Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární

30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární

Jiří Novák Vloženo 30.5.2010
Jiří Novák

K cíli vede pouze ta cesta, na které člověk nebude opakovat chyby z dávné minulosti, které přitáhly katastrofy. Na které bude hledat cestu ke spojení s Přírodou, místo aby se od Přírody stále více odděloval. Cesta davu, cesta většinového názoru, nezaručuje správný vývoj jednotlivce, a už vůbec ne správný vývoj civilizace. V situacích historických zlomů se může stát, že hledáním vyšší hladiny pravdy překročíte určitý práh, a pravda se najednou radikálně změnila. Vyšší duchovní nadhled pak někdy bourá zažité předsudky. Nárůst manipulace a ovládání, stále silnější varovné náznaky Přírody, množící se dílčí katastrofy a vážné tragické nehody – to je dnešní planetární situace. Silné náznaky nás vedou k tomu, abychom konečně začali řešit otázku metod a prostředků, které lidstvo celé věky na duchovní cestě používalo a dodnes používá. Další „duchovní bankrot“ v podobě planetární katastrofy si již nemůžeme dovolit. Hlavním tématem dne je najít cestu ven z kolotoče opakovaných katastrof. Cílem není a nemůže být jen si tak nezávazně zkoušet různé metody a pomůcky, co to udělá. Lidé potřebují novou pravdu, aby našli cestu ke stabilnímu vzestupu. Staré informace na nalezení trvalého duchovního vzestupu nestačí.

Tato trojice článků vznikla na základě impulsů od čtenářů

    Původně neplánované téma 30 je rozděleno do trojice článků. Podnět k jejich napsání poskytly dotazy a připomínky čtenářů týkající se používání umělých pomůcek, metod, návodů, rituálů na duchovní cestě, které jsem dostal v minulých týdnech přímo na svoji e-mailovou adresu.

    První část 30A, kterou právě čtete, se zabývá otázkou nalezení přístupu k pravdě o tom, jak tento Vesmír, jeho hmotná i duchovní část, skutečně fungují. Naznačuji zde, že pravda má různé úrovně a hladiny. Abych získal dostatečně vysoký nadhled nad situací, potřebuji se nutně dostat na cestu stabilního a ničím neomezeného duchovního vzestupu. Jak už říká název tohoto článku, cesta čistého vzestupu dnes není populární. Lidé jsou zvyklí hledat jiné způsoby nahlížení na duchovní pravdu. Přednost dávají umělým pomůckám všeho druhu, „zaručeně pravdivým“ učením z dávné minulosti, doporučením ve světě známých duchovních pracovníků.

    Ve druhé části 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu? vysvětlím a zdůvodním, proč to vše vede k tomu, že drtivá většina lidstva na Zemi duchovně klesá nebo dokonce rychleji padá. Že se tímto vším lidé nestávají součástí Přírody, ale naopak se z Přírody stále více vydělují.

    Ve třetí části 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, se budu podrobněji zabývat jednotlivými pomůckami a metodami, které lidé na doporučení používají. A přitom jim tyto metody berou možnost stabilního vzestupu, místo aby je duchovně posouvaly nahoru. Tato část je navíc doplněna přílohou Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup v rubrice Odpovědi na reakce čtenářů.

Další texty věnované tématu 30

    Již dříve bylo na základě dotazů čtenářů zpracováno téma orgonitů - věnoval jsem tomu text Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu? Další rozsáhlejší polemika s názory jedné ze čtenářek se týkala používání umělých mandal, a je zpracována v novém textu Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?   V jiných článcích na našem webu bylo zhodnoceno používání magie: 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie. Také jsme věnovali prostor zhodnocení učení dávných mistrů MCEO20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. A v posledních dnech přišel dotaz na šamanské schopnosti - co s nimi, když se z hloubi bytosti hlásí o slovo? A přitom bytost vnímá, že jejich plnému uplatnění a rozvinutí cosi brání? Také tomuto tématu bych rád v budoucnu věnoval samostatný text: Rozvíjet šamanské schopnosti nebo se jich vzdát?

Další „duchovní bankrot“ lidstva už si nemůžeme dovolit

    Orgonity, mandaly, šamanské schopnosti, magie, učení MCEO – to jsou jen jednotlivosti jedné velké mozaiky, která představuje souhrn všech umělých prostředků, metod, teorií a rituálů, které dnešní lidstvo v dobré víře používá pro rozhýbání své duchovní cesty. Jedná se přitom o metody, které skutečně mohou s člověkem do jisté míry pohnout a krátkodobě mu z určitého pohledu „zlepšit“ jeho situaci. Je tady však několik ale.

    Zaprvé, z dlouhodobého hlediska staví používání takových pomůcek do cesty člověku duchovní strop, bariéru, kterou nemůže překonat. Strop, který má dlouhodobě zajistit, aby dnešní lidstvo zcela zapomnělo nebo vůbec nepřišlo na skrytou a ojedinělou schopnost, kterou uvnitř sebe každý dnešní člověk má.

    Zadruhé – ve skutečnosti tyto umělé pomůcky zhoršují duchovní situaci člověka, i když to není na první pohled jasně patrné. Místo skutečného vzestupu vedou člověka k dalšímu skrytému ovládnutí. A to vše znamená, že v budoucnosti bude muset člověk řešit ještě závažnější a komplikovanější problémy, než měl doposud. Umělými pomůckami si tak člověk prodlužuje a ztrpčuje duchovní cestu, místo aby si ji zkracoval a zjednodušoval. Tím si „zadělává“ na budoucí problémy – i na naprosto nechtěné a nepředvídatelné komplikace. Otázkou přitom není, jestli ty komplikace přijdou, ale kdy přijdou.

    Příkladem nám budiž hmotný vývoj Řecka – dlouhodobě vysoká a nadměrná sociální spotřeba obyvatel převyšující možnosti státu. Mnoho let se nic neděje, až najednou se stává reálnou hrozba bankrotu státu – a na pořad dne vyvstává naléhavá potřeba okamžitě přijmout drastické prostředky na zásadní omezení spotřeby. Dnešní planetární lidstvo se z duchovního pohledu dostalo do podobné situace. Dochází ke zřetelnému vyhrocení planetární situace – nárůst manipulace a ovládání, stále silnější varovné náznaky Přírody, množící se dílčí katastrofy a vážné tragické nehody. Abychom se dokázali pohnout na duchovní cestě dál a toto kritické období dějin překonali, čeká nás vážné zamyšlení nad tím, co vlastně jako lidstvo na duchovní cestě děláme.

    Silné náznaky nás vedou k tomu, abychom konečně začali řešit otázku metod a prostředků, které lidstvo celé věky na duchovní cestě používalo a dodnes používá. Metod, které jej místo vzestupu dlouhodobě vedou k  trvalému duchovnímu pádu. Další „duchovní bankrot“ v podobě planetární katastrofy si již nemůžeme dovolit.

Jeden z příkladů – otázka fungování umělých mandal

    Jedním z příkladů toho, co budeme nuceni v dnešní době řešit, je diskuse, spíše však spor, o fungování umělých mandal – viz text: Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne? v sekci Odpovědi na reakce čtenářů. Považuji za poučné i pro ostatní přečíst si, že obě strany sporu mají své „pádné argumenty“. A přesto může mít pravdu jen jedna strana, zatímco druhá strana se nutně mýlí.

Duchovní pravda má různé úrovně

    Ano, vím – lidé se často ukolébávají tím, že k cíli vede mnoho cest. Že vlastně pravdu mají všichni. Po zkušenostech ze svého života v tomto světě i v dalších identitách, z karmického čištění sebe i mnoha dalších lidí z dávných životů v minulosti, jsem pochopil, že pravda má různé úrovně a hladiny. Čím vyšší frekvenci nosné bioenergie určitá hladina má, tím vyšší úroveň shody s realitou taková pravda vyjadřuje. A je pro nás přece pravdou to, co nejlépe popisuje realitu? Nebo už je tomu jinak? Nebo je pravdou to, čemu věří největší počet lidí?

    Ne, to není provokace – tak to totiž ve skutečnosti na planetě Zemi v dnešní době stále ještě funguje. Drtivá většina lidí bere za pravdu skutečně to, co uznává, neboli čemu věří, nejvyšší procento lidí. A to nejen ve hmotné, ale stejně tak i v duchovní oblasti.

Většina lidí se řídí všeobecně uznávaným názorem

    Každý jistě chápe, že většinu duchovních poznatků prozatím nelze doložit nebo prokázat běžnými hmotnými postupy. Proto ani já nemohu hmotně doložit všechno to, co energeticky vnímám. Přesto lidé vždy některé duchovní teorie berou a přijímají jako Pravdu, zatímco jiné odmítají. Podle čeho se v takových případech orientují? Nejčastěji reagují na doporučení těch, které považují za „odborníky“. Řídí se většinovým názorem – když to přece doporučuje tolik lid, tak to musí být pravda.

    Rád bych v této trojici textů pod číslem 30 vysvětlil a doložil, že většinově přijímané duchovní mínění o fungování duchovního pozadí dnešního světa není správné. Pravdou dokonce je, že je od skutečné reality velmi daleko. Mnohé uznávané duchovní teorie se staví na jednu čáru s materialismem a náboženstvími jako všechno to, co není schopno ukázat lidstvu cestu ven z mravního a duchovního úpadku.

    V tomto směru děkuji Jimu Rohnovi, světovému motivátorovi odhodlání a úspěchu, který mi pře­dal mnoho důležitých myšlenek, které mi později pomohly v nalezení správné duchovní cesty. Jedna z nich je, že „není rozhodu­jící, co člověk dělá, ale jaký je motiv jeho činnosti, co stojí v pozadí jeho jednání a jaká je jeho osobní filozofie“. Na adresu většinového mínění vždy říkal: „Jestliže jdou všichni dolů ulicí, nechoď tudy. Čtou-li všichni tuto knihu, nečti ji.“

Většinový názor nezaručuje správný vývoj  

    Chtěl tím naznačit, že cesta davu, cesta většinového názoru, zaručuje pouze jediné – dokonalou průměrnost, šedivost průměru, zdánlivou jistotu. Co je však podstatné, nezaručuje už správný vývoj jednotlivce, a už vůbec ne správný vývoj civilizace. Světem nejvíce pohnuly objevy, ve kterých objevitel, vynálezce, stál proti všem. Nedělal to, co bylo všeobecně doporučováno, ale zkusil jít jinou, naprosto odlišnou, cestou. Takovou cestou je dnes právě Nová duchovní cesta. Cesta, na které si lidé razí svůj vzestup vzhůru navzdory informacím mnoha „duchovních expertů“, že to není možné. Navzdory vyhrožování jiných, že svými informacemi ohrožujeme vývoj světa. I přes varování druhých, že na to tvrdě doplatíme.

Duchovní vzestup otevírá vyšší úrovně pravdy

    Jste-li duchovně na vzestupu, to znamená, že vaše vnitřní frekvence bioenergie se zvyšuje, získáváte postupně přístup ke stále vyšším hladinám pravdy. V období klidového vývoje se vzestupem vzhůru pravda příliš nemění. Upřesňují se detaily, dolaďují drobnosti, ale základ pravdy zůstává stejný. V situacích historických zlomů se však může stát, že hledáním stále vyšší a vyšší hladiny pravdy překročíte určitý práh, a pravda se najednou radikálně změnila. Postoupíte o kousek výš, a najednou je všechno jinak. Jako kdybyste poprvé vykoukli nad hustou polotemnou mlhu a najednou se vám otevřel široký, jasný a zřetelný rozhled všude kolem – nádherná viditelnost, vše pod sebou vidíte jako na dlani. A v tu chvíli je vám zcela jasné, že většina těch myšlenek, které jste uznávali tam níže v té neproniknutelné mlze, byla špatná. Znamená to, že všichni respektující nižší pravdu pod touto hladinou celou dobu uznávali nesprávné duchovní myšlenky a používali nevhodné duchovní metody.

Vyšší duchovní nadhled někdy bourá zažité předsudky

    Jakoby se vám najednou rozsvítilo. Začnete postupně vnímat jiné souvislosti dějů. Nacházíte důvody, jak je možné, že pozemská civilizace šla od jedné katastrofy k druhé. Protože vy při tom novém pohledu shora jednoho dne tu katastrofu v dávné minulosti uvidíte. A dokonce budete prostřednictvím karmických vrstev vnímat, proč k ní vlastně došlo. A najednou si v hrůze uvědomíte, že dnešní lidstvo dělá navlas stejné chyby, jako byly ty, které katastrofu způsobily.

    Proč to lidstvo dělá? Jak je možné, že se z minulosti nepoučilo? Protože většina těch, co rozhodují o dalším vývoji, se nachází dole v neproniknutelné mlze. A z této pozice nemají široký rozhled kolem sebe. Nemají proto správné informace o tom, jak tento svět vlastně funguje. Vůbec netuší, že svět se pod jejich vedením řítí vstříc další katastrofě. Stejný názor pak má drtivá většina lidí, kteří respektují autority a většinový názor. Utvrzuje je v tom skutečnost, že tento svět je přece „tak pevný a stabilní“. A katastrofické filmy? Ty jsou vhodné pro tu trochu vzrušení, kterou přinášejí. V pokračování 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, se vrátím k vysvětlení toho, proč si lidstvo dávné katastrofy nepamatuje.

Tato trojice článků je výzvou všem duchovně probuzeným

    To, co předáváme na těchto webových stránkách, není určené pouze pro začátečníky na duchovní cestě. Jde o širokou výzvu všem těm, kteří pochopili, že hmota představuje jen jednu z rovin fungování tohoto světa. Je to výzva i pro ty, kteří sami sebe považují za odborníky v duchovní oblasti, kteří pomáhají dalším lépe se orientovat v duchovní problematice. Touto dvojicí článků jsem se rozhodl ještě jednou vysvětlit, že to, co je v mnoha textech, na přednáškách, seminářích, na většině dalších webových stránek, prezentováno jako pravda o duchovním pozadí světa, je v mnoha zásadních postojích značně vychýlené od skutečné reality.

    Tuto trojici článků vytvářím jako výzvu, apel, pro všechny ty, kteří nasávají další a další duchovní informace. Kteří se považují za vyspělejší část lidského rodu na rozdíl od materialistů. A myslí si, že právě oni nastoupili tu správnou duchovní cestu, protože přece k cíli vede mnoho cest. Takže se vlastně ve výběru duchovní cesty prakticky nemohou mýlit. Myslí si, že podstatné je, že opustili hrubě zkreslující materialismus. Jako se říká, že všechny cesty vedou do Říma, tak se také mezi duchovně uvažujícími lidmi traduje, že k cíli vede mnoho cest. Jenže z vyššího nadhledu je patrné, že i mnohé doporučované a v dnešní době uznávané duchovní teorie hrubě zkreslují duchovní situaci na Planetě. Mylně vytyčují cíle, ke kterým máme směřovat, jako kdyby vůbec netušili, že totéž směrování bylo v dávné minulosti opakovanou příčinou drtivých katastrof a pádů technicky i duchovně vysoce rozvinutých civilizací.

Dnešní veřejné duchovní směrování lidstva je omylem

                      Omyl, k cíli nevede mnoho cest.

    K cíli vede pouze taková cesta, na které člověk nebude opakovat chyby z dávné minulosti, které přitáhly katastrofy. Na které bude člověk hledat cestu ke spojení s Přírodou, místo aby se od Přírody stále více odděloval, jako kdysi dávno před minulými katastrofami. Čtenář na to namítne – není problém – jednoduše přestaneme dělat vážné chyby a stále nám ještě zůstane mnoho dalších cest, které povedou k cíli.

                       Další omyl!

Většina toho, co lidstvo na duchovní cestě dělá, ho odděluje od Přírody

    Když totiž začnete z  jasného pohledu shora nad tou mlhou zkoumat, co všechno dělá lidstvo špatně, v čem všem nemá pravdu, zjistíte, že používání prakticky všech umělých pomůcek a teorií, pomocí kterých se lidé snaží dosáhnout pokroku na duchovní cestě, ho odděluje od Přírody.

    Když jednou dosáhnete takového poznání, řeknete – co teď? Jak mohu zajistit, aby se tato situace změnila? V prvé řadě je nezbytné říci to ostatním. Protože sám změnou svého přístupu přece svět těžko mohu změnit. Je potřeba, aby větší množství lidí tuto skutečnost pochopilo a začalo žít jinak. Aby se nový postoj začal šířit po celém světě jako řetězová reakce. Ale budou mi další lidé věřit, když budu tvrdit něco, co odporuje všemu, co oni doposud někde přečetli? Máte pravdu – skutečně mi téměř nikdo cizí nevěřil. Ale byl jsem trpělivý a postupně jsem nalézal další jednotlivce, kteří cítili totéž.

Kritický počet potřebný na zajištění změny vývoje lidstva

    Jak velké množství lidí se musí dát dohromady, aby se svět změnil? Říká se tomu „kritické množství“. Zjistíte, že 10 lidí nestačí, 20 také ne. Počet spolupracujících bude postupně narůstat, až jednoho dne bude překonána určitá hranice a jasně budete vnímat, že to stačí na postupné dosažení zlomu. Nemusí dojít k žádné dramatické celoplanetární události. Jen se všude po světě začnou množit menší varovné náznaky. Zpočátku nenápadné, ale postupně čím dám více zřetelné a nepochopitelné.

    Lidé začnou být ve střehu – co se to děje? A konspirační autoři začnou vydávat nejrůznější prohlášení, co se děje a co se bude dále dít. Začnou prorocky vykládat své vlastní sny a upozorňovat – vidíte, já jsem to už dávno říkal. A aby to bylo ještě složitější, nad lidstvem se vyvěsí datum 2012. A teď teprve začnou ty pravé dohady a popouštění uzdy fantazie mnoha duchovních učitelů. Ale většina z nich bude od skutečně pravdivého hodnocení probíhajících událostí na míle daleko.

Co se tedy vlastně děje?

    Jaký proces tedy dnes na Planetě probíhá? Lidstvo se vydalo na novou cestu duchovního vývoje. Rozhodlo se přiblížit se k Přírodě a postupně se stát její součástí. A jako součást Přírody, tím že získá přístup k tvořivým silám Přírody, se pokusit budoucí katastrofu odvrátit. V této chvíli však mluvím o využívání tvořivých sil Přírody přirozeným způsobem - nikoliv tím, že Přírodu ovládnu, jako to dělá magie nebo různé druhy šamanství, ale že se sám stanu Přírodou.

    V článku 25. Hledáme svobodu ega nebo duchovní svobodu? jsem napsal: „Dnes již není na pořadu dne hledání dalších lidí, aby bylo naplněno kritické množství potřebné ke změně vývoje Planety. Teď jde především o zveřejnění nové příležitosti pro ostatní. Je potřeba to chápat tak, že to, o čem na těchto webových stránkách píšeme, je již stabilní nová cesta evoluce dnešního lidstva. Cesta, kterou přijala za svou planeta Země i pozemská Příroda. Cesta, kterou přijaly za svou i celé nehmotné světy vysoko nad naším hrubohmotným Vesmírem.

    Nová duchovní cesta již funguje přes 11 let a je dostatečně stabilizovaná. Kritické množství bytostí, které je potřeba na zajištění změny směru evoluce dnešního světa od vývoje směřujícího k temnu zpět ke Světlu, je již roky naplněno…  Pro lidstvo je příznivější, když výsledky ve hmotě přicházejí a budou přicházet postupně, než kdyby došlo k ohromnému jednorázovému zlomu.“

Mým údělem je říkat a psát pravdu

    Mým údělem je říkat lidem konečně pravdu, ať je sebevíce nepříjemná. A to nejenom v tomto životě, ale i v jiných svých identitách v předchozí minulosti. Sklízím za to řadu negací, agresivních útoků, od těch, kterých se to dotýká, a kteří o něco přicházejí. Od těch, kteří v novém vývoji budou ztrácet své dosud výjimečné a privilegované postavení.

    Řada dalších bojuje více férovým způsobem – jsou jednoduše čistější a slušnější. I oni jsou však skálopevně přesvědčeni o své pravdě. Protestují, že tak prospěšné činnosti neuvážlivými slovy kritizuji a znevažuji tím práci tisíců poctivých lidí na této Planetě. Ano, řada pomůcek používaných na duchovní cestě do jisté míry lidem pomáhá. Mandaly mohou lidem pomoci zlepšit energetickou situaci. Pyramidy léčí, energetizují. Magie dokáže zajistit zázračné vyléčení vážné choroby. Vizualizace pomáhá lidem čistit čakry. Šamanství poskytuje neobvyklé, a pro běžného člověka až „zázračné“ způsoby léčby. A přesto tyto umělé metody, pomůcky a rituály přispívají k dlouhodobému duchovnímu úpadku lidstva. Tento duchovní úpadek pak přinese dříve nebo později také závažné problémy ve hmotě. A to už se týká všech – nejenom duchovně uvažujících lidí, ale i materialistů. Podrobnější vysvětlení, proč umělé metody takto fungují, uvedu v návazném pokračování 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?

Hlavním tématem dne je najít cestu ven z kolotoče opakovaných katastrof

    Dnes se nacházíme v přelomové době. Potřebujeme najít cestu ven z kolotoče opakovaných katastrof. To je hlavní téma dnešního hledání. Cílem není a nemůže být jen si tak pohrávat s informacemi z duchovního pozadí světa. Snažit se dosáhnout spokojenosti na duchovní cestě – dobrého pocitu, že mám široký informační rozhled. Jen si tak nezávazně zkoušet různé metody a pomůcky, co to udělá. A tvářit se, že cokoliv dělám navíc, než jen pouhé materialistické přijímání hmoty, je správné.

    Naše zkušenosti potvrzují, že drtivá většina všech metod používaných v dnešní době na získání duchovního vzestupu nebo větší duchovní pokročilosti nevede k žádoucímu cíli. Právě v této trojici článků se pokusím vysvětlit, proč tomu tak je. Přitom se ukazuje, že správná duchovní cesta, která by v dnešní době lidstvu pomohla, existuje a vždy tady byla. Jen ji všechny tyto umělé metody vytlačily.

Cesta čistého vzestupu není populární

    Ano, mluvím o cestě čistého duchovního vzestupu bez umělých metod a pomůcek. Která je jako křehká květinka, co si pomalu a postupně razí cestu ke Slunci. Kolik velikánů minulosti na naší Planetě si čistou cestu vzestupu vyzkoušelo? Velmi málo – každý zná dobře jeden takový příběh – Buddha. Ani on se však nedokázal očistit ze své dávné minulosti naplněné přehmaty, takže jeho vzestup se nestal trvalým a stabilním. Na své cestě se zastavil a nedošel tak k nalezení skryté možnosti neomezeného duchovního vzestupu. Naopak se nechal dotlačit těmi, co jej z duchovního pozadí světa směrovali, k provádění zázraků. Aby jeho popularita ještě rychleji narůstala. Navíc další Buddhovi žáci „posílili“ jeho čistou cestu magií, aby tím dodali této cestě větší moc a váhu. Výsledkem je, že dnešní buddhismus má s cestou čistého vzestupu jen málo společného.

    A dnes? Všechny umělé metody a pomůcky, mnoha knihami propagovaná magie, magické metody práce na sobě, dávná učení vytahovaná z minulosti – to vše vytlačilo cestu čistého vzestupu mimo okruh pozornosti člověka. Bylo přece rychlejší a mnohem snadnější vyléčit člověka umělou medicínou, magií, mandalou, pyramidou. Než usilovat o cestu čistého vzestupu, začít se karmicky čistit a současně dokázat optimální výživou posunout na vyšší stupeň regenerační schopnosti svého hmotného těla.

    Dnes ale nemáme jinou možnost, než tuto jedinou šanci čistého vzestupu na změnu využít. Nejen většině lidí, ale také prakticky všem veřejně známým duchovním učitelům to však zatím ještě nedochází. Cesta čistého vzestupu jednoduše dnes není v módě. Široká veřejnost ji zatím nepřijímá s důvěrou. Tomuto tématu je věnována také komunikace Petry Novákové s Kosmickým vědomím: Jen málo bytostí skutečně jedná podle světelných principů.

    Mnohem zábavnější se zdá být navštěvovat desítky přednášek, seminářů, ezoterních festivalů. Platit tisíce za zasvěcování. Kupovat si zářiče proti elektrosmogu, pyramidy a srdíčka utkaná z drátků. Polodrahomy uvězněné v drátěném obalu do podoby přívěšků, orgonity, umělé mandaly. A mít pocit, jak mi to všechno pomáhá.  Z pohledu duchovně probuzených bytostí, které se již vymanily z materialismu, se zdá být starání se o výživu a cvičení Pěti Tibeťanů, opakování jednoduchých činností den za dnem, jako nuda. Takhle zploštěle a obyčejně si přece duchovní cestu nikdy nepředstavovali. A přece někdy už samotná podoba těch pomůcek, které oni kupují a používají, naznačuje, jak je v nich čistá síla Přírody ovládnuta a zmanipulována.

Hodně lidí se začalo duchovně probouzet

    Celosvětově můžeme zaznamenat velkou vlnu nárůstu zájmů o duchovní problematiku, která na svět přišla v 60. a 70. letech 20. století a do naší země až v 90. letech po „sametové revoluci“. To jen naznačuje, že mnoho lidí se v tomto období začíná duchovně probouzet a dychtí získat skutečně pravdivé informace o fungování dnešního světa. O tom, proč k tomu došlo, co se nepozorovaně odehrálo v duchovním pozadí světa, budu psát v následujícím článku: 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.

    Ano, nepozorovaně došlo k rozsáhlé přeměně energetické výbavy dnešního člověka. K zásadní změně v soustavě jeho hlavních čaker. Došlo k tomu, co na hmotné úrovni bývá označováno jako mutace – rozuměj náhlý zlom, náhlá zásadní změna v dosavadní tělesné, duchovní a energetické výbavě člověka, ke které čakry člověka patří.

Duchovně probuzení lidé začali hledat novou pravdu

    Vysoce pozitivní věcí je, že mnoho lidí na Planetě se začalo probouzet. Začali dychtit po nové pravdě o fungování tohoto světa. Ezoterní skupiny se probudily. Začaly však lidem nabízet většinou staré pravdy přenášené po celá století z generace na generaci, mnohdy v prostředí útlaku a pronásledování všeho duchovního. Neupírám nikomu z těchto jedinců zásluhy o vývoj světa. Ale situace si ve 20. století žádala jít ještě o kus dál. Nejen opakovat, přemílat, do hloubky rozebírat staré pravdy o způsobu fungování dávných civilizací. Nejenom vytahovat z hlubin minulosti dávná učení. Ale přijít s něčím novým. Jsme přece nové lidstvo – nový typ člověka. Pořád tuto myšlenku na těchto stránkách opakuji.

    Máme novou energetickou výbavu. Nezískali jsme ji náhodou. Jsme tady pro naplnění nějakého vlastního účelu a cíle. A nejen proto, abychom se snažili dokončit cesty dávných civilizací, na kterých je postihla katastrofa. Z principů fungování duchovního pozadí světa je přece naprosto zřejmé, že katastrofa postihla dávné civilizace proto, že jejich cesta byla zásadně špatná. Snažit se takovou cestu dokončit je prakticky totéž, co sebevražda.

Lidé potřebují novou pravdu, aby našli cestu ke stabilnímu vzestupu

    Duchovně se probouzející lidé potřebovali také další úplně nové informace. Nejenom o tom, že tady byla Atlantská civilizace, která byla ve srovnání s námi mnohem dále ve vědě a technice, i v poznávání duchovních stránek života. Lidé potřebovali také informace o tom, proč naše duchovní vnímání je „horší“. Čím to je? Jak a proč došlo postupem doby k tomu, že dávné lidstvo s otevřeným duchovním vnímáním bylo nahrazeno námi – společností, kde rozhodující slovo drží vědečtí skeptici. Kde o směru vývoje rozhodují vědecké instituce a státní orgány – tytéž orgány, které schvalují vyučování lží o minulosti na všech školách.

    Probouzející se lidé si nedokázali dát nepřímé náznaky, útržky a zmínky o dvou různých typech člověka z více textů dohromady. Nevšimli si toho, že na této Planetě postupně žily dva zásadně odlišné typy lidských bytostí. S těmito informacemi sestavenými do jasné, přehledné a srozumitelné podoby přichází poprvé naprosto veřejně až naše webové stránky.

Staré informace na nalezení trvalého duchovního vzestupu nestačí

    Jaký je následek toho, že lidstvo doposud nedostalo ty správné informace, které potřebují na nastoupení stabilní cesty duchovního vzestupu? Důsledek je takový, že sice milióny, i desítky miliónů lidí se zajímají o problematiku duchovního pozadí. Ale z této masy duchovně probuzených jen nepatrná hrstka jedinců dokázala vstoupit na cestu trvalého duchovního vzestupu.

    Proč ty staré informace nestačí na získání duchovního vzestupu? Jednoduše proto, že jsme noví lidé a máme odlišnou výbavu od lidstva dávných civilizací. Navíc dávné lidstvo nikdy na cestě trvalého duchovního vzestupu nebylo. Z hlediska historie bylo v postupném nezadržitelném pádu, protože žádný vnitřní předpoklad duchovního růstu v sobě nemělo. V tomto směru nám nemohou starověcí učitelé předat nic podstatného, co by mohlo způsobit zásadní zlom vývoje správným směrem – ani u jednotlivce, ani u civilizace. Nemohou nás dovést ke stabilnímu vzestupu, když to jejich civilizace nedokázala. Vždyť je to tak jednoduché a logické. Nemůže nás někdo naučit něco, co sám nezvládl, v čem se neuměli orientovat. Svými technikami zasvěcování a magií se naučili získat schopnosti a moc, ne však skutečný světelný vzestup.

    My, co jsme dnes na Planetě, však předpoklad vzestupu v sobě máme. Málokdo z veřejně vystupujících duchovních učitelů to však pochopil. A tak jsou lidem doporučovány metody a pomůcky, které nás mají vracet do minulosti – připodobňovat nás k dávnému člověku. Výsledkem je, že většina duchovních metod, činností, principů, které jsou veřejně doporučovány, k duchovnímu vzestupu dnešního člověka nevede. Dokonce naopak – nejenže tyto metody nezajistí vzestup, místo toho tlačí člověka k ještě většímu skrytému ovládnutí ze strany duchovní temné strany vesmírné síly.

    Co s tím udělat, když i duchovně probuzení lidé jsou zvyklí na hmotné důkazy? Nové duchovní poznání však není podle hmotných pravidel prokazatelné. Tato nová fakta bude možné postupně prokázat jediným způsobem – životy těch, co jdou cestou stabilního duchovního vzestupu a výsledky, které takový způsob života přináší.

Mnoha lidem nelze upřít dobrý úmysl, to však k nalezení pravdy nestačí

    Proč jsou někteří lidé veřejně propagující orgonity v duchovním poklesu, přestože v jejich činech není patrná jakákoliv záměrná snaha o manipulaci a ovládání? Proč nestoupají, když podle mínění mnohých dělají tak záslužnou duchovní činnost? Proč jsou další bytosti veřejně propagující energetické působení umělých mandal také v duchovním poklesu? Tady vůbec nejde o jakési stavění na pranýř konkrétních osob. Oni přece dělají to, co si myslí, že je pro ostatní přínosem. V tom jim rozhodně nelze upřít čistý úmysl. O co tedy jde v tomto článku? Jde o to ukázat, v jakém stavu poznání, situace, vývoje se nachází dnešní poznání duchovního pozadí světa na této Planetě.

Každý může přijmout pouze tu úroveň pravdy, na kterou je naladěn

    Proč lidé tak těžko přijímají novou pravdu? Každý člověk je schopen přijmout pouze tu úroveň pravdy, na kterou je energeticky naladěn a vnitřně připraven. Proto duchovně neprobuzený materialista nacházející se svojí úrovní vědomí kdesi na 3. těle (viz článek 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce) není schopen přijmout pravdu o existenci duchovního pozadí světa. Funguje totiž čistě rozumově a nic jiného není schopen připustit. I kdyby duchovně probuzený člověk byl jeho životním partnerem, bude jej považovat za blázna a raději se s ním rozvede, než by mu dal za pravdu.

    A co takhle duchovně probuzený člověk nacházející se na úrovni 5. těla (viz článek 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka)? Ten sice přijímá existenci duchovního pozadí světa, ale věří teoriím z této hladiny frekvence. Na to, aby člověk plně přijímal úplně nový pohled na duchovní svět, potřebuje se nutně dostat na vzestup a začít přirozeně překračovat duchovní bariéry a prahy, které se mu budou stavět do cesty.

Dnes je již epocha lidstva 2. typu

    Svým životem, přijímáním skrytých impulsů a jejich vnášením do praxe svého života, se dostalo mnoho bytostí na cestu skutečného duchovního vzestupu - dokonce neomezeného duchovního vzestupu. Ve více článcích jsem vysvětlil, že skrytou schopnost otevřít si takový vzestup má v sobě každý dnešní člověk na Planetě. Protože dnes už je epocha lidstva 2. typu. A každá lidská bytost 2. typu tuto skrytou schopnost neomezeného vzestupu dostala do své výbavy. Jenomže během historie se na to jaksi zapomnělo.

    Na první pohled vysoce duchovně vyspělé lidstvo 1. typu s otevřeným duchovním vědomím a ohromnou tvořivou silou magie se pomalu chýlilo do propadliště dějin. A nově vysazený člověk 2. typu se zastřeným vědomím se ocitl jako nahý bez prostředků na Planetě skrytě ovládané mnoha druhy temných sil. Ocitl se na Planetě zavalené temnými odpady vyprodukovanými lidstvem 1. typu – tím nemyslím rozbité židle, ale nejrůznější učení starých mistrů, která dovedla svět ke katastrofě, a která byla s neúprosnou pravidelností znovu inspirací vytahována na povrch, aby v další nové éře lidstva znovu dovedla jiné lidstvo k další katastrofě. Tím myslím rozsáhlé magické schopnosti, které vícekrát dovedly lidstvo ke zneužívání sil Přírody a Vesmíru a výsledkem byla opět, jak jinak, další planetární katastrofa.

Lidstvo 2. typu začalo žít výhradně hmotnými projevy života

    To všechno mělo za následek, že nové lidstvo nezačalo naplňovat své poslání, které mu bylo dáno. Mělo plné ruce práce se svým přežitím. Temnými energiemi zkalené prostředí Planety většině lidí nedovolilo probudit jejich zastřené vědomí. Lidé začali žít výhradně hmotou a hmotnými projevy života. Lidstvo 2. typu tak od počátku ztratilo nit své duchovní cesty. Otázky: Kdo jsem a odkud pocházím, přestaly být na pořadu dne. Nebylo nikoho, kdo by pátral po skutečném důvodu, proč právě tento typ člověka se zastřeným vědomím měl nahradit, a také postupně nahradil, původní lidstvo s otevřeným duchovním vnímáním a rozsáhlými schopnostmi. Místo toho se uchovaly vzpomínky na „dokonalého“ dávného člověka. A nebylo nic jednoduššího, než víra, že se k tomuto člověku znovu kdy v budoucnu dokážu přiblížit. A tak se dlouho uchovávala magická věda a věda o zasvěcování a přenášely se z generace na generaci, aby v příznivé budoucnosti opět umožnily návrat zpět k dávným znalostem a schopnostem.

    Dodnes k hlavním cílům dnešních většinových duchovních pohledů na svět patří snaha co nejvíce se přiblížit dávnému lidstvu udržováním magie jako systému tvoření a propagováním různých forem zasvěcení, které mají člověku rychle a bez námahy propůjčit mimořádné duchovní schopnosti – Reiki, Šambala, zasvěcování v tibetském buddhismu a další podobné systémy. A k tomu všemu přistupují umělé pomůcky a metody všeho druhu pro usnadnění duchovní cesty.

Duchovní činnosti se pro některé stávají zdrojem ohromného byznysu

    Nepřemýšleli jste o tom, jak mimořádně výhodným byznysem se taková činnost pro zasvěcovatele stává, když někteří berou na naše poměry závratných 6000 korun českých za 2 hodiny své práce? Ani toto není ten nejlepší přístup k duchovnímu pozadí světa a jeho možnostem.

    Duchovní zlatokopové využívají toho, že mnozí lidé v dnešní době stále ještě hodnotí kvalitu určité duchovní služby podle toho, kolik to stojí. Něco, co stojí pouhých 500, jim nestojí ani za myšlenku, úvahu. Ale když to stojí v řádech tisíců? Panečku, to ale musí být opravdová kvalita – a rádi si za to zaplatí. K tomu dodávám, že k jejich smůle se při takovém rituálu může dít cokoliv, co je „navěky“ připoutá k osobě zasvěcovatele nebo k duchovním systémům, které v pozadí za zasvěcováním stojí. Jistě, máte pravdu – nejde tady o smůlu, ale o dobrovolné strkání hlavy do oprátky věčného ovládnutí.

    Tento článek pokračuje druhou částí 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, a třetí částí 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, která je navíc doplněna přílohou Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup.

© Jiří Novák, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 261
  • 31
  • 29
  • 24
  • 24

Celkový počet hlasů: 369


Diskusní téma: 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Kritický počet, potřebný na zajištění změny vývoje lidstva

...Ježíšovi stačilo dvanáct.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Kritický počet, potřebný na zajištění změny vývoje lidstva

Opět poznámka mimo realitu těchto textů. Podrobněji se vyjádřím v diskusi k článku 30C.