Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z42. Ještěří a mimozemské karmické nánosy v oblasti Uluru

Z42. Ještěří a mimozemské karmické nánosy v oblasti Uluru

Petra Nováková, Jiří Novák Vloženo 26.12.2016
Petra Nováková Jiří Novák
K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.

Tento text navazuje na článek  Z41. Národní park Uluru-Kata Tjuta v Austrálii


Petra Nováková

 

Karmické informace týkající se Uluru

Duchovní komunikace z 8.12.2016:

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím dejte mi konkrétnější informace ohledně masivu Uluru a oblasti Kata-Tjuta. Co tato místa znamenají, znamenaly, děkuji.

Příroda: „Uluru a Kata-Tjuta jsou součástí historie planety Země. A vy jste na ně dostali přímé energetické kontakty skrze člověka, který je navštívil, a který je součástí NDC. Jeho prostřednictvím jste tak získali kontakty na dávnou minulost, která se zde odehrávala. Již dávno víte, že nic není náhodné a adresy na minulost konkrétních míst dostanou lidé, kteří jsou s nimi nějakým způsobem z minulosti spojení.

Toto místo souvisí s ještěří civilizací, která zde na Zemi pobývala v určitém úseku historie.

Na Zemi existuje stále mnoho míst a bytostí, z jejichž energií, karmických vrstev lze část historie vyčíst. Tato místa k nim patří. Byla již očištěna od temných nepříznivých vlivů, proto lze zjistit více o jejich historii.

Jak sám útvar svým hmotným vzezřením napovídá (z pohledu shora připomíná ještěří stopu), šlo o jakousi přestupní stanici, kudy byli ještěři přiváděni na Zemi. Protože šlo o zcela odlišný typ civilizace, tyto ještěří bytosti musely být nějakým způsobem na Zemi dosazovány. A přitom bylo nutné zajistit jejich transformaci na podmínky nového prostředí zde na Zemi. K tomu docházelo v oblasti Uluru. Proto zde zůstaly zachovány jejich energie a ještěři žijící na planetě Zemi se na toto místo stále vraceli. Zároveň tudy sestupovali shora přímo na planetu Zemi. Tato funkce již samozřejmě přestala sloužit. Po odsunu ještěří civilizace a nezdaru této mise byla činnost této stanice ukončena. Stanice byla zapečetěna a přestupní tunel se uzavřel. I když původní čakra Země zůstala silně deformována, přesto zde domorodí obyvatelé dodnes vnímali velmi silné a přitom zvláštní, neobvyklé energie. A využívali toho k různým magickým rituálům.

Z vyššího duchovního nadhledu bylo možné zde rozpoznat i v dnešní době přetrvávající zbytkové energie naznačující dlouhodobou přítomnost ještěrů na tomto místě kdysi v dávné minulosti.“
 


 


Jiří Novák

 

Pohled na Uluru shora

Při čtení této první části duchovní komunikace Petry mne napadlo, jak vlastně útvar Uluru vypadá shora. Jestli ho lze skutečně přirovnat k ještěří stopě.
Podívejme se na následující satelitní snímek Uluru převzatý z webové stránky

https://www.cnews.cz/mapycz-dal-vali-od-microsoftu-si-vypujcily-detailni-letecke-snimky-celeho-sveta


A porovnejme jej s následujícím vyobrazením dochované stopy dinosaura a možná budeme vnímat podobný trojúhelníkový vzhled.

zdroj: https://www.osel.cz/4427-stoparem-davnoveku.html

nebo

zdroj: https://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2013090007


Jak probíhal přesun ještěrů na Zemi?

Pokusil jsem se také upřesnit, jak ten přechod ještěrů na Zemi vlastně mohl probíhat. Od dnešní Přírody jsem dostal následující informace.

Duchovní komunikace z 15.12.2016:

Příroda: „Jak už dnes víte, ještěří bytosti se nacházely původně ve světech náležejících jiné větvi Stvoření. Přesunout výsadek bytostí z jedné větve Stvoření do jiné není jednoduchá záležitost, a to z více důvodů.

Jedním z nich je, že v odlišných větvích se bytosti i s prostředím nacházejí, žijí, v jiných hutnostech hmoty. Což platilo i pro různé planety ve vašem Vesmíru. Mají-li se přemístit z jednoho světa do jiného zcela odlišného, musí být nějakým způsobem transformována jejich hutnost.

Navíc, z jedné větve Stvoření do jiné nelze létat například kosmickou lodí jako v našem Vesmíru mezi planetami. Přesun tedy musel být prováděn za použití duchovních způsobů přenosu, kdy bytost nebyla ve hmotné podobě, ale byla transformována například do astrální podoby nebo jiné duchovní energetické formy. Možná přitom bylo využito i mezidimenzních tunelů mezi zcela odlišnými světy. Jak ale dostat na místě bytost do hmotné podoby a navíc aby měla hutnost odpovídající prostředí na Zemi?

Běžný člověk se dostává do hmotné roviny Země tím, že projde obvyklým procesem zrození. Takto to funguje a fungovalo pro lidské bytosti. Pro člověka ve hmotné rovině planety Země je způsob zrození určitým způsobem závazný a je dán standardním energetickým vzorem zrození, který je běžnou součástí morfických polí Planety a Přírody. Ten vzor museli pro dávného člověka prvního typu vytvořit Stvořitelé a jimi pověřené bytosti (Ilúvatar), když první anděly sestupující do hmoty opatřili za pomoci stvořitelské magie hmotným těly.

Podobný systém musel logicky fungovat i pro sestupující ještěří bytosti. V tomto případě tuto proceduru zrození museli postupně vytvořit Stvořitelé Ještěři z jiné větve Stvoření ve spolupráci s našimi Stvořiteli Ještěry ze Sfér Stvořitelů nad tímto Vesmírem.“
 

Poznámka: Více o Stvořitelích Ještěrech bylo v textech 68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem, 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I, 68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II.


Bytosti z odlišných větví Stvoření už mohou přijít na Zemi pouze běžným zrozením

K tomu, jak vypadá současnost, pokud jde o sestupy ještěrů na Zemi, přidám vyjádření Centrální Karmy Nového vývoje a Přírody:

Centrální Karma Nového vývoje:Dnes už tímto způsobem nemůže na Zemi sestoupit žádná jiná zcela odlišná forma života, navíc z jiné větve Stvoření. Hranice dimenzí byly na počátcích tohoto tisíciletí postupně stabilizovány. Navíc Planeta už má určité ochrany a jakékoliv pokusy o zřizování podobné přestupní linky by byly včas odhaleny a v samotném zárodku likvidovány.

Přesto dnes jsou ještěří bytosti nuceny vracet se na Zemi z karmických důvodů. Aby zde rozvázaly nepříznivé karmické nánosy, které na Zemi v minulosti navrstvily. Aby napravily nepříznivé vztahy, které tady na Zemi vznikly mezi lidmi a ještěry. Ještěří bytosti však dnes nemohou sestoupit na Zemi ve své původní podobě. Sestupují do hmoty výhradně běžným procesem zrození, kterým prochází každý dnešní člověk zrozený na Zemi. A během tohoto procesu se transformují do hmotné podoby člověka.

Stává se pak často, že ještěři (či bytosti s ještěří minulostí) zrození zde jako lidé mají značné problémy dokázat se srovnat s novou podobou i výrazně odlišným způsobem života. Zvláště ti, kteří na Zemi ještě v lidské podobě nebyli nebo tady prožili jen minimum lidských existencí. A navíc jsou zatíženi závažnou karmou. Řada z nich trpí neobvyklými zdravotními problémy, podivnými životními anomáliemi a život ve hmotě jen s obtížemi zvládají. Výsledkem pak mohou být až zoufalé akce, snahy o násilné ukončení vlastního života, atd.
 

O nepříznivých vazbách mezi lidmi a ještěry je například Příběh 3 z článku 38D. Obětní rituály a jejich následky. O soužití lidí s ještěry je více v textu 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I. A především v samostatné kapitole nové Knihy 2, nazvané Soužití lidstva a dinosaurů na Zemi, viz webová stránka  Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi. Jeden z příběhů karmické očisty vazeb mezi lidmi a ještěry nazvaný Pomoc vzdálené civilizaci je uveden v článku 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození. Další informace o karmických vazbách mezi lidmi a ještěry jsou například v textech A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I, A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků, atd.


Role těchto skalních útvarů v sestupu ještěřích bytostí

Příroda: „Otázkou je, jestli tyto dva skalní útvary v Austrálii hrály v procesu sestupu ještěřích bytostí do místní hmoty nějakou roli. Odpověď zní ano. Není však jednoduché dobrat se k původním informacím o této minulosti. Je potřeba se obrátit na jiný zdroj. Pokusím se zprostředkovat napojení.“

Vnímám jakési vize z dávné minulosti, obrazy doprovázené informacemi:

To místo mělo odedávna velmi silné energie. Ještěři ho proto využili k ukotvení druhého konce přenosového tunelu z jejich světa sem na Zemi. Bezprostředně vedle kamenného útvaru Uluru se nacházela jakási šlechtitelská stanice oddělená od vnějšího prostředí (zřejmě obdoba toho, čím byl při vysazování člověka 2. typu do hmoty ostrov Taprobane, dnešní Ceylon). Zde se ještěří bytosti postupně přizpůsobovaly změněným podmínkám, nabalovaly hmotná těla, aby poté byly vypuštěny do hmotného prostředí planety Země. A přemísťovány ve skupinách na jednotlivé kontinenty.
 


 


 

 

Neoprávněné zásahy do lidského genetického programu

Knize 2: Cesta za dávnými civilizacemi jsem uvedl informaci, že andělům Dhyanům se nakonec podařilo vytlačit ještěří civilizace magickým zásahem mimo Zemi do jiných dimenzí. Zatímco se zbytky zvířecích ještěřích forem života si muselo lidstvo poradit samo.

JN: Andělé Dhyané, jak se změnila povaha energií oblasti Uluru po nuceném odsunu ještěřích civilizací mimo planetu Zemi?

Andělé Dhyané:Po odsunu ještěřích civilizací sice nezůstal v oblasti Uluru nikdo z ještěrů, kdo by místo dále spravoval a využíval. Nicméně přenosový tunel zůstal zachován, protože s tím si naši předchůdci nedokázali poradit. A stále ještě existovala úroveň Stvořitelů Ještěrů nad naším Vesmírem, která se nevzdala svých plánů na „poještěření“ lidské civilizace na Zemi. I proto se Stvořitelé Ještěři zaměřili v období zahájení realizace plánů s vysazením nového člověka 2. typu na to, aby ovlivnili jeho genetický program a vnesli do něj ještěří prvky.

Ještěři z jiných dimenzí už do vývoje zasahovat nemohli. Ale karmicky se sem vraceli v lidských podobách, aby jejich prostřednictvím došlo k postupnému rozvázání karmických nánosů mezi lidmi a ještěry. Jenže tyto ještěří bytosti zrozené v lidské podobě nedošly k naplnění důvodu, proč se na Zemi musely vrátit. Naopak, inspirovány Stvořiteli Ještěry nad naším Vesmírem to byly právě některé z těchto bytostí, které pronikly do týmů připravujících vysazování nového člověka ve hmotné rovině. A na základě inspirace shora zajistily opakovaně nevhodné zásahy do lidského genetického programu. O tom již víte více sami z karmické očisty řady jednotlivců, kteří jsou dnes součástí NDC.

A proč tyto zásahy? Stvořitelé Ještěři se domnívali, že ještěří rasa má lepší předpoklady pro duchovní vývoj. Je odolnější vůči prostředí, má předpoklady pro mimořádnou sílu vědomí a to dává ještěřím bytostem šanci snáze se vyrovnat s vlivy, které způsobují výkyvy ve vnějším prostředí. Nepochopili však, že zvýšenou silou vědomí, která bývá často uplatňována i k násilí na jiných formách života, nemůže lidská civilizace dojít k nalezení vzestupné světelné cesty. Tyto vlivy naopak lidstvo na Zemi ještě více připoutaly k myšlenkám po co největším posilování běžné síly vědomí. A dali tak zelenou k dalšímu a dalšímu používání magie.“
 

Důležitost očisty Uluru pro nový vývoj

Duchovní komunikace ze 17.12.2016:

JN:  Andělé Dhyané, jak vy teď vnímáte důležitost této oblasti Uluru v lidské minulosti? A co význam očisty tohoto místa pro současnost?

Andělé Dhyané: „Z dnešního pohledu už můžeme říci, že karmické nánosy v této oblasti výrazně blokovaly další svobodný vývoj lidské civilizace na Zemi. Protože zde byly vrstvy s vysoce nepříznivými energiemi obsahující otisky důsledků závažných chyb, kterých se dopustily tehdejší Síly Světla v pozadí za hmotou. Ty pověřené Síly Světla, které měly bdít nad vývojem lidské civilizace. Tato zátěž padala především na bedra andělů Dhyanů, našich předchůdců. Po celou dobu Dhyané nedokázali najít pro lidskou civilizaci cestu, způsob, jak tyto nánosy karmicky rozvazovat, aby se postupně přiblížila možnost tuto nepříznivou minulost mezi lidmi a ještěry definitivně uzavřít. Tato zátěž znesnadňovala nalezení cesty probuzení pro nové lidstvo 2. typu na Zemi. Rozuměno probuzení nalezením čistého světelného vzestupu a nikoliv získání určité duchovní pokročilosti studiem duchovních nauk a opakovanými návraty k magii a jejímu používání. Proto dlouhé tisíce let magie zůstávala prakticky jedinou možností, jak se pokusit soustavně nahlížet do duchovní roviny světa v pozadí za hmotou.

Problematika karmické očisty zrozených lidských bytostí byla po celou dobu vývoje tím nejzásadnějším problémem. Hledaly se různé varianty, jak pomoci lidem ve hmotné rovině ke světelnému vzestupu. Jenže lidstvo 1. typu vůbec nemělo předpoklady pro nastartování soustavné karmické očisty. Proto se nakonec po mnoha neúspěšných zkouškách s vysazováním odlišných civilizací 1. typu na různých místech ve Vesmíru přistoupilo k realizaci návrhu na vysazení nového lidstva 2. typu.

Ale ani pak se celé desítky tisíc let nic pozitivního v tomto směru nedělo. Lidé ve hmotě se karmicky nečistili, nánosy dávné magie stále znovu a znovu komplikovaly celkový vývoj. Stále se přetřásala magie, jak magii používat, jak se navracet k magickým schopnostem dávného lidstva. Právě magie byla považována za prostředek, jak snižovat karmické nánosy u jednotlivců, i u civilizace jako celku. Ve svých textech jste již opakovaně vysvětlovali, že toto byla pouhá iluze. Že magie nefungovala na karmickou očistu. Magie pouze umožňovala odložit karmu z jednoho místa na druhé. Nikdo si nedokázal uvědomit, jak soustavné odkládání magie přitahuje další a další katastrofy lidské civilizace. Stále neřešena tak zůstávala otázka, kudy směrovat, inspirovat vývoj lidské civilizace, aby vůbec lidstvo dokázalo někdy dospět k přirozené a soustavné karmické očistě.

Lidé sestupující do hmoty tak znovu a znovu zapadali do osidel vlastních problémů a kupili nové a nové chyby. Sestupovali sice do hmoty s úkolem napravit minulé omyly, ale výsledkem obvykle bývalo opakování stejných zásadních chyb. Znovu pokusy o návrat k magii, opětné „vylepšování“ nebo úplné nahrazování přirozených duchovních postupů umělými pomůckami, magickými rituály. V důsledku toho celková duchovní úroveň zrozeného lidstva měřená frekvencí vnitřního světelného naladění člověka neustále klesala.

Probudit část lidstva se nakonec podařilo až v posledních dvou desetiletích lidské historie na Zemi nastartováním Nového vývoje. Otevření skryté možnosti neomezeného světelného vzestupu nejprve u několika prvních lidských bytostí a postupně i desítek tisíc dalších přineslo zásadní zlom ve vývoji duchovního pozadí světa. A významným důsledkem toho všeho je i očista oblasti Uluru. Děkujme této šanci, že byla využita.

Jestliže dnes kráčí část lidstva novým směrem a tisíce jednotlivců ve hmotě dokázaly nastoupit vědomě či nevědomě vzestupnou světelnou cestu, je to něco mimořádného, co se celé věky hledalo. Je pak logické, že v posledních dnech se podařilo najít i cestu, jak očistit karmické nánosy mezi lidmi a ještěry nahromaděné v oblasti Uluru. Pro samotnou Planetu, pozemskou Přírodu i pro nás anděly Dhyany to znamená obrovské ulehčení. Až následující týdny a měsíce ukážou, jaký bude skutečný výsledek této očisty pro další vývoj lidstva přímo ve hmotné rovině.“
 


 


Petra Nováková


Pokračování duchovní komunikace:

Mimozemské vměšování do vývoje v oblasti Uluru

Příroda: „Stvořitelé Ještěři a jimi inspirované bytosti zrozené ve hmotné rovině našli cestu, jak opakovaně zasahovat do genetického programu člověka. A jak bylo zjištěno, těchto zásahů proběhlo mnoho. Tyto bytosti vnášely do genetického programu člověka 2. typu cizorodé ještěří sekvence. Celková koncepce genetického programu tak byla silně narušena a cesta nového lidstva k nalezení světelného vzestupu byla zásadně ztížena.

Pozdější mimozemští návštěvníci hledali na povrchu Země místa, která byla z pohledu vyzařované energie mimořádná. Proto je začala zajímat i oblast Uluru, kterou se poté snažili využít, spíše „zneužít“ pro své zájmy. A využívali přitom mimozemské technologie pro umělé zacházení s duchovními zemskými energiemi. Tím ovšem způsobili překrytí karmických nánosů způsobených ještěry dalšími nánosy nového zneužívání. To ještě více zakonzervovalo v hloubi vrstev problematickou minulost tohoto místa.
 

Šance otevřít karmické nánosy a začít je čistit

Štefan z příběhu  Z41. Národní park Uluru-Kata Tjuta v Austrálii  byl jednou z bytostí, která se problematikou využívání významných energetických bodů zabývala. Byl tak jedním z těch, kdo má spojení s karmickými nánosy naloženými v těchto místech vlivem neoprávněného mimozemského vměšování na Zemi. Svou návštěvou tohoto místa umožnil otevření karmické nádrže a postupné zpracování v prvé řadě mimozemských nánosů a poté i ještěřích nánosů v tomto místě.

Štefanovi se naskytla tato možnost jako obyvateli planety Země, jako člověku 2. typu, který našel cestu ke stabilnímu světelnému vzestupu. Aby měl takto šanci napravit své dřívější chyby. Jenže na jím způsobené karmické nánosy se nevědomě nabalovaly i nánosy z dávnější minulosti vyvolané ještěry. Možná že i s tím měl něco společného. A to může být důvodem, proč jej na jeho cestě životem potkávalo tolik těžkostí.

Teď má možnost se z tohoto pročistit, z části své chyby napravit a stát se tak právoplatným pozemšťanem. Dosud bylo na něm, jakou cestu zvolí. A zástupcem které civilizace se na základě vlastních kroků rozhodne stát. Čí energie ponese. Co bude svým jednáním protlačovat. To vše může ovlivnit jeho vztah k Přírodě i změnit reakce Přírody na svoji přítomnost.

 

Zvyšování důvěry pozemské Přírody jde ruku v ruce s karmickou očistou člověka

Dokud nejsou rozpleteny zásadní skutečnosti, dřívější chyby, kterých byla zrozená bytost součástí, pak stále na bytosti leží karmická tíha. A pokud ještě bytost nedala karmickou očistou z určitých zásadních nánosů jednoznačně najevo směr svého dalšího směřování v životě, pak nemůže plně vnímat ani podporu Přírody. Až když se zásadní souvislosti pročistí, vražený klín mezi bytostí, pozemskou Přírodou a planetou Zemí se odstraní, může se naplno obnovit důvěra. A spolupráce mezi bytostí, planetou Zemí, Přírodou může začít fungovat (lépe). To se týká zejména případů, kdy jde o bytosti z jiných planet, z jiných civilizací, které se podílely na okupaci, někdy až vyhlazování lidské civilizace. Z tohoto pohledu jsou vysoce problematické jak karmické souvislosti ještěrů vůči lidem, tak také karmické souvislosti mezi Vesmírnými lidmi a planetou Zemí.

Proto lidé nacházející se na stabilním světelném vzestupu dostávají impulzy od Světelných Sil vedoucích vývoj navštívit určitá místa na povrchu Země a pomoci s očistou těchto míst. Aby karmická minulost těchto míst byla jejich prostřednictvím nejprve otevřena a poté zpracována, karmicky rozvázána.

Karmická očista oblasti Uluru byla mimořádně důležitá. Existuje mnoho příběhů knižních i zfilmovaných o světech dinosaurů, kam se dá jen stěží dostat. Ale lidé v těchto příbězích tam nějak dokázali najít cestu. Obvykle pomocí speciálních přístrojů nebo napojením na dávnou minulost, jejíž byli kdysi součástí. Když do těchto světů lidé vstoupili, bylo to jakoby se vrátili v čase. Existoval tu pravěký život. Zachovaný s veškerou faunou i flórou. Toto jsou příběhy, které však mají nějaký reálný podtext, z něčeho vycházejí.

Úleva pro planetu Zemi i Přírodu

Při očistách v tomto období zde byly obnoveny původní zemské čakry, které byly díky své síle a intenzitě energií zneužity na lepší přenos do vzdálených světů. Místo bylo z hlediska energetického osvobozeno, vráceno planetě Zemi. A zůstává zde hmotně jako připomínka věků dávno minulých. Již však bez doprovodných nepříznivých energií.

Ne náhodou je toto místo velmi hojně navštěvované. Což dosud bylo zčásti zneužívané pro jiné účely, díky nepříznivým nánosům. Teď se však význam místa mění. A naopak bytosti, které místo navštíví, mají možnost pomoci světelných energií, které tady teď proudí a pomohou je pročistit z těchto vazeb a souvislostí. Protože mnoho z bytostí bylo touto dávnou historií zasaženo. Nese si její odkaz v sobě. Stejně jako další adresy na toto téma, které jsou potřeba rozplést. Místo teď proto bude sloužit jako pomoc pro rozvázání těchto souvislostí. A to nejen přímou osobní návštěvou, ale i skrze obrázky, fotky, přečtení tohoto článku. Ale i zpětně u těch bytostí, které již místo navštívily dříve. Zanechaly zde otisky svých energií a čisté energie, které zde teď proudí, na ně mohou i takto dodatečně působit a do určité míry jim tak pomoci.

Pro Planetu Zemi i Přírodu je to velká úleva. A děkujeme, že se Štefanovi podařilo tuto důležitou energetickou operaci a pročištění zprostředkovat. Tím, že vyslyšel impulzy, které ho k tomuto místu vedly. Je to velká pomoc v celkovém světelném vývoji, ve vývoji člověka 2. typu.

Teď je čas tyto a podobné další souvislosti začít dále rozplétat, aby se vše postupně mohlo narovnat, pokřivený vývoj v tomto směru dostal opět svou pevnou, rovnou páteř, minulost tak byla napravena. A už neobsahovala ohledně tohoto tématu žádné prohnilé kousky, které by stále měly tu možnost zasahovat do aktuálního vývoje a narušovat jeho proces.“
 


 


 
Kulturní a náboženský význam Uluru

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uluru

Ayers Rock (též Uluru, jinak také Oolora, The Rock, Ayersova skála) …… je znám tím, jak během dne mění své barvy od oranžové přes jantarovou až ke karmínové, tak jak postupují sluneční paprsky. Celá skála je rozryta brázdami, po kterých stéká povrchová voda.

Okolo celého útvaru vede několik různě dlouhých tras. Podél těchto cest se nachází spousta domorodých kreseb a posvátných míst oddělených od okolí plotem. Vstup do ohrazeného prostoru je považován za přečin. Přesto je v blízkosti hory postaven luxusní hotel Longitude 131° jako skupina patnácti domečků ve stylu stanů.

Pískovcový útvar má nesmírný kulturní a náboženský význam pro zdejší domorodce (Anangy). Celé území okolo útvarů Ayers Rock a Kata Tjuta patřilo odpradávna lidu Anangů a zároveň je křižovatkou domorodých cest stvoření:

·         Mala (klokan pruhovaný)

·         Liru (jedovatý had)

·         Koniya (krajta)

·         Kurpany (psí netvor)

Tyto cesty jsou pro lid Anangů velice důležité.

Výstup na horu se mezi návštěvníky stále těší velké oblibě, Anangové si však přejí, aby byla respektována jejich kultura a aby se na Uluru nelezlo. Jako alternativa se nabízí turistická trasa kolem Uluru. Po obvodu hory se nalézají místa spojená s rituály Anangů, kam se v rámci respektu k jejich kultuře nesmí vstupovat a kde je fotografování zakázáno.


Posvátné krajinné útvary

Zdroj: https://www.pannacz.com/esoterika.11/australske-posvatne-krajiny-uluru.218.html

Uprostřed australské pouště stojí obrovský pískovcový masiv Uluru (Ayersova skála), který australští Pitdžantdžatdžarové, Kukaťové a další národy Západní pouště pokládají za svatý. Podle zdejších domorodců tu sídlí nadpřirozená bytost Wanambi, Duhový had. Na tomto místě prý došlo k bitvě duchovních bytostí, když Kunia, Kobercový had, který žil v Uluru, odmítl navštívit obřad na území dalšího hada jménem Liru. Nastal boj a v něm vzniklo Uluru.

Austrálci svou zem s jejími přírodními výtvory po mnoho tisíc let uctívali jako živoucí ikony. Na posvátných krajinných útvarech stojí veškerá víra domorodců, všechny jejich obřady i příběhy, protože země je pro ně fyzickým projevem Doby snění - oné chvíle mimo čas, kdy byl stvořen svět. Domorodci věří, že posvátné místo je nadáno zvláštní mocí, která je v různých částech Austrálie známa jako miwi nebo jako džang. Tuto tajemnou sílu je podle nich na posvátných místech často cítit, zejména tam, kde se dodnes konají tradiční obřady. Jednotlivá domorodá společenství mají na starosti řadu takových posvátných míst, z nichž každé je zasvěceno činům různých nebeských hrdinů neboli duchů Doby snění, mytických bytostí, které podle domorodé tradice stvořily Zemi. Posvátné místo stojí a padá s příběhem Doby snění, na němž je založeno. V Austrálii jsou do kopců „vepsány dějiny", protože události z Doby snění tu vtiskly do země svůj příběh — Zemí kdysi dávno procházel ten či onen duch Doby snění a vytvořil přitom krajinu a její prvky, které jsou tu podnes. Dílem těchto duchů je prý každá řeka, rokle, kopec, potok či pohoří.

Uchovávat energii posvátného místa má na starosti „klíčník“ nebo správce. Pod jeho vedením se odehrávají všechny obřady, on sám uchovává v paměti všechny písně, při rituálech vzývá duchy Doby snění. Australští domorodci věří, že posvátné místo zůstane živé jen s jeho aktivní podporou. Nenajde-li se nikdo, kdo by od něj úřad přejal, posvátný kus krajiny se podle nich stává obyčejnou zemí. Když k tomu dojde, domorodci ji často označují jako „jalovou zem“ a někdy do takových míst dokonce přestanou chodit.

Pro Austrálce země představuje skutečnost duchovní i fyzické povahy. Zpěvem o jejím stvoření v Době snění oslavují blahodárnou sílu, která z ní vychází.

 


 
Průtrž mračen v oblasti Uluru o Vánocích 2016

Po vydání článku zaslal Štefan ještě úryvek z korespondence s kamarádem, který v této oblasti stále pracuje. Včetně foto. V Uluru došlo v posledních dnech k obrovské bouřce a dešti. Liják začal na Vánoce 24.12.2016 a trval 24 hodin. Dle meteorologického ústavu šlo o průtrž mračen o intenzitě vyskytující se jednou za půl století. 
Duchovní očista je někdy doprovázená fyzickou očistou, v podobě (bouřky a) deště…

 

Odkaz na článek z australského zpravodajství:
https://www.abc.net.au/news/2016-12-26/uluru-closed-homes-damaged-by-flashfloods-in-central-australia/8148430  
Národní park byl kvůli záplavám uzavřen. Proběhly evakuace částí některých obcí. Policie při záchranných akcích našla všechny pohřešované turisty. Po Uluru stékaly dočasné vodopády.


Pokud není uvedeno jinak, autorem fotografií je Štefan Pľuta.

© Petra Nováková, prosinec 2016
© Jiří Novák, prosinec 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 148
  • 28
  • 26
  • 24
  • 22

Celkový počet hlasů: 248