Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z46. Očista duchovného princípu prírodných anjelov

Z46. Očista duchovného princípu prírodných anjelov

Miroslav Michalech Vloženo 13.8.2017
Miroslav Michalech

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Text ve slovenštině nebyl pravopisně opravován.


Výprava do Itálie přes Rakousko a Slovinsko. Pokračování očisty duchovního srdce. Přírodní andělé.

Pred napísaním tohto článku som dostal impulz napísať najprv krátky úvod. Čo som vnímal tak, že duchovné energie v pozadí chcú naznačiť, prečo je téma očisty duchovného srdca taká podstatná:

Ako dieťa som si myslel, že som sa narodil v dobe, kedy sa svet bude meniť už len k lepšiemu. A že všetko zlé a všetky vojny sú už za nami ako ľudstvom. A hovorilo sa, že po roku 2000 budeme vysoko vyvinutí. A expandujeme do vesmíru a všetko bude nové a zmenené. Potvrdilo sa, že rok 2000 bol zlomový, ale preto, že práve vtedy sa naštartoval nový svetelný vývoj tu na Zemi a vznikla Nová duchovná cesta. Ináč by náš vývoj možno skončil ďalšou katastrofou, aj keď sa mohlo zdať, že všetko sa mení k lepšiemu. Ale skryté zlo sa dostalo priamo do duchovného srdca človeka a ako dieťa som sa s tým už narodil. A postupne som kontakt so svojím srdcom v tomto živote stratil. O tom je článok Osvobození svého duchovního srdce. Skrátka, to, čo je v nás skryté, musí vyplávať na povrch a musíme to v sebe dostatočně spracovať. Až potom môžeme začať meniť aj svet okolo seba.

Preto sa snažím vo svojich očistách v spojitosti s priateľmi na NDC pokračovať tak, aby sa tento scenár stále napĺňal, rozširoval a prehlboval. Na základe toho sme s priateľkou Evou uskutočnili dovolenkovú očistnú cestu do Talianska a Rakúska. Bola priamym pokračovaním spoločných očíst s priateľmi na NDC a po celý čas tejto dovolenky sme cez e-mail boli spolu prepojení. Dodávalo nám to všetkým vzájomnú podporu a dopĺňali sa tým prvky do očisty, ktoré všetko posúvali ďalej stále viac k hlbšej podstate očisty duchovného srdca. Rovnako táto očista začala nielen našou cestou viac expandovať aj do iných krajín Európy.

Celá dovolenka nás prekvapila veľkou obsiahlosťou tém, nečakanými zážitkami a skutočnými spojeniami s Prírodou. Ale aj hmotnými zážitkami, ktoré veľmi pekne ladili s tými duchovnými. To potvrdzuje, že tam, kde je Príroda viac vyvážená, rešpektovaná ľuďmi, dáva to lepšiu možnosť prežívať aj tie hmotné zážitky až po kultúrny rámec zážitku. Pretože vzťah k Prírode v hmote má mať u ľudí aj kultúrny charakter. Nemá byť pre spoločnosť zvláštnosťou starať sa o Prírodu. Samotný život je potom zážitkom v každom dni, v každom prítomnom okamihu. A tieto pocity a naplnenie nám dovolenka priniesla. Nie je však možné to všetko opísať, alebo plne interpretovať, čo sa na duchovnej úrovni v rámci očíst dialo. Jedná sa o mnoho spojitostí, prepojení a toľko nadväzností, že podstatné je potom zamerať sa na výsledok a z toho čerpať ďalej.

Téma duchovného srdca je práve tou obsiahlou témou bez konca. Zahŕňa vzťah k sebe samému, svetu, Prírode a zvieratám, Planéte, priateľom, k podstate lásky, k podstate partnerských vzťahov. A tohto všetkého sa očista na dovolenke dotýkala. A ten podstatný výsledok je byť človekom v tom pravom zmysle slova a vnímania a zážitky to všetko podporujú. To som vyjadril aj v e-mailovej komunikácii ešte pred dovolenkou niektorým priateľom, s ktorými očista duchovného srdca prebiehala na užšej rovine medzi nami pri jednom osobnom stretnutí v Prahe. Ale do očisty duchovného srdca sa postupne zapája stále viac bytostí a ľudí na NDC. Je to teda vyjadrením vďaky aj všetkým ostatným priateľom, ktorí sú súčasťou tejto očisty a zároveň výzvou pre všetkých ďalších, aby sa svoje srdce už nebáli otvoriť, pretože vzájomná podpora a úprimnosť v očiste duchovného srdca nás chráni. A pokiaľ sa zdá, že tieto slová by sa hodili až na záver, v tomto prípade sú vhodné na úvod, pretože dávajú pocit, od ktorého sme sa na dovolenku odrazili a celou cestou nás tento pocit podporoval.
 

E-mail priateľom na NDC pár dní pred odchodom na dovolenku:

„No aj keď ste ďaleko, pocit priazne v srdci je stále prítomný a sme spojení energiou prítomnosti. Tá sa nedá rozdeliť ničím a nikým. Prítomnosť má svoj tep, svoju bezhraničnosť a to je tak skutočné, ako je skutočný zrod človeka. Byť človekom je krásne, na planéte Zem. A byť s vami v kruhu rodinného priateľstva je to najkrajšie.

Je to hodnota nado všetko. Prirodzená aj v zmysle samotného života, že vesmír je predsa založený na spolupráci. A tá naša sa tak prehĺbila a tvorí také hodnoty, že ďaleko presahuje hranice individuality. Umožnili sme inteligentným energiám nechať ich v nás pracovať tak, aby sa napĺňal správny scenár. A za dva dni sa môže zmeniť to, čo tak dlho stálo. Tá vzájomná pomoc, pochopenie a otvorenosť posúva aj hranice NDC.

Skrátka život, základ všetkého. A v ňom priateľstvo, láska a empatia. Stretáva sa to všetko  v partnerskom vzťahu pretože tam sa rodí život, tam sa rodia deti.“


Rakúske mesto Graz

Prejdem teda k samotnému opisu cesty, zážitkov a očíst a na dovolenke. Naša prvá zastávka bola v rakúskom meste Graz. Mesto je na rozhraní medzi kopcami a nížinou. Zasahuje tam ešte teplý južný vzduch. V meste žije veľa študentov a mesto má pekne vyváženú historickú časť s modernými prvkami v architektúre. Rovnako je v meste veľmi pekný a veľký mestský park, ktorý je pod zámockým vrchom Schlossberg. Odtiaľ je pekný výhľad na celé mesto. Samotný zámocký vrch Schlossberg z duchovného hľadiska akoby symbolizuje vzopretie sa a odhodlanosť bojovať proti Temnu. Najpodstatnejšou časťou Schlossbergu je hodinová veža. A pod ňou je pekná záhrada, kde počas leta kvitnú krásne kvety a rastliny s plodmi. Po návšteve Schlossbergu sme v rámci očisty navštívili dlhý most, na ktorom sú zavesené zámky so srdcami. To súviselo s očistou na úrovni partnerských vzťahov.

Viac o meste Graz a zámockom vrchu Schlossberg je na Wikipedii, z ktorej som vybral:
„Graz preslávilo predovšetkým historické centrum, ktoré bolo zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 1999, teda rok pred historickým centrom Viedne. Hlavným symbolom a akýmsi poznávacím znakom Grazu je Schlossberg ("Zámocký vrch") – zámocký vrch s Hodinovou vežou a pevnosťou, ktorej základy pochádzajú už z 9. storočia. Graz je známy aj ako mesto študentov, lebo na 6 univerzitách tu študuje na 50 tisíc vysokoškolákov zo všetkých možných kútov sveta. V meste panuje teplé podnebie, ktoré sem zo Stredomoria privádza vzdušné prúdy – tzv. föhny. Spolu s miestnou architektúrou, útulnými vinárňami, obyvateľmi a všadeprítomnou zeleňou prispieva k veľmi priateľskej a pohodovej atmosfére mesta.“ https://sk.wikipedia.org/wiki/Graz

Informácie o meste sú aj na peknej webovej stránke Steiermark: https://www.steiermark.com/sk/dovolenka/kultura-v-meste-a-krajine/graz-unesco-mesto-dizajnu

Pohľad na mesto Graz zo zámockého vrchu Schlossberg


V záhrade na zámockom vrchu Schlossberg

Krajnska Gora v Slovinsku

Na druhý deň sme pokračovali do Talianska a deň predtým prišiel impulz, aby sme po ceste navštívili Krajnsku Goru v Slovinsku. V blízkosti sa nachádza najvyšší vrch Slovinska Triglav. Oblasť aj miesto sú nádherné, energeticky dosť čisté, čo dodávalo silnú duchovnú podporu a nadšenie. Na mieste sme sa postupne dopracovali k očiste kamenných sŕdc, ktoré sme tam našli, a k spriechodneniu jednej malej kamennej hrádze v potoku. To celkovo symbolizovalo spriechodnenie energií očisty duchovného srdca smerom ďalej k Taliansku. Nemali sme veľa času na mieste dlhšie zotrvať.
 

Jazierko v Krajnskej Gore

Veľmi pekné fotky z tejto oblasti sa dajú nájsť na oficiálnej stránke Krajnskej Gory: https://www.kranjska-gora.si/en

 

Delta rieky Pád v Taliansku

V ten deň 26.6. sme nocovali pri mestečku Mesola v delte rieky Pád. Územie má prioritne poľnohospodársky charakter a je celé rozvodnené. Turizmus sa z týchto miest skôr vytratil. Pôsobilo to na nás akoby sa tam zastavil čas a všetko skončilo. Čo sa nevzťahuje na pocit z tamojšej Prírody, ktorá má silný charakter aj z pohľadu duchovných energií. Miesto je veľmi zaujímavé a rieka Pád má svoju veľkú hodnotu. Po duchovnej stránke sa obnažila téma duchovného depozitu Prírody. A že aj ľudia tam žijúci boli súčasťou tohto duchovného depozita. Preto celá oblasť delty dávala dojem, že je bokom od ostatných častí Talianska. Zapadnutá v inom čase.

Depozit v zmysle miest a bytostí, u ktorých Príroda zastavila vývoj a drží ich v tejto oblasti v akomsi duchovnom depozitári, sklade. Odložila ich stranou, mimo hlavný prúd vývoja. S tým, že potrebujú zmeniť svoje fungovanie, duchovne sa prebudiť skrze Prírodu, inak sa ďalej vo svojom vývoji nepohnú. Do tej doby sú akoby zamrznutí v minulosti, aj keď sú stále spojení s Prírodou.

Nie náhodou sme prišli do jednej prázdnej reštaurácie, kde tiež akoby zastal čas, a pani čašníčka sa ukázala ako podstatná osoba v rámci očisty. Keď nás obslúžila, na druhom stole mala rozloženú mapu celej delty. A s domácimi akoby rozoberala zašlú slávu turizmu a tú mapu. Na druhý deň po ceste už smerom na Gargano sa mi stále viac potvrdzovalo, že pani čašníčka bola naozaj veľmi podstatná pre našu očistu a obnažil sa cez ňu kľúč k duchovnému depozitu oblasti celej delty. V dávnych dobách bola bytosťou, ktorá buď magicky spravovala celú oblasť, alebo len mala kľúč k tejto podstate. (Bola vtedy pravdepodobne správca ako prírodný anjel alebo prírodná bytosť.) Keď som na ňu myslel okolo hlavy ma zalievali veľmi silné energie vnímania a spojenia s kozmickým vedomím a nejakej hlbokej podstaty. To ma veľmi prekvapilo a vnímal som z tohto stretnutia pre nás veľkú hodnotu pre ďalšie pokračovanie.

Viac o delte rieky Pád zo stránky https://www.italieonline.eu/sk/ferrara-a-delta-padu-249.htm :
„Delta rieky Pád je najväčšou mokraďovou oblasťou Talianska a po Níle druhou najväčšou v celom Stredomorí. Rozsiahla oblasť siaha od ústia rieky Brenta na severe po ústie Rena na juhu. Delta Pádu zahŕňa 7 splavných prítokov a nachádza sa tu mimoriadne prírodné bohatstvo. Každá oblasť v delte sa vyznačuje regionálne špecifickými a zoologickými vlastnosťami. Okrem prírodných náučných chodníkov môžu turisti navštíviť historické miesta, ktoré poskytujú svedectvo o vzniku oblasti. Prírodný park delty Pádu zahŕňa mokrade, lesy, duny i slané panvy.“

O rieke Pád: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1d_(%C5%99eka)

Poloostrov Gargano v juhovýchodnom Taliansku

Do Gargana sme pricestovali večer 27.6. Ubytovanie a aj prostredie nás okamžite maximálne naplnilo. Hneď po večeri sme išli na pláž a už sa stmievalo. Priateľka Eva na pláži chvíľu postávala o kus ďalej odo mňa a keď prišla ku mne, mala v rukách krásne kamenné srdiečko. Našla ho spontánne, otočila sa a bolo za ňou, doslova ako položené a pripravené pre ňu. Ja som žasol zo spojenia s morom a energiami prostredia. Po chvíli prišiel ku mne neznámy chlapec, ktorý sa pohrával s kameňmi. Dal mi na chvíľu jeden kameň do ruky a vyzeral ako vajce. Do toho mi po Taliansky vysvetľoval prečo ho chce. Napokon si ho odo mňa zobral späť a odišiel. Z celého kontaktu som vnímal veľmi peknú ľudskosť, nový kontakt s bytosťou, s ktorou som sa asi dlhé veky nestretol. Jeho prirodzená otvorenosť ma povzbudila. Začal som tušiť, že ľudia tu majú v sebe niečo prirodzene ľudské a priaznivé, čo má ľudí naozaj spájať.

V takomto znení bol aj ďalší deň na súkromnej pláži Tri Torre (Tri veže). Jeden pán nám pri bare sám od seba ochotne preložil jedálny lístok do angličtiny a jeho prejav bol prirodzene priateľský. Takto podobné sympatie prejavovali aj ďalší ľudia vrátane detí, ktoré boli podstatnou súčasťou očisty. A práve pán, ktorý nám prekladal jedálny lístok, neskôr so sebou priniesol dieťa, ktoré bolo postihnuté. Ale vyzeralo to tak, že nie je jeho otcom, ale stará sa oňho. A jeho prístup vyzeral byť prirodzený v zmysle, že človeku chce pomôcť. Nedá sa mi presne vyjadriť tá zhoda pocitov a ako presne to súviselo s očistou duchovného srdca, ale nachádzal som v tom niečo s čím sa bežne takto nestretávam. V rámci postoja k danej veci a toku energií v duchovnom srdci tých ľudí. Tu som začínal tušiť, že sú to tiež pôvodní prírodní anjeli, ktorí ľuďom naďalej pomáhajú byť v spojení s Prírodou. Dnes už na hmotnej úrovni v iných rolách a postojoch.

Niečo podobné sa udialo aj na druhý deň, kedy som sa cez zvláštnu udalosť zoznámil s jedným pánom. Bol vysoký a silný ako nejaký titán. Volal ma, aby som šiel plávať a mal zo mňa radosť. Poobede prišiel na pláž so svojím dieťaťom, ktoré malo necelých 6 mesiacov a predstavil mi ho. Dieťa malo tiež podstatný význam pre očistu a na hmotnej úrovni to dávalo veľmi pekné zážitky cez takéto pekné priateľské spojenia s úplne neznámymi ľuďmi. Akoby naozaj boli z inej úrovne, v prirodzenej pokore a zároveň radosti zo života. To bol celkovo úvod očisty na Gargane a prišiel čas spojiť sa s Prírodou prostredia Gargana.


Duchovná komunikácia 28.6.2017:

Miroslav: Príroda, Karma, Spojené Sily Svetla, prosím, čo je vhodné teraz vedieť, uvedomiť si a čo nám chcú impulzy okolia Prírody Gargana ukázať.

Príroda prostredia Gargana: „Miroslav, ďakujem za spojenie. Rozhodnutie sem prísť spočíva na pôvodnom vzťahu s Prírodou z dávnej minulosti. Kedy ste ako prírodní anjeli chránili toto územie. V rámci tohto si mal vnímania už pred cestou. Pretože cez prepojenie s týmto prostredím na základe plánovania si dovolenky sa minulosť začala odkrývať. Jednalo sa o vysadenie veľkého zoskupenia prírodných anjelov do oblasti Gargana. Následne cez prichádzajúce temné vplyvy sa váš vývoj dostal do slepej uličky. Anjelská úroveň prírodných anjelov je aj preto dnes zle pochopená. Cez kresťanstvo nie je cesta ju v sebe znovu nájsť. Pretože ľudia na nevedomej úrovni s rovinou prírodných anjelov prirodzene komunikovali a uplatňovali ich impulzy. Do istej miery sa to deje aj dnes. Ale cez veľkú pomernú časť tohto duchovného vlákna je to formou rešpektu ku kresťanstvu. V znení slušnosti, alebo poslušnosti k tradíciám. No do akej miery vedia ľudia vnímať úroveň prírodných anjelov bez tejto kresťanskej vetvy?

Vnímaš, že viac ľudí, ktorých ste tu stretli alebo tu v oblasti Mattinaty žijú, majú prirodzený vzťah k Prírode. No je to niečo iné ako v oblasti delty rieky Pád, kde po ceste sem ste jednu noc strávili a oblasť čistili. Je to miesto duchovného depozitu s bytosťami, ktoré majú určité kľúče a Príroda im dáva možnosť tieto kľúče vydať. Jeden sa obnažil od osoby v reštaurácii, ktorá v dávnej minulosti magicky spravovala celú oblasť delty rieky Pád. Čiže tieto osoby sú súčasťou prírodného depozitu delty rieky Pád. A na danom mieste musia sa vzdať celej výbavy, pomôcť sebe, ľuďom a tým meniť energetický tok miesta k jeho úplnému prinavráteniu Prírode. Na Gargane stačí zmeniť podstatne menej, no zároveň všetky zmeny v tejto oblasti majú veľkú váhu pre celý vývoj tejto krajiny. Pretože Príroda tejto oblasti je stále veľmi silná a veľa ľudí tu žijúcich má správny prístup k Prírode. Gargano má dávať Taliansku prepojenie s Prírodou na vysokej úrovni. To rovnako pocítite v pralese Foresta Umbra.

V pralese Foresta Umbra


V rámci vysadenia prírodných anjelov do oblasti Gargana sa nejedná o napojenie na duchovné liečiteľstvo a zázraky, ale o vzájomnú pomoc medzi ľuďmi a prírodnými anjelmi. Tým vzniká prirodzený most medzi duchovným a hmotným svetom. Čiže pomoc prírodných anjelov pre ľudí je spojiť ich s Prírodou a jej duchovným pozadím. To sa dnes prejavilo aj v tebe, pretože si mal myšlienky, ako pomôcť postihnutému chlapcovi, ktorého ste stretli. Mal si predstavu, že by si mu dal prírodné kamenné srdce, ktoré ste našli. Tu v tejto oblasti dáva Príroda veľkú možnosť otvoriť sa jej. Vpustiť ju do svojho srdca a prežívať to ako prirodzenú súčasť života. Príroda predsa lieči. Každopádne, kresťanstvu sa tu nepodarilo vytvoriť taký temný energetický vír, ako v iných oblastiach. Aj napriek dvom významným pútnickým miestam na Gargane. Príroda tu má váhu vedieť sa chrániť, likvidovať Temno a eliminovať ho do menšieho pôsobenia. A u ľudí v tejto oblasti to rezonuje až do ich vnútra, čo celkom úspešne v nich podporuje pokoru a skromnosť. A to znamená, že ego Vesmírnych ľudí sa tu až tak neprejavilo. Výnimkou je pútnické miesto Monte Sant Angelo. Ale práve od toho ste tu, aby ste pomohli túto tému čistiť nie len v sebe, ale aj v tejto oblasti.

Na jednej strane času pre očisty je málo, ale na druhej strane stále dosť. Pravda nie je vo víne, ako sa hovorí, ale pravda je v podstate Prírody a múdre je vedieť ju svetu interpretovať v podobe, v akej bola Prírodou stvorená. A rovnako pravdou je, že v tomto období sa vás tu zišlo viac pôvodných prírodných anjelov. Ale je to z veľmi dávnej doby. To vás sem pritiahlo, znovu sa stretnúť. Pretože táto oblasť má otvorenú prírodnú dimenziu, vstup do duchovného portálu Prírody. Je tu priame prepojenie duchovného s hmotným, a teda duchovná brána do hmotného sveta.

Obrázok Petry Novákovej Duchovná brána do hmotného sveta
v pralese Foresta Umbra


Kanál tejto duchovnej brány nebolo vhodné v minulosti uzavrieť aj napriek kresťanským vplyvom, ktoré by mohli duchovný portál Prírody tohto prostredia napadnúť. Aby tak celá oblasť, krajina a časť strednej Európy zotrvala na silnom spojení s Prírodou. Takže teraz chápeš, že je tu zemská čakra spojená s úrovňou prírodných anjelov. Tu je podstatné pochopiť vaše pôvodné prírodné úlohy. A zladiť sa s ľuďmi v tomto prostredí, pretože oni sami tu na vás nevedome čakali a za seba dopĺňajú prepojenie do očisty. A podvedome cítia vaše pôvodné spojenia a úlohy. To včera symbolizoval neznámy chlapec, ktorý ti dal do ruky kameň v tvare vajca. To je symbol zárodku a zrodu aj v rámci vesmíru , ktorý bol stvorený zo svetelného vajca.

Nové začiatky prichádzajú stále a niektoré sú podstatné, a niektoré až úplne kľúčové pre vývoj. Toto je jeden z tých kľúčových. Aby očista duchovného srdca a srdca Prírody, ktorú ste na NDC započali, bola uzemnená práve tu v portáli tejto zemskej čakry prepojenej s úrovňou prírodných anjelov. Ďalšie impulzy a poukázania nenechajú na seba dlho čakať. Dnes bolo podstatné uzemniť sa s ľuďmi a s týmto miestom pod Mattinatou, kde ste ubytovaní. Zároveň pochopiť poslanie tejto dovolenkovej cesty. To, čo začalo, nech stále pokračuje. Prírodný portál je otvorený a dáva vám teraz možnosť vstúpiť do jeho úplnej hĺbky. A v nej vidíš, na čom všetkom sa v duchovnom pozadí tejto úrovne už pracuje. A čo všetko energie Prírody už eliminovali. Je ale potrebné, aby to bytosti a ľudia s tým previazaní v sebe spracovali. Tým sa eliminuje aj sama podstata týchto odstránených vecí. To je zatiaľ odo mňa všetko.“

Miroslav: Príroda prostredia Gargana, ďakujem za spojenie, podporu a informácie.


Pohľad zhora na oblasť Mattinaty, kde sme boli ubytovaní


Pláž a oblasť pod mestečkom Mattinata, kde sme boli ubytovaní


Pláž Vignanotica neďaleko mesta Mattinata

 

meste Mattinata a jeho oblasti vyberám zo stránky: https://www.ecestovka.sk/o-letovisku/mattinata-gargano

„Mnohých turistov a prírodovedcov láka 61 druhov nádherných orchideí, ktoré je možné na území Mattinaty nájsť. Niektoré z nich rastú výhradne v tejto oblasti. Mattina je okúzľujúca vďaka krajine, ktorá sa na južnom pobreží Talianska nachádza. Malé piesočnaté a kamienkové pláže sú dosiahnuteľné často len z mora a striedajú sa s bielymi vápencovými skalami obrastenými píniami a stredozemnou vegetáciou. Behom storočí tu príroda vytvorila zo skál útesy rozličných tvarov a morské jaskyne, ktoré môžete obdivovať len z mora. Celá táto oblasť je oázou kľudu uprostred záhrad plných exotického rastlinstva.“

 

O Gargane je na slovenskej Wikipedii len malá zmienka a na webe sú uverejnené skôr len staré články a málo obsiahle: https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park_Gargano

To platí aj o pralese Foresta Umbra a ich oficiálna stránka je len v Talianskom jazyku: https://www.forestaumbra.com/

 

Pútnické miesto Monte Sant Angelo, archanjel Michael

V sobotu 30.6. sme si naplánovali navštíviť prales Foresta Umbra. Ale ešte predtým bolo nutné navštíviť pútnické miesto Monte Sant Angelo. A nie len to, rozhodli sme sa, že pôjdeme kvôli očiste dnu do kostola, ktorý je zasvätený archanjelovi Michaelovi. Prečo práve toto miesto a prečo práve archanjel Michael?

Vo všeobecnosti nie je vhodné kostoly navštevovať. Ale iné je to v rámci špecifickej duchovnej úlohy daného (pripraveného) jednotlivca. A rovnako veľmi podstatné je samotné nasadenie a zároveň vnútorné odhodlanie sa nepriaznivým energetickým vplyvom počas návštevy vzoprieť. Každý má iné karmické väzby a iné úlohy.

Pôvodne ešte doma sa mi zdalo, že to nejde, aby sme vôbec na to miesto išli. Každopádne náš postoj pre návštevu Monte Sant Angela bol postoj turistu a rešpektovania nutnosti rozviazania sa s týmto miestom. Jednalo sa o vyvrcholenie rozväzovania sa z kresťanských vplyvov a vplyvov Vesmírnych ľudí. Podoba archanjela Michaela je na Slovensku často zobrazovaná a veľmi podstatná. Bol považovaný za toho, kto premohol Satana. A práve aj z toho plynie silné ego Vesmírnych ľudí. Že oni sú tí, ktorí majú Temno pod kontrolou. Na Gargane je ešte jedno pútnické miesto kde žil Páter Pio a je to druhé najnavštevovanejšie pútnické miesto na svete, ale pre nás bolo podstatné Monte Sant Angelo. Ja a priateľka Eva sme mali na Slovensku veľa spojení, zhôd a väzieb práve s týmto archanjelom.

Napokon sme sa rozhodli, že navštívime aj priamo kostol, ktorý je v podzemí a je vlastne jaskyňa. Cítil som za seba a náš vzťah veľmi silnú podporu Prírody. Príroda Gargana dávala takú podporu, že to bolo možné urobiť a nepustiť tieto vplyvy do seba. Najprv sme navštívili hrad v mestečku a v interiéri pôsobil energeticky celkom čisto. Vnímal som napojenie na vyššie anjelské sféry ešte nad úrovňou Vesmírnych ľudí. Monte Sant Angelo ja na vrchu kopca a energie toho vrchu majú v sebe niečo mimoriadne. Problémom je samotné pútnické sídlo a k tomu tri stĺpy na hrade, ktoré som vnímal ako antény na umele zosilnené prepojenie s vyššími anjelskými sférami. V ich vyobrazení som vnímal akoby potlačenie Prírody a prírodných anjelov a nad to nasadené umelé zlatisté frekvencie úrovne Vesmírnych ľudí. Chápal som to teda tak, že medzi Prírodou a vysokou úrovňou prírodných anjelov sú nasadené tri antény a tie energeticky dotovali kostol archanjela Michaela. To je skryté pozadie tejto veci.

Pohľad z hradu na Monte Sant Angelo

 

Energetická anténa (vysielač) na hrade


Ako sme začali po schodoch schádzať do kostola, ku koncu cesty nám pán povedal, že zatvárajú a aby sme sa vrátili naspäť. Čo nás zaskočilo pretože ešte nebol ten čas, kedy sa zatváralo. A znovu otvárali až o dve hodiny neskôr. Rozhodli sme sa, že počkáme a skúsime to znovu. V mestečku boli všade obchody so svätými obrázkami hlavne Pátra Pia a archanjela Michaela. Rovnako aj veľké sochy ich postáv. Z toho všetkého tlačili veľmi silné energie Vesmírnych ľudí. Pocit, že na čelo mi páli laser. Tlak bol veľmi silný, ale vo vnútri som bol veľmi pevný a nič z toho dnu do seba nepustil a rovnako o ničom nepochyboval, všetko mi to bolo cudzie. Podstatné bolo urobiť fotku kostola z vnútra a zadať to do očisty. Ten čas čakania som využil na napísanie e-mailu Jiřímu Novákovi, aby sa ešte v ten večer toto všetko zadalo do očisty. Napokon sme sa do kostola dostali a tesne pred miestnosťou, kde je oltár a je to vlastne podobizeň jaskyne, stála mníška a kontrolovala, či ženy majú zahalenú vrchnú časť tela. Evka mala len tielko a nemohla ísť ďalej. Ja som vstúpil dnu, urobil fotky a odišli sme. Evka mala celý čas so sebou energetický obraz Srdca Prírody od Petry Novákovej. Rovnako po návšteve sme sa čistili pomocou ďalších obrázkov ako Diamantová sféra atď.


Odoslali sme obidvaja SMS na kontrolu a e-mail Jiřímu Novákovi, ktorý mi večer volal a potvrdil, že v kostole vnímal uväznených anjelov pod stropom a rovnako, že oblasť Gargano ma silné energie a je pravdepodobne zemskou čakrou. Vyberám takmer celý e-mail, ktorý som z Monte Sant Angelo poslal:

„Ahoj Jirko,

dnes sme na základe impulzu navštívili pútnické miesto na Gargane, a to mestečko Monte Sant Angelo, čo znamená Vrch svätého anjela. V tomto prípade je to spojené s archanjelom Michaelom. Mestečko je na kopci, niečo ako vesmírna stanica. Na hrade odkiaľ je fotka mestečka som vnímal vyššiu anjelskú úroveň ešte nad kresťanstvom. Bývame 20 km od miesta. Aby sme mohli pokračovať v ďalších očistách, bolo treba najprv toto miesto navštíviť. A zajtra už pôjdeme do Foresta Umbra, čo je v podstate prales so starými stromami a tam bude potrebné vydať nejaké kľúče z pútnického miesta....

Gargano je zemská čakra prepojená s úrovňou prírodných anjelov, kedysi ich tu bolo viac vysadených. A sú tu znovu zrodení v hmote a stretávame sa zas. Hlavne deti, jedno prišlo za mnou a druhé 6-mesačné dieťa mi ukázal jeden pán, s ktorým som sa zoznámil na pláži. Už od cesty zo Slovenska úplne všade sú symboly čísla 3 a potom aj 7. Napr. aj prvý deň na pláži sme boli na mieste s názvom 3 veže. Takže sú tu priame prepojenia. Aj tu v Monte Sant Angelo sú na hrade tri "antény".

Ľudia sú tam kde bývame jednoduchí, prirodzene priateľskí, majú isté správne hodnoty v sebe a je v nich nejako prirodzene Príroda. Vôbec nenosia kresťanské kríže, ale skôr majú v obchodoch sväté obrázky - kult Patra Pia, ktorý na Gargane žil. Niektorí sú tým vplyvom uzavretí. Naozaj, akoby sme skôr boli v oblasti prírodných anjelov a nie v kresťanskej oblasti. Len kresťanstvo si to prevzalo a na vrchol kopca postavili pútnické miesto pre svätého anjela. Oni to v rámci slušnosti a poslušnosti rešpektujú. Ešte predošlé dni som spontánne vnímal v zapadnutej vrstve hliadkujúce mimozemské sondy.

Prosím teda mestečko Monte Sant Angelo aj s kostolom zadať do očisty. Úroveň prírodných anjelov oblasti Gargano sa čistí a Príroda tu dáva silnú podporu. V prílohe posielam fotky z pútnického mestečka, jedna je z toho hradu na mestečko a druhá je priamo z kostola arch. Michaela, ktorý je v podzemnej jaskyni a my sme ho navštívili kvôli očiste. Celkovo tu teda ide o zlé pochopenie anjelskej sféry u ľudí, ktorá pôvodne vo forme prírodných anjelov tu bola silná a podstatná pre celú oblasť a časť Európy.

Ďakujem za Tvoj čas a pomoc. Mail Ti posielam priamo z tohto pútnického miesta.“


Ohľadom situácie, kedy Evku nepustili k miestu, kde je oltár, som následne pocítil niečo skôr veľmi neľudské a opovrhujúce prirodzenou ženskosťou. Na jednej strane pán, ktorý strážil bránu do kostola povedal smerom k Evke, že je krásna. Ale na inej úrovni je to forma znesvätenia. Je nezmyselné potlačovať prirodzenú ľudskú krásu kvôli slepému rešpektu voči umelým božstvám. Je v tom veľmi vysoká nadradenosť nad samotnou Prírodou. Fotografie z kostola v mieste, kde je oltár: https://www.italieonline.eu/sk/monte-sant-angelo-20.htm


Následne v ten večer počas očisty som si duchovne komunikoval, čo sa aktuálne dialo a k čomu všetkému do tohto dňa očista dospela.

Duchovná komunikácia 30.6.2017:

Miroslav: Spojené Sily Svetla, Karma a Príroda, prosím, čo je vhodné teraz zapísať a uvedomiť si. Mám pocit, že by som sa mal vrátiť k začiatku našej cesty a dnes tým uzavrieť časť doterajších súvislostí. A na to nadviazať dnešnú očistu, respektíve vnímanie toho, čo sa teraz čistí a dať tak energiám priechodnosť pre ďalšie dni.

Riadiace centrum energií pre tento svet: „Posúdenie je správne. Keď ste odišli na cestu, mal si už isté predpoklady pre to, čo by sa mohlo diať. Ale nová oblasť a krajina prináša úplne nové spojenia. Stretnutie v Beskydách s priateľmi na NDC bolo predprípravou aj pre túto cestu. Zahŕňa všetky prvky pre oblasť duchovného srdca. A teda aj lásky a partnerských vzťahov.

A práve cez očistu partnerských vzťahov začala očista v meste Graz. V objektívnom pohľade išlo o vyváženie spojenia medzi ženou a mužom v aktuálnom spoločenskom prostredí. Ktoré je tvorené kultúrou, zvykmi a tým všetkým, čo do toho ľudia vkladajú. Aj preto ste sa cez zámky na moste v Grazi stretli s prejavom uzamknutej lásky cez partnerské vzťahy. Zaevidovaním tohto miesta svetelnými energiami sa zámky duchovne pootvorili. Vnímaš okolo nich niečo ako svetlušky. Princíp uzamknutia sa duchovne uvoľnil, a práve na mieste, kde sú podstatné uzemnenia v rámci kultúry partnerských vzťahov. Pretože v meste Graz žije značne veľký počet mladých študentov z rôznych krajín. Tvoria podstatnú časť obyvateľstva mesta.

Následne ste tento duchovný princíp odovzdali Prírode v Krajnskej Gore v Slovinsku. Je to ďalšie podstatné miesto pre očistu, pretože v tejto pohraničnej oblasti sa stretávajú energie troch krajín, a teda Slovinska, Rakúska a Talianska. A sme pri čísle tri. Dá sa teda predpokladať, že Triglav je stredom tohto spojenia, ale skôr len symbolicky. No energie všetkých troch krajín zachytáva. V rámci čísla tri je to aj o spolupráci, ale aj o všetkých odvrátených prvkoch či už v oblasti mágie alebo partnerských vzťahov. Započali ste to v Rakúsku, spriechodnili v Slovinsku a rieka symbolicky tečie ďalej do Talianska. To je v tomto prípade spolupráca.

Tak ako ste usudzovali, že je potrebné prečistiť ohnivé srdce v človeku, to už teraz prebieha. Trojhlavý drak je správnym prirovnaním k ohnivému srdcu a je úplným protikladom pre spoluprácu. Spolupráca celku prenesená do individuality, kde je sama sebou ešte viac znásobená. Pretože aj spolupráca predsa vytvára vášeň, horlivosť a zápal z nadšenia, pokiaľ je v tom čistý úmysel. Čiže tak, ako uviedla Evka, číslo tri je prvé číslo, ktoré začína formovať skupinu. Je to základ. Číslo sedem k tomu vyjadruje vyššiu duchovnú úroveň a rovnako spoluprácu na duchovnej úrovni. Číslo tri teda predstavuje v spolupráci základ pre hmotnú úroveň a číslo sedem pre duchovnú úroveň. No prioritne je tento opis paralelou pre vašu cestu a celé jej vlákno so všetkými prepojeniami, aby vaše očisty nestrácali nadväznosť. Preto ti okolie Triglavu evokuje pocit spolupráce troch krajín a že je tam zemská čakra, ktorá túto úroveň sprostredkováva. Rovnako na základe tvojho prvotného vnímania pred odchodom na cestu sa vám teraz potvrdzuje, že v oblasti Gargana je naozaj zemská čakra. A v nej je otvorený portál úrovne prírodných anjelov.

Očista naberá na sile a uplatňuje sa pravá podstata vašej cesty, čo sa na všetkých zúčastnených úrovniach potvrdzuje. Aj dieťa, ktoré ste spoznali na pláži a 3.7. bude mať 6 mesiacov je podstatnou bytosťou v tejto očiste. Dopĺňa svojimi energiami správne vyváženie medzi hmotným a duchovným. Jeho rodičia sú ako ochrancovia princípu, ale na vedomej úrovni nechápu zmysel svojej úlohy, že cez dieťa majú chrániť princíp tejto duchovno-hmotnej spolupráce. Akoby si k tebe prišli po kľúč. Rovnako chlapec, ktorý ti ukázal kamenné vajce poukázal na to, že sa jedná o základ tvorby Prírody a že ste spoločne boli toho súčasťou. Viacerí už na túto očistu nevedome čakali a prišli sa s vami zúčastniť.

Kresťanstvo dalo podstate prírodných anjelov falošnú tvár. Existuje zmienka o siedmych anjeloch. Cítiš, že to tak je. To je prevzatie podstaty prírodných anjelov pre kresťanstvo a iné náboženstvá. A možno ťa prekvapí, že ten trojhlavý drak je na duchovnej úrovni uzemnený aj v kresťanstve. Ako Evka upresnila, jednu hlavu drakovi odsekneš a na miesto nej narastú dve. Kresťanský princíp a princíp náboženstiev uniesol podstatu prírodných anjelov, tak ako trojhlavý drak uniesol princeznú. V tomto prípade nejde o oslobodenie princeznej princom, ale o oslobodenie anjelskej prírodnej podstaty pre tento svet. Muži majú v sebe niesť rytiersky princíp ochrany, čo je ochranou aj pre partnerský vzťah. S prírodnými anjelmi komunikuje v mužoch viac ich ženská časť. Čo neznamená, že spojenie s úrovňou prírodných anjelov je výsadou ženskej časti v človeku, alebo len žien. Žena v tomto princípe je bránou do hmotného sveta a muž svojou ochranou uzemňuje tieto princípy do hmoty. Približne tak je nadstavený základný princíp človeka 2. typu na planéte Zem.

Rušivým momentom bola dnes žena v Monte Sant Angelo, ktorá žobrala, ale bol za tým skrytý temný zámer. Chcela ti dať do ruky predmet, kde sa ti zdalo, že je to asi kresťanský kríž. Podľa Evky mala v ruke malý kovový kľúč. To skôr vystihuje podstatu skrytého temného zámeru znovu uzamknúť princíp partnerského vzťahu cez vás dvoch na mieste, kde práve partnerstvo malo pôvodne napĺňať podstatu spolupráce v spojení duchovného s hmotným. Odmietnutím ste sa dostali ďalej a rozpoznali, že akciu treba dokončiť. V hrade bola atrapa uväznenej ženy a na duchovnej úrovni je to symbol uväznenia v bráne medzi duchovným a hmotným svetom. Princíp jej ženskosti bol potlačený a anjeli, ktorý sem do hmoty cez duchovnú bránu prichádzali, boli postupne zámerne kresťanskou mágiou a mágiou iných náboženstiev zajatí do vetvy týchto umelých duchovných hierarchií. Princíp sprostredkovania duchovných energií cez ženskú časť nebol tou mužskou chránený. Práve naopak, bolo to vydané k zotročeniu a poníženiu ženskej časti prírodného celku. Tento skrytý temný zámer strážia na duchovnej úrovni tri magické piliere alebo energetické antény (vysielače), ako si ich nazval. Sú to magické piliere odvrátenej spolupráce v hmote a zároveň vytvárajú fiktívnu duchovnú bránu medzi duchovným a hmotným svetom. Uväznená bytosť v hrade teda symbolizuje pôvodného prírodného anjela, ktorý mal úlohu pre oblasť duchovnej brány do hmotného sveta. O tom presne je podstata energetického obrazu od Petry Novákovej Duchovná brána do hmotného sveta.

(Duchovná komunikácia k obrázku viz  https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/duchovni-brana-do-hmotneho-sveta/ )

Odo mňa všetko. Vnímal si ešte spojenie s Prírodou vyšších svetov a s ňou sa spoj po výlete do Foresta Umbra.“

Miroslav: Ďakujem za spojenie, podporu a informácie.

 

Prales Foresta Umbra, Prometeus

Hneď na druhý deň 1.7. sme navštívili prales Foresta Umbra a po jeho návšteve o dva dni neskôr 3.7. sme na základe silného impulzu napísali priateľom e-mail, ktorý zhrnul to, čo je uvedené aj v duchovnej komunikácii. A k tomu som doplnil informácie o očiste pralesa Foresta Umbra a očiste odtlačku energetickej podstaty Prometea v ľuďoch.
 

„Ahojte priatelia,

dostal som pocit, že je dnes vhodné napísať z Talianska. Kvôli ďalším nadväznostiam v rámci očisty duchovného srdca a srdca Prírody. Je to obsiahle a akoby naznačím to hlavné na prepojenie. 

Prvú noc sme spali v meste Graz a boli sme na známom moste s visiacimi zámkami lásky. Je ich tam veľa pretože most je dlhý. Princíp, ktorý tam bol uzamknutý sa začal otvárať cez pomoc akýchsi svetlušiek na každom zámku. Čiže ich pomohli odomknúť. Ale ľudia to musia ďalej v sebe spracovať. Následne druhý deň v Krajnskej Gore sme princíp odovzdali Prírode pre spriechodnenie do ďalšieho deja. Ešte pred cestou som si uvedomil, že sme našli veľké zemské srdce v Beskydách, potom vzdušné na Korzike a napokon vodné v Rakúsku, kde pôjdeme. (Viz poznámka níže.) Zostáva ohnivé, a to je akoby v nás a aj s týmto súvisí táto cesta.

Napadlo nás, že vrch Triglav sú tri hlavy, a potom to poukázalo na trojhlavého draka a dračie srdce, to je oheň. Po ceste odtiaľ sme preberali princípy záchrany princezien rytiermi a čo je na tom správne a čo nie, v prenesenom význame do bežného života. Že muži chcú zachrániť, aby si dokázali a pripísali si úspech, alebo len ženu získali. Ale nie je to kvôli láske, alebo prirodzenej pomoci žene, či všeobecne pomoci človeku. A samotní muži sa veľakrát skôr tým drakom napokon stanú. No ako sa hovorí, jednu hlavu drakovi odsekneš, narastú ďalšie dve. Potom je tu aj tá druhá ženská stránka princeznej, ktorá nechce byť len trofejou rytiera, ale vyhovuje jej byť v akomsi nadradenom práve princeznej nad svojim záchrancom. Skrátka, aj toto súvisí s očistou ohnivého srdca. Na druhý deň na pumpe som zbadal medvedíka so srdiečkom a Evka si ho kúpila. Následne medzi DVD som uvidel film Dračie srdce a potvrdilo to tému. Neviem či to bol ten film, ktorý sa natáčal aj na Slovensku. V ten deň bolo cez 40 stupňov, na ďalšej pumpe bol zájazd Japoncov. Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka. Čiže oheň.

Keď sme prišli do Mattinata, potvrdilo sa moje spontánne vnímanie ešte pred cestou. Že na krajinu zlietavalo veľa anjelov. A oblasť Gargana bola teda oblasť, kde bolo pôvodne vysadených veľa prírodných anjelov. S viacerými sa tu znovu stretávame hlavne cez deti. Preto bolo dôležité navštíviť kostol archanjela Michaela a napraviť princíp prírodných anjelov, pretože kresťanstvo to prevzalo do svojej podoby. A najviac je to uzamknuté cez princíp siedmych archanjelov uvádzaných vo viacerých náboženstvách.

Na druhý deň po návšteve kostola sme navštívili prales Foresta Umbra a tam sme našli veľké rozpadnuté srdce prírodných anjelov. Bolo tam viac malých sŕdc a očistou ho bolo treba spojiť a vrátiť hlavnému zástupcovi prírodných anjelov. A naozaj tam potom prišiel a bol obrovský. Návštevu sme ukončili odovzdaním aj pravekého srdca do Prírody. A boli tam aj kamenné dračie srdcia.

Ešte k tým číslam. Od začiatku úplne všade a vo všetkom je číslo tri. A potom aj sedem. Dnes je 3.7. Triglav zoskupuje energeticky tri krajiny a to Slovinsko, Rakúsko, Taliansko. Vyšlo mi v komunikácii, že trojka predstavuje základ skupiny, hmotnú podstatu (obraz od Ivany Zámečníkovej - Spolupráce). A číslo sedem duchovnú podstatu, tiež akoby základ nejakej duchovnej podstaty. Kamarát spomenul, že pri Triglave je dolina Triglavských jazier, ktorých je sedem. Ja som sa zoznámil s pánom a jeho manželkou na pláži a ukázali mi ich dieťa a povedali, že dnes 3.7. bude mať 6 mesiacov. Možno podstatná zrodená bytosť, prírodný anjel. Rodičia jednoduchí, ale veľkí ako titáni, chránili jeho princíp. Viac ľudí tu má prirodzené dobré srdce. Sú, skrátka, takí ľudskí, pretože väčšina z nich boli pôvodne tými prírodnými anjelmi. 
 

Na záver uvediem spontánne vnímanie uväzneného Prometea na jednej skale. Potom som si prečítal, že daroval ľuďom oheň, pretože mal ľudí rád a vraj ľudí stvoril. Ale Zeus ho potrestal. Včera pri tom kameni večer na oblohe boli ohnivé mraky, ale zároveň chlad a večer búrka. Ohnivé srdce sa chladilo, vyvažovalo do optimálnej polohy.

Takže áno je tu aj silná stopa do Grécka a tento mail píšem na pláži Porto Greco, ktorá je smerom na Vieste.“
Poznámka Marie Mejdrová:

Dvě fotografie „zemského“ srdce v Beskydech byly zveřejněny v článku
 A46. Odemykání duchovních srdcí Přírodou 

Foto „vodního“ srdce v Rakousku bude publikováno ve 3. dílu tohoto článku.

Foto „vzdušného“ srdce pochází z mojí výpravy na Korsiku v červnu 2017. „Le coeur“ (Srdce) nebo také „Les fiancés au coeur“ (Snoubenci) či „Les amoureux des calanques“ (Milenci) je průhled ve tvaru srdce ve skalách Les Calanche de Piana na západním pobřeží ostrova Korsika. Tyto barevné skalní útvary jsou spolu s přilehlými zálivy golfe de Porto a golfe de Girolata a přírodní rezervací Scandola zapsány v UNESCO:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calanques_de_Piana,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Les_Calanche,_Corsica_(8132773561).jpg


 

V pralese Foresta Umbra sa po duchovnej stránke jednalo o spojenie rozpadnutého duchovného srdca prírodných anjelov. Veľkého prírodného anjela som začal spontánne vnímať až keď sme odchádzali a tým, ako sa na neho prenášal nový princíp, obnažovali sa z neho kresťanské programy. Akoby nevedel, ako sa má zachovať, kto vlastne je a kam v skutočnosti patrí. To už ďalej prebiehalo v automatickej očiste.

Rozpadnuté srdce prírodných anjelov vo Foresta Umbra,
kde na záver prišiel zástupca prírodných anjelov

 

Menšie srdce na mieste rozpadnutého anjelského srdca
s energetickým obrazom Srdce Prírody od Petry Novákovej

 

Po hmotnej stránke je Foresta Umbra úžasná, miesto oddychu a miesto, kde si Príroda žije svoj život. Bolo tam o niečo chladnejšie ako pri mori, je to les tieňa. Ľudia tam prichádzajú aj kvôli zvieratám a konkrétne sa jedná o druh danielov. Kontakt s nimi bol úžasný. Aj keď boli za plotom, bolo možné sa ich dotknúť, precitnúť k ich duchovnej podstate. Rovnako bolo vidieť, že sú pokojné a symbióza medzi nimi a ľuďmi je na dobrej úrovni. Stačí tak málo, aby sme my ľudia a zvieratá mohli žiť spoločne. Ku mne prichádzali aj motýle a jeden si na mňa aj sadol. Rovnako bolo možné vidieť v jazierku korytnačky.

 

Druh danielov v pralese Foresta Umbra
Tento článek bude pokračovat částí Z47 a Z48.
 

© Miroslav Michalech, srpen 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 131
  • 39
  • 49
  • 27
  • 28

Celkový počet hlasů: 274