Ježíš ve skutečnosti neprošel. Všeobecně rozšiřovaný pojem Kristovo vědomí je pouhou iluzí. Co říká Stará duchovní cesta o Kristově vědomí? Jaké jsou zásadní omyly podobných propagací Kristova vědomí? Hmotná rovina již v evoluci trvale zůstane. Co přináší zvyšování frekvencí světelných bioenergií hmotnému tělu? A co duchovní stránce člověka?

Zásadní přínos knih Jamese Redfielda

Jamese Redfielda si jako autora nesmírně vážím a zejména jeho první dvě knihy Celestýnské proroctví a Desáté proroctví pro mne znamenaly mimořádný přínos. Je jedním z mála dnešních autorů, jejichž knihy mají vysokou hladinu pravdivosti vzhledem k dnešnímu vývoji, který na Zemi skrytě probíhá.

Například celková pravdivost informací uvedených v jeho první knize Celestýnské proroctví vůči skutečnému dnešnímu vývoji na Zemi je podle Přírody kolem 80%. Ze stejného pohledu je pravdivost jeho druhé knihy Desáté proroctví kolem 82%. Což je v rámci toho všeho, co nám dnešní knižní trh nabízí, velmi vysoké.

James Redfield však převzal i některé nesprávné teze Staré cesty

Přes vysokou pravdivost však i tento autor přejal některé zásadní mylné teze Staré duchovní cesty. A proč jsem si vybral jako vodítko pro tento článek právě první dvě knihy Jamese Redfielda? Protože v nich autor rozepisuje to, o čem bude tento článek, naprosto jasně a srozumitelně. Na rozdíl od mnoha webových stránek, které často používají nic neříkající formulace plné vzletných slov. Samotná podstata jejich sdělení však není vůbec zřejmá.

Rovněž poslední Redfieldova kniha Dvanáctý vhled, jejíž pravdivost podle Přírody také přesahuje 80 %, obsáhle rozebírá a propaguje vztah s astrálem a přechod do neviditelnosti. Více o této nové knize bylo v textech 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Důležitý je zejména následující příklad převzatý z  knihy Celestýnské proroctví (str. 252):

„Devátý vhled,“ pokračovala Julia, „říká, že jak my lidé pokračujeme ve zvyšování svých vibrací, začne se dít udivující věc. Celé skupiny lidí, jakmile dosáhnou určité úrovně, se najednou stanou neviditelnými těm, kteří ještě vibrují na nižší úrovni. Lidem na téhle nižší úrovni se bude zdát, že tamti prostě zmizeli, ale skupina sama to bude pociťovat, jako by pořád byli přímo tady – jenom se budou cítit lehčí.“

Když Julia mluvila, všiml jsem si, že její obličej a tělo se nějak mění. Tělo na sebe bralo vlastnosti energetického pole. Její rysy byly ještě jasné a určité, ale už jsem se nedíval na svaly a kůži. Vypadala, jako by byla udělaná z čistého světla, které z ní vyzařovalo… K mému údivu všechno vypadalo takhle: pyramidy, kameny pod našima nohama, okolní les, moje ruce. Krása, kterou jsem dokázal vnímat, se zvýšila nade všechno, co jsem zažil předtím…“

Autor chtěl touto citací jasně naznačit, že zvyšováním vnitřní čistoty a frekvence vnitřní energie začne hmota jakoby řídnout a postupně se měnit do podoby energetického pole, až se nakonec člověk stane pro běžné lidi zcela neviditelným. To je první zásadní myšlenka, která je z  duchovního nadhledu na pozici Nové duchovní cesty jednoznačně nepravdivá. Ještě se k tomu v tomto textu dostaneme detailněji.

Myšlenka řídnutí hmoty zvyšováním frekvencí není nová

Myšlenka postupného přechodu zrozeného člověka zvyšováním vnitřní frekvence až k neviditelnosti není v podání Jamese Redfielda zcela nová. Tato myšlenka pochází z mylného pochopení evoluce dřívějšími vedoucími Silami Světla a všemi dávnými civilizacemi 1. typu na Zemi. O vyšších stupních evoluce lidstva již bez potřeby hmotného těla mluví nejrůznější esoterní skupiny i tajné řády čerpající z dávných starých učení. A nakonec tyto ideje prosákly v různých podobách i do všech náboženství. Píše se o nebi, o vzetí na nebe, o návratu ke Stvořiteli, o různých stavech typu polobohů, bohů až k nirváně.

Zvláštní roli však v této problematice hrají Vesmírní lidé. Komu se někdy dostaly do rukou letáky a obrázky rozšiřované zde na Zemi lidmi z hnutí Ivo A. Bendy, kteří veřejně propagovali a podporovali Vesmírné lidi a byli s nimi v komunikačním spojení, pak si všiml, že právě na těchto obrázcích od Vesmírných lidí bylo jasně naznačeno postupné řídnutí hmoty. Kdy hmotné tělo člověka začne napřed mít podobu energetického pole, z energie utkaných struktur, až se postupně stane zcela neviditelným.

 

Právě Vesmírní lidé dokázali dovést dříve neurčité myšlenky o jakémsi vyšším stádiu evoluce do konkrétních popisů, detailních návodů, přesného rozčlenění pojmů. Zejména mimozemská učení jsou zdrojem detailních teorií, které jsou v dnešním světě stále ještě veřejně propagovány. V nich se hovoří o tom, jak tento přesun do vyššího stádia evoluce bude probíhat a jak je možné jej dosáhnout.

 

Převedení člověka do neviditelné podoby přitom není pouhou fikcí

Přitom řídnutí hmoty a zneviditelnění není pouhou fikcí, ani výmyslem, protože v minulosti bylo ve více případech jednoznačně popsáno nejen v mimozemském měřítku, ale i na naší Zemi. Například v jedné z knih, pravděpodobně šlo o román Frabato popisující život mága Frantriška Bardona nebo o některou z knih Ivo Wiesnera, je zmínka o tom, že když pro jakéhosi člověka ve Francii za druhé světové války přišlo gestapo a začalo bouchat na dveře, člověk ukrytý uvnitř dokázal z uzavřené místnosti zmizet. Takže když se gestapu podařilo proniknout dovnitř, našlo tam jen prázdnou místnost.

Je důležité podotknout, že taková možnost patří nebo patřila k vrcholné výbavě mimořádně vysoké magie a zdaleka jí nedisponoval každý běžný mág. V dalším textu se podívejme blíže na to, co je základem schopnosti odhmotnění či zneviditelnění a jaké předpoklady k tomu člověk potřebuje mít.

Přímý kontakt s mimozemskými bytostmi podle Stevena M. Greera

Další případ popsal Steven M. Greer, o jehož aktivitách jsem uvedl více v článku 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení? Z faktů uvedených v tomto článku vyplývá, že Steven M. Greer, podobně jako Ivo A. Benda, patří mezi ty jedince, kteří jednoznačně obhajují všechny aktivity Vesmírných lidí. Jeho pohled je tedy poněkud jednostranný, protože za vším špatným, co se zde na Zemi dělo, vidí pozemské tajné síly, což neodpovídá skutečné realitě. Už to naznačuje, že je plně vnitřně ztotožněn s ideologií Vesmírných lidí a jejich systémem údajné „pomoci“ jiným civilizacím. O kterém jsem uvedl více kriticky zaměřených informací v textech 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Ve své knize Utajovaná pravda – zapovězené poznání, str. 203, popisuje Steven M. Greer následující událost, ke které došlo v době, když se setkal s kosmickou lodí mimozemských bytostí:

„Kontaktní místo se nacházelo zhruba ve výšce tří tisíc metrů… Když jsme dorazili na místo – kruhový palouk uprostřed stálezelených stromů a keříků – uviděli jsme obrys korábu. Nebyl ještě zcela zhmotněn, ale byl kruhový, zářivý a rozeznatelný – jedna polovina z něho již byla v tomto světě, zatímco druhá za průsečíkem světla. Byl transdimenzní – částečně materializovaný a částečně ne, polovina astrální a polovina materiální. Když jsme přistoupili blíže, všimli jsme si, že kolem něho sedí v půlkruhu skupina světelných bytostí. Došel jsem k určitému místu a náhle se nad mou hlavou rozzářilo jasné, třpytivé světlo. Zůstal jsem na tom místě stát…“

Již tato první část citace naznačuje, že kosmické koráby mimozemšťanů běžně procházejí procesem zhmotnění i odhmotnění. Je to výsledkem rozsáhlé, ale pro ně naprosto běžné, umělé technologické výbavy, prostřednictvím které mohou mimozemšťané ovlivňovat hmotu i duchovní pozadí světa. A totéž dokážou provádět nejen s kosmickými koráby, ale i sami se sebou, se svými bytostmi. Proto se mohli nepoznáni v neviditelné podobě pohybovat mezi námi a vnímaly je pouze bytosti s plně rozvinutým duchovním vnímáním. Nebo se naopak mohli plně materializovat a pak je vnímal každý. Detaily o tom byly v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

 

„Přistupoval jsem k jedné té bytosti za druhou a napojoval se na ně. Bylo jasné, že se jedná o staré, velmi vážené a osvícené vůdce. Každý z nich byl z jiné sluneční soustavy. V okamžiku, když jsem se napojoval na ty bytosti, tak jsem byl ve stavu božského vědomí…

Přistupoval jsem ke každému z mimozemšťanů zvlášť, vzdal každému čest a přivítal je na Zemi… V jednom okamžiku se lidem z mé skupiny zdálo, jako bych zmizel. Někteří z nich mě vůbec neviděli, zatímco jiní viděli skrze mě, jako bych byl průhledný. Cítil jsem se být probuzen k životu, lehčí, u vytržení. Moje vibrační frekvence byla tak vysoká, že jsem se mohl vznést a levitovat nebo prostě zmizet. Já jsem měl pocit, že jsem tam plně fyzicky přítomen, ale lidé viděli skrze mě. Trvalo to asi hodinu a půl nebo i déle…“

Předchozí citovaný úsek pak naznačuje, že určitá energie vyzařovaná z mimozemských bytostí i mimozemského korábu měla podobný účinek částečné dematerializace i na bytost pana Greera. On však potřeboval v sobě mít určité předpoklady, aby mimozemské energie právě takto na něj působily. Důležité je podotknout, že Steven M. Greer představoval člověka, který byl schopen se plně naladit na mimozemské energie a jakoby se s těmito bytostmi dokonale ztotožnit. Spojit se telepaticky s nimi, dokonce je pozvat na okamžité setkání. Takže dalším poznatkem je, že mimozemšťané nebo na Zemi zrození lidé, kteří se dokážou dokonale naladit na Vesmírné lidi a energeticky se s nimi ztotožnit, dokážou projít tímto procesem odhmotnění a postupné neviditelnosti.

Cesta ředění hmoty je však cestou magie

Zůstává teď otázkou, zda tento proces popsaný Stevenem M. Greerem je skutečně procesem naznačujícím mimořádnou duchovní čistotu, evoluční pokročilost a vyspělost lidských bytostí. Nebo jestli naopak představuje slepou uličku, která nevede civilizaci toto praktikující ke skutečné duchovní evoluci. Odpověď najdeme v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi. Ve kterých je naznačeno, kam až nakonec došli Vesmírní lidé schopní přecházet z plně materiální podoby do neviditelné astrální podoby. Co tyto všechny umělé technologie a další okolnosti jejich životů nakonec dokázaly udělat s jejich etikou.

 

Cesta postupného ředění hmoty vlastního hmotného těla není cestou světelného vzestupu, ani cestou k vyšší duchovní pokročilosti nás pozemšťanů. Cesta skutečného světelného vzestupu lidstva 2. typu rozhodně vede jinudy a s ředěním hmoty nemá nic společného. Pokud k něčemu takovému i v popisovaných skutečných událostech došlo nebo i opakovaně docházelo, vždy šlo o nepřirozený umělý proces, který byl vyvolán buď použitím pozemské magie, nebo technologické magie Vesmírných lidí.

 

Pozemská magie a technologická magie mimozemšťanů

O magii jako o principu duchovní práce a o výsledcích i následcích magické činnosti bylo více v článcích 16. Magie z pohledu historie, 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Vesmírní lidé sice nepoužívají podobně jako zdejší pozemšťané magické tvořivé systémy, k jejichž otevření či přenesení z minulosti by se dopracovali vytrvalým cvičením nebo přijmutím mimořádných privilegií před narozením. Mimozemšťané místo toho používají technologickou magii. Kdy totéž, co dokáže vyspělý pozemský mág umělou tvořivou silou, oni dokážou pomocí přístrojů. V článcích 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace jsem se například zmínil o umělém rozšiřování prostoru a vytváření paralelních prostorů. A dále o schopnosti transformovat své tělo z hmotné podoby do zářivě energetické podoby až třeba k naprosté neviditelnosti. A samozřejmě také naopak.

Takové schopnosti však nejsou výsledkem duchovní pokročilosti a mimořádného světelného vzestupu. Ale vyplývají z jiných počátečních možností, které tyto mimozemské civilizace od Tvůrců dostaly a dále z toho, jak těchto možností využily, nebo spíše zneužily na neoprávněnou umělou podporu své duchovní cesty.

 

Podstatné je, že samotný výsledek takového způsobu života Vesmírných lidí mluví za vše: Násilné vojenské akce na původně svobodných planetách. Nedobrovolné připojování jiných planet ke Galaktickému systému a vnucování svého stylu vývoje jiným civilizacím. Vytváření násilnických okupačních režimů. Všeobecně používané násilí, manipulace vedoucí až k likvidacím nepohodlných ras.

 

To vše se nám odkrylo při kontaktech s mimozemšťany v roce 2004 a následujících letech. A také z karmického čištění řady dnešních obyvatel Země, kteří byli v minulých životech Vesmírnými lidmi. A kteří byli nuceni z karmických důvodů zde na Zemi zůstat a zrodit se zde jako běžný pozemský člověk proto, že opakovaně neeticky a v rozporu s Vesmírným řádem zasahovali do pozemského vývoje.

Je nepřijatelné znásilňovat dnešní podstatu člověka 2. typu

K přechodu dnešního člověka do nehmotné podoby za pomoci rozsáhlé magické výbavy může dojít pouze za předpokladu, že bude zásadně zmanipulována, doslova znásilněna dnešní podstata člověka 2. typu, tak jak byla vytvořena morfickými poli Planety a jak se při každém dalším zrození přenáší na nově zrozenou bytost. Předpoklad k něčemu takovému mají lidé, kteří si vlivem silného vnitřního vztahu své bytosti k magii dokázali v rozporu s působením morfických polí přenést do tohoto života také určité prvky své dávné magické výbavy.

 

Dnešní vývoj na planetě Zemi však už bude pokračovat bez magie. To je zcela jasně zřejmé a bylo to podrobně rozebráno například v článcích 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?

 

Proto ani není a nebude na místě jakékoliv pošilhávání po ředění hmoty a dosažení touto cestou až postupné neviditelnosti. To, že mimozemšťané jsou nebo byli schopni prostřednictvím své technologické magie toto běžně provádět, ještě neznamená, že je to příznak jejich vyšší světelné duchovní pokročilosti. Je to výsledek jiné formy jejich bytostí a odlišné počáteční hmotné a duchovní výbavy, kterou jako civilizace dostali. Více o tom bylo v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

 

Jaká výbava je nezbytná ke schopnosti projít odhmotněním?

Podívejme se ještě podrobněji na potřebnou výbavu, která umožňuje projít postupným odhmotněním svého těla.

 

Aby člověk dokázal svoji bytost transformovat do nehmotné astrální podoby, potřebuje k tomu schopnost přijímat živlové energie, manipulovat se živly a se samotnou strukturou hmoty. Běžný pozemský člověk 2. typu, který nemá nic společného s magií, však funguje stoprocentně na bioenergie a nemá schopnost přijímat živlové energie. A už vůbec mu nepřísluší schopnost s živlovými energiemi manipulovat, ovládat je. Proto tato transformace pro něj reálná není.

 

Jedinou možností je projít procesem určitého znásilnění své bytosti a umělého vnucení sobě samému jiného způsobu fungování. A to formou určitého zasvěcení za pomoci nejrůznější umělé krystalové či spirálové techniky (Merkaba, Rahunta, mimozemské učení MCEO, apod.) nebo případně i jiných umělých technik a postupů.

 

To vše bylo podrobněji kriticky zhodnoceno v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy a v duchovní komunikaci s planetou Zemí Postoj planety Země k učení MCEO. Přitom se jedná o umělé technologie a postupy, které dnes stále ještě doporučují někteří duchovní učitelé zabývající se procesy přechodu do údajné 5. duchovní dimenze.

Klíčem k odhmotnění je dostatečný stupeň fungování na živlové energie

V článku 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace jsem vysvětlil, že zřejmě především právě stupeň či procento fungování bytosti na živlové energie odpovídá rozsahu tvořivých schopností a tím i možnostem projít procesem odhmotnění. Se světelným vzestupem to však nemá nic společného.

 

Čím vyšší procento živlových energií dokáže bytost přijímat a zpracovat, tím vyšší tvořivé schopnosti očividně má a tím snáze dokáže projít transformací do nehmotné astrální podoby.

 

V uvedeném článku jsem pro srovnání uvedl informace Přírody, jak fungovaly dávné civilizace 1. typu na naší Planetě v dobách své největší slávy a také některé dnešní mimozemské civilizace. Připomeňme si tyto údaje, které odpovídají běžnému průměru civilizací:

Atlanťané fungovali podle Přírody z 50 % na živlové energie a pouze z 50 % na bioenergie. Hyperborea: 30 % živlové, 70 % bioenergie. Lemurie: 10 % živlové, 90 % bioenergie. A dnešní vyspělý mág? Příroda uvádí 30 % živlové, 70 % bioenergie, nebude už proto dosahovat původní magické síly Atlanťanů.

Arkturiané v roce 2004 fungovali z 80 % na bioenergie a z 20 % na energie živlové. Ani to se neukázalo jako dostačující na udržení původních tvořivých schopností. Naproti tomu pro srovnání Vesmírní lidé Plejáďané z planety Erra svým vývojem dospěli k fungování z 30 % na bioenergie a ze 70 % na energie živlové. Jejich tvořivé duchovní schopnosti jsou proto podstatně vyšší a postupně se dopracovali k plné schopnosti měnit strukturu hmoty, zasahovat do struktury dimenzí i transformovat svoji tělesnou podobu, ve které se nám zjevují. To vše jsem naznačil také v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

 

Takže těmi, kdo mají nebo dříve měli schopnost manipulovat se živlovými energiemi i se strukturou hmoty jsou nebo byli jednak vyspělí pozemští mágové a před několika lety také Vesmírní lidé, kteří k tomu disponovali potřebnou technologickou výbavou. Tato umělá technologická výbava však fungovala především na ně. Aby tehdy bylo možné tuto výbavu použít také na běžného pozemšťana, potřeboval v dostatečně vysokém procentu fungovat na živlové energie.

 

Většina dnešních pozemšťanů není schopna projít procesem odhmotnění

Proto ne každého pozemšťana byli mimozemšťané schopni transformovat a unést do své kosmické lodi nebo jej přijmout na své lodi na základě svého pozvání a jeho dobrovolného svolení. Například v mém případě se jim to nepodařilo, i když pokusy o to jsem před léty jasně vnímal. Zeptám se na tento údaj Přírody:

 

JN: Přírodo, prosím, v minimálně jakém procentu musí člověk fungovat na živlové energie, aby proces transformace do astrální podoby mohl proběhnout jednak samovolně a jednak za použití umělé techniky a energií Vesmírných lidí? (Duchovní komunikace ze 14.9.2012)

 

Příroda: „To co teď uvedu, jsou pouze rámcové průměrné údaje, které se mohou člověk od člověka lišit. Na to, aby člověk sám o sobě dokázal bez přerušení linie života projít transformací do astrální neviditelné podoby, potřebuje fungovat minimálně z 50% na živlové energie a tím pádem naopak maximálně z 50 % na bioenergie.

A na to, aby jej do astrální podoby dokázali převést Vesmírní lidé za pomoci svých technologií, potřebuje fungovat nejméně z 20% na živlové energie. To však drtivá většina dnešních pozemských lidí nesplňuje. Splňují to pouze jednak vyspělí pozemští mágové a dále mimozemské bytosti zrozené v dnešní době jako pozemští lidé, pokud si dokázali část této schopnosti převést z předchozích existencí. A není náhodou, že ti, kteří nejvíce v předcházejících letech propagovali Vesmírné lidi na Zemi, a kteří se s nimi dokázali dokonale energeticky ztotožnit, jsou zpravidla sami příslušníci mimozemských civilizací, kteří se museli z karmických důvodů zrodit na planetě Zemi v běžné pozemské podobě.“

Údajná Kristova cesta

Tento přechod z běžné viditelné formy nejprve do astrální podoby vytvořené ze světelných vláken a postupně až k naprosté neviditelnosti bývá často označován jako Kristova cesta. A uváděna jsou tvrzení, že aby něco takového člověk dokázal, potřebuje se dostat do stavu „Kristova vědomí“.

 

Pokračuji v citaci z knihy Celestýnské proroctví, str. 253:

„Když lidé začnou zvyšovat své vibrace na úroveň, kde je ostatní nedokážou uvidět,“ pokračovala Julia, „bude to signál, že překonáváme bariéru mezi tímto životem a jiným světem, ze kterého jsme přišli a do kterého odcházíme po smrti. Toto vědomé přecházení je cesta, ukázaná Kristem. Otevřel se energii, až byl tak lehký, že mohl chodit po vodě. Překonal smrt na této zemi a byl první, kdo přešel bariéru a rozšířil fyzický svět do duchovního. Jeho život ukázal, jak to udělat, a když se spojíme se stejným zdrojem, můžeme jít stejnou cestou, krok za krokem. V nějakém bodě bude každý člověk vibrovat dost na to, abychom mohli jít do nebe v naší původní podobě…“

Autor se domnívá, že tímto způsobem se vlastně překonává bariéra mezi touto hmotnou úrovní a mezi astrálním světem a jeho oddělenou posmrtnou dimenzí, kam člověk běžně odchází po překročení prahu fyzické smrti. Vychází z toho, že právě takovou cestu ukázal Ježíš Kristus před dvěma tisíci lety. Naznačil tím, že mezi oběma světy budeme moci volně přecházet, pokud dosáhneme určité duchovní vyspělosti.

 

Problémem je už to, že astrální svět označuje jako duchovní svět. Jako kdyby astrální svět byl jediným energetickým doplněním a současně jediným duchovním pozadím hmotné roviny.

 

Je logické, že se obvykle jako duchovní pozadí světa uvádí jen tato rovina, protože je člověku frekvenčně nejblíže a dál současný duchovní nadhled drtivé většiny pozemšťanů nesahá. Podrobně je toto téma rozvedeno v duchovní komunikaci Marie Mejdrové Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých? Více o dalších možných duchovních orientacích člověka uvedu v připravovaném textu 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I.

Ježíš ve skutečnosti žádnou takovou cestu neprošel

Druhým problémem je, že Ježíš žádnou takovou cestu neukázal. Protože to, co ve skutečnosti před dvěma tisíci lety proběhlo, se zásadně liší od popisu historie, který je uveden v řadě knih, a je přijímán mnohými světovými náboženstvími i duchovními esoterními směry.

 

Více o tom bylo v sérii článků o skutečných událostech života Ježíše Krista 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.

„Vhled říká,“ pokračovala Julia, „že většina jedinců dosáhne během třetího milénia této úrovně vibrace ve skupinách sestávajících z lidí, se kterými jsou nejvíc spojeni. Ale některé kultury v historii už takových vibrací dosáhly. Podle Devátého vhledu Mayové přešli všichni společně.“ (Celestýnské proroctví, str. 253)

Přesně tyto věty pak naznačují to, co se tvrdí i na mnoha jiných místech. Že přichází doba, kdy se duchovně pokročilí lidé budou postupně transformovat do nehmotné podoby, aby mohli přejít z našeho hmotného světa do nehmotné 5. duchovní úrovně. Tyto i jiné podobné informace mají souvislost s bytostí Ježíše Krista a s tím, co se podle tradic mělo dít s Ježíšem před dvěma tisíci lety, ale co se ve skutečnosti vůbec nestalo. Právě oficiální verze Ježíšova ukřižování a jeho nanebevzetí se staly nejpůsobivějším příkladem údajného přechodu do vyšší formy života v novodobé historii.

 

Vše to, co se říká o Ježíšovi, a co je založeno na tzv. Kristově vědomí, však vychází z nepravdivých informací o tehdejších událostech. A jak už jsem vícekrát uvedl: Vyjdeme-li z počáteční nepravdy, můžeme z toho odvodit jakýkoliv další nesmysl.

 

Kde je zdroj detailních teorií o Kristově vědomí?

V mnoha duchovních teoriích se tak hovoří o cestě ukázané Kristem, o Kristově vědomí, o kristovství, atd. Ve smyslu popisu určitého stavu vědomí, kterého potřebuje dnešní člověk dosáhnout, aby dokázal přejít z našeho světa do „nehmotné dimenze 5D“. Neboli aby se hmota jeho těla rozředila natolik, že se stane pro ostatní běžné občany naší Planety neviditelným.

Odkud všechny podobné informace pocházejí? Kde je tvůrčí dílna, která takové informace přetvořila do podrobné teorie a zveřejnila tuto teorii jako údajnou cestu pro pozemského člověka? Není potřeba dlouho pátrat, abychom se dostali k mimozemským zdrojům. V článku 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno? jsem podrobně analyzoval skutečný původ učení o dvanácti duchovních dimenzích, které je po celém světě všeobecně přijímáno. A to přesto, že neodpovídá skutečné situaci v duchovním pozadí našeho hmotného světa.

V původním zdroji, v textu „Dimensions – A Cosmology“ vytvořeném skupinou Starbuilders, který pochází z počátku 90. let 20. století (zřejmě z roku 1993), se o desáté dimenzi uvádí toto:

„Desátá dimenze - Pravda; Vesmír a jeho parametry

Desetirozměrné vědomí nazýváme “Kosmické” nebo “Kristovo vědomí.” Kristus je Desetirozměrná bytost, která promítnula své vědomí do lidské formy. Nebyla to metafora, když řekl: “Já jsem Pravda, Světlo a Cesta.” Desátá dimenze je Živá Pravda. Je také Světlem, které je obsažené ve všem. A konečně je to Cesta domů, zpět ke Stvořiteli.“

 

Podrobný kritický komentář k tomuto mimozemskému učení skupiny Starbuilders jsem uvedl v článcích   48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno? 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?,  48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Dalším informačním zdrojem, který operuje s pojmy Kristus a Kristovo vědomí, a který je zaměřen na údajný přechod lidstva do nehmotné 5. dimenze, je dnešní mimozemské učení MCEO, které má vazby již na dávnou Atlantidu, viz článek 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy a duchovní komunikace Marie Mejdrové Postoj planety Země k učení MCEO.

 

Takže téměř dvacet let staré mimozemské učení zaniklé skupiny Starbuilders a další mimozemské učení MCEO, které má kořeny již v dávné Atlantidě, patří k hlavním informačním zdrojům, které vlastně uměle „uzákonily“ Kristovo vědomí jako jednu z duchovních úrovní na cestě domů od hmoty zpět ke Stvořiteli.

 

Všeobecně rozšiřovaný pojem Kristovo vědomí je pouhou iluzí

Pojmem Kristovo vědomí jsem se doposud ve svých článcích podrobně nezabýval. Tento pojem vznikl jako reakce na popisované události, které proběhly před dvěma tisíci lety. Kdy člověk Ježíš údajně položil život za nás všechny, aby očistil část nebo dokonce celé karmické břímě lidstva. A poté byl vzkříšen a vyzdvihnut na nebe. Získal tak údajně schopnost přecházet mezi tímto hmotným světem a světem astrálním, kam se lidské bytosti běžně přemístí až po překročení prahu smrti. Z vyššího duchovního nadhledu na Nové duchovní cestě jsme postupně získali informace, že události před dvěma tisíci lety proběhly úplně jinak. Podrobné informace o tom již byly zveřejněny v článcích o Ježíšovi.

 

Z pohledu Nové duchovní cesty, která umožňuje podívat se na bytosti i na současné či dávné historické události z vysokého duchovního nadhledu, vypadá vše jinak. Pojem Kristovo vědomí s parametry, jak je veřejně uváděno, je ve skutečnosti pouhou iluzí. Iluzí, která vychází z nepravdivého popisu událostí před dvěma tisíci lety v období života Ježíše Krista.

 

Rozšiřovat vadné informace představuje závažný karmický problém

Mnohé webové stránky veřejně rozšiřují nic neříkající informace o Kristově vědomí. Mým cílem není kritizovat autory jednotlivých webů, kteří dělají to, o čem si myslí, že je správné. Nejsem soudcem těchto lidí, od toho je tady nová Karmická instituce. Proto neuvádím odkazy na tyto weby. Tyto dílčí citace uvádím pouze jako ukázku, v jakém stavu je dnešní informovanost o této problematice. Proto uvedu jen několik dílčích vět, které jsou pro toto období typické. Některé z nich se navíc na různých webech opakují proto, že je jeden opisuje od druhého. Aniž by kdokoliv dokázal přesně vysvětlit, co taková slova znamenají. Navíc se doporučuje vizualizace, tedy skrytá magie. Nebo někteří dokonce do tohoto vědomí za peníze zasvěcují – zaplatíš a zasvěcením tě jiný člověk vyzdvihne na úroveň Kristova vědomí. Jak úžasné a pohodlné.

 

Na tomto místě je důležité ještě jednou připomenout, že kdokoliv veřejně rozšiřuje podobné vadné informace, má vážný karmický problém. Takové informace totiž tlačí člověka ke světelnému pádu. Každý jejich veřejný propagátor se tak jednoznačně hlásí k podpoře temné strany světa, i když svými slovy mluví o něčem jiném. Podstatná však nejsou proklamovaná slova. Podstatnou se stává celková energie, která z jeho webových stránek vyzařuje, a která jde jednoznačně proti Světlu. A současně tím jde proti novému vývoji, proti Planetě, Přírodě i proti nově se formující karmické instituci.

 

Co říká Stará duchovní cesta o Kristově vědomí

„Kristovo Světlo je přítomné ve Vědomí Jednoty, nemá žádné spojení s historickými postavami, kromě toho, že všechny osvícené bytosti vyjadřují toto Božské Světlo ve světě.“

„Často jsou užitečné vizualizace. Impulz Kristova Světla si můžete představit jako zářivou Zlatou Řeku, proudící skrze vrchol vaší hlavy do Země; vytváří most ze Světla a spojuje vás se Vším Co Je… Je to nevídaná příležitost osít Zemi tím, co je svaté. Poté, co projdete tímto procesem a přijmete Zlaté Kristovo Světlo, se budete cítit více celiství…  Až bude Země posvěcená (prosvětlená), na planetě a ve všech bytostech,  které na ni žijí,  rozkvete Rovnováha, Živost a Láska.“

„Svaté Kristovo vědomí je naše vyšší já a vnitřní učitel, který iniciuje a vede naší duši na její cestě ke sjednocení s Bohem.“

„Příštích 14 dní je velmi důležitých, protože je to čas na přípravu k Návratu Kristova vědomí. Toto vědomí se vrací z lůna Matky Země do srdce Lidstva.“

„Aktivace Kristova Vědomí. Toto zasvěcení je určeno pouze mistrům energie NOVA JESUS v okamžiku, kdy se stanou mistry tohoto učení. Je určeno pouze pro tyto mistry právě proto, aby dále šířili světlo a lásku Ježíše Krista. Zasvěcenci ode mě obdrží systém zasvěcení a stávají se zároveň učiteli učení Ježíše Krista, které jim budu postupně předávat.“

„Ježíš Kristus se mnou pracoval a vedl mě od počátku mého zrození… zaktivovalo se mi Kristovo Vědomí a otevřel energetický potenciál k léčení naplno… Od roku… jsem zasvěcoval energie Ježíše s aktivací Kristova Vědomí. Ježíš tato staroatlantská zasvěcení také absolvoval… Systém léčení má 7. stupňů… Cena za zasvěcení: 3.500,-Kč“

„Toto vědomí poprvé ukázal Kristus v dobách, kdy chodil po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovo vědomí, je důsledkem duchovní alchymie… Pamatujte si, prosím, že neříkáme, že účelem je transformovat tmu ve Světlo či zlo v dobro. Temnota a Světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady, existují oba z milosti toho druhého… Konec vaší cesty nastane, až se stanete většími než dobro a zlo, Světlo a temnota. Až vytvoříte třetí energii, Kristovu energii, jež přijme a překoná oba aspekty. Rozšířili jste Boží stvoření. Vy budete Novým Stvořením Boha. Bůh překoná sám sebe, až se na Zemi plně zrodí Kristovo vědomí.“

„Je to Kristovo vědomí, nejčistší forma lásky Stvořitelovy duše, kterou vám nabízím.“

„Každý člověk má kolem sebe tzv. Světelné tělo (světelnou krystalickou mřížku, Mer-Ka-Ba), kterou je potřeba aktivovat - a tím dosáhnout stavu Kristova vědomí, což umožní proces návratu ke 12 řetězcům DNA.“

„Při novoluní 7. března 2008 (18:14 SEČ) dochází k dalšímu zrychlení propojování vědomí Země a Lidstva a k výměně světelných kódů mezi nimi. Podobá se to pohlavnímu aktu a zárodek, který při něm vzniká, se jmenuje Nová Země. Harmonická konvergence těchto dvou vědomí vydrží až do dalšího úplňku…  Je to úplněk, který nastává na Velký pátek, kdy před dvěma tisíciletími odešlo Kristovo vědomí do „hrobu“, čili do lůna Země. Teď se vrací a vstupuje zpět do Lidstva. Je světelným kódem, který putuje mezi Zemí a Lidstvem a tím se tato dvě vědomí propojují a tvoří Novou Zemi.“

Jaká je pravdivost předcházejících sdělení?

Ptám se Přírody, jaká je celková pravdivost předcházejících dílčích tvrzení o Kristově vědomí z pohledu dnešního vývoje, který skutečně na Zemi probíhá. Podle Přírody jsou to necelá 3 procenta, což naznačuje, že drtivou většinu z toho lze označit jako výmysl, nepravdu, manipulaci. Snahu odvést pozornost člověka hledajícího světelnou cestu jinam, do slepé uličky. Řada z těchto sdělení navíc představuje pouhou hru se vzletnými slovy, aniž by tomu mohl běžný člověk rozumět a pochopit, co tím vlastně chtěl autor říci.

Všimněte si například, jak je opět zásadně podceňován protiklad dobra a zla, Světla a Temnoty. Jaká strana vesmírné síly asi chce, aby se proti všudypřítomnému ovládání nebojovalo, ale aby se člověk postavil za toto ovládání a mlčky to sledoval a tvářil se, že je nad to povznesen? A nakonec vrcholný kousek z webových stránek: Zaplať a já tě zasvěcením dostanu nad obvyklé lapálie s ovládáním. Už se tě to nebude týkat. Budeš přece mít Kristovo vědomí. Kristus na to musel žít celý život a dokonce se i nechat ukřižovat. Ty to však dostaneš za pár tisíc.

 

Co k tomu celkově říci? Opět jde o zneužití jména, pozice a postavení konkrétní lidské bytosti, kterou známe z minulosti jako Ježíše Krista, k prosazování falešných cílů, záměrů, domněnek. K prosazování smířlivosti proti temným silám. K budování si svého vlastního duchovního byznysu. K prosazování naprosto klamných nepravdivých smyšlenek. A co je důležité, to vše vyplynulo z jediné lži, kterou bylo nepravdivé vylíčení událostí v období Ježíšova ukřižování. Nesprávné vysvětlení skutečných hmotných i duchovních důvodů a zároveň i následků tohoto aktu.

 

Jaké jsou zásadní omyly podobných propagací Kristova vědomí?

Využívání lží a nepravdivého líčení událostí v minulosti.

● Doprovázení pojmu Kristova vědomí skrytým i otevřeným používáním magie – ať už ve formě vizualizace, nebo dokonce ve formě otevřeného magického zákroku typu zasvěcení.

● Odklon od hmoty, úsilí hmotu definitivně v evoluci opustit.

● Propagování smířlivosti vůči temným silám a temným systémům.

 

Hmotná rovina již v evoluci trvale zůstane

Každý žijící člověk má svoji hmotnou a duchovní část. Hmotnou částí je jeho fyzické tělo. Duchovní částí je systém vnějších energetických těl a Vnitřní duchovní Já. V čem spočívá světelný vzestup pozemského člověka 2. typu? V tom, že bude zdokonalovat jak svoji duchovní, tak i hmotnou složku. Že dokáže dvojici hmotné a duchovní části, stejně jako u každé další protikladné doplňující se dvojice, vyladit co nejblíže k dokonalé vzájemné harmonii. Tedy co nejblíže k dokonalému vyladění obou částí v poměru 50 : 50. Což by mělo zahrnovat stejnou důležitost, stejné úsilí o péči, stejné příležitosti poskytované oběma částem, atd.

Více o tom bylo v textech 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II.

Znovu zde zopakuji základní fakta z článku 20A:

 

Duchovní vzestup člověka 2. typu probíhá pouze ve spojení s hmotným tělem. Lidé 2. typu se mimo hmotu nemohou dále vyvíjet. Hmota je tím nástrojem, který umožňuje vzestup a evoluci. My, kteří jsme bytostmi Světla, nemáme jinou možnost, jak duchovně růst, než být ve hmotě. Hmota je pro nás hlavním domovem, útočištěm, ale také cvičištěm a bojištěm. Právě v  možnosti vnitřního čištění a postupného odstraňování jakýchkoliv zlozvyků ze svého života je hmota nezastupitelná. Jedině dlouhodobá přítomnost ve hmotě tlačí člověka směrem k vyšším a vyšším hladinám harmonie.

 

Naopak každý člověk 2. typu, který dlouhodobě opustí fyzický svět a žije v nehmotných sférách, se přestává vylaďovat, čistit, harmonizovat. Z hlediska vývoje a vzestupu proto stagnuje. A za nějakou dobu se směr jeho evoluce obvykle převrátí v duchovní úpadek. Proto lidstvo ve svém dalším vývoji nemůže připustit, aby docházelo k postupnému opouštění hmoty a postupnému zvyšování důležitosti duchovního pozadí právě na úkor hmoty. Protože tudy pro nás cesta k vyšší světelné dokonalosti nevede.

 

Hmotné a duchovní tedy na cestě světelného vzestupu potřebujeme vyladit do naprosté vzájemné rovnováhy. Což je naprostý opak některých teorií Staré duchovní cesty, které hlásají, že lidstvo ve své další evoluci hmotu potřebuje opustit. Každá z obou vzájemně propojených částí, hmotné a duchovní, však potřebuje jiný způsob péče.

 

A co údajné chození Ježíše po vodě zaznamenané v Bibli?

Dále je zásadně nesprávné spojování odhmotnění hmotného těla s odstíněním gravitace a údajným chozením Ježíše po vodě. Je přece známo, že lidská magie dokáže manipulovat s elektrickými a magnetickými silami. A že dokáže odstínit i gravitaci. To je postup popsaný v učebnicích magie. A lze se domýšlet, že právě magické odstínění tíže bylo jednou z možností, jak přepravovat obrovské kamenné kvádry používané při stavbě egyptských pyramid.

Navíc v době, kdy Ježíš předvedl dalším učedníkům chození po vodě, již nešlo o skutečného Ježíše. Šlo totiž o období po Ježíšově ukřižování. Takže to, co bylo předvedeno, byla buď projekce ze strany Vesmírných lidí, nebo dokonce Ježíšovi se podobající dvojník z řad Vesmírných lidí. V obou případech by nebylo problémem něco takového předvést. Více o tom bylo v textech 52A. Počátky budování křesťanské církve, 52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí, 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti.

Co přináší zvyšování frekvencí světelných bioenergií hmotnému tělu?

Přirozené zvyšování frekvencí světelných duchovních energií přítomných ve hmotném těle člověka přináší vyšší stupeň dokonalosti a čistoty hmotného těla. A to se projevuje z dlouhodobého pohledu ve dvou zásadních rovinách.

 

  • Zaprvé, trvalým postupným zlepšováním vlastního zdraví, odstraňováním drobných i zásadních chronických neduhů, získáváním pocitu dostatku energie a celkové fyzické stability a odolnosti.

 

Přitom je důležité nepropadat panice v případě, když vlivem karmické očisty své bytosti od minulých přehmatů a škodlivých hmotných nebo duchovních vlivů může v  dočasných obdobích docházet naopak k určitému zesílení, zakutnění fyzických problémů, což je typické pro každý čistý způsob hmotné či duchovní detoxikace.

 

  • Zadruhé, postupným odkrýváním dalších doposud skrytých možností a schopností spojených s fyzickým tělem a hmotným mozkem. Například postupným zjemňováním a rozšiřováním původního vnímání, probouzením dalších smyslů pro vnímání duchovního pozadí světa a vlivů odtud plynoucích. A schopností tyto vlivy přenášet do hmoty a využít je ve hmotě ke světelné evoluci.

 

  • Až po určité době se nahromaděná kvantita dílčích změn přetaví u dostatečně vyladěných a mimořádně čistých světelných bytostí ve zcela novou kvalitu. A výsledkem bude dosažení určitého průlomu – razantního skokového zvýšení regeneračních schopností vlastního těla, které bude vycházet z probuzených dalších doposud skrytých sekvencí genetického programu. Skokové zvýšení regeneračních schopností těla pak logicky povede k zásadnímu prodloužení dosavadní délky věku těchto jednotlivců.

 

Naopak řídnutí hmoty, které představuje zásah do samotné struktury hmoty, nemusí mít nic společného se zvyšováním frekvencí světelných duchovních energií, dokonce může působit zcela opačným směrem. Jde totiž o zásah, který je typický pro umělé postupy vycházející z magie a přístrojové technologické magie. Nic z toho však již není pro dnešního člověka 2. typu přijatelné. Naopak jakékoliv používání magie nebo i umožnění jiným, aby na mne magií působili, cokoliv z toho tlačí dnešního člověka do duchovního pádu z pohledu Světla.

 

Navíc zkušenosti mnoha bytostí na Nové duchovní cestě potvrzují, že právě pobyt v hutné hmotě je velkou výhodou proti temným systémům. Právě z pozice hutné hmoty dokážeme temné systémy jasně rozpoznat a účinně s nimi bojovat. Z toho všeho vyplývá, že postupné ředění hutnosti hmoty by současně znamenalo pokles schopnosti odolávat temným systémům všeho druhu.

Co přináší zvyšování frekvencí duchovní stránce člověka?

A v čem spočívá větší dokonalost a čistota systému čaker a vnějších duchovních energetických těl? Opět lze rozlišit dva základní body. Vyšší světelná čistota přináší nárůst frekvencí, na které je duchovní část člověka naladěna (na tuto otázku jsem narazil v diskusi k článku 28A. Princip fungování čaker člověka). Zároveň však dochází ke změnám v celkové duchovní výbavě lidstva jako celku.

 

  • Zaprvé, každá čakra má vnitřní konfiguraci naladěnou na příjem určité základní frekvence bioenergie. Stejně tak každé úrovni vnějšího energetického těla odpovídá určitá základní frekvence bioenergie, na kterou je naladěno. Tato konfigurace zůstává po dobu celých etap života stabilní. Změna v příjmu k vyšším frekvencím se děje tím, že člověk navíc k původní základní frekvenci začne přijímat ještě vyšší harmonické tóny, to znamená vyšší oktávy původního základního tónu (je to z nauky o zvuku a hudbě). Původní tón o oktávu zvýšený má dvojnásobnou frekvenci, o dvě oktávy už je to čtyřnásobek původní frekvence, o tři oktávy osminásobek, atd. – to jsou vyšší harmonické tóny. Člověk, který nepřijímá pouze základní frekvenci, ale postupně je schopen v rámci bioenergií přijímat další a další vyšší harmonické tóny, tak přijímá „plnější“ zvuk Přírody a Univerza. Plnější ve smyslu bohatší, dávající možnost vnímat informace dalších vyšších úrovní.

 

Bioenergie vyšších oktáv frekvence poskytují přesnější a detailnější informace o fungování vnějšího světa. Dávají možnost „vidět“ do vnitřních principů fungování své vlastní bytosti i celého světa hlouběji a přesněji.

 

Kdo zná dvanáctistrunnou kytaru, ten si je vědom toho, že poskytuje „plnější“ zvuk. Protože místo jedné struny jsou tady vždy dvojice strun – jedna má základní tón a druhá ve dvou případech stejný tón a ve čtyřech zbývajících tón o oktávu vyšší. Zvuk takové kytary pak zní jinak – plněji tím, že zasahuje do mnohem širšího rozsahu frekvencí.

 

  • Zadruhé, pokud se člověk dostane na cestu neomezeného vzestupu, začnou se mu navíc tvořit další hlavní čakry. Určité změny ve výbavě hlavních čaker dokonce probíhají z historického pohledu „hromadně“, aby lidstvo dostalo novou výbavu umožňující změnit dosavadní nevyhovující styl vývoje.

 

Bližší informace o tom lze nalézt v článcích 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Zvyšování duchovních frekvencí přináší větší stabilitu a pevnost člověka, i vyšší duchovní nadhled

Toto postupné rozšiřování vnitřního naladění směrem k vyšším harmonickým tónům zároveň přináší i rozšiřování vědomí k vyšším frekvencím, a tím získávání vyššího duchovního nadhledu. Rozšíření přístupu k novým informacím z duchovního pozadí světa. A to logicky přináší lepší orientaci v životě, lepší možnosti pro pochopení vývoje své vlastní bytosti i celkového vývoje na Zemi. Pro správné pochopení minulosti, i pro nalezení východisek a změn, které dokážou osobní vývoj i vývoj na Zemi vyvést z dlouhodobého pádu a slepé uličky.

 

Celkově lze říci, že důsledkem rozšiřování vnitřního naladění směrem k vyšším frekvencím světelných energií je větší energetická pevnost a stabilita takového člověka. Takový člověk přestává být věchýtkem, kterým každý závan temné levotočivé bioenergie snadno zamává. Stává se součástí Přírody, jeho bytost začne fungovat komplexněji, zjemňuje a rozšiřuje se mu běžné smyslové vnímání. Získává nové schopnosti, karmicky se čistí, má možnost duchovní komunikace, je schopen vzdorovat temným silám, dokáže se postupně vyvázat ze vztahů ovládání a zneužívání.

 

Více o tom bylo v textech U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?

© Jiří Novák, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 236
  • 33
  • 23
  • 23
  • 26

Celkový počet hlasů: 341