Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Naše posuny na duchovní cestě vždy vycházejí z práce na sobě

Naše posuny na duchovní cestě vždy vycházejí z práce na sobě

Ivana Zámečníková Vloženo 13.1.2012
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z prosince 2011

Náznaky Karmy pro hmotu přicházejí pro člověka na NDC okamžitě

Prosím svoji Osobní Karmu o informace, co je aktuálně pro mě důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 5. 12. 2011)

 

Osobní Karma: „V této době vnímáš, že k tobě neustále přicházejí impulsy a zkoušky, kterými se prověřuje tvoje stabilita a tvé správné vnitřní nastavení. To bude i nadále pokračovat. Jedině tak budete správně používat nové postoje, to bude trvat až do té doby, kdy se pro vás tyto postoje stanou samozřejmostí.

 

Sami už můžete sledovat to, že když uděláte nějakou chybu, okamžitě k vám začínají přicházet náznaky Karmy pro hmotu, že to, co děláte (co jste udělali), není v pořádku. Pro lidi na NDC, kteří si jsou vědomi skutečného duchovního pozadí a možných problematických důsledků svých činů, slov, postojů, je situace s rozpoznáním vlastní či cizí chyby jednodušší.

 

Svým duchovním vnímáním jsou schopni rozpoznat a pochopit skutečnou podstatu impulsů Karmy (čeho se týká) velmi brzy. Své chyby tak mohou mnohem dříve zpracovat (napravit) než lidé, kteří jsou spoutáni ve hmotě svými materialistickými postoji, předsudky, temnými vazbami, skrytými ovládacími systémy. Ti tyto jemné náznaky stále nevnímají – neuvědomují si své přehmaty, neřeší je, a tak u nich dochází k neustálému zhoršování jejich karmické situace (zaplňování karmické nádrže).

 

Lidé na NDC jsou již schopni zaznamenávat podněty, k potřebě vlastní změny a nutnosti nápravy vzniklé situace, téměř okamžitě. Obrovskou pomocí je jim jejich duchovní vnímání a duchovní komunikace, s pomocí které si své vnímání a možné řešení situace mohou ověřit prakticky okamžitě. Díky tomu můžou vzniklou situaci řešit v nejkratším možném časovém úseku, kdy ještě tato chyba nemá další důsledky.

 

Ostatní lidé dostávají a budou dostávat pro ně přiměřené impulsy takové síly a takového druhu, aby své chyby rozpoznali a měli tak možnost (šanci) svoji chybu pokorou, omluvou a řešením situace napravit také co nejdříve.

Právě při dlouhodobém opakování stále stejných, často pouze drobných chyb, nebo při nedodržování základních etických pravidel, mohou lidé na světelném vzestupu přejít do postupného pádu ve Světle. Proto je vhodné se všem i drobným přehmatům vyhýbat a snažit se situace řešit co nejvíce optimálně. Vzniklé problémy (chyby, chybné nastavení, chybné postoje) je pak potřeba řešit dostatečně rychle.“


Neodsouvejte řešení jakýchkoli problémů

Spojené Síly Světla, co je prosím aktuálně vhodné vědět? Na co se mám zaměřit? Děkuji. (Duchovní komunikace z 25. 12. 2011).

 

Příroda: „V těchto dnech před koncem roku dochází k opravdu velmi silné očistě lidí, dalších bytostí a téměř celé Přírody. Odbourává se, opravuje, regeneruje vše, co je potřeba k vyklíčení zárodků Světla na dalších pro to vhodných místech Planety.

 

Největší problémy s pročištěním, vlastním vyladěním a zharmonizováním vznikají na nejvíce karmicky zasažených (zanesených) místech Planety, kde karmické nádrže doslova vřou, bublají těsně před vyvrhnutím svého obsahu. S pomocí Spojených Sil Světla bude i nadále docházet v těchto nejvíce problematických místech k celkovému nebo dílčímu pročišťování a zbavování temných nánosů, které brání projevení jejich přirozeného karmického zatížení.

Sami cítíte vnitřní potřebu zpracovat před koncem tohoto roku co nejvíce svých nejniternějších problémů, které vás blokují ve vašem dalším, ještě plynulejším vzestupu ve Světle. Ty je potřeba zpracovat.

 

Neodsouvejte řešení jakýchkoli problémů, nesprávných postojů, vlastního nevhodného směrování do nového roku, ať jsou jakkoli těžké a náročné. Začněte na sobě pracovat tak, abyste měli co nejsnadnější výchozí pozici v následujícím novém roce 2012, který bude pro vývoj jednotlivých bytostí velmi významný (rozhodující). Pro mnoho lidí bude rozhodující z toho pohledu, zda se jednoznačně celou svojí bytostí postaví na stranu Světla (etiky, spravedlnosti, pravdy a čistoty a jednoznačného směřování bytostí do Světla) nebo zda podpoří svým postojem, svojí bytostí a svými energiemi temnou stranu - celkový etický, morální, energetický úpadek (pád ve Světle), manipulace, ovládání, zneužívání sebe, druhých, Přírody, Planety.“

Děkuji.


Hlídejte a držte si pevně své hranice

Prosím svoji Osobní Karmu o informace, které mám dnes vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 25. 12. 2011)

 

Osobní Karma: „Děkuji za otázku. Každý den se nyní dostáváš do situací, které tě prověřují ve tvém správném nastavení, ve tvé stabilitě. Je potřeba, abys SKUTEČNĚ PEVNĚ stála za svým správným světelným nastavením, za svojí svobodnou bytostí. Abys nepadla do svého velmi starého stereotypu podřízenosti a nenechala se ovlivnit energiemi silných jedinců. Je potřeba, abys naplno otevřela svoji bytost a nechala se prozářit energiemi Sil Světla, a nechala tak vyplout na povrch svoje pevné a svobodné Vnitřní Já.

Ty i tvé Vnitřní Já právě bojujete s tímto svým velmi hlubokým nesprávným postojem, který máš zažitý z mnoha tvých minulých zrození i tohoto tvého  života. To je tvůj nynější nejdůležitější osobní úkol. Drž pevně v rukou své energie, které jsou tvojí součástí. Nepouštěj nikoho do svého duchovního centra.

Není jednoduché přetnout tento koloběh vnitřního nesprávného (nevyváženého) nastavení, na který si tvoje bytost zvykla. O to významnější je pro tebe nyní správné vyvážení tvé bytosti. Nemůžeš dál plnit svůj životní úkol, pokud se neobrníš proti bytostem, které (často nevědomě) vnikají svými energiemi k Vnitřnímu Já tvé bytosti a tam se tě snaží energeticky ovládnout. Ještě k tomu je tam sama svým podřídivým postojem lákáš. To vše je na čase změnit!

 

Drž si PEVNĚ své hranice, abys celou svojí bytostí odolala silným energiím druhých lidí, kteří tě chtějí ovládat a využívat tvé energie pro sebe a své potřeby. Pokud chceš dokončit svůj životní úkol, tak je pro tebe tato změna v tvém celkovém nastavení nyní bezpodmínečně nutná – je prioritou číslo 1. Snaž se ve všech situacích během celého dne vyrovnat, srovnat, ustálit v zdravému a harmonickému středu – v zdravému sebevědomí bez ubližování sobě či druhým.“


Karmické impulsy nás vedou k obnažení situací, které je potřeba zpracovat nejdříve

Síly Světla, prosím o informace, které dnes máme vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 12. 2011)

 

Karma: „Jasně všichni cítíte, jak v poslední době dochází k vyhrocení určitých situací do té míry, abyste si skutečně uvědomili potřebu radikální změny vlastního nastavení. Jedině tak totiž někdy vnímáte náš jasný impulz, že touto cestou, tímto způsobem již nejde dál pokračovat.

 

Není to náhoda, že se v posledních týdnech před začátkem nového roku mnohé čistí a stabilizuje. Někdy je potřeba skutečně přetvořit určité nastavení, vnímání, chování, postoj v lidech do zcela jiné pozice, jinak by se člověk nemohl dál harmonicky a přirozeně posouvat. To platí u všech.

Vždy se vám odkryjí právě ty situace, které je potřeba zpracovat nejdříve. Právě ty, které jste schopni důslednou prací na sobě (pokud neuděláte chybu) ustát, vyřešit, zpracovat, a tak i pročistit.“


Nesklouzávejte na duchovní cestě k zanedbávání své vlastní bytosti

Prosím svoji Osobní Karmu o celkové shrnutí tohoto roku. Jaké pro mě máš doporučení? Děkuji. (Duchovní komunikace z 31. 12. 2011).

 

Osobní Karma: „Děkuji za příležitost vyjádřit se k tomuto tématu. Sama víš, že to pro tebe byl velmi významný a zlomový rok. Rok, kdy jsi dokázala překročit vlastní stín, kdy ses postavila na vlastní nohy. Kdy jsi dokázala překonat tvrdá pouta tvého bývalého, kdy ses dokázala vymanit z jeho područí a nalezla jsi cestu k svému Světelnému vzestupu.

 

V tomto roce jsi získala odvahu pracovat na svém skutečném světelném vzestupu a na zpracování svého karmického zatížení. Vlastní prací na sobě ses dokázala ve Světle vyšvihnout tak vysoko, že jsi byla schopná zaznamenat impulsy Sil Světla ke splnění tvého životního úkolu a napojení tvé bytosti na nový životní úkol.

 

Začala jsi plně podporovat Síly Světla a otevřela se ti možnost čistého tvoření – kreslení obrázků a spřádání světelných klubíček, provádění masáží. Už víš, že jakékoli tvé další posuny jsou závislé na tobě samotné, tvém přístupu a tvé práci na sobě.

 

Cítíš, že jsi v poslední době kvůli náročnějšímu čištění zanedbávala svoji výživu a duchovní komunikace. I když to pro tebe bylo těžší období, měla jsi o sebe více dbát. Proto u sebe teď vnímáš jakési období stagnace. Ze všeho nejvíce je vhodné se nyní zaměřit sama na sebe, ne na druhé. Začni opět více chodit do Přírody, jez více syrové stravy a častěji komunikuj. Tak budeš mít znovu možnost se dostat na své optimální vyladění.

 

V tuto chvíli by pro tebe mělo být již mnohem snazší a jednodušší opět se vrátit na tvé optimální vyladění. Neustávej na své práci na sobě. Nezanedbávej sama sebe a své potřeby. Není čas na nedůslednou práci na sobě. Neustále ti budou přicházet další nové podněty, další příležitosti, další možnosti posunu, které ti mají pomoci k splnění tvého osobního a poté životního úkolu.  ZAČNI SI OPĚT DŮVĚŘOVAT!!!

 

Tvé posuny vždy přicházely a budou přicházet z tvé práce na sobě. Nic člověku nepřijde jen tak bez práce. Opět se začni zaměřovat na přicházející impulsy a podněty k tomu, co je vhodné dělat. Jedině tak budeš podporovat sílu a stabilitu a posuny své bytosti. I drobné, jemné podněty mohou být velmi důležité!!!“

 

Děkuji.

© Ivana Zámečníková, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 158
  • 17
  • 16
  • 16
  • 20

Celkový počet hlasů: 227