Pravčická brána
Úvodní stránka | Co je to Nová duchovní cesta? | Jak požádat o energie z duchovních sfér?

Jak požádat o energie z duchovních sfér?


Kdy máme právo požádat o energetickou pomoc? A jakým způsobem můžeme zajistit proudění léčebných bioenergií, aniž bychom je ovládali vůlí?

    Kdy máme právo požádat o energetickou pomoc z duchovních sfér? Mohou nám energie shora nahradit povinnost péče o sebe samého, o své duchovní tělo i své energetické orgány? To v žádném případě. Každodenní povinnost starat se o optimální výživu a optimální fungování svých čaker příjmem energií z duchovních sfér ze sebe nesejmete. Z tohoto pohledu znamenají bioenergie pouze doplňující pomoc. Je důležité napřed se začít sám starat po určitou dobu o fungování své bytosti. A pak teprve máte etické právo žádat o pomoc ve chvílích nouze. V žádném případě však nemáte právo takto žádat o pomoc pro sebe, když sám vědomě pro svůj vzestup nic neděláte.

    Mám-li pocit, že potřebuji bioenergie z duchovních sfér a vyšších hladin vědomí, jednoduše o ně správným způsobem požádám. Používám toho ve všech situacích, kdy cítím sám u sebe dočasnou vnitřní nepohodu. Kdy se vlivem okolních událostí cítím rozhozen. Nebo vnímám jakýkoliv energetický útok na sebe. Právě takto se příjmem energie o vyšší hladině harmonie rychleji a snáze navrátím ke své původní vnitřní stabilitě. O energii žádám rovněž tehdy, kdy se snažím formou energetické léčby pomáhat druhým lidem. Nebo kdy na základě vnitřních impulsů dostávám pokyn, abych léčil určité místo na planetě, například čistil místo katastrofy. Nebo přírodní objekt, vrchol, vodní plochu, určitý strom nebo i jakoukoliv jinou bytost.  Doporučuji druhým formulku, kterou může použít každý začátečník, který se rozhodl eticky čistým způsobem vstoupit na vzestupnou cestu:

     „Děkuji vám Spojené síly Světla, Karmy a Přírody, že do mne vstupuje čistá světelná energie, a že mne tato energie léčí... (harmonizuje, duchovně čistí, odstraňuje únavu, ochraňuje, umožňuje usnout, uvolňuje připojeného zajatce planety...)“.  

    Po vyslovení této formule se uvolním, plně otevřu a čekám. Kdo je dostatečně citlivý na energie, ucítí po několika vteřinách začátek proudění bioenergií. Kdo nic necítí, nevadí, bioenergie na tuto prosbu vždy proudí, pokud jste na správné cestě vzestupu.

    A pokud potřebuji touto energií pomoci svému dítěti či jiné bytosti, pomoci nemocnému zvířeti, očistit místo v přírodě, uvolnit uvězněného zajatce planety, prosba je téměř identická. Rozdíl je v tom, že pokusíte-li se tímto způsobem neoprávněně léčit jinou bytost, bioenergie proudit nezačnou. Jednoduše se nebude dít nic. Jako doklad toho, že chcete něco, co není eticky čisté a správné.

    „Děkuji vám Spojené síly Světla, Karmy a Přírody, že skrze mne vstupuje čistá světelná energie do této bytosti... (do tohoto člověka, zvířete, do tohoto místa planety, do tohoto stromu...)“, a že ho tato energie léčí... (harmonizuje, duchovně čistí, odstraňuje únavu, ochraňuje...)“.

    Ano, toto je tajemství eticky čistého přístupu ke všem typům bioenergií, toto je tajemství duchovní energetické léčby, kterou lze pomáhat druhým lidem. Žádná magie, žádná vizualizace. Jen poděkování, požádání a otevření se energiím. A ty pak začnou samy proudit v optimálním množství a frekvenci. Tím dalším, co je k tomu ještě potřeba, je už pouze dostatečná vnitřní duchovní čistota a trvalý světelný vzestup. Jedině tak zajistím, že se na mne nenapojí temné síly a temné levotočivé bioenergie. A na mém vnitřním vyladění, na síle mého světelného vzestupu pak závisí účinnost těchto energií a rozsah problémů, které tyto bioenergie procházející skrze mne dokáží vyřešit.