Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Spojení s Přírodou hraje zásadní roli

Spojení s Přírodou hraje zásadní roli

Věra Talandová Vloženo 20.5.2018
Věra Talandová

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Přírodo, vnímám impulz napsat krátký článek o našich zkušenostech na NDC s tím, že zároveň budu od tebe přijímat impulzy a zpracovávat je do textu. A vnímám, že mám přidat svoji loňskou komunikaci s tebou, kdy se mi potvrdilo, že jsem v dávné minulosti byla ve skupince bytostí, která nahrála poselství pro budoucí lidstvo. Článek je na téma čistota Přírody. A o tom, jak bychom se k Přírodě měli chovat. Je to živá bytost. A jak žít, aby člověk nebyl přítěží pro Přírodu. Ale její součástí.

 

Příroda: Můžeš začít psát.

Na NDC jsme s manželem devátým rokem. V únoru 2010 začaly vycházet články na stránkách NDC a na podzim jsme se na NDC dostali. Informace z článků s námi vnitřně rezonovaly a po nějaké době nám bylo jasné, že chceme jít touto cestou. Věděli jsme, že existuje duchovní pozadí světa. Do té doby jsme vyzkoušeli hodně cest a směrů Staré duchovní cesty, které nás ani po letech nikam nezavedly, nezaznamenali jsme žádný přínos. Volba byla jasná, vydat se Novou duchovní cestou. Podmínky pro světelný vzestup byly jednoduché, srozumitelné, logické, pro všechny stejné. Dát si do pořádku výživu a životní styl, a cvičením Pěti Tibeťanů si vyčistit a zharmonizovat svoje čakry, aby mohl člověk otevřenými čakrami přijímat nejen energie z Přírody, ale i potřebné informace. Člověk si takto postupně vybuduje napojení na Přírodu a její energie. Dosáhne nadhledu, při kterém rozpozná pravdivost informací. A poznává, co ho s Přírodou spojuje a co ho naopak od ní odděluje. Spojení s Přírodou hraje zásadní roli.

Za dobu, kterou jsme na světelném vzestupu Nové duchovní cesty, jsme zažili neuvěřitelné věci. Od sounáležitosti s Přírodou, Spojenými Silami Světla v našem Vesmíru i mimo náš Vesmír, i komunikace s těmito čistými světelnými silami. Prožíváme přátelství s lidmi, kteří se na neomezený světelný vzestup vydali také. A mnohdy jsme zjistili, že se známe již z hluboké minulosti, kdy jsme se pokoušeli najít cestu ke světelným zítřkům. Ale tehdy se to nepodařilo.

V dávné minulosti jsem dokonce byla s mým tátou z tohoto života ve skupince lidí, která přežila katastrofu a nahrála důležité poselství pro budoucí lidstvo, pokud se dostane tak daleko, že toto poselství bude moci přijmout. To se podařilo lidem na světelném vzestupu NDC v loňském roce.

Je jaro, tedy období, kdy lze všude vidět aktivity týkající se čistoty přírody. Je moc důležité, aby člověk, který organizuje nějakou akci na podporu přírody, byl vnitřně čistý člověk, nenapojený na nevhodné energie a systémy.

 

Duchovní komunikace z 11.9.2016:
 

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, když jsem četla článek 82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život, měla jsem silný pocit, že mám s tímto tématem hodně společného.

Příroda: „Už vnímáš, že jsi byla jednou ze skupinky bytostí, které přežily katastrofu a vytvořily poselství. Je to už velmi dávno. Od té doby proběhlo mnoho tvých dalších zrození, kde jsi řešila i jiné záležitosti. A nejen v tomto životě, ale i v dalších, je ti velmi blízké téma sounáležitosti a harmonie se mnou. Ať skrze přirozenou stravu, tak témata jako to, aby se lidé více zamýšleli nad tím, jak eliminovat svoji spotřebu chemikálií ve svých životech, v domácnostech. Aby se zamysleli nad tím, co k životu skutečně potřebují. A vnímali, kde už začíná rozmařilost nebo plýtvání. A další témata. Tyto myšlenky se neustále objevují v tvých komunikacích a také v rozhovoru pro blog, který byl na stránky NDC přetisknutý.

Jsou známé osobnosti, které mohou ovlivnit miliony bytostí svými krásnými slovy o přírodě. Pokud ale bytost není vnitřně duchovně probuzená a nestoupá trvale na světelném vzestupu, a navíc se karmicky nečistí, to, co vyšle do světa, nemusí mít světelnou čistotu, která je velmi důležitá. Navíc je dotyčná bytost většinou napojená na temné systémy. Buď dobrovolně, a přitom sama není schopná rozpoznat, že jsou temné. Nebo nedobrovolně - je nějakým způsobem těmito systémy ovládnuta.

Výsledný efekt takového učení místo aby napomáhal očistě a rozvoji Země, ještě více zanáší, zamořuje Planetu nevhodnými nebo přímo temnými energiemi.

Pokud je bytost duchovně probuzená, čistí svoje karmické vrstvy, stoupá na světelném vzestupu, může pomoci světelnému rozvoji na Zemi. I když to může hmotně vypadat, že inspiruje menší množství bytostí, duchovní dosah takové práce je však mnohonásobný.

Byla jsi jednou z bytostí, které se podílely na vzniku poselství. Ve svých vrstvách máš toto poselství ukryté.“

VT: Přírodo, mám pocit, že k těm bytostem, které nahrály poselství, patřil i můj otec. Přestože to byl obyčejný, nenápadný, málomluvný, spíš plachý člověk, láska k přírodě se z něj dala vnímat. Zemřel poměrně brzy, neměl možnost ovlivnit moc lidí. Pro mě to však bylo velmi silné. To si zpětně uvědomuji.

Příroda: „Ano, byla to další bytost ze skupiny, která nahrála toto poselství. Jeho důležitá úloha byla i v tom, aby ti pomohl sounáležitost se mnou probudit. Aby ses dostala do bodu, že až budou příznivé podmínky a bude blízko impulz, který bude znamenat důležitý přelom ve vývoji lidstva, abys byla připravená ho zachytit, neminout ho. A abys ho dokázala pro sebe správně vyhodnotit, zpracovat.

Ne všechny úkoly ve prospěch lepšího vývoje na Planetě musí být na první pohled gigantické. Jsou bytosti, jejichž úkolem je vést a inspirovat svým příkladem ostatní. Mají globálnější úkoly.

A pak je velká skupina bytostí, jejichž úkoly, zapadnou jako dílek do velké mozaiky. Každému z vás, kteří jste duchovně procitli a dostali se na světelný vzestup, se v tomto zrození otevřely jiné dovednosti, na kterých můžete pracovat a dále je optimalizovat. Právě ta různorodost schopností vás všech je cenná. A může vás navzájem inspirovat, motivovat.

Poselství z dávných věků máš v sobě a tvoje touha a snaha podle něj v tomto životě žít je silná. I tohle bylo zesíleno výchovou tvého otce, ačkoliv ti některé vědomosti nemusel předávat ústně.

Na nahrávku tohoto poselství dosáhli jiní s vysokým duchovním nadhledem, kterým se otevřela, když na to dozrál čas. Na to, abys ho ve svých vnitřních hlubinách objevila a mohla konkrétně interpretovat, zatím nemáš ještě ty vhodné energetické frekvence.

Ale dá se říct, že ty toto poselství žiješ. A to je velmi důležité!“

VT: Děkuji, Přírodo.

 

Co mi připadá na NDC unikátní je, že na rozdíl od Staré duchovní cesty na Nové duchovní cestě, na stabilním světelném vzestupu můžeme ze sebe vydávat nevhodné minulé záležitosti z karmických vrstev, problematické vazby a vztahy a předat je Spojeným Silám Světla na zpracování, rozvázání, rozpuštění, uvedení do neutrální polohy.

Dnes už rozpoznám situace, kdy člověk parazituje na mých energiích, vysává mi je, či energeticky útočí. Už si takové věci nenechám líbit, takovému člověku se - pokud je to možné - raději vyhnu. A pod vedením Spojených Sil Světla si tyto záležitosti a celou problematickou minulost zpracuji. Nemusím dodávat, že rychlejší a účinnější je, pokud tyto věci vnímají obě strany a obě se přičiní o nápravu. Málo lidí však tyto záležitosti vnímá, a tak je kolem nás vidět, jak si lidé navzájem kradou energii, manipulují se sebou, energeticky na sebe útočí. Někdy vědomě, často nevědomě.

Je pravda, že karmická očista na NDC je velmi náročná. Čistí se neskutečné množství životů, nejen ze Země, ale i z jiných planet, jiných Vesmírů, jiných zrození a existencí, kde jsme se během svého vývoje ocitli. A často jsme se, velmi mírně řečeno, nechovali eticky.

Objevují se události, které nás formovaly v minulosti, a ještě stále působí na naše postoje, zvyky a myšlení, protože tyto vrstvy máme v sobě hluboko uložené. Proto je tak důležité vše vytáhnout, vydat, vyčistit, zpracovat. Chce to touhu, odhodlání, disciplínu, všechno to staré harampádí z minulosti vydat, vyčistit. A hlavně pak přepsat svoje problematické zvyky a chování ovlivněné minulostí v sobě, novými zvyky a chováním.

Jedině tím můžeme pomoci novému vývoji. Úklidem v sobě, okolo sebe, prosvětlením své bytosti. A prosvětlit svou bytost můžu jedině tehdy, když vydám a vyčistím všechny ty hrozné věci, které mám v sobě uložené. Všechny očisty, úklidy v sobě směřují k tomu, abychom si udrželi vysoké vnitřní vyladění a čistotu a udrželi se na frekvencích, na kterých funguje Příroda. Zůstali vyladěni na její frekvence.

Určitě by si většina z nás přála, aby byl vývoj na Zemi více pozitivní. Nebo aby dokonce nastal nějaký vývojový skok, díky kterému by se nám na Planetě žilo lépe.

To ale se ale bude muset víc lidí vědomě rozhodnout, že budou žít čistě, eticky. Žít tak, aby se stali součástí Přírody. Nejen, že si to přejí, ale sladit se s ní výší své vnitřní čistoty a harmonie.

Odkaz na jeden můj dřívější článek, jak nezanášet přírodu ani hmotnými odpadky, ani nevhodnými či temnými energiemi:  Naučte se žít v každém okamžiku vědomě

Děkuji Přírodo za impulzy k napsání tohoto textu.

© Věra Talandová, květen 2018
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 143
  • 37
  • 26
  • 25
  • 25

Celkový počet hlasů: 256