Pravčická brána
Úvodní stránka | Rozhovory pro média | Jiří Novák o Duchovní cestě

Jiří Novák o Duchovní cestě


Rozhovor s Jiřím Novákem uveřejněný v elektronickém časopise Ženská zóna.

Následující rozhovor byl uveřejněn v dubnu 2013 v elektronickém časopise Ženská zóna na adrese https://www.elisting.cz/zenska-zona/159-zenska-zona-11, číslo 11, str. 16 - 23, a to pod poněkud zavádějícím názvem „Jiří Novák a jeho Duchovní cesta“. Výběr názvu s námi nebyl předem konzultován. Dodáváme proto, že cesta čistého duchovního světelného vzestupu, která odpovídá požadavkům a výzvám dnešní doby, není a nemůže být výtvorem jakéhokoli jednotlivce. Je to cesta tvořená za těsné a kontinuální spolupráce řady lidí žijících zde na Zemi v nejhutnější hmotě s Přírodou, karmickou institucí a dalšími duchovními světelnými bytostmi, sférami a světy, které vedou aktuální vývoj. 
 
Odpovědi na otázky uvádíme v původním tvaru tak, jak byly zaslány do redakce časopisu. To znamená i s částmi, které publikovány nebyly
(část D + E).

Otázky označené A až E doplnil k původním dotazům redaktorky Jiří Novák. A to z důvodu obecného uvedení do problematiky duchovního pozadí světa. Jako základní vysvětlení pro nezainteresovaného čtenáře, o čem tato problematika vlastně je. Čeho se týká duchovní rovina života a léčitelství. Tím spíše, že v naší zemi je spousta léčitelů, kteří se snaží druhým pomáhat. Ale protože mnozí z nich pro sebe nenašli správnou světelnou cestu, pak skutečným výsledkem je to, že jejich zákroky nasazují na žadatele o pomoc další a další skryté duchovní (energetické) ovládací systémy.


Rozhovor pro časopis Ženská zóna

A.   Co je to vlastně duchovní cesta? Co to znamená zabývat se duchovními záležitostmi?

Když už mám v tomto rozhovoru hovořit o duchovních otázkách, je dobré říci v úvodu, co to vlastně je to duchovno. Řada lidí dnes ztotožňuje duchovní oblast s náboženstvím a s vírou v Boha. A domnívají se, že duchovní cesta znamená navštěvovat pravidelně bohoslužby. Nebo se alespoň modlit doma. Ano, náboženství je jedním ze způsobů, jak se pokusit proniknout za hmotu. Ale tento způsob je až příliš ovlivněn potřebami a zásadami té církevní instituce, která jej prosazuje. A není popisem skutečné pravdy.

Za skutečnou duchovní cestu však považuji něco jiného, a měl bych to krátce vysvětlit. Hodně lidí se dnes domnívá, že svět je pouze všechno to, co kolem sebe vnímáme svými pěti smysly – co vidíme, slyšíme, nahmatáme, ochutnáme. Nebo co současná věda považuje za reálné. To jsou materialisté. Jenže pohled smyslů nedává skutečnou pravdu o světě. Se smysly se dá manipulovat. I rozum může být pomýlen, zmanipulován nepravdami. Ani tištěné informace, noviny, knihy, nemusí vyjadřovat pravdu. Tohle si mnozí uvědomují a začnou si uvědomovat, že materialistický pohled na svět nevyjadřuje skutečnou pravdu.

Člověku se pak navíc stane, že přijde určitá dramatická událost. A tím spíše si uvědomí, že materialistický popis světa je neúplný, nedokonalý, protože mu nedává odpovědi na mnohé jeho otázky. Proč jsem se tady narodil? Proč ti lidé jeli na drahou dovolenou až do Indonésie, aby tam přišli o život? Proč můj otec i děd zemřeli oba náhlou nehodou ještě před dosažením věku 30 let? Čeká mne snad totéž? Co se s mojí bytostí děje po smrti? Proč se lidem dělá v některých místech špatně? A naopak proč jinde vnímají jednoznačně příjemný a povznášející pocit?

Když se člověku nebo jiným lidem v okolí stane něco nepříjemného, bolestivého, materialisté si obvykle říkají: Ti lidé mají smůlu, nebo to jsem měl smůlu, to je těžký osud. Proč to muselo postihnout právě je? Proč se to všechno stalo? A najednou jsou se svým rozumovým materialistickým pohledem na svět v koncích. Hmotná rovina jim ten prvotní skutečný důvod takové události nemůže poskytnout. Ale ten důvod existuje a je možné jej zjistit.

Dokážou jej rozpoznat někteří z těch, kteří pochopili, že to, co vnímáme běžnými smysly, není úplně všechno. Že tento svět obsahuje ještě další skrytou neviditelnou rovinu života. To je to duchovní pozadí světa, života, jednotlivých událostí. Hmotnou rovinu si můžeme názorně představit jako špičku ledovce, která vyčnívá nad hladinu a každý ji vidí. Zatímco duchovní rovina vyjadřuje ponořenou část ledovce, kterou není vidět. Přitom však právě tato skrytá ponořená část tvoří větší část ledovce a má zásadní vliv na chování celého ledovce i jeho viditelné špičky. Přestože ji svými běžnými smysly nedokážeme při běžném pohledu nad hladinou vnímat. A pokud člověk dokáže s touto další částí naší reality navázat spolehlivé čisté spojení, začne pak chápat význam i takových jevů, kterým řada dalších říká nešťastné náhody.


B.   A co si mám představit pod tím, když se o někom řekne, že začal jít ve svém životě duchovní cestou?

Když se o někom řekne, že začal jít duchovní cestou, tak to znamená, že si začal být vědom toho, že náš svět, náš život má kromě zjevné viditelné hladiny ještě skrytou duchovní rovinu. A že začal dělat vše pro to, aby vlivy přicházející z této skryté duchovní roviny začal chápat, rozuměl jim. Aby se naučil předvídat důsledky určitých forem jednání. Aby pochopil, proč jej určité události pronásledují.

Protože pokud se tyto neviditelné vlivy naučí vnímat, poznávat, rozumět jim, pak pochopí, že nic se v životě neděje náhodou. Že vše má svůj skrytý důvod, účel, záměr, motiv.

Uvedu příklad. Každý náš čin má skryté neviditelné pozadí. Skutečné důvody a motivy, proč jsme to udělali. Může to být čistý záměr pomoci druhému. Může v tom být podtext získat pro sebe určitou výhodu. Skrytým záměrem však také může být potřeba druhému ublížit, využít ho, ovládnout jej.

Duchovní pozadí každé události tak tvoří skutečné skryté záměry a příčiny, které uvedly takovou událost do chodu. A to je pro nás druhá část reality. Sice není na první pohled viditelná, ale z hlediska vývoje je prvořadá, zásadní. Nemůžeme ji proto opomíjet, pokud chceme mít svůj život ve vlastních rukou. Pokud nechceme být vláčeni hmotnými událostmi, které nás drtí, a my přitom nevíme proč. A pokud se chceme dobrat k pochopení, proč jsme tady, kým vlastně jsme, jaký je náš skutečný úkol zde na Zemi, jak můžeme napravit své chyby z minulosti.
 

C.    A co dnešní věda? Jak se staví k duchovnímu pozadí světa?

Důležité je odlišit jednak celkovou oficiální vědu od tajné vědy velmocí. A také od konkrétních výsledků některých vědních odvětví.

Oficiální věda nedokáže jednoznačně změřit duchovní jevy probíhající v pozadí tohoto světa. Řeknete-li lékaři, že váš zdravotní problém je způsoben tím, že vás někdo energeticky vysává, je to pro něj nesmyslná informace, kterou nemůže nijak využít. Začne vám dělat nejrůznější testy, hledat lékařské příznaky a nakonec vám naordinuje léky. Nic z toho vás však z tohoto nepříznivého vztahu nevyváže. Ani to nepomůže odhalit a vyřešit skutečné příčiny vysávání.

Oficiální věda dobře zná energie elektromagnetického typu. Přístroje dokážou změřit jakoukoliv charakteristiku týkající se tohoto typu energií. Například i naše mobily dokážou přibližně změřit sílu signálu v daném místě a pomohou nám najít místo, kde je signál silnější a spojení bude kvalitnější. Jenže energie provázející duchovní rovinu života mají zcela jinou povahu než běžné energie elektromagnetického typu, které věda zná. Mnozí badatelé označují tyto duchovní energie pojmem bioenergie. Podstatné je, že dnešní oficiální věda nedokáže bioenergie měřit, identifikovat. Přestože podle vnímání a pocitů mnoha lidí prokazatelně existují. A není pak pro vědu nic jednoduššího, než prohlásit, že takové energie nemohou existovat.

Řada nových vědeckých objevů však vnáší do vědy více skrytého, nematerialistického, duchovního. Postoj mnoha vědců k duchovním jevům se postupně začíná měnit. Mnozí vědci čím dál více připouštějí mimosmyslové schopnosti. Například existence telepatie byla opakovaně prokázána vědeckými pokusy. Vědecké objevy například naznačují, že Vesmír je obří živý organismus, ohromné vědomí, pro které vzdálenost ani čas nejsou žádnou překážkou.

Astronomie nedávno připustila, že to, za čím se doposud pachtila a co zkoumala, tvoří pouze 4 - 5 % Vesmíru. Zbývajících 95 % Vesmíru je v tuto chvíli naprosto neznámých, neměřitelných. O této neznámé látce či energii se ví pouze to, že bez ní by galaxie nedržely pohromadě a Vesmír by se nechoval tak, jak se chová.

Tyto fyzikální výsledky tak pouze jiným způsobem potvrzují existenci duchovní složky Vesmíru, která není běžně pozorovatelná a přitom je pro vývoj celku velmi důležitá.

A navíc k tomu všemu ještě existuje tajná věda, která je v poznávání a především vojenském využívání duchovních jevů velmi daleko. Detaily o tom najdeme například v některých knihách Ivo Wiesnera.
 

D.   Jak vnímáte protiklad Dobra a Zla? Považujete soupeření Dobra a Zla za reálné?

Další podstatnou skutečností je, že tento svět je dvoupolární. Existují tady dva základní typy vesmírných sil, energií, záměrů. Tou první stranou je Dobro, Světlo. Tato strana usiluje o čistotu, spravedlnost, rovnoprávnost, upřímnost, spolupráci, vzájemné respektování. Naproti tomu druhá strana představuje Zlo, Temno. Tato strana usiluje o získání výhody nad ostatními, o zotročení a ovládnutí druhých, o zneužití jejich životů ve svůj prospěch. Používá přitom různé formy parazitování na druhých, otevřeného nebo skrytého násilí, které může druhé doslova drtit. Odebírá jim skrytě energie, způsobuje, že se cítí špatně, mají zdravotní problémy, nemají dostatek sil na život.

Někteří lidé si jasně uvědomují, že jsou vysáváni, energeticky zneužíváni. Stává se jim, že při kontaktu s určitou osobou viditelně ztrácejí energii a začíná jim být špatně. Pro ně je to očividné. Běžné obory oficiální vědy to však nechtějí uznat.

Přesto však z konkrétního vnímání mnoha žijících osob jednoznačně vyplývá, že tyto dvě soupeřící strany Dobra a Zla nejsou jen záležitostí pohádek nebo výmyslem nesrovnaných lidských bytostí, které se nedokážou povznést nad tuto protikladnost. Tyto dvě strany objektivně existují a liší se nosnými energiemi, které každý čin té které strany doprovázejí. Světelné bioenergie jsou pravotočivé, temné zase levotočivé. Tyto bioenergie se nedoplňují. Ale vzájemně se vylučují. Střetávají se v nesmiřitelných soubojích. Kdy zvítězí buď Světlo, čistota a spravedlnost nebo Temno, manipulace, násilí a lež.
 

E.    Dá se působení temné strany rozpoznat? Co k tomu člověk potřebuje, aby to dokázal?

Rozpoznat skryté působení temné strany není vždy jednoduché. Protože skutečné čisté Dobro není vždy vlídné, laskavé, vstřícné. Někdy musí být i přísné. Neoblomné v tom, že něco důležitého je třeba vykonat. Naopak Zlo může podbízivými slovy slibovat všechno možné. Jednoduchou, příjemnou cestu životem. Bezpracné získání určitých výsledků. Dokáže chytit a nalákat na nejrůznější klamné vějičky – například on line hry na počítači, kde největším problémem bývá skrytá manipulace s těmi, kteří se na hru napojí. Kolik takových lákadel nabízí dnešní svět. Počítačové hry, hrací automaty, příležitosti vyzkoušet drogu a zažít neobvyklý zážitek. Nebo alespoň alkohol, který může zlepšit depresivní náladu. Nekonečné reklamy na všechno možné, které jsou z velké části nepravdivé. Vnucování dalších a dalších léků, které podle tvrzení reklam vše jednoduše a rychle vyřeší, místo propagování zdravého způsobu života. Rozum ani smysly běžného člověka však obvykle nedokážou rozpoznat, co všechno se skrývá za těmito lákadly. Jaký skutečný vliv to na člověka bude mít. Tuto možnost dává pouze nahlédnutí do duchovní roviny života.


Původní otázky:

Jak dlouho se zabýváte duchovním růstem a jak jste na tuto cestu přišel?

Samotnou duchovní cestou se zabývám zhruba od roku 1998. Ale to, že se tato cesta přede mnou vůbec otevřela, je výsledkem předcházejících pěti let, ve kterých jsem postupně zásadně změnil styl svého života a opustil jsem své původní povolání vysokoškolského učitele. Nejprve jsem se začal zabývat zdravou výživou a už to přivodilo postupné zlepšení mého zdraví, celkového dojmu, jak jsem se cítil. A pak jsem ještě přidal pravidelné každodenní cvičení souboru cviků Pěti Tibeťanů. Výsledkem toho všeho bylo, že jsem v určitém období začal najednou vnímat energie proudící mým tělem. A začaly mi přicházet jakoby náhodné příležitosti dozvědět se více o duchovní problematice, o které jsem do té doby neměl tušení. Takže otevření a nastoupení duchovní cesty bylo u mne výsledkem zásadních změn, které jsem postupně vnesl do svého života.

 

Jak tento nový život rozvinul Vaše vnímání a smysly?

Jak to udělat, aby člověk začal chápat duchovní rovinu svého života? Snažit se pochopit duchovní rovinu života, případně s ní dokonce navázat informační spojení, lze v zásadě dvěma odlišnými způsoby. Napřed upozorním na nejvíce rozšířený způsob, který však nepovažuji za vhodný. Všeobecně se má za to, že zásadní pro proniknutí do duchovní roviny života je získání co největšího množství informací o této duchovní rovině. A tak lidé začnou číst jednu knihu za druhou, navštěvují jednu přednášku za druhou. Doslova hltají veškeré informace týkající se této oblasti. A začnou zkoušet všechny možné doporučované postupy. Vybírají si to, co doporučuje mnoho lidí. Řídí se tak většinovým míněním a svým rozumem. Neuvědomují si, že pravdivost takto získaných informací je často velmi nízká. Oni je však přijmou jako pravdu a doslova se jimi zabetonují. Nadělají si z nich duchovní předsudky a odmítají pak přijímat cokoliv jiného. Tento způsob cesty dovedl většinu lidí do pádu směrem k temné straně. Začínají mít více společného s temnou stranou, než se stranou Světla. A přitom se mohou považovat za duchovně pokročilé.

Já jsem zvolil ve svém životě jinou cestu. Tudy jsem byl nevědomě veden a směrován určitými impulsy. Nezačal jsem studiem knih a návštěvou přednášek. Začal jsem důkladnou prací na sobě. Na zlepšení svého zdraví, na dosažení vyšší vnitřní čistoty. Výrazně jsem posunul kvalitu výživy tím správným směrem, ustálil jsem denní režim. Přestal jsem ponocovat. Nepřetahoval jsem se. A to mi postupně zajistilo spánek bez rohypnolů a dalších podpůrných tabletek. Později jsem začal cvičit den za dnem Pět Tibeťanů. V tom období jsem stále ještě nevěděl téměř nic o duchovní rovině života. Po dalším roce jsem začal vnímat proudění energií mým tělem. Až teprve v tu dobu mi jakoby náhodou přišly do rukou letáky o duchovních přednáškách. Začal jsem na ně chodit. Ale už jsem byl schopen rozeznávat, že některé informace jsou vadné. Proto jsem byl schopen z některých akcí odejít, když jsem rozpoznal pokusy o mé ovládnutí a zmanipulování. Postupně jsem začal chápat, že bude třeba popularizovat úplně jinou cestu k duchovní pokročilosti.

Na počátku této své cesty jsem tedy neměl žádné zvláštní vnímání, které bych získal nějakým okamžitým „zázrakem“, nebo se kterým bych se narodil. Ale postupem času se mé vnímání zjemňovalo. Začal jsem rozpoznávat duchovní energie. Začínal jsem si být vědom určitých skrytých vlivů, které jsem dříve nevnímal. Dokázal jsem rozpoznat skutečné skryté úmysly a začal jsem se záměrně vyhýbat všemu, co se mnou pokoušelo manipulovat. Začal jsem cvičit duchovní komunikaci a postupně jsem se v ní zdokonaloval. Naučil jsem se rozpoznávat čisté potraviny od zatemněných. Vnímal jsem pravé příčiny událostí. Dokázal jsem rozpoznat energetické problémy v těle člověka, které jsou příčinou jeho problémů.

 

Pokud vzpomenete na předchozí život – bez duchovního růstu, v čem spatřujete rozdíly, zápory a klady?

Za pozitivní změny považuji především lepší, plnější, stabilnější zdraví. Mnohem více elánu a celkové životní energie. Podstatně vyšší odolnost a vytrvalost. Pochopení toho, jak tento svět vlastně funguje. Co je skutečnou hybnou silou mnoha událostí. Navíc vím, kdo jsem. Kým jsem byl v minulosti. Proč jsem tady. Také vím o chybách, které jsem udělal v minulosti. A našel jsem způsob, jak to vše mohu napravit. Co je důležité, abych dělal, abych naplnil smysl svého života.

Začal jsem více vidět do kamufláží, které překrývají skutečnou realitu tohoto světa. Rozpoznám místa s příznivou energií od míst, kde naopak energie mohou člověku ublížit. Lépe vnímám přírodu kolem sebe. Začínám více chápat probíhající události, rozumět širšímu smyslu života svého i druhých lidí. Tím, že jsem se úrovní své vnitřní čistoty stal součástí přírody, vnímám svět kolem sebe, když odhlédnu od vlivu některých lidských činitelů, za více přátelské místo. Přestal jsem nadávat na počasí, na politiku, na katastrofy. Začal jsem si být vědom toho, že do svého života přitahuji to, co jsem si zasloužil svými minulými činy. Dnes už vnímám, že mne Příroda a Planeta přijaly, že mne na mé cestě podporují.

Když jsem opustil svoji původní cestu a starý styl života, cestu, na které jsem byl vysokoškolským učitelem, netušil jsem, kam až mne toto rozhodnutí nakonec dovede. Že se nakonec stanu duchovním učitelem a léčitelem. Že budu na internetu veřejně prezentovat výsledky svého duchovního bádání. A stovky lidí budou denně tyto články číst. V tomto období sklízím mnohem více příznivých reakcí na svoji činnost, než tomu bylo kdykoliv předtím.

A zápory? Častý stres, břímě zodpovědnosti. Někdy je to těžké, unést na sobě tlak okolí. Velký nápor každodenní práce. Vyřizování všech možných dotazů a žádostí o pomoc, kterými mne čtenáři zahrnují. Nekonečné boje za čistotu tohoto světa a při likvidaci temných nánosů, se kterými lidé za mnou přicházejí. Stávám se hromosvodem mnoha proseb lidí, kteří mají na sobě nánosy ovládání. Není to příjemné, denně si znovu a znovu potvrzovat, jak je tento svět vnitřně zkažený. A k tomu ještě výsměšné provokace několika jedinců, kteří naše texty zesměšňují. Dokonce pod naším jménem zveřejňují nesmyslné diskusní reakce na jiných webech. To vše s cílem nás znemožnit.

Také se stává, že lidé na duchovní cestě museli přerušit kontakty s řadou dřívějších známých či přátel. Začali jsme být pro ně až příliš divní, silně odlišní od toho, co je všeobecně považováno za pravdivé, běžné, normální. Nakonec vás přestanou bavit nekonečné diskuse proč právě to, co zastávají oni, je správné. Když už přitom dávno jasně vnímáte, že to je úplně jinak. Že jejich názor neodpovídá skutečnosti. Pokud někdo jde světelnou vzestupnou cestou a druhý člověk ne, rozdíly a neshody mezi nimi se začnou zveličovat. Taková je skutečnost.

 

Co vše dokážete vnímat? Vidět auru, komunikovat s duchy, přijímat vesmírnou energii, komunikovat s mimozemšťany?

Ano, stal jsem se zcela jiným člověkem. Lépe vnímám jevy, které se odehrávají v pozadí za hmotou. To vše je ale přitom výsledkem podstatného zvýšení mé vnitřní čistoty, posílení citlivosti. Jak už jsem řekl, v tomto životě jsem žádné zvláštní schopnosti neměl. Byl jsem typickým materialistou. Když jsem jako kluk slyšel o proutkaření, zajímalo mne to, zkoušel jsem s proutkem pracovat, ale pro mne to nefungovalo. Ani teď nemám žádné zázračné schopnosti. Nevnímám auru kolem lidí v barvách. Ale když se soustředím, jsem schopen rozpoznat obal kolem kmenů stromů nebo kolem listů květin. Ale to dokáže po určitém rozostření zraku každý. Nevnímám kolem sebe nehmotné bytosti takovým způsobem, že bych je přímo viděl svým zrakem. Když se plně soustředím, tak registruji, že tady vedle mne někdo neviditelný je. Dokážu vnímat typ jeho energií, rozpoznat druh bytosti a zjistit původ, odkud pochází. Jestli přišel ubližovat, nebo jestli naopak prosí o pomoc pro sebe, pro určitou část Přírody na Zemi.

Postupně jsem se dopracoval k tomu, že dokážu detailně rozpoznat, jak fungují hlavní čakry člověka. Nejprve jsem to zkoumal kyvadlem, teď to poznám rovnou. Jen si vezmu okopírované schéma čaker. A jednu čakru po druhé zapíšu, na kolik procent vůči optimu funguje. A zda se točí správným směrem nebo vadným. Rozpoznám deformované, zablokované nebo zničené čakry, atd. Rozpoznám takto, jestli člověk je na světelném vzestupu, nebo naopak v pádu. Dokonce mohu rozlišit, pokud je v pádu, jestli už začal být aktivním spolupracovníkem temné strany a jestli on sám, nebo někdo jiný skrze něj, ubližuje druhým lidem. V jakém stavu je jeho nitro. Jestli je ovládnut vnitřně nebo pouze na povrchu. Rozpoznám bytosti, které na něm parazitují, které jej vysávají, manipulují. Jednoduše mi tyto informace přicházejí formou myšlenek do hlavy. Při takovém vyšetřování jsem vnitřně spojen s Přírodou a s karmickou institucí a od nich dostávám veškeré informace. Žádnou další pomůcku, kyvadlo, virguli apod. už v této době nepotřebuji. Vyšetřuji však pouze člověka, který o to požádá, a který je již dostatečně připraven na nastoupení světelné duchovní cesty.

Mé schopnosti jsou výsledkem trpělivé práce na své vnitřní čistotě. A nikoliv výsledkem nějakého okamžitého zasvěcení, průchodem klinickou smrtí, apod. Postupně jsem, a to opět vytrvalým každodenním opakováním, upevnil a zpřesnil duchovní komunikaci natolik, že už jí mohu plně důvěřovat. Takto mohu komunikovat telepatickým způsobem s jakoukoliv jinou formou života. Například s lidským duchem člověka po jeho smrti. Nebo s kamennou bytostí – menhirem. Nebo s polohmotnými běžně neviditelnými mimozemskými bytostmi. Také s astrálními bytostmi přítomnými v tomto světě, což jsou například víly, trpaslíci a další. Nebo i s nehmotnými bytostmi z vyšších úrovní a světů nad naším Vesmírem – anděly, Stvořiteli. S jakoukoliv formou vědomí a života.

Pokud jde o duchovní energie, sám proudící energie neovládám svým vědomím, ani vůlí, jako to dělají mágové. Stal jsem se kanálem, zprostředkovatelem, skrze kterého může být světelná energie dostatečně vysoké úrovně čistoty a léčivé síly převedena k jakékoliv jiné bytosti, případně na určité místo v Přírodě. Všude tam, kde je taková energie potřeba, aby opravila čakry, vyladila silně poškozené místo v Přírodě, očistila místo dávné bitvy, uvolnila uvězněné lidské duchy – zajatce Planety a odvedla je tam, kam patří, apod. Každý takový proces energetické léčby řídí Příroda a vyšší duchovní síly. A já vnímám jejich pokyny, co mám udělat, kde je potřeba zasahovat, a plně je respektuji.

 

Vaše líčení mimozemských civilizací na mě působí, jako když jsou všude kolem nás a číhají, jak nám ublížit.

Mimozemské civilizace? Něco z toho, co naznačujete, bylo skutečností ještě před několika lety v průběhu 20. století, i dříve v minulosti. Únosy, neoprávněné vyšetřování. Kolik takových konkrétních příběhů už bylo zveřejněno. Ale nutno říci, že tady na Zemi působily dva zásadně odlišné typy mimozemských bytostí. Ty jedny byly zřetelně temné. Země pro ně byla zdrojem energie a nerostného bohatství. A také člověk pro ně byl jen potenciálním zdrojem energie, krve a dalších látek. Nás pozemské lidi využívali podobně, jako dnešní pozemští lidé využívají dobytka a dalších užitkových zvířat.

Ti druzí mimozemšťané patřili původně ke straně Světla. Oni chtěli vybudovat v rámci Galaxie systém, který by byl z jejich pohledu po všech stránkách nejvýhodnější. A do tohoto centrálního systému soustředit co největší počet všech možných vesmírných civilizací. Aby takto sjednocené civilizace lépe vzdorovaly temným silám, ale také zkázám, katastrofám. Mimozemští vesmírní lidé však začali postupně používat nátlaku, manipulace, ovládání i vysloveně invazních a okupačních prostředků. Vlastně vybudovali jakýsi komunismus v galaktickém měřítku. Se všemi násilnickými prvky, které známe z naší Planety. Jenže takové metody nemají se skutečnými světelnými záměry nic společného. Proto tím vším postupně upadali. Ano, tito mimozemšťané si mysleli, že nás zaostalé pozemšťany musí za každou cenu dovést na cestu Světla v jejich pojetí. Ale nepochopili, že my jsme úplně jinými lidmi. Že jejich cesta je pro nás slepou uličkou, zkázou. Že my pozemšťané si musíme najít svoji vlastní cestu, naprosto odlišnou od té jejich. Nakonec byli nuceni Zemi opustit. Energie Přírody a Planety je doslova vytlačily pryč. Více o tom jsem uvedl ve svých článcích na webu.

 

Opravdu nacházíte nahrávací zařízení uvnitř lidí? Líčení, jak jste nalezl v hlavě dítěte anténu, mi připadá opravdu jako scifi. Jak jste ji z toho dítěte vyjmul?

Mimozemské bytosti mají jiné technické možnosti, naprosto odlišnou hmotnou i duchovní výbavu. Jejich technika v mnohém výrazně převyšuje tu naši. A mnohé z nových technologií, které se tady na Zemi začínají objevovat zhruba od poloviny 20. století, jsou právě výsledkem okopírování určitých procesů od mimozemšťanů. Ivo Wiesner tomu ve svých knihách říkal reverzní inženýrství. Tedy snaha maximálně využít důkladného prozkoumání například ztroskotaných mimozemských kosmických lodí a všeho, co uvnitř našli, k vývoji technologií na Zemi doposud neznámých. Právě od mimozemšťanů pocházely první implantáty, čipy, nalezené uvnitř pozemských bytostí. Implantáty, které detailně kontrolovaly každý jejich pohyb. A dokonce je skrytě manipulovaly, ovládaly a nepřímo nutily k určité činnosti. V dnešní době již o něčem podobném uvažují některé pozemské vlády. Že místo platební karty budete mít čip někde v zápěstí. Na první pohled to vypadá nesmírně pokrokově. Ale to vše může sloužit především jako dokonalá kontrola všech bytostí. Že určité centrum bude vědět o každém vašem kroku. Že budete hlídán ve dne v noci. O tom se už vůbec oficiálně nemluví. Nikdo netuší, co všechno takový čip v těle s tím člověkem dokáže udělat v případě, kdy se centrální moc ve státě dostane do úzkých. Například člověka dokonale paralyzovat. Nebo jej dokonce i zbavit života?

Takže ano, během svého vyšetřování jsem čas od času vnímal jakási polohmotná či nehmotná zařízení přítomná v tělech pozemských lidských bytostí. Zařízení, která je měla nejrůznějším způsobem ovládat, manipulovat, kontrolovat. Antény v oblasti krku, jakási zařízení uvnitř hlavy, atd. Ti lidé dost často mívali v dané oblasti nepříjemné pocity, nebo i vleklé zdravotní problémy. A jednoho dne se dané zařízení obnažilo, bylo identifikovatelné, a bylo možné jej za pomoci přicházejících energií zcela odstranit. Jednoduše rozpustit světelnou bioenergií. A to proto, že ti lidé začali na sobě duchovně pracovat.

Podstatné je, že podobná zařízení jsou v dnešní době u některých běžných lidí hluboce zapadlá v karmických vrstvách. Jako nacházíme v geologických vrstvách například zapadlé zkamenělé trilobity, tak se čas od času uvnitř člověka obnaží něco, co tam nemá co dělat. Aby se to mohlo z toho člověka vydolovat, potřebuje začít důkladně pracovat na své duchovní cestě, ale správným způsobem. Předtím ale potřebuje pochopit, že zde nežijeme jediný život. Že už jsme tady i v dalších světech byli dříve v jiných životech. A i tehdy jsme dělali chyby, stejně jako dnes.

 

Pokud jsme lidé druhého typu, kam pak spadají pralidé? A co dinosauři? Ti byli také jen nepovedený projekt?

Pralidé je pojem, který vytvořil běžný materialistický náhled do minulosti. Náhled, který vychází z nepravdivé a ničím nedokázané Darwinovy evoluční teorie. Zásadní předpoklad této teorie, že vývoj na Zemi běžel desítky milionů let bez přerušení, je totiž vyvrácen stopami nejrůznějších drtivých katastrof, které se zde čas od času opakovaly. Kdy celé pevniny se propadaly do oceánů a ze dna moří byly vyzdvihovány nové kontinenty. Dobře to bylo naznačeno ve filmu „2012“. To není pouhá sci-fi pohádka. To je přibližné ztvárnění situací, které se tady v minulosti skutečně odehrály.

Výsledkem podobných katastrof jsou lidské stavby nalezené pod hladinou světových oceánů. Dalším výsledkem je například jezero Titicaca na hranici Peru s Bolívií se slanou vodou. Jezero, které bylo dříve součástí moře. A dnes se nachází v nadmořské výšce 3812 metrů nad mořem.

Jak jednoduché je pro vědu zploštit celou dosavadní historii a prohlásit, že to, co se odehrávalo po poslední katastrofě, po poslední potopě světa, před zhruba pěti a půl tisíci lety, tady bylo už dlouho předtím. Proto například v encyklopediích najdete údaj, že doba kamenná trvala v období 3 miliony let př. n. l. až do 3500 let př. n. l. Skutečná historie však byla jiná. Věda odmítá připustit, že do této podoby může lidstvo dostat náhlé zastavení dalšího vývoje vysoce rozvinuté civilizace drtivou katastrofou. Jinak by věda nemohla vytrvale odmítat přímé i nepřímé důkazy o existenci mimořádně technicky vyspělé Atlantské civilizace, která byla z povrchu Planety vytlačena katastrofou před necelými dvanácti tisíci lety. Tedy v době, kdy tady podle vědy již dlouho byla doba kamenná.

Je logické, že po každé takové drtivé katastrofě všichni ti, kteří přežili, obvykle upadli během desítek let do určitého barbarství. Protože vše typické pro rozvinutou civilizaci bylo nenávratně pryč. Zůstal jen boj o holé přežití. Robinson Crusoe je příkladem člověka, kterého postihla podobná osobní katastrofa. Nebo v poslední době často v televizi opakovaný americký film Trosečník. Ukazující, co udělá s člověkem situace, kdy se ocitne sám bez jakékoliv techniky na opuštěném místě. Něco podobného zažily zbytky lidstva po katastrofách již mnohokrát v minulosti.

A dinosauři? Ti představují na rozdíl od běžných savců zcela jinou formu života. Zde na Planetě Zemi nikdy neměli být. Protože společné bezproblémové a vzájemně přínosné soužití dinosaurů s lidmi a pozemskými savci je prakticky vyloučeno. Dinosauři se sem na Zemi dostali chybou pověřených duchovních bytostí v době, kdy Země byla po jedné z katastrof téměř vylidněna. Výsledkem byly drtivé vzájemné boje ve smyslu kdo s koho. Nakonec vyhráli lidé a dinosauři byli ze Země vytlačeni.

 

Když jsem Vám poslala odkaz na časopis, psal jste o jeho energetické čistotě. To takto vše prověřujete? Není to už posedlost?

Posedlost? Proč hned tak ošklivé slovo, když udělám něco, co není všeobecně obvyklé? Je snad posedlostí, pokud se někdo vyhýbá shnilému ovoci a odmítá ho jíst? To je spíše obezřetnost. Ze stejného důvodu, jako se člověk vyhýbá zkaženým potravinám, se vyhýbám všemu, co může moji bytost a moji práci poškodit hmotně nebo energeticky. A to jsou nejen zkažené potraviny, ale také předměty, lidé, instituce, časopisy s výrazně zatemněnými energiemi. Stejným způsobem jsem si proto vyhodnotil, který z kandidátů na prezidenta je pro moji volbu nejvhodnější. Rozhodně nebudu poskytovat rozhovor někomu, jehož skryté tendence jsou ovládat, manipulovat, lhát, kamuflovat.

Mojí výhodou je to, že mám možnost zjistit si i to, z jakých osob, časopisů, redakcí vyzařují energie, které nejsou zárukou čistoty jejich úmyslů. A takovým se budu logicky vyhýbat. Dnes a denně se přece v novinářské branži objevují případy, kdy je rozhovor zneužit. Určité věty vytrhány z kontextu a doplněny provokativním komentářem, aby vše vyznělo úplně jinak, než to ten člověk původně myslel. Přesně to se teď stalo během prezidentské kampaně před druhou volbou panu Schwarzenbergovi po jeho výrocích o vyhnání Němců. Podobným situacím se svojí obezřetností předem vyhýbám.

 

Jak je to tedy s bioenergiemi v potravinách? Když jdete na nákup, tak měříte, jaká potravina je pravotočivá a levotočivá? Lze zveřejnit nějaký obsáhlejší seznam takových potravin? Co třeba zelenina v zimě, ta nebude mít asi moc vitamínů, jaké má vibrace? Nebo rajčata pěstované jen ve skleníkách?

Potravina, kterou člověk potřebuje ke konzumaci, by měla mít nejen odpovídající nezávadné hmotné složení a dostatečnou čistotu. Ale důležitý je také typ energetického obalu, který je s touto potravinou spojen. To znamená, obsahuje-li pouze světelné pravotočivé bioenergie, které jediné jsou pro člověka vhodné. Nebo je-li více nebo méně zatemněna také nevhodnými energiemi.

Energeticky nečistou, zatemněnou potravinu obvykle poznám okamžitě, když se jí dotknu, nebo se pouze přiblížím. Vnímám například nepříjemný tlak na břicho. U zbývajících potravin, už ne zcela temných, se pak snažím vybírat tu, která je pro mne nejvhodnější. Například fazole nebo čočku z několika nabízených druhů. To už dá více práce a nedělám to běžně. Ale pamatuji si, co mám příště koupit.

Seznamy vhodných potravin samozřejmě nelze v detailní podobě zveřejnit. Svá zjištění nemohu podpořit žádným hmotným důkazem. A mohl bych pak být napadán, osočován určitými výrobci. Další si už jistě domyslíte sama. U každé potraviny je navíc kromě výrobce důležitý i původ, způsob distribuce, způsob zpracování, atd.

A zelenina pěstovaná v zimě ve sklenících? Rozhodně nemá ideální chuť. Ale pořád má ty vhodné energie, které člověk potřebuje. I v této oblasti však musím být obezřetný. Mnohé užitkové plodiny byly geneticky modifikovány. Obvykle to lze dobře rozpoznat podle jejich energetického vyzařování, které je silně zatemněné. Proto se například zcela vyhnu určité dávce rajčat a raději si je koupím v jiném obchodě. A totéž platí například pro stolní oleje, semena slunečnic, atd.

 

Vím, že jste vegetarián, ale umíte změřit, jaké vibrace má jaké maso? Např. z hlediska zdravého nebo závadného masa?

Proč bych měřil vibrace z masa? To z mého pohledu nemá nejmenší smysl. Konzumace každého masa je pro člověka zatěžující po stránce hmotné i duchovní. A není pravdou, že člověk se bez masa ve výživě neobejde. Že mu například budou chybět bílkoviny, mastné kyseliny, vitamín D, apod. Přitom každý ví, že sloni, gorily, patřící k největším a nejsilnějším zvířatům, se živí výhradně rostlinnou potravou a plody. A nekonzumují k tomu žádné ryby, ani rybí olej. Žádná důležitá složka výživy jim přitom nechybí.

Když už chce někdo pokračovat v konzumaci masa a dále tak směřovat k duchovnímu pádu své bytosti, ať si sám zjistí, které maso je silně kontaminované vším možným. Stejně tak nebudu zjišťovat, které cigarety jsou méně škodlivé, a které více. Jediné, co mohu konzumentům masa doporučit, je následující jednoduchá zásada. Maso je tím více pro člověka nevhodné a zatěžující, z čím vyšší bytosti pochází. Takže úplně nejhorší je konzumace lidského masa, tedy lidojedství. To vede k urychlené degeneraci národa, který toto praktikuje. Hned potom konzumace masa dalších savců – vepřové, hovězí, skopové, zvěřina, králičí, atd. Méně zatěžující jsou masa ptáků – tedy drůbež, kuřata, krůty apod. A nejméně škodlivé je maso ryb. Ale i to je maso, přestože si někteří lidé myslí, že když jí pouze ryby, tak jsou již vlastně vegetariáni. To je omyl.

 

Jinak jsem dala na Vaše doporučení a koupila jsem kávu arabicu a musím říct, že po ní nejsem unavená. Obvykle se mi po kávě chce spát.

Pít kávu Arabicu je jen všeobecné doporučení. Důležitý je i výběr firmy, značky, která tu kávu vyrábí. Mnohé z těchto firem jsou temné a i Arabica od nich má výrazně zatemněné energie. Ale názvy takových firem opět nelze tímto způsobem zveřejnit. Zdá se vám to vše složité? Každý člověk, který začne soustavně pracovat na posílení světelných základů své bytosti, se postupně dopracuje k určitému zjemnění svého vnímání. Mně se to podařilo a některým dalším lidem na stabilním světelném vzestupu také. Tak proč by se to nemohlo za určitou dobu podařit třeba Vám nebo druhým lidem?

 

Jste odpůrcem reiki, šambaly a jiných učení-léčení. Jste tedy zastáncem toho, že člověk může dojít k podobným schopnostem – samoléčby, léčení energií, sám bez jakýchkoliv zasvěcení?

Duchovní cesta, kterou propagujeme na našich webových stránkách, představuje čistou duchovní cestu bez magie, tedy bez jakéhokoliv ovládání energií nebo jiných bytostí vlastním vědomím a vůlí. A také bez jakýchkoliv umělých pomůcek, umělých metod, technik, jakýchkoliv speciálních rituálů, magie, vizualizace apod. Z našeho pohledu proto není čisté a ani správné, pokud člověk získá schopnost zacházet s energiemi a možnost léčit druhého člověka jen tím, že přijme zasvěcení do určitého systému. A je jedno, jestli za toto zasvěcení zaplatí penězi nebo ne. Podporu světelné cesty tím nezíská.

Navíc tímto způsobem si člověk nezajistí přístup k čisté vesmírné energii, protože to ani není možné. Zajistí si pouze přístup k zatemněnému magickému systému. Takové energie pak člověku do jisté míry mohou pomoci, ale současně skrytě ovládnou jak toho, kdo je používá, tak také toho, kdo je nechá na sebe působit. Dávné zkušenosti potvrzují, že magie, umělé pomůcky a metody na duchovní cestě, to vše vždy po určité době dovedlo lidstvo k úpadku a další katastrofě. Už se konečně potřebujeme z toho poučit. A ne znovu vytahovat z dávné minulosti další umělé pomůcky a metody a opět je zkoušet. Když už je patrné, že to v minulosti tolikrát selhalo.

Léčitelství a schopnost pronikat do duchovní roviny života by měla být výsledkem nikoliv vynaložených peněz, ale vysoké vnitřní čistoty, a mimořádné etiky jednání během života: sdělovat pravdu, nekamuflovat, nezastírat, nelhat, nepodvádět, neovládat druhé, nemanipulovat s nimi, atd. Naopak respektovat všechny další bytosti i zcela jiné formy života. Proto se z člověka na světelné duchovní cestě stane postupně přirozeným způsobem vegetarián. Protože za tím masem čím dál více vnímá utrpení zvířete, utrpení jiné formy života, nepříznivé dopady na Přírodu a Planetu. A jednoho dne už maso právě z těchto důvodů není schopen pozřít.

 

Co byste vzkázal našim čtenářkám?

Pokud někoho tyto řádky alespoň částečně zaujaly, pak je třeba si uvědomit, že samotné informace ještě nikoho k zásadním změnám v jeho životě nedovedly. Důležité je vždy využít nových možností, nových příležitostí, a co nejdříve je vnést do praxe svého života. Začít den za dnem prosazovat do svého života zásadní změny. Tak jak to doporučujeme v oddílu našich stránek Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Jedině práce na vlastním světelném vzestupu postupně dovede člověka k zásadně odlišnému fungování života. Je důležité si však uvědomit, že když se při očistě špína z minulosti vyplaví na povrch, často to bolí. Může to zpočátku přitáhnout i určité problémy. Ale jedině tak se člověk dobere k lepší budoucnosti. Aby okolní události více ladily s tím, co si člověk přeje a co je zároveň pro jeho další vývoj ve Světle prospěšné. Bez každodenní správné práce na sobě však ani v tomto směru nebudou žádné koláče.


© Jiří Novák, duben 2013
    www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 162
  • 32
  • 28
  • 27
  • 31

Celkový počet hlasů: 280