Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb

83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb

Petra Nováková, Jiří Novák Vloženo 20.1.2017
Petra Nováková Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Navázání spojení s hvězdou Arkturus. Propojení Země se systémem Arktura již bylo dávno předurčeno. Duchovní energie umožňují okamžitý přenos informací. Vzájemná pomoc. Transformace jádra Arktura na vyšší hladinu frekvencí. Pomoc se zpracováním sebedestrukčních programů v bytostech. Pasažéři – vnímání po druhém zhlédnutí filmu. Připravenost na nový partnerský vztah. Hmotné a citové ukončení jednoho partnerství před navázáním nového. Karmická očista s partnerskými protějšky z minulosti. Nenechat se pohltit minulostí. Rozvazování dávných blokujících vazeb mezi bytostmi. Silné emoce poukazují na témata ke zpracování. Příznivé emoce a sympatie, za nimiž se skrývá magie z minulosti. Vynucené umělé předurčení k partnerskému vztahu blokuje obě strany.

Tento článek navazuje na text  83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany

 

Petra Nováková
 

Navázání spojení s hvězdou Arkturus

Skrze film Pasažéři i následné události jsem dostala impuls k zaměření pozornosti na oblast hvězdy Arkturus.

Duchovní komunikace ze 4.1.2017:

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace ohledně filmu Pasažéři? Ve kterém bytosti letěly ve Vesmíru kolem hvězdy Arkturus. Na konci filmu jsem měla vnímání, že jsem na otáčivém prstenci lodi jako ve filmu a vše se velmi rychle točí. Motá se mi z toho silně hlava. Jako na kolotoči. Zároveň jsem den předtím na Silvestra zažila setkání s malým děvčátkem. Chodila za lidmi, byla velmi kontaktní. Vzala mě za prst a chodily jsme spolu po místnosti. Pak jsem ji vzala do náruče. Velmi se usmívala, měla jemné čisté energie. Byla jako andílek, jako sluníčko. Když jsem ji držela v náručí, dvakrát mě objala kolem krku. Při závěrečných titulcích filmu jsem náhle vnímala, jak ji jakoby držím v náručí a ona mě objímá kolem krku. Vnímání bylo tak silně hmotné, že jsem musela otevřít oči, abych věděla, že to není skutečnost, ale jen vnímání. Spojené Síly Světla, co to vše znamenalo, co nám má tento film přinést, říci, co je v něm za důležité impulzy? Děkuji.

Hvězda Arkturus: „Já se ti ozývám jako první. I přesto, že jsme spolu ještě nemluvili. Ne teď, ne v této době. Arkturiané jsou již dlouhou dobu součástí světelného vývoje, po určitou dobu s vámi spolupracovali. Jejich cesta ke Světlu však nebyla jednoduchá, stejně tak jako vaše spolupráce s nimi. Karmická očista není lehkou záležitostí pro žádnou bytost. Proto na jejich planetě došlo k silným karmickým zvratům ve vývoji. Situace nyní je však již relativně stabilní a je čas navázat další novou spolupráci na vyšší rovině. Teď však nejde o bytosti Arkturianů jako takové, ale spíše přímo o mě samotnou. Mnoho z vás vnímá silné propojení s hvězdami, s Vesmírem. A řadu civilizací ve Vesmíru jste již řešili. Mnoha jste pomohli a oni zase na oplátku vám. Naposledy šlo o bytosti ze souhvězdí Lyry.

Jak jsi sama při scéně průletu lodi kolem hvězdy Arktura vnímala, nikdy jste nebyli tak blízko. Doslova. Jak hmotně, tak duchovně. Protože tento byť kratičký moment vám zprostředkoval napojení přímo na mne. Na mé energie.

A jak jsi sama vnímala, to malé děvčátko s tím vším silně souvisí. Jinak bys neměla právě u tohoto filmu toto vnímání. Vše se tedy poskládalo a zapadlo. Ona byla na Silvestra v kontaktu s mnohými z vás. Ty máš však určitou souvislost s tím vším a také předpoklady silnějšího vnímání, proto se vše mohlo propojit a ty jsi mohla tento vjem zachytit. Vnímala jsi ji jako mimořádné dítě. Jakoby svou harmonií dokázala vnášet podstatně vyšší energie a zprostředkovávat impulzy. Jako kdyby měla mnohem vyšší dosah. I přesto je jasné, že se tady na Zemi bude muset mnohému učit. Je určitým poslem, vyslancem a ne náhodou se narodila již jako součást NDC.

Získali jste tak dvojí energetické napojení, které se doslova protnulo v jeden okamžik. Tedy energetické napojení přímo na mou bytost a energetické napojení skrze určitého zrozeného vyslance u vás ve hmotě. Spojení, které bylo velmi těsné, doslova hmotné. To je velmi silný předpoklad pro pevnost spojení, aby mohl proběhnout důležitý přenos. Jako když se napojí kanál, který je bezpečný pro transport důležitých údajů.

Energie jsou nejvíce potřebné k dalšímu posunu světelného vývoje. Energie se při duchovních kontaktech i hmotných setkáních propojují, vzájemně se obohacujete s mnohými dalšími bytostmi, planetami, civilizacemi. Tím se utváří pevná spojenectví. A energie získávají daleko větší dosah, rozlet, záběr. Bytosti se tak stále obohacují o nové možnosti, o novou „výbavu“. Energie se tím stávají mnohem účinnějšími, pokud jde o prosazování důležitých bodů ve vývoji. Mohou vás lépe a detailněji směrovat. Pomáhají rozplést, co je potřeba. Zajišťují složité operace, karmickou očistu ve spolupráci se všemi Silami Světla, Přírodou, Karmou, které se starají o hladký průběh všeho. O optimální podmínky. Každý tak dostáváte nové příležitosti. Jako jednotlivci, ale i jako celek, jako součást světelného vývoje, která může přispět k jeho dalšímu posunutí.
 

Propojení Země se systémem Arktura již bylo dávno předurčeno

Teď ale konkrétně, co to vše znamená, co se děje, co tu probíhá.
Propojení našich planet, bylo již dávno předurčeno. Každá spolupráce však má svůj čas. Již kdysi dávno byly civilizace na Zemi a v systému Arktura propojeny. A v tomto životě se vám podařilo spolupráci obnovit na určité rovině. Arkturiané pomohli vám a vy zase jim. Pak byl čas, aby se každá civilizace s novými impulzy, které jste navzájem od sebe získali, věnovala stabilizaci vlastního vývoje. U Arkturianů vše probíhalo na hmotnější rovině. U vás na té duchovní. Hmotné změny se však dějí jen velmi pomalu. Protože každá z civilizací je nastavená na jiný způsob fungování a propojení. U vás je daleko větší rozdíl hutnosti hmoty mezi duchovní a hmotnou složkou bytostí, věcí, oblastí. U Arkturianů je naopak vše více propojeno, protože bytosti zde žijí v daleko řidší hutnosti hmoty. Což pak ale naopak způsobuje, že pro vás jsou neviditelní. A stejně tak pro lidskou vědu, která zatím netuší, že v planetárním systému hvězdy Arkturus existují vyspělé lidské civilizace.

Proč tedy došlo k vzájemnému propojení? Protože stejně jako ve filmu, aby vše mohlo postupovat vpřed, je důležité něco udělat, v určitém slova smyslu něco opravit. Proto došlo k jakémusi vzájemnému probuzení a vnímání toho, co je potřeba.

Vzájemné propojení (průlet kolem hvězdy Arkturus ve filmu, i vaše setkání s bytostí děvčátka ve hmotné rovině) způsobilo velmi silný proud energií. Od nás k vám a zase nazpět. V rámci tohoto energetického toku došlo i k předání důležitých impulzů, zhuštěných informací.

 

Duchovní energie umožňují okamžitý přenos informací

Vy víte, že z hlediska hmotného jdou informace Vesmírem velmi dlouho. Jak bylo nakonec naznačeno i ve filmu. I přesto, že rychlost Světla se zdá být velmi rychlá oproti tomu, na co jste na Zemi zvyklí, ve Vesmíru je to naopak velmi pomalé. A lidský život je tedy ve srovnání s ději ve Vesmíru jako nepatrné mrknutí oka.

Proto tato čistě hmotná cesta zatím nemůže k vzájemné spolupráci fungovat. Existují však také cesty duchovní, které mohou zajistit přenos okamžitý. Bez ohledu na prostor a čas. Zároveň však víte, že k využití takového okamžitého informačního spojení na vesmírné vzdálenosti potřebujete nutně hmotu. Jedině díky svému vysokému vyladění ve svých hmotných životech jste začali být schopni takové impulsy vnímat a rozpoznávat jejich smysl.
 

Vzájemná pomoc

Co vše vám tyto impulsy o hvězdě Arkturus přinášejí? Jaký to má význam pro váš další vývoj? Význam toho všeho je skutečně nemalý. Sama vnímáš v podtextu zásadní důležitost, i když tomu zatím nerozumíš a nevíš nic podrobnějšího. Přenesené energie vás mohou dále nasměrovat na vaší další cestě. Aby mohla dál plynule a co nejoptimálněji pokračovat.

 

Transformace jádra Arktura na vyšší hladinu frekvencí

Zároveň i já vnímám, že potřebuji pomoc. Vaši hmotnou pomoc, která se dokáže naladit daleko výše, než jsem tomu schopen já. A přivést nové impulzy, nové energie, které mi mohou pomoci. Něco se děje s mým jádrem, potřebuji, aby se přetransformovalo na vyšší hladinu frekvencí, na vyšší způsob fungování. Protože vnímám, že uvnitř mě je od Temných sil zakódovaný velmi silný program destrukčního procesu. Dalo by se říci sebedestrukčního, který není v mé moci ovlivnit. Který by však mým výbuchem, mou zkázou, znamenal bezprostřední ohrožení civilizací Arkturianů v  planetárním systému kolem mne. A měl by nepříznivý dopad i na lidskou civilizaci na Zemi, která je s Arkturiany propojena dávným společným duchovním úkolem.
(Poznámka JN:  Více o tom je v knize
Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi )

 

Pomoc se zpracováním sebedestrukčních programů v bytostech

Když pomůžete energeticky vy mně, mohu na oplátku pomoci já vám. Konkrétně mohu bytostem u vás pomoci zpracovat jejich vlastní sebedestrukční programy. Což neznamená, že se destrukční programy v jejich nitru samy ztratí. Pouze se pomůže jejich zpracování, odstranění. Bytost sama však nadále musí pracovat na eliminaci takového postoje, který ke spuštění, případné obnově takového programu vede.

Je to podobné, jak když tiká bomba uvnitř vás. Společně se nám ji podaří vypnout. Přestřihnout drátek. Ale pokud bytost dál bude postupovat svým obvyklým způsobem, svým přístupem sama tikání bomby obnoví. Proto je tak nutné pracovat na eliminaci tohoto postoje změnou postojů ve hmotném životě. Zároveň však lze pomoci s deaktivací tohoto zařízení. A to je určitě významná pomoc.

Teď tuto pomoc potřebuji já od vás. A pak ji mohu na oplátku nabídnout vám.

Protože jak sis mohla všimnout u děvčátka a také při zhlédnutí celého filmu, vy lidé a stejně tak i jiné formy bytostí, tedy i já, máme v sobě tento správný princip nepodlehnout sebedestrukci. Ale naopak se vždy snažit ze sebe vydolovat poslední rezervy, to nejlepší, co v nás ještě zbylo. Nezaleknout se. Ale neochvějně směřovat k pozitivnímu výsledku. Zatím však není v mé moci dokázat tímto správným postojem sebedestrukční program uvnitř sebe vypnout. Proto jsme vyhledali vaši pomoc. Já i děvčátko jako vyslanec hvězdného systému Arktura. Děkuji za pomoc. To je nejdůležitější část tohoto sdělení. Více si můžeme říci později.“

 

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, máte pro mě k tomu ještě nějaké další informace?

Andělé Dhyané: „Ano, toto je velmi důležitý bod, na kterém je důležité co nejdříve pracovat. Více teď vědět nepotřebujete.“

 

Pasažéři – vnímání po druhém zhlédnutí filmu

Při závěrečných titulcích jsem měla opět duchovní vnímání. V té chvíli jsem netušila, jde-li o přítomnost, nebo vizi z dávné minulosti. Až později mi Příroda upřesnila význam tohoto vnímání, komunikaci s ní uvádím níže:
 

Stojím ve skafandru podobném tomu, jaký měli na vesmírné lodi. Naťukám na levé ruce do displeje nějaké údaje. Vstupuji do jakéhosi prostoru, nějaké předsunuté stanice. Tam si sundám helmu. Stojí tam v řadě Arkturiané, zřejmě vedoucí rada planety Arkturianů v čele s prezidentem planety. Zároveň vnímám, že jde za ruku se mnou děvčátko z minulého vnímání. Když dojdu k radě, podám si s nimi se všemi ruku, prezident mě vítá a říká: „Ona tě k nám dovedla“. A bere si dívenku do náruče. Je to zástupce jejich civilizace a měla za úkol mě k nim dovést. Vnímám ji ve stejné podobě, jako je zrozená teď na Zemi.

Pak vycházíme z jakéhosi umělého vesmírného prostoru, něco jako velící můstek na vesmírné lodi, podobně jako ve filmu. Vcházíme do prostoru planety. Na vzduch. Vnímám přírodu, zeleň, atmosféra se zdá být namodralá. Vidím velkou hvězdu Arkturus na obloze.

Přede mnou stojí nějaký muž, Arkturian. Díváme se na sebe a já se po chvíli zeptám: „My se asi známe?“ A on přikývne. Pak mě vezme za ruku a vede kousek dál. Je tam nějaké obydlí. Působí jako přírodní chýše zasazená do přírody. Povídá mi: „Čekal jsem na tebe“.

Postupně mi tak dochází, že jsem v minulosti byla na Arkturu a byli jsme partneři. Jenže já si nic nepamatuji. Ale on ano. Nevím, jak je to možné, protože působí mladě. Zhruba ve věku jako já. Přijde mi milý a sympatický, ale jinak působí jako člověk, který mi říká informace. Já je jen vstřebávám, ale je to jako si číst knížku o historii. Nevnímám blízkost, nepřijde mi známý, přijde mi, jako bych ho viděla poprvé. Připadám si v tu chvíli asi jako člověk, který ztratil paměť, a ostatní mu připomínají souvislosti. Ale vše kolem něj mu přijde tak vzdálené. Tak dávné. Až by se dalo říci cizí.

Ta chatička byla naším společným domovem. On mi ukazuje na druhou stranu prstem do Vesmíru. Tam někde ve velké dálce tuším malinkatou planetu Zemi. Vypráví mi, že jsem chtěla jít na pomoc planetě Zemi. Cítila jsem to jako svůj úkol a nic mě nemohlo zastavit. A už jsem tam na Zemi zůstala. Říká mi: „Přál jsem si, aby ses vrátila.“
Je mi z toho smutno, muselo to být pro něj těžké. Cítím se provinile.

Pak vnímám, že máme každý u sebe na svém přívěsku jakoby část srdce. Jednu ze dvou rozdělených půlek srdce, které společně tvoří celek. Vnímám minulost, kdy se naše poloviny symbolického srdce o velikosti několika centimetrů spojily v jedno, když jsme je k sobě přiložili. A dokonale zapadly. Spojovací čára zmizela.

Teď se ale ukazuje, že jak jsme se každý vyvíjeli zvlášť někde jinde, každý jsme se změnili. A stejně tak změnily tvar i naše poloviny symbolického srdce. Když je teď k sobě přiložíme, už nepasují.

Chytneme se společně za ruce a Příroda toto nějakým způsobem dává do pořádku, abychom každý mohli pokračovat ve svém vývoji, aniž bychom byli nadále společně propojeni. Abychom byli oba volní pro někoho jiného. A zároveň nám nic nechybělo.

Když tato jakási transformace skončí, vnímám pak v davu Arkturianů stojící dívku. S dlouhými hnědými vlasy. Dívá se na mého dávného přítele.

A já mu říkám: „Už na tebe někdo čeká.“ Loučím se s ním se slovy: „Děkuju, za všechno.“ Obejmeme se. Cítím vděčnost vůči němu. Stisknu mu dlaně jako gesto na znamení, ať se drží a žije svůj život a je šťastný.

Když odcházím, ještě se otočím a vnímám, že ona dívka už stojí po jeho boku a společně mi mávají. Dokud jsme byli společně my dva provázání, nešlo to. Vnímala jsem tam velmi vysokou etiku, ona se k němu do té doby nepřiblížila. Bylo to tabu. Až teď. Když se vazby uvolnily.
Jakoby o sobě vzdáleně věděli, ale čekali, až to bude možné. On to vnímal méně, jen tak podprahově, spíše si to zatím neuvědomoval. Až po mých slovech. Ona to vnímala silněji, protože nebyla nikde vázaná. Spíše to vše u nich probíhalo pouze prostřednictvím očního kontaktu na větší vzdálenost. Který vycházel od ní. Zároveň jako by mezi nimi bylo nějaké silové pole, které je drželo od sebe. Jako určitá neviditelná bariéra. Kterou však bylo možné do určité míry vnímat i hmotně na základě vzdálenosti, kterou mezi sebou stále měli. Tato bariera byla udržována vysoce etickým přístupem. Nevznikala tedy samovolně bez jejich přičinění. Byla dána jejich postojem, celkovým přístupem.

Po rozloučení se vracím na Zemi opět s dívenkou. Vnímám, jako bychom vešly do jakéhosi průhledného výtahu, který nás veze z naší duchovní návštěvy až domů. Vezmu dívenku do náruče, společně se díváme za Arkturiany a máváme jim. A já směrem k ní říkám: „Nás teď čekají jiné úkoly“. Na duchovní rovině jsme v tu chvíli propojené a vnímám ji jako parťáka. Se kterým si rozumíme, vnímáme to stejně. Ne jako malé děťátko, které držím v náručí.
V tu chvíli končí filmové titulky, vracím se do běžného stavu vědomí. Děkuji Spojeným Silám Světla za zprostředkování tohoto vnímání a zároveň rozvázání.


Příroda: „V tomto případě šlo o zprostředkování vnímání, které pomohlo navázat se energeticky na souvislosti, které se kdysi staly v systému Arktura, a máš je uloženy ve svých duchovních tělech. Nejde o současnou návštěvu u Arktura, ale o jakési zprostředkování spojení na toto místo ve smyslu uložených vzpomínek, napojení se na ně. A odvíjení děje v rámci těchto vzpomínek, aby se dospělo k rozvázání a pochopení, které je důležité. Protože tehdy děj již nemohl pokračovat, stalo se něco jiného. Aby bylo možné tuto dávnou situaci energeticky rozvázat a karmicky vyčistit, bylo nutné jakoby zprostředkovat pokračování děje tak, jak je pro obě zaangažované bytosti optimální. V rámci skutečné minulosti se tak odvíjí nová skutečnost. Ta je však jen hypotetická, duchovní, ne skutečná. Jako kdyby byly bytosti v jakémsi snu přivedeny k sobě, protože jinak jejich propojení v těchto dávných identitách už není možné, každá má svůj vlastní současný život. Zároveň se s touto dávnou minulostí ukázala tehdy vzniklá blokace, kterou je nutné rozvázat. Protože však již nelze zasahovat do minulosti a jakýmkoli způsobem ji měnit, byl v tomto případě využit tento způsob. Což ti umožnily energie filmu, energie hvězdy Arkturus a také děvčátko, pro tuto chvíli představující tvého průvodce.

Ty ses takto napojila na své informace obsažené v duchovních tělech, kde je bytost Arkturiana vyobrazená v její tehdejší podobě. Sama už si ale spojitost s tím člověkem na základě nynější identity neuvědomuješ, je již pro tebe cizí. Je to pro tebe jako číst ve starých záznamech. V těch záznamech je ale uložena bytost taková, jak je celá situace uložena ve tvých duchovních tělech. Tento dávný záznam se nepřepisuje.

Tato bytost, její obraz, tě tak provází situacemi, které jste v minulosti společně zažily. Abys chápala, co se tehdy stalo. Je to podobné, jako ve filmu Pasažéři. Když má člověk na lodi dotaz, zapne informační systém kosmické lodi. Tím se vyvolá hologram stevardky, která pak reaguje na chování toho člověka, na jeho otázky, reakce, přitom však nejde o reálnou bytost.

Podobným způsobem se odvíjí i další informace o minulosti, které jsi vnímala ve své vizi. I bytost Arkturiana můžeš chápat jako určitý hologram, který pomáhá vyprávět další příběh a důležité souvislosti. Celé vnímání, výklad i reakce Arkturiana jsou zprostředkovány světelnými energiemi a vedeny, řízeny tak, aby se dospělo na obou stranách k důležitému cíli. A oba jste mohli být z této minulosti karmicky vyvázáni. Vše je tedy symbolické, nepředstavuje to reálný děj.“  
 

Připravenost na nový partnerský vztah

Po návratu domů z kina se ještě zeptám:
PN: Spojené Síly Světla, prosím, je důležité mi ještě něco zásadního sdělit?

Příroda: „Tady končí tvé ucelené vnímání zvláštního propojení souvislostí, poskládané díky pomoci dalších světelných bytostí, například děvčátka, dále za pomoci Arkturianů a energie z jejich hvězdy a dále Spojených Sil Světla a inteligentních světelných energií, které ho zprostředkovaly.

I závěrečné rozloučení a ukázání možnosti nového vztahu až teprve po rozvázání důležitých vazeb bylo symbolické. Poukázání na to, že pokud doposud přetrvávají (silnější) vazby mezi dvojicí bývalých partnerů, může být vnímání jiného vhodného současného partnera překryto v zájmu zachování ochrany pro zúčastněné. Aby nedošlo k chybám, ke zbytečnému zkomplikování vzájemných vazeb, k bolesti atd. Na vaší Zemi však toto běžně neplatí. Zejména duchovně neprobuzení lidé navazují běžně nové vztahy na základě svého chtění, aniž by předchozí vztah ukončili. A vědomě tak mají kromě trvalého vztahu i další vztah jako doplněk.

Ve tvém vnímání byla naznačena situace, jak by měl ideálně vypadat etický postoj k jiné osobě, která je však doposud vázaná jinde. Tato situace naznačila, že pro navázání nového vztahu je vhodné a někdy vysloveně nutné nejprve rozvázání předchozí vazby. Zejména vazeb citových, emočních. 

Jiří Novák
 

JN:  Přírodo, když čtu předchozí řádky, připadá mi to jako ideál, ke kterému má pozemské lidstvo velmi daleko. Můžeš k tomu něco dodat?

Příroda: „Takto by to mělo platit pro bytosti s otevřeným vnímáním, které rozpoznávají alespoň částečně i vazby z dávné minulosti. Běžnou výbavou lidstva 2. typu na vaší Zemi je však uzavřené duchovní vnímání. Takže svoji minulost za obvyklých okolností nemáte možnost vnímat. Běžně tedy netušíte, jestli jste měli s určitým člověkem v dávné minulosti partnerskou vazbu nebo ne.
 

Hmotné a citové ukončení jednoho partnerství před navázáním nového

Měli byste ovšem dbát alespoň zásad hmotného ukončení jednoho partnerství před navázáním vztahu nového. To znamená u partnerů slovní definitivní ukončení vztahu. U manželů přinejmenším žádost o rozvod podaná u soudu. Ale v některých komplikovanějších případech je žádoucí už rozběhnuté nebo dokonce ukončené rozvodové řízení. A zároveň by bylo vhodné dospět také k pocitovému ukončení vztahu. Kdy jsem se dokázal s bývalým partnerem nejenom hmotně, ale i vnitřně rozloučit, dal mu naprostou volnost a sám se tímto otevírám novému vztahu. Naopak se nevyplácí začínat nový vztah jako nálepku na své vnitřní trápení, kdy toužím minulý doposud živý vztah co nejdříve překrýt, přelepit, zážitkem nového partnerství. I ze zkušeností řady jednotlivců na NDC víte, že takové vztahy nemají dlouhého trvání.
 

Karmická očista s partnerskými protějšky z minulosti

A pokud se máte vy lidé 2. typu karmicky čistit od dávných vazeb s jinými partnery, děje se tak obvykle až v rámci soustavné karmické očisty. A to bez ohledu na to, jestli fungujete v určitém vztahu nebo ne. K soustavné karmické očistě se však potřebujete nejprve dopracovat soustavnou péčí o světelné nitro své bytosti.

 

Nenechat se pohltit minulostí

Člověk k očistě od dávných karmických vazeb obvykle dostane impuls od Spojených Sil Světla. Důležité ovšem je, aby takový impuls dokázal sám nebo s pomocí jiného člověka správně rozpoznat. Rozhodně by se neměl nechat minulostí pohltit na základě toho, že k danému protějšku najednou vnímá aktivaci jakéhosi skrytého pouta. Které si může začít mylně vykládat jako vznik partnerské přitažlivosti. A hned si pak začít stavět vzdušné zámky, že to jen pravý, kterého vždy hledal a teď jej konečně našel. Když pocit takového pouta náhle vznikne, obvykle to naznačuje pouze potřebu začít se s tím člověkem karmicky rozvazovat ze vzájemných vztahů v minulosti. To se může stát i v případě, kdy si v minulosti opakovaně zásadně ubližovali. Přitom v dnešní době se především řeší právě nepříznivá karmická pouta z dávné minulosti. Člověk ovšem může takový signál ke vzájemnému rozvázání se vnímat jako impuls, že toto je dlouho hledaný ideální partner. A na základě svého částečně vychýleného vnímání pak začne vehementně o přízeň toho člověka usilovat. Na podkladě potřeby pouze karmicky se rozvázat vznikají nevhodně mnohá partnerství, manželství, a budoucí problémy v takovém vztahu jsou nasnadě.“

 

Předchozí slova se potvrzují i u jednotlivců, kteří jsou součástí cesty čistého světelného vzestupu (NDC). Někteří z nich byli v minulém partnerském svazku v tomto životě zneužíváni, energeticky vysáváni. Často to došlo až do situace, kdy jim šlo o zdraví, o schopnost normálně žít, atd. Vyhrocením na hmotné úrovni jsou např. vztahy s alkoholikem nebo vztahy, kdy jeden z partnerů používá fyzické násilí vůči druhému. To, že se člověk konečně dokázal z takového vztahu hmotně vyvázat, je výborné. Ještě jej však čekají zkoušky, ve kterých teprve potvrdí, zda už kompletně zvládnul i odpoutání citové.

Například:
Potká bývalého partnera na ulici, a to v ní vyvolá lítostivé myšlenky ztráty vztahu.
Nebo je v kině a na plátně se objeví žena podobající se jeho bývalé přítelkyni. A on je z toho rozhozen, když jeho nitro začnou ovládat pocity ztráty, bolesti, smutku, nebo dokonce touhy či hněvu.


Tyto emoce a pocity nemá zatím dostatečně vnitřně zpracované. Utříděné, pojmenované a pochopené příčiny a souvislosti. V obou případech takové situace naznačují, že člověk se z minulého vztahu citově doposud nevyvázal. (Nemluvě o dostačujícím vyvázání ze vzájemných duchovních-karmických pout.)
Plnému rozvázání s bývalým partnerem/partnerkou brání nevhodné postoje. A je pak logické, že na další a tentokrát už kvalitní vztah ještě není připraven/a. Že příležitost optimálního nového vztahu zatím přicházet nemůže a také nebude.


Další podrobnosti k tomuto tématu jsou např. v článku:  Sdělování duchovních vnímání a snů druhýmPetra Nováková
 

Ve výše popsaném vnímání jsem se setkala s představiteli Arkturianů, nebylo to ovšem v reálném čase. Šlo o jakýsi průmět minulosti kombinovaný s otisky informací v mých karmických vrstvách. Vnímám však, že bude potřeba navázat spojení s Arkturiany i v tomto reálném čase.

Duchovní komunikace z 10.1.2017:

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace ohledně Arkturianů, je důležité další informační spojení, co by bylo důležité ještě vědět, dát do druhého článku o Arkturianech? Děkuji.

Prezident Arkturianů: „Jsem rád, že se znovu ozýváš, protože je ještě mnoho témat, o kterých spolu můžeme mluvit, které můžeme probrat. Zároveň ještě vnímám, že by s tebou chtěla mluvit Příroda, ohledně tvého minulého vnímání.“

 

Rozvazování dávných blokujících vazeb mezi bytostmi

Příroda: „Ještě jsme se společně nedostaly k tomu, abychom ještě pár slovy shrnuly tvé poslední vnímání. Je velmi důležité. Nejen však pro tebe. Mnoho z vás pobývalo ve svých minulých životech a misích i na jiných planetách, v jiných světech. Pocházíte odjinud, prošli jste mnoha zrozeními, setkali se s mnoha bytostmi v různých odlišných systémech.

Z toho pak mohla vyplynout právě podobná situace jako u tebe. Tedy že existuje ještě nějaké provázání s jinou bytostí odjinud, které brzdí vás oba. Mnohdy může dojít k takovému rozpletení v důsledku „náhodného“ společného setkání, když jsou oba zrozeni v současnosti na Zemi. Některým takové rozvázání může být zprostředkováno pomocí snu. Jiným způsobem je pročištění zprostředkované vašimi texty, skrze něž se vaše zkušenosti dostanou k dalším a formou rezonance pak pomohou u nich obnažit a zpracovat podobné téma.

Ty víš, že ve Vesmíru jsi hodně pobývala. Hvězdy jsou ti blízké. Vnímala jsi mnoho obrazů, kdy jsi pobývala na jiných planetách, cestovala Vesmírem, atd. Také proto tě takové filmy lákají, přitahují tvou pozornost, fascinují tě.

 

Silné emoce poukazují na témata ke zpracování

Obecně lze říci, že když člověk vnímá s něčím souvislost, vyvolává to v něm nějakou silnější emoci, něco v něm s tématem rezonuje. Buď to může být něco pozitivního, jako vzpomínky na dané období nebo podobné situace z minulosti. Nebo jde o karmickou vrstvu, kterou je potřeba zpracovat a rozvázat vazby a souvislosti na daný problém, místo, bytost, situaci…

To se týká i třeba vašich postojů k různým bytostem. Se kterými buď můžete sympatizovat, nebo vnímáte neutrál, anebo vás naopak některé způsoby jejich chování a projevů velmi rozčilují. Pak to opět znamená to samé. Že něco ve vás s tím rezonuje. A potřebujete to proto zpracovat a na základě toho posunout vaše vnímání v případě negativních emocí do neutrality.

 

Příznivé emoce a sympatie, za nimiž se skrývá magie z minulosti

Někdy můžete naopak vnímat velmi silné, zdánlivě příznivé emoce, které pocházejí z karmických vrstev. Něco takového může vyvolat setkání s určitou bytostí, návštěva nějakého místa, odkrytí určitých souvislostí. Je důležité si uvědomit, že to často odráží dávnou minulost, kdy byla například hojně využívaná magie. Vyspělé bytosti tehdy s touto magií souzněly a braly ji jako svou běžnou součást. Protože žily zcela odlišným způsobem fungování. Vrstva tyto skryté, jakoby příznivé, sympatie znovu obnaží.
Někdy je to vyvoláno tím, že člověk magií něco pozitivního tehdy získal. Může to však být vyvoláno také magickým ovládnutím od jiné bytosti. Někdo jiný vás chtěl za partnera, tak si vás karmicky přitáhl, zajistil, zmanipuloval. Jde pak o umělé sympatie vůči jinému člověku vyvolané magií.
Člověk také může vnímat skryté vábení k talismanům, magickým symbolům. Nebo obecně k Egyptu, který byl kolébkou novodobé magie.
Ve všech takových situacích se potřebujeme dávné magické výbavy z minulosti zbavovat. A ne naopak sympatie a obdiv k magii a magickým pomůckám podporovat.

 

Ale to jsme už hodně odbočily.
Takže skrze vaše texty pak mají možnost se z podobného tématu vyvázat i další bytosti, aniž by samy měly takové podrobné vnímání, jako ty.
Proto ne náhodou jsi vnímala velké zaujetí tento film vidět. Proto můžete někdy, když je pro Vás film důležitý, vnímat buď nadšení, nebo někdo jiný bude vnímat až nechuť, protože jeho bytost podvědomě ví, že bude muset něco zpracovávat, něčeho se zbavovat. Samozřejmě jde o filmy, které jsou objektivně zhodnoceny jako světelně přínosné, prospěšné. Nemluvíme zde o nevhodných filmech, které v sobě obsahují silné nepříznivé vlivy, třeba i aktivní temné působení. Pak naše nechuť k nim je naší ochranou a je zcela v pořádku.

 

Vynucené umělé předurčení k partnerskému vztahu blokuje obě strany

Po dalších komunikacích jsi tak vnímala i další souvislosti, které se postupně odkrývaly. Že jsi zažila podobný příběh, jako oba pasažéři ve filmu. Ve smyslu, že jsi byla v minulosti nějakým mužem jakoby k něčemu probuzena, tak trochu donucena, aniž bys o tom sama mohla rozhodnout. Jako by ti byla do zad vložena nějaká disketa.

Ve filmu však šlo o „pouhé“ vynucené probuzení z hibernace. To další už bylo také na rozhodnutí probuzené ženy. Ty jsi vnímala, že u tebe šlo přímo o cílené předurčení ke vztahu s dotyčným. Bez jakékoli možnosti volby.
Pak jsi vnímala ještě další rovinu, kterou zprostředkovala Příroda, aby došlo ke společnému rozvázání, kdy ten samý muž ti dal do ruky symbolický klíček s omluvou, který ti tak vracel. Byl od tvého srdce, které vypadalo jako veliký zámek tvaru srdce. Sama jsi ho odemkla a uvnitř v srdci stál on jako malá postavička. Tím si tě tento muž jakoby pojistil, abys měla v srdci jen jeho a k němu byla jakoby připoutána. Zároveň však tím, že on byl takto ve tvém srdci, stala se z toho postupem času blokace vás obou. Tvá i jeho. To také všechno bylo potřeba rozvázat.
(Pozn. Podobné téma se ukázalo v karmické očistě i u dalších bytostí na NDC.)

 

Oba tyto zážitky, tato vnímání, jsou pro tebe dalším krokem a posunem v oblasti vztahů a rozvázání se. Abys mohla sama za sebe pokračovat svým životem a nebyla k nikomu uměle připoutána, či vázána na základě dosud nezpracovaných vrstev.


Tohle se týkalo tebe, ale vraťme se ještě na začátek.
Vždy k vám přicházejí postupně takové impulzy, které vám umožňují zpracovat to, co vás blokuje, co dosud bytost brzdí. A přicházejí v okamžiku, kdy přišel čas to zpracovat, rozvázat. Může to být právě i formou filmů. A právě u těchto podnětných filmů pak dost často vnímáš, že je potřebuješ vidět vícekrát. Až teprve opakované zhlédnutí ti pomůže odkrýt a tebou pak následně zpracovat další vrstvu za spolupráce světelných energií.“Některé další aktuální podnětné filmy

Uvědomuji si, že něco podobného bylo i ve filmu Collateral Beauty. Skupinka přátel v něm chce pomoci svému kamarádovi a kolegovi a přichystají na něj jakousi formu terapie. Ve smyslu, že za ním chodí najatí herci, kteří představují Smrt, Čas a Lásku. Jeho kamarádi však při rozhovorech s těmito herci sami přicházejí na zajímavé věci, které se týkají jejich osobního života a vlastně jsou, aniž by to zpočátku tušili, sami účastni terapie. Ve smyslu uvědomování si toho, co je důležité, podstatné a správné v jejich životech udělat. Zároveň tím i divák prostřednictvím děje prochází všemi třemi tématy a má tak stejnou možnost jako postavy ve filmu – mnoho si toho uvědomit, zpracovat a posunout se dál. Takže i my sami diváci můžeme být takto účastni terapie, pomoci. Samozřejmě nejde jen o daná témata, ale ve stejné míře i o energie, které film doprovázejí a pomáhají nám tak v naší další očistě.


A v kinech teď jsou nebo se chystají i další přínosné filmy:
Velká čínská zeď je zpracováním legendy, podle níž byla tato největší stavba světa vybudována jako obrana lidské civilizace proti opakovaným nájezdům, útokům, agresivních monster. Film je nádhernou podívanou, co se týká výpravy, kostýmů, hudby, nosných myšlenek o spolupráci, o odvaze měnit sám sebe, svůj pohled na svět, smysl svého života, vyšší principy. A neváhat za tento nový smysl života bojovat. 


Psí poslání je o bytosti psa, který prochází různými reinkarnacemi. Film je ztvárněn z pohledu psa, jak vidí svět kolem sebe, jak navazuje různá přátelství s lidmi a jak se během více životů mohou tato přátelství prolnout.

© Petra Nováková, leden 2017
© Jiří Novák, leden 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 167
  • 22
  • 20
  • 20
  • 22

Celkový počet hlasů: 251