Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29

K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29

A1. Mimořádná očistná síla letošního léta

Otevření nové rubriky zabývající se aktuální situací ve světě. Razantní karmická očista jednotlivců, institucí i Přírody během letošního léta. Neobvykle silná série bouřek na počátku léta. Blesky jsou do jisté míry symbolem a projevem rázné očisty, která doslova pročistí situaci a jasně oddělí to staré – zašpiněné, vadné a vychýlené, od nového. Aby se mohlo pokračovat v dalším vývoji, bylo nutné do hmoty protlačit určité impulzy, které hmotu nastaví tak, aby představovala ideální prostředí pro nadcházející události, které jsou v rámci vývoje chystány. Zvraty v počasí představují na jednu stranu obraz toho, co probíhá v duchovní oblasti. To znamená velké čištění, velké zvraty, které mají vše rychleji a hlavně zásadně posunout.


A2. Problém Národního parku Šumava – co říkají lidé?

Spor o kůrovce, zda kácet stromy napadené kůrovcem také v ochranných bezzásahových zónách Národního parku Šumava, je typickým sporem mezi člověkem a Přírodou. Typovým vzorem konfliktů, kterých řeší v poslední době dnešní lidstvo celou řadu. Právo zásahů do Přírody. Právo, zda z pohledu člověka napravovat samotnou Přírodu. Do jaké míry regulovat běžně probíhající přírodní procesy. Jde o spor dvou zásadních hledisek: Zda v prvé řadě uchránit část svého lidského vlastnictví jednotlivců, institucí, monopolů? Nebo naopak nad lidský majetek stavět snahy zachovat, uchránit Přírodu pro tento svět? Pro sebe v tomto zrození i po naše děti, i pro všechny naše další existence na této Planetě? Skutečnost je však taková, že hledisko ochrany majetku má v dnešním světě zelenou a je stavěno nade vše. Citované názory odpovědných politických pracovníků, ochránců Přírody i vědců.


A3. Problém Národního parku Šumava – co říká Příroda?

Proč jsou tak důležitá a pro lidstvo i Přírodu významná území divočiny? Jaké jsou zkušenosti našich sousedů v Německu s prvními zónami národních parků, kde se proti kůrovci zásadně nezasahuje? Duchovní komunikace s Přírodou: Člověk vydělený z harmonického řádu Přírody se domnívá, že svými zásahy pomáhá Přírodě, ve skutečnosti jí však může naopak škodit. Příroda na Planetě se nemůže vzpamatovat, očistit, plně obnovit, pokud jí nebudou ponechána alespoň dílčí území ve formě národních parků, ve kterých může postupně obnovovat své dávné ztracené imunitní síly. Význam náhlých událostí (disturbancí) pro vývoj přírodních systémů.  Dva národní parky na jedné Šumavě, strategie jejich vedení však nebyla v minulosti stejná. Jak probíhá přirozená obnova lesa. Následky zasahování proti kůrovci na Šumavě.


A4. Příležitost příjmu mimořádně čistých světelných energií

Vytrvalé úsilí na posilování světelných základů své bytosti může někdy přinést skutečně neobvyklé a pozoruhodné výsledky, jak naznačuje příběh jedné z bytostí na Nové duchovní cestě popsaný v tomto textu. Obrazy vyzařující mimořádně silnou a prakticky dokonale čistou duchovní energii vysoké frekvence. Karmická očista mimo pořadí. Intenzivní přívaly energie - přenos úkolů pro nový život. Spřádání klubíček vlny z čisté surové vlny. Významná podpora tří nesmírně čistých světelných sfér, kterou NDC získala během září 2011 - Sféry harmonického ticha, Sféry andělů, Sféry tvoření a spřádání světelných bytostí. Je už načase, aby boj čisté světelné cesty s magií byl doveden do konce, aby se jasně ukázaly hmotné výsledky tohoto boje. Protože bez tohoto kroku, bez úplného vytěsnění magie pryč z tohoto světa, se vývoj na planetě Zemi nemůže pohnout směrem k pozitivnějšímu, čistějšímu.


A5. Duchovní kresby přibližují dalším bytostem dotek harmonie

Tvrdá očista během letošního léta otevřela dveře k vyšší harmonii jak Přírody, tak také lidských bytostí na vzestupné světelné duchovní cestě. Napojením na další čisté sféry získává NDC nové nástroje na očistu bytostí. Tyto nesmírně čisté energie umožňují obnažovat a otevírat i hluboko uložené temné bloky, doslova třinácté komnaty, které mnohé z bytostí nesou v sobě. A na jejichž odemčení doposud nebyl klíč, stejně jako chyběly nástroje k jejich očištění. V těchto dnech přichází nové světlo do všech bytostí, které den za dnem posilují základy své bytosti, aby nastoupily cestu světelného vzestupu. Dotek čistých energií pomáhá na počátku duchovní cesty i během ní. Nejprve však musí člověk pomoci sám sobě, aby teprve poté mohl pomáhat druhým. Proto nikdy nezapomínejte na sebe a svoji očistu. Duchovní komunikace se Sférou Andělů, se Sférou tvoření a spřádání světelných bytostí i s Labutí sférou.


A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?

Klíšťata, mravenci, roztoči, hnědí slimáci, vši, nejrůznější další choroby užitkových plodin, háďata v půdě, padlí ovocných stromů, kadeřavost u broskví a rybízů, různé formy plísní, chorobám podléhající celé rostlinné a živočišné druhy – příklad jilmu, kaštanu (jírovce) a v tomto období i smrkových lesů. Proč je svět těmito parazity doslova zachvácen? Kde hledat příčiny tohoto stavu? Jsou chemické postřiky správnou cestou, jak proti parazitům bojovat? Lidstvo samo se mnohdy chová jako parazit, který v zájmu svého pohodlného přežití zneužívá, ovládá, masakruje jiné formy života. Lidský příklad v duchovním pozadí světa je neblahý – z většiny bývalých pracovníků Světla se stali agenti temných sil. Ne náhodou se snaží tyto dříve vůdčí postavy vést lidstvo v duchovním vývoji mimo hmotu. Protože odchodem ze hmoty člověk ztrácí naději na změnu a možnost vzepřít se skrytému ovládání.


A7. 11.11.2011 – jaký zlom přináší toto datum?

Očistný proud letošního léta a podzimu byl mimořádně, až extrémně silný. Skutečná žádoucí transformace však probíhala pouze s lidmi, kteří se dokázali dostat na cestu stabilního světelného vzestupu. Člověk, který je naopak v pádu směrem k temné straně světa, má zásadně zkreslené vnímání pravdy. Chybí mu schopnost rozpoznání toho, co skutečně odráží fungování dnešního duchovního pozadí světa a co je naopak pouze informacemi temných systémů nebo silně vychýlených původně světelných institucí. V tomto období startuje nová etapa vývoje pro civilizaci na Zemi. Součástí nového vývoje bude i přebudování každého pozemského člověka 2. typu, který se dokázal dostat na cestu stabilního světelného vzestupu ve hmotě, do nové podoby. Nikoliv útěk ze hmoty, ale například postupné výrazné posílení regeneračních schopností lidského těla, stabilizování zdraví a další zásadní výhody světelné evoluce – jasnost a pravdivost informací, fungující spravedlivá Karma, atd.


A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie

Drtivá očista posledních týdnů umožnila pohlédnout na počátek vzniku magie. Jak si kdo představuje cestu, kterou lze změnit svět? Kdy je duchovní komunikace věrohodná? Co je a co není posilováním světelného základu své bytosti? Co je a co není skutečný světelný duchovní vzestup? I nepatrné množství temné energie má ohromnou vývojovou sílu, obrovskou touhu přežít. Temná energie inspirovala každého k umělému zvyšování své tvořivé síly. Strana Světla začala mít problémy – následovaly sestupy do nižších světů. Vytvoření kolektivního návyku používat magii v duchovní práci. Vznik samostatného vědomí magie, z něhož se později začaly oddělovat individuální bytosti. Hlavním etickým problémem magie je umělé nakupení tvořivé síly. Co jiného použít proti Temnu, když magie není pro Světlo vhodná?


A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi

Magie se během historie stala postupně zvykem všech. Také vysávání energie z druhého člověka představuje využití magie. Zastavit vysávací činnost v rodinách je však nesmírně obtížné. Parazitující magický systém může dosáhnout až vysloveně zrůdné podoby. Příklady z karmického čištění v poslední době. Iluze roztříštěnosti temných sil a systémů se ukázala jako ne zcela pravdivou. Vést Světlo a získávat a prostředky z temné činnosti je nepřijatelné. Dokud se nesrovná situace v duchovním pozadí světa, do té doby nemůžeme očekávat zlepšení ani ve hmotě. Další důvod pro to, aby veškerá magie, která je zdrojem všech těchto problémů, zmizela z tohoto světa. A aby nový spravedlivý karmický systém v dalším období konečně znemožnil neetickou magickou činnost všem těm, kteří magii i nadále propagují a používají jako metodu světelné práce.


A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá

Sestup Karmy do hmoty začal být na podzim 2011 na pořadu dne. Nalezení místa, odkud lze kontrolovat a řídit hmotu a jeho úloha při sestupu nových principů Karmy do hmoty. Postupná očista tohoto místa od temných nároků vlády nad světem. Možnosti zásahů duchovních institucí mimo hmotu do vývoje jsou již značně omezené. Přímo měnit chod událostí ve hmotě dokáže pouze duchovní instituce, která získala pevné uzemnění ve hmotě – v Planetě, Přírodě nebo v bytostech na světelném vzestupu žijících ve hmotě. Proto i Nová Karma potřebovala nejprve získat pevné uzemnění ve hmotě. Nastartování masivní karmické očisty všech osob na NDC. Očista dalších bytostí a částí Přírody. Karma poprvé přebírá klíčové místo světa pod kontrolu. Další kolo přípravy na sestup Karmy do hmoty. Definitivní počátek převzetí vlády nad hmotou Novou Karmou. Jak bude proces sestupu Karmy do hmoty pokračovat dál?


A11. Jaké výsledky přináší letošní zimní slunovrat?

Jaký význam pro nadcházející události měl pohřeb Václava Havla, bývalého prezidenta naší země? Co se dělo v duchovním pozadí smutečního obřadu v Katedrále Svatého Víta? V jakém stavu je proces budování nového karmického systému pro tento náš svět? Stále ještě existují země, kde lež se stává státní pravdou. I u nás však musíme pokročit dále. Potřebujeme se konečně podívat do očí pravdě v tom, jak to skutečně funguje v duchovním pozadí našeho světa. A také u nás vymýtit situace, kdy nepravdy se stávají veřejně proklamovanou pravdou. Jaký význam měla přítomnost mnoha delegací z jiných států při smutečním obřadu?


A12. Duchovní rozhovor s bytostí Václava Havla

V čem spočívá důležitost bytosti Václava Havla pro další vývoj? Co dalšího se dělo v pozadí smutečního obřadu? Jaký význam má možnost „opožděné“ karmické očisty bytosti v podobě astrálního ducha? „Opožděná“ karmická očista Václava Havla. Duchovní rozhovor s Václavem Havlem. „Je třeba naplno využít příležitosti, která k člověku přichází.“ Bytost Václava Havla je připravena opustit tento svět.


A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků

Co je v pozadí za působením balančních náramků? Naše zkušenosti s energiemi těchto náramků. Obliba těchto náramků nabývá ohromných rozměrů. Jaký je skutečný vliv těchto náramků?  Kdo nosí balanční náramky, nevědomě ubližuje nejen sobě, ale často i druhým. A v důsledku toho se dostane do světelného pádu. Člověk se postupně stává závislý na energiích náramku. Dlouhodobé nošení náramku je spojeno s úpisem. Náramky představují jednoduchý způsob, jak dostat temné energie k dalším lidem. Opětné vytahování strašidla atlantské magie na světlo dnešního světa. Jak pohodlné je nosit náramek místo každodenního úsilí a svůj vývoj. Osidla temných úpisů čekají na každého, kdo podceňuje svůj duchovní vývoj. Dávné příběhy jsou přece pro nás důrazným varováním. Ve Světle člověk nemůže stoupat na úkor druhých. Naopak na temné straně je dovoleno vše.


A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky

Infikování zdrojů vody na Planetě diamantovou vodou. Energetické vyzařování propagovaných vod na internetu: diamantová voda, pí-voda, zmagnetizovaná voda, levitovaná voda, voda Světla. Některá pozoruhodná sdělení propagátorů či vynálezců těchto vod. Uměle technologicky a většinou i magicky ovlivněná voda je pravým opakem toho, co člověk skutečně potřebuje. Výsledkem těchto umělých zásahů je pak kapalina, která má k Přírodě velmi daleko. A tím pádem má daleko i k optimu pro člověka, který se chce udržet na vzestupné světelné cestě. Člověk potřebuje sledovat především to, jaké složení bioenergií má daná potravina, pitná voda. A stejně tak i jakákoliv jiná pomůcka, kterou ve svém životě používá. To je pro jeho život zásadní a rozhodující. Vymýšlení všech možných detailů, co vše ta která forma úpravy navíc dovede, jen odvádí člověka od toho základního, co by ve svém životě měl sledovat.


A15. Aktuální situace a přínos Velikonoc 2012

Příroda letos získala Velikonoce pod svoji kontrolu jako svátky jara. Jak se naopak snažila církev využít Velikonoce? Vzhledem k minulosti církve je modlitba za vrácení morálních hodnot pokrytectvím. Zveřejnění nové pravdy o událostech Ježíšova života a nalezení počátků temné moci Černého bratrstva doslova zahýbalo vývojem. Velikonoce odstartovaly další hloubkovou očistu všech bytostí na světelném vzestupu. Poučení z minulosti, během které temná nákaza postupně zachvátila celý svět, je naprosto jednoznačné. Také neobvyklé letní počasí má svůj skrytý důvod. Nepříznivá ovládající energetická síť drobných církevních staveb přestala fungovat. Vstup na NDC pro jedince jednoznačně zaměřené bude nadále snazší. Možnost nového probuzení má každá bytost, která nelpí na nepravdách. Bez soustavného posilování světelných základů své bytosti to však nepůjde.


A16. Další kolo rekonstrukce karmického systému

Nejenom lidské bytosti mají svoji minulost, která je někdy těžce zatěžuje. Což se projevuje nejrůznějšími problémy, nemocemi či destruktivními události. Svoji minulost, mnohdy vysoce nepříznivou, má také planeta Země, Slunce, Vesmír, různé úrovně či dílčí úseky Přírody, i jednotlivá místa na Planetě. A také karmická instituce. Chráněný objekt s dávnou tradicí není možné zbourat a vytvořit nový. V tomto případě je nezbytná postupná rekonstrukce. Jaké byly zásadní důvody dalšího kola rekonstrukce nové Centrální Karmy? Nedůvěra ve spravedlnost a čistotu vesmírného řádu blokuje vývoj. Příklad vrcholně nespravedlivého majestátu Hospodina. Bez plně funkční čisté nezávislé Karmy nelze vývoj vrátit ke Světlu. Bytosti ve hmotě na cestě světelného vzestupu určují odraz karmy ve hmotě. Hmota se v minulosti naučila fungovat podle temných impulsů a to je potřeba změnit.


A17. Spontánní akce proti dalším pilířům Černého bratrstva

Další pilíře temné moci Černého bratrstva. Spojení světelných bytostí s dostatečnou úrovní vnitřní čistoty ke společné akci proti Černému bratrstvu. Světelné energie vysoké frekvence likvidují zárodečné buňky Černého bratrstva. Globální společná akce všech, kteří byli ochotni pomoci. Černé bratrstvo je potřeba zničit se všemi jeho vlákny, kořeny, systémy. Seskupení všech bytostí na NDC již dosáhlo velmi vysokého vyladění. Lidé na NDC jsou plně otevřeni působení Karmy pro hmotný svět. Další skryté základy temné síly Černého bratrstva byly zničeny. Lidé na NDC pomáhají ke stabilizaci Karmy pro hmotný svět. Čím více lidí dokáže snést dotek Karmy pro hmotný svět, tím pevnější se stávají základy světelného fungování Karmy – to znamená spravedlivého měření všem, bez ohledu na jejich postavení, dřívější duchovní hodnosti, schopnosti, pravomoce.


A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody

Oficiální veřejné používání magického kříže anch v případě Krkonoš a dalších biosférických rezervací naznačuje, jak hluboce je používání magie a nejrůznějších magických symbolů hluboce vryto do dnešních lidí i celého světa. Ztroskotání Atlantidy vlivem zneužití magie. Magie v Egyptě se stala učením vyvolených. Jaká byla síla anchu v dávné minulosti? Anch dával jeho nositeli právo rozhodovat o životě a smrti. Dnešní mágové mají naštěstí přístup jen ke zlomku dávné magické síly. Symbol kříže anch je dnes součástí pozměněného znaku Krkonošského národního parku. Magií dnes Přírodě nelze pomoci, právě naopak. Žádné nošení magického symbolu není nevinné, ani neškodné. Význam dvou ramen kříže a nasazené smyčky. Temným systémům se takto podařilo najít náhradní zdroj magické síly kříže. Symbol takto rozšířený v Přírodě ovládá i běžné návštěvníky a pracovníky rezervací.


A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná

Mnoho duchovních mistrů se dostalo do vleku svého vlastního ega. Duchovní vzestup není totéž, co získávání neobvyklých schopností všeho druhu. Určující pro směr dalšího vývoje lidstva jsou bioenergie. Živlový pohled magie nedokáže správně nastavit směr dalšího vývoje. Co chybí živlovému magickému pohledu na svět? Výjimečné schopnosti nemusejí být projevem duchovní vyspělosti a čistoty. Také temná strana má svoji čistotu vyladění, svůj duchovní vzestup a může frekvenčně stoupat. Temnota, která dosáhla vyšší temné čistoty a jednoznačnosti, je dokonaleji skrytá, zakamuflovaná, záludnější. To, co bytost hlásá navenek, nemusí být pro směr její cesty určující. Současný stav bytosti ovlivňují také doposud nezpracované karmické vrstvy. Jedinou účinnou ochranou proti zatemnění je stabilní světelný vzestup. Přílišná obětavost a přehnaná pokora vůči autoritám jsou znakem silné vychýlenosti.


A20. Pokus temné strany světa narušit světelný vývoj

Spouštějí se další mechanismy karmické očisty. Šance dalšího urychlení karmické očisty. Optimální možnosti očisty a nápravy u každé bytosti. Zveřejnění nedostatečně prověřené duchovní komunikace a jeho bezprostřední následky. Proč se dokonale zakamuflovaná temná bytost se vloudila do komunikace? Kdy nefungují běžné ochrany světelné duchovní komunikace? Na počátku chyby bývá opomenutí vnitřních náznaků a pochybností a často i spěch. Celá situace bude napravena hromadnou energetickou očistou. Důležitost včasné reakce na náznaky a vnitřní impulsy. Navázání spojení se Sférou pomoci při karmické očistě. Kdy se podaří, aby poloautomatická karmická očista probíhající u většiny dostatečně stabilizovaných osob na NDC byla nahrazena plně automatickou karmickou očistou prováděnou Spojenými Silami Světla?


A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty

Meditace ve smyslu Staré cesty nevede k důkladné karmické očistě, ani k pochopení toho, jak tento svět funguje. Tradiční meditace nedokáže odlišit světelný zdroj informací od temného. Klíčem k duchovnímu postupu je dosažení světelného vzestupu a nastartování karmické očisty. Dlouhotrvající tradiční meditací se člověk příliš odpoutává od reality, a to jeho duchovní vývoj rozhodně nepodporuje. Tradiční meditace probíhají přes astrálního ducha, zatímco tím, kdo řídí duchovní vývoj dnešního člověka, je ve skutečnosti Vnitřní duchovní Já. Nebezpečí vzniku nežádoucích energetických vazeb. Zklidnění a oboustranná duchovní komunikace ano, ale ne meditace ve smyslu Staré cesty. Tři příklady z buddhistických hromadných meditací. Jakékoliv nepříznivé tělesné stavy jsou silným varovným náznakem. Pokud člověk na urgentní náznak nereaguje, následuje zrychlení jeho pádu. Další odkazy k tématu.


A22. Dosavadní situace na planetě Zemi v říjnu 2012

Řada bytostí prochází v roce 2012 těžkými zkouškami a je nucena pracovat na samotných základech své existence. Každou problematickou záležitost je potřeba zpracovat na duchovní i hmotné rovině. Nesnažte se omezovat vývoj vlastními představami o dokonalosti. Nechte se vést, následujte impulzy a využívejte příležitosti. Nová duchovní cesta dává šanci dotáhnout vývoj ve hmotě do zdárného konce. Problematické návyky a situace jsou doslova vyryté do hmoty. U většiny bytostí ve hmotě stále ještě existuje nebezpečí aktivace a nárůstu zbytků ega. Proto je plná čistá tvořivá síla světelných energií stále ještě blokována. Důležité je nepropadat panice, vydržet stále pokračující karmickou očistu a nechat se vést vyššími světelnými impulsy. Prvořadým záměrem každého v dnešní době by mělo být dostat se na vzestupnou světelnou cestu a dotáhnout svoji karmickou očistu co nejdále.


A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část I

Jak vnímáme závěr roku 2012? Hurikán Sandy v New Yorku. Výstražný signál Planety a Přírody velmocenské politice lidstva. Metanolová aféra v České republice. Sněhová kalamita v Rusku. Krach dálničního tunelu v Japonsku. Dochází ke karmickému čištění nejvíce zatížených oblastí. Jak vnímají zimní Slunovrat v roce 2012 samotní Mayové? Lidstvo si v klidu dál podkopává větev života pod sebou. Rekordní množství skleníkových plynů vypuštěných lidstvem v roce 2011. Chemtrails a Haarp. Orgonity, Zapper a zázračná MMS. Nebezpečná solária. Geneticky modifikované plodiny. Jsou pravdivé informace o domnělé škodlivosti sóji? Konec plýtvání chlebem, aneb další rána pod pás. Běžným lidem zbývá jediná cesta, která dává šanci přežít. Hlavní linii vývoje již neurčuje většina, ani vládnoucí elita. Stále ještě probíhá masivní každodenní karmická očista bytostí na NDC.


A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část II

Nejtemnější jádro ve hmotě ještě odolává masivnímu sestupu Nové Karmy do hmoty. Klíčem ke zlomu je masivní karmická očista jednotlivců na světelném vzestupu. Aktuální útoky parazitujících bytostí je potřeba zastavit v prvé řadě. Každá neútočící bytost dostane příležitost návratu ke Světlu. Je třeba se vyhýbat dobrovolnému přijímání temných energií. Lidé na vzestupné světelné cestě jsou v bezpečí tam, kam je postavil vývoj, pokud neudělají zásadní chybu. Drtivá celoplanetární katastrofa není na pořadu dne. Nejezděte zbytečně na místa, kde nemáte v této době co dělat. Období zimního Slunovratu dává příležitost k zásadnímu zlomu ve vývoji. Dojde už ke změně karmických poměrů ve hmotné rovině? Bude už fungovat možnost zásahů světelných energií přímo do struktury hmoty? Ve zcela novém typu vývoje nevidí nikdo do budoucnosti.


A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část III

Vše, co teď na Zemi probíhá, se děje nově. Nová duchovní cesta se stala vyspělým stabilizovaným systémem. Dnešní vývoj směřuje k zásadním hmotným změnám ve vývoji. Lidstvo jako celek dostalo novou šanci, ale jednotlivci si tuto šanci potřebují zasloužit. Rok 2012 je možností i pro ty, kteří se ke změnám doposud nerozhoupali. Žádoucí dnes není další katastrofa, ale zásadní změny ve fungování hmoty. Bytosti ve hmotě se potřebují probudit do skutečné reality. Předchozí plány zrození i dřívější zásahy institucí, to vše se začne rozpadat. Pozitivní změny prosazované do života začnou eliminovat vliv minulých prohřešků. Nový vývoj netvoří žádné budoucí detailní vize. Každá detailní vize budoucnosti vlastně nový vývoj omezuje. Drtivé katastrofě v tomto období nic nenasvědčuje. Rozhodující stále zůstává práce na sobě, na světelných základech své bytosti.


A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část IV, film Atlas mraků

Na konec roku 2012 se dlouho čekalo jako na zlom ve vývoji Planety. V tomto období již není důvod vývoj na Zemi zničit. Zásadní pro další vývoj je pokračování karmické očisty. Aktuální je i další karmické rozvazování vazeb s ještěřími civilizacemi. Karmická očista je zásadně ulehčena dobrovolným přístupem bytosti. Svět se nemůže pohnout dál, dokud dostatek lidí nepochopí, v čem chybují. I v duchovní oblasti platí zákon zachování energie. Bez vytrvalé duchovní práce na sobě se nemůže dostavit trvalé řešení. Skutečný dlouhodobý pokrok závisí na duchovním stavu lidstva. Film ATLAS MRAKŮ. Děj ukazuje přecházení bytostí z jednoho života do druhého. Náš další osud určují často krátké okamžiky, ve kterých se rozhodujeme. Hlavní motto filmu – vše je propojeno. Podobným varováním před zneužitím moci byl román „1984“ George Orwella. Poselství filmu Atlas mraků.


A27. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část V

Každý jednotlivý krok má svůj význam ve skládance našich životů. Na cestě světelného vzestupu postupně naplňujete hmotu světelnými principy. Očištění každé nepříznivé vrstvy nás posouvá blíže k čisté podstatě. Energie teď obnažují přesně to, co je potřeba dořešit. Na úplném začátku opakovaného ovládání byla obvykle zásadní chyba z vaší strany. Jakákoliv nepoctivost, nejistota, nedůslednost vytváří slabá místa naší cesty. Změny ve vývoji musí vycházet z aktuálních čistých světelných impulsů. Zvláště v dnešní době se stává zásadním pochopení bytosti, proč je tady a teď. Probouzející se bytosti se potřebují dopracovat ke spuštění karmické očisty. Ve svém rozhodování nezapomínejte na světelnou budoucnost Planety a lidstva. Nepromarněte šanci, kterou vám toto období přináší. Šanci posunout vývoj lidstva o kus dál. Zahájíte-li konečně práci na vlastní očistě, znamená to, že jste došli k Poznání.


A28. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část VI

Tvoření je aktivní a vědomé měnění skutečnosti. Nové tvoření bude ještě těsněji propojeno s Planetou a Přírodou. Jedině ve spolupráci s Planetou a Přírodou je záruka trvale udržitelného rozvoje. Samotné impulsy z duchovních sfér hmotu nezmění. Na vás dole ve hmotě leží tíže každodenního boje. Ve všech oblastech vývoje je potřeba najít aktuální vzory, ke kterým má Nový vývoj směřovat. Temné síly definitivně ztrácejí kontrolu nad vývojem lidstva na Zemi. Stále ještě je aktuální hrozba tzv. Nového světového řádu? Karma zpracovaná do určité úrovně je předpokladem obnovy vlastního zdraví. Bez vlastní péče o své zdraví člověk nedostane nové nástroje. Vyčištění vlastních životů je jedinou cestou, jak pomoci Planetě a Přírodě. Nelitujte přežitých, nefunkčních věcí ani vztahů. Nestačí jen poukazovat na to, co je špatné, je potřeba se pustit do obnovy. Pokud chci pomoci vývoji na Zemi, musím začít u sebe.


A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII

Jak vypadal samotný konec roku 2012? Trvalo celé věky, než lidstvo našlo možnost vzestupné světelné cesty. Poslední dny roku 2012 byly ve znamení další silné očisty. Nový vývoj vyžaduje postupné a současně trvalé změny. Není vhodné marnit čas čekáním na změnu, která sama přijde. Rok 2013 je novou nadějí pro lidstvo. Skutečná změna musí vycházet z každého z nás. Energie vedly každého člověka, aby na konci roku vypadl ze zajetých kolejí. V novém vývoji je potřeba, aby vše bylo jasné, ostré, jednoznačně dané. Hrozby katastrof visely celé předcházející období nad námi. Historie lidstva se vstupem do roku 2013 rozdělila na dvě části. Konečně se otevřel pohled na další úsek historie lidstva. Každý bude mít řadu příležitostí pro upevňování nových postojů. Je důležité pokračovat v práci na zvyšování své vnitřní čistoty.