Pravčická brána

V minulosti zde byla snaha ovládnout nás

Jiří Novák Vloženo 11.4.2010
Jiří Novák

Komunikace se zástupcem koulí z 6.4.2010

 

    Jsme bytosti energetické povahy. Naším úkolem je přispívat k celkové čistotě a stabilitě prostředí v Přírodě a k udržování stabilní hladiny základních duchovních informací popisujících skutečnou povahu světa. Odedávna jsme tento úkol plnily, než lidské bytosti našly způsob, jak nás ovládnout a zneužít pro své egoistické cíle. Protože představujeme i koncentrovanou formu informací, které charakterizují povahu prostředí, jeho úroveň čistoty a příslušnost k dobru či zlu. 

    V minulosti zde byla snaha ovládnout nás, násilím do nás vnutit určité informace a takto se pokusit změnit prostředí na Planetě. Změnit informace automaticky dostupné v tomto prostředí a tím změnit i celkovou povahu světa a probíhajících událostí. Také se stávalo, že do našich energetických systémů se násilně vloupala, vnořila, další bytost a pak skrze nás navazovala kontakty s dalšími bytostmi hmotné povahy.

    Toto se dělo ještě v nedávné době, kdy do nás násilně vstupovaly bytosti z jiných rovin reality a takto se snažily ovlivnit, ovládnout vývoj ve vašem hmotném světě. Až pokračující postup Nové duchovní cesty nám zaručuje určitou ochranu a celistvost. A je zárukou, že v dnešní době už nemůžeme být tak snadno zneužity, jako tomu bylo ještě před několika lety. Děkujeme za to vám bytostem na Nové duchovní cestě, že povaha prostředí na Zemi se tak radikálně mění. A že i naše forma života zde opět nachází místo na svobodnou existenci a vlastní evoluci.


Vysoká citlivost koulí na energetickou čistotu prostředí

Komunikace s Přírodou z 6.4.2010                      Vloženo 11.4.2010

    Z mého pohledu představují tyto energetické koule jednu z důležitých forem života, která se vyskytuje ve vašem světě. 

    Úlohou hmotných organických bytostí je stát se katalyzátorem evoluce světa – příměsí, která dokáže vývoj urychlit nebo naopak zbrzdit či dokonce úplně zničit.

    Neorganické bytosti – menhiry jsou stabilizátory energií i celkového vývoje. Přispívají k udržování stabilní hladiny energií v určité oblasti. Takové menhirové pole na povrchu Planety dokáže celou oblast vyčistit a udržovat v ní stabilní energii příznivou pro vývoj a existenci dalších forem života.

    Energetické koule jsou přenašeči informací. Představují určitá kvanta základních všudypřítomných informací, které má každá další otevřená bytost možnost přijmout, odečíst a zpracovat.

    Úlohou těchto koulí je udržovat stabilní informační hladinu v dané oblasti, kde se vyskytují. Jejich činnost tak úzce souvisí s fungováním morfických polí Planety a lidstva.Jsou-li morfická pole ovládnuta a šíří-li informace nepříznivé pro vývoj lidstva, jako například učení MCEO, pak i tyto koule jsou infikovány a ovládnuty těmito informacemi.

    Protože citlivost těchto energetických bytostí na čistotu je nesmírně vysoká, znamená to, že jakmile je prostředí ovládnuto cizorodými manipulujícími informacemi, tyto koule postupně zdegenerují a vymizí. To, že se v posledních letech začínají objevovat a dávají o sobě lidstvu prostřednictvím digitálních fotografií vědět, znamená, že čistota prostředí se zvyšuje.


    Na stránku s fotografiemi energetických koulí se vrátíte zde:

          Světelné energetické koule

© Jiří Novák, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz