Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka

33C. Osm stupňů energetického fungování člověka

Jiří Novák Vloženo 9.7.2010
Jiří Novák

Základní péče člověka o svoji bytost spočívá v přivedení do svého těla optimální hmotné výživy a optimální sestavy bioenergií. Každý má své osobní optimum 100 %, které by mohl denně dostávat, kdyby každá z jeho hlavních čaker fungovala optimálně, a pokud by jedl takové potraviny, které potřebuje. Především lidé s vyladěním nad 60 % jsou těmi, kteří mohou pozitivně změnit Planetu, Přírodu, i fungování lidské civilizace. Na této úrovni se však nachází pouze 5,8 % světové populace, tedy zhruba každý sedmnáctý člověk. Zbývajících 94,2 % světové populace obvykle odmítá naprosto nové a revoluční informace. Tato rozsáhlá skupina tvoří dav, který vytváří názor většiny. Tento většinový názorový postoj se stává pro ně závazným a považují jej za jedině správný. Ve vzestupu nahoru jim brání hmotné či duchovní předsudky a jednoznačná priorita věnovaná většinovému mínění nebo většinovému duchovnímu názoru.

Jak lze číselně ohodnotit úroveň energetického fungování člověka?

Základní péče člověka o svoji bytost spočívá v přivedení do svého těla optimální hmotné výživy a optimální sestavy bioenergií. Každý má své optimum, které by mohl denně dostávat, kdyby byl naplno otevřený vnějším bioenergiím a informacím a kdyby každá z jeho hlavních čaker optimálně fungovala. A pokud by jedl takové potraviny, které potřebuje. Takové optimum představuje jeho 100 %. A jak dát dohromady odlišný vliv příjmu bioenergií a příjmu hmotné potravy? Váha bioenergií jsou dvě třetiny, váha hmotné výživy je jedna třetina ze 100 %. Tak to dnes doporučují planeta Země a Příroda. Na hmotnou výživu tak připadá 33 % a na příjem bioenergií čakrami zbývá 67 %.

Mechanismus fungování hlavních čaker člověka je následující. Pokud člověk odmítá přijímat určité duchovní informace, nemá v sobě srovnány některé oblasti života, je to zařízeno tak, že odpovídající čakra nefunguje správně – viz články 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I a 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II. To pak má za následek, že celkové množství přijímaných bioenergií se o několik procent snížilo. Protože běžný člověk má obvykle 13 až 14 hlavních čaker v sedmi úrovních, odečet na jednu částečně nebo zcela nefunkční čakru bude činit až 5 %.

Například nevhodně srovnané vlastní hranice Já - Ty, ubližuje druhým nebo nechá druhé žít na úkor sebe – první vadná čakra, první odečet několika procent. Další problém – zcela odmítá existenci duchovního pozadí světa – další informačně uzavřené čakry, druhý odečet, atd. A výživa? Třeba jí pouze vařená jídla, denně mu pak chybí ty a ty vitamíny – třetí odečet několika procent.

Výsledkem je pak určité číslo, počet procent, které poměrně přesně charakterizuje úroveň energetického fungování člověka. Nebo jinými slovy – ukazuje úroveň jeho otevřenosti vůči příjmu potřebných energií a složek ve hmotné i energetické podobě. Číslo lze odhadnout vyšetřením hlavních čaker člověka a orientačním zhodnocením jeho výživy. Přesnější celkový údaj však na dotaz poskytne Příroda, pokud s ní člověk dokáže duchovně komunikovat.

Dostaneme pak výsledek, který má obvykle velmi daleko k optimálnímu stoprocentnímu příjmu bioenergií a hmotné výživy, například 55 % vůči optimu. To, co bylo doposud řečeno, se však týká pouze člověka, který je na cestě Světla, a který je vybaven pro příjem pravotočivých bioenergií čakrami.

Mnoho lidí si však postupně zvyklo také na příjem bioenergií levotočivých, a to nejen v potravě, kouřením, konzumací podpůrných látek s levotočivou bioenergií, léků, drog. Ale dokonce i některé z jejich čaker mohou přijímat výhradně levotočivé bioenergie. Tito lidé však postupně ztrácejí světelnou cestu. Procento temné energie v jejich bytosti se postupně zvyšuje a nenápadně se přesouvají ze Světla na temnou cestu životem. Mnozí z nich se pak naučí brát energii druhým lidem. Další čím dál více ovládají a manipulují.

Úrovně světelného energetického fungování člověka

Za pomoci informací od Přírody a Planety ohodnotím v tomto pokračování úroveň světelného energetického fungování lidské populace na planetě Zemi. Podle procenta energetického fungování vůči optimu u každého člověka pak můžeme rozlišit následujících osm stupňů kvality energetického fungování běžného člověka. Orientační číselné údaje, které zde budou uvedeny, byly zjištěny duchovní komunikací s Planetou a Přírodou. Tyto údaje odrážejí stav populace na Zemi na konci června 2010.

Podle procenta světelného energetického fungování rozlišuji následujících osm stupňů, osm úrovní kvality:

1. stupeň: 95 – 100 % optimálního,

2. stupeň: 80 – 95 % optimálního příjmu,

3. stupeň: 60 – 80 % optimálního příjmu,

4. stupeň: 50 – 60 % optimálního příjmu,

5. stupeň: 40 – 50 % optimálního příjmu,

6. stupeň: 20 – 40 % optimálního příjmu,

7. stupeň: 5 – 20 % optimálního příjmu,

8. stupeň: 0 – 5 % optimálního příjmu.

Nejprve se zaměřím podrobněji na první tři stupně, kterým odpovídají duchovně otevření lidé.  Právě ti mají vnitřní předpoklady pro to, aby svým životem ovlivňovali v pozitivním směru duchovní dění na Planetě nebo dokonce aby přispívali k určení směru dalšího vývoje lidstva na Planetě. Budu však postupovat v obráceném pořadí – tak, jak se člověku na duchovní cestě postupně zvyšuje úroveň jeho energetického vyladění. Zbývajícím pěti úrovním už budeme věnovat méně pozornosti.


3. stupeň: 60 - 80 % optimálního příjmu, duchovní probuzení člověka

Jak už jsem uvedl v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, úroveň 60 % energetického vyladění vůči optimu své bytosti orientačně stačí na překročení 1. duchovního prahu, 4. energetického těla, a tím i k dosažení duchovního probuzení přirozeným čistým způsobem a k rozšíření frekvenčního dosahu svého vědomí do úrovně svého Vyššího Já.

Dostat se přirozeně vlastním úsilím nad 60 % energetického vyladění představuje důležitý zlom v životě člověka. Zlom, kterým je duchovní probuzení a počátek uvědomování si existence duchovního pozadí světa. Poznání, že hmota není jedinou rovinou života. Že drtivá většina skutečných příčin jevů a událostí je ukryta v neviditelném duchovním pozadí světa. Co je důležité na duchovním probuzení? Jakmile člověk vstřebá a vnitřně přijme existenci duchovního pozadí za hmotou, jeho život se začne měnit. Je to začátek úplně nové etapy v jeho životě. Říkáme tomu nastoupení duchovní cesty. Je to první krok k tomu, aby člověk dostal svůj život pod vlastní kontrolu. Aby pochopil skutečné příčiny a poselství událostí a jevů, které se v jeho životě dějí.

Pro toho, kdo se ocitne v této pozici, jsem napsal první trojici článků 1. Co je to duchovní rovina života a světa, 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní rovinu života a světa, 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa. Protože si dobře pamatuji na období, kdy jsem se sám ocitnul v bodě tohoto zlomu. Jenom proto, že jsem hledal způsob, jak si zlepšit zdraví, zvýšit svoji vitalitu a energii, jsem jednoho dne dospěl k probuzení. Až teprve poté jsem začal zjišťovat a chápat, že hmota není všechno. Že mám-li v úmyslu změnit fungování svého života ve hmotě, potřebuji pochopit duchovní pozadí své bytosti a přijít na to, jak toto své pozadí lépe vyladit. Tehdy bych byl s vděčností přijal jakékoliv jednoduché a názorné informace, které by mi vysvětlily,co se to vlastně se mnou děje. Nejvíce mi tenkrát na počátku mé duchovní cesty pomohl seminář léčitele Vladimíra Červeného a kniha Jamese Redfielda: Celestýnské proroctví.

Vyhledat kritická místa své bytosti

Úroveň 60 % otevřenosti vůči zdrojům představuje dobrou úroveň fungování energetického systému, kdy zdraví je na slušné úrovni. Toto energetické fungování však ještě zdaleka není optimální. Proto může člověk čas od času pociťovat nedostatek energie, únavu a začínající nepříjemné pocity v různých orgánech těla. Je také zřetelně patrné negativní vyzařování v některých oblastech, dvě až čtyři čakry bývají obvykle překlopeny do opačné rotace znamenající projekci vlastního pojetí reality a vztahu k ní. Na této úrovni energetického fungování mívá člověk několik slabých kritických míst, které potřebuje v prvé řadě vyladit, harmonizovat.

Na základě vlastních zkušeností mohu uvést, že kritickými oblastmi u duchovně probuzených lidí bývají nejčastěji čakry 1A a 5A. Příčinou obvykle bývá zanedbání péče o sebe, o svoji bytost, přílišná tendence sloužit druhým (čakra 1A) a také nepochopení vlastního duchovního poslání v tomto životě (čakra 5A). Situaci dokáže podstatně vylepšit duchovní práce na sobě v tomto směru a zařazení cvičení pěti Tibeťanů do svého denního programu. A také větší pozornost kvalitě hmotné výživy z pohledu bioenergií, jak to bylo popsáno v článcích 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

Překlopené čakry znamenají oslabení příjmu životní a vitální energie v těchto čakrách. Pokud jsou tyto čakry nakumulovány do jedné oblasti těla, např. dvě krční a jedna hrudní čakra, mohou se na této úrovni objevovat i první náznaky nemocí některých orgá­nů. V uvedeném případě by to byly plíce, dýchací cesty, oblast krku a štítná žláza. Na této úrovni se v současné době pohybuje podle Planety zhruba 400 miliónů z celkového počtu 6,854 miliard bytostí, to znamená 5,8 % světové populace, tedy přibližně každý 17. člověk.

Přirozeně probuzení lidé jsou těmi, kteří mohou změnit vývoj

Především lidé s vyladěním nad 60 % jsou těmi, kteří mohou pozitivně změnit Planetu, Přírodu, i fungování lidské civilizace. Potřebují však, aby se k nim dostaly ty správné informace o skutečném fungování duchovního pozadí světa. Potřebují vědět, co mají dělat navíc, aby se ještě lépe naladili na Přírodu a její fungování. Aby ještě zřetelněji vnímali impulsy Přírody a vyšších světelných sil, které je směrují v jejich životech. Aby správně chápali, kdy má člověk pomáhat druhým a zasahovat, a kdy se má především starat sám o sebe, o svůj vzestup, a událostem v Přírodě nechat volný průběh.

Řada lidí se dostane k novým informacím a přesto neudělají ve svém životě doporučované žádoucí změny. Dostali prostřednictvím těchto informací zřetelný impuls ke změně, a přesto jej nevyslyšeli. Stává se pak, že jejich volba ponechat si to staré vede k přeměně doposud stabilní existence s malinkou rychlostí vzestupu v duchovní pokles a pád. Je to opět o tom samém. Nemám-li informace, zatím ještě nenesu zodpovědnost. Jakmile však nové informace získám, jejich neuvedením do praxe, což je totéž jako odmítnutí, vlastně nepřijímám novou cestu neomezeného stabilního vzestupu lidstva, která byla nastoupena na přelomu tisíciletí. Nebo jinými slovy – rozhodl jsem se ponechat si Starou cestu, která z dlouhodobého pohledu vedla celé věky lidstvo k trvalému duchovnímu pádu. Zejména v poslední době se tlak na rychlý postup vývoje zesiluje a situace těch, co odmítli správné informace, se mnohem rychleji vyhrocuje.

Jaká je tendence vývoje v dnešní době

Když jsem se na podobný údaj počtu bytostí s vyladěním nad 60 % ptal při přípravě semináře v roce 2003, výsledek byl 12 %, to znamená téměř dvojnásobný, tehdy zhruba každý devátý člověk. Připomínám, že dnes je to až každý sedmnáctý. To potvrzuje skutečnost, že přestože v duchovním pozadí Planety se vývoj postupně převrací k nové vzestupné evoluci, lidstvo ve hmotě jde jako celek duchovně dolů. Většina těch, kteří by měli přispět k nalezení nové duchovní cesty lidstva, je v duchovním poklesu. Stupeň ovládnutí lidstva temnými systémy všeho druhu ve hmotě se rychle zvyšuje. Nové nemoci, často uměle vytvořené, tlak na očkování, oficiální schválení geneticky modifikovaných plodin, podpora konzumace masa a rychlého méně kvalitního stravování, alkohol, drogy. To všechno nenápadně, ale dostatečně účinně tlačí procento pravotočivého fungování běžných lidí, i těch duchovně probuzených, kteří nejsou na cestě stabilního vzestupu, dolů do poklesu a pádu.

Do pádu se tak postupně dostávají i mnozí z těch, kteří celé roky mírně stoupali, pokud se nedokázali v době pro ně vhodné správně rozhodnout pro volbu nového směru evoluce lidstva. A pokud i nadále podceňují kvalitu výživy z pohledu bioenergií, vyhýbají se Pěti Tibeťanům a místo toho raději volí nejrůznější umělé způsoby očisty, umělé zlepšení kvality stravy, umělé posílení duchovního vzestupu – viz články 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?.

A co takhle lidé veřejně činní v duchovní oblasti?

Jen se rozhlédněme po internetu, zadejme do hledače jakékoliv duchovní sousloví a objeví se nám desítky odkazů na webové stránky jednotlivců, kteří chtějí něco veřejně sdělit světu. Nezkoumám, je-li tomu tak všude ve světě, v naší zemi se to však veřejnými duchovními pracovníky jen hemží. Přednášky, semináře, webové stránky, všemožné metody duchovně laděné léčby. Ale také duchovní byznysmeni vydělávající velké peníze na propagaci učení starých mistrů nebo na zasvěcování do jakékoliv odrůdy léčení. Jak to asi vypadá s průměrným vyladěním této skupiny, která je veřejně činná v duchovní oblasti? Logicky bychom očekávali, že jsou to ti nejlepší z nejlepších, pokud si troufají veřejně něco předávat druhým lidem.

Požádal jsem Planetu o odpověď na jednoduchou otázku: Jaké procento z lidí veřejně působících v duchovní oblasti překračuje stabilně hranici 60 % světelného vyladění? Tedy tu hranici, nad kterou se otevírají člověku možnosti pozitivního ovlivňování vývoje Přírody, Planety a lidstva? Člověk by řekl, že by to měla být drtivá většina těchto veřejně činných jedinců. Odpověď však byla překvapivá. Podle Planety se pouze 7 % osob z této skupiny nachází stabilně nad hranicí 60 % vyladění, tedy každý čtrnáctý!!! Jak je to možné?

Většina z nich na svých webových stránkách i na přednáškách doporučuje stará učení, která kdysi potopila svět, na duchovní cestě propagují umělé metody, které ve skutečnosti lidem brání v duchovním vzestupu. Tímto veřejným doporučením mnoha důvěřivým lidem berou jejich duchovní cestu. Právě oni se tak stávají těmi, kteří po tisíciletí udržované duchovní předsudky ještě více upevňují, místo aby je bourali nebo alespoň zeslabovali. Vidí pak skrze tyto předsudky svět jinak, než jaký ve skutečnosti je a projektují si jiné vlastní deformované pojetí dnešního vývoje na Planetě. Navíc dokonce svojí činností podnikají kroky proti současnému duchovnímu vývoji Planety a Přírody.

Taková činnost je nutně stahuje dolů, infikuje je temnými energiemi spojenými s dávnými učeními i umělými pomůckami pro vzestup. Logicky pak ve smyslu článků 33A, 33B doplácejí na svůj zastaralý deformovaný postoj neharmoniemi a vychýlením svých čaker z optima. Některé jejich čakry pak překlopí směr své rotace a uzavřou se pro příjem. Výsledkem je snížení procenta světelného příjmu a naopak postupné nenápadné zvyšování procenta příjmu temných levotočivých bioenergií a tím i vzestup po žebříčku temné evoluce. Taková je realita.

Další se vydělují z Přírody svými neobvyklými schopnostmi, například extra způsoby čerpání energie, schopností umělé komunikace mimo přirozený frekvenční dosah, používáním magie, možností obcházení karmy a dalšími propůjčenými privilegii a výjimkami. Nežijí pak v souladu s aktuálními morfickými poli Planety. Všechno to je místo světelného vzestupu naopak sráží ze světelné duchovní cesty. Z principu fungování bioenergií pak víme, že duchovní pád ve Světle je totéž co temný vzestup.

Většina veřejně působících duchovních pracovníků není pro hledající vzorem

Zůstává tak paradoxem, že většina těch, kteří mají na první pohled největší informační duchovní přehled, vytvářejí si vlastní webové stránky, nebo sami léčí, nemůže být pro hledající vzorem hodným k následování. Protože úrovní svého energetického vyladění zůstávají, nebo spíš vlivem své činnosti spadli, pod hranici 60 %. Tedy pod hranici, která přináší přirozené duchovní probuzení. Ti, kteří by měli být pro ostatní příkladem čistého vyzařování, vzorem dokonalého vyladění hmotné i duchovní stránky své bytosti v jeden celistvý celek, se naopak stávají vším jiným, jen ne příkladem, který je v dnešní době hodný následování.

Kteří lidé tedy tvoří skupinu přirozeně duchovně probuzených, když to nejsou ti, co jsou v duchovní oblasti veřejně činní? Podle Planety jsou mezi duchovně probuzenými nad hranicí 60 % vyladění především ti, kteří nerozšiřují veřejně dávná učení, nepropagují umělé pomůcky pro duchovní cestu, nesnaží se na druhé veřejně působit svými informacemi. Jen se sami za sebe snaží v tichosti a nenápadně žít v harmonii s Přírodou a Planetou.

Jak se dostat z duchovního propadu?

Co poradit těm veřejně činným, které svojí činností spadli pod hranici duchovního probuzení? Jediné, co je může dostat ze spárů duchovních předsudků, které pevně přijali za své, je použít to nejsilnější, co je k dispozici. Každodenní cvičení pěti Tibeťanů a dostatečně rychlý přechod k optimální výživě, nejlépe k vyváženému vegetariánství. A navíc ještě vědomé vyhýbání se všemu, co je může infikovat temnem a co nejrychlejší vytěsnění starých již neaktuálních informací ze svých webových stránek, knih a přednášek. Ano, je to těžké, ale je to pro ně jediná cesta, jinak je pokračující nový vývoj Planety semele jako nečistoty a odpad brzdící vývoj. Mají jedinou možnost – soustavnou prací na sobě se dostat nad hranici 60 % a nastartovat v sobě světelný vzestup.

Být veřejně činným v duchovní oblasti totiž představuje určité riziko. Nebezpečí, že bude-li šířit již neaktuální a dnešnímu vývoji neodpovídající informace, stává se tím, kdo brzdí vývoj, kdo brání lidem v duchovním probouzení. Kdo je odděluje od Přírody a Planety, místo aby je směroval k přirozenému spojení s Přírodou. Nemusím vysvětlovat, že v období, kdy se láme vývoj, je největší pozornost Přírody i karmické instituce věnována právě těm, kteří nejvíce novou cestu narušují.

Jak mohou pomoci naše informace? Naše informace nikoho nemanipulují, nikomu nic nevnucují. Jen otevřeně informují a vysvětlují. Kdo je energeticky připraven, přijme tyto informace i čisté energie, které za nimi stojí. A tyto informace jej vnitřně ovlivní a nasměrují novým směrem. Kdo však není připraven, informace i s čistými energiemi se od něj odrazí jako míček od hladké stěny a jeho nitro zůstane nedotčené, neovlivněné. Jeho situace se však přesto může změnit. Tím, že informace vyslechl a odmítl, postavil se proti novému vývoji Přírody a Planety a je teď v nebezpečí, že začne duchovně padat.


2. stupeň: 80 - 95 % optimálního příjmu

V článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, jsem naznačil, že vyladění příjmu nad 80 % vůči optimu je dostačující pro překonání druhého duchovního prahu, 8. těla, a pro rozšíření frekvenčního rozsahu svého vědomí do oblasti Věčného Já. Překonání této hranice se stává již zcela výjimečnou událostí v životě člověka.

Takoví lidé bývali označováni jako osvícení a tato pozice byla považována za naprostý vrchol lidského snažení na duchovní cestě. Více k tomu jsem uvedl v článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty. Například Buddha v dobách své nejvyšší slávy dosáhl podle informací Přírody vyladění kolem 85 %. A on byl přitom jednou z mála historicky známých osobností, které dosáhly osvícení přirozeným vzestupem a ne přenosem zvláštních schopností a privilegií z vyšších sfér. Dnešní lidstvo však má vůči němu dvě výhody navíc. Víme, jak si zajistit optimální výživu a máme zde cvičení Pěti Tibeťanů na každodenní očistu čaker.

Překonáním hranice 80 % energetického vyladění nastává další výrazný zlom v životě člověka. Další přiblížení se k tomu, aby člověk plně chápal události ve svém životě i okolnosti, které jej provázejí. Nad touto hranicí dochází k dalšímu zjemnění duchovního vnímání, což je další krůček k plně otevřenému duchovnímu vědomí. Dosažení tohoto bodu už vyžaduje dobrý soulad svého života s fungováním Přírody. Předpokládá dostatečné pochopení Přírody a principů jejího fungování.

Moje dosavadní zkušenosti potvrzují, že pokud jsem narazil na člověka, který sám bez pomoci druhých dokázal tuto hranici překonat, buď je již roky vegetariánem, nebo již delší dobu důkladně cvičí Pět Tibeťanů. Nejlépe však obojí.

Na této úrovni má člověk jednu až dvě kritické oblasti

Tato úroveň příjmu již znamená velmi dobrou energetickou situaci. Na této úrovni člověk obvykle pociťuje plné zdraví a jednoz­načně převažuje pozitivní vyzařování a pozitivní vnímání života. Ani na této úrovni však harmonie všech čaker není stoprocentní. Jedna až dvě hlavní čakry ze tři­nácti mohou být překlopeny do opačné rotace - to jsou pak oblasti, ve kterých má člověk problémy s vnímáním světa a respek­továním vesmírných zákonů. Uchyluje se v nich proto k vlastní projekci reality. Mezi kritická místa opět nejčastěji patří čakry 1A, 5A. Z toho důvodu může vnitřní stabilita člověka na této úrovni občas podléhat výkyvům způsobeným vnitřními i vnějšími podněty.

Z této úrovně je pouze krůček k dosažení prvního nejvyššího stupně fungování. Jde pouze o to, jestli člověk dokáže zapracovat na harmonizaci jedné nebo dvou svých kritických oblastí, a zda tedy půjde frekvenčně a duchovně nahoru. Nebo zda naopak negace z těchto oblastí se začnou postupně přenášet na další energetická centra a člověk začne frekvenčně klesat. Chce-li jít přirozeně dál a výše, již se neobejde bez Pěti Tibeťanů a kvalitní výživy z pohledu bioenergií.

Této úrovně dosahuje v současné době zlomek jediného procenta narozené populace, řádově 5 tisíc lidských bytostí. Rozhodně to nejsou ti, kteří halasně propagují magii, učení dávných mistrů nebo pracovní metody bývalých lidských duchovních hierarchií, které dlouhé tisíce let duchovně vedly lidstvo. Spíše jsem se přesvědčil o tom, že jde o v tichosti pracující lidi zajímající se o Přírodu – buď z titulu svého zaměstnání a postavení nebo jako svůj koníček. Nevykřikují halasně. Ale vnímají poselství Přírody nebo jejích částí. Ví, co je třeba udělat a snaží se třeba i veřejně bojovat proti trendům, které vůči Přírodě prosazují vlády a státní instituce. Několik takových lidí jsem poznal a navázal s nimi spolupráci při očistě Přírody, při pomoci Přírodě zbavit se temných vazeb a ovládacích sítí z dávné minulosti.


1. stupeň: 95 - 100 % optimálního příjmu

Překročení hranice vyladění 95 % představuje největší zlom na duchovní cestě dnešního člověka. Výsledkem je otevření cesty stabilního neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Cesty, která byla nazvána Novou duchovní cestou, a která se otevřela na jaře roku 1999.

Jak dosáhnout této téměř dokonalé úrovně energetického vyladění? Půjde-li člověk sám bez pomoci, neobejde se bez dlouhodobého sledování dokonalé výživy z pohledu bioenergií a bez cvičení Pěti Tibeťanů. Přesto to bude trvat roky trpělivé práce na sobě. Chce-li se dostat na Novou duchovní cestu rychleji v řádu měsíců, potřebuje pomoc druhého, který je frekvenčně podstatně výše a má tak na dosah vyšší očistné, harmonizující a informační bioenergie. Nikoliv nějaké zasvěcení, které je v módě. Ale napravení nefunkčních čaker, odstranění vnitřních bloků, naznačení okruhů, kritických míst, na kterých zejména je potřeba pracovat - to vše v souladu s karmickým plánem, v součinnosti s Přírodou a karmickou institucí. A navíc ještě důsledné vyhýbání se všemu, co vzestup člověka brzdí – viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Jedině tato úroveň fungování poskytuje plné pochopení principů dnešního vývoje Planety a Přírody. Pouze na této úrovni se člověk stává aktivním článkem v prosazování nového vývoje a nové evoluce lidstva. Stává se jedním z těch, kteří tento nový vývoj energeticky uzemňují a drží.

Jedná se o optimální energetický stav, který je provázen plným zdravím a jednoznačně pozitivním vyzařováním člověka prakticky ve všech oblastech za klidové situace. Všechny čakry fungují správným způsobem a člověk to pociťuje na dostatku energie a dobré psychické kondici po celý den. Na této úrovni však nejlépe funguje přirozené uvolňování karmických vrstev, a právě to může přinášet určité těžkosti a třeba i značné energetické výkyvy - při vyrovnávání se s minulostí, vzdávání se minulosti, vydávání dávné výbavy z minulých existencí, vzdávání se umělých schopností, privilegií, při snaze o nápravu dávných chyb i obrovských přehmatů.  

Tohoto optimálního stavu energetického fungování dosahuje nepatrný zlomek populace na Planetě, řádově už nejde ani o tisíce ze současných obyvatel Planety. Příroda však zatím nedoporučuje přesnější údaj veřejně uvádět.

Otevření skryté schopnosti neomezeného vzestupu

Více o možnostech člověka na Nové duchovní cestě je možné nalézt v článku 21A. Nová duchovní cesta – vzestup za hranice Vesmíru. Připomenu teď alespoň některé klíčové myšlenky. Až teprve vzestup člověka nad úroveň 95 % vyladění znamená otevření skryté schopnosti, která je zde na Planetě pro nás lidstvo 2. typu úplně nová a unikátní – jde o schopnost neomezeného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Teprve probuzením této skryté schopnosti začneme využívat to nové, čím se my lidé 2. typu lišíme od svých zdánlivě dokonalých předchůdců – od lidstva 1. typu s otevřeným duchovním vědomím (viz články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.

Až překročení hranice 95 % vyladění je klíčem k nalezení správného vývoje

Pokud chci plně pochopit způsob a pravidla fungování určité duchovní sféry, světa, dimenze, potřebuji se na ni podívat zvnějšku. Nejlépe z pohledu vyšší frekvence shora, tedy z duchovního nadhledu. Aby člověk pochopil vnitřní podstatu Vesmíru, důvod jeho vzniku a principy jeho evoluce, potřebuje se dostat mimo Vesmír - do sféry, úrovně, která Vesmír obsahuje jako jednu ze svých součástí.

Informace potřebné k obratu vývoje lidské civilizace nenalezneme u duchovních mistrů, ani v akašické knihovně, ani u Boha či Stvořitele tohoto Vesmíru. Až pohled zvnějšku na Vesmír podává informace o jeho původu a směru vývoje. Jedině takový nadhled umožňuje pochopit, co je potřeba změnit, aby se vývoj na Zemi rozběhl novým směrem. Možnost takového pohledu na Vesmír a na náš vývoj má jedině člověk na Nové duchovní cestě, který překročil hranici vyladění 95 %.

Stává se totiž skutečností, že jakmile vědomí člověka pronikne přes práh do vyšší sféry, najednou se mu nižší úroveň jeví jako na dlani se všemi svými principy a zákony fungování. Že skutečně dosáhne bodu, kde svým vědomím rázem vnímá celistvost jevů, jejich příčin a jejich smyslu. Že dosáhl jedinečného bodu nad určitou sférou, ze kterého se mu tato sféra celá odhaluje.

Pozitivní zvrat v energetickém fungování člověka

Podaří-li se člověku trvale dostat úrovní svého energetického vyladění nad 95 % fungování, což znamená téměř ideální stupeň vnitřní energetické harmonie, nastane postupně další pozitivní zvrat v jeho energetickém fungování. Trvalé dosažení této úrovně je klíčem k dalšímu energetické­mu a duchovnímu vzestupu člověka.

Jsou vytvořeny podmínky pro to, aby došlo k přirozené pozitivní mutaci jeho energetického systému. Aby vznikly další hlavní čak­ry, které urychlují jeho duchovní vzestup a harmonizaci jednotli­vých úrovní jeho bytosti, zjemňují jeho duchovní vnímání. Např. čakry v oblasti brzlíku, prostřednictvím kterých se posiluje činnost centra vnitřního duchovního citu viz článek 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Vznikající nové čak­ry mu umožňují přijímat další typy bioenergií a především bioe­nergie vyšších frekvencí. To vše urychlí jeho další duchovní vzestup. Zdokonalené a rozšířené energetické fungování člověka má i další důsledky, které se týkají fyzických schopností člověka. Schopnosti fyzického vnímání se zjemňují, získává přirozené možnosti vnímání a rozpoznávání energií, zjištění původu a směru proudění. Zdokonalují se regenerační schopnosti jeho fyzického těla, člověku se vyhýbají nemoci a jeho věk se začíná přirozeně prodlužovat.

Proč to nejde obráceně, to znamená rozšířit energetické fungování hned a tím by se člověk více zharmonizoval? Důvod je jednoduchý. Pustíte-li mimořádně silný proud energií do ucpaných nebo částeč­ně ucpaných energetických kanálů v těle člověka, mohlo by dojít k jejich vážnému poškození. Podobně jako když nedočkavý člověk předčasně podle návodu "odborníků" uvolní svoji hadí sílu. Proto se musí člověk napřed dostatečně vnitřně zharmonizovat, vyčistit své energetické orgány i energetické dráhy. Pak teprve je připraven na přijetí silnějšího proudu bioenergií, který jeho energetickou harmonii ještě více umocní.


4. stupeň: 50 - 60 % optimálního příjmu

Tito jedinci mají hlavu obrazně řečeno stále ještě nad vodou. Stále ještě volně plavou v proudu života, dýchají vzduch, a pokud se trochu více zaměří na sebe samé, k překročení hranice 60 % nemají daleko. Potřebují však změnit způsob svého života. Ještě stále mají možnost alespoň do jisté míry kontrolovat, co se s nimi děje. Na této úrovni se však obvykle trvale nezůstává. Buď člověk najde cestu vzhůru k vyššímu vyladění, nebo jednoho dne jeho stagnace přejde v pád a člověk začne klesat pod 50 % energetického vyladění.

Mnoho z těchto lidí patřilo dříve do vyšší úrovně a dolů je stáhly informace, kterými se zabývají, dávná učení, která studují nebo se do nich dokonce nechávají zasvěcovat, používání nejrůznějších umělých pomůcek na duchovní cestě. Pokud se dokážou včas vzpamatovat a razantně odvrhnou vše, co je stahuje, cesta vzhůru je pro ně otevřená. Nechají-li se však temnými systémy spojenými s těmito informacemi a nevhodnými metodami či pomůckami příliš skrytě ovládnout, pak už si sami nedokážou pomoci.

Tato úroveň vyladění stále ještě zajišťuje přijatelné energetické fungování. Člo­věk však pociťuje častější nedostatek energie a únavu. Nedostatek živin pozvolna přechází do druhého stádia, kdy se vedle únavy začínají projevovat také příznaky konkrétních nemocí, a tyto nemoci se postupně stávají chronickými. Člověk na této úrovni začíná čím dál více do svého života přitahovat nepříjemné události.

Člověk zde má již značné procento negativního vyzařování, až pět čaker je překlopených do opačné rotace a to znamená již více než jedna třetina čaker. Vnímání světa takového člověka je již značně pokroucené a to se zřetelně projevuje v jeho životě. V důsledku toho je rozkolísaný, nevyrovnaný a silně reaguje na vnější situa­ce, které jej snadno vyvádějí z míry. Je smutné, že pod hranicí 60 % se nachází i drtivá většina osob, které veřejně pracují v duchovní oblasti. Poznáme je podle agresivních výbuchů, nevyrovnaného vystupování. Nebo podle jejich vehementně až agresivně prosazovaných utkvělých představ, že všechno je přesně tak, jak oni hlásají.

Tato úroveň se týká přibližně 27 % světové populace, a to je přibližně 1,9 miliardy obyva­tel Země.


5. stupeň: 40 - 50 % optimálního příjmu

Člověk se už i s hlavou na své cestě životem občas noří pod hladinu a těžce lapá po vzduchu. Zoufale se snaží hlavu vystrčit a udržet nad hladinou, aby mohl dýchat. Ale těžké nohy a nevyladěné spojení s Planetou jej stahují pod vodu. Už zdaleka nemá svůj život pod kontrolou. Přijde-li náhlá vyšší a razantnější vlna, může jej to definitivně shodit pod hladinu. A těžká nemoc se začne rozjíždět. Snaží se někde najít vor v podobě léků a levotočivých povzbuzujících prostředků, který mu umožní dále v životě vegetovat. Tendence jeho života však začíná nezadržitelně směřovat dolů.

Tato úroveň příjmu energií již představuje určitý zlom směrem dolů. Zlom ve směru k trvalému nedostatku energie, velké únavě a postupnému propuknutí některých chronických nemocí. Které už většinou nebudou nikdy vyléčeny a zůstanou trvale drženy pod kontrolou léků přinášejících člověku levotočivé bioenergie a další propad celkové harmonie. Člověk se stává trvalým zákazníkem medicíny a farmaceutických koncernů. Objevují se i první vážné zdravotní problémy.

V této oblasti již postupně začíná převažovat negativní vyzařování. Až polovina čaker může být nefunkční nebo překlopena do opačné rotace. Rozhodující váhu na vnitřní rozhodování takového člověka začíná mít pokroucené vnímání svě­ta doplněné intelektuální projekcí vlastního pojetí reality. To vše přináší neobjektivní a deformované hodnocení vnějších událos­tí a nepřiměřené reakce na ně. Člověk ztratil jakékoliv duchovní vnímání, ztratil spojení se svým duchovním pozadím a je zapadlý do hmoty. Nedokáže již svým fyzickým životem správně procházet, a proto jej ve značné míře pronásledují nepříjemné události.

Tato úroveň se týká 22 % světové populace, tedy přibližně 1,5 mi­liardy osob.


6. stupeň: 20 - 40 % optimálního příjmu

Tito lidé se již ve svém životě obrazně topí, lapají po dechu, chronické nemoci je zmáhají, už jim nedokážou čelit. Čistou cestu nahoru nenašli, zůstává jim medicína, závislost na lécích, vedlejší účinky, postupné narušování dalších orgánů. Zvykli si na trvalý příjem levotočivých bioenergií, které je jako úpisy drží při životě. Na vědomou duchovní cestu už není ani pomyšlení.

Někteří se přesto ještě dokážou v této situaci vzpamatovat a začnou zoufale hledat způsob, jak přežít. Jak zabránit, aby je nemoci úplně zlikvidovaly. I za takové situace se někteří odhodlají k razantní změně ve svém životě, a ze zdánlivě nevyléčitelné nemoci se jakoby zázrakem dostanou. Vyžaduje to však odvahu k provedení obrovské změny v životě, pevnou vůli a touhu v životě pokračovat. Je však nezbytné přejít k jinému způsobu řešení nemocí, než je tradiční medicínský přístup. Příklady takových jedinců všichni známe - Louise L. Hay (knihy „Miluj svůj život“, „Síla je ve vás“) a u nás Michal Burda (Vesmír v nás).

Takovou úroveň příjmu již můžeme považovat za kritický stav záso­bování energiemi a výživou těsně před úplným kolapsem. Člověk trpí vážnými zdravotními prob­lémy bezprostředně ohrožujícími život, zesiluje se nebezpečí nev­ratného poškození orgánů nebo jejich okamžité zástavy.

Jednoznačně dominuje negativní vyzařování, až deset čaker z celkových třinácti nefunguje tak, jak by mělo. Vnímání svě­ta je naprosto zdeformované a pokroucené, člověk si vytvořil své vlastní negativní pojetí reality ve většině oblastí. Do svého ži­vota tím jednoznačně přitahuje chaos, vážné nemoci, nepříjemné události a tragédie.

V této úrovni se nachází přibližně 30 % svě­tové populace, to znamená 2 miliardy osob.


7. stupeň: 5 – 20 % optimálního příjmu

Lidé pohybující se na rozhraní fyzického života a smrti. Jsou trvale odkázáni na péči druhého. Drtí je vážné nemoci, mnozí jsou již nepohybliví. Z pohledu lékaře již nelze jejich vývoj zvrátit. Dožívají s lékařsky neřešitelnými zdravotními problémy, řada z nich je udržovaná při životě pouze pomocí drog a silných léků. Možnost zvratu v této pozici je již minimální. Musel by přijít zázrak – zásah vyšší duchovní mocnosti. Vnitřní síly člověka však již obvykle na zvrat nestačí.

Zde se nachází zhruba 11,5 % populace na Zemi, tedy kolem 790 miliónů osob.


8. stupeň: méně než 5 % optimálního příjmu

Pokud jsou tito lidé na světelné cestě, prožívají poslední období svého života těsně před smrtí. Mnoho z nich je již odkázáno na přístroje, které pomáhají udržovat některé z jejich základních životních funkcí. Obvykle jim nefunguje vlastní vědomí, jsou v kolapsu, v bezvědomí, v agonii. Někteří už potřebují odejít ze života, aby jejich evoluce mohla pokračovat dalším úsekem. Přístroje je však stále udržují při životě a násilně je drží přes čas ve hmotě. A lidstvo pak řeší etický problém eutanasie – je etické takové lidi odpojit od přístrojů nebo není? Kdo má právo takové rozhodnutí provést? Rodinný příslušník, ošetřující lékař, nějaká komise?

Podle informací Planety se v tomto stupni nachází 3,7 % populace na Zemi, tedy kolem 250 miliónů osob.

Ano, tento bod je nesmutnější z tohoto celého přehledu. Nikdo netouží, aby se do něj dostal on sám nebo některý z jeho nejbližších. Přesto to mnohé lidi potkává. Příčinou je trvalá nedostatečná péče o sebe samého, nerespektování existence duchovního pozadí světa a v některých případech i vážné nehody z karmických příčin.

Zdaleka ne všichni lidé z této skupiny jsou na přístrojích- je tady totiž i druhá možnost. Lidmi, jejichž příjem světelných bioenergií je velmi nízký, jsou také ti, kteří se prakticky kompletně překlopili do temna a tvoří špičku temné evoluce. A těch je zřejmě v tomto stupni většina. Více o tom bude v závěru článku.


Celkové zhodnocení osmi stupňů příjmu bioenergií a výživy

1. stupeň: 95 – 100 % optimálního příjmu, nepatrný zlomek,  méně než tisíc,

2. stupeň: 80 – 95  % optimálního příjmu,  zlomek procenta,  5 tisíc,

3. stupeň: 60 – 80  % optimálního příjmu,  5,8 % populace,   400 miliónů,

4. stupeň: 50 – 60  % optimálního příjmu,  27 % populace,    1,9 miliardy,

5. stupeň: 40 – 50  % optimálního příjmu,  22 % populace,    1,5 miliardy,

6. stupeň: 20 – 40  % optimálního příjmu,  30 % populace,    2 miliardy,

7. stupeň: 5 – 20 % optimálního příjmu,     11,5 % populace, 790 miliónů,        

8. stupeň: pod 5 % optimálního příjmu,      3,7 % populace,   250 miliónů.

Pouze zlomek populace nemá energetické problémy na cestě Světla

Z předloženého přehledu je patrné, že nad hranicí 60 % příjmu světelných energií a hmotné výživy vůči optimu, která zajišťuje alespoň průměrné fungování energetického systému člověka a zdraví na slušné úrovni bez patr­ných nemocí, se pohybuje pouze 400 miliónů osob, 5,8 % světové populace. U této části populace převažuje respektování běhu svě­ta nad vlastní projekcí a nad intelektuálními a vědeckými před­sudky. Právě tato skupina má rozhodující vliv na duchovní evoluci lidské civilizace v pozitivním směru.

Ještě před několika lety to bylo zhruba 10 %, a proto se na základě vypozorovaných zkušeností říkalo, že pouze zhruba každý desátý člověk je ochoten přijímat zcela nové informace a případně se podle nich i řídit. Ať už se jedná např. o zcela nové přístupy ve výživě, nebo i naprosto nové duchovní informace. Dnes už toto rčení platí až pro každého sedmnáctého člověka a tento počet bude stále klesat, dokud nedojde k úplnému razantnímu zvratu ve vývoji. Dnes se i mnoho lidí s velkým přehledem o duchovních informacích nachází hluboko pod 60 % vyladění. A to je důvod, proč nejsou schopni přijmout nové informace a proč stále pokračují v rozšiřování již neplatných duchovních předsudků. Jak je patrné z reakcí na naše informace, někteří se přímo bojí pronikání nového a reagují zoufalými agresivními gesty.

Zbývajících 94,2 % světové populace naprosto nové a revoluční informace obvykle odmítá. Tato rozsáhlá skupina tvoří dav, který vytváří názor většiny. Tento většinový názorový postoj se stává pro ně závazným a považují jej za jediný správný. Přístup jsou ochotni změnit až teprve po vědeckém a celospolečenském (tedy většinovém) potvrzení nových faktů. Nebo když už jim nic jiného nezbývá - např. trpí-li nemocí, kterou medicína nedokáže vyléčit, začínají být ochotni přijímat i jiné informace a chytají se každého stébla naděje.

Drtivá většina lidstva má energetické problémy

Polovina lidí se pohybuje v rozmezí 40 – 60 % vyladění. To jsou všichni ti, kteří mají stále ještě dobrou pozici na provedení razantního zvratu v jejich životech. Brání jim však jediná věc – hmotné či duchovní předsudky a jednoznačná priorita věnovaná většinovému mínění nebo většinovému duchovnímu mínění.

Zbývajících 45 % světové populace již trpí chronickými zdravotními problémy a vážnými nemocemi. Přitom nejde jen o starší lidi. I mnohé děti čelí od raného mládí nejrůznějším nemocem. To jsou všichni ti, kteří duchovně nezvládli tento svůj život nebo předcházející zrození. Přitom zejména u dětí je šance na nápravu velká. Rodiče by však museli, když ne kvůli sobě, tak alespoň kvůli dětem, opustit většinové mínění a hledat cestu zlepšení energetického vyladění svých dětí mimo tradiční medicínu.

Tento přehled představuje smutný pohled na to, jak nedostatečně dokáže lidstvo využívat možností svého energetického vybavení, které má každý člověk k dispozici, aby mohl optimálně fungovat. Z tohoto pohledu je pa­trné, jaký je důsledek ignorance vědeckých a lékařských kruhů vů­či všemu, co se nachází za hranicí hmotné reality. Ať už se jedná o mnoha lidmi běžně vnímané nehmotné jevy nebo dokonce o základní potřeby člověka v oblasti příjmu bioenergií. Pro ukázku takového přístupu připomenu některé z výroků dnešních novodobých vědeckých skeptiků: „Opírá se o čínskou medicínu a princip pěti elementů, které jsou stejně jako další z jeho rekvizit – čakry – čirou fantazií.“ „...léčitel, který se odvolává na neexistující čakry nebo jiné vymyšlené fantazijní principy.“ „Přímá rizika léčby... pouštěním energie do těla jsou nulová, protože se... nepouští do něj nic.“ (viz Zpravodaj Sisyfa 6. 4. 2009)

Bytosti s výjimečnými energetickými předpoklady

Mezi námi je však také zrozena rozsáhlá skupina bytostí, která se vymyká příznakům popsaným v této tabulce. Úrovní své vnitřní har­monie obvykle fungují pod 50 %, dokážou si však zajistit přísun energií jinými nestandardními způsoby. Pokud člověk dostane pří­ležitost vyšetřit systém hlavních čaker takového jedince, nevěří svým očím. Podle stavu hlavních čaker by měl jevit známky trvalé únavy a chronických nemocí. On však je naopak mimořádně vitální a oplývá pevným zdravím. Jak je něco takového možné?

Tito lidé si zajišťují přísun potřebných bioenergií obvykle jinými způsoby. Někteří z nich mají další nestandardní možnosti zásobování energiemi, pomáhá jim napojení na systém magie nebo jiná tvořivá učení z dávné minulosti, která jdou proti Přírodě a světelnému řádu Stvoření. Další mají mimořádné vysávací čakry umístěné na neobvyklých místech a často pak energeticky fungují na úkor druhých lidí ve svém okolí. A to jak členů svých rodin a kolegů na pracovištích, tak i náhodných kolemjdoucích, se kterými se během dne setkají ať už na ulici nebo v dopravních prostředcích. Navíc mnoho z těchto bytostí funguje převážně na temné energie. Mají jiné typy čaker přijímající výhradně temné levotočivé bioenergie a jsou často napojeny na nejrůznější temné systémy z dávné minulosti.

Ve většině oblastí si tito lidé projektují svoji vlastní deformovanou realitu, a přesto se jim daří dobře nebo i výborně. Zvláštní schopnosti a privilegia z minulosti, která mají v sobě, je doposud bezpečně uchránily před dopadem karmy. Blíží se však bod zlomu a s ním i konec všech schopností obcházet a odkládat karmu.

Takových osob je na Planetě podle informací Přírody až 12 % celkové populace, tedy zhruba 820 miliónů, to znamená více než dvojnásobek těch, kteří přirozeně fungují nad 60 %. Mnozí z nich díky své neobvyklé vitalitě zastávají vedoucí místa ve společnosti nebo se považují za duchovní vůdce světa. Zejména ti z této skupiny, kteří spadli do nejnižších svou stupňů světelného fungování, přešli na temný způsob fungování a dnes tvoří špičku temné evoluce na Planetě. Nenechme se mýlit tím, že sami o sobě prohlašují, že jsou na straně Světla. Jejich způsob fungování a energie, které ze sebe vyzařují, je před dostatečně citlivým člověkem prozradí.

Jak dospět ke skutečné evoluci civilizace?

Z tohoto přehledu je zároveň patrná jednoduchá odpověď na to, co především a v prvé řadě potřebuje lidstvo změnit, aby se pokraču­jící duchovní, morální a etický úpadek a přechod k Temnu zastavil a lidstvo konečně nastoupilo cestu skutečné duchovní světelné evoluce. To, co současná civi­lizace předvádí, je evoluce výhradně vědeckotechnická a do jisté míry také vedená „zásluhou“ mnoha osob na vedoucích místech temným směrem. Jde o cestu, která již mnohokrát dovedla předešlé civilizace na Zemi ke zkáze.

 Skutečná světelná evoluce by však měla zahrnovat jak fyzickou, tak i duchovní sféru života na Planetě. Měla by to být evoluce, která nerespektuje pouze hmotné potřeby lidstva nebo spíš potřeby omezeného okruhu osob na Planetě, ale přihlíží i k potřebám etickým a duchovním. Evoluce, která směřuje k obnovení jednoty člověka s Přírodou, Planetou a Vesmírem, a to jak jednoty fyzické, hmotné, tak i jednoty duchovní.

Lidé v dnešní době hledají způsoby, jak mimo pořadí dosáhnout svým vědomím alespoň na chvilku do informačních sfér, jejichž frekvence podstatně přesahuje dosaženou úroveň jejich vnitřní harmonie. Tímto způsobem se pak vědomě či nevědomě spojují s nejrůznějšími temnými systémy a někteří dokonce přecházejí na temnou cestu evoluce. Přitom existuje jednoduchá a naprosto přirozená cesta, jak takového rozšíření vědomí trvale dosáhnout a zůstat přitom na světelné cestě. Snažit se zharmo­nizovat své energetické fungování, aby se co nejvíce přiblížilo k optimálnímu příjmu energií a hmotné výživy. Jakákoliv snaha o svůj vlastní duchovní růst by měla začít vyladěním činnosti energetické­ho systému a fyzického těla. Kdo chce duchovně růst, kdo chce rozšiřovat frekvenční dosah svého vědomí, potřebu­je v prvé řadě začít s posilováním příjmu kvalitní výživy a zák­ladních bioenergií, které jsou pro něj k dispozici. Začne-li něčím jiným, nedojde na světelné cestě k cíli.

© Jiří Novák, červenec 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 282
  • 26
  • 24
  • 19
  • 24

Celkový počet hlasů: 375


Diskusní téma: 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka

Datum 10.07.2010

Vložil Jiří

Titulek příliš přísný soud

Nedokáži posoudit, nakolik jsou Vaše informace relevantní, nicméně můj dojem ze stavu lidské společnosti není o mnoho lepší. Docela se mi zdá i nemožné zachovat si určitou nedotknutelnost, když jej většina ostatních přirozeně stahuje dolů. Zase se stýkat jen s těmi "lepšími" není řešení, to je cesta do samoty a sociálního vykořenění. Trochu však nesouhlasím s názorem, že si za všechno lidi mohou sami. Kolikrát musí člověk řešit takové problémy, kde pomyšlení na nějakou duchovnost jde stranou. Nakonec jsou rádi, že to tady vůbec zvládnou, každý nežije v ideálních podmínkách, kde by si mohl klidně filozofovat. Aneb známý výrok o tom, že náboženství není pro prázdná břicha. Z Vašich článků mi tak trochu vyplývá okolnost, že kdo se nesnaží jít Vaší cestou je automaticky manipulant, "mág", sobec atd. To mi nepřijde moc fér. Každý se zkrátka v životě otáčí, jak umí, nemusí být přece hned druhým na škodu. Svět rozhodně není jednoduchý a dle mého se dá těžko vměstnat do jednoho úhlu pohledu, který upřednostňujete např. Vy. I kdybyste skutečně byl ve svých názorech tak osvícený, zůstanete kapkou v moři. Dokud ke stejným závěrům nezávisle na Vás nedospěje větší procento lidí, nikam zvlášť se to myslím nepohne. Sice pro cestu ke světelnému vzestupu zdánlivě neprosazujete nic tak zásadně nepřijatelného, nicméně si dovolím nesouhlasit v důrazu na vegetariánství a cvičení pěti Tibeťanů jako záruku etického růstu. Člověk se musí kontrolovat sám, jak žije v souladu s druhými a přírodou a to je myslím to nejdůležitější! Cvičení a strava pomoci mohou, ale duši nespasí. Zde si dovolím uvést Kristův výrok:"není špatné co do člověka vchází, ale co z něj vychází, to jej poskvrňuje." Tedy záleží především na jednání a to rozhoduje. Navíc sama příroda není žádným idealistickým rájem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Každá rostlina a živočišný druh zde mezi sebou bojují o přežití, žádná idyla či spolupráce se tu nekoná. Tak proč by si měl člověk hrát na něco víc?

Datum 14.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: příliš přísný soud

Vážený pane Jiří,
na začátku jste napsal „nedokáži posoudit“, ale přesto jste začal posuzovat. To jen potvrzuje, že Vašim diskusním příspěvkům se rozpory nevyhýbají. Dovolím si položit několik otázek. Kolik let nebo měsíců jste pravidelně cvičil Pět Tibeťanů a jaké konkrétní nepříznivé výsledky máte? Kolik let nebo měsíců jste se zaměřil na vyváženou vegetariánskou stravu a jaký negativní vliv na Vás, na Vaše zdraví to mělo? Jak jinak si lze totiž vysvětlit, že s něčím nesouhlasíte? Jedině tak, že sám máte nepříznivé zkušenosti. Pokud je nemáte, pak jde pouze a jen o rozumový postoj. Tyto stránky však nejsou fórem pro rozumové postoje. Fórem pro rozumové postoje jsou setkání Klubu skeptiků, která jsou finančně dotována z peněz pro vědu v naší zemi. Tyto stránky jsou fórem pro duchovní zkušenosti a duchovní praxi.
Pokud si vzpomínám, zmínil jste se i o nemocech, které máte. Vyvolalo Vám snad tyto nemoci cvičení Pěti Tibeťanů nebo vegetariánská strava? Nebo jakými jinými způsoby jste je řešil, že to nefungovalo?
Chcete-li změnit způsob, jak žijete, potřebujete se dostat na cestu stabilního vzestupu. Kontrola sebe, abyste žil v souladu s druhými a Přírodou Vám v tom nepomůže. Pokud jste totiž v pádu, pak je to i proto, že vaše posuzování v tomto směru je vychýlené a deformované. Například je z vašeho příspěvku zřejmé („trochu však nesouhlasím s názorem, že si za všechno mohou lidi sami“, „sama příroda není žádným idealistickým rájem“), že chyby za svůj stav máte stále tendence svádět na situace, okolnosti vně člověka a na Přírodu. Člověk, který je v pádu, se z toho nemůže dostat kontrolou sebe, zda žije správně. Potřebuje především změnit své vnitřní postoje, napravit opačně rotující a poškozené čakry, zahájit proces postupné regenerace těla. Pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů a vegetariánská strava jsou tou nejlepší možností jak začít. A to, že s tím nesouhlasíte, nemá na účinnost těchto metod žádný vliv.
Nevím, proč vlastně čtete tyto stránky, když to nejdůležitější, co by Vám mohlo pomoci, svým rozumem odmítáte. Jiná nemocná paní přešla po čtení těchto článků rovnou na syrovou stravu. To je velmi radikální a odvážné rozhodnutí, protože právě syrová strava má nejsilnější a nejrychlejší účinky na řešení problémů v těle. Vy jen rozumujete, odmítáte, kritizujete a zpočátku jste i napadal. Tudy cesta k řešení Vašich problémů nevede.
Přitom sám máte o sobě vysoké mínění, když říkáte: „Docela se mi zdá i nemožné zachovat si určitou nedotknutelnost, když jej většina ostatních přirozeně stahuje dolů.“ Už slova, která píšete, u Vás naznačují určitý pocit vnitřní nadřazenosti. Pokud Vás něco stahuje, pak jsou to především Vaše postoje, názory a způsob jejich prezentování. Ano, člověk na vzestupu je výše než ostatní. Ale to není důvod k tomu, aby se cítil nedotknutelný nebo nadřazený. Je jen na správné cestě, nic víc. To se Vás však netýká. Vy na správné cestě nejste. Podle Vašich reakcí patříte spíš mezi tu druhou skupinu – která odmítá nové myšlenky, dokonce před nimi varuje druhé, má potřebu prezentovat své „správné“, ve skutečnosti však deformované, informace.
Ano, skutečně „záleží především na jednání a to rozhoduje“, jak sám píšete. Ale abyste jednal správně a nenapadal člověka za to, že přináší nové myšlenky, jak jste to udělal před několika týdny, potřebujete si srovnat fungování čaker a dát do pořádku své zdraví. Přirozenou cestu k tomu odmítáte, aniž máte nějaké argumenty. Jenom se Vám to prostě nezdá nebo nelíbí. Přesně takové jsou postoje skeptiků. Doporučuji Vám ujasnit si, kde vlastně jste a kým jste. Máte sice mnoho duchovních znalostí, ale jednáte jako typický skeptik. A to je přece obrovský rozpor, který v sobě máte. A jsme zase tam, kde jsme byli. Rozumování o tomto rozporu uvnitř Vás Vám nepomůže. Pomůže Vám v začátku jedině důsledná změna stravy a změna fungování čaker. Žádný zázrak Vás problémů nezbaví. Jedinou cestou je začít správným způsobem pracovat sám na sobě. Pak teprve může přijít i jiná pomoc. Znáte-li lepší způsob než Pět Tibeťanů, tak jej použijte. A možná byste jej pak mohl prozradit i druhým.
 

Datum 14.07.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Re: příliš přísný soud

Děkuji za obsáhlou odpověď. Popravdě jsem nečekal od Vás pochvalu za svůj příspěvek, ale těší mne že i přes jistou nevoli respektujete jiný názor. Srovnávat mě se skeptiky klubu Sysifos by bylo myslím příliš unáhlené, ti ochotně spláchnou úplně všechno, co vybočuje z dosavadního vědeckého poznání. Ani se jim nedivím, je to jejich práce a věda pracuje především s fakty a důkazy. Můj skepticismus nebo spíše opatrnost vychází ze špatných zkušeností z dřívějška, to se dá snad pochopit. A je to tak dobře, protože jak jste sám uvedl, po světe chodí spusta samozvaných duchovních vůdců a člověk se musí mít na pozoru. Proto ani Vaše myšlenky nepříjimám s naprostou samozřejmostí, obzvlášť pak pro tu okolnost, že jste docela sám, který je takto prezentuje. Navíc mě docela dráždí fakt, že se pokoušíte nadřazovat uznávaným duchovním učitelům, kteří z hlediska světelného vzestutpu zůstali jakoby pod Vámi (Budha, Ježíš). Vystupování proti církvím by mě nevadilo, přestože jsem tam kdysi patřil. V monoha aspektech se Však rozcházíte i se samotným učením Ježíše Krista. Tady asi namítnete, že trpím duchovními předsudky. Pro mnoho lidí a nejen pro mne je však samozřejmější dát přednost těmto zavedeným duchovním osobnostem před Vámi. Kdybyste své názory předkládal s větší pokorou a ne je prezentoval jako hotovou věc bez možnosti diskuze, bylo by to přijatelnější. Vy však očividně o pochybovače nestojíte, protože by si to vyžádalo hlubší znalosti z jiných oblastí a duchovních nauk. Přesvědčovat někoho stylem:"Jen já mám pravdu", je poněkud nedostačující. Vyžadujete pak bezvýhradnou důvěru a kdo Vám ji nedá, je "potížista". Na Vašem místě bych se lépe seznámil s Biblí, zejména evangeliemi, abyste mohl vhodněji formulovat svá stanoviska i pro tu širokou skupinu lidí, kteří "zabředli" v křesťanském smýšlení. Právě zde jste mohl klást větší důraz ve svých rozborech, a ne se zaměřit na úzké skupiny ezoterických směrů, ze kterých jste sám vyšel. Bavit se zcela konkrétně, ne něco zavrhnout bez řádného vysvětlení jako "magický systém".
Co se týče vegetariánství a cvičení Pěti Tibeťanů: jak jsem poznamenal v předchozím příspěvku, nic proti tomu nemám, spíš bych však takové snažení nazval zdravým životním stylem než duchovní cestou. Chtěl jsem též naznačit, že samo cvičení a strava přece nezaručuje etický statut člověka. To by bylo trochu málo. Nevím co je pravdy na tom, že Hitler byl vegetarián...
K mé nemoci: čekal jsem, že si dáte do souvislosti mé příspěvky s mým mailem. Tehdy jste mne víceméně odmítnul a já nemám ve zvyku se někoho doprošovat. Na zázrak nečekám, jsou ale situace, ze kterých si člověk sám nepomůže. Abych se přiznal, čekal jsem větší vstřícnost v tom, dát šanci i těm nerozhodnutým ve smyslu následování Vašich doporučení.
A kým doopravdy jsem? To snad věděl v plné míře jen Ježíš Kristus dle vlastních slov:"Já vím odkud přicházím a kam jdu, to Vy nevíte, protože jste "zdola".
Závěrem: hodnotit lidi podle formy příspěvků není správné. Jak Vy víte, jak se chovám ve svém osobním životě, jak vystupuji v konkrétních situacích? Stejně tak podobně i já hodnotím pouze Vaše myšlenky, nikoliv však Vás, na to nemám právo, i kdybych Vás znal osobně. Aneb: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni..."

Datum 07.08.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Re: Re: příliš přísný soud

Základ spočívá v tom, že rozumovým, intelektuálním, posuzováním se prostě nikam dál už neposunete. Ani na duchovní cestě, ani se zdravím a dalšími okolnostmi Vašeho života. Jestli chcete zůstat tam, kde jste, dobře. Každému nám byla dána svobodná vůle, ale neseme si zodpovědnost za své postoje a činy. Jestli ne, tady Vám „Osud“ přihrál ty nejaktuálnější informace o duchovním pozadí dnešního světa. O tom, jak vzít život do svých rukou. Jak dojít k poznání kdo jsem a proč jsem se tady a teď narodil. Jaký je můj životní úkol. Na čem mám pracovat. Co přinese té nejčistší, nejzdravější části mého vnitřního duchovního Já největší radost, trvalé uspokojení. A zároveň čím mohu nejlépe přispět k čistotě, kráse a harmonii svého okolí.
Zopakuji, že cvičení Pěti Tibeťanů a optimální výživa z hlediska bioenergetického i hmotného mají zcela zásadní vliv na duchovní vzestup člověka. I když se to některým zastáncům starých cest nelíbí. Namítají argumenty typu, že to nezní dostatečně vznešeně, vypadá to tak obyčejně, nanejvýš jako něco pro začátečníky. A čistý nesmrtelný duch nemá přeci s hmotným tělem nic přímého společného, nemůže se jím zašpinit. Hmota je jen obal, navlékne se, na konci života zase svlékne….. Tak proč tedy?
Zaprvé je nutné brát v úvahu podstatný rozdíl člověka podle 1. a 2. stvořitelského plánu, viz. příslušné předchozí články. Hmota má, a již trvale bude mít, své nezastupitelné místo ve Stvoření. V nastartování duchovního vzestupu, karmické očistě a evoluci. Hmotu nelze oddělit od duchovního pozadí, které ji zplodilo a pro duchovní pozadí je výhodná existence hrubé hmoty. Vzájemně se mají doplňovat, spolupracovat.
Zadruhé, duchovní stav, vyspělost, jsou v samém základě založeny na výši vnitřní bioenergie bytosti. Bioenergie jsou podkladem všeho, duchovních sfér i hmoty. Záleží jen na stupni jejich jemnosti. Stav našeho energetického systému, tedy čaker a energetických drah a orgánů, určuje jaké druhy a frekvence bioenergií jsme schopni přijmout. Tyto bioenergie jsou děleny na vitální, životní a informační, viz. příslušný článek. Ovlivňují proto zásadním způsobem náš život po všech stránkách, jsou jeho základem. Každá čakra souvisí s dodáváním energie do určité roviny fyzického těla, psychiky a duchovní složky bytosti. Dohromady tedy předurčují kompletní celek našeho fyzického těla, psychiky a duchovní části bytosti (vnitřní duchovní Já, duchovní těla, duchovní pozadí). Psychika má úlohu prostředníka mezi duchovní a hmotnou složkou bytosti. Etika nemůže pramenit z ničeho jiného, než ze souhrnu těchto podkladů.
A tak to, jestli mě třeba často bolí v krku, souvisí s neharmonií mého fyzického těla. To je přímo závislé na energetické matrici, z níž vychází. A ta zase na čistotě a harmonii duchovní složky a duchovního pozadí mé bytosti. Na mém vyladění, napojení, karmické zátěži. Dokud nejsem karmicky dočištěn, visí nade mnou neustále jako Damoklův meč moje minulé přehmaty e energie a škody, které s sebou přinesly.
Cvičení Pěti Tibeťanů, jako dar lidstvu v krizi z vysokých čistých sfér, představuje klíč k pravidelné harmonizaci a vylaďování našeho energetického systému. Velice jednoduchý, a přesto nejúčinnější.
A protože nelze oddělovat hmotu od duchovního pozadí, má výživa zásadní úlohu v obou směrech. I strava má hmotnou a duchovní stránku. Její hmotné složky vyživují fyzické tělo a její duchovní složky, tedy bioenergie, vyživují tělo duchovní, tedy energetické. Proto je tak důležité, co jíme a pijeme.

Pokud chce člověk žít smysluplný život, nemůže ho promrhat obracením stránek ve filozofických a náboženských knihách. Když jich přečte dostatečné množství a škálu, zjistí, že jsou v nich obsaženy doslova všechny varianty jak a proč žít. O míře jejich nadhledu, pravdivosti vůči aktuálnímu vývoji a často i záměrného zkreslení původního učení nemluvě. Vybrat si nakonec člověk musí sám a aby vybral správně, nezbývá než se vnitřně vyladit tak, že neomylně pozná, co je správné, čisté a přínosné z dlouhodobého hlediska. Skutečná filozofie není oddělená od života. Není to plané intelektuální filozofování, ale to, jak vedeme praktický život. Jak uplatňujeme dobrou filozofii v praxi. To tvrdili už staří řečtí a římští filozofové.
Jak už jsem Vám jednou napsala, člověk si nemůže diktovat, v jaké formě má k němu přijít pomoc. Pokud si vůbec zaslouží, aby nějaká přišla, protože má upřímnou vnitřní snahu čistit se, napravovat chyby, plnit svůj životní úkol, pak přijde v té formě, která je optimální z hlediska vyšší pravdy. To je často něco jiného, než co by si přál rozum (natož ego). O přáních zkřivené, zatemněné části vlastní bytosti nemluvě. A dále, aby člověku mohlo být pomoženo, je nezbytným předpokladem, aby se očistným energiím a impulsům s pokorou a vděkem plně otevřel, bez výhrad a výmluv. Aby byl ochoten převzít plnou zodpovědnost za svoji minulost. Aby bez dalšího odkládání začal měnit vadné postoje a odhodil starou duchovní výbavu a privilegia, které mu brání ve světelném vzestupu.
Je pro mě nepochopitelné, jak můžete tvrdit, že žádná spolupráce se v Přírodě nekoná. Naopak, míra těsné provázanosti , spolupráce, harmonie, tvořivosti v Přírodě je pro člověka naprosto nepředstavitelná. Jde tady o řád, dokonalost pravidel, podle kterých funguje. O její moudrost a nadhled. Jsme její děti, chce pro nás to nejlepší. Vytváří prostředí a řád, ve kterém žijeme a zároveň i naše těla. Proto, pokud chceme přežít, je třeba ji respektovat a snažit se jednat tak, abychom ji nenarušovali. Naopak jí pomáhali, nejen v údržbě, ale i v evoluci. Pracovali s ní, ne proti ní. Těžit z takového přístupu pak budou obě strany !

Pět Tibeťanů a optimální výživa nás přibližují k přírodě, hlouběji do ní vrůstáme a může tak být o nás lépe postaráno. Znamená to ovšem logicky ochotu podřídit se řádu Přírody. Naopak praktiky typu magie nás od Přírody oddalují, jdou proti řádu, nechtějí ho respektovat. Je za nimi snaha o moc a vliv podle diktátu vlastního ega. A jaké to plodí důsledky, to jsme ve své minulosti už zažili nesčetněkrát. Jednoduše to znamená podřezávat si pod sebou větev - to je při dlouhodobé rekapitulaci a dostatečném nadhledu naprosto evidentní.

Datum 11.08.2010

Vložil Jana

Titulek Re: příliš přísný soud

Vážený pane Jiří,

sleduji vaše příspěvky a komentáře. Možná by bylo načase aby jste začal něco se sebou konečně už dělat, (zatím mi připadá že jste jenom četl) a né jen komentovat a polemizovat a čekat až se připojí ta drtivá většina lidstava... Pokud chcete něco změnit, nebo nejste s něčím spokojen, tak nečekejte, že to někdo udělá za vás. Jak budete vědět, že ten dotyčný tu změnu kterou očekáváte, udělal dobře... jen vy sám bude, pokud něco uděláte, hned vědět, zda je to dobře a nebo ne. A pokud to bude špatně. Svět se nezboří, a vy budete vědět, co už dělat nemáte!
Jana

Datum 08.08.2010

Vložil Pavel77

Titulek duchovni prace na sobe

Jaké jsou další, dle Vás čisté, metody duchovní práce na sobě mimo 5T a životosprávy? Pokud bych se chtěl cíleně zaměřit na konkrétní čakry dle jejich projevů, viz. minulé dva čláky?
děkuji

Datum 12.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: duchovni prace na sobe

Další čisté metody duchovní práce na sobě? Jednoduše napíšu to, co děláme my, kteří jdeme po cestě stabilního vzestupu. Kromě Pěti Tibeťanů, optimální výživy a vyváženého denního režimu – pravidelně duchovně komunikujeme, sledujeme duchovní náznaky a impulsy a jednáme v životě podle nich, pravidelně se každý sám čistí za pomoci energií Přírody. Navíc se důsledně vyhýbáme všemu, co našemu vzestupu brání – knihy, metody, vlastní projevy, atd.
A teď jak napravovat konkrétní situaci s vychýlenou čakrou? Je-li čakra poškozená z minulosti, pak je to nutné odstranit energetickou léčbou – buď to dokáže člověk sám nebo potřebuje požádat o pomoc druhého, který je výše a má dosah na energie, které to zvládnou. A důležité je samozřejmě zjistit a vnitřně pochopit, jak tomu došlo, čím jsem to přitáhl, aby se to neobnovilo.
Další věc - běžné vychýlení čaker – člověk toto vychýlení podporuje svými myšlenkami, slovy a zejména činy. Jak to odstranit? Především musím pochopit, proč to vychýlení vzniklo, co dělám nesprávně, v čem je moje fungování vadné. Potřebuji k tomu důkladný a objektivní rozbor situace. Co potom? Jednoduše se pak snažit důsledně vyhýbat projevům, které toto vychýlení podporují. Například často existující problém s čakrou 1A – člověk je příliš podřídivý a nechá druhé jednat na úkor sebe. Jakmile se dostanete na cestu vzestupu, začnou vám chodit příležitosti, abyste tyto své sklony změnil. Například – někdo z okolí vás tvrdě slovně napadne a bude opět, jak to dělal často, dávat najevo svoji nadřazenost nad vámi. Místo abyste opět sklonili hlavu jako obvykle a šli mu vyčistit boty, nebo udělali to a to, co zrovna mocensky po vás žádá, je potřeba se důrazně ohradit a upozornit druhého, že už si to nenecháte líbit. Že jste svobodná bytost.
Nebo začnete mít určité nepříznivé příznaky, duchovní komunikace a rozbor situace potvrdí, že jiný člověk z vašeho okolí vás energeticky zneužívá. Co správně udělat? Důsledně se začít vyhýbat tomu, co takovou situaci podporuje a umožňuje – přestat mu sloužit na úkor sebe. Dostat se od něj co nejdále. Je-li to rodinný příslušník, bude nutné jej na to upozornit. Aby na sobě začal pracovat, aby se také dostal na vzestup, aby se vysávání dobrovolně vzdal. Není-li ochoten, budu muset přestat pobývat v jeho blízkosti, důsledně zastavit tělesné kontakty, až případně rozchod.

Datum 11.08.2010

Vložil Helena

Titulek moje cesta

Je mi smutno, když vidím, jak lidé nevěří. Není přece nic jednoduššího, než zkusit to, co nám doporučují tvůrci těchto stránek. Co se nám může stát? Já jsem se stala vegetariánem v listopadu 2009 a to tak, že intuitivně jsem začala kupovat jenom nějaké potraviny. Nevím proč se tomu najednou začalo tam dít, ale je fakt, že mě samotnou to překvapilo a bránila jsem se slovu "vegetarián" až do léta letošního roku. Stále jsem si myslela, že je to něco přechodného. Pak jsem před měsícem narazila díky p. Maškovi a jeho Osudu na tyto stránky a cítila určité spojení. Poprosila jsem o osobní konzultaci a ejhle, dostalo se mi informace, že ať zkusím cvičení 5T a když vydržím měsíc, rádi si na mě udělají čas. Oj moje ego tedy hodně těžce toto jakoby "odmítnutí" snášelo. Ale nicméně, jsem cítila, že něco mě zde láká, tak jsem začala cvičit. A ejhle během prvního týdne mě to přineslo do života takové změny, že ještě teď po měsíci to moje hlava zpracovává. Takže opravdu, jediné co Vám mohu poradit, pokud vůbec mohu někomu radit, zkuste to, co Vás přitahuje na těchto stránkách. Alespoň jednu z těch dvou věcí a věřte vesmíru, že nejste na těchto stránkách náhodou. A zbytek už půjde sám, postupně. Tak jak vytrváte. Jenom nezapomeňte, že ego je líné a bude Vás přemlouvat, hodně , proč je milión důvodů, že nemůžete cvičit a nebo změnit jídelníček. Ono Vás ze své reality nechce jen tak pustit. A pokud jste napojeni, nevědomky, i přes Vašeho učitele na temné síly, jako se to stalo mě, tak i ty temné síly se budou hodně snažit aby Vás neztatily. Vydržte opravdu alespoň ten měsíc a uvidíte ty změny ve Vašem životě, pokud mohu posoudit podle změn, které se udály u mně. Na druhé straně souhlasím s panem Jirkou, že někdy autoři možná působí hodně autoritativně. Větší citlivost bych já osobně uvítala, ale pomohlo by to potom danému člověku aby opravdu TEĎ začal? Asi ne, ta jednoznačnost je asi na místě. Děkuji Vám všem za to, že jste tvůrcům stránek i Vám pane Jirko a přeji si ať máme všichni dostatek síly a vůle to zvládnout. S láskou Helena