Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi

59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi

Jiří Novák Vloženo 27.3.2013
Jiří Novák

Právě magie otevřela cestu k moci Černému bratrstvu. Nová schopnost dnešního lidstva 2. typu. Úroveň ovládnutí člověka se pozná podle stavu jeho Vnitřního duchovního Já. Rozdíly mezi astrálním duchem a Vnitřním duchovním Já. Co se dále děje s původně světelnou bytostí pod temným ovládáním? Základní informace o Černém bratrstvu. I při obsazení černým bratrem si některé bytosti zachovaly světelné jádro. Jiné bytosti byly černým bratrem plně ovládnuty a zlomeny. Od magie až k Černému bratrstvu. Vliv Černého bratrstva se dostal nad magii. Jak se rozšiřovala moc Černého bratrstva. Posmrtná linka Černého bratrstva. Příběh konkrétního člověka – od papeže a zakladatele křesťanství až k černému bratru. Postup na žebříčku funkcí v rámci Černého bratrstva. Uzemnění temných systémů ve hmotné rovině Planety. Je jediná cesta, jak zlomit přetrvávající temnou moc nad lidmi a světem.

Právě magie otevřela cestu k moci Černému bratrstvu

Stejně jako v dřívějších letech, také v roce 2012, i na počátku roku 2013, bylo hlavní téma karmické očisty jednotlivců na cestě světelného vzestupu stále stejné. Očista od používání magie v minulosti. Od vybavení magickými umělými schopnostmi a privilegii původně světelných bytostí při sestupu do hmoty. Očista od používání magie, která vždy představuje určité násilí na lidech, na jiných bytostech, na Přírodě. Očista od ovládání ze strany vrcholných mágů a magických systémů, černých bratrů, temných klonů apod.

V důsledku neetických magických manipulací s druhými bytostmi a formami života se nitro všech těch, kteří v minulosti používali magii, otevřelo parazitujícím temným systémům. Systémům, které stály mimo magii, nad magií. Tyto systémy obsadily zpočátku záda původně světelných bytostí. U mnohých dokonce v důsledku zásadních chyb pronikly do samého nitra bytosti. Ovládly jejich osobní vnitřní duchovní centrum a Vnitřní duchovní Já. Plně si takovou bytost podrobily. A využily ji k dalšímu roznášení temných energií po světě.

Nová schopnost dnešního lidstva 2. typu

Mágové se odvolávají na astrálního ducha. A právě tohoto ducha považují za nejvyšší složku lidské bytosti. Ano, tak tomu kdysi bylo pro dávné lidstvo 1. typu. Dnešní lidé na Zemi jsou však novým lidstvem 2. typu. Lidstvem, které zdánlivě vypadá jako výsledek degenerace dávného lidstva poté, co ztratilo otevřené duchovní vnímání i zvláštní duchovní schopnosti. Jenže skutečnost je úplně jiná.

Dnešní lidé na Zemi jsou v drtivé většině novým lidstvem 2. typu. Dostali jsme do vínku jinou startovní výbavu. Nemáme zvláštní schopnosti, dožíváme se krátkého věku. Ale co je podstatné, uvnitř sebe máme ukrytou zvláštní duchovní možnost a schopnost, která z nás činí evolučně vyšší typ lidské bytosti. Jedná se o schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy.

Tato schopnost neomezeného duchovní vzestupu se však pro dnešního člověka 2. typu probouzí a může fungovat pouze při pobytu ve hmotné rovině. Naopak odchodem ze hmoty dnešní člověk ztrácí jakoukoliv šanci tuto možnost otevřít a začít využívat. Hlavní sférou evoluce pro člověka 2. typu tak je, a i nadále zůstane, hmotný svět. Teorie o údajné vyšší formě evoluce v nehmotné 5. dimenzi jsou pro dnešního člověka naprostým nesmyslem. Navíc nejvyšším řídícím článkem člověka 2. typu už není astrální duch, ale stává se jím Vnitřní duchovní Já.

Více o důležitosti hmoty pro evoluci dnešního člověka a nesmyslnosti propagovaného odchodu do nehmotných sfér je v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Možnost neomezeného duchovního vzestupu se však neotevírá zcela automaticky. Otevře se až poté, co člověk nastoupí cestu vzestupné světelné evoluce a výší své vnitřní harmonie překročí bariéru svého dvanáctého duchovního těla. Tedy tu bariéru, která byla pro všechny dávné civilizace před námi nepřekonatelným stropem. Teprve překročením této hranice se člověk stává součástí Nové duchovní cesty.

Více o problematice lidstva 1. a 2. typu je v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Všechny podstatné informace o Nové duchovní cestě je možné najít v článcích  21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I  45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

Úroveň ovládnutí člověka se pozná podle stavu jeho Vnitřního duchovního Já

Protože se mágové vážou prostřednictvím živlových energií na astrálního ducha a nikoliv na Vnitřní duchovní Já, nedokážou rozpoznat, že jejich nitro je v tomto životě částečně nebo dokonce plně ovládnuto.

Rozdíly mezi astrálním duchem a Vnitřním duchovním Já jsem detailně vysvětlil v článku 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já:

Astrální duch (nebo zkráceně duch) je nepochybně jedním ze základních termínů Staré duchovní cesty. Za ducha je považován duchovní základ bytosti člověka. Ta část bytosti, která se zachovává při jakémkoliv typu přechodu z jednoho světa do druhého, z jedné duchovní roviny do jiné, z jednoho života do další jiné formy existence. Je to tedy ta „odhmotněná“ forma bytosti, ve které člověk na naší Planetě vstupuje do procesu reinkarnace, nového zrození.

Bytost člověka 2. typu je koncipována jinak. Za hlavní sféru jeho existence je jednoznačně vyznačen hmotný svět. Astrální duch se pro člověka 2. typu stává pouhou záložní schránkou jeho bytosti, zhuštěnou podobou jeho plně rozvinuté bytosti ve hmotné úrovni. Dočasný přechod do tohoto komprimovaného tvaru bytosti člověka je nezbytný k tomu, aby vůbec mohlo proběhnout přemístění z jednoho hmotného života do druhého. Od jedné plně rozvinuté hmotné identity bytosti k jiné identitě ve hmotě.

Naproti tomu Vnitřní duchovní Já představuje skutečný řídící článek duchovní bytosti člověka ve hmotném světě. A to z pohledu bioenergií, protože právě bioenergie, a nikoliv energie živlové, umožňují správně řídit evoluci sebe samého i celého lidstva. Vnitřní duchovní Já sídlí v ohraničeném prostoru, v tzv. Vnitřním duchovním centru, které doslova vypadá jako řídící centrum, např. elektrárny nebo kosmické lodi apod.

V předchozí části 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu  bylo vysvětleno, že pro dnešního člověka i pro celé lidstvo je podstatný pohled právě na základě bioenergií. Že jedině tento pohled dává možnost správně řídit evoluci sebe samého nebo celého lidstva. Zatímco pohled živlový, který používají mágové, je pohledem mimo realitu současného vývoje.

Právě z tohoto důvodu se dnešní mágové dostali svými postoji zcela mimo realitu současného vývoje. Protože i když jsou vnitřně plně ovládnuti parazitující temnou silou, jejich živlová vazba na astrálního ducha to neumožňuje odhalit. Žijí tak v iluzi trvalého pokračování jejich původně světelné cesty. Zatímco ve skutečnosti již dávno směřují na temné stezce k vyšší a vyšší temné pokročilosti. A nemají tušení, až k jaké úrovni temné dokonalosti mohou na této cestě dospět.

Co se dále děje s původně světelnou bytostí pod temným ovládáním?

Původně světelná bytost, ale již dávno vnitřně ovládnutá, začala být ovládající temnou silou postupně šlechtěna do stále jednoznačnější temné vyladěnosti. Den za dnem, život za životem byla inspirována k dalším a ještě mnohem odvážnějším neetickým činům. Výsledkem byl postupný růst celkového podílu temné bioenergie v bytosti od původních 20 či 30% pro běžnou chybující světelnou bytost, přes 50%, 60% pro již výrazně zatemněnu bytost, až do hodnoty 90% pro bytost téměř jednoznačně temnou.

Činnost člověka, u kterého dosáhl podíl temné energie 90% a více, již neměla s cestou Světla nic společného. Přestože o Světle stále hovořil. Přestože se mohl i nadále pokračovat za jednoho z vedoucích pracovníků Světla na Zemi. Ve skutečnosti se již stával oporou temné stezky na Zemi. Stal se jedním z předřazených článků temného nátlaku na samotnou hmotu a hmotné principy fungování. Stával se dalším vhodným koněm pro rozšiřování moci Černého bratrstva.

Základní informace o Černém bratrstvu

O tom, jak vzniklo Černé bratrstvo a jakým způsobem tento systém parazitoval až do konce 20. století na lidech ve hmotné rovině Planety, bylo více v článcích a dalších textech 16. Magie z pohledu historie, 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve, P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo, Černé bratrstvo parazitovalo na všech formách života na Zemi, A17. Spontánní akce proti dalším pilířům Černého bratrstva. Z prvního článku vybírám následující základní informace:

V novém letopočtu, nedlouho po misi Ježíše Krista, dokázal předvoj temných sil trvale opustit svá fyzická těla a vytvořit nehmotné duchovní síly Temna – Černé bratrstvo. Ty se staly protiváhou duchovních sil Světla - „Bílého bratrstva“, které již existovaly a fungovaly dlouhé tisíce let v oblasti Země a Sluneční soustavy. Organizované zlo tak dosáhlo vyššího stupně své dokonalosti. Už nemohlo být zastaveno další fyzickou apokalypsou Země, naopak stalo se vůči ní imunní. Síly zla tímto vývojem dosáhly obrovské výhody. Získaly další nový nástroj, jak ovládat pozemskou populaci přes jiné zrozené bytosti.

Černý bratr se jako temný neviditelný jezdec posadil na záda člověka a začal jej skrytě řídit. Černý bratr se napojil dvojicí energetických vláken dovnitř bytosti člověka a účinně jej podněcoval ke způsobu myšlení, mluvení a konání, které produkovalo co nejvíce negativní energie. Temná energie černého bratra tak stála v pozadí za skutečným chováním člověka.

I při obsazení černým bratrem si některé bytosti zachovaly světelné jádro

Člověk ve hmotě, který dosáhl až 90% temného vyzařování, se stával dokonalým médiem, nositelem, koněm pro obsazení černým bratrem. A dál už záleželo na schopnostech, jednoznačnosti vyladění a vnitřní síle jak původního člověka, tak také černého bratra. Od toho se odvíjely další možnosti černého bratra. Nakolik dokázal obsazeného člověka nadále inspirovat, směrovat, nebo pevně vést ke stále dalším a dalším činům podrážejícím podstatu světelné evoluce.

Černým bratrům se obvykle i přes veškeré úsilí nepodařilo zlomit světelné nitro obsazeného člověka. Ten člověk byl sice dobrým koněm pro černého bratra, ale procento temného vyzařování se z 90% již dále nezvyšovalo. Alespoň jádro původního světelného nitra takového člověka zůstalo nedotčeno. V některých časových úsecích sice svými činy reagoval na skrytou inspiraci černého bratra, v situacích vyšší harmonie si však dokázal udržet svůj nezávislý pohled na věc. Po průchodu smrtí mohl takový člověk pokračovat v dalších pokusech o světelnou evoluci.

Jiné bytosti byly černým bratrem plně ovládnuty a zlomeny

Některým černým bratrům se však podařilo svého nositele doslova vnitřně zlomit a jednoznačně pevně ovládnout. Takový člověk byl ve svých rozhodnutích plně podřízen černému bratru zaháknutému na jeho zádech. Zbytky světelné čistoty z něj byly soustavným tlakem černého bratra čím dál více vytlačovány.

Temnota obsazeného člověka se pak postupně šplhala až k 99%. Takový člověk se stával připraveným na to, aby se po skončení života a odpovídající přípravě stal sám černým bratrem a začal šířit temnou nákazu tím, že ve hmotě obsadí jinou bytost. Nákaza Černého bratrstva se tímto způsobem šířila nezadržitelně dál a dál prostřednictvím dalších původně světelných bytostí, které zcela propadly temné síle. A všudypřítomná magie v tehdejších světelných institucích vedoucích vývoj, v duchovních mistrech i běžných lidech, tomu výrazně napomáhala.

Co rozhodlo o tomto plném ovládnutí ze strany černého bratra? Především úroveň celkového karmického zatížení. Množství chyb, omylů, přehmatů, kterých se člověk dopustil za používání magie nebo i bez ní. Stupeň ovládnutí a prosycení jeho bytosti magickými systémy a magickými vlivy. Takže magií dokonale prostoupené jeho vlastní nitro dávalo předpoklad, že se tento člověk sám později stane aktivním černým bratrem.

Od magie až k Černému bratrstvu

Takže především magie, předávané umělé schopnosti, umělá privilegia, umělá moc – to vše připravilo cestu pro vznik a postupné rozšiřování a zdokonalování Černého bratrstva. Přestože světelné bytosti používaly původně magii v dobrém úmyslu, ve jménu světlých zítřků lidstva a světa.

V článcích o jedné z nejvýraznějších postav našich lidských dějin, o Ježíši Kristovi, bylo naznačeno, jak může zvrátit celkový vývoj umělá moc, uměle propůjčená privilegia a umělý příklad, který nemůže být běžnými lidmi napodoben. A to vše spojeno se zásadními chybami světelných institucí, které v té době vedly duchovní vývoj na Zemi. A také s kamuflážemi a neoprávněnými zásahy Vesmírných lidí do vývoje naší pozemské civilizace.

Viz texty o skutečných událostech života Ježíše Krista a také o neoprávněných zásazích mimozemských bytostí, které byly určitou přípravou na toto zrození v dřívějším období: 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V, 50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi. A také další texty hodnotící skutečné následky a historický význam mise Ježíše Krista P2. Jaké byly původní nosné myšlenky Ježíšova učení?, Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“, Základní chyby Ježíšových učedníků a jejich následky, Ježíšova mise byla stěžejním bodem v novodobém vývoji. A text hodnotící jiné neskutečné iluze dnešní doby, odvolávají se na údajně dokonalé Kristovo vědomí 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.

Vliv Černého bratrstva se dostal nad magii

Z hlediska ovládajícího vlivu se tak Černé bratrstvo dostalo až nad jakoukoliv magii. A přesto ani tento ovládací systém drtící vše pokrokové na Zemi během uplynulých dvou tisíc let nebyl tím nejvyšším, co se postupně při karmické očistě osob vyjevilo.

Vrcholem ovládání na Zemi tak nebyla magie, přestože se to tak mohlo dlouhou dobu jevit. Vrcholem ovládání na Zemi se nestalo ani Černé bratrstvo. Jsou tady ještě další nezávislé temné systémy, které se postupně vynořují z nitra jednotlivých bytostí na cestě světelného vzestupu. To bude námětem třetího pokračování tohoto tématu 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy. Dnešní článek se však bude věnovat především Černému bratrstvu a způsobu rozšiřování jeho moci a tím i temné nákazy lidstva.

Jak se rozšiřovala moc Černého bratrstva

Na jakém principu vznikala, udržovala se a posilovala síla magických systémů, bylo více v článcích A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. O způsobu rozšiřování moci Černého bratrstva toho zatím mnoho napsáno nebylo. Pokusím se to přiblížit informacemi, které postupně vyplynuly při karmické očistě několika bytostí v posledních měsících.

Člověk, původně světelná bytost, žijící ve hmotě, se v důsledku dalších omylů a přehmatů za pomoci umělé tvořivé síly dopracoval inspirován temnými systémy až k 90 % podílu temných energií pro dotyčný život. Následovalo obsazení černým bratrem (někdy k obsazení docházelo již dříve nad hranicí 80 % temných energií). Začal být černým bratrem zaháknutým na zádech těsně veden a inspirován.

Jak už jsem uvedl, v některých případech se černému bratru podařilo zlomit světelné nitro svého lidského nosiče a dovést jej v důsledku eticky velmi vychýlených činů až k 99 % podílu temné energie v jeho bytosti. Co následovalo poté? Po skončení života takový člověk neodchází do běžné posmrtné dimenze v rámci Planety. Přesouvá se do posmrtného centra řízeného Černým bratrstvem.

Posmrtná linka Černého bratrstva

Následuje jeho zpracování, předělání na černého bratra, průchodem určitou linkou, doslova líhní. Připadalo mi to jako systém kokonů ukázaných v americkém filmu Vetřelec a zejména v dalších filmových pokračováních tohoto tématu o mimozemských zrůdách.

Dočasným pobytem astrálního ducha tohoto na úroveň 99 % zatemněného člověka v kokonu je dokonána jeho vnitřní přeměna a stává se z něj černý bratr. Z kokonu vylézá jako černý bratr energeticky podřízený určité centrální temné síle Černého bratrstva. Která jej bude dotovat energií a zároveň jej bude skrytě vést a řídit. Je připravený plnit stanovené úkoly. Následuje ještě určitá forma předávání znalostí, dalších informací. Tedy jakýsi informačně ideologicky zaměřený energetický vliv na nastávajícího černého bratra.

Následuje sestup na Zemi v různých variantách. Někteří mají za úkol obsadit konkrétního člověka, který je ve vývoji hmoty důležitý. To je přesný konkrétní a velmi těžký úkol. Nejprve provokovat člověka k tomu, aby dosáhl dostatečného procenta vnitřní temnoty. A poté jeho obsazení a vnitřní zlomení.

Další černí bratři mají lehčí situaci. Mohou si na začátek vybrat a obsadit kohokoli. Stačí si najít nějakého dostatečně zatemněného člověka. Mnozí z nových černých bratrů však přesto selhávají. Zbytky Světla v nich jim nedovolí použít takové násilí. Bloumají krajem, rozšiřují temnou energii, až je temná moc dostihne. Aby je zasáhl určitý trest za odmítnutí úkolu. Někteří další se sice snažili, ale neuspěli. Někteří jsou však velmi učenliví a po žebříčku moci Černého bratrstva postupují stále dál a dál.

Příběh konkrétního člověka

Uvedu jeden příběh konkrétního člověka, jehož minulost je zásadním způsobem spojena s vrcholnou křesťanskou mocí a Vatikánem. Je to člověk známý z historie pod jménem Petr, vůdčí postava Ježíšových učedníků. Právě on byl tím hlavním zakladatelem křesťanské církve a jejího mocenského systému v pozadí za hmotou. Především o něm byly články  52A. Počátky budování křesťanské církve, 52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí, 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti. On byl oficiálně prvním papežem. Během následujících dvou tisíc let pak tuto pozici papeže obsadil ještě několikrát v jiných hmotných identitách.

Přišel čas zveřejnit jeho další životní příběhy. Je známo, že papežská moc se v důsledku toho všeho, s čím byla v minulosti spojena, stále více zatemňovala. Původní světelné principy se z křesťanství vytratily. Jeden z konkrétních příběhů o tomto postupném zatemňování církve je v textu P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve.

Křesťanství bylo nakonec vytvořeno jako stavba, která stojí na temných pilířích. Z původních světelných principů nezbylo v základech křesťanství prakticky nic. Jen prázdná slova a nesplněné sliby, nenaplněné vize budoucnosti. A církevní rituály využívající skrytou magii.

Více o tom, jak se v dnešní době jeví z vysokého duchovního nadhledu křesťanství, bylo v článcích 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II.

Od papeže a zakladatele křesťanství až k černému bratru

V jedné ze svých dalších papežských funkcí se jeho zatemnění stále zvyšovalo až na úroveň 90%. Byl obsazen velmi schopným černým bratrem. Pod jeho vedením byla temná moc papežství ještě více upevňována a zdokonalována. Černému bratrovi se dokonce podařilo určitým způsobem ovládnout i jeho původní světelné jádro. A nakonec dotlačil obsazeného papeže až na úroveň 99 % temných energií. To vše se začalo během února 2013 den za dnem obnažovat v karmických vrstvách.

Následuje odchod zcela zatemněného papeže po jeho smrti do posmrtného centra a líhně Černého bratrstva a umístění do kokonu. Po vystoupení z kokonu je na světě nový černý bratr. Sestupuje s přesným úkolem do hmoty a obsazuje dalšího papeže. Je v tom velmi úspěšný a rozhodný. Po smrti obsazeného papeže se uvolňuje z jeho zad a bezprostředně obsazuje i jeho dalšího nástupce. Jeho vedení je silné a důsledné. S dalším papežem se sžívá natolik dokonale, že i po jeho smrti s ním zůstává spojen a není schopen se odpoutat. Tato dvojice je vtažena nahoru do centra Černého bratrstva. Původního černého bratra čeká něco jako mimořádná pochvala, vyznamenání, pověření novou vyšší funkcí. Protože dokázal nejen splnit původní úkol a dokonce s sebou nahoru přivedl dalšího potenciálního černého bratra.

Postup na žebříčku funkcí v rámci Černého bratrstva

Je mu svěřena další funkce, nové schopnosti a možnosti. Posílen další vyšší propůjčenou temnou mocí sestupuje dolů jako vedoucí článek celé skupiny černých bratrů. Obsazují celý Vatikán, drtivou většinu a možná úplně všechny bytosti zde pracující. Vytvářejí temnou síť s jediným vrcholem, která začíná bdít nad fungováním tohoto vrcholného křesťanského centra. Celá tato síť je dotována mohutným přílivem temné energie přímo z centra. Vše vypadá jasné, jednoznačné, přehledné. Ovládání se zdá být definitivní.

Objevuje se vyšší temná síla, která vše přebírá

V určité fázi však vnímám zárodek problému. Přibližuje se jiná silnější temná síla, která se rozhodla celý tento systém egoisticky uchopit a převzít pod svoji kontrolu. Následuje tvrdý souboj, ve kterém původní černý bratr na špičce temné moci podléhá. Zůstává mu jeho 99% temné energie, ale je zcela zbaven své původní temné síly. Možná to mu dalo šanci ještě se někdy v budoucnu navrátit ke Světlu.

Je zajímavé, že toto rozsáhlé karmické čištění trvající den za dnem několik týdnů začalo právě v období oznámení rezignace papeže během února 2013. Toto čištění jen potvrdilo skutečnost známou již několik dnů předtím. Že totiž v oblasti Země existovala a stále ještě existuje a má tady své pevné uzemňující nožičky vyšší, silnější a dokonalejší temná síla, která byla nejen nad všemi formami magie, ale také nad dokonalou mocí Černého bratrstva. Více o této další vyšší temné síle, která byla nejen nad magií, ale dokonce i nad Černým bratrstvem, bude ve třetí části 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.

Kdy se tento příběh odehrál? Podle planety Země šlo o období 16. až 19. století. Poslední zlom, převzetí moci nad Vatikánem ze strany jiné temné síly je datováno někam do 19. století. Nelze se pak divit ani tomu, že Vatikán pod stále sílícím temným ovládnutím likvidoval během středověku vše pokrokové. A dokonce podporoval nacistické pohlaváry na konci 2. světové války. Zdroje, které to jednoznačně potvrzují, jsou uvedeny v článku 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc.

Šance návratu ke Světlu vždy existuje

A co se dělo dál s tímto černý bratrem, který byl zbaven veškeré své temné moci? Vyjasnilo se to během následujících dnů karmického čištění. Ztrátou své temné moci ztratila tato bytost veškeré spojení se systémem Černého bratrstva. A naopak tím, že tato bytost obsahovala 99 % temných energií, se již dříve vydělila ze Světla. Najednou byl nikým. Nepatřil již ani ke Světlu, ani k mocnému Temnu. Jako zcela opuštěná nehmotná bytost bloudí osamocený světem. Je informačně odříznut od všeho. Žije jakoby v prázdném světě bez života, bez informací. Světelný vývoj i temný vývoj jsou zcela mimo možnosti jeho vnímání. Ve své extrémní podobě téměř čistého Temna ovšem s nulovou temnou silou je mimo všechny světelné i temné struktury.

Tím, jak se pohybuje v převážně pravotočivé Přírodě, se však jeho celkové zatížení temnými energiemi postupně zmenšuje. Protože Příroda všechno, co je v blízkosti povrchu Planety postupně čistí, zbavuje temných energií a tím i navrací ke světelné cestě. Procento temných energií v jeho bytosti se rok za rokem snižuje na 80%, 70% a dále. Až někde na hranici kolem 50% temných energií jej teprve automatické světelné síly mohou uchopit a odvedou jej do běžné pozemské posmrtné dimenze. Tato bytost tak dostává šanci napravit své chyby, vrátit se do evoluce a pokusit se karmicky očistit.

V tomto současném životě skutečně našel tento znovu zrozený člověk cestu ke Světlu. Dokázal zvládnout přechod na cestu neomezeného světelného vzestupu a postupně se karmicky čistí od všech hrubých chyb a přehmatů, které během své historie vykonal. Na jednoho člověka je toho skutečně hodně. Ale toto karmické čištění je pro celý svět nesmírně důležité. Pomáhá to vývoji celého lidstva, protože se přitom odhalují způsoby, jakými v minulosti fungovalo Černé bratrstvo. A současně ze sebe tento člověk vydává adresy na všechna důležitá centra Černého bratrstva. Aby tyto doposud přetrvávající struktury mohly být Silami Světla během takového karmického čištění narušovány a postupně likvidovány.

Uzemnění temných systémů ve hmotné rovině Planety

Již dříve jsem naznačil, že některé vrcholné magické systémy existující v oblasti Země mají doposud dvojí typ uzemnění. Zaprvé jsou uzemněny v bytostech významných aktivních mágů, kteří magii i v tomto období podporují. Zadruhé jsou uzemněny v obrovském množství karmických vrstev těch jednotlivců, kteří byly těmito systémy opakovaně ovládány. Jedná se o miliardy bytostí a ještě podstatně větší množství karmických vrstev v nich. Právě toto dvojí uzemnění umožňuje, aby se určitá část moci magie stále ještě udržovala při životě.

Podobně i celý systém Černého bratrstva má své uzemnění v mnoha zrozených bytostech, které byly dříve černými bratry. Někteří z nich se i v tomto životě chovají jako typičtí černí bratři. Zabývají se například satanismem a temnými rituály spojenými s rituálními vraždami. I takovéto akce jsou ještě v dnešním světě na pořadu dne. A dále je centrální síla Černého bratrstva uzemněna v bytostech, které byly v minulosti černými bratry ovládány, a z nichž mnozí mají v rámci obnažujících se karmických vrstev často na sobě i doposud přisedlého černého bratra, který se od nich po průchodu smrtí nedokázal odpoutat.

Někteří dnes zrození lidé si během své historie prožili obě možnosti. Napřed byli obsazeni černým bratrem a později se sami stali černými bratry. A obě tyto skutečnosti mají ukryty hluboko ve svých karmických nádržích. Ani to jim definitivně neuzavřelo cestu zpět ke Světlu, jak bylo naznačeno na předcházejícím příkladě. Rozhodující však je, co doposud dělali a dále udělají v tomto životě.

Snaha vrátit se ke Světlu však někdy v takových situacích nestačí. Podstatné je, jestli v takovém člověku, i přesto, že dlouhé období jednoznačně sloužil Temnu, zůstal uvnitř záchytný čistý světelný bod, alespoň část původního světelného jádra. A jestli toto světélko dokáže během karmického čištění ze svého nitra vydolovat na povrch a svými hmotnými a duchovními činnosti je bude vytrvale posilovat a rozšiřovat, jak je to popsáno v oddíle Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? Aby se pak dokázal v situaci nejvyšší nouze a nejtěžšího karmického čištění toho zbytku Světla v sobě chytit. Protože jedině za tohoto předpokladu bude schopen s využitím Světla v sobě své karmické čištění ustát a vše temné ze sebe dobrovolně vydat.

Je jediná cesta, jak zlomit přetrvávající temnou moc nad lidmi a světem

Je jediná cesta, jak zbavit planetu Zemi, pozemskou Přírodu a všechny slušné lidi na Zemi této přetrvávající temné moci. Klíčem ke změně je to, že rozsáhlá skupina jednotlivců na cestě stabilního světelného vzestupu se den za dnem karmicky čistí od ovládání ze strany magie, Černého bratrstva a dalších temných systémů.

Zároveň s každým jednotlivým karmickým čištěním je vždy ukrojen jeden další dílčí střípek celkové temné moci ovládajícího systému. Až jednoho dne dojde k tomu, že se naplní určitý kritický počet, kritické množství jednotlivých karmických očist. A síla přetrvávajícího temného systému se sníží pod určitou kritickou hranici. Světelné energie pak získají za tímto předělem šanci řešit tento problém novým, daleko účinnějším způsobem. A další díl temné moci bude jednoho dne definitivně zlomen.

© Jiří Novák, březen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 194
  • 24
  • 20
  • 19
  • 20

Celkový počet hlasů: 277