Pravčická brána

Pozitivní karma a duchovní ochrana

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 5.2.2017
Marie Mejdrová Jiří Novák

Pojem pozitivní karma. Čerpání pozitivní karmy u bytostí na světelném vzestupu. Karmická minulost je východiskem pro osvobození. To, co považujeme v určité chvíli za pozitivní, takové být nemusí. Kdy se vynořují vrstvy s pozitivní karmou. V karmické očistě se jmenovitě řeší hlavně to nepříznivé z minulosti. Hodnocení naší minulosti z dnešního nadhledu. Pozitivní karma tvořená v současnosti. Pozitivní příležitosti náležitě docenit a využít. Zkoušky testují úroveň eliminování nepříznivých postojů. Duchovní ochrana versus obezřetnost a sledování impulsů. Příklad podcenění situace. Někdy je naopak třeba si na základě impulsů náročnou situací projít. Co si zasloužíme a co ne? Divoká karmická očista u člověka, který není na světelném vzestupu. Vybití staré karmy naprogramované v minulosti. Umělý systém řízení karmy v minulosti a jeho dopady do současnosti. Odbourání nepříznivé karmy naplánované do budoucna magickým příkazem. Jak to dnes probíhá u lidí na stabilním světelném vzestupu? Obnažení těžké karmy, když je na to člověk na světelném vzestupu již připraven. Vnímat náznaky a včas na ně přiměřeně reagovat. Základní podmínky k účinné karmické očistě. Snaha o očistu minulosti magickými způsoby nepřináší kýžený efekt. 


Marie Mejdrová  

Pojem pozitivní karma

Při přípravě tohoto článku kamarádka podotkla, že vlastně nerozumí přesně jeho názvu. Myslela si, že karma je pouze negativní. Chápe karmu jako dluh. Jako zbytek z minulosti, nezpracované energie, nezpracované záležitosti, které visí v jejím duchovním pozadí.
A když člověk všechno zvládá za pochodu, nic za ním nezůstává. Nemá žádné dluhy, žádnou další karmu.
Když mu správné příležitosti v životě přicházejí ve správné chvíli, myslela, že se to nenazývá karma. Když ušla určitou cestu, vše potřebné zpracovala a neudělala chybu, nezpůsobila něco závažného, co by vytvořilo něco, co ji blokuje, tak může mít „dveře otevřené“. Události jdou v životě člověku na ruku, když nemá tyto dluhy z minulosti.

To je pravda, ale pojem karma je širší.
I když se o karmě mnohem častěji mluví v negativním slova smyslu, pojem karma znamená všechny dosud nezpracované následky našich činů jakékoli povahy. Je to určitá forma velmi odolné energie. Dosud nezpracovaná, nepoužitá energie, kterou zplodily všechny naše minulé činy, postoje. (Ať už z tohoto života nebo z předchozích existencí.) To znamená nejen ty chybné, vychýlené, negativní, ale i ty správné, pozitivní. Proto můžeme hovořit také samostatně o pojmu pozitivní karma.

Neboli každá naše myšlenka, čin, postoj, představuje hybnou sílu s určitým potenciálem. A zplodí nějakou vlnu, která formuje podmínky našeho života. Charakter té vlny určuje charakter hybné síly, která ji uvedla do pohybu. Udělám určitou příznivou věc a za tu se mi vrátí odpovídající velikost příznivé odezvy, tímto se tato určitá pozitivní karma vyčerpala. Obdoba platí u negativně nabité karmické energie.

Přičemž vše, co není zpracováno v rámci jednoho života se přenáší do dalších existencí. A při seskupení vhodné příležitosti se projeví.

Jde o to nabíjet si průběžně svoji baterii pozitivní energií, energií s pozitivním potenciálem. A zároveň zbytkový negativní potenciál naší baterie průběžně regulérním způsobem vybíjet. Přirozeným způsobem, tzn. formou karmické očisty. Neboli pracovat na sobě, vylaďovat se tak, abych dokázal(a) chápat ponaučení z těch minulých lekcí. A přitom se postarat o očistu a rozvazování nepříznivých karmických pout, vazeb. 

(Poznámka: Pro úplnost dodávám, že je tu ještě pojem „Karma“ jakožto instituce, která dbá na dodržování Vesmírného řádu, výchovu, čistotu, spravedlnost, harmonii.)


Čerpání pozitivní karmy u bytostí na světelném vzestupu

Duchovní komunikace z 1.12.2016:

MM: Řídící Centrum Energií pro tento svět, chtěla bych se Tě zeptat na to, jak je to s čerpáním pozitivní karmy v současnosti u lidí s velmi těžkou karmou, kteří procházejí hloubkovou karmickou očistou na NDC.
Vycházím z dotazu jedné bytosti na NDC, která už je na ní řadu let. Nebo spíš střídavě nějakou dobu na ní a nějakou dobu mimo ni. Stále má velmi náročnou očistu, velké propady duchovní i v hmotném životě. Má pocit, že dělá, co může. Ale objektivně se jí nedaří procházet zkouškami, stále opakuje obdobné chyby, které ji vždy zase stáhnou zpět. Její největší devízou je, že má v sobě jakoby nezlomnou snahu hledat správnou cestu a očistit se, napravit svoje chyby, přijmout zodpovědnost za svou minulost. Navzdory všem obtížným a vyhroceným okolnostem to nevzdává a stále se dále snaží.

 

Řídící Centrum Energií pro tento svět: „Ano, řeknu, jak to vidím ze svého pohledu já.

Karmická minulost je východiskem pro osvobození

Vaše karmická minulost je pro vás všechny doslova pokladem, východiskem pro vaše osvobození, klíčem k vyvázání se ze všech nevhodných vazeb. Trezorem, ve kterém jsou uloženy různé dokumenty, pověření, „filmy“ zobrazující plnění vám uložených úkolů. Je tam i výbava různého druhu, od magie až po prsteny a žezla. Také nejrůznější energetická napojení. Dlouhá řada smluv a závazků, diplomy a pověřovací listiny, úpisy. A také rozhodnutí vás odvolat nebo dokonce zlikvidovat, odseknout od aktuálního tehdejšího vývoje v daném místě. Jsou tam zaznamenány i vaše objevy, zásluhy, pozitivní a negativní vazby a napojení na různá místa, bytosti, sféry a instituce. Vaše selhání a vaše vítězství.
To vše je potřeba náležitě zpracovat, pochopit a vyhodnotit z hlediska toho, co je v této chvíli dnes a tady aktuální. Z hlediska pravidel Nového světelného vývoje. Naštěstí to nemusí bytosti vyhodnocovat a třídit samy, je prakticky nemožné, aby si dokázaly vždy udržet dostatečný odstup a nadhled. A už vůbec by to nemohly samy zpracovat. To náleží karmické instituci, Přírodě a dalším článkům spolupracujících Spojených Sil Světla, které vedou nyní vývoj.

Co znamená být v současnosti člověkem na Zemi

Je důležité si uvědomit a neustále si připomínat, že už ta skutečnost, že žijete v této chvíli v hutné hmotě na klíčové planetě Zemi a jste lidmi (2. typu) je neuvěřitelně pozitivní záležitost. Není to samozřejmost. Je to doslova jako výhra v loterii! Už to, že jste se dopracovali z různých důvodů k této šanci, se dá zcela nepochybně označit jako pozitivní karma. Znamená to, že jste dostali k dispozici veškeré možnosti a nástroje na to, abyste se dostatečně vyladili k plnému zpracování a rozvázání i té nejtěžší karmy. Celé věky jste o tom snili a teď jste přímo u toho! Předpoklady máte dány, ale najít cestu a projít ji musíte sami.

To, co považujeme v určité chvíli za pozitivní, takové být nemusí

Další věc je uvědomovat si, že to, co sami považujete v určité chvíli za pro Vás pozitivní, ve skutečnosti takové být vůbec nemusí. Jste samozřejmě ovlivňováni Vaším hmotným a duchovním egem. Tím, co vidíte ve svém okolí a s čím se porovnáváte. Tím, co se Vám obnažuje z karmických vrstev, dlouhodobě i v dané chvíli. Je mnoho Vašich osobních situací, které nedokážete posoudit z dostatečného nadhledu. Potřebujete k tomu časový odstup nebo náhled jiné dobře vyladěné bytosti, případně obojí.

Zkuste si vždy představit, že se na danou situaci díváte s odstupem. Shora, z pozice Spojených Sil Světla. Pokud byste měli v tuto chvíli to, co si přejete a představujete, bylo by to skutečně vhodné pro vývoj Vaší bytosti ve Světle z dlouhodobého hlediska? A pro vývoj těch bytostí ve Vašem okolí, kterých by se to týkalo? Nebo by spíš hrozilo, že byste usnuli na růžích, jak se říká? Že byste zůstali zaseklí v určitých nedořešených vztazích, vazbách, vzorcích chování a blokovali si tak plný potenciál? A neměli byste dostatečnou motivaci a vhodné příležitosti, impulsy, pracovat důkladně na svých určitých slabinách? A pokračovat v duchovní očistě a osobním rozvoji i v těchto oblastech?

A to mluvíme jen o těch lepších variantách. Protože někdy jsou doposud neodkryté karmické vazby takového rázu, že by bylo přímo velmi nepříznivé, kdyby situace probíhala tak, jak si nyní přejete.

Vzpomeňte si, kolikrát jste se podívali zpětně na určitý úsek Vašeho života a říkali jste si, jak je nakonec dobře, že jste nedostali to, co jste tehdy chtěli. Nebo, jak je dobře, že jste zvolili nebo byli nuceni zvolit cestu, která vypadala trnitější. Zdlouhavější a náročnější. Co všechno Vám to přineslo a dalo. Co všechno jste se cestou naučili. Kde byste dnes asi byli, kdyby tehdy proběhla ta varianta, kterou jste pokládali za správnou, vhodnou, příznivou? Ovšem z časového odstupu se takovou neprokázala.

Někdy je ta zdánlivě delší a těžší cesta ve skutečnosti tou kratší a snazší, protože vede k efektivnímu zpracování vychýlených vnitřních postojů. Člověk se tak nemusí vracet několikrát zpět ze slepých odboček, aby zpracoval znovu to samé.
 

Kdy se vynořují vrstvy s pozitivní karmou

Víte, že karmické vrstvy se zpracovávají na NDC už řadu let obvykle ve větších balících. Zvlášť tedy v případech stabilní karmické očisty, kdy bytost zvládá nároky očisty. Kdy zvládá zpracovávat vše dostatečnou rychlostí. Nemá (větší) problémy s vydáváním staré nevhodné duchovní výbavy a vazeb. A očista tedy na ničem nevázne. Může běžet plnou rychlostí. Nemusí se zpomalovat. Obnažují se pak celé bloky vrstev, které něco spojuje. Podobná frekvence energie, podobný vnitřní postoj, stejný námět, osoba nebo místo, apod.

Vrstvy s pozitivní karmou z minulosti se Vám také obnažují průběžně. Podobně jako u negativní karmy, se vynořují přirozeně v závislosti na tom, jak postupujete ve své očistě - duchovní a psychické. V závislosti na tom, na jaké frekvence energií máte momentálně dosah a jak dokážete svoji očistu zvládat.

Není to tak, že by celou dobu Vaší karmické očisty Vaše pozitivní karma z minulosti čekala někde uzamčená v koutě. A obnažila se pak někdy na konci. Až se dočistí alespoň to vážnější negativní. Až si to jakoby zasloužíte. Vždyť to by Vás úplně zlomilo. Jak byste si udrželi motivaci? Alespoň dostatečnou úroveň zdraví? Jak by se mohly seskupovat životní situace tak, abyste dostávali příležitosti k pochopení a vyvázání? To byste svoji karmickou očistu nikdy nebyli schopni dokončit. A cílem je přece vyčistit se, to je v zájmu všech zúčastněných stran. Takže tohle by bylo kontraproduktivní. Něco takového pro Vás čisté síly Světla plánovat nebudou.

Navíc, dopracovali jste se za ty roky na NDC k poznání, že nikdy nelze s jistotou odhadnout, zda se ještě neukážou za příhodných podmínek další vrstvy s velmi závažnou karmou. (Přičemž příhodné podmínky znamenají, že bytost se dopracovala světelným vzestupem k tomu, aby se jí mohly přirozeně otevřít vrstvy s těžkou karmou na dalších vyšších energetických frekvencích. A zároveň jsou již k dispozici světelné energie dostatečné síly na účinnou očistu a karmické rozvázání.)

V karmické očistě se jmenovitě řeší hlavně to nepříznivé z minulosti

Při karmické očistě se obvykle logicky jmenovitě řeší to negativní. To nepříznivé a blokující, stahující. Proto je to do určité míry zkreslený pohled na Vaši minulost. Neznamená to, že poskládáním si všech negativních záležitostí z Vašich doposud proběhlých karmických očist máte před sebou celý obrázek Vaší minulosti! Jsou to vždy jen střípky mozaiky. Jen to, co zbývalo z minulosti k vyvázání, pochopení a dočištění a co se zároveň řešilo jmenovitě, protože to potřebovalo být bytostí zaznamenáno a pochopeno na vědomé úrovni. Jinak se v blocích karmických vrstev a v poloautomatické či automatické očistě zpracovává i řada jiných záležitostí, o nichž už na vědomé rovině nevíte.

Hodnocení naší minulosti z dnešního nadhledu

Zároveň, nedělejte si iluze, že máte kdesi nashromážděnou spoustu vyloženě pozitivní karmy z minulosti, která doposud nebyla využita. Pokud se čistíte na úrovni frekvencí NDC už dostatečně dlouho a znáte skutečnou historii této planety a Vesmíru, a dalších úrovní, a určité informace z očist jiných bytostí, pak z nich vyplývá, kolik cest v minulosti bylo ve skutečnosti mylných a slepých. Kolik učení, bytostí a institucí nevedlo civilizace správnou cestou. Kolik Vašich postojů a pozic z minulosti by bylo z dnešního nadhledu hodnoceno jako přílišná podřídivost nebo nadřazenost, i když tehdy to bylo viděno jinak. Kolik obecně doporučovaných prostředků vzestupu nebylo ve své podstatě světelných nebo jen částečně. Atd. Vždycky to nakonec dříve nebo později končilo krachem.
A navíc, tady na Zemi jsou v tomto rozhodujícím období zrozeni především ti, kteří mají negativní i pozitivní karmu závažnosti a důležitosti 1. kategorie. Protože tady probíhá rozhodující boj mezi stranou Světla a stranou Temnoty z vesmírného pohledu. Což logicky vyžaduje obnažení, rozvázání a vyčištění všech zásadních karmických uzlů z minulosti.

Pozitivní karma tvořená v současnosti

Naštěstí je tu přece také pozitivní karma, kterou si tvoříte teď a tady! Nejste závislí jen na tom, co jste si připravili v minulosti. Pokud v současnosti děláte to, co je jednoznačně prospěšné pro Váš světelný vzestup, pokud přebíráte plnou zodpovědnost za svoji minulost a pročišťujete ji optimálním tempem, pak Vám pozitivní vývojové příležitosti chodí. A dokážete je vnímat, zachytit a také využít. Jinými slovy si tím tvoříte pozitivní karmu. Je to doslova Váš současný vnitřní přístup, který ji vytváří.
 

Pozitivní příležitosti náležitě docenit a využít

Jde totiž v neposlední řadě také o to, a je to přímo zásadní, docenit všechny ty příležitosti, které vám chodí! Podmínky, které máte ve svých životech.
Když uvedu extrémní příklad, vzpomeňte si, kolik lidí na této planetě žije v otřesných podmínkách. Třeba až takových, že nemají prakticky šanci vůbec pomýšlet na nějakou duchovní cestu, protože bojují denně o holé fyzické přežití sebe a svých blízkých.


Kdybyste nevyužívali nic ze své pozitivní karmy, pak by se přece ve Vašich životech neobjevovaly vůbec reálné možnosti k očistě a harmonizaci, ke karmickému vyvazování. Ke svobodné možnosti dostat se k pravdivým informacím. K možnosti být (minimálně relativně) zdraví a fit. K možnosti pobýt v (relativně) čisté přírodě, k možnosti najít přátele, najít si vyhovující zdroj obživy a bydlení. A to jsme jen u těch základních záležitostí. Ale dostáváte přece mnohem víc. Když ne v letech, než se doberete k čistému světelnému vzestupu, tak od nějakého bodu na něm. Kdy už si pro to prací na sobě vytvoříte předpoklady.

Pokud to přicházející pozitivní nedokážete náležitě ocenit a využít, pak i kdyby toho byly přehršle, stále byste to nevnímali a nepracovali s tím. A co člověk nevnímá a nepracuje s tím, to ani nemůže aktivně využít k posunu k novým připraveným příležitostem. Zůstane to ležet ladem.

Můžete mít tu nejlepší pozitivní karmu z minulosti na světě, ale když teď a tady nevyužijete nabízených příležitostí a nezměníte své nevhodné postoje, tak je Vám to k ničemu. Totéž platí, když budete čekat na perfektní podmínky. Ty na světelné cestě nepřijdou, dokud se o to nezasloužíte prací na sobě, překonáváním překážek, postupem od zvládání malých výzev k zvládání těch větších. A to platí pro všechny články Sil Světla.

Spravedlnost?

V onom dotazu byla zmíněná i spravedlnost v souvislosti s pozitivní karmou.
Jste si jisti, že můžete správně posoudit, co je spravedlivé a co ne? Vyhodnotit poměr mezi celkovou nepříznivou a pozitivní karmou Vaší bytosti? A také stupeň závažnosti a pozitivity?
Jste si opravdu jisti, že děláte vše, co je potřebné a možné pro to, abyste se posunovali optimálně vpřed? Že nemáte žádné rezervy ve svých postojích a dennodenních činnostech, které vás zbytečně blokují?
Tato hodnocení přenechte karmické instituci, která má k tomu potřebný nadhled.

Nezapomínejte, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Vnímejte včas impulsy, které dostáváte od lidí s jasným světelným směřováním kolem sebe a od Přírody. Nebo jiných institucí, bytostí, které jsou součástí dnešních Spojených Sil Světla.

Zkoušky testují úroveň eliminování nepříznivých postojů

Přiznejte si upřímně, že když nejste schopni určité svoje nepříznivé postoje eliminovat, tak jste stále ještě potenciálně nebezpeční pro svoje okolí a pro sebe. A není proto rozhodně dobrý nápad poskytnout Vám nějakou „úlevu“ ze zkoušek, připravit Vám snadnou cestu. Naopak, příště potřebují být nezvládnuté zkoušky opět o něco složitější, namáhavější, abyste měli o to větší motivaci je zvládnout. A také abyste je nemohli přehlédnout a rozpoznali je včas. Jinak byste se nejen neposunovali, ale naopak byste si do budoucna chystali větší problémy.

Duchovní ochrana versus obezřetnost a sledování impulsů

V této souvislosti mě napadá další věc, se kterou se občas setkávám v postojích některých jednotlivců na NDC. Jde o představu, že mají určitou duchovní ochranu, když jsou na NDC. Že se jim nic závažného stát nemůže. A to vlastně i v situacích, když udělají chybu, nejsou dostatečně obezřetní, nevyslyší včas světelné náznaky, něco zanedbají, podcení, apod.

V této podobě to ale neplatí a když se nad tím zamyslíme, tak by to ani nebylo správné a přínosné pro žádnou ze zúčastněných stran.

Jaké je tato ochrana povahy? Při splnění jakých podmínek může fungovat? Kam až může sahat? Co je reálné a co ne? Co zmohou bytosti a síly v duchovních sférách a co zmoci nemohou a ani nemají? Co je vhodné pro náš vývoj?

Možnosti a rychlost zásahů ze světelných duchovních sfér do hutné hmoty za dnešních podmínek jsou značně omezené. Tak je to správné. Jsme už jako lidská civilizace dávno dospělí a musíme prokázat, že dokážeme převzít zodpovědnost za své činy. Duchovní energie mohou působit především jako prostředek k předávání impulsů, informací a k duchovní očistě. Navíc čistý světelný zásah musí respektovat pravidla Nového vývoje. Tzn. nepoužívat magii, respektovat karmické zákony, rovné podmínky - žádná privilegia pro nikoho.

Především my sami musíme chránit sebe. Ukázat, že už chápeme duchovní zákony příčiny a následku. Ukázat, že si vážíme tohoto lidského života v hutné hmotě. Že ho nepromarníme. Zvlášť v současné době zde na Zemi, je to pro nás úžasný dar.

Když si sami zapříčiníme, že se na nás vylije kbelík špíny, je správné, abychom pocítili důsledky. Jinak nepochopíme, kde jsme udělali chybu a příště ji uděláme znovu. (Podobně, jako když se dítě učí, kde jsou bezpečné hranice různých aktivit.) Navíc, když ohrožujeme sebe, ohrožujeme tím i naše okolí.  Protože vše je propojeno. A je proto důležité dostat zásadní impuls, abychom nepřehlédli, že se z naší strany stala závažná chyba.

Obezřetnost je jedna z důležitých světelných vlastností. Jestliže jsem lehkovážný, co to o mně svědčí? Pokud věřím, že když budu zkoušet to a to, nějaký anděl či sféra, instituce, energie, mě ochrání a nic (vážného) se mi nestane. Když pokouším, až na jakou zbytečně nebezpečnou hranu mohu zajít v určitých situacích. Dá se pak na mne spolehnout jako na světelného kolegu? Že neudělám v náročných situacích něco, co podtrhne druhým nohy?

Jde ve skutečnosti o přehmat – zahrávání si s ohněm. Vlastně o nedostatek pokory a vděku za podmínky, které jsem dostal(a) k dispozici k očistě a rozvoji. Za všechny ty dary, které dostáváme. Někdy hraje roli také ego v pozadí. A případně i ambicióznost.

Není dobrý nápad hrát si na hrdinu, který všechno zvládne a zachrání ostatní, když jde o situace, kdy jsem k tomu ještě nedozrál(a). Anebo které se mne přímo netýkají a jejich řešení patří do rukou jiných bytostí, které k tomu mají nyní vhodnější podmínky a prostředky, mají se z nich poučit, karmicky vyvázat, apod.

Příklad podcenění situace

Uvedu pro ilustraci úryvky z jedné mojí e-mailové korespondence.
Přišel mi dotaz od kamaráda. Není dlouho na NDC, nemá tedy ještě zažitý dostatek zkušeností, a má zatím v podstatě neustále velmi náročnou karmickou očistu. Což jsou zde zásadní okolnosti. Ptal se mě, jestli vidím jako vhodné, aby se zúčastnil přednášky jistého mezinárodně známého představitele jedné z větví Staré duchovní cesty:

Ahoj, jak vidíš osobu ? Je vhodné jít na jeho přednášku?

MM: … Nedomyslíš si, co všechno je navázané v jeho duchovním pozadí a co všechno je navázané v duchovním pozadí všech těch lidí, kteří tam budou přítomni? Tam bude prakticky celé spektrum bytostí a vlivů. Od relativně světelných, do různé míry, až k výrazně zatemněným. Nicméně, je to Tvůj život.
 

Myslím to vážně. To, že se sem sjede celý svět na několik dní, lidé jako ………… a spol., je podle mě příležitost tyto lidi nasvítit jen tím, že budeme poblíž. Ale sám to nedokážu posoudit, proto jsem se zeptal. Respektuju tvoji odpověď a nikam nepůjdu.
 

MM: Měl bys vzít v úvahu, že tě tam nikdo neposlal, jdeš tam sám za sebe. Nepromítají se do toho především tvoje osobní ambice a touha tvého ega něco velkého dokázat? Nebyla by na místě větší obezřetnost?
První je vždy bezpečnost a stabilita ve Světle Tvoje a bezpečnost NDC. Bez ní totiž nebudeš moci pokračovat ve světelném vzestupu nebo ne optimálním způsobem - zbrzdíš si ho. Zapomněl jsi na tento základní princip. Je potřeba vždy dobře zvažovat všechny momentální okolnosti hmotné i duchovní.

Opravdu si myslíš, že zvládneš toto bezpečně zajistit, bez nemístného ohrožení a propadu? Zajistit, že se Ti tam neotevře velmi náročná divoká karmická očista s duchovními systémy, na jejichž zvládnutí nejsi zatím připraven? Nemluvě o případném ohrožení Tvé rodiny, lidí v Tvém okolí na NDC atd., případně i celé NDC, Karmy pro hmotu, … (Mohla bych vyprávět řadu zkušenosti, a to z akcí, které ani zdaleka nebyly předem tak jasné, jako tato. Neboli setkání s vrcholným představitelem jedné z větví jednoho ze světových náboženství a s těmi všemi mnoha lidmi, kteří na něj přijdou. Z celého spektra, protože on je populární skrz téměř celé spektrum.) Opravdu jsi si jistý, že právě tohle je tvůj úkol a že v tuto chvíli jsi na to již připraven? 

Myslíš, že si někdo dokáže předem představit a odhadnout, co všechno se tam může vytáhnout a semlít, když se střetnou napřímo energie NDC, Tvoje nedořešené karmické vazby a ten neskutečný mix energií a napojení, které tam budou? Ne, ani Centrální Karma ne.

Jedna věc je čistit to na dálku energiemi Spojených Sil Světla - zdůrazňuju, že by muselo jít o operaci zprostředkovanou osobou, která na něco takového je připravená a je k tomu oprávněná. A navíc pouze pokud to Spojené Síly Světla uznají za vhodné v tomto bodě. A jiná věc je jít do jámy lvové osobně. Neboli píchat do vosího hnízda.

Promiň, ale musím to říct jasněji. Je potřeba více pokory a méně ambicióznosti. A nezapomínat. Máš už přece taky nějaký balík zkušeností za tu dobu, co jdeš po NDC. Osobních a zkušeností dalších lidí, ze kterých můžeš rovněž čerpat. 

Opakovaně se s tímto potýkáš. Vzhledem k tomu, že Tě vůbec napadlo tam jít a že z Tvé odpovědi vyplývá, že nerozumíš, proč nejít, tato zkouška přijde znovu. Buď obezřetný a buď na to připraven...
 

Děkuji za odpověď. Ted mě mrzí, že jsem způsobil, že jsi vyplýtvala tolik času kvůli tomu, že jsem se zeptal. Nemyslím si, že přeháníš. Nejsem teď vůbec stabilní v karmické očistě a nechci nic riskovat. 
 

MM: Pokud jsem zabránila tomu, že tam půjdeš a pokud jsem přispěla k tomu, že se přiblížíš k pochopení, proč tam nechodit, pak to byl dobře investovaný čas. 

Doporučuji Ti si to všechno přečíst ještě někdy později znovu. Je potřeba, aby se to vsáklo. Je to jeden z principů, který je pro Tebe a Tvoje okolí a Tvoje aktivity zásadně důležitý. A protože s Tebou spolupracujeme na poli NDC, a nejen na něm, je to tím pádem zásadně důležité i pro nás. Rozumíš?
 

Ono se to pak rozjelo cestou domů. Já vůbec nevnímám, jaké má moje chování dopady na moje okolí. Vůbec si neuvědomuju, že ohrožuji nejen sebe, ale i všechny kolem. Že já to možná ustojím, ale spousta lidí kolem mě bude trpět. Jsem skoro posedlý tou vizí zlikvidovat Temno, že mi nezáleží na obětech. Že mám tendence vyhledávat jednoduchá řešení, prostě tam naběhnout a vyčistit to. Že vlastně nemám úctu k lidem, že mi na nich nezáleží. Že se nechci hrabat v každodenních maličkostech a že to chci vyřešit nějak jednoduše a rychle. Ještě jednou se omlouvám a moc děkuju.
 

MM: Ono hlavně, tímto způsobem se Temno nezlikviduje. To ještě musím říct k tomu, co píšeš, protože to je taky zásadní. Kolik že nás kdy v minulosti mnohokrát skončilo tak, že jsme postupovali takto - vrhli se do vosího hnízda a pak umřeli na otravu jedem. A stalo se to i řadě z těch, kteří z NDC během těch let vypadli nebo se na ni pokoušeli dostat a nebyli schopni se vyladit tak, aby na ni dosáhli. Na Temno se musí obezřetně, inteligentně a na základě včasného a přesného vyhodnocování a reagování na sled duchovních impulsů a zároveň na momentální okolnosti a podmínky ve hmotě. To vše v těsné spolupráci s dalšími bytostmi a duchovními sférami, kteří mají podobné světelné vyladění a úkoly. 

Řeknu to ještě jinak, kdybychom to dělali tímto stylem, jak jsi to chtěl udělat teď Ty, tak by se celá NDC nedožila ani prvního výročí trvání. Prostě by se to vše rozpadlo a zatemnilo. A účastníci by se buď propadli zpátky do materialismu nebo různých odvětví SDC, se skrytým Temnem v pozadí, a žili by v iluzi, že staví světelnou budoucnost. …

 

Někdy je naopak třeba si na základě impulsů náročnou situací projít

K tomuto příkladu je nutno podotknout, že někdy je naopak na základě světelného impulsu potřeba, abychom si určitou náročnou situací prošli právě teď. I když by se z hlediska rozumového zdálo, že na to ještě nejsme připraveni a že je to potenciálně (velmi) riskantní. Ovšem náznaky duchovní (a hmotné) ukazují, že je to důležité pro naši očistu, karmické vyvazování, poučení. Případně je to i součást našich duchovních úkolů apod. Každou situaci je třeba posuzovat individuálně!

A tak právě uvedený tazatel měl ve stejném období další příležitost související se setkáním s jinou významnou veřejnou osobností. Na rozdíl od případu výše, kdy jej k setkání vedly hlavně osobní ambice, tato druhá situace přirozeně vyplynula z jeho povinností spojených se zaměstnáním. Z pověření od zaměstnavatele, na které neměl vliv. A představovala jedinečnou příležitost, která se už zřejmě nebude opakovat. Tentokrát jeho zkouška spočívala v něčem jiném. Už nešlo o to couvnout, na základě kritického zvážení možných duchovních následků, vlastní nepřipravenosti. Ale naopak jít do toho a řídit se přitom pečlivě přicházejícími světelnými impulsy. Ne vlastními ambicemi duchovního a hmotného ega. Po celou dobu si zachovat obezřetnost a nepouštět se do zbytečných riskantních akcí, které vedou mimo přirozené nastavení jednotlivých situací.

Co si zasloužíme a co ne?

Uvedu ještě jedno zásadní téma, které souvisí s tématem pozitivní karmy. Podívejme se na několik případů toho, co si člověk takzvaně zaslouží nebo ne. Někdy se stane, že i člověk, který má podle mínění svého okolí čisté světelné směřování, vede příkladný život, se přesto dostane do zásadních problémů. Stane se mu např. vážná nehoda, poraní si páteř, zůstane ochrnutý nebo dokonce tragicky zemře. Náhody ovšem neexistují. Všechno má z duchovního pohledu nějakou příčinu, sérii příčin, a nějaký důsledek. Všechno kolem nás je součást příběhu, střípek mozaiky, všechno je propojeno a všechno spolu souvisí. Může se zde jednat typově o vícero možností:
 

Divoká karmická očista u člověka, který není na světelném vzestupu

Nejčastěji jde o tzv. divokou karmickou očistu, kdy se člověk karmicky nečistí sám dobrovolně a vědomě přirozeným způsobem. A tedy nenachází se na stabilním světelném duchovním vzestupu. (Na světelném vzestupu je v současné situaci na téhle planetě jen velmi malý zlomek lidí, přitom by to mělo být běžné a přirozené pro každého člověka.) Impulsy k očistě a karmickému vyvazování dlouhodobě přehlíží, až to jednoho dne doslova bouchne. Přeteče jakoby poslední kapka a na základě nějakých spouštěcích okolností se doslova protrhne určitá karmická nádrž v karmických vrstvách s nepříznivými nahromaděnými energiemi z minulosti. A tyto energie pak rezonancí přitáhnou další podobné negativní věci z okolí, temné tlaky a nastražené léčky. Kterým se ve svém momentálním duchovním stavu nedokáže daný člověk ubránit, ani je předvídat, vyslyšet a správně vyhodnotit náznaky.

Vybití staré karmy naprogramované v minulosti

Jindy má člověk naprogramováno už před tímto životem pro toto zrození starými karmickými institucemi různé vážné i drastické nehody nebo i drastické konce. V rámci představ o karmických vyrovnáních a duchovních očistách podle starých modelů, které ale nikam nevedly. Protože ta bytost si v dané situaci nedokáže spojit příčinu s důsledkem a vzít si z toho poučení. Zvlášť když ta příčina je v nějaké minulé existenci, minulých životech, a ona nemá v tu chvíli k těmto informacím přístup. A ani kdyby ho měla, nebyla by duchovně ještě tak daleko, aby dokázala správně pochopit smysl té události. Co si z toho má vzít za ponaučení, co má změnit, aby neopakovala ten samý typ chyby. A proč to tehdy vůbec byl vadný postoj, nepříznivý pro ni samotnou a pro její okolí, atd.

Podrobně tento případ vysvětlí v následující pasáži Jiří Novák.


Jiří Novák

 

Umělý systém řízení karmy v minulosti a jeho dopady do současnosti

Jak už jsme detailně vysvětlili v textech 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, v období několika posledních tisíců let byly instituce Karmy řízeny Duchovními hierarchiemi vytvořenými z pokročilých duchovních mistrů. Na úrovní Planety, Sluneční soustavy i výše existovalo vždy Oddělení odpovědné za karmu lidských bytostí. Podrobně jsme se zmínili o slabinách tohoto systému.

Jen malému počtu pokročilejších bytostí, které našly cestu k duchovnímu probuzení, se dostalo osobního vedení ve hmotném životě. Pojetí duchovní pokročilosti však bylo poplatné tehdejšímu magickému chápání světa a jeho magickému vedení. Za pokročilého byl považován člověk s otevřeným duchovním vnímáním a případně i s otevřenými magickými schopnostmi z minulosti. Vůbec se přitom nepřihlíželo k tomu, zda se mu tyto schopnosti znovu obnovily jako důsledek dřívějších světelných privilegií, napojením na domovský svět, nebo dokonce jako výsledek úpisu a dávné služby Temným silám. Více o tom je v textu 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Současně se vznikem umělých karmických úřadů se stávalo běžným pravidlem, že některé privilegované bytosti umělé Karmě nepodléhaly. S „obcházením“ Karmy tak původně začaly oficiální světelné bytosti a instituce. Temné síly pak dokázaly dovést podobný „světelný zlozvyk“ do naprosté dokonalosti. První, kdo obcházeli Karmu, byli samotní Stvořitelé a andělé ze světa nahoře – jednoduše tím, že sami této umělé instituci Karmy nepodléhali. Tato privilegovanost se však přenášela dál. Jejím výsledkem byl výrazně zdeformovaný karmický systém.

Hodnocení historie posledních desítek tisíc let jednoznačně potvrzuje, že tento systém nepodpořil pozemskou civilizaci na cestě ke Světlu, k nalezení stabilního trvale udržitelného světelného vzestupu. Ale byl tady a jeho dopady na některé jednotlivce stále ještě fungují. Odkládání karmy a její nesplácení, přesouvání jinam naopak přitahovalo na celou civilizaci, jednotlivé kontinenty, národy, skupiny i na instituce zacházející s karmou drtivě nepříznivé události. Když odložená karma překročila určitou kritickou hranici a došlo k jejímu „divokému“ vybití formou dílčí nebo úplné katastrofy jednotlivce, skupiny, instituce nebo dokonce i celé civilizace. Konkrétní příklady jsou popsány v textu 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Podstatné pro tento umělý systém řízení karmy bylo následující. Drtivá většina zrozených lidských bytostí byla během svého života ponechána osudu a splácení karmy, které bylo pro tento život naplánováno již před jejich zrozením. Cituji:

Tito lidé mohli dělat cokoliv, jakýmkoliv způsobem škodit druhým nebo celkovému vývoji a nikdo si jich nevšímal. Žádné karmické zrcadlo jejich činů tady ve hmotné rovině Planety nefungovalo. Mohli třeba krást i vraždit a nedostávali žádné náznaky, které by s nimi zacloumaly, aby pochopili, že taková cesta životem není správná.

Karma těchto bytostí, kterou celý život hromadily, aniž by dostaly zřetelný náznak, že něco dělají špatně, se zatím kamsi odkládala. Teprve po skončení pozemského života proběhlo konečné vyúčtování ve formě celkové rekapitulace jejich života, zhodnocení dobrých a špatných činů. To vše se pak promítlo do volby podmínek a úkolů příštího zrození. Negativní karmická energie, kterou vytvořili, byla odložena, a karmické vyrovnávání jednotlivých činů bylo odsunuto až do dalších zrození na Planetě.
 

Odbourání nepříznivé karmy naplánované do budoucna magickým příkazem

Pokud například člověk v jednom zrození výrazně škodil, pro další život ve hmotě mu bylo magickým příkazem naplánováno odbourání celé této nepříznivé karmy nebo její části formou drastické události. Ta jej měla postihnout v určitém věku, pokud by do té doby nedokázal najít cestu k otevření tehdejší formy duchovní pokročilosti. Aby byl tímto způsoben donucen konečně se v klidu nad svým životem hluboce zamyslet.
Ze současnosti známe několik takových případů z řad známých osobností, kdy člověka zasáhla v určitém věku vážná nehoda, po které je již trvale upoután na vozík. Někteří se po této události skutečně dokázali zásadně změnit.

Pro tuto formu karmického vybití je podstatné to, že nejde o přirozenou karmickou očistu. Jde o spuštění události, která byla v minulosti naplánována magickým příkazem. Jak víme, magické příkazy mají trvalou platnost. Fungují i do budoucnosti, přestože třeba autor příkazu je už dávno ve svém vývoji úplně jinde. I když již dávno přišel o svá tehdejší magická privilegia. Přestože i ta původní instituce Karmy už nefunguje, je mimo vývoj. Ten příkaz však uvnitř člověka zůstal viset jako Damoklův meč nad jeho dalším životem, a až přijde čas, tak se spustí.
 

Jak to dnes probíhá u lidí na stabilním světelném vzestupu?

Proč se to dnes lidem na stabilním světelném vzestupu nevyčistí, postupně nezruší? Pro jednotlivce na světelném vzestupu platí jiná kritéria duchovní čistoty a pokročilosti. Rozhodující je vnitřní frekvence světelné energie, na kterou je jejich nitro naladěno. Zda tato frekvence v jejich životě skutečně trvale vzrůstá. Dosažením světelného vzestupu se těmto lidem automaticky neotevřelo duchovní vnímání a už vůbec nemají přístup k magickým schopnostem. Protože se všech forem magie na této cestě dobrovolně vzdali. I oni mohou mít v sobě magickým příkazem naplánovanou nepříznivou událost. A přestože jsou na světelném vzestupu, nesplňují tehdejší kritéria dosažení duchovní pokročilosti. Dosáhnou-li určitého věku, toto magicky naplánované vybití karmy se spustí. Podstatné je, že tento magický příkaz je jakoby neviditelný. Nelze jej běžným způsobem za pomoci světelných energií předem rozpoznat, nalézt, zjistit okamžik spouštění příkazu. Ten člověk tak vůbec netuší, že něco takového v sobě vůbec má.

Zkušenosti ze světelné cesty tak doposud ukazují následující. Karmu tímto způsobem navalenou na člověka magickým příkazem nelze předem zastavit. Takový příkaz se jednoho dne spustí. Stane se pak, že důsledkem události mohou být i značné materiální škody. Nebo např. úraz, jehož výsledkem je nakonec jen pohmoždění. Samotný člověk, pokud je na světelné cestě dostatečně stabilní, obvykle vyvázne bez (větší) úhony. To se už několikrát skutečně stalo v konkrétních situacích.

Lidé s alespoň částečně probuzeným duchovním vnímáním však obvykle dostanou předem určité varování formou přímých nebo nepřímých náznaků, čemu se mají vyhnout. Co jim hrozí. Kam nemají jezdit. S kým se nemají setkat, atd. Takže určitou dílčí šanci, jak se vyhnout nepříjemnostem, mohou dostat. Pokud by dokázali takové náznaky správně vyhodnotit a poté jej vnést dostatečně rychle do každodenní praxe svého života, mohou si ušetřit nepříjemnosti. Příkaz se pak „nestihne“ vybít nepříznivou událostí, protože člověk se situaci příznivé pro jeho spuštění záměrně vyhnul. Celý příkaz se pak může ještě před vybitím obnažit v rámci karmických vrstev a takto odhalený se může zrušit, vyčistit v rámci pravidelné soustavné karmické očisty. Ne každý však dokáže takový náznak správně posoudit. Kolikrát se proto stalo, že lidé mi později řekli: Já jsem měl jasný náznak, že to nemám dělat, že tam nemám chodit, … A přesto jsem to udělal. Rozumově jsem měl pocit, že mi nic hrozit nemůže.


Marie Mejdrová

 

Obnažení těžké karmy, když je na to člověk na světelném vzestupu již připraven

Další případ je projevení silně nepříznivých vlivů z minulosti u bytosti, která je na stabilním světelném vzestupu a hloubkově se karmicky čistí. I když se čistí vědomě a vkládá do očisty pravidelně velké úsilí, plní všechny svoje úkoly, je na NDC, neznamená to ještě automaticky, že se jí nemohou otevřít velké problémy. Pramenící ze silně vychýlených vnitřních postojů opakovaných v mnoha minulých existencích. A obvykle v nějaké formě i v tomto životě.

Ani na NDC nejsme automaticky chráněni před dopady těžké karmy. Jedinou naší „ochranou“ před ní je včas ji regulérně zpracovat, vyčistit. Je nutné ze sebe dostat maximum těch temných vazeb a výbavy, úpisů, magie, vychýleností, které jsou podhoubím současných hmotných problémů.

Někdy se v životě podaří vyřešit závažný problém, ale za čas se vynoří znovu. Znamená to, že některé jeho kořeny nebyly ještě vyčištěny. Je potřeba jít ještě hlouběji do karmických vrstev, ještě dál do minulosti, ještě na vyšší frekvence energií, kde je ten problém také uchycen, zaznamenán. Je nutné ještě otevřít a vyčistit další vředy.

A tak se při přirozené karmické očistě řízené čistými Silami Světla čeká, až bude bytost dostatečně vyladěná, odolná, srovnaná duchovně i hmotně, aby se daná záležitost mohla opět ohlásit a dořešit. A zároveň, aby už bytost měla k dispozici všechny možnosti potřebné k překonání toho problému. Samozřejmě, základní podmínkou je udržet si správné vnitřní a vnější hmotné postoje a včas následovat všechny důležité světelné impulsy. Je nutno se dobrat ke karmickému rozvázání všech příčin neharmonie. Udělat vše pro nápravu situace, která se táhne celé věky. Bytost přitom může očekávat určité zkoušky, kterými bude důležité projít.

Například bude třeba, aby prokázala, že její život, péče o sebe, nejsou už u ní až za péčí o druhé. Že už si v sobě vyřešila a ve hmotě srovnala do zdravého středu dřívější přehnanou službu ostatním, přílišné obětování se jim. Neustálé bezpodmínečné dávání energie, lásky a péče druhým. Zatímco zanedbávala povinnosti, úkoly i lásku k sobě samé. Že už zvládla přijímat a vydávat v rovnováze. A (jak píše Luise Hay) extrém přílišné starostlivosti se může přehoupnout až v přehnanou ochranu a dominantní postoje. Neumožnit druhým svobodu být sami sebou. Růst pocitu zranění, smutku a křivdy v sobě. Vědomí nevyváženosti může vést k zlosti až nenávisti vůči té druhé straně a také sama k sobě, že si to nechávám líbit, nechávám se poškozovat a nedokážu se vzepřít. Přitom na začátku byl můj vadný postoj, který ten bludný kruh umožnil… Jinými slovy, mohou tam být různé pocity, postoje a emoce, i protikladné.

Další věc pak jsou karmické následky a příčiny. Typicky, někdo mi škodí teď a obvykle škodil i v minulosti. Dlouhodobě mne drtil v celé sérii minulých životů. Zpravidla se to nestalo jen tak pro nic za nic. Nemůže to být tak, že on byl celou dlouhou historii vždy špatný a pokaždé mi ubližoval. Karmické události se totiž obvykle vyrovnávají. Pokud on mne dlouhodobě drtil, někde v dřívější minulosti bude skutečný důvod, proč k tomu docházelo. Bude tam obvykle můj zásadní přehmat, kdy jsem mu extrémně ublížil(a) a způsobil(a) jsem možná to, že se stal součástí temné strany světa. Aby mne poté v celé sérii životů za tento můj přehmat drtil. Pokud se chci s tím člověkem dostat do neutrální pozice, kdy už nikdo z nás nebude tomu druhému nic dlužit, je potřeba vyčistit celou historii našich vztahů. Nejprve to, jak on dlouhodobě ubližoval mně. A pod tím teprve najdu nepříznivé karmické vrstvy, kdy já jsem naopak silně ublížil(a) jemu. I to je potřeba zpracovat, uznat, odpustit, vydat, nechat odplynout.

Výjimečné případy

Pro úplnost zmíním ještě dva typové příklady výjimečných situací, na které nesedí výše uvedené popisy:

Daná bytost už splnila svůj hlavní úkol, se kterým se teď a tady narodila. A z nějakého důvodu je nyní pro další vývoj, její nebo třeba nějaké civilizace, lepší pokračovat někde jinde a jako někdo jiný. Rozvíjet se, karmicky se čistit, plnit své úkoly, vylaďovat se v jiné identitě na jiném místě. Ať už na Zemi nebo na jiné planetě, v jiném světě. Ovšem v dnešní klíčové situaci na Zemi, jsou takovéto případy výjimečné. Protože nejlepší možnosti vývoje a očisty jsou pro člověka 2. typu právě zde v těchto okolnostech. A nejsou obecně omezené nějakým umělým limitem.

Dalším ojedinělým příkladem je bytost v hlubším duchovním pádu, která se dostala do prakticky bezvýchodné situace. Přivodila si svými postoji silné ovládnutí. Je v současnosti pod tak silným tlakem Temných sil ze všech stran, že už není schopna najít světelné východisko. Z možností, které před sebou dokáže vnímat, už zbyly jen energetické úpisy a následné ještě větší přehmaty spojené s podporou Temných sil. A nemá proto žádný pozitivní smysl, aby zde déle zůstávala. Potřebuje začít znovu, v jiném životě, za jinak nastavených okolností.
Jistě, lepší by bylo, pokud by udělala radikální obrat, doslova překročila vlastní stín, a vydala se opačným směrem. Možnosti dnes a tady jsou, jak se vyvázat a očistit i z těch nejhorších vazeb. Ale musela by udělat vše potřebné pro to, aby postupně dosáhla výrazného světelného vztlaku. A začala tak účinně stoupat z pádu směrem ke světelnému vzestupu. Ale na to už v tu chvíli nemá dost sil. Nebo se necítí je mít. Nechala situaci zajít příliš daleko. Duchovně, psychicky a někdy i fyzicky. Přitom to nemusí být zvenčí pro okolí zjevné, mnoho z toho může probíhat pouze na jemných skrytých úrovních.

Vnímat náznaky a včas na ně přiměřeně reagovat

Z běžného pohledu duchovně neprobuzeného člověka vypadají takové životní karamboly či tragédie jako nespravedlnost, chyba systému nastavení světa, krutost a slepota Vesmírného řádu. Když se ale podíváme na ty situace podrobněji, zjistíme, že daný člověk dostával během života řadu náznaků různého druhu, že je potřeba na sobě pracovat. Byl-li relativně dost čistý a snažil se, dostával i náznaky hlubšího druhu, kterým by už měl být schopen porozumět. Ale nevyslyšel je. Nebo jen v míře, která nebyla dostačující či už bylo příliš pozdě. Nebylo tak nic, co by dokázalo naprogramovanou havarijní situaci z minulosti zvrátit nebo alespoň odlehčit, aby neměla katastrofální dopad.
Podotýkám, že samozřejmě ne každý takový jednotlivec musí být nutně přímo součástí NDC, aby byl schopen náznaky včas zachytit a dopady zmírnit. NDC však poskytuje nejlepší dostupné možnosti očisty.

Z hlediska duchovní a psychické vyrovnanosti zdaleka není rovnítko mezi být hodný, neustále se rozdávat, tendencí příliš sloužit bez ohledu na sebe apod. a tím, co se tady a teď mám učit. Co mám pochopit. Jaké chyby mám zodpovědnost napravit z minulých existencí. Z jakých starých nepříznivých vzorců jednání a chování se mám vymanit a vyvázat. Že se mám umět postavit sám za sebe, za svůj světelný vývoj a úkoly. Naučit se říkat ne, vzepřít se, když je to potřeba. Hledat zdravý střed ve všech situacích. Vyvázat se karmicky s určitými bytostmi. S dalšími bytostmi zase spolupracovat. Atd. A celkově tak plnit svůj osobní životní úkol, se kterým jsem se teď a tady narodil(a). A když ho budu zvládat dobře, tak se bude teprve rozšiřovat dál, abych mohl(a) pomáhat efektivně i druhým ve svém okolí. 

Základní podmínky k účinné karmické očistě

Jaké základní podmínky k naší osobní skutečné očistě a harmonizaci a k efektivní pomoci okolí potřebují být splněny? Základem je vždy dokázat se vyladit tak, abychom byli na stabilním světelném vzestupu a běžela přirozená karmická očista. Teprve v takové situaci dokáže mít člověk dostatečný nadhled, má napojení na vyšší hladiny informačních energií Vesmíru, má mnohem užší duchovní propojení s Přírodou. Dokáže postupně lépe pracovat s intuicí, rozlišovat světelné a temné náznaky, impulsy všeho druhu a zvykne si na ně včas reagovat. Namísto nakládání si dalších a dalších karmických vrstev, čímž se vše ještě více zauzlovává, což je zatím stále běžným standardem. A v důsledku toho všeho je člověk plnohodnotnou vítanou součástí Přírody, která mu za to poskytne větší míru podpory a ochrany.

K tomu je třeba se dopracovat, a tím pádem dokázat zvrátit nepříznivé situace. Možnost hloubkové přirozené karmické očisty máme všichni. Jde o to sledovat a správně a včas vyhodnocovat náznaky, které dostáváme různými formami. A právě v tomto období a právě tady na Zemi máme možnosti karmického vyvazování a čištění bezprecedentně nejlepší. Různě obtížné, v závislosti na naší karmické situaci - nemůžeme z ničeho vinit druhé a ani by to nebylo konstruktivní.  
 

Snaha o očistu minulosti magickými způsoby nepřináší kýžený efekt

Připomenu, že nahlížení do minulosti a snaha ji řešit a čistit mimo pořadí umělými způsoby spojenými s magií, není způsob, jak se z nepříznivých vazeb efektivně trvale vyvázat. Viz regrese, rodinné konstelace a určité další typy terapií. Jednak v tu chvíli bytost obvykle není připravena takto obnaženou situaci z minulosti správně a komplexně pochopit a nemá možnost se z ní plně energeticky vyvázat. A jednak se tím závažným způsobem zasahuje do její duchovní situace, která se může ještě více zauzlovat. Navíc, už samotné působení magií na druhého a nechání na sebe magií působit, i když nevědomě, nepřináší světelný vzestup, ale opak. O tom jsme podrobně psali v mnoha textech, zejména: 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu

Poselství různých životních situací

S tím, co si kdo takzvaně zaslouží a co ne, je to z duchovního pohledu často hodně jinak, než jak to vypadá na povrchu z běžného hmotného pohledu a z pohledu pouze tohoto posledního života. To člověk plně pochopí až po letech své vlastní karmické očisty. Každý, kdo se takhle čistí, by o tom mohl povídat hodiny. Jak člověk postupně začne chápat poselství různých situací v životě. A přitahovat nebo naopak už nepřitahovat různé záležitosti, na základě nedořešených karmických vazeb a nevyrovnaných vnitřních postojů. 

Je potřeba žít v přítomném okamžiku. Jedině v něm můžeme něco změnit a ovlivnit tak budoucnost. Minulost už změnit nemůžeme. Slouží k tomu, abychom ji pochopili, poučili se z ní a neopakovali stejné chyby do budoucna.


Tato témata se objevila v poslední době např. v textech:  Tvoja realita závisí na tvojom prístupe v každej chvíli, Překonávání přílišné podřídivosti a strachů, Zdánlivě nepříznivé životní situace, Paralyzování strachem a nedostatek sebedůvěry vydává bytost Temnotě

(Poznámka: To jsme probrali jen možnost pozitivní, kdy se bytost upřímně snaží na sobě pracovat. Pokud bytost přes veškerou podporu svůj vývoj příznivým směrem zásadně nebo vůbec nezvládá nebo o čištění nechce ani slyšet, opakovaně nevyslyší ani zásadní impulsy k očistě, je v hlubokém pádu, má hluboký záporný moment vztlaku na světelný vzestup, pak jsou samozřejmě ve hře jiné tlaky a síly, které přitáhnou nepříznivé důsledky.)

© Marie Mejdrová, únor 2017
© Jiří Novák, únor 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 195
  • 21
  • 29
  • 27
  • 26

Celkový počet hlasů: 298