Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II

68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II

Jiří Novák Vloženo 7.2.2014
Jiří Novák

Pokračování první části. Na počátku dlouhého období, kdy byl člověk ovládnut ještěřími energiemi, byly jeho pokusy využít výbavu jednoho druhu bytostí pro zcela jiný životní druh. Také snahy o umělé manipulace se životem pocházejí od ještěrů. Umělé bytosti a bojové zrůdy Melkora. Bioroboti Vesmírných lidí. Zneužitá mentální síla dokázala z lidí vytvářet pouhé otroky. Lidští roboti nazývaní „věci“ v Atlantidě a Egyptě. Energie ještěrů v pozadí za zneužíváním síly vědomí. Druhý příběh – had, který vymáhá splnění úpisu. Setkání s hadem na jedné z dobyvačných vesmírných výprav. Touha po ještě větší duchovní síle a moci. Slib pracovat získanou magií ve prospěch hadů. Úpis sám od sebe nikdy nezmizí. Člověk má právo úpis jednostranně zrušit. Pozornost temných systémů obvykle přitahuje umělá tvořivá moc. Dračí a hadí monstra jako inspirace Stvořitelů Ještěrů.

Pokračování první části

Tento text navazuje na první část 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I. Tato předcházející první část byl zakončena příběhem člověka, kterému se při karmické očistě otevřelo spojení na jeho dávnou minulost ve světech nad naším Vesmírem. Kdy byl nejprve ovládnut ještěry, aby poté sloužil jejich zájmům a prosazoval je do evoluce v našem světě.

Na počátku tohoto dlouhého období, kdy byl ovládnut ještěřími energiemi, byly jeho snahy o neoprávněnou manipulaci se životem. Pokusy využít výbavu jednoho druhu bytostí pro zcela jiný životní druh. Tedy to, co znovu v dnešní době zkouší pozemská věda. Drtivá většina dnes zrozených lidských bytostí na Zemi se zatím ještě nedokázala poučit z mnohokrát opakovaných chyb. Protože spojení na svoji minulost přechodem do nového života ztrácejí. Až otevření přirozené soustavné karmické očisty dává šanci dozvědět se více o naší minulosti, pochopit omyly, kterých jsme se opakovaně dopouštěli a konečně zvolit jinou cestu životem.

Také snahy o umělé manipulace se životem pocházejí od ještěrů

JN: Spojené Síly Světla, předcházející příběh naznačuje, že snahy o manipulaci se životem, pokusy přenášet vlastnosti, části genetických programů, tvořivé výbavy, z jedné formy života na jinou, to vše přitahovalo pozornost temných sil a zejména ještěřích systémů v pozadí. Naznačuje snad tato skutečnost, že původně byly ještěří inspirace na počátku všech podobných pokusů? Pokusů, které jsou v plné míře opět obnovovány i v dnešní době? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 30.1.2014)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, na základě předchozích zkušeností lidských civilizací v této vaší větvi Stvoření lze skutečně vyslovit obecné pravidlo, že právě ještěří inspirace stály v pozadí všech podobných pokusů o manipulaci se životem. Ještěři totiž měli vždy k dispozici zvláštní duchovní sílu, která jim umožňovala překračovat ochranné bariéry genetických základů bytostí ve vaší větvi Stvoření. Tedy toho, co do těch bytostí vložili jejich původní Tvůrci. Také proto se o ještěrech, hadech mnohdy u vás píše jako o geneticích, kteří vždy dobře ovládali své řemeslo. Tato jejich zvláštní síla vyplývala z jiné duchovní výbavy, která byla určena pro život v jejich domovských světech. Tam to bylo v pořádku. V odlišných podmínkách vašeho světa jim to však umožňovalo stát se pánem nad lidskou genetikou.

Takže genetické manipulace, klonování, křížení nesourodých forem života. To vše vznikalo z podnětu inspirací zatemněných Stvořitelů Ještěrů i výrazně temných ještěřích energií z jiných světů, jiných větví Stvoření. Jakmile vývoj určité civilizace dosáhl určité technické či duchovní hranice, takové pokusy začaly být znovu a znovu obnovovány a vydávány za nejnovější pozoruhodné výsledky postupující vědy. Právě tak tomu je ve vašem dnešním světě. Tak tomu bylo i v dávné minulosti. Jen způsob tohoto křížení a přenášení živoucí podstaty se období od období někdy i zásadně lišil.

Umělé bytosti, bojové zrůdy Melkora

Za období dlouhé vlády Melkora šlo o vytváření umělých bytostí, kterým byla dána určitá část lidské složky a ta byla doplněna další umělou magicky vytvořenou výbavou. Těla byla uplácána doslova z hlíny a to vše se oživovalo, vařilo, startovalo v obrovských kádích. Výsledkem byla nelidská monstra obrovské síly a odolnosti, schopná zabíjet a ničit v masovém měřítku.

Také docházelo ke křížení lidí a různých druhů zvířat, tedy k vytváření lidozvířat s inteligencí člověka a silou zvířete. Výsledkem byli například kentauři s hlavou člověka a tělem koně. Nebo hrozivé bojové zrůdy nejrůznějších podob.“

(Poznámka: Již dříve jsem o tom zmínil v textech 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života. Podle Edgara Cayce konaly národy hony za pomoci paprskových zbraní na armády takových zrůd ovládajících svět zhruba před 50 tisíci lety. Některé hypotézy naznačují, že Velká čínská zeď a obdobná zeď postavená v jihoamerických Andách měly za účel oddělit a ochránit území obývané lidmi od prostorů, kde vládla tato zmutovaná monstra.)

Bioroboti Vesmírných lidí

Centrální Karma Nového vývoje: „Později šlo i o kombinování živých bytostí s technikou, což vedlo k vytváření biorobotů – bytostí, které byly napůl člověkem a napůl strojem. To bylo zase typické pro Vesmírné lidi a celý systém Galaktické konfederace. Právě Vesmírní lidé vyráběli tyto roboty v masovém měřítku a vytvářeli z nich mnohopočetné šiky invazních armád. Za pomoci těchto uměle vytvořených armád pak Galaktická říše násilně dobývala a poté trvale ovládala další a další původně svobodné civilizace na jiných planetách. (Poznámka: Detaily o biorobotech jsou v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.)

V dnešní době pak věda obnovuje křížení a přenášení vlastností a schopností mezi nesourodými formami života. (Poznámka: Například prase s genem medúzy, aby ve tmě světélkovalo, nebo rajče s genem ryb, aby se dalo stejně jako ryby zamrazit, viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.) Oficiálně se říká, že to vše je pro lidstvo. Ve skutečnosti je to naopak pro peníze, pro byznys, pro získání finanční a mocenské převahy nad ostatními, nad jinými méně úspěšnými výrobci, pro politické cíle.“

Zneužitá mentální síla dokázala z lidí vytvářet pouhé otroky

Jak už jsem uvedl v článku 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi, Stvořitelé Ještěři stáli také v pozadí za zneužitím čisté síly vědomí, která souvisí s původní čistotou Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. V posledních dnech se v rámci karmické očisty některých bytostí znovu připomněla dávná skutečnost z období Atlantidy a Egypta, kdy ovládání druhých bytostí působením vědomí bylo nejvíce rozvinuto.

Již v článku 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody jsem se zmínil o Chrámech obětování a Chrámech krásy, o kterých psal dříve ve svých rozborech americký jasnovidec Edgar Cayce. Znovu cituji ze zápisků Edgara Cayce, které se týkaly konkrétních žijících osob, viz kniha Tajemství Atlantidy, str. 10 a dále:

„Začal vytvářet instituce na léčbu a výuku „věcí“ – tvorů, které využívali jako otroky… V chrámu obětování a v Chrámu krásy byla zdokonalována a zachraňována těla těch, které považovali za verbež… Používal drogy jako sedativa… při přípravě jednotlivců na konečné služby, k odstranění těch věcí, které by mohly způsobit, že by jednotlivec byl jiného názoru… Jako učitel organizoval skupiny těch, kteří byli očištěni v Chrámu obětování k zvláštním účelům – zemědělci apod… Jednotlivci, kteří měli zaplnit určité stanice nebo místa při šíření myšlenek vedoucích k přípravě lepšího života…“

Lidští roboti nazývaní „věci“ v Atlantidě a Egyptě

Pro lepší vysvětlení k této citaci dodávám: Z mnoha lidí, kterým bylo zřejmě původně řečeno, že se pouze podrobí energetické léčbě v chrámu, aby byli silnější, čistější, zdravější, byla ve skutečnosti vymazána duchovní část jejich bytosti. A stávali se z nich tak lidští roboti, které nazývali „věci“. Na jedné straně těmto lidem třeba i vyléčili fyzické nemoci a povýšili jejich tělesné fungování na vyšší úroveň, na druhé straně je však zbavili vlastní identity. A říkali tomu očištění, zdokonalování, zachraňování, odstranění nežádoucích myšlenek.

Tito ovládnutí lidé se stali fyzicky odolnými a vykonávali jednoduché práce pro centrální režim (veřejný úklid, zemědělství, těžba surovin apod.). A byli pak jednotně řízeni z určitého vysílače speciálně vycvičeným člověkem. Ten měl službu ve vysílací stanici a sám vyzařoval přes vysílač a určité technické zařízení nasazené na své hlavě konkrétní pokyny k práci ovládnutých a takto řízených bytostí.

Tato skutečnost se znovu potvrdila v těchto lednových dnech 2014 při obnažování karmických vrstev jednoho člověka na NDC. Několik dní se mu obnažovaly vrstvy, ve kterých byl jako člověk, který byl běžným způsobem znečištěn temnými energiemi, mentálně ovládán, řízen z dálky jakýmisi cizorodými energiemi. Aby se po několika dnech začal obnažovat jiný typ vrstev, ve kterých už byl ovšem temný z 90%, na hlavě měl jakousi helmu, možná tehdy hmotnou, pomocí které přenášel své myšlenky do vysílače. A takto mentálně řídil pracující „otroky“. Sám byl přitom duchovně ovládán a vnitřně řízen nehmotnou zrůdou přisedlou na zádech. Napřed byl tehdy v dávné minulosti tím, kdo přes centrální vysílač řídil svými myšlenkami druhé. Aby si pak v dalších existencích vyzkoušel i druhou pozici, tentokrát toho, kdo byl takto na dálku řízen.

Energie ještěrů v pozadí za zneužíváním síly vědomí

Jak smutné je připomenutí toho, čeho všeho byl člověk v dávné minulosti v rámci určitého vládnoucího systému schopen. Nejhorší na tom je ovšem to, že i dnešní vývoj ve hmotě postupně směřuje k něčemu podobnému. Také k naprosté ztrátě identity žijících obyvatel Planety. Aby za ně veškerou odpovědnost i kontrolu nad každým jejich krokem převzala centrální moc. I když v tomto období jiným způsobem.

Podobným způsobem skončily mnohé vysoce technicky rozvinuté civilizace v našem Vesmíru, pokud technika nebyla podřízena duchovní a etické kontrole. Připomínají nám to filmy série Matrix. Více o tom bylo v textech 62A. Naše minulost a slepá cesta mimozemských civilizací, 62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu.

 

JN: Spojené Síly Světla, nakolik je pravdou, že například i za institucemi Chrámů obětování a Chrámů krásy v dávné Atlantidě a poté v Egyptě, stály ještěří energie? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.1.2014)

Cituji nejprve část duchovní komunikace s Přírodou Vesmíru, která byla uvedena v článku 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi:

Příroda Vesmíru: „Ne náhodou bývají mágové Atlantidy označováni jako Bílí a Černí hadi. Byli potomky rasové odnože, která měla ve svém emblému znak létajícího hada či draka. A typická pro tuto rasu byla mimořádně zesílená manipulativní síla vědomí, která byla výsledkem vlivu ještěřích energií. Černí hadi bojovali otevřeně proti pokroku a Světlu. Bílí hadi sice bojovali za Světlo, za pokrok, čistotu a etiku. Používáním magie ovšem na sebe přitahovali temné vlivy a čím dál více se sami zatemňovali. Takže magie v podání jak Bílých, tak také Černých mágů, nakonec přivolala zkázu Atlantidy.“

 

A ještě vnímám další přicházející informace:

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, i oblast mentálního ovládání druhých bytostí patří k těm, které souvisejí s destruktivním vlivem energií Stvořitelů Ještěrů. Nejprve naučit jednu skupinu privilegovaných a výše postavených bytostí zneužívat bytosti níže postavené. A vytvořit tak základ nové společnosti se strukturovanou umělou mocí. Kterou ve vhodnou dobu převezmou zástupci ještěrů tím, že se svojí mentální silou převyšující všechny ostatní vlivy se postaví do čela společnosti, tedy i nad původní lidské Bílé a Černé mágy.

Sama Příroda nakonec zajistila, aby k takovému kompletnímu ovládání nedošlo. Celoplanetární katastrofa násilně přerušila takový vývoj a dala lidstvu šanci dalšího nového začátku. Každá katastrofa přeruší životy, ale tím také uměle vytvořené ovládací vazby. Nic z toho však nezůstává trvale zapomenuto. Protože jako varovný prst zůstávají otisky toho všeho uloženy v karmických vrstvách bytostí – těch, co tehdy ovládali, i těch, co byli ovládáni.

Aby jednoho dne dostaly obě strany tehdejšího vývoje šanci zvolit jinak. A šanci dokázat se z tohoto ovládání očistit a dávné nepříznivé vazby rozvázat. A to se právě děje v tomto období. Tato příležitost se však zatím týká pouze těch bytostí, které našly v tomto Vesmíru i v jiných světech cestu ke stabilnímu světelnému vzestupu. Ostatní jen přihlížejí, co všechno se to s nimi v tomto období vlastně děje, aniž by to zatím měli šanci pochopit.“

Druhý příběh – had, který vymáhá splnění úpisu

V těchto dnech mi jiný člověk, v tomto případě žena, která je již i se svým životním partnerem zhruba tři roky součástí Nové duchovní cesty, popsala následující duchovní vnímání, které se jí otevřelo:

Večer po běžném čištění jsem vnímala ve své blízkosti obrovského světlého hada, ne zcela bílého, ale spíše béžového. Jeho hlava byla velikostí srovnatelná s deskou našeho kuchyňského stolu. Bezprostředně poté jsem měla vjem, jak se ocitám v hnízdě podobných obrovských hadů, v jakési jeskyni, kde žili. Nevšímali si mne.

Když jsem poté zkoušela zjistit duchovní komunikací, co měl tento výjev znamenat, ozval se mi první had. Že jsem dosud nesplnila to, co jsem slíbila. Bylo to za něco, mělo to formu úpisu. Vynořil se mi obraz z dávné minulosti, kdy jsem měla dát tomu hadovi sežrat mé děti. Ten had ale pořád čeká na splnění mého tehdejšího slibu. A to je také zřejmě důvod, proč v tomto životě zatím nemohu mít děti.

Tato slova vzbuzují řadu otázek. Vyplývá jakýsi závazek vůči hadovi z toho, že ty své děti chtěl ten člověk tehdy zachránit, když mu je had chtěl vzít? Nebo naopak něco od hada chtěl a byl ochoten mu své děti za to dobrovolně vydat? Případně se okolnosti tehdy seskupily ještě jiným způsobem?

Setkání s hadem na jedné z dobyvačných vesmírných výprav

Následující den se obnažily karmické vrstvy s touto situací z minulosti. Z nově obnažených karmických vrstev pak bylo možné vyčíst, co se tehdy skutečně stalo. Vnímal jsem následující situaci:

Obnažené karmické vrstvy z dávné minulosti, ve kterých byl tento člověk zatemněný ze 70%, jeho temná síla byla na úrovni 99%. Měl tehdy k dispozici vysokou úroveň umělé tvořivé síly, která neodpovídala jeho skutečné vnitřní čistotě. Celkově škodil svému okolí. Sám byl na zádech ovládnut hadí bytostí disponující vyšší temnou mocí. A co je podstatné, děj se odehrával na jiné planetě v tomto Vesmíru. Daná bytost byla Vesmírným člověkem, který neoprávněně vnikal na cizí planety a aktivně se zúčastňoval dobývání a ovládání jiných civilizací. Na dokreslení dodávám, že tato žena i její partner se již opakovaně čistili z doby, kdy jako Vesmírní lidé neoprávněně zasahovali nejen v oblasti Země a Sluneční soustavy, ale i na dalších planetách jinde v tomto Vesmíru.

Někdy v tomto období minulosti se bytost této dnešní ženy v tehdejší identitě Vesmírného člověka setkala na jedné z planet s tímto hadem a vnímala jeho mimořádnou duchovní sílu, která ji nějakým způsobem vnitřně přitahovala. Netušila, že už v té době je skrytě ovládána, a že tedy její další rozhodování bude výrazně ovlivněno touto skrytou temnou mocí, která se nabourala do duchovního pozadí její bytosti. Připomíná to scénu z filmu Vetřelec, kde také kosmická loď neopatrně přistává na cizí planetě a nachází zde zapomenutou kosmickou loď s neobvyklými vejci. Po jejím prozkoumání se jeden z nich vrací na svoji loď infikován zárodkem zrůdné agresivní temné formy života v sobě. Nadcházející události jsou pak děsivé.

Touha po ještě větší duchovní síle a moci

Bytost po setkání s hadem zatoužila po ještě větší tvořivé moci a duchovní síle, než měla doposud. Za propůjčenou vysokou hadí magii byla ochotna dát cokoliv, třeba i svoje děti. Podle informací z karmických vrstev hadovi tehdy ty děti skutečně dobrovolně vydala. Nebylo to však ve hmotné podobě, protože to v té době ani nebylo možné. Děti na dobyvačné výpravy nebyly brány. Šlo pouze o jejich kompletní duchovní ovládnutí, o dobrovolné předání hadovi veškeré duchovní moci nad nimi.

Možná si tehdy ten člověk myslel, že to přece dětem neublíží. Že ten had na ně nemůže na takovou dálku dosáhnout. Mýlil se však, protože duchovní energie dokážou překonávat bez ztráty času jakékoliv vzdálenosti a pronikají i přes hranice dimenzí a světů. Více o tom bylo v článku 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky.

Slib pracovat získanou magií ve prospěch hadů

Ani tento závazek však hadovi nestačil. Navíc si vyžádal slib, že získanou magií bude tento člověk nadále pracovat ve prospěch hadů a dostane je do popředí celkového vývoje. Tento poslední bod už nesplnila, protože její tehdejší postavení jí něco takového neumožňovalo. Z jiných karmických očist vyplynulo, že byla pouze jedním z vedoucích pracovníků Vesmírných lidí na střední úrovni, například jedním z nižších velitelů na kosmické lodi. Nebyla však tím, kdo měl právo určovat směr dalšího vývoje celého hnutí.

Netušila tehdy, že takové závazky stvrzené vlastní energií mají trvalý charakter, že platnost podobných úpisů je „věčná“. Dokud se nenajde způsob, jak se z těchto smluv regulérním a eticky čistým způsobem vyvázat.

A co je s jejími tehdejšími dětmi teď? Jak dopadly? Pokouším se duchovně napojit na situaci. Vnímám dvě bytosti v jakémsi kokonu, nemohoucí, plně ovládnuté, nacházející se mimo aktivní vývoj. A fungující jako pouhé zdroje tvořivé síly pro jiné bytosti. V jejich blízkosti je velké množství dalších, podobným způsobem ovládnutých bytostí. V karmických vrstvách se tato situace obnažila následující den. I osvobození těchto dětí a jejich navrácení do evoluce by mělo být součástí karmického rozvázání celé situace.

Jaké je poučení z této situace? Lidé zrození v dnešní době na planetě Zemi netuší, jak hluboké a drtivé úpisy mají někteří z nich stále ještě uloženy z dávné minulosti v sobě. Jaká rozhodnutí někteří v minulosti svobodně nebo i pod nátlakem učinili. A jaké důsledky to za celé věky přineslo. Chtějí-li tito lidé, aby se jejich životy konečně srovnaly do normálu, potřebují se nejprve ze všech těchto vysoce nepříznivých dávných situací karmicky vyvázat.

Úpis sám od sebe nikdy nezmizí

Jak naznačuje tento příběh, úpis sám od sebe nikdy nezmizí. Jeho splnění bude neustále vymáháno. A tato temná moc, které se člověk upsal, se bude přenášet i do dalších existencí. I když je úpis v rámci hluboce uložených karmických vrstev na dlouhé věky jakoby umrtven, jeho energie přesto dokážou ovlivňovat životy člověka. Člověk se pak například diví, proč to, co je pro jiné běžné, v tomto případě mít děti, se jemu nedaří uskutečnit.

Každý úpis lze jednoho dne rozvázat, zrušit a učinit neplatným. Základním předpokladem k tomu však je, že člověk dospěje ke stabilnímu světelnému vzestupu a nastartuje se mu soustavná karmická očista. A dokáže postupně dojít až do situace, kdy se tento úpis z dávné minulosti opět oživí a připomene. Kdy se v rámci karmických vrstev celá dávná situace spojená s úpisem dostane na povrch. Důležité pak je správně rozpoznat situaci, za které k navázání úpisu došlo. S pokorou se omluvit a od smlouvy vynucené skrytým ovládnutím odstoupit. Současně požádat Spojené Síly Světla o zrušení úpisu a nápravu situace do té míry, jak je to ještě s odstupem času možné. Například osvobodit ovládnuté bytosti, vrátit je do evoluce, atd.

Člověk má právo úpis jednostranně zrušit

Pokud se člověk dostane až do této polohy obnaženého úpisu, má právo jej jednostranně zrušit. Protože i když se tehdy upsal jakoby dobrovolně a s plným vědomím, v pozadí za touto „dobrovolností“ již byla ovládající a manipulující temná síla, která člověka k něčemu takovému skrytě inspirovala nebo dokonce přímo dotlačila. V případě úpisu nikdy nejde o regulérní eticky čistou oboustrannou dohodu. Každý úpis pak znamená určitý energetický zásah do bytosti.

Spojené Síly Světla pak mohou při rozvazování vrstev zajistit zrušení úpisu se všemi jeho důsledky a okolnostmi. Je ovšem důležité, aby se člověk nejen omluvil za chyby, kterými tuto situaci na sebe tehdy přitáhl. Ale aby také ze sebe dobrovolně vydal veškerou umělou výbavu, která byla s tou událostí spojena. V tomto konkrétním případě jak tu výbavu, kterou měl původně jako Vesmírný člověk, tak i tu magii, kterou získal úpisem od hada.

Pozornost temných systémů obvykle přitahuje umělá tvořivá moc

Důvody, proč daná bytost přitáhla pozornost temných systémů, bývaly různé. Obvykle to byla určitá umělá tvořivá moc v podobě magie nebo technologické magie Vesmírných lidí, kterou ten člověk disponoval. Nebo taková pozice v systému evoluce světů, která mu dovolovala měnit běh událostí, ovlivňovat svými zásahy osudy jiných bytostí. Což bylo v případě Vesmírných lidí zasahujících do vývoje na jiných planetách automaticky splněno. Hadi pak našli vhodnou záminku, jak tohoto člověka donutit, aby touto tvořivou silou pracoval v jejich prospěch.

Pokud by toto byla jediná příčina, která by způsobovala nemožnost mít děti v tomto životě, mohlo by se postupem času vše upravit. Je však potřeba sledovat i další věci, jako třeba kvalitu hmotné výživy a celkovou svoji zdravotní situaci. Srovnání situace do normálu i na hmotné rovině však nemusí proběhnout okamžitě. Vždy je třeba počítat s určitou časovou prodlevou, než změny v duchovním pozadí světa sestoupí do hmoty a vyvolají odpovídající změnu ve fungování hmoty. Jestliže se však už nepříznivé vlivy z duchovního pozadí bytosti protlačily až do podstatných nežádoucích změn ve fungování fyzických orgánů, nemusí ani duchovní řešení situace pomoci.

Jiný příklad toho, jak dávný energetický zásah do bytosti, tentokrát v podobě prokletí, ovlivňuje současné životy, byl uveden v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj na příběhu známého herce Borise Rösnera.

Dračí a hadí monstra jako inspirace Stvořitelů Ještěrů

V textu 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi bylo také uvedeno, že draci původně vznikli z inspirace Stvořitelů Moudrých Draků. V této původní podobě draci představovali moudré bytosti, které přenášely na člověka pozitivní vlivy. Vlivy Stvořitelů Ještěrů však původní pozitivní působení draků přetvořily na ohrožování lidstva dračími monstry, zrůdami s několika hlavami. Přineslo to jeden pozitivní efekt. Dávalo to vyniknout lidské odvaze, nezlomnosti charakteru, touze po svobodě a spravedlnosti.

Takto například vznikla legenda o Svatém Jiří a jeho vítězství nad drakem. Podobný příběh je součástí bájí a legend celé řady národů po celém světě. Wikipedie o tom uvádí, že: zmiňované shody vedly mnoho historiků k přesvědčení, že legenda o svatém Jiří je křesťanskou verzí příběhu ze starších indoevropských náboženství.

Tento příběh tedy nevznikl v naší zemi, spíše byla jeho původní verze s hrdinou jiného jména přizpůsobena českým poměrům. Hrdina těchto příběhů je silný nejen svým bojovým kopím, ale i svých charakterem, statečností, dobrotou srdce a touhou po vítězství. Přemůže saň, aby zachránil královskou dceru, v jiném podání pak chudou dívku. Tento námět zpracovala celá řada světově proslulých malířů. Připomínáme jeden z takových obrazů.

                      

                                        Svatý Jiří a drak, Wikipedie

             autor Gustave Moreau 1889/90, National Gallery, London

 

Téma Svatého Jiří a jeho boje s drakem není ztvárněno jen v obrazech, ale také v mnoha sochách po celém světě. Jedna z nich je i na nádvoří Pražského hradu.

                    

                        Socha sv. Jiřího na nádvoří Pražského hradu

                                Zdroj: Wikipedie, autor: Pastorius

 

Draci přinášející lidem zkázu se vyskytují i v knihách Johna R. R. Tolkiena Silmarillion, Hobit. Například drak Šmak z druhého dílu filmového zpracování knihy Hobit nazvaného Hobit: Šmakova dračí poušť, který vyhnal trpaslíky z Osamělé hory a přivlastnil si jejich poklad:

     

              Zlý drak Šmak z filmu Hobit: Šmakova dračí poušť

 

Legendy o děsivých dracích jsou součástí také lidové tvořivosti v českých zemích. Například legendy o Plešivci, jednom z vrcholů Brd, přezdívaného také jako brdský Olymp, uvádí následující:

Zvláštní energie, která citlivějším jedincům při výstupu roztřese kolena. Obětní místo bájných Keltů a především jedno z nejstarších hradišť v Česku. To je kopec, který díky svému plochému vrcholu dostal jméno Plešivec. Za svou startovací plošinu si ho vybral i bájný drak, který z něj létal na nedaleký vrch Ostrý.

Je opředený řadou legend, které o něm ale nevěstí nic dobrého. Kromě obrů, kteří obývali vrch hned vedle Plešivce, se to tam hemží čerty, čarodějnicemi a draky. Hora má zkrátka špatnou pověst, která se odráží i v názvech míst jako Čertova kazatelna, Čertova rokle nebo Krkavčí skály…

Zdroj: https://tn.nova.cz/magaziny/cestovani/kuriozity/plesivec-temny-kopec-zla.html

 

Během zpracování tohoto tématu o Sférách Stvořitelů přicházejí další inspirace, o čem je ještě důležité se podrobněji zmínit. Jednou z těchto záležitostí je filmový příběh Avatar, kterému jsme již na tomto webu věnovali několik duchovních komunikací. V tomto příběhu vystupují lidské bytosti s modrou kůží podobající se ještěřím civilizacím z jiných světů a také létající draci spolupracující s těmito lidmi. Co vlastně inspirovalo Jamese Camerona, který sám zpracoval scénář tohoto příběhu, a sám jej také později jako režisér natočil? Těmto a dalším informacím bude věnováno následující dodatečně zařazené pokračování 68G. Pozitivní příběhy o dracích a ještěrech.

© Jiří Novák, únor 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 165
  • 28
  • 20
  • 20
  • 24

Celkový počet hlasů: 257