Pravčická brána

A15. Aktuální situace a přínos Velikonoc 2012

Marie Mejdrová, Petra Nováková, Jiří Novák Vloženo 16.5.2012
Marie Mejdrová Petra Nováková Jiří Novák

Příroda letos získala Velikonoce pod svoji kontrolu jako svátky jara. Jak se naopak snažila církev využít Velikonoce? Vzhledem k minulosti církve je modlitba za vrácení morálních hodnot pokrytectvím. Zveřejnění nové pravdy o událostech Ježíšova života a nalezení počátků temné moci Černého bratrstva doslova zahýbalo vývojem. Velikonoce odstartovaly další hloubkovou očistu všech bytostí na světelném vzestupu. Poučení z minulosti, během které temná nákaza postupně zachvátila celý svět, je naprosto jednoznačné. Také neobvyklé letní počasí má svůj skrytý důvod. Nepříznivá ovládající energetická síť drobných církevních staveb přestala fungovat. Vstup na NDC pro jedince jednoznačně zaměřené bude nadále snazší. Možnost nového probuzení má každá bytost, která nelpí na nepravdách. Bez soustavného posilování světelných základů své bytosti to však nepůjde.

Tři nezávislé na pohledy na přínos Velikonoc 2012

JN: V tomto textu uveřejňujeme prostřednictvím duchovních komunikací se Silami Světla tři nezávislé pohledy na události letošních Velikonoc a jejich význam pro další duchovní vývoj na Zemi. Jak se může čtenář sám přesvědčit, tyto pohledy jsou v zásadních věcech shodné, zatímco v dílčích detailech se vzájemně doplňují.


Marie Mejdrová

Jasné energetické oddělení vlivu křesťanské církve od Velikonoc

MM: Přírodo, prosím o informace týkající se výsledků duchovní očisty o letošních Velikonocích a o celkovém energetickém náboji na Zemi v této době. A dále také o akci katolíků – výzvě k hromadné modlitbě růžence na Velký pátek od 12 do 15 hod., „za mír ve světě a za vrácení morálních hodnot do našich společenství.“ Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.4.2012)

 

Příroda: „Tento rok, jako nikdy předtím, se dostáváme k tomu, opravdu jasným řezem energeticky oddělit vlivy křesťanské církve od Velikonoc. Konečně bylo možné zveřejnit i informace vysoce citlivého rázu o tom, co se dělo před dvěma tisíci lety při ukřižování Ježíše, po domnělé a skutečné smrti Ježíše a vůbec jakým způsobem se začalo šířit křesťanské hnutí. S tím bylo spojeno opětovné masivní karmické čištění všech osob, kterých se Ježíšova mise nejvíce týkala.

 

Letos je možné jít až na dno problému – až k nejvyšším temným špičkám, které tenkrát měly situaci pod kontrolou. Tak, abychom se konečně všichni společně na Zemi mohli pohnout dál, nechat věk Ryb se vší jeho již odhalenou a zpracovanou Temnotou a kamufláží za námi. Odpoutat se od něho energeticky i informačně a směrovat evolučně dál, ke Světlu.

 

Rozkrytí největší kamufláže umožnilo odhalit všechny strany v jasnějším světle

Tím, že nastala vhodná doba k veřejnému rozkrytí snad největší kamufláže v posledních dvou tisících letech, ukázaly se všechny strany tehdejší partie v jasnějším světle a odhalily se i další, doposud skryté temné vlivy. Očistné energie měly připravenou půdu pro své působení.

Mimo to se celá Planeta i vy všichni, kteří jste byli spojeni s tehdejšími událostmi, samozřejmě čistíte i z následků této mise. Z Temnoty, kterou oproti plánu přinesly události Ježíšova života během dalších staletí. A také z vašich přetrvávajících nedostatků a vychýleností, které vás právě v období věku poznamenaného křesťanstvím, opětovně napojovaly na Temné síly, které na vás působily už v době života Ježíše a těsně poté. Tak jako ostatně každý rok v tuto dobu.

Příroda letos získala Velikonoce pod svoji kontrolu jako svátky jara

Příroda má díky tomu všemu možnost mít tyto Velikonoce pod kontrolou, konečně jako svátky jara. Oslavu nových začátků a nových otvírajících se možností, které přinášejí jarní energie. Namísto toho, aby si toto období velice silných proudících energií přírody přivlastnila církev. A zastřela je zcela nepravdivým dogmatem o sejmutí hříchů světa ukřižovaným Ježíšem.

 

Jak se naopak snažila církev využít Velikonoce?

Co očekává církev od křesťana o velikonočních svátcích? Především hluboké pokání. Na Velký pátek je největší smutek v roce, mše je tichá, bez hudby a zpěvu. Povinnost podstoupit zpověď hříchů a přijímání (hostie, u protestantů i vína) je určená minimálně jednou za rok, a to právě na Velikonoce. Tento rituál má v tuto dobu totiž největší účinnost. Výsledky však připadnou církvi prostřednictvím jejího rituálu spojeného se skrytou církevní magií. Člověk se při zpovědi maximálně otevře, upřímně se vyzná ze svých hříchů a s pokorou a vděkem čeká na to, že mu budou prominuty. Bohem, prostřednictvím církve. Církev se svým vykonstruovaným Bohem má tedy nad hříšníkem tímto způsobem neomezenou moc. Hříchy jsou pak na základě nekonečné Boží milosti, milosrdenství „odpuštěny“. Co církev odpustí, to odpustí i Bůh.

Účastí na následném přijímání s tzv. zázrakem proměny těla a krve Krista je člověk symbolicky spojen s Kristovou obětí. Uznává ji, přijímá ji, chová k ní úctu a hluboký vděk jako k instituci, která mu jako jediná umožnila a stále umožňuje zbavit se svých hříchů.

Za církevními snahami se skrývá důmyslné ovládání a manipulace

Při každém přijímání si má člověk uvědomit, jakou obrovskou oběť pro něj Bůh a jeho jediný syn přinesli. A dále vlastně i to, jak mu církev prostřednictvím této „svátosti“ umožňuje se očistit, zbavit se hříchů, získat milost a „věčný život.“ Není těžké pochopit, jaké důmyslné ovládání a manipulace se za tím skrývají. Utvrzuje se tak kamufláž spojená s ukřižováním Ježíše a také moc Temných sil napojených na církev.

 

Církev při příležitosti tohoto domněle očistného procesu nemluví o síle jarních energií značících konec (zimní) stagnace, spánku, odpočinku a zároveň probouzení se nového života, nových příležitostí. Nehovoří o tom, že se jakoby znovu spouští program života, produktivního období. A že právě v této chvíli na jeho počátku je možné probudit, zregenerovat a zaktualizovat jeho dosud spící sekvence nebo dokonce do něho zařadit sekvence úplně nové.

Možnost nového probuzení má každá bytost, která nelpí na nepravdách

Tato možnost nového probuzení, procitnutí je dána každé bytosti. Záleží, zda to včas pochopí a plynoucím světelným energiím Přírody se plně vnitřně otevře. Což není možné, pokud lpí na nepravdách, pokřivenostech, neetických způsobech. Protože pokud se jich nechce vzdát, pak vlastně neuznává (plně), že ji blokují v rozvinutí jejího světelného potenciálu. Znamená to, že si chce zachovat dosavadní stav, nechce přijmout nový.

 

Pokud se člověk nechce vnitřně vzdát starých postojů, neuvědomuje si, že i když přechod obvykle není bezbolestný, výsledkem je úleva ze zbavení se starého břímě a radost z nových možností, které se poté otvírají. Otevřou se však až po překonání tohoto přechodu ze starého stavu do nového, harmoničtějšího. Do té doby k tomu nejsou vytvořeny podmínky. Tento základní princip hloubkové očisty je třeba chápat a nepropadat malomyslnosti, nedůvěře a depresi v bodě, kdy je člověk teprve kdesi před tímto přechodovým prahem.

Zneužití hromadné modlitby a meditace temnými silami

Ještě k té zmíněné výzvě katolíků k hromadné modlitbě na Velký pátek, právě v hodinách, kdy Ježíš visel v utrpení na kříži. Dobře víte, že v tomto pokřiveném zatemněném světě jsou hromadné modlitby a meditace vždy zneužity Temnými silami v pozadí. Účastníci se při nich vnitřně otevřou a vlastně nabídnou svoje nejčistší energie. Protože v tu chvíli jsou vnitřně naladěni na pokoru a přání spravedlivějšího a laskavějšího světa, harmoničtějších lidských vztahů, ohleduplnějšího chování lidí ke svému okolí. V tu chvíli jsou ovšem skrytě napojeni na temný systém, který je energeticky zneužije a zaháčkuje. Jeho frekvence je přitom tak vysoká, že takovou kamufláž je v současných podmínkách na Zemi ještě stále jen výjimečně někdo ze zúčastněných schopen odhalit. Nějakým způsobem vnímat nebo i jen tušit.

To, že v tomto případě jde o katolíky a právě Velký pátek samozřejmě není náhoda. Katolická církev s mocenskou baštou Vatikánu a církevní hierarchie se snaží znovudobýt své pozice, které v této době rapidně ztrácí. Aniž by to tušili, katolíky tlačí k takovému jednání nejvyšší temný systém na jejich víru skrytě navázaný, který má přehled o celkové aktuální situaci v duchovním pozadí světa. A který rozhodně nepustí církev, která je nevědomky jeho nástrojem, ze svých spárů dobrovolně.

 

Je nasnadě, proč byl zvolen Velký pátek. To byl přece ve skutečnosti den triumfu Temných sil. Právě pro ně byl zlomovým bodem, který předznamenal novou fázi jejich temné evoluce. A naopak pro Světlo to byl den největší prohry, ztráty pozic, možností, přehledu o situaci. Alespoň v novodobých dějinách. Je to den, kdy jsou proto dodnes světelné energie a pozice na světě oslabeny, u temných energií je tomu opačně. A to, že je to na celém světě doposud vykládáno právě naopak, na této skutečnosti nic nemění.

 

Vzhledem k minulosti církve je modlitba za vrácení morálních hodnot pokrytectvím

Víme, jakým způsobem se církev v minulosti, ale i v současnosti chová. Při tomto povědomí vychází dost absurdně až pokrytecky modlitba za „mír ve světě a za vrácení morálních hodnot do našich společenství“. Vždyť právě i církev způsobila tolik zbytečných válek, pronásledování, poprav, mučení a jiných způsobů utrpení po celém světě. Často úplně převrátila morální hodnoty a chápání spravedlnosti a čistoty. I vůbec pochopení smyslu lidského života. O svádění lidí z pravé duchovní cesty, jejich manipulaci a skrytém zneužívání nemluvě.

 

Ledaže by snad při této modlitbě církev zpytovala vlastní svědomí a omlouvala se upřímně a v pokoře celému světu a všem poškozeným za vlastní nesčetné chyby. To ovšem nebyl ten případ. Ale i kdyby byl, stále by platilo, že tato akce by byla zneužita Temnými silami. Tomu se Spojeným Silám Světla tentokrát podařilo zabránit.“


Petra Nováková

Energie Velikonoc byly využívány Temnem na základě spojení s křesťanstvím

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Jak by se dalo zhodnotit letošní období Velikonoc i přesto, že ještě nejsou u konce. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7. 4. 2012)

 

Sféry přírodního spojení a spolupráce: „Období Velikonoc nejlépe můžeme zhodnotit my, sféry, které vás celou dobu tímto obdobím provázejí. Každý rok bylo toto období obdobím silného čištění. Protože přichází nové energie, které přináší jaro. A protože zároveň dochází i k silnému nástupu temných sil, které jsou s Velikonocemi spojené.

 

Energie Velikonoc byly využívány Temnem právě na základě spojení s křesťanstvím. Přírodní energie jara tak byly dlouho zneužívány. A v tomto období docházelo k tvrdým střetům Sil Světla v podobě energií jara a Sil Temnoty v podobě křesťanského pojetí Velikonoc.

 

Každý rok k těmto soubojům docházelo. Každý rok se Světlo snaží získat silnější postavení a vliv Temna v tomto období co nejvíce minimalizovat. Zároveň se stále pracuje na změně duchovních struktur, ve kterých byly tyto temné předlohy ukotveny. Duchovní pozadí světa se tak od Temna spojeného s křesťanskými tradicemi Velikonoc neustále čistí a nastoluje se zde světelný řád, který postupně přechází do hmoty.

Odhalení samotných počátků temné moci Černého bratrstva vyvolalo zásadní změny

Letos se udála velká změna, protože se kruh začal uzavírat. Dospělo se k samotným počátkům temné moci Černého bratrstva a tím i temné síly církve. A prostřednictvím článků během Velikonoc dochází k odhalení pravdy, jaké skutečné počátky vedly ke vzniku křesťanství, k jeho šíření a získání temné moci.

 

Tato zveřejněná pravda posiluje sílu Světla ve hmotě a umožňuje odkrýt i další dosud nezveřejněné, neodhalené skutečnosti. Proto se začaly odkrývat další duchovní souvislosti s Černým bratrstvem i s tehdejším životem důležitých bytostí, které se zasloužily o šíření a hlavně o vznik a rozvoj křesťanství. Světlo díky tomu všemu získalo navrch. Temno je naopak v těžké defenzivě. Protože vychází najevo pravda.

Letos se poprvé Velikonoce staly skutečnými svátky jara

Pravda o minulosti je to, co podrývá mocenské základy Temna. Letos se tak konečně dostávají i ve hmotě ke slovu čisté světelné energie, které toto období provázejí a vedou. Ač se temné síly snaží skrze impulzy do hmoty různým bytostem pořádat různé akce, které ve hmotě znamenají podporu křesťanství, tedy temných sil. I přesto nemohou do dění během Velikonoc zasahovat. Protože toto dění již mají pevně v rukou světelné sféry.

 

Poprvé se tak Velikonoce stávají z energetického pohledu skutečnými svátky jara, kterými byly dříve, než byly temnými silami zneužity k temným účelům a propagaci křesťanství. Toto období se tak dostává z temných pout, sešněrování, které mu křesťanství nasadilo. A to se začne postupně promítat i do hmoty. Prozatím to lze vnímat z energetického pohledu. Postupně se tak začne dít i na hmotné rovině. A toto období se znovu navrátí k oslavám Přírody, nových energií, nového života. Nikoli k jeho drastickému ukončení, což v případě Ježíše bylo. Lidstvo nepotřebuje každý rok znovu oslavovat mučednictví. Ale naopak se ho vzdát. A slavit nový život.

 

Příroda je již v tomto období svobodná

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace kolem Velikonoc. Děkuji. (Duchovní komunikace z 8. 4. 2012)

 

Sféry přírodního spojení a spolupráce: „Dnes na velikonoční neděli, je již situace daleko pevnější, stabilnější. Vše je pevně v rukou Světelných sil, Temno je stále vypuzováno ať už na základě globálních akcí, tak také, a to především, z vrstev jednotlivců. Každý tak řeší svůj boj se svou minulostí a řeší svou karmu, kterou přispěl k současné situaci a k podobě karmy celého lidstva a tím k podobě světa.

 

Takže Příroda je v tuto chvíli svobodná, z duchovního pohledu se struktury křesťanství rozpadají, což znamená, že energie jara nejsou sešněrovány, ale proudí zcela volně a svobodně. Mohou se tedy projevit v plné síle, aniž by se část jejich síly musela spotřebovat na eliminování temných vlivů a prokousávání se strukturami křesťanství, které zvláště v období Velikonoc jakoby rozprostřely své temné sítě, svá chapadla, a skryly tak hmotu před přístupem nejvyšších světelných energií shora.“


Jiří Novák

Zveřejnění nové pravdy o událostech Ježíšova života doslova zahýbalo vývojem

JN: Spojené Síly Světla, jaké máte aktuální informace k současné situaci v duchovním pozadí světa i ve hmotě? Co zásadního se změnilo po letošních Velikonocích? Co bylo příčinou neobvyklého závanu léta ve hmotné rovině na přelomu dubna a května 2012? Děkuji. (Duchovní komunikace z 11.5.2012)

 

Centrální karma: „Události letošních Velikonoc doslova zahýbaly vývojem ve hmotné rovině vašeho světa. Nesmírně důležité bylo, že jste se na základě přicházejících impulsů odhodlali ke zveřejnění úplné pravdy o životě Ježíše Krista a následných událostech, které se tehdy před dvěma tisíci lety skutečně staly.

 

Zveřejnění nové pravdy nikdy nebývá jednoduché a události letošních Velikonoc to jen potvrdily. Otevření diskuse k prvnímu článku o Ježíšovi vedlo k vysoké aktivitě a snahám o vaše zdiskreditování, znemožnění ze strany těch, kterým zveřejnění pravdy zásadně vadí. Nejenom vy, ale i další diskutující vyjadřující souznění s touto odhalenou pravdou - vy všichni jste sklidili nenávist a aktivní odpor několika jedinců na temné cestě, pro které nový pohled na situaci zásadně narušuje jejich postavení, hodnosti, dosavadní mocenská magická privilegia.

 

Vaše dosavadní zkušenosti jednoznačně potvrzují, že zveřejnění jakékoliv pravdy, která byla celá století pečlivě ukryta pod nánosem lží a demagogií, vždy doslova zahýbá událostmi. Otevře karmické vrstvy mnoha osob, které se tehdy v jiných identitách těchto dávných událostí také zúčastnily. Ať už jako přímí aktéři ve hmotné rovině nebo jako podpůrné síly, zástupci duchovních institucí, které události inspirovaly, řídily z duchovního pozadí světa.

 

Velikonoce odstartovaly další hloubkovou očistu všech bytostí na světelném vzestupu

Pokud jde o kolektiv bytostí jdoucích po Nové duchovní cestě, Velikonoce odstartovaly další kolo jejich hloubkové karmické očisty. Ke slovu začaly přicházet velice nepříznivé vrstvy plné temných energií, ve kterých byly mnohé z těchto bytostí obsazeny černými bratry. Což logicky znamenalo nejvyšší stupeň nehmotného duchovního ovládnutí jejich bytosti.

 

Toto další kolo očisty doposud probíhá. To vše naznačuje, jaké skutečné následky měly události Ježíšova života. Nikoliv očištění lidstva od všech hříchů. Nikoliv odstartování božího království na zemi. Ale ve skutečnosti ohromující nástup do té doby nenápadných a skrytých temných sil na Planetě.

 

Během dvou tisíc let temná nákaza postupně zachvátila celý svět

Jakoby mávnutím kouzelného proutku se najednou tyto temné síly po událostech spojených s Ježíšovým ukřižováním posílily, zaktivovaly a začaly postupně ovládat v prvé řadě křesťanství, které je vlastně umožnilo v této podobě „stvořit“. Aby poté v pozdějších staletích nasedali černí bratři na všechny důležitější osobnosti tehdejšího světa. Aby je krok za krokem doslova „šlechtili“ do Temna a stále více posilovali podíl temných energií v jejich bytostech - postupně k 70%, 80% podílu temných energií, až k neuvěřitelným 99% temných energií v jejich bytostech. Tím mnozí z těchto bývalých pracovníků Světla dosáhli temné dokonalosti a sami se na čas stali černými bratry, kteří nasedli na záda dalších. Tímto způsobem tato temná nákaza postupně zachvátila celý svět. A stala se doslova masovou záležitostí, jak naznačuje karmické čištění mnohých osob na Nové duchovní cestě z obsazení černým bratrem v minulosti.

Poučení z této minulosti je naprosto jednoznačné

Zaprvé, duchovní Síly Světla si nemohou dovolit používat temné metody, temné manýry, temné způsoby ve své duchovní práci, chtějí-li vůbec z dlouhodobého pohledu přežít. A nechtějí-li se stát pouhou součástí, zvláštním oddílem temných sil ovládajících Planetu a lidstvo. Světlo si dokáže zachovat svoji čistotu, původní identitu i původní světelné záměry pouze za předpokladu, že vyvine nové metody duchovní práce, kterých už strana Temna nebude schopná zneužít.

 

Zadruhé, pokud už někdy dojde k tomu, že se strana Světla zpronevěří základním světelným principům a udělá závažnou hrubou chybu, pak nejhorší, co pracovníci Světla mohou udělat, je snažit se tuto chybu zakrýt, nebo dokonce zkusit tento zásadní hrubý přehmat určitou kamufláží vysvětlit jako správný krok. Následky takové činnosti jsou pak nedozírné a pro další vývoj lidstva doslova drastické. Chybu je potřeba přiznat co nejdříve, omluvit se za ni a přijmout vzápětí opatření pro její nápravu. Jakékoliv váhání, vyčkávání poté, co se světelné bytosti dopustí velkého přehmatu, přináší nárůst vysoce nepříznivých následků, které již bude nesnadné napravit. A samotná strana Světla tím doslova ztrácí pevnou půdu pod nohama a stává se pouhou hříčkou v rukou temných systémů a temných energií.“

 

Také neobvyklé letní počasí má svůj skrytý důvod

Příroda: „Nebývalé letní počasí v období jara 2012 opět, jako už několikrát předtím, naznačilo další z výrazných zlomů ve hmotné rovině tohoto světa. Něco podobného se stalo například v roce 2000. Tedy nedlouho po vzniku, nastartování Nové duchovní cesty. A důvody, skryté příčiny, proč k takovému jevu došlo také letos v roce 2012, jsou ty samé.“

 

Poznámka: Skutečně jako kdyby se opakovala situace z roku 2000 popsaná v článku 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof, ve kterém jsem uvedl následující komentář:

Postupné nahrazování starých energií novými pokračovalo i v roce 2000. První jarní den roku 2000 přinesl probuzení dalších přírodních komplexů vyzařujících očistné energie vysoké frekvence nebo naopak odstraňujících nepříznivé energie z prostředí Planety. Oblast Čech a zejména Prahy, i další místa ve světě, se staly velkým zřídlem duchovních očistných energií. Průvodním jevem obrovské duchovní očisty bylo vytvoření dlouhodobé oblasti vysokého atmosférického tlaku a tím i teplého letního počasí na řadu týdnů v dubnu a květnu v oblasti naší republiky.

 

Pokračujme teď v duchovní komunikaci s Přírodou.

Razantní hmotná i duchovní očista území našeho státu

Příroda: „Nebývalé letní horko přineslo razantní duchovní i hmotnou očistu území vaší republiky. Přetrvávající vyšší atmosférický tlak s jižním prouděním byl výsledkem otevření zřídla očistných energií ze samotného čela systémů NDC. Aby se odtud, z území vašeho státu ve středu Evropy, tyto očistné energie rozlévaly do celého okolí a předznamenaly další obrovské změny, které v tomto zlomovém letošním roce 2012 přicházejí a ještě přijdou.

Především postupnou očistu všeho, co zde na Zemi neuváženým jednáním zaseli Vesmírní lidé a lidské Duchovní hierarchie v době Ježíše a v následném období budování počátků křesťanské víry.

Nepříznivá ovládající energetická síť drobných církevních staveb přestala fungovat

Vraťme se teď ještě k Velikonocím. Systém křesťanských drobných staveb, kapliček, křížů a dalších vytvořil nepříznivou ovládající energetickou síť v mnoha oblastech této Planety. Ta doslova svazovala, umrtvovala drtivou temnou silou Přírodu a čisté duchovní procesy, které by v Přírodě měly přirozeně probíhat. V letošním roce přišla konečně příležitost i tuto křesťanskou „svěrací kazajku“ z tohoto světa sejmout a odebrat jí schopnosti veškerého energetického působení. Aby se stojící osamocené kříže staly jen tichou energeticky nefunkční vzpomínkou na dva tisíce let ovládání a utrpení. Utrpení, které světu přineslo zrození křesťanské víry založené mimo jiné na nesprávném nepravdivém pojetí prožití utrpení jak samotného Ježíše Krista, tak i každého dalšího běžného člověka.

 

Ježíš byl především člověkem 2. typu

Ať si kdo chce říká, co chce, o božím synu apod. Ale Ježíš byl především člověkem 2. typu zrozeným na této Planetě a podléhajícím existujícím zákonům zrození. I když bylo do těchto principů nepřirozeně zasáhnuto, i když dostal do vínku umělé nepřirozené schopnosti a možnosti, jeho život byl přesto ohraničen možnostmi zrození, které každý člověk 2. typu na této Planetě má.

 

Duchovním institucím, které si tehdy přivlastnily právo řídit, ovládat duchovní vývoj na Planetě, se tvrdě vymstila skutečnost, že nepochopily historickou úlohu nového člověka 2. typu. Že se snažily vývoj vést návratem ke schopnostem dřívějšího lidstva 1. typu. Což ovšem pro nového člověka představovalo uměle dodané prvky, které jeho vývoj naprosto zdeformovaly a výrazně odchýlily od jeho původního poslání. Kterým bylo najít zcela jinou duchovní cestu – cestu čistého světelného vzestupu bez umělých pomůcek, privilegií a dalších nástrojů.

 

Vesmírní lidé a Duchovní hierarchie nepochopili skutečné cíle zrození Ježíše

Proto ani tyto duchovní instituce, to znamená především Vesmírní lidé a lidské Duchovní hierarchie, nemohly pochopit skutečné cíle příchodu bytosti Ježíše do hmotné roviny tohoto světa. Lidstvo na to vše doplatilo dvěma tisíci let nebývalého temného útlaku. Až zveřejnění pravdy o tehdejších událostech v době Velikonoc 2012 vytvořilo tlustou čáru za tímto obdobím. A dalo konečně lidstvu novou příležitost dalšího svobodného rozvoje.

Vstup na NDC pro jedince jednoznačně zaměřené bude snazší

To vše bude mít za následek, že vstup dalších jedinců na Novou duchovní cestu bude čím dále snazší. I nadále se to však bude týkat pouze jednotlivců s jednoznačným nasměrováním. S plnou důvěrou v informace vycházející z NDC.

 

I nadále nebude na NDC místo pro jednotlivce intelektuálně zaměřené, kteří za duchovní cestu považují hltání duchovních informací, získání co největšího duchovního rozhledu. Ani pro jedince nerozhodnuté, váhající. Kteří se sice aktivně zajímají o NDC a její principy. A často i výslovně zdůrazňují, jak se jim naše informace líbí, jak je vnitřně oslovují. Zároveň však mají potřebu ponechat si některé z dosavadních metod, návyků, pomůcek ze Staré cesty. Vlastně tak chtějí sedět na dvou židlích současně. Takový způsob ovšem k nastoupení vzestupné světelné duchovní cesty nevede.

 

Bez soustavného posilování světelných základů své bytosti to však nepůjde

Jak už jste mnohokrát na svých stránkách napsali, vstup na NDC vyžaduje jednoznačné posilování všech základních zdrojů světelné síly hledajícího člověka: Především péči o své čakry a jejich optimální fungování každodenním cvičením souboru cviků Pět Tibeťanů. Zadruhé důsledné hledání stravy, která je pro člověka optimální nejen z hmotného, ale i z duchovního energetického pohledu. A zatřetí – důsledné vyhýbání se všem záležitostem, zvykům, činnostem, které světelný vzestup blokují.

 

Sledování náznaků na duchovní cestě a včasné reagování na každý impuls, pak postupně člověku umožňuje zbavovat se dalších nepříznivých záležitostí, návyků, pomůcek, které světelnému vzestupu vadí. Jedině takto se člověk může dostat na NDC, stát se její trvalou součástí a dosáhnout trvalého stabilního světelného vzestupu. A tím vlastně teprve naplnit poslání, které jako nový člověk 2. typu na této Planetě obdržel: Otevřít v sobě skrytou možnost světelného duchovního vzestupu přes všechny duchovní prahy a bariéry a takto podpořit a pomoci stabilizovat nový vývoj na Zemi.“


© Marie Mejdrová, květen 2012
© Petra Nováková, květen 2012
© Jiří Novák, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 177
  • 23
  • 23
  • 17
  • 20

Celkový počet hlasů: 260