Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Očista je úplná, pokud se změna projeví ve všech částech bytosti

Očista je úplná, pokud se změna projeví ve všech částech bytosti

Petra Nováková Vloženo 23.2.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 12. a 13.2.2012

Každý člověk prochází zkouškami takovou rychlostí, aby vše dokázal ustát

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké sdělení. Děkuji. (Duchovní komunikace z 12. 2. 2012)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Vám všem na Nové duchovní cestě se teď podařilo dosáhnout vyšší čistoty. Společně jste se vyladili na vyšší laťku, která znamená u každého z vás osobní posun. A tím možnost otevření dalších věcí. Teď se zaměř na kreslení obrázků. Máš v sobě to správné vyladění, které ti pomůže přenést vše detailně a zaznamenat i tak vysoké energie, které jsou připravené.

 

Pobyt v Přírodě vás hodně stabilizuje a pomáhá zvládat osobní očistu a zkoušky s ní související. To je pro bytost důležité, protože neustále procházíte zkouškami, které vás pomáhají formovat uvnitř i navenek tak, aby každičká částečka vaší bytosti obsahovala co nejvyšší Světlo a toto Světlo také vyzařovala navenek. Tím pak nejvíce ovlivňujete to, co k vám přichází. Ať už od druhých nebo v podobně událostí přinášejících karmické vyrovnání.

 

Každý z vás prochází zkouškami tak rychle, jak to potřebuje, jak je jeho bytost schopná to ustát. Vše jde hodně rychle do hmoty. To znamená, že vše je daleko více vidět a mnohem rychleji to působí. To je pro bytosti jdoucí cestou vlastního světelného vzestupu velmi pozitivní. Očista probíhá rychleji, může mít silnější průběh, ale rychleji odezní, zpracuje se a přináší rychlejší výsledky.

Očista je úplná, pokud se změna jasně projeví ve všech částech bytosti

Některé bytosti však v sobě mají temné návyky velmi zakořeněné, rychlejší průběh tak nezvládají, bytost není schopná vydávat, zůstat ve Světle a vše ji začíná stahovat, drtit. Proto je u někoho nutný pomalejší průběh očisty, aby bytost byla schopná vše zpracovat nejen na rovině duchovní.

 

Ale současně aby se změna, kterou bytost učiní v duchovní oblasti, projevila stejně tak i na hmotné rovině. Protože pokud se tak nestane, je jasné, že bytost to nemá uvnitř dostatečně zpracované a hmota tento postoj jasně ukazuje. Očista je úplná, projde-li změna všemi vrstvami a částmi bytosti a v každé z těchto částí se jasně projeví.“


Harmonické tóny v podobě energií utvářejí váš život

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k momentální situaci a k mým novým obrázkům. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13. 2. 2012)

 

Sféra Harmonického Ticha: „Dnes se ti podařilo dokončit další dva obrázky. Někdy přenesení impulzů není jednoduché, jak sis vyzkoušela. Nakonec však oba obrázky byly propojené s čistými energiemi, které jejich vytvoření inspirovaly.

 

Sféra Hudby přináší napojení na hudbu Přírody, na hudbu života, kterou má každý tam někde v duchovních sférách, a jejichž podoba mu postupně přichází v jednotlivých impulzech. Harmonické tóny pak utvářejí váš život, pokud je dokážete zaznamenat a dát jim hmotnou podobu. Každý takový tón existuje v podobě energie, kterou můžete vnímat.

 

Každý impulz je důležité převést do hmotné podoby

Na vás však je, do jakého hmotného šatu ji obléknete. A tím jí pak umožníte, aby zněla, necháte ji znít tak, aby ukázala to nejlepší, co přináší. Každý záchvěv, každou drobnost, kterou v sobě nese. Anebo ji naopak můžete zcela utlumit, umlčet.

 

Hmotný oděv je pro váš vývoj důležitý. Každý impulz, který přichází, do něj odíváte. Duchovní impulz bez hmotné podoby zůstává pouze nezachycenou energií, která projde a zmizí. Stejně jako vaše myšlenky. Až váš čin dá impulzům život. Stejně tak tónům vašeho života.

 

Jednotlivé tóny nemají význam, pokud je neseskupíte do skladby. A nezahrajete je. Pak teprve lze vnímat jejich podobu, poselství, které s sebou nesou.

Každý má v sobě pramen mimořádné síly a schopností

Teď tvůj druhý obraz. Správně jsi vnímala jeho název. Jde skutečně o Pramen Života. Mimořádné energie, které uvolňují i ze zdánlivě pustých míst život. Který tam je, dřímá. Buď byl uvězněn, nebo ukryt anebo se ještě neprobudil.

 

Každý máte v sobě takový pramen mimořádné síly a schopností, cennost, která se může probudit až ve chvíli vaší připravenosti, ve chvíli, kdy tyto schopnosti budete moci využít. Každý z vás však nejprve musí projít určitý kus cesty, dojít do určitého bodu očisty. Kdy jeho vlastní minulost již pro něj ani pro druhé nepředstavuje nebezpečí a kdy je připraven začít novou etapu svého života. Etapu budování nového.

 

Nejprve je nutné si pořádně uklidit, pak teprve můžete začít tvořit

Nejprve však je vždy nutné si pořádně uklidit. Teprve pak můžete začít tvořit. A nic vás v tom nebude omezovat. Žádná špína, nevyřízené účty, neuzavřená minulost. Pramen takového nového života dřímá v každém z vás. Ve chvíli, kdy budete vnímat, že je čas jej probudit, obraz vás osloví a pomůže vám v tom.

Pokud ještě nejste připravení, obraz bude pomáhat v očištění všeho, co probuzení tohoto vašeho pramene brání. A i to je důležité. Energie z obrazu budou váš pramínek posilovat. Ten pak bude tlačit přesně na ta místa, která ještě nemáte zpracovaná. Pomůže vám tak vidět, na čem je důležité pracovat, aby se váš vývoj posouval dál.

Probuďte v sobě všechny čisté prameny, aby vám pomohly očistit minulost

Každý obraz, pokud má pro vás přínos a jste na jeho energie vyladění, vás osloví. Pokud pro vás nic nepřináší, jednoduše vás neosloví. To sami musíte vnímat.

Některý obraz však může u vás navodit pocit strachu. Strach z věcí, které by však měly být vaší součástí, na jejichž vyvážení je ještě potřeba pracovat. Na to si však musí odpovědět každý sám nebo o radu požádat. Ne každý obraz pohladí. Některé jsou pracovní a pomáhají vám v očistě, ve zbavení se starých struktur, návyků. Což je vždy obtížné a harmonický pocit se dostaví nikoli při procesu, ale až po jeho dokončení.

 

Vyrovnání se s minulostí bývá mnohdy bolestivé. I přesto je nutné učinit. Pramen života vám pomůže najít v sobě to, co vám chybí a to, co k dalšímu vývoji, k další práci na sobě potřebujete. Probuďte v sobě všechny čisté prameny, aby pomohly očistit kalné vody vaší minulosti. Žádejte o energie, ve všem vám pomohou.“

© Petra Nováková, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 155
  • 26
  • 18
  • 18
  • 13

Celkový počet hlasů: 230