Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Provokativní část diskuse k článku 50A o Ježíšovi

Provokativní část diskuse k článku 50A o Ježíšovi

 

Diskusní téma: 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I

Diskuse k článku 50A byla uzavřena 8.4.2012 v 9.30 hodin. Na původním místě bylo ponecháno pouze dvacet příspěvků autorů, kteří nepřekročili meze slušnosti. Z celkového počtu 73 příspěvků byly z původního místa odstraněny dva duplicitní příspěvky a zejména všech 51 příspěvků autorů Guyver a Lucie. Ty jsou kompletně beze změn uloženy na této dílčí stránce.  Není to příjemné, ani zábavné čtení. Ale na druhé straně je to velmi poučný a názorný příklad toho, jak hluboko propadli dva lidé temným manýrám na své cestě možná původně za Světlem. Kteří si sice o sobě i dnes myslí, že dál ještě bojují za Světlo, jejich vlastní výplody a energie, které kolem sebe šíří, však již prokazují pravý opak.

Je to jedinečný doklad toho, v jaké neskutečné iluzi mohou žít lidé, kteří v důsledku zásadních chyb na své cestě ztratili kontrolu nad svým vývojem, nad sebou samým. Ke směru jejich cesty se přiřadil stylem svých příspěvků ještě další jedinec "deluxe". Ten však alespoň ve svém vyjadřování nepřekročil meze slušnosti, takže jeho příspěvky byly na původním místě ponechány.

Na druhé straně si vysoce cením odvahy těch ostatních. Kteří dokázali i v atmosféře cíleně šířeného temného nátlaku veřejně vystoupit se svým názorem.

K celkové diskusi i k vysvětlení, proč byla tato opatření realizována, se vracím ve zvláštním textu 50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi.

Za autorský kolektiv stránek www.novaduchovnicesta.cz

Jiří Novák


1.Datum 03.03.2012

Vložil Guyver

Titulek A jéje, pan Chytrej znova otevřel diskusi!

Bude odpočet nebo nějaká jiná sranda? Zatím mají sardel, strarej pane! Sardel!
Tuhle jsem se ptal Arkturiánů - nějakého Nováka vůbec neznají a když jsem zavedl řeč na Pět Tibeťanů, domnívali se, že je to prášek na praní. Asi tam neračte být tak populární jak tvrdíte! Takže, pane Novák, houbu do pohotovosti, bude se mazat... a mazat... a mazat... :)))))


2. Datum 03.03.2012

Vložil Lucie Komárková

Titulek Jak je to?

Dobrý den,

Tak nevím, nevím- po přečtení článku bych se Vás ráda zeptala pane Nováku:
Máte tedy rád Pána Ježíše Krista, nebo nemáte?!
Lucka


3. Datum 03.03.2012

Vložil Raťaj Ďažampa

Titulek Re: Jak je to?

Má rád. Určitě. Jen si ho takhle představit mezi horní a dolní polovinou housky, namazaného hořčicí...


4. Datum 03.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Jak je to?

Pan Jiří Metatron Novák-Strašnický Ježíše Krista rád nemá, protože v minulém životě byl jedno z těch prasat, která se Ježíš neúspěšně pokoušel naučit plavat v Gadaře. Ostatně, co chcete od člověka, který odsuzuje magii jenom proto, aby nevyšlo najevo že ji sám používá? Loni se pokoušel odrovnat pomocí magie svého oponenta Luďka Kováče a když tento ve stanoveném čase nezemřel, tak byl Tatrouš děsně nasranej. Mě zase chtěl předhodit karmě. Zatím jsem tady...však...co to slyším na schodech? Rezavý krok! Plynový dech! hadicovitá chápadla se po mě sápou! Bojimbojim!


5. Datum 03.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Jak je to?

Loni Tatrouš zveřejnil tuto výzvu:

Centrální karma nového vývoje: „Vaše karmická situace, pane Luďku Kováči, je mimořádně složitá. Pokud jste vůbec schopen ještě přijmout nějakou radu, tak doporučení pro Vás je nejen co nejrychleji ustoupit do ústraní a přestat veřejně působit na duchovním poli. Ale především udělat další rozhodující gesto dobré vůle – dobrovolně se vzdát všech dosavadních privilegií a všech svých osobních magických systémů i schopností a vydat je Přírodě a Karmě. A dále se obrátit vůči lidstvu s veřejným prohlášením a veřejnou omluvou za všechny své dosavadní násilné magické zásahy. Jedině toto Vám ještě v tuto chvíli může zásadně vylepšit Vaši nepříznivou karmickou situaci. Tato výzva už nebude opakována a toto je poslední možnost, která je časově omezena lhůtou sedmi dnů. Poté budou zahájeny závěrečné operace Planety, Přírody a systémů Nové duchovní cesty na definitivní zlomení moci magie.“

Odpočet byl nastaven od 16. 3. 2011 14:00 SEČ

Podíváme - li se na horoskop, kdy odpočet "doběhl", najdeme tam Lunu na 25. stupni Štíra, což je zhruba mezi pozicí stálice Unuk na zhruba 22 stupňů Štíra a opozicí Algola na 26. stupni Býka. Tyto hvězdy mají pověst pramizernou - říká se jim "Osa smrti". Nadto je Luna v 15. stanici, zvané Agrafa, která se používá pro zničení nepřítel. Odpočet byl nastartován když Luna dlela v deváté stanici, Alcharf, působící spory... Takže Mistr se sice magie navenek odříká, ale když jde o to zlikvidovat nějakého toho nepřítele, pak... samozřejmě... účel světí prostředky.

"Centrální karma nového vývoje" je jeden z Tatrouových maňásků, se kterýma hraje pro své věrné loutkové divadlo.

A teď mu nezbyde, než mazat nepohodlné příspěvky,protože na víc nemá :)))))


6. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Ježíš

Jsou křesťané a jsou křesťanisti. Nutno se naučit obojí rozlišovat. "Mrtvola na kříži" není opravdu smyslem křesťanství, jak se nám snaží namluvit různí "hřebíkáři". Ježíš ukázal cestu, která ve svém důsledku vede k odklonu od strany přísnosti (což je ta krutost Starého Zákona) a nastolení Milosti. Což v sobě zahrnuje i zrušení karmického principu (podle zásady "jdi a nehřeš více"). "Hřebíkáři" a "Noví Duchovní Cesťáci" jsou v tomto na stejné lodi, a to i přes ohánění se Ježíšem u jedněch a důsledné prosazování pravotočivosti u druhých. Nic než lež a podvod!


7. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: dekuji vam moc

Milá Iveto. Jsem přesvědčen, že vím dosti přesně, která bije. Poku se to chcete dozvědět, zeptejte se pana Nováka, jak to bylo loni s tím odpočte. Zejména co se týče pohybu Luny v okolí hvězdy Algol a příslušnými lunárními stanicemi. Na někoho, kdo chce vyhnat magii ze Zeměkoule to byl slušný výkon!


8. Datum 03.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Astrologický důkaz

Guyvere, astrologický důkaz o němž píšete lze vysvětlit přesně opačně. Mohl být napaden i ten, o němž píšete jako o útočníkovi, v tom čase. Jak si můžete být tak jistý?! Jste snad vševidoucím s třemi zlatými vlasy na hlavě? Ale možná o bojích tohoto druhu víte své.
Mnohokrát se mluvilo mezi křesťany, ve smyslu-"protože nezápasíme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této tmy, proti ničemným duchovním silám..."(v dopise do Efezu).
I když to uvedené napsal Šavel, bývalý stoupenec farizeů, o němž jsou různé názory, zda křesťanství prospěl nebo naopak.

Možná by jste se tedy neměl zdržet, pokud je to možné a o Kristu vydal svědectví zde. Já tak v mezích možností činím níže, aby se ukázal nejen jiný pohled na věc, ale také směrovka těm, kteří podle mého skromného úsudku hledají. Sám autor je hledajícím, protože o tom svědčí celý jeho text a všechny jeho texty. Kdo nalezl, netápe ve tmách a sklepeních, ale je v moci nebeského světla a ducha.
Jak vidím jste si jistý nejen tím, kdo kým byl v minulosti, v době umučení Krista-Syna Božího- jste tedy pravděpodobně žil. Myslíte, že skutečně zemřel nebo šlo jen o sofistikovanou "kamufláž", jak píše nejen autor v zamotaném textu výše? Je tu prostor o tom svědčit, spíše , než vytahovat staré věci, kterým nikdo neporozumí, pokud je nezažil sám.

Osobně věřím a jsem si jista, že Kristus byl, je a bude Syn Boží, Slovo Života, Alfa a Omega všech živých. Jak je řečeno jasně v evangeliu Jana-
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
Přišel v těle člověka, sám Bůh -Nejvyšší( jak o tom svědčí i celý Egypt ve smyslu mysterií a Slova Života odkud přišel naplnit sám Nejvyšší, ze svého domova svou vůli nesouc ve svých rukou a na svém těle insignie moci a života ve prospěch všech, kteří si zamilovali Světlo, spíš než Tmu, )aby ukázal svoji Slávu a smrt na kříži podstoupil kvůli svým dětem. Každý milující otec by raději podstoupil smrt ve prospěch svých mnoha dětí, než-li by je vydal nebezpečí odpůrců Božích a věčné smrti.
Skutečně zemřel a je to doloženo nejen evangelii, ale mnoha jinými znameními a svědectvími viditelnými dodnes pro oči, které vidí a uši které slyší, svědčí o tom andělé i lidé, kteří mají pravé svědectví a ducha pravdy.
Nemyslím, že jde o to, hledat je v církvích nebo náboženských spolcích, neb sám Velký Mistr hovořil, že pod svícnem je nejhlubší stín....
Lucie


9. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Astrologický důkaz

"Mohl být napaden i ten, o němž píšete jako o útočníkovi, v tom čase. Jak si můžete být tak jistý?! Jste snad vševidoucím s třemi zlatými vlasy na hlavě? Ale možná o bojích tohoto druhu víte své."
Nejsem opravdu Děd Vševěd, ale považuji za logické, že útočník je ten, kdo odpočet nastavil. A tím byl pan Novák (v podobě maňáska jménem Karma Nového Vývoje nebo tak nějak). Případně někdo, kdo ovládá pana Nováka a komu celá ta parta žere z ruky. A, máte pravdu, o těchto bojích vím své.
Co se týče otázky zmrtvýchvstání: WTZ! Pokud se je snaží někdo degradovat na jógickou fintu, může se vydávat třeba za Metatrona, Henocha a svatého Josefa dohromady - není nic, než lhář a zloděj. Pokud si tyto stránky bedlivě prostudujete, budete vědět, o čem mluvím.
Moc se diví, že to tady ještě Tatrouš nepromazal. Třeba má moc práce s článkem na téma: "Bezprecedentní útok zastánců staých cest a magie na stránky NDC".
Více zde: /discussion/?tid=200000574&mid=200000742


10. Datum 04.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Re: Re: Astrologický důkaz

Nic jiného jsem nenašla, než zpětný odkaz na váš komentář, je to správně, nebo se nehodláte jakkoli zabývat tímto tématem zde?

:-) Lucka


11. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Re: Astrologický důkaz

To nic, stejně víte už vše podstatné. Menší chyba se vloudila, leč nepodstatná. Pan Novák už dorazil, jsem zvědav, jak se z toho vykroutí.


12. Datum 03.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Kristus je skála...

Výroky, které mohou nejen autorovi prospět k orientaci:

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ (Jan 15,5) .

Tak vidím znovu a znovu, jak jste v bezvýchodné situaci pane autore. Sám víte dobře, že se snažíte skálu na níž jste narazil při svých rádoby akademických potulkách krajinami všemožně odstřelovat nebo zakrývat velkými plachtami.
Jenže ono nic, ani kousek se neodlomil a vítr rozfoukal vaše ubohé přikrývky a transparenty žlutě a zeleně orámované. Divné, že?! :-) Vidím, že vám opět Kristus vadí, jako dříve.
Kristus je velká skála, na níž lze založit svůj život, jako dům stává na dobrých základech, je-li stavěn na skále a ne na vratkém geologickém podkladu, nebo na smrkových třískách pochybného učení.

Jděte a proste Boha za odpuštění, nemám obavy o ty, kteří jdou za vaším učením, ale o Vás jsou jistě vážné obavy, kam se pořítíte a co vše ve své "jízdě" na podivném zvířeti kolem napácháte za kousky.
Dotazujte se spíše Nebeského otce, než astrálních útvarů, které jste svým torzem bývalých magických schopností vyrobil a nazýváte je všelijakými jmény.
Posuzování duchovního stavu svých spoluobčanů ponechejte laskavě v moci ducha, protože mírně řečeno, již drahný čas taháte očividně Lva za ocas.
Lucka


13. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Kristus je skála...

Jo, jo. Kámen úhelný, na něž mnozí, upadnuvše, čuňu sobě rozbili!


14. Datum 04.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Re: Re: Kristus je skála...

Tak jsem ráda, že jsme si ujasnili věci! Zdravím!


15. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Guyverovi

Pane Nováku! Nepopřete, že jste se pokusil černomagicky zlikvidovat oponenta, i když proti magii halasně vystupujete. Příslušné časy jste určil vy a ty odpovídají postavení planet, které vás usvědčuje. Pokud máte nějaké vysvětlení na svou obhajobu, jako že vám to nakukala karma nebo myčka nebo splachovač, tak ho uvedte. Ale na to nejspíš nemáte.


16. Datum 05.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Guyverovi

P.S.: zopakujte si se slovosled. Zour Grammar Nazi.


17. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: reakce na diskusi

Opět musím zdůraznit: je rozdíl mezi křesťany a křesťanisty.


18. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: reakce na diskusi

Na zvedání žaludku doporučuji zázvorová lízátka. Jinak, doufám, že přijmete taky Guyverovu Pravdu o Budulínkovi: LIŠKA HO SEŽRALA!!!


19. Datum 04.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: reakce na diskusi

" Přeji Ježíši,aby se očistil od všeho temného a mohl jít cestou neomezeného duchovního vzestup"

MUHEHE, MUHEHE, CHLEMST, CHLEMST CHLEMST! A bude jíst pravotočivě, cvičit Pět Tibeťanů, přestěhuje se do Strašnic a bude bytlet u Tatroušů... To musím zachovat!


20. Datum 05.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: žit a nechat žit

Obávám se, že těmto stránkám rozumím až příliš dobře. Údělem šašků je nastavovat zrcadlo hlupákům a namyšlencům, což považuji za velice záslužné. Kdybyste VY věděla která bije, tak z toho spolku vypadnete takovým fofrem, že se za vámi potáhne žížnivá čára. Ráčíte se vynacházet v sektě, vedené pokytcem a lhářem. Pan Novák zatím neodpověděl na mou otázku, takže to beru stylem "žádná odpověď-taky odpověď.


21. Datum 05.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: žit a nechat žit

...jo, a nezdá se vám divné, že člověk, který se prohlašuje za Metatrona, Henocha a svatého Josefa dohromady, zachraňuje Arkturiány a vůbec koná veliké skutky, nemá tolik duchovní síly, aby zastavil jednoho šaška? Ani když si vezme na pomoc svou Mladou gardu, Přírodu, Sféru Čistých Ponožek a všecky ty koupelnové spotřebiče?


22. Datum 05.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: žit a nechat žit

...a není vám divné, že člověk, který se prohlašuje za Henocha, Metatrona a sv. Josefa, zachraňuje Arkturiány, zbavuje lidičky přicucnutých černých mágů a kdoví jakých potvor, si neumí poradit s jedním šaškem?


23. Datum 06.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: žit a nechat žit

Omluva, vypadalo to, že se první zpráva neodeslala. Takž prosím admina o promáznutí. !!!!!Ale VYHRADNĚ téhle zprávy!!!!!


24. Datum 05.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Proč diskusní téma aneb magické operace JIŘÍHO NOVÁKA

Nezbývá, než se zeptat.

Proč pod článkem byla vložena diskuse, když o diskusi nemá autor textu zájem? Možná jsou tu zvláštní důvody, prosté.
Snaha nachytat do síťky nový hmyz!

To že existují po staletí rozdílné a různé názory na Krista a jeho osobu je přirozené. Co ovšem není jaksi normální, je snaha před jarní ekvinokcí, následně velikonocemi, vytahovat toto téma Kristova života a smrti a snažit se tvářit jako zprostředkovatel poznání a pravdy. Náhoda!?
Pane autore, zde -VE VOLBĚ DATA ČLÁNKU I. A DÁLE ASI II. je opět důkaz, jako v předchozích textech(níže), že téma je načasované na astronomické, resp. astrologické konstelace a vše je z Vaší strany důvodné!
Pokud Vaši příznivci nemají o tomto žádné ponětí, prosím, ale Vy zjevně víte o čem mluvím.

Je zvláštní, že pan Novák, ačkoli velmi nesouhlasí s MAGICKÝMI OPERACEMI, se jich pravidelně a podle jízdního řádu nepokrytě dopouští. Kdo má pochybnosti, může časově prozkoumat témata článků (v citaci)v době jejich vydání s astronomickými(astrologickými) událostmi a svátky.

Sám o tom píšete v úvodu:

"Informace o životě Ježíše Krista byly na našich stránkách doposud odměřovány po dávkách – viz například články 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, duchovní komunikace Marie Mejdrové Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“, i řada dalších kratších zmínek v rámci jiných textů. Přesně tak, jak jsme k tomu dostávali vnitřní duchovní impulsy".

Odkud pocházejí duchovní impulsy, o nichž píšete?

Nejedná se o nic jiného, než o kontakty s astrálem, s nízkým astrálem ve formě channelingových poselství. Takových máme všude haldy. Dále jste se rozhodně pane Nováku nedostal. Přijde čas a uvidíte věci jinak.

Doporučuji Vám, přestat se svými magickými aktivitami a omluvit se... však víte kde a u koho! V opačném případě budete vědět nejen ze školy, jak fungují příslušné fyzikální zákony. Nebo jste málo studoval praxi a věnoval se spíše teoretizování. Zahájil jste hru s ohněm, která se velmi, velmi podobá počínání pošetilého chlapce z antické mytologie, Báje o Faethónovi, který chtěl dokázat svoji velikost.
Lucie Komárková


25. Datum 05.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Proč diskusní téma aneb magické operace JIŘÍHO NOVÁKA

Ani nevíte jak velkou pravdu máte! Pokud jste četla Meyrinkův román Anděl západního okna... ano, to, co je za panem Novákem, není nikdo jiný, než Il, Zelený anděl - odraz ega, vnímaný jako bytost, ale ve skutečnosti pouze ozvěna prázdného sudu.


26. Datum 05.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Další důkaz manipulací s temným astrálem JN

Ukázka z textu pana Nováka odhaluje opět zřejmý důkaz, že poselství a tzv. duchovní impulsy pocházejí od astrálních temných sil, které popírají Kristovo Božství. Způsob, kterým tuto zábavu provozují je nanejvýš infantilní a trapný!
-----------------------------------------------------
citace z dílny pana Nováka:
"Ježíš má pocit, že tehdy nezvládl situaci

Říká, že svoji misi jako Ježíš nezvládl. Že to skončilo obrovským průšvihem. A tento jeho pocit se ještě více zhoršuje tím, že vnímá, jak jej lidé uctívají. Že ho vlastně uctívají za něco, o čem se domnívá, že nezvládl. Nemůže pochopit, proč ho vlastně uctívají.

Vysvětluji, že jej lidé uctívají proto, že se o něm začalo veřejně říkat, že svojí smrtí na kříži vykoupil hříchy celého lidstva.

Ježíš namítá: „Ale vždyť to není pravda. Takhle to ve skutečnosti nemůže fungovat. Jak to, že to ti lidé nevidí?“

Více zde: /clanky-iii-40-49/a43b-jezisovo-poselstvi-pro-lidstvo/


27. Datum 05.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Další důkaz manipulací s temným astrálem JN

Už loni jsem tady psal, že pan Novák si plete Ježíše se Santa Clausem. Připomíná mi pana Garrissona ze South Parku, který promlouvá skrze Pana Klobouka a Pana Větvičku. Ovšem, on sám je někomu panem Kloboukem a panem Větvičkou. Což jeho nohsledové jaksi nepostřehli a postřehnout nechtějí, neboť se už sami vezou.


28. Datum 06.03.2012

Vložil Julius Augustin Brázda

Titulek Peklo!

Za tohle zcela jiste shorite v pekle. To tvrdim jako titularni patriarcha Alexandrijsky a děkan teologické fakulty Masarykovy Univerzity.


29. Datum 06.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Re: Patriarchův výrok

Možná už se pan patriarcha nevrátí na web, možná by bylo dobré co tím měl na mysli, nebo spíš koho.
Případně díky za doplnění nejasné, nekonkrétní formulace.


30. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Peklo!

Domnívám se, že pan Novák v pekle neshoří, neboť si ho tam budou držet proto, aby žertovnými historkami obveseloval pekelníky při práci. Bude jim číst stránky NDC furt dokola, podobně jako předčítač ve fabrice na doutníky.


31. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Peklo!

Myslím, magnificence, že bude nutno svolati koncil ve věci opravy počtu evangelií a evangelistů. Od nynějška to jsou: Matouš, Marek, Lukáš, Jan a Tatrouš.


32. Datum 06.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: zamyšlení

Jediný důvod, proč pan Novák zveřejnil diskuzi, je ten, že se mu stýskalo po mých milých a srandovních příspěvcích, jimž jsme se loni tolik nasmáli.


33. Datum 06.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: přesne a vystižne

Copak pan Novák urychluje? Stolici? Pokud se týče sekt, jste minimálně v sektě Popíračů interpunkce, jak vidím.


34. Datum 06.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: přesne a vystižne

Jo, ještě v jisté strašlivě tajné a temné sektě, která má jako piznavacíííí znameníííí mnohočetné psaníííí jiiiiistého pííííísmena.


35. Datum 06.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Diskuse k dvojce a rovnice

Pane autore, diskuze k článku II. nebude?

Chápu, je těžká věc slyšet jiný názor a odhalení o vašich pletkách s astrálním obludáriem a obstát jinde, než mezi těmi co pokyvují jak ten kývací plyšový pes u zpětného zrcátka automobilu.

Pokud máte někdo zájem( i třeba JN) , mám takovou šikovnou matematickou rovnici, podle které si můžete vypočítat stav svého psychického případně duchovního stavu v promilech, v procentech i v radiánech. Ráda zašlu.Mohlo by to stoupence , obhájce i novice v NDC zajímat, protože pan Novák běžně měří lidem duchovní stav v procentech, jak hluboko klesli, nebo neklesli! Takže taková rovnice by se mohla hodit všem dědům Vševědům s třemi zlatými vlasy.
Doufám si tvrdit, že si sobě ten stav JN vypočítal nejlépe, a paní Mejdrové také! Nic proti ženám v roli duchovních pastýřů,
Jo, a pokud neunesete trochu vtipu, tak už radši nic....:) Sbohem a šáteček!


36. Datum 06.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Diskuse k dvojce a rovnice

Nejvhodnější jednotkou míry duchovního vzestupu je přece Texas krychlový!


37. Datum 06.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Diskuse k dvojce a rovnice

No jo, koukám, Tatrouš diskuzi zabalil. Letos nějak brzo. No jo. Už to není co bejvalo! Dnes je 6. března - REMEMBER THE ALAMO! (a Břežany taky!)


38. Datum 06.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Výzva a upřmné varování k těm co slyší

Protože k pokračování té "šílené zprávy" o tom co je nazýváno ohavně "pravdou" a nanejvýš pokřivenou formou sděleno ústy pana Jiřího Nováka a jeho soukmenovců, vyznávajících jednu z cest levé ztezky od dávných časů a fantasmagorie autora opět překračuje do energetických úrovní bytostí této krajiny, překročila stanovenou mez, musím sdělit se vší upřímností a vážností:

Pokud je mezi čtenáři někdo, kdo ještě bere pana Nováka za psychicky i duševně zdravého jedince, upřímnou soustrast.

K tomu co jste zveřejnili jako NDC o osobě Krista, a vydáváte za pravdu a berete na svou zodpovědnost, každý kdo souhlasí, se brzy velmi zřetelně setká s odezvou, neboť se zcela bez pochyb vyjádří někdo z mocných bytostí vysoké Božské úrovně, z vysokých inteligencí horních sfér. Nikdo se nemusíte obávat, že nepoznáte skutečnou pravdu o osobě Ježíše Krista. Jako je čas sázet a čas sklízet, jako je čas se smát a čas plakat atd., každý ve svém období obdrží poznání jaké mu Svatý a Nejvyšší Bůh připravil. Kdy to bude, je v jeho vůli a moci...
Prosím ho nyní, aby Vám skrze své milosrdenství odpustil a osvobodil vás z moci temných sil, působících v odporu proti Otci Věčnosti.
Obávám se, že fyzický člověk Jiří Novák, velmi silně karmicky zatížený díky svým temným praktikám z minulosti rozpoutal ve své nevědomosti a naduté pýše velmi nepříznivé odezvy v energetické úrovni této oblasti. Nejedná se pouze o tyto texty, ale jeho další činnost, která je známa velmi přesně na příslušných místech.
Pán Bůh nás ochraňuj, je na čase, aby se Ti kdo slyší sklonili v pokoře a s prosbou před Pánem Bohem Ježíšem Kristem, aby zabránil ve spojení s Duchem Svatým plánu skutečných temných i astrálních bytostí, jejichž nástrojem se rozhodl pan Novák státi. Vše má své návaznosti na další osoby, ovšem, jak a v jaké míře- je v moci Boží!
Nepatřím k žádné náboženské společnosti nebo sektě, mluvím za svoji osobu, sama za sebe a je mi upřímně líto Vás, kteří netušíte jak nebezpečnou hru autor a skutečné temné síly v pozadí rozehrály. Zprávy o životě Krista v textech NZ byly skutečně překrouceny, existuje pro to mnoho důkazů.
Bohužel nevíte a jako lidé obecně nevíme mnoho věcí ze skutečných událostí Kristova života na Zemi, ale to nikoho neomlouvá, aby přejímal do své mysli a do svého srdce zprávy natolik, aby jim dal svou sílu, přihlásil se k nim, aniž by neprovedl zkoušku.
Nikdo při smyslech, žádný člověk logicky uvažující si nenasype do svého klína žhavé uhlíky, aby uvedl dobrovolně a bez rozmyslu sám sebe do stavu fyzického ohně, leda blázen, člověk zbavený úsudku nebo člověk bez schopnosti kontrolovat sám sebe a důsledky svého jednání.

Kristus je Skálou, Vinným kmenem, Pramenem vod Života a Otcem Věčnosti a jeho milosrdenství je nakloněno každému, kdo ho s pokorou a opravdovostí prosí.
Přeji Vám s naléhavostí, aby jste Ti kdož slyšíte, prosili o osvěžení vodami ze Studnice Boží moci a moudrosti.


39. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Lucko, moc pěkně jste to napsala!

Když jste se zmínila o ohni, rád bych citoval Ježíšův výrok z Tomášova evangelia: "Kdo je blízko mně, je blízko ohni. Kdo je vzdálen od ohně, je vzdálen od Království". Nápis na kříži se čte také: Igne Natura Renovetur Integra: Ohněm budiž obnovena celistvost přírody. A tento oheň se Tatrouš snaží udusit. Jenže je asi tak stejně dobrý hasič jako duchovní učitel: až budu chtít skásnout pojistku za barák, zavolám si ho.


40. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: poděkování

Lituji, ale Evangelium podle Tatrouše není ničím jiným, než snůškou blábolů. Naopak, je pravdou, že před rokem se pan Novák a jeho povedená tlupa dopustili magického útoku. Ten skončil neúspěchem a všichni pak obdrželi to, čemu se mezi mágy říká "zpátečka" a není to nic jiného, než návrat vyslaných sil k původci.

Doklad o tom zde:

"Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k posledním událostem. Proč tak silné karmické čištění během noci? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13.7.2011)

Karma: „Noční tvrdá očista vás i vašich příbytků spojená s nepříznivými zdravotními situacemi byla nezbytná pro váš další posun. Všichni jste byli v minulosti provázaní, proto i teď probíhá vaše očista souběžně…

Více zde: /komunikace-na-ndc-ii/karmicka-ocista-umoznuje-rust-bytosti-nikoliv-jeji-degeneraci/"

Tenkrát musel být ale v Nové Duchovní Kadibudce nával_


41. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Starej pane, tohle by měli opravit:

"Po záměrné provokaci se Mistr s použitím plánované zrady nechává zajmout, odsoudit sanhedrinem (veleradou) k smrti… "T

Maňásek, co vám to nakukal, asi neměl dost historických vědomostí. Jinak by věděl, že bez římského štemplu by celý slavný sanhedrin mohl tak leda vydat nezávazný návrh, ale ve věci odsouzení si mohli tak maximálně kolektivně políbit šos. Tak jakápak "Pravda?"

A vůbec - píšete o věcech, o nichž nemáte ani páru, takže až zase bude mít ta vaše parta latrínovou noc, vězte, že nejde o žádné karmické čištění, ale pořádný zpětný odraz.


42. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Kristus je skála...

I jinak se lze pocvičit: Vypadá to, že pan autor, stejně jako loni, použil tradiční arabskou magii lunárních stanic. Tentokrát je ve hře šestá stanice (pomsta, ničení atd).


43. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Re: Kristus je skála...

Naštěstí - v horoskopu je ještě něco, s čím ten, kdo časování nastavil, nepočítal. Z jednoduchého důvodu: nezná tuhle věc. A já jsem poslední, kdo by mu ji sdělil. Říká se tomu "Boží oko". V tomhle případě ještě dost vytuněné. Myslím, že by si u Nováků měli zajistit volnou cestu k hajzlíku a nevycházet z domu bez velké role toaletního papíru. Totéž jeho poskoci.


44. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Kristus je skála...

Boží oko je zvláštní konstelace tří planet nebo konjunkcí planet (jiná je Boží prst). Nechci to zde detailně rozebírat, protože je to něco, co u Nováků neznají. Výsledkem je, že se ze zodiaku vytrácí princip osudovosti, a tedy i karmy, ve prospěch Kristovy síly. Jestliže pan Novák pod tímto vlivem vypustil do světa Tatroušovo evangelium, má se nač těšit. Při načasování se, kromě lunární stanice, počítalo s kvadraturou Luny a konjunkce Urana v Beranu s Merkurem na těsném rozhraní Ryb a Berana..

Pravda, Tatroušovi následovníci jsou většinou ve vleku, ale pak jsou tady ti, kterým říkám "Mladá garda" a ti se na šíření těchto bludů podílejí zcela záměrně.


45. Datum 07.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Astrologická situace

Astrologická situace nahrává takovým "hrátkám", které přichází jako odraz planetárních aspektů a aspektů stálic na různých stupních zodiaku, které jsou nazývány KRITICKÉ STUPNĚ - stupně Zodiaku v nichž začínají lunární domy (stanice) arabské astrologie. Jsou to: 0°, 13°, 26° znamení základních, 9° a 21° znamení pevných a 4°, 17° znamení pohyblivých.
Uranova kvadratura do Raka a na jeho senzitivní 9 stupeň je zřetelná, a sedí přesně, pane domácí.
Článek I je vložen 2.3. a spouštěč je zde ve znamení Raka opozice Luny na Plutona na 9 stupni , souhlasila bych stím co psal Guyver, že jde o využití tohoto stavu, s lunárními domy.
Ovšem je to kombinace více vztahů, nikdy není situace stejná...:)

Možná podceňuji autora, ale pochybuji, že se řídí aspekty tak detailně, spíše je mu našeptáváno v astrálním loutkovém divadle "maňásky" , kteří astrologickou situaci sledují zdatněji.
To by byla polehčující okolnost...:)
Snaha o posílení egregoru NDC v odporu proti Kristovu učení ovšem opět nevyšla, jak jsem psala, ani kousek nelze ze skály ulomit ani prášek se větrem neodfoukl. :)

Tlak Marse v opozici na Slunce je citelný a do Ryb ze znamení Panny může posílen dalšími vlivy provokovat podobné útoky. Je to sice krátkodobý aspekt, z hlediska ostatních, které mocně třímají otěže své moci, jako Uran ve Skopci a nedávný vstup Neptuna do Ryb.
V každém případě, kdo je trochu soudný, uvidí nepřehlédnutelnou souvislost s chováním "egregoru NDC" ve světle astrologických aspektů. O tom by více řekly známé fyzikální zákonitosti.
Ty právě nevyznívají ve smyslu Světla a zdánlivé distance od magických praktik a temných astrálních sil pro Novákovu NDC nijak příznivě.
Quo vadis JN a NDC?!........


46.Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Kristus je skála...

Ještě taková drobná poznámka k tomu Božímu oku: v normálním horoskopu vidět není. Objeví se, až když někdo najede na sidereální zodiak, kterým se řídí systém lunárních stanic. Pěkná bouda, opravdu! Možná stojí za zmínku i to, že sidereální zodiak se řídí polohou Arctura. Že by pomsta Arkturiánů za ty řeči?
/clanky-ii-30-39/a37e-transformace-arkturianu-do-nove-podoby/

Asi ho tam mají rádi jako my tady internacionální pomoc spřátelených vojsk.


47. Datum 07.03.2012

Vložil Lucie

Titulek Re: Reakce Robert

V tomto životě jsem začínal v 18 letech u křesťanství, ale toto učení mi nepřinášelo odpovědi na otázky a nejen to. A tak jsem hledal dál a po dalších letech marně strávených u astrologie apod.

--------------------------------------
pokud vám Roberte učení, nebo to čemu říkáte "křesťanství" nepřinášelo odpovědi, rozhodně to byla jen hra na křesťanství. Možná nepotřebujete k svému vzestupu křesťanství, ani astrologii, máte svoji cestu. Bůh ví jakou...
Přeji šťastnou hvězdu nad Vaší hlavou a objevení "poutnické hole", kterou hledáte na své cestě. Kéž by každý kdo hledá dobře rozlišil, když je mu nabízena z vyšší moci. Jenže, každému, kdo byl zavolán, podána být nemusí, nebo je podána mocí nebeskou vícekrát.
Vím, je to nepohodlné se trmácet po skalách a kopcích, v dešti a v posměchu, třást se zimou a nemoci rozdělat oheň zvlými sirkami, lepší je se vydat autokarem nebo s Čedokem, který objednala NDC a JN, nebo podobní "průvodci" od Čedoku nebo kdo ví odkud...:)


48. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: Reakce Robert

Moc pěkně řečeno. Úkolem člověka je vymanit se z vlivů planet a zodiaku. Jediná cesta, která k tomu vede, je skrze Krista a jeho sílu. Tím se zároveň dostává mimo vliv karmy. Pokud se Robertek stal učedlníkem pana Nováka, který se snaží Krista degradovat na majitele butiku ve Španělsku a před karmou padá xichtem na tvář, tak se vynachází v pořádném srabu. Ale, kdož ví. Bůh má své cesty a způsoby.


49. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Reakce

Milý Robertku!

O astrologii toho víš asi tolik, jako Tatrouš o Ježíšovi. Takové věci jako precese zemské osy a posun jarního bodu ti asi moc neříkají. Ano, pokud se používá lunárních stanic, JE třeba použít
sidereální zodiak. Nevím co má dělat placatost Země s astrologií. Ano, geocentrismus se v ní uplatňuje, ale pouze jako vztažný systém, protože zkoumáme děje na Zemi, nikoli na Slunci.
S magií si tady především zahrává pan Novák. Navíc - lže, že ji nepoužívá. Rovněž tak je to především on, kdo tady mele o věcech, kterým nerozumí. O tom, že víš o čem mluvíš si dovoluji s úspěchem pochybovat, takže bys měl ukrotit svůj vztek, udělat čelem vzad a běžet si nechat k Tatroušovi pofoukat bebí. Nebo se dát do klubu septiků Sisyfilis.


50. Datum 07.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Pane Nováku, mohl byste čtenářům vysvětlit,

jak to, že jste, pokud jste byl Henoch, porušil přírodní zákony a odešel živý do nebe. A proč jste se tedy ve 20. století narodil paní Novákové coby mimino, když jste se mohl klíďo brďo zjevit v dospělé podobě v hořícím keři na Bohdalci? Nebo že byste nebyl henten Henoch??? Třeba Robertka nebo IIIvetu by to moc zajímalo.


51. Datum 08.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Slóvasvatehoevangélijapodlesepsání TÁT-RÓU-ŠÓÓ-VÁÁÁÁÁ!

Protože neustále chybí diskuze ke 2. dílu Sraček Naší Kačky, musím reagovat zde:

Starej pane, vy a ta vaše parta byste neměli tolik hulit. Případně si v astrále přihýbat té vypatlávací meducíny, co jste tady popsal:

"Ježíšovi je vymazána paměť a poté je probuzen
Nesou ho do nějakého kláštera.

Přichází kněz, má divné oči, velkou sílu v sobě, je to černý mág. Už bez svědků mu dává několik kapek tekutiny na jazyk. Vypadá to jako roztavený kov. Má to stříbrozelenou barvu. Jakési magické sérum. Ježíš začíná dýchat. Mág zve zpět ty lidi, aby Ježíše očistili a uložili na lůžko.

Sám jde do vedlejší místnosti, kde je nějaká skupina bytostí, co toto všechno zařizovala. Jsou to temné bytosti, úplné zrůdy, jde z nich otřesná energie. Je to tehdejší nejvyšší temná rada Planety, jádro budoucího Černého bratrstva. Nejsou plně hmotní. Sedí u stolu. Jsou to zrůdné útvary, které mají přibližně tvar lidského těla. Mág je potřebuje, dodávají mu temnou energii, ale zároveň sám cítí, že je výš než oni, že řadu věcí, které umí on, oni neumějí. Oznamuje jim, že vše je v pořádku.

Pak se vrací k Ježíšovi, který je sám. Zvedá ruku a zdálky směruje na Ježíše ohromně silný paprsek modrého světla. Ježíš dostal zásah do třetího oka. Energie mu vymazává část vědomé paměti.

Později se Ježíš probouzí. Nic si nepamatuje. Neví, jak se jmenuje, kým byl, co dělal, co bylo dříve. Nějaký čas poté se zotavuje. Začíná nová etapa jeho života, zcela oddělená od života předcházejícího."
Více zde: /clanky-iv-50-59/a50b-pravda-o-zivote-a-ukrizovani-jezise-krista-ii/

Píšete potom nehorázné hovadiny. Nějaký jiný důkaz než médijní bláboly nemáte? Třeba účet, který Ježíšovi vystavil pan Nguyen Van Truóc za dodávku "Nělěpči hedvabi z Tajvan, móócmóóc adidas?"


www.novaduchovnicesta.cz