Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I

79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I

Petr Svoboda, Jiří Novák Vloženo 27.3.2016
Petr Svoboda Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


  Jaká byla situace zbytků prvního Vesmíru před Velikonocemi 2016? Proč se dnes zabýváme prvním Vesmírem? Obrovské zatížení temnými vlivy z prvního Vesmíru. Co se zbytkem prvního Vesmíru? Impulzy z počítačové hry StarCraft. Popis situace z příběhu hry StarCraft. Napojení na karmické informace z prvního Vesmíru. Vnímání zásadního souladu nebo nesouladu s ostatními bytostmi často poukazuje na společné karmické vazby z minulosti. Některé tendence a charakterové rysy bytosti mají svůj počátek ve velmi vzdálené minulosti. Velké technické pokroky nezaručují správný duchovní vývoj. Civilizace, která netáhne za jeden provaz, podlehne tlaku zvenčí. Temní využívali cest, kterými mohli zneužít cizí nástroje proti Světlu. Bez světelného vzestupu není možné správně vyladit protichůdné extrémy. Menší vyladěná skupina dokáže více než nesladěná početnější armáda. Každá civilizace potřebuje dobré světelné vedení. Cílem každého vůdce je sjednotit svou skupinu ve vyladěný celek. Nejdůležitější je pochopit dřívější omyly a napravit je. Zvyknutí si na následky chyb a neřešení situace vede ke změnám vnímání světa.  

Vlivy z prvního Vesmíru

V karmické očistě se v tomto období objevily u vícero jednotlivců opět vlivy vývoje v prvním Vesmíru, který předcházel tento náš, v pořadí druhý. A aktivovaly se extrémní temné systémy, které stály v pozadí za kompletním ovládnutím vývoje v prvním Vesmíru. Zmínky o něm byly již uvedeny např. v článku  37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?  a  79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru


Jiří Novák
 

Jaká byla situace zbytků prvního Vesmíru těsně před Velikonocemi 2016?
 

V článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?  z roku 2010 jsem o prvním Vesmíru uvedl následující informace:

První svět nebyl destrukčním zákrokem dokonale spálen, nebyl zcela beze zbytku rozpuštěn na čistou energii. Působily v něm přece temné síly z vyšších světů, na jejichž zničení výše harmonie Tvůrců nestačila. Na místě zničeného prvního Vesmíru tak zůstal oharek, spáleniště, obsahující ty nejhorší nezničitelné temné energie i temné formy života, které v tomto světě působily. A toto temné spáleniště s vysoce nepříznivou energií se tak stalo jakýmsi z pohledu Temna dokonalým rájem pro vznik nejrůznějších temných forem života. Při karmickém čištění v uplynulých letech jsem vícekrát vnímal tuto spálenou trosku prvního Vesmíru a pod ní visící hrozny temných světů…

Spálení prvního Vesmíru přežila na straně Světla necelá stovka nejčistších bytostí…

Zkázu prvního Vesmíru ovšem mohl přežít i blíže neurčený vyšší počet bytostí, které tehdy byly už na straně Temna, ačkoliv třeba do prvního Vesmíru vstupovaly jako původně světelné bytosti. Mnoho jiných bytostí zde mohlo prožít kratší epizody několika životů a v době zkázy prvního Vesmíru už byly zase v jiných světech, úrovních, dimenzích. Existence v prvním Vesmíru se tak může týkat značného počtu bytostí, které jsou dnes zrozeny na Zemi.
(Dále jsou zde dnes zrozeny bytosti, které po celou dobu trvání prvního Vesmíru existovaly v duchovních rovinách, sférách, světech, částech Stvoření, mimo tento první Vesmír. A také celkově mladší bytosti. Tedy bytosti, které s prvním Vesmírem nemají nic společného. Nesčetněkrát ve vývoji opakové přehmaty a omyly uvedené v následujícím textu však mohou vyvolat i u nich čištění z jejich minulosti.)

A jak to vypadalo v dnešní době? Podobně. Pokud prosím Přírodu o naznačení, co se vlastně za posledních 10 let změnilo, naznačila mi následující. Situace je téměř identická, 10 let znamená okamžik ve srovnání s miliardami let vývoje Vesmíru. Jediným rozdílem je to, že přibyly další temné struktury zavěšené na spáleništi prvního Vesmíru. To naznačuje, že temné systémy nadále pokračují ve svém vývoji.
 

Proč se dnes zabýváme prvním Vesmírem?
 

A proč o tom všem vůbec píšeme? Protože už to, že se touto minulostí zabýváme, že naznačujeme, jaké problémy byly v prvním Vesmíru řešeny, může působit jako spouštěcí impuls pro otevření karmické očisty každého, koho se tato minulost týká. A kdo je dnes součástí cesty neomezeného světelného vzestupu a prochází fází přirozené a soustavné karmické očisty.

Doba trvání prvního Vesmíru byla podle informací z duchovního pozadí světa kolem 3 miliard let. To je sice mnohem méně než necelých 14 miliard let existence našeho, v pořadí druhého Vesmíru. I přesto však jde o dostatečně dlouhý časový úsek. Bytosti zde mohly prožít značný počet existencí v různých identitách. Situace v prvním Vesmíru se neustále zhoršovala, strana Temna získávala čím dál více navrch. Původně světelné bytosti postupně stále více podléhaly Temnu. A pod skrytým vlivem temných energií konaly činy neslučitelné s principy světelné evoluce. I proto si každý, kdo zde po nějakou dobu žil a dokázal se udržet na straně Světla, odtud odnesl značné karmické zatížení.
 

Obrovské zatížení temnými vlivy z prvního Vesmíru
 

Slunovratový den 21.12.2015 odstartoval ještě náročnější a silnější očistu všeho a všech, než tomu bylo předtím. Očista nás všech na NDC i celého systému NDC ještě o něco přitvrdila. Začal se na nás valit a útočit jeden extrémně silný magický systém za druhým. Temné systémy se samy hlásily. Samy se na nás kontaktovaly nejrůznějším způsobem. Obnažují se a likvidují další skryté formy ovládání od Temna, doposud neviditelné způsoby parazitování na člověku skrytými koridory. Vynořují se nikoliv náhodně další vrcholné temné systémy, které doposud bránily zásadnějším změnám ve hmotném vývoji. Probíhá tak další kolo bojů a postupné vytlačování magie a všech jejích projevů z hmotné roviny planety Země.

V posledních dvou týdnech před Velikonocemi 2016 jsme vícekrát vnímali neurčité temné vlivy odkudsi plynoucí. Připravované texty o prvním Vesmíru, jakoby znovu připomněly tento nedořešený problém. Všichni, kdo na konečné podobě článků pracovali po dobu několika týdnů, i někteří další v jejich okolí, se během této přípravy textů karmicky čistili z období své existence v prvním Vesmíru. V posledních dnech dával první Vesmír o sobě vědět více než kdykoliv předtím. Někteří vnímali jakýsi centrální temný střed spojený s prvním Vesmírem, který se najednou obnažil. A na který jsou napojeny všechny temné systémy i lidé používající magii v našem světě, tedy i řada běžných léčitelů a propagátorů alternativních metod léčby. A tento temný střed je všechny posiluje, znásobuje jejich magickou sílu.

A logicky stejným způsobem působily temné energie z tohoto spáleniště i na duchovní roviny a bytosti, které byly původně nad tímto Vesmírem. A to jsou zejména tři úrovně Stvořitelů, kteří stáli v pozadí zrodu i našeho druhého Vesmíru. A další bytosti spojené s naším Vesmírem – andělé Dhyané, Ilúvatar.
(Více o úrovních Stvořitelů je v textech
68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem, 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj, 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů, 69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců, 69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru a dalších článcích z témat 68 a 69.)

Ve vlivech zbytků prvního Vesmíru lze hledat jednu ze základních příčin, proč v našem Vesmíru od počátku nefungoval spravedlivý karmický systém. Proč andělé Dhyané dělali zásadní chyby. Proč optimální nebylo ani vytvoření lidských Duchovních hierarchií. Proč byl vývoj člověka 2. typu nesprávně nasměrován mimo hmotu.

Vychází najevo, jak silně ovlivnil zmařený vývoj prvního Vesmíru od samého počátku vše, co souviselo s naším druhým Vesmírem. Situace jasně naznačuje, že zlikvidováním prvního Vesmíru jako nepovedeného pokusu o nalezení optimální cesty evoluce problém není kompletně dořešen. Vzniká tím obrovská karmická zátěž všech Tvůrců Stvořitelů, kteří se na této likvidaci podíleli. Protože šlo o kompletní celoplošnou likvidaci veškerého života. Nejen bytostí Temna, ale i bytostí Světla. Navíc šlo nejen o ukončení jedné inkarnace bytostí ve hmotném světě, s možností pokračovat ve svém vývoji v jiných světech, v dalších nových zrozeních. U drtivé většiny bytostí šlo o kompletní definitivní likvidaci, jak jsem vysvětlil v článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?

Dnes už víme, přesvědčili jsme se o tom v praxi Nového vývoje, že obrovská a dlouhodobě neřešená karmická zátěž deformuje vývoj dotyčných bytostí. Ať už jde o běžného člověka žijícího ve hmotě, nebo anděla Dhyana nad hmotou, nebo dokonce o Stvořitele ve Sféře Stvořitelů.
 

Co se zbytkem prvního Vesmíru?
 

O velikonoční středě 23.3. v podvečer jsem se znovu pokusil podívat na trosku prvního Vesmíru. A vnímal jsem, že odtud vede nespočet temných linií k mnoha bytostem a systémům v našem Vesmíru. Odtud jsou dotovány nejtemnější systémy v našem světě. Ať už působí ve hmotě nebo v duchovních rovinách v pozadí za hmotou. Určitě včetně teroristických buněk, které právě daly o sobě vědět v Belgii. Toto zviditelnění naznačovalo, že události se dávají do chodu. Že přichází období, kdy strana Světla bude muset dořešit i tuto záležitost. Vlivy z prvního Vesmíru se v období od vzniku NDC již opakovaně čistily na částečných úrovních. Nyní přichází doba tuto očistu dokončit.

Velikonoce přinášejí každým rokem obrovský energetický očistný náboj, který doslova hýbá vývojem. Každým rokem řeší očistné energie přicházející právě v období Velikonoc určitou zásadní situaci, která blokuje další vývoj. V loňském roce 2015 to například bylo zlikvidování doposud existujícího centrálního registru Černého bratrstva. To byl další zásadní mezník definitivního konce Černého bratrstva jako celku. Protože od té doby přestali Černí bratři existovat i v rámci karmických vrstev. (viz článek 75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva)

Nejinak tomu bude s důležitostí letošních Velikonoc. A to, co se kolem nás děje, dává tušit, jaká záležitost bude nebo měla by být řešena.

Skutečně ještě ve večerních hodinách toho dne proběhla očistná akce Spojených Sil Světla, jejímž výsledkem měla být kompletní likvidace spáleniště prvního Vesmíru i se všemi temnými systémy, které odtud dotují energeticky mnoho nečistého a temného v našem světě.

A výsledek? Zbytek spáleniště prvního Vesmíru už není vidět. Vypadá to tedy, že spáleniště prvního Vesmíru bylo skutečně kompletně zlikvidováno. Na konkrétní projevy tohoto zákroku v našem hmotném světě si však budeme muset počkat. Uvidíme, jaká nová šance se pro dnešní vývoj tímto krokem zde na Zemi otevře.


Petr Svoboda
 

Impulzy z počítačové hry StarCraft
 

Prvotní impulzy k následujícím duchovním vnímáním a komunikacím vzešly na základě zhlédnutí několika videí na YouTube jako trailerů k 3. dílu strategické počítačové hry StarCraft 2. Vnímal jsem, že ten příběh má se mnou něco společného, jako by se mě nějak týkal. Cítil jsem silný nával energií, mravenčení po těle. Porozumění obsahu a ději, jakoby mi byly zobrazené bytosti známé.

V období před nastoupením na NDC jsem hrál 1. díl Starcraft 2, ve kterém hráč hraje za lidskou rasu. Ostatní jsem nehrál, viděl jsem jen ukázky. Jde o sci-fi příběh z budoucnosti, který herní vývojáři rozvinuli v sérii počítačových her. Později se stal inspirací pro vytvoření románů a elektronických knih. První hra byla vydána v r. 1998.

Příběh samotný lze najít ve zkratce i ve Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/StarCraft :
„Příběh StarCraftu je zasazen na přelom 25. a 26. století a hlavní dějová linka se odvíjí kolem konfliktu tří velkých civilizací o vládu nad vzdálenou částí Mléčné dráhy. Jsou jimi Terrani, lidé vyhoštění ze Země, Zergové, obří členovci s cílem dosáhnout genetické dokonalosti, a Protossové, humanoidní vysoce pokročilá mimozemská civilizace s psionickými (paranormálními, nadpřirozenými) schopnostmi a přísnou životní filozofií.“

Název Terran je odvozen z latinského slova Terra (Země). Zerg od názvu planety Zerus. Protoss odvozeno z řečtiny, znamená prvorozený.

Na speciálních podstránkách Wikipedie (
https://starcraft.wikia.com/wiki/StarCraft_Wiki) jsem zkoumal detaily a souvislosti příběhu jednotlivých dílů. Hra je rozdělena na 9 kampaní (tj. souhrn více misí, série utkání). Mezi vydáním dílů Starcraft 1 a Starcraft 2 uběhlo asi 10 let vývoje.


Poznámka Jiří Novák:
Upozorňujeme čtenáře, že webové stránky v předchozím odkazu působí silně zatemněně. Uvádíme je zde pro úplnost. Rozhodně celý tento text nemá sloužit k propagaci podobných počítačových her. Je však ukázkou toho, že nic na naší Zemi nevzniká náhodou. I to, co mnohdy vnímáme jako extrémně temné, má svůj původ v dávné minulosti, která předcházela období našeho vývoje zde na Zemi. Podstatné na tom všem je, že v dnešní době přichází šance některé z těchto silně temných vlivů začít postupně rozvazovat. Právě k tomu by měl pomoci tento předkládaný text.


Mé první vnímání bylo v podstatě v tom duchu, že jsem viděl video a poté vnímal, že v reálu příběh proběhl velmi podobně. Rasa Protossů, tehdejších „Elfů“, přišla o domov (svou rodnou planetu Aiur) vlivem konfliktů mezi sebou, mezi jednotlivými skupinami národa. Konflikty vznikaly hlavně z důvodu odlišnosti filozofie a Planetu ztratili, protože jejich obrana nebyla dostatečně silná a soustředěná. Zaměřili svou pozornost na řešení vnitřních afér a soudních procesů i ve chvíli, kdy byli napadeni agresivní mimozemskou rasou z planety Zerus. Přesto, že jim hrozilo smrtelné nebezpečí, slepě následovali své kodexy místo toho, aby se spojili proti vetřelcům.

Autor příběhu StarCraft, podobně jako např. J.R.R. Tolkien, přenesl nevědomky do svého díla část skutečné historie, kterou patrně prožil v jedné ze svých dávných existencí a považuje to za sci-fi příběh z budoucnosti.

Co se týká názvů a jmen použitých v textu, chodily mi do komunikace od Karmy, abych věděl, o kom mluví a správně pochopil souvislosti. Pomocí analogie příběhu této počítačové hry a jejích postav a jmen.

Připsal jsem několik poznámek pro vysvětlení některých okolností. Například mentalita mezi vojáky, důvod volby dané taktiky a fyzikální zákony ohledně vesmírných korábů.


Popis situace z příběhu hry StarCraft
 

Tento článek pojednává hlavně o Protossech, o konfliktu v rámci jedné rasy, jednoho národa.
V této části příběhu se řeší podrobně jen určité krátké období vývoje daných tří civilizací, o nichž pojednává počítačová hra. Doba, kdy se setkávají. O předchozí historii se v samotné hře mluví stručně. Nepopisují se zde do detailu stovky, tisíce let předtím, než do oné části vesmíru přiletěli lidé. Celý historický kontext a další příběhy ze života těchto tří ras jsou vykresleny na podstránkách Wikipedie a v doprovodných knihách.

Před zásahem stvořitele-démona Amona, který uměle urychloval evoluci Zergů a Protossů, jejich životy vypadaly velmi odlišně. Jednodušeji, přirozeněji, klidněji.

Příběh je z našeho pohledu zasazen do budoucnosti. (Poznámka: Proto v něm figuruje i planeta Země, která v předchozím Vesmíru nebyla.) Střetávají se v něm tři různé rasy z různých částí vesmíru.

Lidé ze Země se dostali do neprozkoumaného sektoru Koprulu ve vzdálené části galaxie Mléčná dráha. Jejich vesmírné lodě nouzově přistály na třech planetárních systémech, které obydleli. Posléze poznají Protossy - rasu z blízké planety Aiur.

Protossové jsou mnohem starší a v určitém směru vyspělejší rasa, než jsou lidé. (Poznámka: Dali by se z určitého pohledu přirovnat k Elfům u nás, tedy k lidem 1. typu.) Jsou v této době velmi eticky vyspělí. Nevyskytují se u nich problémy jako krádeže, podvody, nečestnost. Zvlášť ne zločiny spojené s touhou po hmotném majetku. Pracují na sobě a mají na sebe vysoké požadavky ve všech ohledech. Svou společnost mají rozdělenou do tříd: vládci, bojovníci, pracovníci, templáři (duchovní povolání).

Stvořitelé Protossů - Xel‘Naga - osídlovali vesmír různými druhy bytostí. Nechávali poté civilizacím volný průběh jejich evoluce. Měli pravidlo se do vývoje civilizací nevměšovat. Sami žili ve svém stvořitelském domově kdesi mezi dimenzemi.
 

Temné zásahy padlého stvořitele do evoluce ras
 

Amon byl jedním z Xel’Naga, který porušil jejich pravidla. Spolu s menší skupinou stvořitelů se odtrhl. Propadl síle ega, zvrhl se, používal násilí a chtěl mít kontrolu nad celým vesmírem, prosadit své vize. (Poznámka: Podobně jako u nás Melkor (neboli v jiném podání Lucifer). Napadlo mě také, že Amon je vlastně odkaz na egyptského boha Amon Ra.) Provedl převrat, nárokoval si hlavní pozici při vedení vývoje. Nechal vyvraždit téměř všechny Xel’Naga, některým se podařilo utéct. Poté se rozhodl vrátit se na planetu Aiur a uměle zasáhnout do vývoje Protossů. Urychlit jejich evoluci podle svých představ a využít následně jejich jedinečných talentů.

S Protossy strávil několik staletí a učil je, zasvěcoval. (Poznámka: Podobně jako to probíhalo ve starověkém Egyptě.) Vedl je k duchovnímu vrcholu dle tradic dnešní Staré duchovní cesty. Cvičení síly vůle atd.
Amon a jeho skupina použili k manipulaci Protossů energie zvláštních krystalů. Jejich technika je na krystalech částečně založená. Používali je jako počítače, databanky, digitální mozky pro umělou inteligenci, ale i jako zdroj energie pro pohon vesmírných lodí. Po nabití energií mohou krystaly sloužit jako bojové štíty odrážející střely nebo jako energetické meče.

Amon však nebyl spokojen s tím, kam až se dokázali Protossové posunout. Začali mít problémy se vstřebáváním změn podle jeho představ. Uměle vyvolaných transformací už bylo příliš. (Poznámka: Podobně jako když se přetaktuje procesor v počítači, počítač začne rychleji pracovat, ale zároveň se přehřívá. Když procesor (mozek počítače) dostatečně nechladíme, tak může zkolabovat nebo dokonce shořet.)

Proto Amon planetu Aiur se svojí skupinou opustil. Kromě několika dalších padlých Xel’Naga k jejím členům přibyla fanatická skupina vysoce zatemněných, ovládnutých Protossů nazývanou Tal´Darim. (Ti jsou agresivní, nekompromisní. Nikdy se nepřidali do sítě Khala. K navození splynutí s Amonovou vůlí používají silnou drogu.)
Vydali se měnit podle svých představ jinou rasu - Zergy. Zergové byli v té době jedním z mnoha živočišných druhů na planetě Zerus. Amon se zaobíral plánem zkombinovat geny svých výtvorů - Protossů a Zergů. Ze vzešlých hybridů pak vytvořit armádu, kterou bude moci kontrolovat a ovládat.

Zergy vyšlechtil genetickými modifikacemi k zabíjení. Stali se dominantním druhem na své planetě, začali cestovat po vesmíru a útočit na další civilizace. Takto chtěli rozprostřít svoje základny a hledali nerostné i živočišné zdroje, potravu.

Aby mohl Amon roj Zergů ovládat pro své temné plány, vytvořil jakousi nastrčenou královnu, která roj řídila. Podobně jako včelí královna. Díky své vyšší inteligenci než mají běžní Zergové, telepatickým schopnostem, však královna nakonec dokázala prohlédnout střípky Amonových plánů. Pochopila, že Amon chce Zergy jen využít. Proto tajně vytvořila svůj vlastní plán, jak rozrůst vlastní armádu a vymanit se z vlivu Amona. Obrátila sílu roje i proti jeho vyšlechtěným hybridům.
 

Konflikt dvou směrů vývoje
 

Rasa Protossů prošla ve svém vývoji v minulosti dlouhou a krvavou válkou mezi vlastními kmeny. Roli v tom hrál odchod Amona a jeho skupiny z planety. Některé kmeny jim byly blíže než jiné a jejich odlet je rozhodil a zmátl. Jedni vinili druhé, že právě kvůli nim je bohové opustili. Nedostatek empatie a pochopení, respektu vůči ostatním kmenům a jejich odlišnému způsobu života a názorům vedl k přiostření konfliktu. Dalším nepříznivým vlivem byl uměle urychlený vývoj Protossů na hranici únosnosti. Navíc byla i uměle zvýšena jejich porodnost.

V době vrcholu tohoto konfliktu se mystik později nazývaný Khas (což znamená „ten který přinesl poznání/moudrost/řád“) pokusil klany sjednotit, stmelit národ Protossů. Povedlo se mu to pomocí krystalu Khaydarin, který na jejich planetě zanechaly bytosti Xel´Naga. Pomocí něj obnovil telepatické spojení mezi Protossy, které je pro ně možné a přirozené. Vznikla tak duchovní síť pojmenovaná Khala (což znamená „cesta vzestupu/osvícení/poznání“). Při nastartování tohoto procesu spojení celé civilizace se jejich národ rozdělil na dva tábory.

Na Khalai, tedy ty kteří toto spojení naplno přijali a vstoupili do jakéhosi on-line světa, kde se všichni mohou navzájem telepaticky neustále vnímat a komunikovat. A na Nerazim, kteří toto spojení vnímali jako výrazný risk ztráty jedinečnosti charakteru, vlastní unikátnosti a individuality. Vlastní vůle a názoru. Ti ho odmítli a odřízli si vlastní nervové ukončení mozkové části zodpovědné za tento energetický přenos. (Poznámka: Podobné jako copy lidí Na‘vi z planety Pandora ve filmu Avatar.)

Po jistém období byla Khala upevněna zákonem jako povinná záležitost. (Podobně jako u nás třeba povinná účast na zdravotním pojištění.) Rebelové Nerazim jsou proto pronásledováni a musejí se skrývat před inkvizicí, která po nich pátrá a chce je potrestat. Jsou oficiálně prohlášeni za rouhače a obviněni za ohrožení národní bezpečnosti. Přestože nic trestného a temného nedělají. Ti, kdo se nezapojili do sítě Khala, byli z pozice Khalai nedůvěryhodní, nevyzpytatelní. Nebylo možné poznat jejich záměry, myšlenky a cíl. To ostatní znervózňovalo, znejisťovalo, zvlášť v tehdejší atmosféře obecné nedůvěry a nervozity.

Pouto Khala mezi Protossy je velmi silné a dodává jim navzájem kuráž, když ji potřebují. Nebo ocenění a podporu, když jsou v těžké situaci. Mohou tak sdílet každým okamžikem všechny své emoce a myšlenky. Tím se jejich rod stává velmi silným, soustředěným na svůj vývoj a cestu vpřed. Rychle také zdokonalují techniku a technologie. Mimo jiné zužitkují i vyspělou technologii, kterou po sobě zanechali jejich tvůrci po odletu z jejich planety. Získávají hluboké poznatky o fyzice, zejména o využití energie. Budují vznášedla, letouny, energetické zbraně jako meče a plasmová děla, ale i teleporty a vesmírné pohony.

Nicméně proti čiré síle obrovského a rychle se množícího roje temných stvůr Zergů nebyla ani tato vyspělá technologie nic platná. Protossové přišli v boji se Zergy o svoji domovskou planetu. Zabývali se soudními spory, vnitřními konflikty týkajícími se uzákoněním připojení k síti Khala. Rozptýlili svoje síly. Namísto, aby efektivně urgentně řešili, že je napadá mimozemská civilizace a drtí jedno město po druhém. Byli nuceni se evakuovat a odletět na nedalekou planetu nebo zůstat na palubě vesmírných lodí.


Konec příběhu ve hře StarCraft
 

Po několika letech konečně Protossové spojili svoje klany. Museli se naučit spolupracovat a vzájemně se respektovat, aby bitvu se Zergy vyhráli. Využili všechny svoje různé schopnosti i dostupnou techniku. Vzepřeli se vlivu Amona, jeho mentálnímu ovládání prostřednictvím sítě Khala, kterou zneužil. Všichni se od Khaly odpojili. Museli si useknout kus oné „antény“. Získali tím zpět svobodnou vůli. Nerazim v době, kdy se začali oddělovat od Khalai, zkoumali z jiného pohledu svoje energie a schopnosti, ke kterým mají přístup. Objevili přitom zvláštní energii, která byla schopná likvidovat vedoucí zrůdy Zergů. Takové, které Khalai nebyli schopni porazit. Zřejmě se napojili na sféru svých stvořitelů Xel’Naga. Protossové poté uskutečnili výsadek zbytku svých bojových sil na svoji planetu. A dokázali si svůj domov vybojovat nazpět. Vnímali důležitost vazby na svoji planetu, kam patří.

Amona na konci zlikvidovaly spojené síly všech ras. Jejich hrdinové se snažili zničit armádu hybridů a probojovat se k Amonovi. Postavil si totiž umělé tělo a neexistoval tak jen v duchovní dimenzi, ale byl i hmotný. (Poznámka: Podobně jako Sauron v Tolkienově Pánu prstenů, který si našel náhradní tělo, do něhož se vtělil.) Vystopovali ho a i s jeho armádou zničili. Hlavní roli přitom hraje člověk. Žena, která má možnost spojit se s duchovní esencí posledního přeživšího nezatemněného Stvořitele Xel’Nagy. Přetvořila se tak do podoby, kdy může na Amona zaútočit přímo. Jako rovný s rovným. Stala se vlastně Xel’Nagou a s touto silou zabije Amona jako hlavní zdroj Zla dříve, než by Amon se svými hybridy zničil úplně vše.

Ve skutečnosti však v prvním vesmíru vše zkolabovalo a skončilo kompletní katastrofou o několik kroků dříve, než k pozitivním variantám vývoje mohlo dojít. Temnu nakonec již nestálo v cestě nic, co by ho mohlo zastavit.


První napojení na karmické informace z prvního Vesmíru
 

Duchovní komunikace prosinec 2015:

Petr Svoboda: Spojené Síly Světla, prosím vás o informace ohledně právě proběhlého setkání jednotlivců na NDC v Brně, které pro mě mají význam. Co se pro mě změnilo, co se nastartovalo. Děkuji.

Centrální Karma: „Toto setkání ti ukázalo směr, kudy dál. Dalo ti startovní náboj, jakousi jiskru. Je teď na tobě, jestli ji v sobě necháš rychle uhasnout a vrátíš se tam, kde jsi byl předtím. Ze své pozice se starám o celou vlnu, kterou NDC rozpoutalo, rozhýbalo. Prosím tě ze své pozice, aby ses o sebe co nejlépe staral. Potřebuji všechnu vaši podporu, kterou mi můžete nabídnout. Je to o dobrovolné kooperaci. Ty chceš být součástí řešení na tento oslabený svět, na tuto skřípající situaci. Máš v sobě schopnosti, které ještě neumíš pořádně uchopit. Máš v sobě pozitivní sílu, která je zatím ještě jakoby za oknem, které je špinavé. Vykukuje, ale je třeba, aby ses ještě více pročistil. A to nejen karmicky z minulosti, ale především změnil nastavení uvnitř sebe a správně se nasměroval. Potom bude následovat hodně práce na sobě. Ale pak se začnou dít věci. Všechno se převrátí naruby, ale jen když budeš chtít. Můžeš změnit na svém životě všechno, co ti vadí. Co ti leze krkem. Pocity marnosti, že neděláš to, co bys měl. Že svým časem zatím plýtváš. Že chodíš okolo problému místo toho, abys šel přímo a postavil se mu čelem. Můžeš to dokázat tady, kde jsi. A pokud budeš věřit nám a necháš se vést, kudy je to pro tebe nejlepší z našeho nadhledu, vše do sebe bude zapadat. Nové možnosti se objeví, přesně tehdy, kdy na ně budeš připravený.

Otázka pro tebe: Jsi už konečně připraven na nastartování změn?? Jsi už konečně připraven a rozhodnut pořádně na sobě pracovat? Protože my na tebe čekáme (Spojené Síly Světla). My připraveni jsme. Můžeme ti toho dát na bedra v rámci očisty, kolik jen uneseš. Je toho stále dost.“
 

Duchovní vnímání:
Skupina asi 7 bytostí přilétá na povrch planety, která byla kdysi jejich domovem. Teď je zamořená stvůrami směsice hmyzích a ještěřích genů (Zergové). Nestvůry bytosti vyciťují a vylézají ze svých nor na povrch. Pomalu se proti nim začíná tvořit hejno na obzoru. Sedm bojovníků „Khun-de-Laar“ * se na ně s odporem dívají a čekají, kdy na ně zaútočí. První skupinka příšer je překvapí z pod povrchu nedaleko od nich a rovnou na ně zaútočí. Před okamžikem střetnutí probíhá jako lehká elektrická vlna mezi bojovníky výměna duchovních informací rychlostí blesku. Všechny emoce, myšlenky se mezi nimi navzájem přenesou a oni jako jeden odpovídají na útok. Jsou posíleni podporou ostatních a žádný z nich díky tomu i přes velký stres celé situace necouvne ani o píď. Navzájem se podporují, kryjí si záda a drží svou pozici. Potřebují takto ustát alespoň 1 minutu na povrchu, aby jejich signál mohla zachytit mateřská loď** na oběžné dráze. A získat tak souřadnice pro přenos zbytku vojska teleportací přímo na povrch. *** Maják vyšle souřadnice, ale naživu už zbývá jen poslední voják. Stvůry se kolem něj stahují do kruhu. On vstane z pokleku, rozhlédne se kolem sebe a sebejistě a beze strachu tasí své čepele, se stejnou motivací bojovat, jako na začátku konfliktu. V tu chvíli se vedle něj již začnou objevovat první teleportované oddíly. Společně se rozbíhají do nepřátelských řad. Přeživší veterán v posledních vteřinách před dalším střetem v běhu ještě zrychlí a jako první se vrhá na nejbližší nepřátele. Je zde cítit jakási atmosféra: jeden za všechny a všichni za jednoho.

(* Poznámka:  Tomuto oddílu bojovníků se říká „špička kopí“ protože proráží cestu pro celý výsadek. Pravděpodobnost přežití je blízká 0 %, protože na ně nepřítel čeká a je v nesmírné přesile. Ovšem mezi vojáky je to považováno za čest. Navíc se těší, až zase uvidí svůj domov a už o něj nechtějí znovu přijít. O dobrovolníky proto není nouze, zvlášť oblíbená je tato možnost u starších, téměř vysloužilých veteránů, kteří ještě chtějí být nějak užiteční.)

(** Poznámka:  Mateřské lodi často nemohou přistávat na planetách, protože jejich obrovské rozměry a hmotnost jim nedovoluje vzlétnout. Jsou nejčastěji budovány přímo v hvězdném prostoru vesmíru v galaktických hangárech poblíž hvězd, odkud se na jejich konstrukci získávají minerály. Nemohou překročit oběžnou dráhu, protože by se z gravitačního pole planety už nedostaly. Mohou mít rozměry i několika desítek kilometrů a mají tak dostatek zásob včetně transportních plavidel*** pro přistávání na povrchu.

(*** Poznámka: Použitím transportérů pro přesun pozemních jednotek z mateřské lodi na povrch planety se posádka vydává vstříc riziku, že bude sestřelena obrannými prvky ještě ve vzduchu. Tím je ohrožen potenciál těchto jednotek, protože by přišly o šanci vykonat svou část úkolu. V tomto případě je proto využito technologie teleportace, kdy se vyšle na povrch jen malá skupinka, která pomocí přenosného majáku vyšle souřadnice. A následně jsou z mateřské lodi instantně přeneseny celé oddíly vojska.)

 

Centrální Karma (pokračuje): „Teď jsi viděl kus obrazu. Byl ti zprostředkován skrz úryvek videa z traileru na počítačovou hru. 

Viděl jsi v něm sílu jednoty, kterou může skupina mít, když je velmi dobře vyladěná. Když drží pospolu do takové míry, že myslí, cítí a jednají téměř jako jeden. Pokud je něčeho takového dosaženo čistým způsobem, síla skupiny je pak obrovská. A i pár takových bytostí se dokáže postavit proti tyranii a zvítězit. Taková byla i bitva prvorozených s bestiemi z temné planety, které obsadily jejich domov. Po nějaké době přežívání na okolních planetách, kde našli azyl, se vrátili zpět, aby svůj domov vydobyli opět pro sebe. Pro ty, kteří se tam narodili a kteří tam patří. S armádou, která měla vyhnat vetřelce a zbavit se jich.

Ve stejnou dobu se ale z duchovní dimenze vrátí temná bytost. Pradávný démon Amon. Je jedním ze stvořitelů Xel‘Naga, ale zvrhl se do Temna a jeho ego ho žene prosazovat svou vůli ve vývoji Vesmíru. Chce zničit vše, protože onen vesmír neodpovídá jeho představě. Nyní při svém návratu si postavil tělo* a armádu spojením dvou různých ras (Protossů a Zergů). Aby vytěžil z obou ras to nejúčinnější a z pohledu hmoty nejsilnější. A na bitevním poli je mohl svou silou vůle ovládat.

Prvorození se mu ale vzepřeli. V čele s vůdcem Artanisem, který sjednotil dvě kasty, které mezi sebou do té doby bojovaly pro pár "drobností". Pomohl jim se vzájemně učit a obohatit. Napravit mezi nimi nesváry, které je rozeštvaly. Aby se dokázali vzájemně respektovat. Aby se sjednotili pro dobro jich všech. A získali zpět svou domovskou planetu. Pomohl jim nalézt cestu a způsob, jak se z jeho vlivu vymanit, jak se od něj odstřihnout, aby je nemohl dále ovládat jako loutky.“

(* Poznámka: „Postavil si tělo“ znamená, že na sebe vzal hmotnou podobu těla, které si vyrobil spojením dvou různých genomů. Protože se jinak jedná jen o nehmotnou duchovní temnou entitu. Podobně jako Sauron měl ve filmu Pán Prstenů hmotnou podobu, kterou poté zneškodnili. Ale jeho duchovní část přetrvala.) 
 

Duchovní vnímání:
Po osvobození se od vlivů ovládání od Amona se národ usadí zpět na své planetě. Zde znovu buduje zničená města, zakládá nové tábory, technický výzkum a vývoj. Spouštějí nové továrny a přestavují vše, co bylo zničeno do stavu ještě lepšího, než to bylo před úpadkem. Přichází jejich druhá šance posunout se přes staré limity, odhodit staré nefunkční postoje. Ukázat, že se poučili a že jsou nyní moudřejší.

Na počítači, kde komunikuji a zapisuji, mám puštěnou instrumentální hudbu, která ve mně hluboce rezonuje. Pomáhá mi se naladit a vydat ze sebe silné emoce. Do hlavy mi plynou slova. Cítím duchovně, co bych měl říct a hned to říkám. Plyne to v angličtině.

Hrubý překlad: „Vnímám své poslání, vzpomínám si na svůj úkol. Přišel jsem sem, toto je teď můj domov. Jsem zde na Ardě*, a to proto, abych pomohl tento svět zbavit Zla, které ho ovládá. Abych pomohl sám sobě a těm, kteří jsou na mém úkolu závislí. Kteří potřebují zprostředkovat pomoc. Jsem tu, abych pomohl zničit temné systémy, jež nás tu všechny poutají, vysávají, napadají, zastrašují a utlačují."  (* Poznámka: Arda je původní název pro planetu Zemi používaný v příbězích J.R.R. Tolkiena) 

Poklekám na jedno koleno a vzhlížím k plakátu od Petry Novákové „Nový začátek“ s rytířem a bílým koněm. (viz https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-petry-novakove/2012/)

"Jsem světelný bojovník, který hledá odpuštění za své přečiny a za minulá selhání. Za pád k Temnotě. Za to, že jsem ostatním ublížil a nedokázal ubránit můj svět /domov před napadením. Děkuji za tuto možnost nápravy celé situace a mé minulosti."

(pokračuji v češtině)

"Děkuji Spojeným silám Světla za pomoc a za podporu, jsem vděčný za vaše vedení a za to, že jsem NDC po opakovaných omylech a po dlouhém hledání našel. Prosím o prominutí a odpuštění všechny, kterým jsem uškodil. A omlouvám se, že jsem svůj úkol nesplnil a umožnil Temnu další růst. Vpád do dalšího světa, který chce pohltit."

V tuto chvíli se dívám vkleče a hluboce se skláním v omluvách na obrázek Ivany Zámečníkové  „Posel Prvotní Čistoty“ a pláču. (viz https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-ivany-zamecnikove/2011/photogallerycbm_502620/20/ ) Dívám se na jeho duchovní srdce, ze kterého září silná a čistá energie. A hluboce lituji, že jsem si přesně na to místo nechal dát v tomto životě temné tetování se symbolem bratrstva, které vraždilo ty, jenž mohli ovlivnit děj událostí v neprospěch vládnoucí temné skupiny. Jsou vlastně poskoky, otroky, kteří věří, že za tyto zásluhy vůči svým vysoce postaveným pánům půjdou do ráje.
Pláču a dotýkám se obrázku a říkám: "Takový chci být, takový chci být."

"Jsem připraven jít dál. Jsem připraven a odhodlán nikdy nepřestat na sobě pracovat. A jít tak dlouho dokud svůj úkol nesplním. Důsledně ze sebe vše nečisté vydávám a zbavuji se toho. Předávám to Spojeným Silám Světla a děkuji za pročištění mé bytosti. Prosím o pomoc s odsekáním všeho, co mě stahuje, svazuje a ovládá. Všeho, co je v mých obnažených karmických vrstvách."

Zvedám se do vzpřímenější pozice ale stále v pokleku na obou kolenou a znovu se dívám na plakát s karmickým rytířem.

"Slibuji sám sobě věrnost ke Světlu. Už znovu nedopustím, abych opět selhal a už před Temnem necouvnu. Postavím se mu společně s ostatními. Budu proti němu bojovat."
 

Poté, co si vše zapíšu a dále o tom komunikuji a upřesňuji, vnímám informace od Centrální Karmy jako dovětek.

Centrální Karma: „Jde o velmi vzdálenou minulost. To, co je zobrazeno ve videu dopadlo nakonec dobře. Prvorození zde získali svůj domov zpět. Zničili s pomocí lidí a bytostí z vyšších světů temného boha. Ale takto to u vás ve skutečnosti nedopadlo. V našem prvním Vesmíru se to nepovedlo. Tato temná entita nakonec zvítězila a vesmír opravdu pohltila. Přišel konec a Temno bylo všude. Žádná armáda ho nedokázala zadržet v expanzi, ani ho zničit, porazit. Bylo příliš silné. Vesmír tedy zažil něco jako restart. Je to velmi stručně popsáno v článku na webu NDC. Toto je váš druhý Vesmír. Toto čištění, které jsi vnímal je až takto staré. Pochází z událostí z prvního Vesmíru. Proto jsi dostal informace skrz sci-fi video, které jsi nedávno viděl. Touto obrazovou formou. Jinak by se k tak starým informacím nešlo téměř dostat. Na takové vnímání a přenos teď nemáš vyladění. Když ses na něj díval, cítil jsi velmi silnou rezonanci se svou bytostí. Toto je důvod proč.“

 

Vnímání zásadního souladu nebo nesouladu s ostatními bytostmi často poukazuje na společné karmické vazby z minulosti
 

Duchovní komunikace 9.1.2016:

Osobní Karma: Ano, myšlenka, kterou právě vnímáš, je pravdivá. Jste karmicky spojeni s tvým dnešním kolegou J. na NDC. Předevčírem jsi měl sen, kdy jste společně s Jiřím Novákem řešili nějaký problém, který se určitým způsobem týkal bytosti J. a Tebe. Byli jste tenkrát oba ve stejné civilizaci. Dokonce ve stejném období a společnosti. Ta domovská planeta byla tehdy velmi hustě osídlená, ale zástupců této civilizace je zrozeno nyní ve hmotě jen velmi málo. A že jste si nyní blízko a stýkáte se, má určité příčiny i důsledky. Pamatuješ si na velmi nepříznivé, částečně pohrdavé pocity, když jsi J. kdysi poznával. I teď je ti v něčem nesympatický. Není divu. Byli jste tehdy přesně na opačných stranách. A vaše názory vás stavěly do konfliktů. Tehdy toto rozdělení civilizace způsobilo těžké následky.

On se přidal ke "Khalai" a ty sis zvolil jít cestou "Nerazim". On zvolil cestu, kde se jednotlivci propojili sítí telepatického sdílení emocí a myšlenek (Khala). Naprostá otevřenost, bratrství a jednota. Často na něm vidíš tyto rysy, že bez skupiny okolo sebe se cítí do určité míry neúplný, nejistý, nesvůj. Až teprve v kolektivu jaksi pookřeje a rozvine se do své plné formy, jako květina. Ty jsi byl naopak jedním ze "stínových" templářů. Přijal jsi jako hlavní myšlenku jedinečnosti každé bytosti, samostatnosti a studia a poznávání Vesmíru na vlastní pěst. Svou sílu vůle a motivace jít vpřed jsi podporoval samostudiem, bádáním, cestováním a poznáváním Vesmíru.  Hledáním ztraceného proroctví a další cesty pro tvůj lid. Pracoval jsi sám na sobě podle své vize a svých názorů a na součinnost s druhými ti nezbývalo tolik možností.
 

Některé tendence a charakterové rysy bytosti mají svůj počátek ve velmi vzdálené minulosti
 

Ano, cítíš teď určitou senzaci, protože tyto střípky "vzpomínek" přesně zapadají do sebe a ty teď vidíš svoji minulost (současného života) v novém světle. Dává to smysl. To, jaký jsi, jaký jsi byl, jak uvažuješ, jak se chováš. Vše to má základy nesmírně hluboko v samotném centru/jádru tvého Vnitřního duchovního já. Tvé esence. Tyto zážitky, zkušenosti jsou zachované v blocích karmických vrstev. Dokud je aktivně nepřepíšeš, budou tam. Je to jako verze 1.0 napsaného programu. Obsahuje ty prapůvodní parametry. A ty se teď učíš tomu porozumět, vyvážit v současné době tyto vychýlené prvky své osobnosti do vyrovnaného středu. Naučit se znovu se zapojit do skupiny a nebýt osamoceným ostrovem.

Neumím ti na 100 % potvrdit, jestli je toto samotný začátek putování a existence tvé bytosti. Protože to není vůbec lehké se takto daleko napojit. Jde ale o jedny z nejstarších vrstev, které si v sobě neseš. Nebo z kterých ses alespoň doposud čistil. Jdou opravdu daleko a je jich hodně. Jsou velmi zkomprimované, protože byly přenesené z prvního Vesmíru, informace v nich nejsou stoprocentním zápisem celého příběhu. Ukazují však dost na to, aby tomu všemu šlo porozumět. Aby z toho šlo vytvořit informační celek, který ti ukáže cestu dál a naopak odrazující příklad, kudy ani tehdy cesta nevedla.

U obou z vás (ty a J.) se před NDC objevovaly sklony k odvedení pozornosti k virtuální realitě a určitému samotářství. J. však našel skupinu, s kterou si rozumí. A je nyní téměř hmatatelně, viditelně s nimi spojen touto formou koexistence. Založené na častém vídání se, dlouhém povídání a sdílení všech možných myšlenek a názorů.
Přesně takto tehdy fungovala "Khala". Jako mentální neviditelná síť, na kterou se mohl každý tehdy naladit. Měla neuvěřitelně obrovskou sílu. Kdykoliv byla bytost v úzkých, nevěděla si rady, měla pochyby, byla pomoc vždy na dosah. A to ať jsi byl vzdálen pár metrů nebo světelných let. Tyto momenty slabosti a pochyb tak téměř vymizely a civilizace vzrůstala a rostla po technické i duchovní stránce raketovým tempem.

To ale vedlo k částečnému pádu, protože technika dotažená téměř k dokonalosti a k nerozeznatelnosti počítačové uměle vytvořené iluze od reality je problém. Je to cesta do slepé uličky, kde se může jedinec odpoutat od svých problémů a zapomenout na ně. Podobně jako to dělají drogy. Připojením se na určitý systém a dočasným zapomněním části sebe sama. To vytváří problémy v nejasnosti vlastního cíle a ochoty na něm pracovat. Jít dobrovolně problémům vstříc a čestně se s nimi vypořádat.


Velké technické pokroky nezaručují správný duchovní vývoj
 

Vedlo to k většímu zatemnění, protože tehdejší civilizace s otevřeným vědomím se naučila pomocí techniky dělat věci, které odporují přírodním zákonům nebo je přímo porušují. Cestování hyperprostorem, nadsvětelné pohony, ohýbání času a prostoru a cestování v nich i mimo ně. Nahlížení mimo dosah hmotných smyslů a částečně i do budoucnosti. Energetické štíty, zbraně, teleportování, stmelování bytostí, regenerační nanobotické lázně*, antigravitační pole. Fázové přesuny struktury hmoty, změny molekulárního skupenství a další. To vše vedlo k získání moci, která přitáhla vyšší temné systémy a jejich pozornost. Toto vyšší Temno okamžitě dostalo chuť se všech těchto vymožeností zmocnit a navíc je použít proti svým nepřátelům, kterým je ukradli. Zničit pomocí těchto technologií své soky a ještě na tom vydělat bez práce.

(* Poznámka: Nanobotické regenerační lázně byly k vidění už ve starých epizodách Star Wars (Hvězdné války) i v mnoha jiných filmech, např. Hvězdná pěchota. Jde o určitou nádobu, do které se zraněný člověk ponoří a bakterie nebo nanoboti mu pomáhají urychlit regeneraci. Nebo mu mohou zachránit život, protože by si s jeho zraněním lékaři jinak neporadili. Přičemž nanobot je miniaturní samohybný robot s určitou mírou samostatnosti a se schopností vlastní reprodukce.)

Civilizace se rozdělila na dvě frakce. Na ty, co následují filozofii Khala a na ty, co jí odmítli. Ty mezi sebou postupně ztratily důvěru, napojení a jakousi blízkost, porozumění. A vznikala mezi nimi nesnášenlivost, odpor, často i pohrdání. Khalai proti Nerazim uvalili zákony (povinnost být součástí sítě Khala) a fanaticky je pronásledovali. Schopnosti Nerazim se postupně měnily v důsledku změny životních podmínek a životního prostředí, protože se přesunuli na okraj civilizace a později obydleli i další planetu. Např. schopnost dočasně se zneviditelnit.* Skrývali se, utíkali a přemisťovali se často z místa na místo. Vyhýbali se přímé konfrontaci a ztrátám na životech kvůli svému menšímu počtu. Pro své nové schopnosti se ještě více od ostatních lišili. U Khalai tyto odlišnosti fungovaly jako další impulzy k nedůvěře a nejistotě.“

(* Poznámka:  Tuto schopnost naučil uprchlíky Adun, protosský templář vysoké funkce. Adun byl po dlouhých letech ve službě Khalai poslán na misi vyjednávat s uprchlíky, kteří tajně žili v ústraní na pustých částech planety. Tam přežívali, stále nepřipojeni k síti Khala. Tím porušovali zákon. Adun po konverzaci s uprchlíky uznal, že jejich názor a volba odmítnutí Khaly je opodstatněná. A že na to mají právo, právo svobodné volby. Dostal však od svých nadřízených rozkaz jejich existenci utajit a jednoho po druhém najít a zabít. Adun však odmítá být katem a dělat špinavou práci. Zvlášť proto, že se rebelové ničím fyzicky neprovinili, nikomu neublížili. Raději se k Nerazim přidal a po čas je vedl.)

Celý konflikt mezi následovníky Khaly a rebely Nerazim je karmicky velmi komplikovaný. Vrchní soud vydal nařízení rebely zlikvidovat, usmrtit. Khala ale vznikla proto, aby se zamezilo konfliktům a občanským válkám. Aby umožnila vytvořit a chránit mír. Aby pomohla navodit blízkost a odrušit možnost vzájemných nedorozumění z důvodu nedokonalosti mluveného jazyka. Vznik skupinek rebelů od ní odpojených je však jasným rizikem možnosti vzniku dalšího konfliktu. Zabíjení rebelů v tajnosti je ale neetické a navíc by se tím porušil pracně vytvořený mír na planetě. Jde tedy vlastně o určitý paradox. Zde rada Khalai dělá zásadní karmickou chybu, porušuje vlastně ideu, proč vznikla Khala. Chtějí udržet mír za každou cenu a bojí se jakéhokoliv narušení křehké rovnováhy.


Civilizace, která netáhne za jeden provaz, podlehne tlaku zvenčí
 

Osobní Karma (pokračuje): Tento svár stál obě strany hodně času a energie, vyvolal poměrně dost ztrát a celý národ byl v kritické chvíli oslaben a neudržel si svoji planetu, o kterou přišel. To byl největší neúspěch a prohra na hmotné úrovni. Muset opustit domovskou planetu, která bytostem dává rovnováhu a sílu. Jakoby ji prohrát v sázce v hazardní hře, kterou si člověk ani neuvědomoval, že hraje. Na duchovní rovině to byl naopak problém nesmířlivosti k druhům své vlastní rasy. A u mnohých velké duchovní rozladění v důsledku zaslepenosti a neschopnosti opustit svou ideu dokonalosti. "Náboženské" zaslepení do takové míry, že i ve válce si stále šli za vykonáváním rozkazů shora místo obrany planety před nepřáteli. Ztráta nadhledu pro to, co je důležité, prvořadé. Slepé podřízení se svým vůdcům namísto poslechnutí vlastního rozumu a intuice. A to do té míry, že to vedlo ke katastrofě. Ztráty na životech, ztráty celých měst a nakonec celé planety.

Nerazim si naopak odnesli problémy s důvěrou v celek a sílu skupiny. Někam pevně patřit, být více ukotven. Tito stínoví templáři byli jiní než ostatní. Hodně je změnilo to, jakou cestou se vydali. I když pro takové rozhodnutí musí být bytost předběžně připravená. Pro odpojení se od globální sítě Khala se rozhodly takové bytosti, které vnímaly svou individualitu jako výhodu. Nechtěly zapadnout do stereotypu, poslouchat poslušně hierarchie velitelů a své nadřízené. Podnikaly průzkumné akce na svou vlastní pěst nebo v menších skupinkách. Věřily, že samostatnost je důležitější a proto se učily více umění, více věcí. Aby nebyly jen vojáky nebo jen řemeslníky. Byly trochu od obojího. To je do jisté míry znevýhodňovalo, protože někdy neměly potřebnou hlubokou specializaci. Ale prospívalo to způsobu, kterým fungovaly ve vlastní společnosti.

I ty to tak dosud máš, věnuješ se různým zájmům a střídáš práce a profese. Nic tě nezachytí tak, aby ses tomu věnoval výhradně. Jsi trochu jako stěhovavý pouštní Nomád. Bez pevného zázemí, pořád tě to táhne někam dál. Poznávat svět a cestovat. Stínoví templáři tehdy věřili, že i přesto, že nejsou telepaticky spojeni, jsou určitým způsobem blízko sobě navzájem. Tím, že se rozhodli jít stejnou cestou, i když je vede individuálně jinými směry. Nesdíleli pocit spojení jako jejich vzdálení bratři. To se ale nakonec ukázalo jako výhodný krok. Protože když se objevil temný démon Amon, zástupce všeho zla, pocházející ze sféry nicoty, prázdnoty, využil právě této sítě.


Temní využívali cest, kterými mohli zneužít cizí nástroje proti Světlu
 

Tehdy Amon skrze Khalu ovládl nejvýše postavené vůdce Khalai, kdežto Nerazim proti němu byli imunní. Protože si odstranili fyzické nervové zakončení "telepatické antény", které vypadalo podobně jako copy lidstva na planetě Pandora ve filmu Avatar. Nemohli tak přijímat ani vysílat své myšlenky jako ostatní. Byli ale imunní vůči Amonovu útoku a pokusům o ovládnutí. Podobně jako počítač, který není připojen k internetu, a hacker se tedy do něj na dálku nedokáže nabourat. Khala byla zkorumpována a použita proti těm, kdo v ní zůstali napojení. A opět mezi sebou bojovali bratři, kteří se už jednou ze svého sváru usmířili.

Jediné možné východisko by teoreticky bylo si dočasně odstranit tyto antény, démona porazit a poté se věnovat sjednocení celé civilizace dohromady. To se ale nestalo, protože na poražení tohoto temného systému by národ musel být sjednocen. Musel by využít celou svou sílu, a to jak početní, tak duchovní. Najít optimální cestu a vyvážený poměr obou pohledů a způsobů života. Byla tu možnost vytvořit sjednocenou společnost. Kde by se vzájemně doplňovaly rozdílné vlohy a talenty jednotlivců. Kde by se využilo rozmanitých poznatků, zkušeností a schopností všech bytostí ku prospěchu vývoje celého národa.  


Bez světelného vzestupu není možné správně vyladit protichůdné extrémy
 

Celou tu dobu ti to leželo před nosem. Ale jen s pomocí nadhledu a telepatické komunikace získané na NDC je takovéto prozření možné. Nejsi vůbec jediný, komu se obnažují souvislosti, které bytost vedou do dalšího stádia její cesty světelného vývoje. Bez hloubkové očisty na frekvencích energií dostupných na NDC by ses nedokázal vyvážit mezi tyto dva extrémy. Mezi samostatnost a spolupráci jednotlivců a utvoření celku.


Menší vyladěná skupina dokáže více než nesladěná početnější armáda
 

Nicméně síla vytvořeného celku byla tehdy nepřekonatelná ničím, co s takto spojenými bytostmi přišlo do kontaktu. Dokonce i v oslabení, nedostatku zásob a v zahlcení početní převahou nepřítele dokázali ustát bitvy, které by normálně byly zcela nemožné. Podobně to bylo znázorněno ve filmu bitva u Thermopyl. Kde malá, ale velice sehraná a perfektně vycvičená armáda, vedená a motivovaná samotnou hlavou státu dokáže odrazit na dostatečně dlouhou dobu vojsko nespočetněkrát větší než jejich. Obrovská odvaha, motivace, síla vůle a morální podpora mezi jednotlivými členy v takto propojeném kolektivu je vysoce převyšující svou výší frekvence cokoliv ostatního. Cokoliv myslitelného. Ani vteřina zaváhání, destabilizace, strachu, pochyb.

Podobně jste to udělali již vícekrát na hromadných setkáních jednotlivců na NDC a samotný zásah dokázal pohnout na duchovní úrovni vývojem samotného Vesmíru a všeho kolem něj. Bylo to jako tlaková vlna, bojový pokřik, který slyšeli všichni Temní v celém Stvoření. Pokřik, který říká, že už se nebudete bát, schovávat a nechat se ovládat, tiše to přijímat. Není v tom poselství agrese, ale symbol obrany vašich vlastních životů, prostředí, domovů a Planety plus Přírody. Jsou to, v určitém slova smyslu, tasené meče jako výhrůžka všem, kdo se vás pokusí napadnout, aby věděli, co je čeká. Protože vy si svobody začínáte opět vážit. Jako většina lidí, kteří se o vstup na NDC začínají snažit, si jí všímáte, její potřeby a začínáte čím dál více pociťovat po ní touhu. Konečně se zbavit všeho balastu, rezavých otrockých řetězů a temných kotev, které vás hákují a stahují dolů.

 

Každá civilizace potřebuje dobré světelné vedení
 

Teď ještě nech proudit informace z minulosti:
I tehdy tam byly bytosti podobné např. Gandalfovi z Tolkienových románů Pán Prstenů a Hobit. Bytosti povolané z vyšších světů nebo alespoň s napojením na ně. Ty měli zajišťovat vedení civilizace, spolupráci. Tak jako to dělají řídící pracovníci ve většině firem. Zajistit spolupráci a dobrou kvalitu komunikace mezi jednotlivými skupinami, celky a kolektivy. Napříč odděleními tak, aby se všechny potřebné informace dostaly ke všem, kdo je mají slyšet. Tyto funkce už delší dobu vykonává tým pracovníků v čele NDC. Všechny povídky z různých časů tyto průvodce mají. Yoda z Hvězdných Válek, Merlin za dob krále Artuše, zmiňovaný Gandalf...  Zkrátka duchovní vůdce, postava, která vidí za problémy, které národ aktuálně řeší díky své moudrosti. A snaží se ukázat správný směr.

 

Cílem každého vůdce je sjednotit svou skupinu ve vyladěný celek
 

Snahou tehdy bylo především smířit obě frakce, oba tábory. A ukázat, že problém není ve vzájemném rozdílu, jen v nepochopení se navzájem. Že pokud jdou bytosti za společným cílem (obě jsou součástí světelné cesty) je důležité spolupracovat, nebo si minimálně nestát vzájemně v cestě. A v případě potřeby spojit síly proti společnému nepříteli (Temnu). Dříve použily artefakty (krystaly atd.) a umělé pomůcky k nastartování podobných událostí, které změnily směr ve vývoji. Vy dnes už takové umělé pomůcky nepotřebujete. Přirozené způsoby posilování světelných základů vašich bytostí (výživa, cvičení, vyhýbání se všemu stahujícímu) a duchovní podpora Spojených Sil Světla vám dává vše, co potřebujete na pozitivní změnu svých životů i prostředí.

Tyto bytosti dokonce našly způsob, jak uplatnit to nejlepší z obou filozofií, z obou způsobů fungování. Dokázaly najít střed a ten potom využít pro dobro všech. A zároveň tento způsob naučit druhé. Přišlo to ale příliš pozdě a nepřátelé byli už moc silní a početní. Promarněná šance se tedy kriticky podepsala na pádu celého sektoru tehdejšího Vesmíru. A protože tato civilizace byla nejdále ve svém rozvoji, ostatní měli o to horší šance. Navíc Temní proti zbytku světelných civilizací použili i techniku a vědu, kterou prvorození vynalezli.“
 

Nejdůležitější je pochopit dřívější omyly a napravit je
 

Petr Svoboda: Osobní Karmo, co je tedy nyní třeba udělat?

Osobní Karma:V první řadě pochopit tyto události, dávné neúspěchy a cesty, které se ukázaly jako slepé uličky. To znamená hledat mezi sebou navzájem na NDC vhodné možnosti spolupráce, naučit se táhnout za jeden provaz. Čelo NDC už to tak dlouhou dobu dělá. Teď je potřeba aby ses změnil ty a další lidé. Můžeš být tím, kdo ukáže cestu jak toto téma lépe pročistit a napravit. Jak se vyladit na vzájemnou sounáležitost. Jednotu.

Dále dílčí práce: omlouvat se za to, co z těchto informací vyplývá. Za dřívější chyby a neúspěchy. Zejména v tyto dny, kdy na nějaký další kus informací přijdeš. Nechat pročistit tuto minulosti energiemi Spojených Sil Světla. Protože je to důležité pro další vývoj.
 

Zvyknutí si na následky chyb a neřešení situace vede ke změnám vnímání světa
 

Ještě je tu jedno téma, které je vhodné doplnit.
Protože se tehdejší populace rozdělila na dva tábory, bylo pro ně přirozené si zvyknout na odlišné pohledy na věc. Čím déle však kdokoliv setrvává ve vychýlené činnosti nebo v ponechávání si vychýlených názorů, tím více to mění jeho vnímání v dané oblasti. O to náročnější jsou pokusy smířit dvě různé cesty. Proto je tak důležité, že na sobě nyní všichni na NDC pracujete den za dnem. Proto je důležité nebýt v izolaci, ale zůstat v kontaktu s druhými. Ale ne jen tak v ledajaké společnosti jako člověk najde v hospodách, barech atd. Je důležité vyhledávat společnost vyladěných světelných bytostí. Být v kontaktu s jejich čistými energiemi. Držet se světelného vzoru. Vyskakující vychýlené informace z karmických vrstev pak nemají takovou šanci bytost rozladit. Svést ji z cesty. Zkrátka vše řešit včas.“Toto téma bude pokračovat v příštím článku 79C.
 

© Petr Svoboda, březen 2016
© Jiří Novák, březen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 165
  • 28
  • 26
  • 25
  • 27

Celkový počet hlasů: 271