Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Je důležité jít vstříc vlastní energetické a karmické očistě

Je důležité jít vstříc vlastní energetické a karmické očistě

Ivana Zámečníková Vloženo 10.8.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 11. - 21.7.2011

Čemu věnujete svoji pozornost, tomu také věnujete svoji energii

Oslovuji Spojené Síly Světla. Je něco, co mám teď zaznamenat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 11. 7. 2011)

 

Slunce: „Ano, opět je co zaznamenat. Je vhodné, abyste se soustředili na obnovování rovnováhy vztahů mezi vámi a Přírodou a Planetou Zemí. Jenom drtivé minimum lidí na Zemi žije v skutečné rovnováze s Přírodou. Přitom pro vás Příroda může být rádcem, strážcem i živitelem. Není vhodné přehlížet Přírodu, jak k tomu u většiny lidí dochází. Každý kousek zeleně – Přírody – je potřeba podporovat, nikoli ničit a udupávat.

Všemu, čeho si všímáte, čemu věnujete svoji pozornost, tomu věnujete svoji energii. Čím více vydáte vaší podpory, tím více dostáváte zpět energie a impulzů. Toto platí nejen pro Přírodu, rostliny, zvířata, lidi, ale i různé systémy a schopnosti. Čím více se něčemu věnujete, tím více jste v tomto směru dobří. Proto je potřebné se zaměřit na důležité a podstatné oblasti v životě, které vás mohou dále posunout.

Čím větší podporu Přírodě dáváte, tím více vás pak může na oplátku podpořit ona. Pokud projdete Přírodou bez jakéhokoli zájmu a povšimnutí, získáte mnohem méně čisté životní bioenergie a informačních bioenergií, než byste získali při plném soustředění na Přírodu a současném vlastním uvolnění a odpoutání se od všedních starostí a problémů.“

Je vhodné omezit spotřebu čehokoli, abyste ubližovali Přírodě co nejméně

Příroda: „Souhlasím s informacemi předanými Sluncem. Vlastní podstatou všech bytostí zde na Zemi má být rovnocenný vztah. Člověk – Příroda, člověk – člověk, člověk – další bytosti, Příroda – další bytosti a naopak. Pokud tento vztah nefunguje, dochází k neetickému chování a manipulacím s vědomím druhých bytostí. Nikdo se nemá nechat využívat a zneužívat.

Je vhodné omezit spotřebu čehokoli, abyste mi ubližovali co nejméně. I tímto způsobem je vhodné jít příkladem blízkým, ale i širšímu okolí, a pomoci tak pozitivně ovlivnit své okolí i svoji budoucnost. Každý svého štěstí strůjcem. Drobnými ústupky a změnami ve svém běžném fungování můžete nastartovat globální uvědomění aktuálních problémů, a tím přispět k jejich snazšímu vyřešení.“   Děkuji.

Činnosti, na kterých jste závislí, omezují váš vývoj ve Světle

Andělé Dhyané: „Také se chceme vyjádřit k tomuto tématu. Jakékoli činnosti, na kterých jste závislí, omezují váš plynulý vývoj ve Světle a částečně vás sráží (berou vám část vaší životní bioenergie). K těmto činnostem patří například pravidelné sledování televize, poslouchání rádia, vysedávání na internetu a chatování. Činnosti, o kterých jsme se právě zmiňovali, vás určitým způsobem utlumují a berou vám drahocenný čas a vaše energie. Je třeba nic nepřehánět. Nenechte se svázat těmito umělými prostředky „relaxace“.

Pokud si nedokážete představit, že něco přestanete dělat, něčeho se zbavíte, něco nebudete jíst, buďte opatrní. Věnování nadměrné pozornosti mnoha záležitostem je možnou živnou půdou, která mnohdy vede k závislostem. Závislost omezuje vaši bytost v přirozeném vývoji a optimálním příjmu bioenergií. Dochází při ní k napojení na nějaký temný systém. Závislost může být nejen na věcech, jídle, činnostech, ale i na druhých osobách. Pokud si nedovedete představit čas strávený bez určité osoby, je třeba se zamyslet, zda je vše v pořádku.“ Děkuji.


 

Každý den je pro vás výzvou, kterou můžete využít

Oslovuji Spojené Síly Světla. Je něco, co máme teď vědět, co mám teď zaznamenat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15. 7. 2011)

 

Slunce: „Jsem připraveno s tebou komunikovat a předat ti další informace. Týkají se vlastního budování karmického řádu ve fyzické rovině. Svým jednáním, jak už víte, rozhodujete o vlastní budoucnosti i budoucnosti dalších pokolení. Svým postojem k ostatním, a to nejen k vlastním dětem a rodičům, rozhodujete o tom, jak se ostatní budou chovat k vám.

Neberte lidi na NDC jako někoho výjimečného, zvláštního, koho je potřeba obdivovat. Není potřeba je obdivovat. Je vhodné, abyste si uvědomili, že tito lidé nejsou ani nenormální, ani výjimeční. Jsou to lidé, kteří překonali vlastní stín, sami sebe a vrátili se k přirozeným, původním lidským hodnotám. Právě oni jsou tou správnou normou (přirozeností) ve vhodném nasměrování lidstva.

Každý, kdo překročí vlastní hranice, strachy, deformace, má možnost nastoupit na tuto cestu stabilního vzestupu. Pokud bude ochoten dodržovat vše podstatné – zdravou stravu, pečování o své přirozené energetické zásobení, přiměřený pobyt v Přírodě, vyhýbání se problematickým místům, akcím, webům – a pracovat na posunech své bytosti, dodržovat etické normy vůči všem, nenechají výsledky na sebe dlouho čekat.

Jedině soustavnou péčí o sebe a své přirozené pozitivní nastavení se udržíte ve Světle. Vnímejte nejen sami sebe, ale i druhé. Často různé drobnosti, chování, hlášky vás mohou nasměrovat nebo vám mohou pomoci pochopit různé souvislosti. Není potřebné ani vhodné žít uzavřený sám do sebe. Vlastní otevřeností a přístupností vůči ostatním i vy jim poskytnete podněty k zamyšlení a změně jejich nastavení. Každý člověk, kterého potkáte, může být pro vás důležitý, může vám pomoci pochopit další střípky vašeho života.

Každý den je pro vás výzvou, kterou můžete a nemusíte využít. Je vhodné v sobě skloubit zvídavost, otevřenost, touhu po poznání – bez zbytečných předsudků - malého dítěte s ostražitostí a hloubavostí dospělého.“ Děkuji


 

Začněte podporovat očistu sebe, druhých i Přírody

Oslovuji svoji Osobní Karmu. Je někdo, kdo se mnou chce teď komunikovat? Děkuji. ( Duchovní komunikace z 16. 7. 2011)

 

Osobní Karma: „Je možné, abys teď komunikovala s Vnitřním Já Přírody.“    Děkuji.

 

Napojuji se na Vnitřní Já Přírody a prosím ho o komunikaci. Jaké jsou tvoje nynější úkoly? Co máme vědět?

 

Vnitřní Já Přírody: „Jsem Vnitřní Já Přírody. Není potřeba zdlouhavě popisovat důvody mé činnosti a mého dostání se na povrch. V tomto směru bylo mnohé už sděleno. V tuto chvíli je mojí prací hledání co nejčistšího vyladění a pročištění Přírody a morfických polí Přírody od veškerých deformovaných a nepotřebných složek a dohlížení na tento proces. Není to jednoduchý úkol. Mnoho deformací vrostlo do různých vrstev Přírody. Všechny tyto nepřirozené formy nastavení je potřeba najít a odstranit – vyplavit na povrch a pročistit bez použití násilných technik nebo magických schopností.

Nadále však dochází k pokusům o navrácení Přírody či jejích částí pod nadvládu temné strany. Příroda je již dostatečně stabilní a čistá, aby se těmto pokusům, o uspání jejího Vnitřního Já a vlastního vědomí, ubránila. Postupně dochází k celoplanetárnímu energetickému a informačnímu duchovnímu propojení dílčích míst Přírody, která si do této doby „hrála na vlastní dudy“ – která byla odloučena od přirozené, čisté informační a životní sítě bioenergií Přírody a Planety Země.

Tuto očistu lze podpořit návštěvou různých míst v Přírodě. Svojí návštěvou (zejména lidé na NDC) můžete napomoci probuzení a procitnutí této oblasti (bytostí v této oblasti) – jako v tvém případě procitnutí Velké Fatry. Po uskutečněné očistě řízené Spojenými Silami Světla dochází k tomu, že samotná svobodná Příroda, zbavená temných okovů, svým pročištěním získá přístup k mnohem silnějším a razantnějším energiím, kterými předává mnohem větší množství pravdivých, čistých informačních i životních bioenergií místním obyvatelům, návštěvníkům, vodě, rostlinám, plodům rostlin, kamenům. Tak se i k vám posléze zpětně dostanou čistší energie pomocí vody a jídla.

Vše dobré je opláceno dobrým, vše zlé zlým. Vymaňte se z okovů uspěchané doby a začněte podporovat očistu sebe, druhých i Přírody. Nyní vše k tomuto tématu, děkuji za komunikaci.“    Také děkuji.


 

Úkolem Vás lidí 2. typu je neustálé vylaďování vlastních bytostí do Světla

Oslovuji svoji Osobní Karmu. Chce se mnou teď někdo komunikovat? Mám teď něco vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 18. 7. 2011)

 

Osobní Karma: „V tuto chvíli pro tebe mají informace – Nejvyšší Karma a Andělé zrození."

 

Nejvyšší Karmo, je něco, co teď mám zaznamenat? Co je teď důležité vědět?

 

Nejvyšší Karma: „Stále je co zaznamenávat. Duchovní – energetické a komunikační propojení, které je mezi námi, je velmi důležité. Tímto způsobem dochází k vzájemnému vylaďování a pročišťování vašich bytostí. Každou komunikací v rámci NDC dochází k energetickému čištění obou stran – vždy více toho, kdo je vlastní harmonií vyladěn níže. Takto si bytosti na NDC navzájem nevědomě pomáhají.

Vaším úkolem – lidí 2. typu je neustálé vylaďování a harmonizace vlastních bytostí do Světla. Je jasné, že pokud po delší dobu trvá stagnace a člověk se nevyvíjí dál, dojde k degeneraci a vlastnímu pádu.

Každý z vás má v sobě životní jiskru (plamen) – část Stvořitelů, která vám má pomáhat. Má podporovat vaši touhu po vědění duchovním a materiálním, která vás žene vstříc vlastním posunům ve Světle. V mnohých lidech je však tento plamen přiškrcený a pouze doutná. Na tom mají zásluhu temné návyky a vazby na temnou stranu a temné systémy.

Myslete nejen na sebe, ale i na ostatní – své blízké. Každý se ve svém životě ocitne v situaci, kdy si není jistý svojí cestou a potřebuje podporu druhých. Vnímejte každou bytost jako něco jedinečného s vlastními city, vůlí, intelektem, vědomím. Všichni, i ti nejhorší, jste zde proto, že je jejich přítomnost v této době z nějakého důvodu podstatná (důležitá). Každý se svým bytím podílíte na utváření společenstev, států, civilizace. Toho si buďte vědomi.

Silnější než jednotlivec je skupina lidí stejného smýšlení. Nejsilnější je v tomto směru rodina stejného smýšlení a vyladění do Světla. V rodině se mimo jiné máte naučit být ještě čistější a etičtější než předchozí generace. I historie vašeho rodu je podstatná, dává vám možnost pochopit souvislosti vašeho zrození v této době, nynější rodině. To je nyní vše. Děkuji.“ Děkuji.


 

Také oblast nových zrození se dostává pod kontrolu Spojených Sil Světla

Oslovuji Anděle zrození, co mi chcete sdělit? (Duchovní komunikace z 18. 7. 2011)

 

Andělé zrození: „Je na čase předat informace, týkající se principu zrození člověka. V minulosti šlo o komplikovaný proces vzájemného výběru dítětem i rodiči. Zvažovaly se schopnosti, dovednosti, vlastnosti obou rodičů, kteří měli umožnit zrození bytosti ve hmotě. Měli této bytosti poskytnout nejvhodnější podmínky pro procitnutí, pochopení vlastního úkolu, a tím i pro očištění od vlastních chyb a přehmatů z minulých zrození. Vše bylo naplánováno tak, že bude vlivem těchto podmínek docházet k přirozeným posunům vývoji jednotlivých bytostí a tak i celého světa a Vesmíru.

Komplikací bylo, že se do aktu zrození a výběru vhodného prostředí pro vývoj začaly vměšovat nepověřené bytosti. Docházelo k častým manipulacím s výběrem. Šlo především o lidské bytosti Duchovních hierarchií a různé temné bytosti – mimozemské rasy. Ty se snažily celkový projekt zrození přizpůsobit k svému vlastnímu obrazu (žádanému výsledku). Účelem jejich zásahů bylo docílit, aby svět byl co nejsnáze ovladatelný. Takto mohly ovlivňovat vznik pro ně nejvhodnějších situací na Zemi.

Mnohým bytostem nebylo umožněno se zrodit v pro ně optimálních podmínkách, které by jim umožnily vlastní duchovní procitnutí, splnění jejich světelného úkolu a vlastní očistu. Vše spojené s aktem zrození se manipulovalo pomocí úkladů a skrytého hospodaření temné strany. To je jeden z důvodů, proč je nyní mnoho lidí zapadlých ve hmotě.

Tak došlo k tomu, že drtivá většina lidí nevnímá duchovní pozadí světa. Nevnímá sama sebe ani své skutečné potřeby. Necítí důležitost převýchovy potřebné k dosažení vlastních posunů a pročištění. Mají zdeformované vnímání reality. Nic na sobě neřeší, celkově stagnují. Většina lidí si tak u ostatních všímá (hledá) negace a nevhodné návyky, spíše než jejich pozitivní vlastnosti a hodnoty.

Postupně jste ztratili touhu obklopovat se kvalitními, čestnými lidmi. Pádem ve Světle se zamlžil váš cit pro vnímání skutečné podstaty člověka. Mnoho z vás se tak nyní obklopuje lidmi, kteří nejsou vnitřně pozitivně vyladěni.

Díky nynějším nejčistším etickým principům NDC a možnosti přirozeného vzestupu ve Světle, mohlo dojít k pročištění této sféry – zrození a Andělů zrození. Nyní jde už o přirozený proces, který je pod kontrolou nejvyšších Světelných Sil. Nastupující nová generace má v tomto směru nejoptimálnější podmínky k vlastnímu procitnutí a pročišťování vlastní bytosti a posléze splnění vlastního životního úkolu. K pochopení vlastní příčiny jejich aktuálního zrození a bytí ve fyzické rovině.

Naslouchejte nejen dospělým, ale i dětem. Mnohdy vás překvapí svými myšlenkami, jiným náhledem na věc a vlastní moudrostí. Nyní vše k tomuto, Andělé zrození. Děkujeme za komunikaci“. Děkuji.


 

V tomto období probíhá velmi silná energetická očista

Oslovuji Spojení Síly Světla. Co teď máme vědět? (Duchovní komunikace z 21. 7. 2011)

 

Příroda: „V těchto dnech dochází k vyhrocení nynější situace. Probíhá VELMI silná energetická očista, která účinně boří různé temné bloky, bariéry a temné systémy. Rozkládá vše obnažené, co brání lidem v pokračování v jejich Světelném vývoji. To je v tuto chvíli zásadní.

Dochází k obnažování hluboce zapadlých karmických vrstev. Ty se derou na povrch. O to více teď platí potřeba zpracování co nejvíce vlastních nevhodných nastavení, vlastností, pocitů, myšlenek, zvyků, postojů a deformací. Příroda vám, pokud budete ochotni se otevřít, pomůže s hloubkovým „vykartáčováním“ vaší bytosti. Jde o náročné, ale velmi důležité a plodné období. Otevřete se těmto očistným energiím a zpracujte s touto silnou energetickou podporou co nejvíce vlastních nedostatků.

Pokud se budete bránit této očistě – vydání vlastních temných stínů, energií a různých magických systémů a nepřirozených schopností, dojde k jejich násilnému vytažení. Projeví se pak jako fyzické nebo duchovní problémy. To pro vás může být velmi nepříjemné. Nyní vše k tomuto, Příroda.“   Děkuji. 

© Ivana Zámečníková, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 175
  • 19
  • 17
  • 16
  • 19

Celkový počet hlasů: 246