Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat

60C. Jak správně začít duchovně komunikovat

Jiří Novák Vloženo 2.5.2013
Jiří Novák

Jak začít duchovní komunikaci? Do komunikace se budou zpočátku plést vlastní myšlenky. Důležitý je opakovaný každodenní správný návyk duchovní komunikace. Úspěšnost v komunikaci závisí na vlastní minulosti. Od jaké hranice začíná kvalitní duchovní komunikace? Jak vznikají větší deformace v komunikaci? První ochranou člověka při komunikaci je jeho světelný vzestup. Mohou se do duchovní komunikace vmísit temné síly a temné bytosti? Vlivy právě probíhající karmické očisty na kvalitu duchovní komunikace. Druhou ochranou člověka při duchovní komunikaci je síla naší hmoty. Jaká oslovení volit při duchovní komunikaci? Komunikace v energeticky méně příznivém prostředí. Jistotou je naučit se rozlišovat odpovědi ANO, NE. Máme právo se ptát na cokoliv? Náznaky telepatie mezi dnešními lidmi. Podaří se nám probudit také oboustrannou telepatii člověka s člověkem?

Články doposud věnované tématu duchovní komunikace

Tento třetí článek věnovaný tématu duchovní komunikace navazuje na dvojici dřívějších článků 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě. A dále na dvě předcházející části. V první z nich nazvané 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě jsem se zabýval důležitostí duchovní komunikace pro světelnou vzestupnou cestu člověka. Vysvětlil jsem, že právě ztráta duchovní komunikace byla příčinou většiny přehmatů v dávné minulosti. Důležité však je uvědomit si, že bez světelného vzestupu není duchovní komunikace dostatečně věrohodná. Všeobecně uznávaný channeling není skutečnou duchovní komunikací. A informace tímto způsobem přenášené mají velmi nízkou úroveň pravdivosti vzhledem k současnému novému vývoji na Zemi.

Druhý článek 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace vysvětluje, kdy je člověk připraven na věrohodnou duchovní komunikaci. A dále jsem se v něm zabýval otázkami: Proč je důležité být při duchovní komunikaci na vzestupu? Jak vlastně funguje telepatický přenos? Jaké jsou jiné formy duchovního přenosu informací? Proč je důležité se při duchovní komunikaci vyvarovat napojení na rituál meditace?

V tomto třetím pokračování (celkově již pátém) jsou do větších podrobností rozvedeny detaily o tom, jak správně provádět duchovní komunikaci a jakým způsobem si od samého počátku pěstovat optimální komunikační návyk.

Jak začít duchovní komunikaci?

Připravíme si nějaký sešit a psací potřeby, abychom mohli komunikaci zapisovat. Nedoporučuje se provádět komunikaci jen tak bez papíru. Obvykle to totiž nevede k dobrým výsledkům. Důležité je od počátku začít se správným návykem a posilovat pravidelně nový zvyk, který je zásadně odlišný od rituálu běžné meditace.

Pohodlně se usadíme, ztišíme se, zůstáváme v běžném stavu vědomí se soustředěnou pozorností. Položíme otázku slovně, můžeme ji říci i nahlas (nebo alespoň v hlavě mentálně) a současně ji zapíšeme do sešitu. Důležité je na začátku oslovit jedinou duchovní instituci. Pro připravené začátečníky je to především jejich Osobní Karma a pak také Příroda.

Například: Osobní Karmo, prosím, co znamená pro mne tento náznak, když jsem upadl a ošklivě si poranil koleno?

A teď čekám na odpověď, na jakýkoliv impuls nebo signál.

Lidé v této fázi často namítají: Mně vůbec nejde komunikace. Nic mi nepřichází.

Problém obvykle bývá v tom, že si pod komunikací představují něco jiného, než čím ta komunikace má skutečně být. Očekávají nějaký zřetelný hlas shůry. Něco zřetelně slyšitelného. Komunikace však k nim bude přicházet prostřednictvím jakoby vlastních myšlenek. A už méně často formou obrazových představ, vizí.

Oni reagují: Mně třeba půl hodiny nic nepřichází. Už měsíc se pokouším o komunikaci a stále nic.

Už jste potkali někoho, kdo se dokáže tak ztišit, že půl hodiny mu nepřijde žádná myšlenka? To je u běžného člověka vyloučeno. Rozhodně mu nějaké myšlenky přicházejí, napadají jej. Ale on je jednoduše za komunikaci nepovažuje.

Důležité je zapisovat vše, co po položení otázky formou myšlenek přichází. Ať je to cokoliv – myšlenky, obrazové vize, představy.  I kdyby to bylo například:

Nejde mi to, jsem neschopný… Já to věděl, že mi to nemůže jít… Nic mi nepřichází. Jen sedím a čekám. Jak to, že mi to nejde? (hlas vlastního ega a rozumu)

Jak jsi hloupý, když se takto pokoušíš komunikovat. To nikam nevede. (hlas temného klonu, kterého má právě na zádech)

I takové mohou být přicházející myšlenky. Podstatné je, že po zadání otázky obvykle skutečně nějaké myšlenky přicházejí. Důležité je psát všechno, zaznamenávat cokoliv. Stále to dělat znovu a znovu. Den za dnem, týden za týdnem.

Do komunikace se budou zpočátku plést vlastní myšlenky

Běžná telepatická duchovní komunikace funguje prostřednictvím myšlenek. Nejde tedy o to, že by člověk slyšel nějaká sdělení přímo do uší, jako kdyby k němu někdo zvukově hovořil. Běžnou komunikaci přijímá formou myšlenek. A je pak důležité se postupně naučit jednoznačně odlišit své vlastní myšlenky od myšlenek, které jsou přenosem komunikace.

 

Problém je v tom, že oba typy myšlenek jsou jakoby stejné. Myšlenka jako myšlenka. Jedna je výplodem vlastního mozku a duchovních struktur bytosti, druhá vzniká komunikací naladěním na oslovenou duchovní instituci. Právě proto nelze vlastní myšlenku vycházející z předchozích zkušeností a nabytých znalostí jednoduše rozlišit od myšlenky inspirované, která je již odpovědí vyzvané duchovní instituce na položenou otázku.

Proto se zpočátku mnohdy stává, že člověk zadá otázku a do komunikace se začnou plést jeho vlastní myšlenky. Tím, kdo odpovídá, je pak obvykle vlastní rozum, který vyhodnocuje dosavadní znalosti a zkušenosti a vytvoří odpověď, která to vše bere v úvahu. A pokud se do komunikace zapojí vlastní ego, pak taková odpověď obvykle vyjadřuje to, co by člověk chtěl slyšet. Nebo naopak – pokud je jeho nitro ovládáno obavami, destrukcí, strachem, může se při pokusu o komunikaci stát, že jako výplod vlastní bytosti přichází v myšlenkách naopak to, co slyšet nechce, čeho se vnitřně bojí, co zásadně odmítá.

Do komunikace se může také za určitých podmínek plést temná bytost

Dokonce se může stát i to, že o komunikaci se pokoušející člověk má v té době obnažené karmické vrstvy z minulosti a na zádech temnou bytost, která jej tehdy ovládala. A tato bytost se mu bude do komunikace plést. Ale to se stává skutečně jen výjimečně a obvykle to lze snadno poznat.

Uvedu jeden příklad dalšího člověka, který začínal s duchovní komunikací. A když byl právě v situaci obnažených nepříznivých karmických vrstev, pletla se mu do komunikace bytost na jeho zádech. Chyba byla i v tom, že nepokládal někdy jednoznačné dotazy výhradně na svoji osobní Karmu nebo Přírodu. Oslovoval obecně Spojené Síly Světla, což je oslovení pro více institucí. Nebo se odvolával na Sféru vedoucí vývoj, na kterou nemohl mít v té době napojení. Navíc se neptal na konkrétní otázky. Ale pokládal třeba neurčité dotazy, jestli pro něj mají nějaké informace. A pak několikrát dostal také takovéto odpovědi:

„Ano mám – dej už konečně pokoj, drž hubu – klapačku…

Slyším, jsi blbec a pitomec - nevíš co děláš - nevíš kdo jsi..., jsi teď sice člověk, ale tvé jádro je cizí a temné…“

Důležitý je opakovaný každodenní správný návyk duchovní komunikace

Prvotním zásadním problémem v duchovní komunikaci je dokázat rozlišit vlastní myšlenky od myšlenek inspirovaných komunikací. A postupně dokázat zajistit, aby se vlastní myšlenky do komunikace přestaly plést. Jak je možné se to naučit? Jediný způsob, jak lze toto postupně překonat, je opakovaný správný každodenní návyk duchovní komunikace. Tím se posiluje komunikační kanál a komunikace se stává den za dnem věrohodnější a přesnější.

 

Připravený sešit a psací potřeby, poloha v klidu například bezprostředně po cvičení Pěti Tibeťanů nebo po energetické očistě. Položení otázky slovně i písemně. A jsem připraven zapisovat všechny myšlenky nebo popisovat obrazy, které přijdou po položení otázky. Je důležité být v té chvíli vědomě otevřený vyšší pravdě, i kdyby to mělo přinášet informace, které slyšet nechci.

 

Jednoduše si představte tenistu. Chce-li se stát opravdu dobrým v rámci své země nebo celého světa, potřebuje stále hrát, hrát, trénovat. A to vše znovu a znovu, den za dnem. A pak bude zjišťovat, že jeho tenisové schopnosti se postupně zlepšují. Stává se dobrým a postupně ještě lepším. Až třeba mimořádně úspěšným. V pozadí za tím vším je neustálé opakování stále jednoho a toho samého návyku – správně se trefit do míčku, dostat ho přes síť na druhou stranu a pokud možno ještě tak, aby jej druhý nedokázal zasáhnout. V duchovní komunikaci jde o totéž. Ovšem s tím jediným rozdílem, že tady s nikým nesoupeříte. Tady nechcete nikoho porazit. Jen usilujete o nejvyšší možnou přesnost přenosu a co nejvyšší pravdivost přenesených informací.

Úspěšnost v komunikaci závisí na vlastní minulosti

Někomu začne jít duchovní komunikace od prvního okamžiku. Jiný na tom potřebuje pracovat týdny nebo dokonce měsíce, než jeho komunikace začnou mít skutečnou informační hodnotu. Tyto rozdíly jsou dány minulostí člověka. Nakolik v minulosti komunikace zneužil, kolikrát si ji vědomě zablokoval, atd. To vše teď hraje skrytou roli. Čím více se v souvislosti s duchovním přenosem informací v minulosti provinil, tím trpělivější a vytrvalejší bude muset být, pokud si chce v tomto životě hodnotnou komunikaci probudit.

A až konečně budu mít pocit, že to, co zapisuji, začíná být komunikací, požádám o posouzení člověka, který je v komunikaci již dostatečně pokročilý. Ten pak může dotazem na Přírodu zjistit, jaká je přesnost přenosu při té komunikaci, nebo naopak z kolika procent si to člověk sám vymyslel. A také jaká je pravdivost informací takto přenesených vzhledem ke skutečné situaci v tomto světě a jeho duchovním pozadí.

Od jaké hranice začíná kvalitní duchovní komunikace?

Dostatečně zkušený člověk může začínajícímu pomoci zjištěním, nakolik je jeho duchovní komunikace věrohodná. Učiní tak dotazem na Přírodu, jaká je jednak přesnost přenosu v duchovní komunikaci a jednak jaká je pravdivost přeneseného sdělení.

 

Za dobrou komunikaci považujeme situaci, kdy celková přesnost přenosu a také pravdivost informace překročila 95%. A za komunikaci již mimořádně kvalitní a hodnou veřejného publikování považujeme na těchto webových stránkách duchovní komunikaci s přesností přenosu a pravdivostí kolem 99%. To je to optimum, ke kterému bychom měli směřovat.

Drobné nebo větší deformace vznikající při duchovní komunikaci

Stoprocentního přenosu informací v duchovní komunikaci těžko můžeme docílit. Protože některé informace jednoduše není možné přesně vyjádřit v podobě našich slov. Používáme pak termíny nejbližší danému významu a tím se malinko od přesnosti přenosu odchylujeme. Každá komunikace je omezena možnostmi našeho slovního vyjadřování. A také našimi předcházejícími zkušenostmi a znalostmi.

Člověk tak obvykle přenášenou čistou informaci více nebo méně deformuje. Informace bývají automaticky přizpůsobovány jeho vzdělání, rozsahu jeho jazyka, slovníku, stylu jeho běžné mluvy, způsobu vyjadřování. Nemůže přenést slovo, které sám nepoužívá. K tomu dochází i u toho mimořádně pokročilého. To jsou pak ty desetiny procent nebo dílčí procenta, která přenos drobně vychylují. Je například iluzorní, že by člověk se základním vzděláním bez dobrých znalostí fyziky dokázal telepaticky přenést například teorii relativity nebo jinou složitou teorii.

Jak vznikají větší deformace v komunikaci?

U méně pokročilých však dochází při komunikaci k větším deformacím. Přenášené informace mohou být přizpůsobeny dosavadním znalostem a zkušenostem člověka. A také jeho touhám, přáním, očekáváním, nebo naopak jeho obavám, strachům, předsudkům. Tyto odchylky už činí celá procenta a mnohdy i desítky procent. A jejich vlivem pak komunikace ztrácí přesnost a věrohodnost.

Některým lidem se může dokonce vnitřně příčit přijmout informaci, která odporuje jejich dosavadním zkušenostem. Protože dosavadní znalosti a zkušenosti nabyly v jejich nitru podoby silných, doslova zkamenělých, předsudků. To platí jak pro čisté materialisty, tak také pro jednotlivce duchovně probuzené.

 

Hmotné a duchovní předsudky v nitru lidí jsou tím, co brzdí další vývoj. Co brání přijetí nových zásadních změn. Co znemožňuje přijetí nových zcela odlišných informací, které by umožnily takovou změnu uskutečnit. Nitro takových jednotlivců pak může výrazně deformovat informace přenášené duchovní komunikací. A to až do té míry, že výsledné informace už nejsou k ničemu.

 

Těmto a dalším podobným vlivům se člověk potřebuje v duchovní komunikaci zcela vyhnout. Teprve pak se jeho komunikace může stát dostatečně kvalitní a věrohodnou.

Jak často komunikovat?

Abych se postupně oprostil od všech vlivů, které informace přenášené v komunikaci deformují, a dosáhl alespoň 95% pravdivosti, je nezbytné komunikovat denně. Nejméně jednou nebo dvakrát denně aspoň po 10 – 15 minutách pro lidi běžně chodící do zaměstnání. Vnitřní ztišení a naladění se pak stává stále dokonalejším. A pravdivost komunikace postupně narůstá.

Takže najít si párkrát během dne chvilku, kdy se dokážu odpoutat a se sešitem v ruce komunikovat místo navyklého čtení novin, časopisů. Dokázat se odpoutat od vnějšího prostředí a vnitřně se ztišit. A místo hltání denního tisku se takto pravidelně napojovat na informace o duchovním pozadí světa.  Například doma ráno, večer, na procházce v přírodě, v parku. Postupně to někteří dokážou dokonce i v metru, na cestě do zaměstnání.

Nezapomínejme na to, že duchovní pozadí světa je prvotní, zatímco hmota je až druhotná, pokud jde o události, které kolem nás probíhají. Mám-li spojení s duchovním pozadím svého života a světa, jsem schopen vnímat přicházející impulsy, náznaky. Lépe pak rozumím svému životu, chápu význam událostí, které probíhají. Jsem schopen zaregistrovat přicházející příležitosti, které mne mohou posunout dál duchovně i hmotně a dokážu je využít. Noviny mi mohou sdělit, co se stalo. Duchovní pozadí mi však řekne, proč se to stalo. Nebo mne dokonce může předem varovat, že se něco stane – např. dostávám jasné impulsy, abych tam nechodil, abych se tomu místu vyhnul.

První ochranou člověka při komunikaci je jeho světelný vzestup

Správná duchovní komunikace vychází ze dvou základních duchovních ochran. První ochranou je světelný vzestup člověka. Jedině světelný vzestup dává člověku možnost odlišit světelné energie od temných. Jedině světelný vzestup dává člověku rovnoprávnost v každé komunikaci. Výhradně světelný vzestup dává záruku, že člověk bude držet duchovní komunikaci ve svých rukou. Že člověk je tím, kdo komunikaci zahajuje. A kdo také určuje základní pravidla jejího fungování. Kdo má v komunikaci postavení naprosto rovnoprávné s druhou stranou a nemůže být druhou stranou při komunikaci energeticky zneužíván. Kdo není jen pasivním podřízeným článkem, který pouze čeká, až mu někdo z duchovního pozadí začne předávat informace. Naopak se stává plně rovnoprávnou stranou komunikace. A navíc je tím, kdo oslovuje v komunikaci, kdo volí, s kým bude hovořit. Je také tím, kdo komunikaci zahajuje a má také právo ji kdykoliv ukončit.

A i když někdy člověk vnímá shora jasný impuls, že nějaká bytost či instituce mu potřebují předat důležité informace, pak člověk je tím, kdo tu komunikaci buď přijme, nebo v tu chvíli odmítne. Odmítne-li přijímat, pak druhá strana mnoho nezmůže. Má pouze možnost dávat nepřímé náznaky a signály, že je důležité předat do hmoty určité informace.

Když je člověk na vzestupu, a osloví Karmu, může se mu ozvat jedině Karma. Osloví-li Přírodu, může se ozvat jedině určitá úroveň nebo část Přírody, nikdo jiný. Pokud však naopak ve Světle padáte, klesáte, nemůžete si vybírat. Může se ozvat kdokoliv. A taková komunikace pak není věrohodná a navíc ani bezpečná. Mohou se na vás napojit různé temné síly nebo zatemněné světelné bytosti a sféry. Například bytosti či systémy z astrální roviny, mimozemšťané neoprávněně zasahující do vývoje na Planetě, zbytky lidských Duchovních hierarchií, padlí andělé apod. Pro ně to může mít ten význam, že konečně našli vhodný zdroj energie, který mohou využít. Nebo našli nástroj k prosazování jejich vlivu ve hmotě i v duchovním pozadí. A ten zdroj se jim přitom přihlásil dobrovolně sám.

Mohou se do duchovní komunikace vmísit temné síly a temné bytosti?

Pokud člověk komunikuje s běžnou dobře známou duchovní institucí, sférou, je přitom splněna podmínka světelného vzestupu a komunikace je prováděna správným způsobem, pak se do komunikace nemůže o své vlastní vůli běžně vmísit bytost z vnějšího prostředí, která nebyla konkrétně oslovena. A už vůbec ne nějaká temná bytost.

 

Na jednu výjimku jsem už upozornil. Ta nastává v situaci, pokud temná bytost „sedí“ na člověku, během vývoje se stala součástí jeho duchovních struktur. Je tedy už dlouhou dobu přidruženou částí bytosti člověka. V takovém případě se může do komunikace vmísit. Ale i tehdy pouze v situaci, kdy člověk dělá určité zásadní chyby v komunikaci. Například použil jakési neadresné oslovení.

Druhou výjimkou je situace, kdy je potřeba z určitých důvodů se zástupcem nějakého temného systému komunikovat. Síly Světla pak takový kontakt umožní a zároveň zajišťují běžnou ochranu. Příklad takové komunikace s umělou bytostí nazývanou Vesmírnými lidmi „Stvořitel všeho“, byl uveden v článku 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Další příklad je popsán v následujícím úseku textu. Problematické může být napojování se na zcela novou bytost, instituci, se kterou ještě nikdo předtím nekomunikoval. Zde je prostor pro vnucení se do komunikace pro temný systém, pokud je komunikující člověk v tom okamžiku vychýlen a nenachází se v dostatečně vysoké hladině harmonie. Což může nastat například v období náročné karmické očisty. Člověk obvykle i v takových situacích dostává varovné náznaky. Ale jak snadné je takový náznak podcenit, ukazuje právě dále uvedený příklad.

Vlivy právě probíhající karmické očisty na kvalitu duchovní komunikace

Pokud se člověk nachází v situaci obnažených karmických vrstev s nepříznivými energiemi a těžkou karmou, může to mít naprosto zásadní vliv na kvalitu jeho komunikace. Závisí to na tom, o jaké karmické vrstvy se jedná, jak silně jej tyto obnažené vrstvy v přítomném životě ovlivňují. Jak dalece je již jeho současná bytost srovnaná s chybami v podobných situacích.

Každého přitom vychýlí něco jiného. Mnohým lidem je v okamžiku obnažených nepříznivých vrstev natolik špatně, že jasně vnímají ovládnutou, jakoby odpojenou hlavu, případně silné bolesti hlavy, i jiné nepříznivé zdravotní projevy. Je pak logické, že i jejich komunikace bude touto situací značně vychýlena.

Tyto nepříznivé tělesné a psychické stavy jsou zřetelným náznakem, že o komunikaci není vhodné se v takové situaci pokoušet. A ti lidé ani na to v té chvíli obvykle nemají sílu. Spíše je potřeba vyhledat pomoc s rozvázáním a odstraněním nepříznivých vrstev. A pokud člověk přesto v takové situaci komunikuje, je důležité být obezřetný, pokud jde o uvádění pokynů z komunikace do praxe. A raději si vše znovu ověřit buď sám v klidové situaci, až budou obnažené vrstvy zpracovány a rozvázány, nebo potvrdit situaci jiným člověkem.

Problémem pak je, že u některých jedinců s dostatečně vysokým momentem vzestupu přicházejí i velmi obtížná období karmické očisty. Kdy se doslova obnažuje jeden blok karmických vrstev za druhým, a to třeba i den za dnem. Kdy za několik hodin, u někoho dokonce i vzápětí po dokončení rozvázání obnaženého bloku vrstev, se obnaží další vrstvy. Tito lidé pak mají jen v krátkých obdobích dne jasné neovlivněné vědomí, protože jinak jsou většinu dne pod vlivem karmických vrstev. V takovém období pak tito lidé nemají vhodné podmínky na to, aby vůbec komunikovali.

Příklad vychýlené duchovní komunikace

Na příklad vychýlené duchovní komunikace, a přitom u člověka již velmi zkušeného, jehož několik článků a řada duchovních komunikací již byly publikovány na těchto stránkách, jsme upozornili v textu  A20. Pokus temné strany světa narušit světelný vývoj. Tam je celá situace podrobně vysvětlena, jak a proč k tomu mohlo dojít.

Šlo o to, že v duchovní komunikaci informovala Příroda o připravovaném sestoupení nové instituce, která bude nápomocná při karmických očistách. Rozpoznat správně jméno nové bytosti či instituce, se kterou ještě člověk doposud nekomunikoval, nebývá jednoduché. Komunikující člověk zpočátku vnímal něco jako Sféra Čistoty. Potom do jeho myšlenek začalo pronikat slovo Bytost Čistoty. To už je první podezřelý náznak, protože v úrovni čela Nové duchovní cesty již jsou pouze Sféry a nikoliv individualizované bytosti. Zdálo se mu to divné, ale dále se tím nezabýval (o dvou větvích života ve Stvoření, o Sférách a individualizovaných bytostech, je více v článku 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi).

Také pro mě, jako pro člověka, který provádí konečnou kontrolu většiny vkládaných textů na tyto stránky, byl tento název poněkud divný. Zeptal jsem se na přesnost přenosu v komunikaci a ta byla velmi vysoká, kolem 99%. A to mne dostatečně uspokojilo o kvalitě duchovní komunikace, což byla chyba. V té chvíli už jsem opominul zeptat se také na pravdivost komunikace. A už vůbec jsem nezkoumal povahu té bytosti, její energetickou čistotu. Oba dva jsme tehdy měli určité drobné pochybnosti, ale neudělali jsme v té chvíli vše nezbytné k prověření celkové situace.

Až po několika impulsech od dalších lidí na NDC, kteří se s tou bytostí pokusili spojit a nebylo jim právě dobře, jsem se k situaci znovu vrátil a provedl důslednou kontrolu. Zjistil jsem, že jde o důkladně zakamuflovanou temnou bytost. Měla sice jen 1% temné energie, ale zato její temná síla byla 92%. A najednou bylo vše jasné. Šlo o další pokus temné strany světa vloupat se do systémů NDC, vychýlit bytosti na NDC, aby se oddělily a začaly pracovat na sobě samostatně s pomocí této dobře zakamuflované temné bytosti. Pokus, který nebyl objeven hned v zárodku, ale až během několika dnů poté.

 

Kde především vznikla chyba? Jakmile má člověk jakékoliv pochybnosti o duchovní komunikaci, zvláště v neobvyklých situacích (např. když se hlásí někdo úplně nový nebo mu není po zdravotní či psychické stránce úplně dobře), je potřeba vše důkladně ze všech pohledů prověřit: Zdroj komunikace, jeho energetickou čistotu, dále přesnost přenosu a pravdivost v komunikaci. A to ještě předtím, než budou informace z této komunikace uváděny do praxe. To jsme tehdy neudělali. A tato situace se pro nás stala velmi zásadním poučením.

 

I proto začátečníkům zdůrazňujeme: V duchovní komunikaci vždy oslovujte jedinou konkrétní duchovní instituci, na začátku především Osobní Karmu a Přírodu. A tím se podobným situacím vyhnete.

Druhou ochranou člověka při duchovní komunikaci je síla naší hmoty

Druhou ochranou člověka při duchovní komunikaci je síla naší hmoty. Čím srovnanější je naše kompletní bytost, a to jak její duchovní, tak i její hmotná část, tak i obě části ve vzájemné jednotě, tím vyšší rozhodovací sílu člověk na světelném vzestupu má. A tím dokonalejších ochran je nositelem. Takže logicky člověk s plným zdravím bude snáze vzdorovat temným útokům než člověk vážně nemocný.

 

Pokud ovšem člověk tíhne k astrálnímu cestování a přijal za své teorie, že k vyšší formě evoluce vede opuštění hmoty, pak jeho bytost tímto ochranným působením hmoty naopak nedisponuje. Je to i z toho důvodu, že takový člověk vidí skutečnou duchovní pokročilost v odpoutávání se od hmoty. Hmotná existence je pro něj jen jakousi nepříjemnou fází vývoje před dosažením vyšší duchovní pokročilosti.

Když jsem začal v roce 1998 chodit na nejrůznější duchovně zaměřené přednášky a semináře, v módě tehdy bylo naučit se vytvářet si ochranné energetické vajíčko. Teď už plně chápu, že nešlo o nic jiného, než o magii. A magie přece nemá ve světelné evoluci místo. Při jednom z léčebných zákroků se mi potvrdilo, že taková ochrana nikdy nezabezpečila člověka proti tomu, proti čemu ochranu skutečně potřeboval. Jeden z těch, co požádali o očistu, byl při očistě zcela zablokován na příjem čistých světelných energií.

Energie do něj stále neproudily. Narážely na nějaký blok. Podrobnějším zkoumáním jsem zjistil, že na vině je jakási magická ochrana z minulých existencí, která měla toho člověka ochránit před vším špatným a zlým. Jak se ukázalo, dobře jej chránila i v tomto životě před vstupem světelných energií vysoké frekvence. Musel se té ochrany dobrovolně vzdát, požádat o její rozpuštění a teprve poté začaly světelné energie do něj volně proudit.

Již předtím jsem však zjistil, že na svých zádech měl několik vrstev temných ovládacích systémů i temných klonů, které se napojili až do jeho nitra a trvale na něm v tomto životě parazitovali. Tím se znovu potvrdila skutečnost, že takovéto magické ochrany sice blokovaly přístup určitých energií,  nikdy však nemohly bytost trvale ochránit před vniknutím temných systémů a temných energií vysoké frekvence, vysoké úrovně temné dokonalosti. Navíc už samotné použití magie při vytváření magických ochran přitahuje temné energie. Ochránit člověka může jen vnitřní čistota. Nicméně v silně vychýlených vnějších podmínkách (např. skryté ovládání v matrixu, tuhá diktatura) je i tato ochrana pouze částečná.

Jaká oslovení volit při duchovní komunikaci?

U začátečníka je zásadně důležité, aby při pokusech o duchovní komunikaci oslovoval jedinou bytost či duchovní instituci. A to v prvé řadě svoji osobní Karmu, pokud jde o otázky vlastního vývoje, problémů týkajících se jeho života. Nebo Přírodu, například v otázkách výživy a zdraví. Svoji pozornost by již neměl dále tříštit, pokud nedosáhne určité pokročilosti při komunikaci s těmito dvěma institucemi.

 

Teprve až po ověření, že jeho komunikace se stala dostatečně věrohodnou, může začít oslovovat další bytosti – anděle Dhyany, planetu Zemi, Slunce, Vesmír (Kosmické vědomí), atd. Předpokladem k úspěšnosti ovšem je, že se stal již stabilní součástí Nové duchovní cesty.

Naopak je zcela nevhodné používat nejednoznačná oslovení, například „Světelné síly“. Koho tím vlastně ten člověk volá? Za Světelné síly se přece považovali i Vesmírní lidé, nebo lidské Duchovní hierarchie. Na takové oslovení se může ozvat i umělá bytost, automat, majestát, který vytvořili Vesmírní lidé. Nebo jakýkoliv mág, který má přece také za to, že tady i se svojí magií doposud bojuje za Světlo, protože nepochopil, že je už dávno v duchovním pádu, atd. Právě přesné jednoznačné oslovení je první zárukou úspěchu v duchovní komunikaci.

A co obecné oslovení v komunikaci „Spojené Síly Světla“, které používáme na našich stránkách? To je něco jiného. Pojem „Spojené Síly Světla“ byl především jednoznačně vysvětlen. Zahrnuje anděle Dhyany, kteří byli vždy odpovědní za vývoj lidské civilizace, dále planetu Zemi, Přírodu, Vesmír, Novou Karmu a světelné sféry vedoucí nový vývoj. Do tohoto pojmu už naopak nebyly zařazeny bývalé světelné instituce, které již ztratily možnost dalšího vlivu na současný vývoj. To znamená Vesmírní lidé, lidské Duchovní hierarchie různých úrovní, jednotliví duchovní mistři zastupující tyto instituce a také jakékoliv staré zatemněné karmické instituce.

 

Oslovení „Spojené Síly Světla“ tedy už má svůj přesný význam. Ale používat jej v komunikaci by měl pouze jedinec již mimořádně pokročilý. Protože zde již nejde o jedinou bytost, ale o celou skupinu bytostí Světelných Sil, Světelných institucí. Nezbytným předpokladem k tomu, aby člověk mohl takové oslovení v komunikaci používat, je, že dokáže kvalitou svého vnímání jednoznačně rozlišit, kdo přesně mu začne na takovou výzvu odpovídat. Například se mu ozve Slunce nebo andělé Dhyané.

 

Je jednou z chyb začátečníků, že právě toto oslovení „Spojené Síly Světla“ používají a pak ještě napíšou, že jim opravdu odpovídají Spojené Síly Světla. To je velmi nepřesné a věrohodnost takové komunikace nelze ověřit. Můžete sice oslovit třeba „občany Prahy“, ale odpovídat Vám bude už jen jeden konkrétní člověk. Napíšete-li: „občané Prahy řekli…“, je to nejednoznačné tvrzení, jehož pravdivost nelze nijak ověřit. Pokud však řeknete „ten a ten konkrétní člověk řekl“, už jde o jasný jednoznačný výrok. Stejných zásad byste měli důsledně používat i v duchovní komunikaci.

Komunikace v energeticky méně příznivém prostředí

Zásadním předpokladem je naučit se nejprve duchovní komunikaci v čistém ochráněném prostředí svého domova. A pak teprve může na řadu přijít další posun. Navštívíte hypermarket a budete se pokoušet zjistit čistotu potravin. A rozhodnout se, co můžete koupit a co naopak potřebujete odmítnout. To už je větší problém. Zjistíte totiž, že v takovém prostředí je běžná komunikace velmi obtížná. Je to způsobeno velkým množstvím zatemněných výrobků všeho druhu, nestabilními energiemi, velkým množstvím lidí. Výsledkem je energetický chaos, který nedokážete jen tak lehce překonat. Potřebujete mít nějaký záchytný bod, o který se můžete i v takto nepříznivé vnější situaci opřít.

Mně trvalo velmi dlouho, než jsem to dokázal. Doma jsem dobře komunikoval, ale v hypermarketu jsem byl jakoby hluchý. Nedokázal jsem rozpoznat, co je vhodné, a co není. Nebo mi v některých dnech běžná komunikace nefungovala. Možná jsem byl více unavený, zhoršily se podmínky ve vnějším prostředí nebo se obnažily karmické vrstvy, které komunikaci ztížily nebo dokonce znemožnily.

Jistotou je naučit se rozlišovat odpovědi ANO, NE

Pochopil jsem, že potřebuji najít nějakou jistotu, o kterou se budu moci opřít i v méně příznivých situacích. Takovou základní jistotou je naučit se klást otázky, na které jsou dvě možné odpovědi ANO - NE. Kladete otázky a hledáte v sobě, ve svém těle, energetické pocity, impulsy, telepatické odpovědi, které jsou odpověďmi ANO, NE vyvolány. Aby to fungovalo natolik, že tomu budete moci skutečně věřit a v konkrétních situacích se tím řídit.                                                 

Je však důležité si uvědomit, že jednoznačnou odpověď ANO nebo NE mohou mít pouze jednoduché jasně formulované otázky týkající se určité dílčí situace. Takové otázky je třeba pokládat přesně, jednoznačně. Například u otázky na vhodnost potravin je třeba detailní upřesnění (pro mne nebo někoho jiného, jednorázově dnes nebo pravidelně). Na komplexnější záležitosti mi schéma ANO, NE nepomůže. Tam je potřeba zjistit další detaily duchovní komunikací, až budu v klidu. A také počítat s tím, že to, co je vhodné dnes, už nemusí být vhodné zítra a naopak, protože se něco zásadního změnilo.

Počítejte však s tím, že v klíčových životních otázkách, například volba zaměstnání, studia, atd., a stejně tak i v extrémních krizových podmínkách, budete přece jen potřebovat pomoc nebo alespoň ověření druhého, který je v duchovní komunikaci již pokročilý a navíc je v daném okamžiku stabilizovaný. Ten vám pak může pomoci najít optimální volbu nebo situaci „zachránit“ nebo vámi zjištěné výsledky potvrdit.

 

Jak jsem na to šel já?

Následující způsob je univerzální a mohl by fungovat každému. Možná někdo přijdete na rychlejší způsob. Každý člověk má přece různé možnosti, schopnosti a zkušenosti.

Požádal jsem o spolupráci Přírodu, aby mi pomohla vhodnými náznaky rozpoznat pravdivost správných odpovědí. A zkoušel jsem opakovaně klást dvojice opačných otázek. Aby na jednu otázku musela odpověď být ANO a na druhou NE. Důležitá je však přesnost a jednoznačnost otázek. Protože i jednoduché situace mohou mít dvě možnosti.

Například:

  1. Ty nepříznivé pocity, co vnímám – jde to výhradně z obnažených karmických vrstev? Nebo je v tom částečně nebo zcela i něco jiného, např. útok v přítomném čase od jiného člověka? (jedna z odpovědí musí být ANO a druhá NE)
  2. Obnažily se mi karmické vrstvy? Nebo se nové vrstvy ještě plně neobnažily?
  3. Je tato plodina (např. mandle) výhradně energeticky pravotočivá? Nebo naopak obsahuje určité procento temných levotočivých energií?
  4. Je to vliv karmických vrstev? Je to důsledek vnějšího útoku? (To už není vhodná volba, protože může být splněno obojí.)

První tři příklady jsou vhodné. V jedné z otázek musím dostat ANO a v té druhé NE. Naproti tomu ve čtvrtém příkladu jsou dvě možnosti, které mohou nastat současně. U obou odpovědí mohu tedy dostat ANO. Takže důležité je vyhledat takové dvojice otázek, u kterých si ty dvě dotázané možnosti jednoznačně odporují.

A hledejte pak v těle pocity, nebo v myšlenkách odpovědi, kterými dokážete ANO, NE rozlišit.

Například:    Odpověď ANO – pocit volného průchodu energie tělem, příjemno,

                 Odpověď NE – pocit blokované energie, překážky proudění, nepříjemno.

Pokud se naučíte odpovědi ANO, NE dobře rozlišovat, můžete se tímto způsobem dobrat i k odpovědím na složitější otázky. Například - na kolik procent funguje jedna má určitá čakra. Je to více než 50 %? ANO! Je to více než 60 %? ANO! Je to více než 70 %? NE! Takže v této chvíli už vím, že moje čakra funguje mezi 60 a 70 %, pokud je moje komunikace správná.

Jako další možnost, jak se naučit vnímat tělesné pocity reagující na příznivé nebo naopak nepříznivé energie, můžeme zkusit následující: Vzít si do ruky něco, o čem vím s jistotou, že to má vysoký podíl temných energií. A vyzkoušet si jaké pocity tyto nepříznivé energie v mém těle vyvolají. A pak si vzápětí vzít do ruky něco, o čem naopak s jistotou vím, že to je z pohledu světelných energií hodně čisté. A naučit se takto tělesné pocity reagující na příznivou nebo naopak nepříznivou energii rozlišovat.

Máme právo se ptát na cokoliv?

Na některé otázky nemusíte dostat odpověď nebo je odpověď nejasná, zmatená. Proč? Ptáte se na nevhodné věci, které vám nepřísluší vědět. Například: Má více peněz než já? Má vyšší dosah vědomí než já? Je chytřejší než já? Je ten člověk, kterého jsem potkal, na světelném vzestupu?

Důležité je ptát se především na sebe, na své záležitosti. Zasahovat do záležitostí druhého, pokud on o to nepožádá, obvykle není etické a neměl bych to dělat.  Není to správné, a proto odpovědi nepřicházejí nebo se v nich nelze vyznat.

Výjimkou je, když na mne někdo energeticky útočí nebo mi k danému zkoumání dá oficiální karmická instituce současného vývoje souhlas nebo dokonce přímý pokyn na základě mého úkolu, který plním. Za tento pokyn však nemůže být zaměňováno vyjádření umělých majestátů, umělých bytostí nebo duchovních institucí, které již ztratily práva zásahů do současného vývoje. Tedy důvody, kterými se ohánějí mágové, když neoprávněně zasahují do druhých bytostí. Příklady neoprávněného jednání mágů jsou uvedeny v článku 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů.

Jednat můžete za své nedospělé děti. Ne však už za vlastní děti, které již dosáhly plnoletosti. Případnému zjišťování informací o vlastním manželovi a vlastních již dospělých dětech by mělo předcházet ověření u karmické instituce, jestli je vůbec vhodné něco takového zjišťovat. Mám-li na to vůbec právo.

Jaké jsou hranice duchovní komunikace?

Prostřednictvím telepatické duchovní komunikace mohu komunikovat s kýmkoliv, jakoukoliv bytostí nebo vědomím, sférou - například stromem, menhirem, částí Přírody, planetou Zemí, Sluncem, Kosmickým vědomím, mimozemšťanem, delfínem, i jinými formami života. Při této formě duchovní komunikace neexistuje problém jazykové bariéry. Vše se automaticky překládá při vysílání i při příjmu. Navíc, pokud jsem na světelném vzestupu a mám dostatečný duchovní nadhled, poznám, kdo se mnou komunikuje a odhalím i pokusy o případnou manipulaci a lež.

 

Pokud se výjimečně stává, že se mnou chce komunikovat nějaká neznámá duchovní bytost nebo instituce, zeptám se nejdříve Přírody na úroveň její zatemněnosti: jaké má procento temných energií a jaké má procento temné síly. Případně jaký má moment světelného vzestupu. A pole toho teprve reaguji. Je zřejmé, že výrazně zatemněná bytost nemůže mít dobré úmysly. Případně se ještě při přenosu určitých informací mohu Přírody zeptat na jejich objektivitu a pravdivost vůči současnému vývoji. To jsou základní komunikační nástroje, které umožní odhalit nepravdu, přetvářku, pokusy o manipulaci.

 

Pokud však jde o úroveň pravdy, kterou jsem schopen duchovní komunikací přenést, jsem shora ohraničen skutečnou vnitřní čistotou a úrovní frekvence vnitřní energie, na kterou jsem naladěn. Nemohu přenést tu úroveň pravdy, která je úrovní své frekvence výše než mé nitro. Proto je nutné na světelné cestě neustále duchovně stoupat. Nespokojit se natrvalo s jakoukoliv dosaženou dílčí úrovní. Jít stále dál a výš. Mít možnosti, jak se den za dnem účinně čistit a vylaďovat na vyšší frekvenci. Abychom se postupně dostávali ke stále vyšší a vyšší úrovni pravdy o své vlastní bytosti i o tomto světě.

Takové možnosti Stará duchovní cesta neposkytuje. Některým lidem se pak stává, že s dobrým úmyslem přenášejí dávné učení starověkých mistrů a netuší, že ve skutečnosti bylo toto učení skrytou příčinou katastrofy v minulosti. Protože na tomto učení již tehdy energeticky parazitovaly temné systémy přesahující tehdejší výši frekvenčního dosahu těchto mistrů. Jedině bude-li tento člověk na trvalém a stabilním vzestupu, dostane se výše nad tyto temné systémy a pak teprve má šanci pochopit skutečnou pravdu o tomto učení. A nepotřebuje přitom toto učení podrobně studovat. Stačí posoudit jen celkovou energii, kterou toto učení vyzařuje. Příklad takového učení byl podán v textech 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, Postoj planety Země k učení MCEO.

Kromě psacích potřeb nepoužívat při komunikaci jiné pomůcky

Jakmile máte tendence používat při duchovní komunikaci nějaké pomůcky, můžete se tím napojovat na duchovní metody, rituály, struktury Staré duchovní cesty, kde něco takového bylo běžné. Zásadní je komunikovat v běžném bdělém stavu, nesnažit se někam posunout, něčeho dosáhnout, někam se svým vědomím dostat. Tím by se člověk napojil na rituál meditace, jedné ze základních duchovních technik Staré cesty.

 

Jiná je ovšem situace, když potřebuji přenést informace o konkrétní události z minulosti. Například když potřebuji vnitřním zrakem vnímat, co se tehdy vlastně dělo, jak tehdejší událost probíhala. Pak můžeme někdy vnímat potřebu vyladit se přirozeným způsobem výš. Příklady takových komunikací spojených s vnitřním vnímáním jsou v oddílech Příběhy z dávné minulosti, Zážitky v přírodě. Více o tom bylo v předchozí části 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace.

Pokud je člověk v dané chvíli například unaven, pak může vnímat, že spojení na tento konkrétní problém nedokáže v tu chvíli dosáhnout. Potřebuje nejprve zlepšit své vnitřní vyladění. Jak? Pomáhá zacvičit si Pět Tibeťanů. Nebo požádat o svoji energetickou čistotu, jak je to vysvětleno na adrese Jak požádat o energie z duchovních sfér? Nebo pobývat na energeticky čistém a klidném místě v Přírodě. Případně také sníst energeticky příznivou potravinu – ovoce, zeleninový salát.

 

Na počátku dubna 2013 jsem například dostal email, ze kterého vybírám následující. V závorkách jsou mé komentáře k dané situaci:

„Vzhledem k mému vyladění by duchovní komunikace neměla být problém, občas pokládám do éteru nějaké otázky, ale odpovědi se mi nedostávají, někdy mi přijde, že jsem víc zabedněný, než bych sám chtěl, a nebo že si odpovědi sám namlouvám. (Komunikuje jen tak do vzduchu, neposiluje tím správný nový návyk zápisu komunikace, kterým se bude zřetelně odlišovat od běžných způsobů používaných na Staré cestě.)

Zkouším to denně před spaním, kdy mi přijde, že jsem již zklidněný, a možná je na to vhodná doba. Dle jednoho článku používám na čištění dva oblázky (cca 3-4 cm, světlý do levé, tmavý do pravé dlaně), které jsem si přivezl před sedmi lety z Řecka. (Jako pomůcky používá kameny. I když jsou z přírody, pocházejí z Řecka, které je místem, kde se člověk setkává s dávnou minulostí Země, konkrétně magicky zasažené Atlantské civilizace, v podobě řeckých bájí, řeckých bohů, Titánů a dalších bytostí, které byly nositeli extrémně silné magie. Nikdo netuší, s čím vším mohou být právě tyto dva kameny spojeny.)

Občas se mi takhle při čištění stalo, že jsem viděl jakési obrazy, nebo spíš záblesky (jedna zářící bytost s mečem, jako by na mne útočila, ale nebylo to nijak hrozivé, a pak pravý opak, jakousi temnotu, která mne buď obklopovala, nebo ze mne vycházela, to bylo poněkud znepokojující). Ale byly to jen záblesky, a nevím, jestli to nebyly jen nějaké mé představy. (Tato slova jen potvrzují můj předcházející komentář. Že kameny mu skutečně umožnily záblesky přenosu z dávné minulosti. To však není běžná komunikace.)

Pokud si večer udělám pohodlí, vezmu si kamínky, tak po nějaké době cítím zvláštní pocity, snažím se vyložit si je tak, jak by to mělo fungovat dle vašich stránek, a někdy pociťuji zvláštní teplo, či vibrace až někam mezi předloktí a zápěstí. A teď konečně můj dotaz, je tato situace vhodná na pokus o duchovní komunikaci? Někdy mám pocit, že už už tam skoro jsem, ale někdy mi přijde, že ty energie jsou tak nějak příliš silné, a nechám toho. (Nebere komunikaci jako pokus o navázání spojení v tom stavu, ve kterém se právě nachází. Naopak má pocit, že by se měl před zahájením komunikace někam posunout, dostat. To opět připomíná rituál meditace, dosahování jiných stavů vědomí, atd.)

Náznaky telepatie mezi dnešními lidmi

Existuje řada náznaků, že lidé v dávné minulosti mezi sebou běžně duchovně telepaticky komunikovali, viz článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. Dokonce i v dnešní době se s určitým alespoň jedním směrem fungujícím zábleskem telepatie již setkala celá řada jednotlivců. Obvykle šlo o lidi, kteří si byli velmi blízcí. Byli na sebe dobře energeticky naladěni, výjimečně si spolu rozuměli. Například zamilovaný pár, matka a kojenec, dlouholetí partneři v dobře fungujícím svazku, nebo i blízcí dlouholetí přátelé a kolegové.

Otázkami telepatie se v naší republice zabýval například Ludvík Souček (Tušení stínu, str. 159). Přehled vědeckých pokusů na prokázání jevu telepatie uvedli Karel Drbal, Zdeněk Rejdák (Perspektivy telepatie, str. 50 - 125). Více o tom je v článku 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky.

Jev telepatie podrobně rozebíral v některých svých knihách anglický vědec Rupert Sheldrake, autor teorie morfických a morfogenetických polí. Více o něm i jeho teorii je v článku 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole. Dlouhá léta sbíral od lidí příklady telepatického spojení, také sám prováděl praktické testy a zkoumal souvislosti telepatie s morfickými poli. A to jak mezi lidmi navzájem, tak také lidmi a zvířaty, i mezi zvířaty.

Jedna z jeho knih nese název Váš pes to ví a podtitul Jak psi poznají, kdy se jejich pán vrací domů a další neobjasněné schopnosti zvířat. V této knize dokazuje, že mezi lidmi a zvířaty existuje silná vzájemná propojenost a že právě ta zvířata, která jsou nám nejbližší, nás mohou mnohému naučit o komunikaci, vnímání či přírodě. Existencí telepatie se Rupert Sheldrake zabývá i ve své nejnovější knize z roku 2012 The Science Delusion (volně přeloženo Vědecký klam).

Jiná kniha nazvaná Telepatie mezi blízkými s podtitulem Výzkum začíná u dvojčat zkoumá telepatii mezi blízkými osobami, zejména mezi dvojčaty. Jejím autorem je Guy Lyon Playfair, jeden z předních světových výzkumníků v parapsychologii, Rupert Sheldrake napsal k této knize předmluvu.

 

Tyto záblesky telepatického spojení jsou však stále ještě velmi vzdáleny té oboustranné telepatii, kterou se kdysi dávno mezi sebou běžně dorozumívali lidé 1. typu. Názorné ukázky takové telepatie jsme mohli sledovat ve filmech trilogie Pán prstenů a v dalším film Hobit: Neočekávaná cesta. Více o tom jsem uvedl v předcházejícím pokračování 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace.

Podaří se nám probudit také oboustrannou telepatii člověka s člověkem?

I sám jsem v tomto životě vícekrát prožil jednostranný telepatický přenos myšlenek od druhého člověka. Takovou zkušenost má i celá řada dalších lidí. Někdy se mi stává, když druhému něco vysvětluji, že jeho námitky, případně doplňující dotazy vnímám ještě dříve, než je on vysloví nahlas. Mám pak tendence okamžitě odpovídat na tyto ještě nevyslovené otázky a vůbec jej nepouštět ke slovu, abych neztrácel čas.

V tomto životě se nám však zatím ani na vzestupné světelné cestě nepodařilo probudit oboustrannou telepatickou komunikaci mezi dvěma lidmi. Myslím tím telepatii fungující jako oboustranný rozhovor, ve kterém si oba navzájem předávají střídavě telepaticky informace.

Z mých vlastních zkušeností mohu potvrdit, že mohu duchovně komunikovat s Vnitřním duchovním Já druhého člověka, ale on o tom ve hmotě na vědomé úrovni neví. Problémem zůstává oddělení řídící duchovní složky bytosti člověka, tedy jeho Vnitřního duchovního Já, od jeho přítomného vědomí. Někteří lidé na Nové duchovní cestě sice dokázali vést se svým Vnitřním duchovním Já oboustrannou komunikaci, viz například duchovní komunikace Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu. Toto spojení se svým Vnitřním duchovním Já se však zatím ani na Nové duchovní cestě nepodařilo plně obnovit takovým způsobem, aby dva lidé mohli mezi sebou vést na dálku telepatický rozhovor.

Pamatuji si, že kdysi před léty jsem se jednou pokusil telepatický kontakt. Zkusil jsem druhému člověku s mimořádným duchovním vnímáním vědomě poslat impuls „Ozvi se, zavolej“, protože jsem mu sám zavolat nemohl. A on pak skutečně další den přiznal, že ho během dne napadlo, že by mi měl zavolat, ale neudělal to, protože to nepovažoval za důležité, když mne stejně brzy uvidí.

Opakovaných prokazatelných výsledků však tímto způsobem nedosahujeme. Problém je však možná především v tom, že vlastně ani nemáme čas se o to soustavně pokoušet. Je totiž pro nás jednodušší vzít do ruky telefon a zavolat. Protože v dnešní době mobilů je druhý člověk prakticky okamžitě takto dostupný.

Třeba někdo další tuto cestu prorazí. Musel by to však opakovaně zkoušet a trénovat, stejně jako v tomto období potřebujeme opakovaně cvičit duchovní komunikaci s duchovními bytostmi a institucemi. Na vzestupné světelné cestě jsme se naučili telepaticky komunikovat s Přírodou, planetou Zemí, s kamennými bytostmi – menhiry, atd. Proč bychom se tedy neměli naučit komunikovat tímto způsobem na vědomé úrovni také s druhým člověkem?

Téma duchovní komunikace bude pokračovat dodatečně vytvořeným čtvrtým pokračováním 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace, ve kterém detailně popisujeme začátky duchovní komunikace jednoho konkrétního člověka, který se stal součástí vzestupné světelné cesty.

© Jiří Novák, květen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 232
  • 23
  • 21
  • 19
  • 21

Celkový počet hlasů: 316