Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

Jiří Novák Vloženo 10.7.2012
Jiří Novák

Nemáme čas na setkávání s lidmi jen kvůli předávání informací. Setkáváme se pouze s jednotlivci, kteří se pevně rozhodli nastoupit vzestupnou světelnou a dosáhli v tom už určitých výsledků. Především soustavně pracují na posílení světelných základů své bytosti a dosáhli již vztlaku na vzestup alespoň 70% vůči svému optimu 100%. A druhou podmínkou je, že neparazitují na druhých lidech, ani na Planetě a Přírodě. Což znamená, že jejich moment světelného vzestupu neklesl pod kritickou hranici -100%. Proč nelze účinně očistit každého, kdo o to požádá? Doporučení ohledně nevhodné emailové adresy. Jediným ochranným logem člověka některá varianta vlastního jména – to je ta nejlepší emailová adresa. Jakákoli přezdívka používaná místo jména působí na duchovní cestu takového člověka nepříznivě. Podobně jako každá jiná neupřímnost, kamufláž, lež. To samé platí i pro nevhodné označení vlastní emailové adresy.

Jak reagujeme na žádosti o osobní setkání?

Jednoduše já, ani další spolupracovníci zabývající se tvorbou našich stránek, nemáme dost času na to, abychom se mohli s lidmi běžně setkávat. Například já pracuji denně na několik směn: píšu články na naše webové stránky, opravuji je po revizích spolupracovníků, reviduji články dalších autorů a vkládám je na stránky, odpovídám na celou řadu žádostí a emailových dotazů. V podvečer pak léčbou na dálku pomáhám s karmickou očistou lidem na Nové duchovní cestě. A potřebuji se také věnovat i běžným hmotným činnostem a své rodině.

Ostatní zase kromě pomoci při tvorbě a revizi textů chodí do běžného celodenního zaměstnání. A k tomu samozřejmě musíme všichni neustále pracovat na vlastní očistě a harmonizaci. A také pomáhat na základě duchovních impulsů i s očistou určitých globálních záležitostí týkajících se celkového vývoje, s pomocí planetě Zemi a pozemské Přírodě, i jiným typům duchovních bytostí, které o to požádají. Na setkání s novými lidmi jsem schopen si udělat čas jen za určitých podmínek. Ale k tomu se postupně dostanu.

 

Pokud se už s někým rozhodnu setkat, má to jednoznačný cíl. Pomoci novému zájemci, který přijal pevné rozhodnutí a splnil již určité podmínky připravenosti. Který je tím připraven dostat se na světelný vzestup a stát se součástí NDC.

 

Naopak neztrácím čas setkáváním se s lidmi, kteří chtějí pouze diskutovat, polemizovat. Které zajímají pouze informace a dílčí informační detaily, nikoliv však samotná duchovní cesta. Kteří nejsou ochotni na sobě trpělivě a důsledně pracovat, měnit svoje postoje tam, kde je to pro světelný vzestup potřeba.

Neztrácíme čas opakovaným odpovídáním jednotlivcům, které zajímá duchovní cesta jen čistě teoreticky. Zatímco praxe, která je tak často nepříjemná, je mimo jejich zorné pole. Nebo kteří by si chtěli vyřešit jen určitý dílčí problém, splnit konkrétní záměr, sen a neuvědomují si přitom, že vše je provázané. Že klíčem k zásadně změně v jejich životě je dostat se na cestu stabilního světelného vzestupu. A nastartovat přirozenou karmickou očistu. Že chtějí-li změnit svůj život, pak žádoucí změny ve fungování jejich bytostí musí probíhat na všech úrovních bytosti a zasáhnout všechny oblasti jejich života.

 

Setkávám se proto pouze s lidmi, kteří se pevně rozhodli se sebou něco udělat v oblasti duchovní stránky svého života. Kteří se rozhodli dostat se na cestu stabilního světelného vzestupu. Protože jedině tak mohou pomoci sami sobě a současně také Planetě, Přírodě a novému vývoji, který zde na Zemi i v celém Vesmíru zatím skrytě probíhá. Někteří z těchto jednotlivců však potřebují v první fázi pomoc s odbouráním temných ovládacích vazeb, které jim doposud znemožňovaly cestu světelného vzestupu nastoupit.

 

A samozřejmě, za očistu druhých musím podle pokynů Centrální Karmy nového vývoje žádat peníze. Jednak proto, abych vůbec takovou práci mohl dělat. Protože pokud bych vedle toho ještě chodil kvůli obživě do nějakého zaměstnání, neměl už bych dostatek času na to, abych se této veřejné duchovní činnosti a léčitelství věnoval v té míře, jaká je v tomto případě nezbytná. A současně i proto, že v tomto světě musí být vše vyrovnané. Kdo poskytuje duchovní služby zdarma, obvykle je součástí takových zákroků skryté ovládání, zneužívání, úpisy. Není se tedy čím chlubit, když někdo dává k dispozici možnosti léčebných zákroků „zdarma“.

Jsou i další důvody: Většina jednotlivců si neváží dostatečně toho, co dostanou zdarma. Považují to za samozřejmost, kterou jsou ochotni si na sobě vyzkoušet právě a pouze pro to, že je to nic nestojí. Jakmile by měli něco zaplatit, už zjistí, že to vlastně nepotřebují, že to zas taková hodnota pro ně není.

Finanční kompenzace, kterou lze považovat za určitou podporu nového vývoje, je také důležitou součástí umožnění a zprostředkování karmického vyvázání. Způsobil těžkou karmu, například zavinil zkázu civilizace. Omluví se, požádá s pokorou o vyvázání, snaží se o nápravu situace. Ale to vše je pořád málo. Stále ještě chybí „něco“ k tomu, aby vesmírné účetnictví mohlo být vyrovnáno. Až teprve zaplacení určité částky umožní dotáhnout karmické vyvázání do úspěšného konce.

Samozřejmě, ve výjimečných situacích doporučí karmická instituce provést léčbu v zájmu celkového vývoje zdarma. Například v akutních situacích, nebo v situaci absolutní nouze dotyčného a nemožnosti cokoliv zaplatit. Nebo v případě, kdy vinu nenese ten člověk, ale instituce, která jej k určité činnosti tvrdým nátlakem donutila (příkladem jsou mučednické mise).

V jaké fázi své duchovní cesty je člověk připraven na pomoc od energií NDC?

Jak už jsem uvedl, neztrácím čas setkáváním se s lidmi, kteří chtějí pouze diskutovat, polemizovat. Které zajímají pouze informace a dílčí informační detaily, nikoliv však samotná duchovní cesta. Pokud už se rozhodnu někomu novému věnovat svůj osobní čas, má to jednoznačný cíl. Pomoci tomuto člověku, pokud je již na to dostatečně připraven, dostat se na světelný vzestup a stát se součástí NDC.

 

Na základě informací z předcházejícího pokračování U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, ve kterém jsou vysvětleny pojmy „moment světelného vzestupu“ a „vztlak na světelný vzestup“, vyžaduji pro osobní setkání splnění dvou zásadních podmínek.

 

Zaprvé, dosáhnout vztlaku na světelný vzestup nejméně +70% vůči osobnímu optimu každého člověka. Což bez pravidelného cvičení Pěti Tibeťanů zatím nikdo nedokázal splnit.

 

Spíše naopak. Lidé cvičili Pět Tibeťanů, ale stejně potřebný vztlak nedokázali vyvinout, protože si navíc ponechali některé z metod Staré cesty. Nebo se nechali i nadále energeticky zneužívat svými známými nebo dokonce členy vlastní rodiny. Potřebný vztlak se nedostavuje v situacích, kdy se člověk nedokázal s tím starým rozloučit naprosto jednoznačně.

Proč ta podmínka vztlaku? Pokud ji lidé nesplňují a dostanou očištění energiemi NDC, nemají v sobě dostatečnou vnitřní sílu, aby dokázali udržet nový stav, a ovládání se jim vrací. Nejsou schopni se udržet na nové úrovni a ještě dále stoupat. Naopak za čas, během několika dnů nebo dokonce i hodin, spadnou na původní úroveň, anebo ještě níže. Světelná cesta totiž není o jednorázovém „zázraku“, ale o pravidelné a důsledné péči o sebe, která se projeví nepřetržitým stabilním světelným vzestupem.

Připomínám, že dostatečného vztlaku na světelný vzestup člověk dosáhne podle článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý? soustavnou každodenní činností ve čtyřech oblastech:

  1. péče o své čakry a celkovou energetickou stabilitu každodenním cvičením Pěti Tibeťanů,
  2. péče o svoji hmotnou stravu a výživu,
  3. usilování o vyvážený denní režim,
  4. vyhýbání se škodlivým záležitostem, které světelný vzestup blokují.

 

A druhá podmínka pro setkání je neparazitovat na druhých lidech, nebo na Planetě a Přírodě. Což je splněno, pokud moment vzestupu člověka nespadne pod kritickou hranici pádu -100%, například až na hodnotu -150%.

 

V článku U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází? bylo vysvětleno, že člověk, který je v pádu, ale přitom neparazituje na jiných bytostech, má moment vzestupu záporný od nuly až do záporné hodnoty -100%. Jakmile jeho pád klesne ještě níže pod -100%, pak to naznačuje, že už tento člověk parazituje na druhých bytostech, na jiných formách života.

Z jaké frekvenční úrovně pochází většina temných systémů na Planetě?

Systémy, které mnoho lidí na duchovní cestě stahují k pádu do Temna, a které jim účinně brání v nastoupení cesty stabilního světelného vzestupu, mají obvykle svůj původ buď mimo Zemi, nebo v dávných civilizacích 1. typu na Zemi (např. Atlantida). A původ těchto parazitujících temných systémů je energeticky a frekvenčně mnohem výše, než je na své duchovní cestě dnešní běžný pozemský člověk.

 

Současná situace dnes vypadá takto: Každý člověk, který na sebe nechal v tomto hmotném životě dobrovolně působit některé z metod Staré duchovní cesty a s nimi i magii, nemůže být jako člověk 2. typu výše než na 5. vnějším energetickém těle z dvanácti.

 

Tedy na 5. duchovní úrovni podle článků 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Přitom z karmické očisty řady bytostí na NDC se nám například opakovaně potvrzuje, že v období rozkvětu Atlantidy žilo tehdejší lidstvo na úrovních 9 - 10 (viz článek 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III). A Vesmírní lidé opakovaně zasahující na Zemi se mohli dokonce nacházet na úrovních 9 - 11, které jsou pro dnešního běžného člověka nedostupné. Andělé Dhyané pak žili a fungovali ještě mnohem výše. Proto úroveň frekvence ovládání pocházejícího až z této andělské úrovně přesahuje 11 běžných energetických úrovní člověka, které byly lidem dostupné na Staré duchovní cestě.

Co je podmínkou karmického vyvázání přehmatu?

Karmicky vyvázat přehmat, chybu, které se odehrála na frekvenční úrovni andělů Dhyanů, vyžaduje dostat se na NDC a svojí vnitřní harmonií se dokázat vyrovnat harmonii úrovně andělů Dhyanů. A to samé platí i pro přehmaty pocházející z frekvenční úrovně Stvořitelů a dalších vyšších duchovních sfér a světů. Takové jsou zásady přirozené karmické očisty, viz článek 39G. Principy přirozené karmické očisty.

 

Závěr: Temné systémy parazitující na běžném dnešním člověku jsou obvykle napojeny na úrovně 9 – 11 nebo dokonce ještě výše. K tomu, aby se ovládání těmito temnými systémy z tohoto člověka trvale dostalo, je nezbytné, aby se on dokázal po energetickém zrušení této vazby udržet nejméně na té výši, odkud energie těchto systémů pochází. Jinak by takový zákrok nebyl trvalý a temné ovládání by se neustále obnovovalo.

 

Příklad - podmínka pro vyvázání ze zasvěcení Reiki

Uvedu konkrétní příklad. Aby bylo možné z člověka trvale dostat zasvěcení do mimozemského systému Reiki, potřebuje se ten člověk po energetickém zákroku dokázat udržet na úrovních 9 – 11. Je proto logické, že pokud na své duchovní cestě již nějakou dobu důsledně a každodenně nepracuje ve smyslu článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, pak z něj zasvěcení Reiki není možné sejmout.

Nebo pokud zdravotní problém člověka má příčinu v hlubokém přehmatu ve sféře andělů Dhyanů, pak není možné tento problém čistým způsobem vyřešit odstraněním prvotní příčiny, pokud se člověk nedokáže po zákroku udržet frekvenčně na úrovni andělů Dhyanů, tedy vysoko nad dvanácti duchovními těly běžného člověka. Nezbytné k tomu je, aby takový jedinec již nějakou dobu stoupal po Nové duchovní cestě.

Používání magie nevede v dnešní době ke Světlu

Řečeno ještě jiným způsobem: ovládání těmito parazitujícími temnými systémy se můžete zbavit pouze v případě, že nastoupíte světelnou vzestupnou cestu takovým způsobem, jak je to doporučováno v textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?. Jiná eticky čistá možnost k  odstranění temného ovládání neexistuje, nechcete-li ovšem zkoušet vyhánění čerta ďáblem, jak to dělá magie nebo církevní exorcismus (viz článek 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V nebo další odkaz https://karelwagner.blog.idnes.cz/c/249610/Exorcismus-jako-vrazda-druheho-stupne.html). To znamená pokoušet se o zrušení temného ovládání zákrokem vyšší magie. Pak už jde o souboj temných systémů různé výše a dokonalosti mezi sebou. A tudy cesta ke Světlu rozhodně nevede. Navíc jakékoliv použití magie nevede z dlouhodobého pohledu ke karmické očistě, ani ke zbavení se temných parazitujících systémů i problémů všeho druhu. Protože nejsou vykořeněny veškeré příčiny, všechny vnitřní vadné postoje člověka a současně i všechny nepříznivé vnější energetické vazby a vlivy.

 

Dokud není výsledkem léčebného očistného zákroku nastolení nové vnitřní i vnější situace, která je v souladu s Vesmírným řádem a Přírodou, problém se nemůže plně dořešit. A tak je to správné, protože takový je princip světelné evoluce. Jedině tak se dá budovat, obnovovat pevný světelný základ bytosti, na kterém se pak dá spolehlivě dále stavět.

 

Na trvalé zrušení jakéhokoliv zasvěcení musí být člověk vnitřně připraven

Takže trvalé zrušení jakéhokoliv zasvěcení a dalších stahujících vazeb je ze všech výše uvedených důvodů možné pouze u člověka, který je na to připraven tím, že den za dnem pracuje na posílení světelných základů své bytosti a dosáhl v tom již určitých měřitelných výsledků. Jinak taková pomoc nemůže mít trvalé výsledky. Aby se názorně někdo naučil běhat, musí se nejprve sám naučit stabilně chodit.

 

To, jestli je člověk připraven na takovou pomoc, zjišťuji jednoduše dotazem na Přírodu. Tak jak to bylo vysvětleno v části U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?.

Jak můžeme zprostředkovat pomoc druhým lidem od energií NDC?

Až teprve poté, co člověk dosáhne potřebného vztlaku, se jím mohu zabývat detailněji. To znamená: vyšetřit stav čaker, případně objevit bloky, zasvěcení, vazby na temné systémy, které vzestupu brání, vazby na osoby, které vysávají energii a tyto vazby začít rozpouštět, karmicky rozvazovat. Jednorázovou očistou se odstraní pouze ty vlivy, které jsou aktivní, funkční. Které ještě nezapadly do karmických vrstev.

 

Zasahovat energiemi léčbou i pouhým vyšetřením do lidí, kteří nejsou ochotni na sobě pracovat, totiž nevede k žádoucím výsledkům.

Očista člověka není jednorázovou záležitostí

Celková očista člověka však není jednorázovou záležitostí, protože další formy ovládání bývají uloženy v mnoha zapadlých karmických vrstvách z tohoto života i z dávné minulosti. A tyto vrstvy se obnažují, otevírají postupně, v závislosti na rychlosti světelného vzestupu jedince i na celkové vnější situaci ve světě. Například se neobnaží vrstva s temnými systémy, které ještě Síly Světla nedokážou v dané době energeticky zpracovat. Nebo vrstvy, které souvisí s takovými vadnými vnitřními postoji člověka, které ještě on není schopen v dané chvíli vnitřně řešit. Všeobecně lze říci, že člověku se neobnažují karmické vrstvy, u kterých ještě z vnitřních nebo vnějších důvodů nedozrál čas na jejich vyřešení a rozvázání.

Doporučení ohledně nevhodné emailové adresy

Drtivá většina z nás, co jsme dnes zrozeni na planetě Zemi, jsme lidmi 2. typu a na této Planetě pro nás platí určité zákony. Každý máme svoji identifikaci, své pravé jméno, křestní jméno a příjmení, které nám přísluší. Jakákoliv další přezdívka může být naopak silně zatěžující a váže naši karmu na jiné bytosti, systémy, záležitosti. Schovávat se za přezdívku není to pravé a rozhodně to člověka nedovede na cestu Světla.

 

Lidé mi píšou: „Moje přezdívka je to samé, co moje jméno.“ Není tomu tak. Užíváním přezdívky místo jména člověk obvykle sleduje jednu z následujících dvou možností nebo obě dvě současně. Zaprvé zůstat nepoznán, udržet svoji skutečnou identitu v anonymitě. Takoví lidé se domnívají, že je to pro ně výhodné z více důvodů. Myslí si, že takto jsou v bezpečí. Že je nikdo nemůže vyhledat, případně jim škodit, mstít se. Že nemůže dojít k násilné konfrontaci. Pokud by se jim to vymklo, nikdo je přece nedokáže identifikovat. A zadruhé, lidé se takovou přezdívkou napojují na určitou tradici, postoj, záměr, který v životě zastávají. Nebo dokonce na svůj idol, kterému se chtějí v životě co nejvíce přiblížit. Přirovnávají se třeba k určitému bojovníkovi nebo k duchovní bytosti s vysokou hodností (Fantomas, rytíř Jedy, mahátma, hrdinové jiných filmů, apod). Nebo naopak jeden člověk se označil přezdívkou banán. Což může u druhých lidí vyvolávat nepříznivé představy a dotyčném.

 

Obvyklé už není to, že se člověk nedokáže představit svým pravým jménem a místo toho používá nejrůznější přezdívky, za kterými skrývá svoji pravou identitu. Na duchovní cestu takového člověka to totiž působí nepříznivě. Podobně jako každá jiná neupřímnost, kamufláž, lež. To samé platí i pro nevhodné označení vlastní emailové adresy. Nebo skrývání se i v duchovních záležitostech za adresu podniku či instituce, ve které pracuji.

 

Tímto způsobem se člověk snaží fyzicky i energeticky zakrýt svoji vlastní identitu. Skrýt se před plnou zodpovědností za své činy, myšlenky, postoje, záměry. Dodat své žádosti vyšší váhu připojením energií institucí, za které pracuje. Nebo představením se jménem vzoru, který mnoho lidí uznává (rytíř Jedy, mahátma, atd.). Nevědomě se tím však vystavuje nebezpečí převzetí karmy za tuto instituci, za tento vzor.

 

Jediným ochranným logem člověka je totiž jeho vlastní jméno, některá varianta svého jména – to je ta nejlepší emailová adresa. I kdyby to samé jméno měly třeba tisíce jiných jedinců, přesto je to vaše jméno pro vás určitou ochranou. Pokud však člověk používá jakoukoliv jinou přezdívku, která není jeho jménem, vzniká problém, že tím na sebe může karmicky přitahovat a obvykle také přitahuje, problémy jiných lidí, systémů, či institucí, které používají stejné jméno. U každého, kdo měl něco podobného, jsem vnímal zásadní problémy na duchovní cestě.

 

Svým vlastním jménem člověk prezentuje sebe samého, svoji přítomnost i svoji minulost. A to přímo, bez jakéhokoliv zastírání a kamufláže. Člověk tím dává najevo, kým skutečně je. A logicky pak bude přitahovat právě to, co si zaslouží. A nikoliv to, co si zaslouží jeho podnik, instituce rytířů Jedi z filmů Hvězdné války nebo instituce mahátmů z minulosti Země.

Další pokračování

Případná počáteční jednorázová očista od stahujících vazeb nachytaných v tomto životě usnadní člověku vstup na cestu světelného vzestupu. Umožní mu nastartovat soustavnou karmickou očistu, pokud bude i nadále pracovat na posilování světelných základů své bytosti ve smyslu textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý? A záleží už na něm, jestli se úrovní svého vyladění stane součástí Nové duchovní cesty. Jeho skutečná duchovní cesta tím nekončí, ale naopak začíná.

Protože Nová duchovní cesta nepředstavuje žádnou stagnaci, žádné vylehávání na obláčku pomyslné duchovní dokonalosti, jak to praktikovali mistři Duchovních hierarchií celé tisíce let. Když dosáhli úrovně 9. až 10. vnějšího těla, domnívali se podobně jako Buddha, že již dosáhli stropu, duchovní dokonalosti. A že se již mohou vyvázat z koloběhu inkarnací ve hmotě. Neboli že mohou zůstat na pomyslném obláčku dokonalosti „nahoře“ v duchovních sférách a odtud pomáhat řídit vývoj ve hmotě. Jak taková strategie vývoje „pomohla“ vývoji dole ve hmotě, vnímáme nejlépe všude kolem nás v běžném každodenním životě. Stagnace, podvody, neetičnosti, kamufláže, lži. Nejen u veřejně působících duchovních pracovníků, kteří vydávají dávné lži za nejvyšší pravdu. Ale logicky pak i u lidí ve hmotě, kteří dělají totéž – kamuflují, lžou, zneužívají svého postavení, svých hodností a privilegií, zneužívají svých funkcí, pravomocí, imunity. A to nejen u těch běžných, ale i u těch nejvýše postavených, kteří zastávají nejvyšší politické, státnické a dokonce někdy i duchovní a náboženské funkce.

 

Vzestup na Nové duchovní cestě nikdy nekončí. Což logicky naznačuje, že člověk potřebuje na světelném vzestupu neustále a trvale pracovat den za dnem a neuspokojit se žádnou dílčí dosaženou úrovní.

 

V čem spočívá duchovní práce na NDC, bude vysvětleno v  pokračování:

U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?

 

Ještě předtím však přijdou na řadu nově zařazená pokračování reagující na dotazy čtenářů. Ozývají se mi totiž stále další  lidé, kteří hledají šanci pro sebe nebo pro své blízké, jak se dostat z hlubokého pádu do Temna, kdy se již člověk stal aktivním pracovníkem Temna, i když to obvykle bývá na nevědomé úrovni. Nebo jak vyřešit situaci, kdy jeden z členů rodiny parazituje na zbývajících – na svém partnerovi i vlastních dětech. Nebo když rodiče energeticky zneužívají své děti. Nebo naopak děti své rodiče. Na tyto prosby a žádosti budu reagovat v pokračováních

U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?

U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?

U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách

© Jiří Novák, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 251
  • 28
  • 31
  • 30
  • 27

Celkový počet hlasů: 367