Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho

Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho

Petra Nováková Vloženo 16.9.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 30.8.-1.9.2011

VVVVlož

Duchovní komunikace je pro vás cenným pokladem

Spojené Síly Světla, prosím, jaké teď máte pro mě informace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.8.11)

 

Příroda: „Vnímám, že potřebuješ povzbudit. Je důležité, že duchovní komunikace pro tebe představuje blízkost, jistotu, harmonii. Klid. Protože přesně to má každému, kdo se o ni snaží, přinášet. Informace jsou až druhotné. Nejdůležitější je energetický podklad a zklidnění, kdy jste schopni nejlépe čerpat duchovní impulzy, inspiraci. Energie mohou daleko lépe působit, pokud je přijímáte vědomě.

Važte si své komunikace. Je pro vás cenným pokladem. Bez ní nemáte spojení nejen s duchovním pozadím, s jeho vyššími energetickými hladinami, s nejvyššími řídícími strukturami vývoje, ale ani s prostředím a ani sami se sebou. V době komunikace je propojení duchovní a hmotné části vaší bytosti nejsilnější. Tehdy jste v té nejlepší harmonii. Samozřejmě za předpokladu, že vám komunikace funguje, nikoli, že jste ovládnuti vrstvami, prudce vychýleni a nejste proto schopni nic vyššího přijímat.

Komunikace je prostředkem, jak lépe poznat sami sebe, vyšší principy fungování světa. Jak najít své místo v soukolí času. Komunikace vás pozvedává do bodu, ze kterého jste schopni vše vidět z ptačí perspektivy, vše náhle dává smysl a zapadá do sebe. Někdy lidské bytosti nechápou, co se kolem nich děje, což jim bere jistotu, vnáší do nich chaos. Komunikace tyto skryté příčiny odkrývá, dává tak možnost nahlédnout až za tyto události, spatřit jejich smysl. Vrací jistotu, důvěru, klid. 

Ke svému růstu máte dokonalé nástroje. Jen málo z vás si to však uvědomuje. Používejte je. To vám ulehčí cestu. Ale už dost mudrování. Teď odpočívej.“


Právě v Tichu proudí nezkreslené informace a energie nejlépe prostorem a časem

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 31.8.11)

 

Sféra harmonického ticha: „Vnímám, že se podivuješ nad mým jménem, i nad tím, kdo se to náhle ozývá. Ale vnímáš dobře.

Ticho patří do tvůrčího procesu. Dává neomezenou škálu potenciálu. Obsahuje všechny možnosti, vše, co je v danou chvíli myslitelné i nemyslitelné. Navozuje stav uklidnění, klid a zároveň obezřetnost. Protože vše je daleko lépe slyšitelné, vnímatelné. Ticho usnadní udržení pozornost na to, co v komunikaci přijde. Inspirace, myšlenka, cokoli, co lidská bytost může zachytit, přizpůsobit sobě samému a uvést v život.

 

Ticho je nejvyšší tvůrčí mocí. Protože v tichu přicházejí největší věci. Dochází k propojení, ke spojení všeho a všech, co spolu souvisí. Tehdy je komunikační síť živá. Vše proudí nezkreslené prostorem a časem. Bez šumů, zvukových bariér. Ticho tvoří. Proto se teď dostáváme do spojení.

 

Dlouho jste doposud tvořili v duchovní oblasti. Teď tvoříte i hmotu. Proto se ozývám, protože tvořit čistou energií je velmi obtížné, jak už jste poznali. Magie dokáže vše a čistá energie se zdá být z hlediska krátkodobého na tvoření velmi pomalá. Je to však jen zdání. Protože čistá energie tvoří s ohledem na všechny složky, kterých se změna bude týkat. Žádná z nich nesmí být poničena, znevýhodněna. Každá musí být na změnu nejen připravena, ale tato změna musí být ku prospěchu jejího vývoje. Důležité pro další vývoj je, že v tomto období se dostáváte do prostoru, kde čistá energie má daleko větší sílu.

 

Ticho bylo na samém začátku Stvoření. Z ticha vznikla ta největší díla, nejvyšší dokonalost. Jakmile přišly první výtvory, ticho se začalo postupně měnit, zaplňovat. Tím, že z ticha vzniká mnoho věcí, začíná se ticho zaplňovat. Až dosáhne hranice, kdy již přestává být tichem. Jeho tvůrčí prostor se neustále zmenšuje. Až je naplněn. Pak už jen dochází k vylepšování již vytvořeného.

 

A když je vše již vylepšené a nelze to více, prostor je plně naplněn. Pak je nutné začít ticho znovu hledat. Uvnitř sebe. Jedině tak lze stále postupovat vpřed. Pokud se ticho stále jen zaplňuje tvůrčí činností z vnějšku, pak ve chvíli, kdy již není kam jít, kdy je vše již zaplněné, se celý proces vývoje začíná zvrtávat. Původní tvůrčí ticho a vše, co z něj vzešlo, se začne proměňovat v nesnesitelný hluk, chaos, degeneraci. Tvůrčí proces se tak obrací na rozklad.

Ticho je možné udržet, přesto, že již mnohé velké věci vznikly. Je možné začínat stále znovu. Jde to. Je však nutné ponechat si na něj spojení. A stále se k němu vracet. Tak se nemůže jeho tvůrčí potenciál nikdy oslabit. Já představuji pro vás toto spojení prostřednictvím vaší komunikace. Jsem tu proto, aby se ticho vrátilo a s ním i neomezený tvůrčí potenciál, který však vychází z čistoty, z řádu. Je důležité znovu začít tvořit. Bez magie. Nalezené čisté světelné principy odít do hmoty. Dát jim jasnou strukturu, tvar, podle něhož se změní i hmotný svět a jeho podoba.

 

Tvar hmotného světa již dávno neodpovídá tomu, co kdysi vzešlo z Ticha. Svět je potřeba do těchto mantinelů navrátit a zajistit jeho trvalé propojení s tichem. Pak se vše světelné přicházející z duchovních struktur může plně rozvíjet bez temných blokád. Pak může vzniknout vše podle jasného světelného řádu. A hmotný svět se může znovu začít vyvíjet. Zvrátit pád na vzestup. Proto jsem tu. Abych vám pomohla dát světu novou tvář. Nejen duchovní, ale také hmotnou.

 

Budeme ve spojení. Pro tuto chvíli je to dostačující. Vnímám právě hmotné struktury, které ti vymezují určitý čas, po který je naladění možné, než začne být narušováno vnějšími okolnostmi a tlaky. Které udržují hmotný život v řádu. Děkuji za tvé vyladění až ke mně. Bylo důležité. Vychází z ticha, z klidu, z harmonie. Jinak nelze spojení navázat. Hledejte Ticho, pak se vzájemné propojení uskuteční.“


Buďte vděční za situace, které vám dávají prostor pro změnu sebe samých

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Děkuji. (Duchovní komunikace z 1.9.2011)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Sféra harmonického ticha je pro další vývoj velmi důležitá. Proč, to už víte z jejího vyprávění. Její přirozený tvůrčí potenciál založený pouze na čistotě může vývoj ve hmotě velmi posunout. Vy všichni jste už dosáhli prací na sobě takové úrovně čistoty, že již tento krok mohl přijít.

Své postoje ve hmotě velmi měníte, proto se může začít měnit i hmota vůči vám. Prozatím změny ve hmotě nepřicházely v plné míře tak, jak byste si to přáli. Protože by vám to vzalo vaši možnost změnit sami sebe. K tomu je nutné určité prostředí, které vás bude k těmto vlastním změnám vést.

 

Pokud byste dostali vše příliš brzy, hmota by se začala měnit, ale vy už byste jen stěží změnili sami sebe. Protože lidské bytosti jsou v tomto směru velmi pohodlné. Když je vše v pořádku, hmotná situace je netlačí, není důvod něco měnit. A už vůbec ne sami sebe, protože to je vždy to nejtěžší.

 

Proto děkujte a buďte vděční za situace, které vám dávají impulzy a prostor pro změnu sebe samých. Za to, že vás k této změně ponoukají, tlačí. Že vznikají takové situace, které vám umožňují růst. A takové další příležitosti přinese právě i spojení s touto novou Sférou harmonického ticha. Sférou, která však zároveň existovala daleko dříve než my všichni. Její moudrost, vědění a potenciál tvorby je jedinečný. A vy máte možnost ho pocítit.“

© Petra Nováková, září 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 214
  • 22
  • 15
  • 15
  • 17

Celkový počet hlasů: 283