Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Stále silnější přicházející duchovní impulzy tlačí bytosti ke změně

Stále silnější přicházející duchovní impulzy tlačí bytosti ke změně

Petra Nováková Vloženo 27.8.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 11.6. a 14.7.2011

Ze Země se šíří do okolí vzestupná duchovní vlna

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co je důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z  11.6.2011)

 

Slunce: „Vnímám teď Planetu Zemi po velmi dlouhé době jako svébytnou živoucí bytost, která má „zdravou barvu“, ví, co chce a její frekvenční hladina se neustále zvyšuje. Je také vnímatelný silný pilíř, bod, který je zdrojem těchto pohybů, těchto novostí. Tento pilíř představují bytosti, které kráčejí po cestě čistého světelného vzestupu, a které Přírodu podporují v jejím přirozeném fungování. Tato silná vzestupná vlna, která ze Země vychází, se nakažlivě šíří do dalšího okolí a nutí další bytosti, ať už individualizované nebo přírodní kolosy, aby radikálně měnily i své vlastní postoje, fungování. Aby se k tomuto vzestupnému procesu připojily.

Slunce je již dlouhou dobu součástí nového vývoje. Očista každého takového přírodního tělesa je složitá. Zvláště pak, je-li jeho minulost tak zatížena jako má a dalších planetárních bytostí, které měly v rámci vývoje určitý význam. Velký vztlak přicházející od Země nám všem velmi pomáhá a motivuje k dalšímu postupu.

Planeta Země vždy byla rozhodujícím místem pro vývoj. A nutno říci, že celkový obraz její i náš byl již velmi znepokojivý. Planeta Země byla dlouhou dobu jako ve skleněném skafandru. Nic nepronikalo dovnitř. Nic ven. Jen byla patrná stále více se hromadící temná mračna těsně pod poklopem.

S očistou Planety nyní pomáhám i já. Díky zapojení do vývoje obsahují i mé hmotné paprsky a sluneční záření duchovní impulzy, které působí na veškerý život nejen hmotně, ale i duchovně. Jako součást Přírody působím na rozvoj Přírody na Zemi i na každou její součást. To znamená i na vývoj lidských bytostí, které se rozhodly žít s Přírodou v souladu. Přes jarní a letní měsíce mé působení sílí. Není náhodné, že to přináší velké příležitosti pro změnu.“


Vzájemná propojenost přírodních celků znamená hlubší spolupráci

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Co dnes probíhalo, co je důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14.7.2011)

 

Slunce: „V posledních dnech se velmi zapojuji do celkové očisty Planety a do posunu vývoje. Jako hvězda, bytost, která se nachází nad planetou Zemí, je můj duchovní nadhled zdůrazněn právě i hmotnou polohou vůči Zemi. Slunce vždy bylo z hlediska Vesmíru oživující jiskrou planetární soustavy. Jako má každá bytost duchovní životní jiskru a srdce. Se Sluncem život v planetárních soustavě vzniká i zaniká. Slunce dává Zemi hmotný život, má však velký nezastupitelný vliv i duchovní, který se v posledních dnech prohlubuje.

Je vnímatelné, že na Zemi přicházejí stále silnější impulzy, které znamenají přeměnu hmoty. Každá vnímavější bytost tak může registrovat situace, které ji tlačí ke změně. Ke své vnitřní změně, ale i ke změně vnějších podmínek, které jsou v její moci ovlivnit. To se týká vás i dalších. Tento tlak přichází díky zvýšení harmonie celého prostředí Planety, díky větší propojenosti Planety, Přírody s vyššími duchovními sférami. A také díky větší duchovní propojenosti všech hmotných i duchovních složek, které mají přímý vliv na Zemi a její vývoj. Myšleno přírodní celky jako jsem já - Slunce, celý Vesmír a další.

Vzájemná propojenost znamená větší spolupráci, sílu, naladění. Tato propojenost kdysi dávno existovala na velmi vysoké frekvenční rovině. Postupně se však vytrácela, až každý zůstal jenom sám za sebe. A vývoj se tak ubíral téměř bezcílně bez vyššího řádu dál. Chaoticky, neuspořádaně. Bez vyššího spojovacího prvku, který by ukazoval, že všichni táhnou za jeden provaz. Každý buďto o sobě nevěděl, byl ovládnutý nebo přispíval svými chybami k úpadku. Až teď se vše dává do pořádku i na vyšší duchovní rovině a tím i na té hmotné.“

© Petra Nováková, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 159
  • 23
  • 21
  • 14
  • 18

Celkový počet hlasů: 235