Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace

43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace

Jiří Novák Vloženo 29.4.2011
Jiří Novák

Nestačí jen získat přístup k novým informacím. Neméně důležité je uvést tyto informace do praxe svého života. Nesoustavná péče o svůj vlastní světelný vzestup vede k neřízené karmické očistě. A ta může skončit náhlým zvratem ve vývoji. Pokud člověk potká vhodnou příležitost, měl by udělat vše pro to, aby ji beze zbytku využil. Pokud naopak vlastními rozumovými postoji a lpěním na starých předsudcích příležitost promrhá, stává se pak často, že následují nepříznivé události. Drtivá většina osob však posuzuje duchovní rady rozumem. Jsou ale i lidé, kteří dokážou novou příležitost využít. Součástí Přírody se stává člověk, který se ve svém životě dostatečně vnitřně vyladí a vyčistí do té míry, že se naučí impulsy Přírody vnímat a do svého života je plně vnášet. Až teprve poté je možné mluvit o skutečném spojení člověka s Přírodou.

Další můj článek po roce na Osudu

K napsání tohoto textu mne inspiroval Jiří Mašek, který 31.3.2011, tedy téměř po roce, uveřejnil na webu osud.cz můj další článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu (přístupný tam pouze pro platící čtenáře). A to jako obvykle vyvolalo na Osudu diskusi.

Byl jsem velmi překvapen vystoupením jednoho člověka a jeho postojem vůči našim informacím. Postojem, který se během jediného roku neuvěřitelně změnil z pozice poměrné pozitivity vůči mně a našim článkům do zcela negativní polohy. Kdy se opakovaně dalšími a dalšími úvahami snažil ostatní přesvědčit o mé vychýlenosti.

Důležité je vnést nové informace do praxe

Jde přímo o čítankový případ toho, co se může stát, když člověk nevyužije nabídnutou možnost, příležitost. A místo toho pochybovačně polemizuje, i nadále vyčkává a získaných informací nevyužije ve svůj prospěch.

Tento člověk nejprve chválil naše stránky. Na první pohled byl otevřený vůči těmto informacím přeneseným z morfických polí, od Planety a Přírody. A skutečně byl i na světelném vzestupu, i když zatím velmi pomalém. Jak už jsem vysvětlil v předchozím článku 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, většina jeho hlavních čaker byla tehdy otevřená na příjem čisté pravdy. V tom období ten člověk neměl potřebu kritizovat a přesvědčovat druhé o svých postojích.

Nepečoval však dostatečně o svoji duchovní cestu. Nezamlouvalo se mu cvičení Pěti Tibeťanů. Zdůvodňoval si, proč to zatím nepotřebuje. Nesnažil se vnášet informace, se kterými tehdy uvnitř do jisté míry rezonoval, do praxe svého života. Spíše se soustředil na uspokojení své mysli, svého rozumu. Proto měl spoustu doplňujících dotazů. A přestože jsem mu tehdy trpělivě věnoval dost času, výsledek po roce je naprosto překvapivý. Najednou je výrazně kritický, až neuctivý. Dokonce má potřebu o svých negativních postojích vůči mé osobě a mým textům přesvědčovat druhé. Svědčí o tom deset jeho diskusních příspěvků pod jedním článkem na Osudu. Co se s ním stalo, že tak změnil své postoje?

Neřízená karmická očista může skončit zvratem ve vývoji

Už jsem to vysvětloval vícekrát, například v článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39G. Principy přirozené karmické očisty. Je-li člověk na světelném vzestupu, čas od času se mu třeba vlivem zvyšujících se frekvencí okolního prostředí, nebo vlivem energií za našimi články, obnaží karmická vrstva s nepříznivou situací z minulosti. On však třeba na svém vzestupu nepracuje vědomě a případné karmické očisty si nevšímá. Náznaky nesleduje, nezaobírá se tím, že když se uvolní nepříznivá karmická vrstva, měl by udělat vše pro její zpracování a pro karmické rozvázání situace. A protože se o nic takového nezajímá, může se pak stát to, že tato vrstva s vysloveně nepříznivou energií z vlastní minulosti jej začne ovládat, stahovat. Až nakonec jeho vzestupnou cestu zcela obrátí v pád. A to třeba i během několika měsíců, nebo dokonce i týdnů či dnů.

V takovém případě se některé z hlavních čaker tohoto člověka překlopí do opačné rotace proti směru běžného pohybu hodin. Přestal jimi přijímat vnější informační energie z Přírody, ale naopak jimi začíná vyzařovat vlastní vychýlené projekce toho, jak vnější svět podle něj vypadá. A navíc má potřebu své okolí o této své „nové vlastní pravdě“ přesvědčovat. A tuto svoji činnost může dokonce najednou chápat jako zachraňování druhých lidí před „špatnými informacemi“.

Důležité poučení pro každého člověka

To, že se tento člověk dostal během několika měsíců ze světelného vzestupu do zřetelného duchovního pádu, je jednoznačně patrné při porovnání jeho původních i nových reakcí. Proto jsem tento případ podrobně zdokumentoval sepsanými diskusními příspěvky a další korespondencí. Protože pro čtenáře obsahuje tento příklad velmi významné poučení, pro které mu věnuji pozornost:

I POUHÁ PASIVITA MŮŽE ČLOVĚKA DOVÉST BĚHEM NĚKOLIKA MĚSÍCŮ K ZÁSADNÍMU ZLOMU V JEHO DUCHOVNÍM VÝVOJI.

A závěr, který z toho vyplývá? Pokud člověk potká vhodnou příležitost, měl by udělat vše pro to, aby ji beze zbytku využil. Pokud naopak vlastními rozumovými postoji a lpěním na starých předsudcích příležitost promrhá, stává se pak často, že následují nepříznivé události. Nebo jej nenápadně skrytě ovládnou další nepříznivé vlivy a dojde k zásadnímu zlomu na jeho duchovní cestě.

Aktuální kritické příspěvky tohoto člověka

Uvádím jen některé z  jeho deseti příspěvků pod mým článkem 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, který byl uveřejněn na webu Osud.cz:


31.3.2011 9:17

Jirka3F
„Já vnímám oba tyto pány prakticky stejně. Někdy mi připadaly pravděpodobnější argumenty jednoho, jindy naopak druhého, ale ve skutečnosti jsou oba zruční mystifikátoři. Výraznější rozdíl mezi nimi vnímám pouze ve způsobu projevu. Pan Kováč má ostřejší a zkratkovitý styl své argumentace, zatímco pan Novák svým zdlouhavým a navenek kultivovanějším způsobem argumentace může na mnohé působit přesvědčivěji, jako ten slušnější. To je ale jen rozdíl ve formě, nic víc. Já mám bohužel s panem Novákem i tu osobní mailovou zkušenost, takže jsem mohl "nacítit jeho energie" trochu více zblízka. A i z jeho textů, plných fantastických prohlášení i přímo vztažených ke své osobě, je cítit ta povýšenost. V tomto případě jsem si svým úsudkem poměrně dost jistý. Byl bych samozřejmě raději, pokud bych se mýlil.“


31.3.2011 9:53

Jirka3F
„Tříbení názorů je potřebné a právě teď na něm pracujeme :)

Pánové Novák i Kováč mají své úkoly, jistě ne lehké, ostatně jako my všichni. V jejich případě není na první pohled zřejmé, co je jejich úkolem, případně pro koho pracují. Rozhodně ale nechci zpochybňovat důležitost jejich úkolu v této kosmické hře, kde každý máme svoje nezastupitelné místo.“


31.3.2011 12:12

Jirka3F
„Před zhruba rokem a půl, když tento seriál začal vycházet zde na Osudu a později pak na vlastních stránkách p. Nováka, jsem to začal číst a připadalo mi to docela zajímavé. Jak jsem pokračoval dál (dočetl jsem myslím někam do 30. pokračování), začaly postupně narůstat mé pochybnosti o předložených informacích. Tedy jsem se rozhodl požádat mailem pana Nováka o nějaká vysvětlení. Šel jsem na něj po dobrém, ve vstřícném tónu. Celkem jsme si vyměnili každý asi 3 maily. Pan Novák nikdy neopomněl zdůraznit, jak málo má času, ale že i přesto mi na mé otázky odpoví. Není potřeba zabíhat do podrobností. Stačí jen říci, že jeho reakce byly ztělesněnou povýšeností. Dokonce mi na dálku "sdělil" nějaké číselné údaje o stavu mého duchovního rozvoje, byly to nějaké číselné hodnoty :) Pan Novák je i zde na Osudu známý svými nekonečnými spory s panem L. Kováčem. A když jsem minulý týden po delší době jen tak pro zajímavost nakounul na jeho stránky, zjistil jsem, že tyto spory dále pokračují, hoši v tom jedou pořád a neubírají plyn. Budiž jim přáno:) Takhle to dopadá, když se střetnou dva vševědové, kteří si furt zaslepeně a sebejistě jedou to své dokola. Možná se z toho nikdy nevybabrají. Chtějí nás poučovat o tom, jak se máme duchovně rozvíjet, a sami nedokážou dohlédnout za hranice toho smetiště, na kterém se perou. Budiž pro nás tyto "duchovní autority" vzorem na naší cestě vzestupu :))

Pokud mám objektivně zhodnotit texty JN po věcné stránce, je to klasická směs pravd, polopravd, nesmyslů a manipulace. Ale abych k tomuto poznání dospěl, musel jsem strávit mnoho hodin četbou jeho textů. K tomu musím panu Novákovi pogratulovat, je velmi zručným manipulátorem vysokého stupně. Obyčejně se mi podaří takovýto záměr odhalit po přečtení prvních odstavců nějakého článku nějakého autora, ale zde se jedná o pokročilejší level. Ale nemůžu říci, že pro mě četba textů JN byla ztrátou času. Byla pro mě poučením, které jsem v daný moment jistě potřeboval. Nebudu tedy nikomu rozmlouvat četbu jeho textů, každý si na to musí přijít sám, co mu sedí a co ne.“


31.3.2011 21:14

Jirka3F

"Ještě se mi teď vybavilo pár věcí, tak je dám k dobru. V jednom článku pan Novák označil Krista za mága vysoké kategorie. Prý s ním dokonce mluvil a nezdál se prý být v moc dobré kondici. Teď už si nejsem jistý, ale myslím, že mu p. Novák dokonce nabízel nebo prováděl karmickou očistu :) Dále pan Novák také tvrdil, že on se ve svém duchovním vývoji dostal nad ty všechny duchovní prahy, které popisuje, tedy až za hranice tohoto vesmíru. Nevím, kam vystoupal, ale z jeho chování usuzuji, že se možná vydal po špatném schodišti. Ale do toho mi nic není, je to svobodná volba každého z nás."


Poměrně tvrdá kritika získává na svou stranu další osoby

Zvláště mne zaujala slova Jirky3F: „Pan Novák nikdy neopomněl zdůraznit, jak málo má času, ale že i přesto mi na mé otázky odpoví. Není potřeba zabíhat do podrobností. Stačí jen říci, že jeho reakce byly ztělesněnou povýšeností.“

Takže situace v této diskusi z 31.3.2011 byla na první pohled jasná. Jirka3F dosti tvrdě kritizuje jako ten, co byl se mnou v kontaktu. Má jakoby hlavní slovo v této diskusi a získává na svou stranu další, kteří jej v jeho vývodech podporují. Jen ojedinělé hlasy doporučují větší umírněnost vůči mé osobě. 


Například pan Jiří Mašek reagoval za redakci Osudu následujícími slovy:

31.3.2011 11:43

admin
ano, typicke ukazky ceskeho duchovniho ucitelstvi lze nalezt vsude kolem nas, bohuzel, nikdo neni dokonaly a ti, co vedou v cr lidi k domnelemu svetlu, take ne. s panem kovacem ma spory kde kdo, pan kovac utoci vzdy jako prvni.. nekdo si to necha libit, jiny ne... pan kovac si na sebe vzal tezky ukol hlasani jedine pravdy a opravovani vsech pomylencu.. ja ho zacal ignorovat a tak si vybral jinou obet, aby mel o cem psat.

co se nováka tyce, udelal kus prace. dal svou kuzi na trh a ja to ocenuji.. nemuze to skoncit jinak, nez ze dostane od ceskych hledajicich do huby. ;) nakoliksi to pritahl ci zaslouzi oprvdu nebudu soudit, ja drzim palce tem, co v teto dobe tvori, nebot boricu a kritiku je ve spolecnosti drtiva vetsina.


Jak reagoval na mé články Jirka3F před rokem?

Nedalo mi to, a podíval jsem se zpět, jak vlastně vypadala tato moje „ztělesněná povýšenost“ vůči Jirkovi3F. Vraťme se však nejprve o rok zpět. Do doby, kdy jsem se s názory pana Jirky3F setkal poprvé. Během přípravy článku 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě? jsem se ještě jednou podíval na diskusi k článku Jiřího Maška o Učení MCEO z 29.3.2010 na adrese

https://www.osud.cz/spojeni-spirituality-opravdove-vedy-je-svobodne-uceni-mceo-ktere-konecne-zavitalo-o-vikendu-do-prahy

na webu osud.cz. Jeden ze čtenářů Jirka3F doporučil ve svém diskusním příspěvku pojmenovaném „Reakce Jiřího Nováka (nejen) na učení MCEO“ náš text 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? Poté se na Osudu rozběhla diskuse právě na téma, které jsem se tehdy rozhodl zpracovat v tomto článku 20B. Účastníci se do mne s vervou pustili, například (úryvky citovaných příspěvků uvádím v původním znění i s překlepy):


Další ze čtenářů Osudu „LeoB“ odpověděl: 

„Pri vší uctě k panu Novakovi si myslím, že vůbec učení MCEO nestudoval, jen si zhruba přečel něco někde na netu, že se jedná o něco z pradavna... Mě osobně mrzí jeho obecne povýšený postoj v tom, že si myslí, že jen jeho cesta učení, rad a dalších veci je jedinou správnou cestou. Prolina se to celým Webem. Jako kdyby mel patent na rozum jen on :) On nepolemizuje a nevazi, ale rovnou smahem odsuzuje, coz si myslim neni spravne. Z jeho slov nesrsi moudrost, jako z jinych textu, ale spise bych rekl neco jako zaslepenost ze sve jedinecne pravdy. Spravny duchovni ucitel by vystupoval a hlavne psal uplne jinak.“


S tímto názorem pak rezonovala další čtenářka „Gaaba“: 

„Leo, vnímám to stejně už od prvních článků JN zde uveřejněných - chybí mi uznání možnosti jít jinými cestami a dobrat se téhož, ne-li vyššího cíle.“


Naopak čtenář Jirka3F ve své reakci v této diskusi na Osudu před rokem dal jasně najevo, že lépe pochopil, co vlastně na našich stránkách propagujeme a proč je vytváříme. A vlastně se mne tehdy proti křičící většině veřejně zastal, když napsal:  

„Samozřejmě je třeba brát to, co J. Novák prezentuje, jako výsledek činnosti a úvah člověka, jehož pohled je limitován jeho osobními prožitky, poznatky, pocity. Je to člověk jako my, tedy má i chyby a může se i mýlit. Je pravda, že z jeho psaní můžeme nabýt dojmu, že si nějaké své omyly moc nepřipouští. A nevíme ani, jak relevantní jsou zdroje, ze kterých čerpá informace pomocí duchovní komunikace.

    Nemyslím si však, že by diktoval všem stejnou duchovní cestu, jak to právě dělá většina duchovních učení. On pouze na základě svých informací a úvah vymezuje určitý rámec, ve kterém je dobré se pohybovat, pokud se chce člověk vydat na cestu vzestupu. V tomto rámci každý člověk prožívá svou individuální cestu. Zásadní na jeho přístupu je vymezení zásadně nového rámce evoluce, než je prezentováno většinou starších duchovních učení. Nedokážu (nedokážeme) relevantně ověřit, zda informace jím předkládané jsou či nejsou pravdivé. Pouze můžeme jeho poznatky poměřovat s poznatky jiných učení, a především je podrobit ověření naším vlastním vnitřním hlasem. Můžeme si o p. Novákovi myslet co chceme, ale nemůžeme mu upřít, že přichází s něčím opravdu novým a že to vše do sebe dost dobře zapadá. Už jen fakt, že jeho prezentace vzbudila velký zájem a rozvířila diskuse svědčí o tom, že tento jeho vstup byl potřebný.

    Určitě si nemyslím, že by prezentace J. Nováka byla něčím, co je vhodné hlavně pro začátečníky. Své úvahy rozvádí dost do podrobností, i když srozumitelným jazykem. Tu srozumitelnost však nepovažuji za slabost a za něco, co by jeho úvahy odsouvalo do roviny "učení" pro začátečníky. Nejsem přesvědčen o tom, že ta učení, která se vyžívají ve složitosti a v používání množství cizích, exoticky znějících slov, jsou lepší. Spíš to má navodit dojem určité tajemnosti, výlučnosti a je to dobré pro reklamu. Taková učení podle mého názoru mají často za svůj cíl právě vytvořit zmatek a ovládat lidi, kteří těmto nesrozumitelným slovům logicky nerozumí. Pokud má tedy nějaké učení, nějaký pohled oslovit (inspirovat) větší množství lidí, musí být především srozumitelné a přímočaré. Prezentace J. Nováka do určité míry tento požadavek splňuje, s uvedenými omezeními.

    Já sám se přimlouvám za klid zbraní. Neustálé dohadování o tom, čí učení je lepší, nebo přímo nejlepší, jsou ztrátou času a energie, a především ztrátou pozornosti, tak důležité právě v této době. Každý poměřujme vše, s čím se setkáváme, svým vlastnímm srdcem a intuicí. Je třeba jít dále a neuvíznout na smetišti, kde se budeme přetahovat o staré rezavé hrnce...“


Tolik příspěvek čtenáře „Jirka3F“. Tehdy jsem na to v článku 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě? reagoval slovy vyjadřujícími uznání tomuto člověku:

„Touto cestou mu děkuji za to, že svůj názor dokázal veřejně prezentovat i proti hlasité většině“. 

Následuje osobní korespondence

O téměř 4 měsíce později se mi Jirka3F ozval mailem a požádal o odpovědi na celou řadu otázek. Následující třídenní korespondenci, která probíhala v přátelském duchu, si dovoluji uveřejnit proto, že jsem k tomu tehdy od něj dostal výslovný souhlas, že tuto korespondenci mohu publikovat v oddíle otázek a odpovědí. V mailech se představil plným jménem, které na jeho žádost neuvádím. Aby byla splněna podmínka pana Jirky3F, tato korespondence je umístěna jako příloha tohoto článku v rubrice "Odpovědi na reakce čtenářů" na adrese Dotazy a odpovědi - korespondence s Jirkou3F. V této fázi čtení doporučuji čtenářům, aby si nejprve přečetli tuto korespondenci, a odtud se poté můžete vrátit k pokračování ve čtení tohoto článku.


Pokračování článku:

Drtivá většina osob posuzuje duchovní rady rozumem

Dále jsem již tehdy neměl potřebu reagovat, protože jsem jasně vnímal, že pan Jirka3F zatím není adeptem na cestu skutečného soustavného vzestupu ve Světle. Jednoduše proto, že jeho předsudky, které má v sobě, jej vedou k tomu, aby o základních pokynech rozumoval, zdůvodňoval si, proč to nemůže vyzkoušet, místo aby šel do akce a přesvědčil se svým každodenním úsilím sám. I když byl v té době stále ještě na vzestupu a ve svém vnějším vystupování udržoval pozitivitu.

V tu chvíli jsem jasně vnímal, že tohoto člověka ani dalšími argumenty zatím nedovedu k tomu, aby začal aktivně pracovat na svém světelném vzestupu. Svými názory dával jasně najevo, že určité duchovní předsudky jsou v něm pevně zakořeněny a uhnízděny. Proti tomu je jednoduchá rada, kterou Jirka3F odmítl. Právě pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů zřetelně člověku usnadňuje možnost zbavit se takových předsudků. A to není teorie, ale praxe mnoha osob, které to skutečně vyzkoušely a výsledky se pak dostavily. Dokud člověk zůstává v módu rozumování, zdůvodňování, pak tímto způsobem se svými předsudky nemůže pohnout. Naopak je často v sobě svým „logickým zdůvodňováním“ ještě více upevňuje.

Navíc, pokud jde o moji osobu, mám jasně limitovaný čas, který mohu věnovat druhým lidem. A dávám pak jednoznačně přednost pomoci lidem, kteří jsou ochotni a především pevně odhodláni pro svůj světelný vzestup a karmickou očistu udělat maximum.

Kdy se člověk stává součástí Přírody?

Být skutečnou součástí Přírody neznamenají jen tyto zřejmé záležitosti, které ve svém příspěvku jmenoval Jirka3F:

„Příroda, pobyt v přírodě, vnímání přírody a krajiny jako celku i vnímání nepřeberného množství detailů přírody tvořících harmonický celek, to jsou zkušenosti, které mi v mém životě velmi pomáhají na mé cestě k vyšší harmonii. Nenahraditelnou roli v mém životě a vývoji hraje také přímý kontakt se zvířaty, to pro mě byla a stále je velká škola. Pocity jednoty a harmonie se mi daří občas zažít třeba také při poslechu hudby. Tyto a další zkušenosti z běžného života mě po malých krůčcích posouvají stále blíže k jednotě.“

Mnoho lidí se domnívá, že právě v těchto věcech spočívá skutečné spojení s Přírodou. Důležité jsou však i další okolnosti. Nejít proti Přírodě vědomě ani podvědomě. Ohleduplně se vůči Přírodě chovat i v tom, jaké si například kupuji potraviny. Navíc nestačí Přírodu vnímat a respektovat jen po hmotné stránce. Je potřeba Přírodě hlouběji porozumět také po stránce duchovní. Dokázat ji vědomě duchovně naslouchat a řídit se ve svém životě jejími impulsy.

To dokáže člověk, který se ve svém životě dostatečně vnitřně vyladí a vyčistí do té míry, že se naučí impulsy Přírody vnímat a do svého života je plně vnášet. Až teprve poté je možné mluvit o skutečném spojení člověka s Přírodou.

 V diskusích vůči mým textům na jiných webech jsem nacházel i další jedince, kteří se chlubili mimořádným prožíváním Přírody. A přitom člověk z jejich nadřazeného arogantního chování a sebeprezentování naopak jasně vnímal duchovní oddělenost od druhých lidí i od Přírody.

Proč se správná metoda nerozšíří rychle po světě?

Jak příznačné. Jirka 3F ve svém rozumovém postoji namítá:

„Jak je tedy možné, že pokud je metoda 5T tak fatálně důležitá a nenahraditelná, že není lidstvu v jeho rozhodujícím období ve větší míře zpřístupňována?“

Ale vždyť právě tato metoda je na Zemi více než 70 let veřejně zpřístupňována. Zrovna Jirka3F je však typickým příkladem běžného člověka, který si informaci přečte, rozumově rozebere a „logicky“ si zdůvodní, že to přece nemůže fungovat. A hotovo. Právě toto je jeden z rozhodujících důvodů.

Navíc v esoterní oblasti byly ještě s mnohem větším důrazem doporučovány desítky dalších metod, které naopak na vzestup nefungují. Jak se v tom má běžný člověk vyznat, co je pravda a co pouhá proklamace? Co skutečně funguje na vzestup a co naopak světelnému vzestupu brání? To vše se trpělivě snažíme vysvětlovat na našich webových stránkách. Ovšem pro mnoho čtenářů je to opět jen jeden názor proti druhému - nic víc. Vycházíme přitom ze zkušeností, z praktických výsledků i z duchovní komunikace z vysokého duchovního nadhledu.

Drtivá většina duchovně probuzených osob si však zvykla posuzovat duchovní rady rozumem a porovnáváním se všeobecně přijímaným míněním. A tak rozumují, uvažují, diskutují, ale v jejich životech se dlouhou dobu nic zásadního nemění.

Mimořádnou příležitost je potřeba využít

Mnozí si však při kontaktu s informacemi na našich stránkách neuvědomují jednu zásadní okolnost. Jakmile do života člověka vstoupí mimořádná příležitost, člověk by ji měl využít. Neměl by váhat. Protože mimořádné příležitosti nečekají na člověka za každým rohem. Jsou většinou výsledkem mimořádně příznivých vnějších okolností, které se mnohdy znovu zopakují až za dlouhé miliony let. Pokud tu příležitost člověk dostane, neměl by ji nechat uniknout. V případě Jirky 3F byla tato příležitost ještě zvýrazněna osobními informacemi a osobním časem několika hodin, který jsem mu na jeho požádání poskytl.

Nevyužití příležitosti může vést k podstatné změně situace

V životě se pak stává, že pokud člověk včas nevyužije mimořádnou příležitost, jeho mírný vzestup nebo stagnace ve Světle se mohou překlopit v pád na temnou stranu, jak jsem vysvětlil na počátku tohoto textu. Další posouzení již ponechávám na čtenáři. V tuto chvíli nemám právo se ptát na duchovní situaci pana Jirky3F. Jen podle změny jeho názorů a způsobu jeho dnešního vyjadřování lze usoudit, že už zdaleka není na pomalém vzestupu ve Světle, jako tomu bylo v červnu 2010. Ale že podle svého vnějšího chování již přešel do výrazného duchovního pádu. Čemuž napovídá i to, že už nedokáže rozlišit mezi agresorem Rahuntou v osobě Luďka Kováče a dalších mágů a našimi stránkami, které se postavily proti veřejnému napadení a znevážení.

Jsou však i lidé, kteří dokážou novou příležitost využít

Aby celý text neměl výhradně kritické vyznění, jako kontrast uvedu úryvky mailových textů dalších osob, které dokázaly učinit rozhodnutí a využít příležitost, kterou ve svém životě potkaly:


7.3.2011

"Dobrý den,
měsíc cvičím 5 Tibeťanů a snažím se stravovat zdravou - nejlépe živou stravou. Cítím, že je nejvyšší čas. Chtěla bych se stát součástí nové duchovní cesty..."


22.3.2011

"Dobrý večer pane Nováku.
Chci vyjádřit podporu Vám a všem na Nové duchovní cestě.
Objevil jsem ji začátkem tohoto roku, hned se mi zalíbila, dokázala odpovědět na spoustu mých otázek, jednoduše a srozumitelně. Asi to nebyla náhoda, protože jsem se rozhodl změnit svůj život a změny začal praktikovat v životě, a pak jsem na netu našel Vaše stránky. Po letech hledání pravdy, pokusů a omylů, jsem našel to, s čím jsem se dokázal vnitřně ztotožnit. Začal jsem cvičit 5 tibeťanů, upravil jídelniček a dal na další rady, které píšete. Jsou to pouhé dva měsíce, přesto na sobě pozoruji změny k lepšímu, až na tu detoxikaci, ale věděl jsem, co mě čeká, v minulosti jsem vegetariánství už zkoušel, ale vydržel jsem jen jeden rok.
Rád bych se také dostal na NDC,abych mohl žít život na vědomé úrovni, dovědět se kdo jsem a vědět o smyslu svého života. Vůli, odhodlání a přesvědčení mám velkou, ale nepochopení v mém okolí je také velké."


16.2.2011

"... A ten samý víkend jsem narazila na Vaše stránky... Ještě ten večer jsem si zacvičila pět tibeťanů... Sama od sebe jsem se vzbudila o 15 minut dřív a od té doby cvičím ráno v půl šesté a večer před spaním. A nedělá mi to žádné potíže. Po 3 týdnech cvičení se mi upravila menstruace. Po několika letech jsem ji dostala přesně, bez bolesti a bez vedlejších příznaků. Přestala jsem jíst červené maso a jím mnohem víc zeleniny a ovoce. Poctivě čtu Vaše články pěkně postupně a teď jsem u článků 30..."


13.1.2011

„Dobrý den,
ani si asi nedovedete představit, co pro mě Vaše články znamenaly... taky jeden můj zážitek byl v tom, že se mě bytost snažila přemoct vědomím a chtěla do mě vstoupit...já s ní nesouhlasila a taky mě to hodně vyděsilo....bylo to ještě před tím, než jsem se zkontaktovala s touto osobou přímo.....netuším ale jak to dopadlo..... cítila jsem v sobě občas pocity, které jakoby nepatřily mě....
Jsem na začátku nové duchovní cesty, dnes v noci, když jsem už šla spát, po přečtení spousty Vašich příspěvků...jsem kolem sebe najednou viděla.... malé bytosti, jedna modrá si mi sedla na ruku....a bylo kolem mě i něco jako malý kolibřík..... myslím, že to jsou bytosti, s kterými jsem nějakým způsobem zpřízněná, možná bytosti přírody. Byl to hezký zážitek a beru to tak, že jsem asi postoupila na mojí cestě trochu dál, když se mi tohle objevilo... co bylo dosud mým fyzickým očím skryté.
Pořád bych Vás ráda poznala a chtěla se od Vás učit.. Vím, že každý člověk se musí učit sám, vím ale, že už také není moc času a já bych Vám byla vděčná, když byste mi pomohl trochu popostrčit správným směrem, abych potom já stejným způsobem mohla pomáhat dál. Myslím, že bych si také potřebovala očistit auru, ale to sama zatím taky nezvládnu...“


13.3.2011

"Dobrý den pane Novák,
rozhodl jsem se vám napsat na základě série posledních článků...
Váš web sleduji od jeho vzniku. Doposud jsem v tichosti pozoroval, jak si poradíte s duchovním tématem, protože každý, kdo mě nějakým způsobem zaujal, časem vlastně sám na sebe prozradil, že  ne vše, co prezentuje, se zakládá na jeho osobním prožitku nebo na tom, že to tak silně cítí.
Z tohoto pohledu jste jediný člověk, který dokázal popsat a nazvat věci takovými jaké jsou. V podstatě jste popsal cestu, kterou jsem byl a jsem veden, kdy formu osobních prožitků jsem měl možnost se seznámit s tou kterou duchovní úrovní nebo entitami. Bylo by to delší vypravování. Ano. Využíval jsem i literaturu, ale ta byla spíše doplňujícím prvkem a potvrzující jen to, co jsem již věděl nebo tušil.
A i když se ne se vším plně ztotožňuji, nejsou to podstatné věci a které by se určitě vysvětlily. Píši to proto, aby jste věděl, že je tu někdo, kdo má stejné zkušenosti a že jdete správným směrem. Vím že to víte, ale jsou okamžiky, kdy si nejsme jisti, jestli se nám vše podařilo správně uchopit. Navíc každý z nás jsme občas testováni a svůj postoj a názor si musíme umět obhájit, kdy formou vnitřní komunikace, s tím co nás vede, si obhajujeme své dosavadní poznání..."


Přílohou tohoto článku je korespondence s panem Jirkou3F na stránce:

Dotazy a odpovědi - korespondence s Jirkou3F

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 234
  • 29
  • 22
  • 23
  • 26

Celkový počet hlasů: 334