Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Podmínky pro fungování nového karmického systému se trvale zlepšují

Podmínky pro fungování nového karmického systému se trvale zlepšují

Věra Talandová Vloženo 5.1.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z listopadu 2011

Vyladění se na energie Přírody může u bytosti spustit světelný vývoj

Síly Světla, jaké dnes pro mě máte informace? (Duchovní komunikace ze 17. 11. 2011)

 

Osobní Karma: „Tady Osobní Karma. Očista v tyto dny je velmi důležitá a rozhodující pro dotažení jedné rozhodující etapy světelného vývoje do konce. A to je sestoupení Karmy do hmoty. Až tato instituce spravedlivého měření všem, začne naplno fungovat ve hmotě, vývoj se ještě urychlí. Jednotlivé bytosti budou nuceny se rozhodnout, jestli pokračovat v životě, který vedou. Nebo ho radikálně změnit.

 

Impulzy světelných bytostí a sfér sestupují tak hluboko dolů, jak je to jen možné. Ten rozhodující krok, aby mohlo dojít ke spojení, musí vyjít od bytostí ve hmotě. Některé světelné impulzy už jsou téměř na dosah.

 

Velmi blízko bytostem je například Příroda. Otevřít se jejím energiím je velmi snadné. A v současnosti ještě snadnější. Stačí obdivovat krásu květů, rozhlédnout se po krajině, posedět u rybníka a pozorovat život, procházet se v lese, obdivovat letitý strom, zaposlouchat se do zpěvu ptáků, šumění moře, večer vnímat ztichlou krajinu a pozorovat hvězdy.

To vše jsou možnosti, které bytost přiblíží k energiím Přírody. Bytost je vnímá uvnitř sebe. Vnímá toto sladění, tu harmonii. Skrze tyto energie Přírody může člověk začít svou vzestupnou světelnou pouť. Nesmí promrhat tyto okamžiky vyladění. Ale uvědomit si je. Tato zpočátku mikrospojení rozvíjet. Snažit se tyto zprvu jemné záchvěvy udržet. Vylaďovat se jak jen to půjde. A vnímat, jak se spojení s Přírodou zesiluje.

 

Vyladit se na vysoké světelné sféry a bytosti většinou předpokládá vysoký stupeň vnitřního vyladění a čistoty. To ale drtivá většina bytostí nemá. A je zapotřebí nějak začít. Vyladit se na Přírodu je pro tyto bytosti dostupná cesta. Vylaďujte se tedy na Přírodu, vnímejte její energie. Tyto čisté harmonické energie postupně ve vašich nitrech zažehnou touhu tuto čistotu dále objevovat.

 

V tom okamžiku, jak se u vás objeví dostatečně silná touha po čistotě, přijdou vám naproti informace, jak toho dosáhnout. Potom už záleží zcela na vás, kam až to chcete dotáhnout.“

 

Energie Přírody jsou dnes již schopny naladit bytost na čistý světelný vzestup

Příroda: „Tady Příroda. Potvrzuji, že toto je cesta, která mnoha bytostem může usnadnit začátek světelného vývoje. Je velmi mnoho bytostí, které vnímají moje energie. Jen si zatím neuvědomují co s tím. Že takto je v současné době možné zahájit světelný vzestup.

Tato cesta je schůdná pro další a další bytosti, které světelný vývoj očekává a potřebuje. Moje čisté energie mohou vyladit bytost a připravit ji na samostatnou práci jejího světelného vzestupu.

Tato cesta a tento způsob byly dříve sice možné, ale málo pravděpodobné. Nyní tento typ energie, která v bytosti dokáže zažehnout dostatečnou touhu po čistotě, velmi zesílil.

Tak jako energie vysokých sfér a bytostí sestupují, aby tento nový světelný vývoj posílily a pomohly mu, tak se pro mnoho bytostí otevřela tato cesta. Moje energie jsou již schopné bytost na tento čistý vzestup naladit. Samozřejmě na bytosti samotné pak záleží, zda se této šance chopí, zda svoje hmotné tělo bude budovat z dostatku přirozené živé stravy, zda cvičením Pěti Tibeťanů vyčistí a zharmonizuje svoje čakry, meridiány… A zda v jejím životě bude čisto.

Je to moje další forma pomoci pro pozemské bytosti. Aby se staly mojí součástí a já jejich. Aby se podpora světelného vývoje stupňovala.

Dnes ti nadiktuji název tohoto krátkého textu. Předej prosím informace dál. Děkuji.“

VT: Také děkuji.


Snažte se co nejdéle udržet naladění na vyšší světelné frekvence

Síly Světla, máte dnes pro mě nějaké informace? (Duchovní komunikace z 27.11.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Dnes stejně jako před týdnem, včera a pořád, je velmi důležité vaše napojování na vyšší světelné frekvence.

 

Je to důležitá práce na světelném vzestupu – neustálé nalaďování se na co nejvyšší světelné frekvence. A toto vyladění udržet co nejdéle, ideálně permanentně. Mohlo by se zdát, že toto omílání pořád dokola je už nudné. Ale vy bytosti toho času ve hmotě máte tendence po dosažení určité hranice zvolnit snažení.

 

V současné vypjaté situaci, kdy o směru vývoje rozhoduje každá zdánlivá maličkost, je důležité pokračovat ve svém vzestupu neustále. Ani mnohé energie, na které se vám podaří dosáhnout, nemáte natrvalo ukotvené v životě. I stabilizace vašich dosažených výsledků je důležitá. Při ní můžete využívat energie Sil Světla.

 

Když svoje dosažené výsledky ukotvíte ve vašem hmotném životě a začnete podle nich naplno žít, teprve potom se stávají vaší součástí. Teprve potom mohou sloužit jako základní stavební kameny dalšího vzestupu. To je velmi důležité si uvědomit. Čím více budete tímto způsobem upevňovat své základy, tím větší šanci máte, že vás případné poryvy negativních energií nevychýlí.

 

Budete stabilními čistými světelnými sloupy. Postupně jak se bude zvyšovat čistota vašich projevů ve hmotě, budete dosahovat na ještě vyšší, jemnější světelné vibrace. Až budete ještě pevněji ukotveni na vyšším světelném základu, začnou se u vás probouzet další smysly pro vnímání jemnohmotných a duchovních energií.

Také vaše další čakry v těle i mimo tělo začnou se svou činností. Ať už se jedná o čakru, která vás více upevní s Planetou, nebo o čakry, které vás spojí s blízkým i vzdáleným Vesmírem, nebo čakry, které budou mít vliv na fungování vašeho těla na vyšší energetické úrovni. Toto je hrubý náčrt toho, co se bude dít při vašem dalším vzestupu.

 

Postupně jak některé bytosti NDC dosáhnou určité mety, pro ty ostatní už bude snadnější je v krátké době dostihnout. A pro ty, co se k NDC připojí a budou na zvýšení úrovně svého života poctivě pracovat, bude situace také mnohem jednodušší než pro první průkopníky před lety.

 

My Světelné Sféry sledujeme vaše snažení a máte naši plnou světelnou podporu.

Děkuji za tvé vyladění.“             

VT: Také děkuji.


Síly Světla vždy dávají přednost použití čistých prostředků

Síly Světla, jak je to s různými výhrami, třeba sportkou. Měla bych nápad, jak finance využít ve prospěch Přírody. (Duchovní komunikace z 28.11.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Vím, že o tom teď přemýšlíš. A tvoje myšlenky se ubírají správným směrem. Pokud není bytost dostatečně čistá nebo je dokonce v pádu, takto získané prostředky zvýší její znečištění a mohou urychlit její pád. Skrze tyto prostředky se do bytosti mohou dostat velmi negativní energie. A tím, že je do svého života přijme, otevírají se temným silám cestičky, jak si bytost ještě více přitáhnout. Čím větší výhra, tím silnější jsou možnosti Temnoty ovládat. Síly Světla rozhodně doporučují vyhnout se těmto typům získávání finančních prostředků. Pro nedostatečně vyladěné bytosti je to riskantní krok.

Dosažení takového efektu, aby se temné energie z peněz takto získaných mohly přeměnit a očistit, je možné. Pokud by čistá světlá bytost tyto prostředky použila ve prospěch Přírody, Planety a čistého vzestupu, tyto prostředky by ztratily temný náboj. Příroda, Planeta a Síly Světla by si s tím poradily. Dalo by se říci, že tím by se odebrala Temnotě část energie a přeměnila se na Světlo.

Ty projekty, které jsi měla na mysli, toto kritérium splňují. Toto ale není pobídka k tomu, že si máš vsadit. Je to jen potvrzení, že při svém vyladění bys takový přísun temné síly dokázala ustát. A tuto sílu odebranou temné straně pomocí Sil Světla přeměnit na světelné energie. Síly Světla vždy dávají přednost použití čistých prostředků! Není nutné tímto způsobem přeměňovat temné energie. I když na druhé straně by to mohlo znamenat urychlení některých kroků. Tento tvůj nápad má jistou logiku a výsledný efekt by mohl být prospěšný. V současnosti se k vám mohou dostávat i velmi netradiční řešení různých situací. Když si nejste jisti správností, obracejte se na nás. Naše impulzy vám napomohou v rozhodování. Konečné rozhodnutí pak je vždy na vás.

Děkuji za tvé vyladění.“            

VT: Také děkuji.


VT: Byla by pro nás možnost přikoupit pozemky vedle našeho ovocného sadu. Tento kousek Planety bych věnovala zpět Přírodě. Než by Příroda zajistila vzrostlý hustý porost, byla by to dlouhodobá záležitost. Ráda bych pro začátek vysadila nějaké větší stromky, břízky, lípu, smíšený lesík, rozmanité keře. A pak nechala Přírodu, ať pokračuje ve své práci bez dalších zásahů. Na takovýto projekt je zapotřebí dostatek financí.

Další nápad, který by se mi zdál prospěšný pro světelný vývoj. Věnovat finance na překlad článků a komunikací NDC do angličtiny. Aby se tyto informace mohly rozletět do světa. Další velkou část prostředků věnovat osobám, které by byly schopné zvládat léčení a dolaďování zvyšujícího se počtu lidí na NDC. Aby jim byly schopné pomáhat při karmických očistách a nemusely se samy starat o obživu.

V poslední době mě napadly tyto a některé další projekty. A s tím i nápad temné prostředky nechat světelnými institucemi takto vyčistit. Nemám v plánu nějak přehnaně sázet, ale někdy to zkusím. Jako jednu z možností.

© Věra Talandová, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 146
  • 17
  • 14
  • 15
  • 24

Celkový počet hlasů: 216