Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z14. Břízy opět plní svoji ozdravující, čistící a duchovní funkci

Z14. Břízy opět plní svoji ozdravující, čistící a duchovní funkci

Magdaléna Malá Vloženo 5.2.2013
Magdaléna Malá

Opakovaná návštěva energeticky očištěného místa v Přírodě

Návštěva Bříz 26. 1. 2013

MM: Se sestrou a naším pejskem Angelem jsme se vydali na odpolední procházku do lesa. Měli jsme též namířeno k Břízám, abych se pokusila zjistit, zda proběhnuté čištění, které bylo popsáno v textu Z13. Příležitost k uvolnění čistých energií bříz, bylo dostatečné. Byl poměrně krásný den. Slunce ozařovalo zasněžená pole a odrážející světlo ze sněhových vloček oslepovalo a unavovalo lidské oči.

                     

 

 

 

Došli jsme až k průlehu – k Břízám. Už jak jsme se k místu přibližovali, cítila jsem silnou a velice čistou energii. Přišla jsem ke dvěma čtyř-kmenným Břízám. Energie kolem nich byla opravdu silná a velmi příjemná. Energie prostupovala skrze můj hrudník celým mým tělem. Cítila jsem radost a čistotu, která vycházela z obou čtyř-kmenných Bříz. Přistoupila jsem k první z nich a dotkla se jejích dvou kmenů. V tu chvíli jsem vnímala ještě silnější energii, která vstupovala do mého těla. Naplňovala mne radostí a pozitivní energií.

Čistá energie probuzených bříz

Poté jsem přistoupila k Bříze druhé, která se mi zprvu jevila ještě trochu nečistě. Zjistila jsem však, že tomu tak není. Opřela jsem se tedy o její nejbližší a asi i nejširší kmen a zavřela oči. Začala jsem vnímat energetická semínka, která se usadila v zemi okolo Bříz. Tato semínka se propojovala svými kořeny a já „viděla“, jak se poslední semínka svými kořeny spojila, čímž se vytvořila jakási energetická síť.

Jakmile došlo k poslednímu spojení kořenů semínek, Břízami vyšlehl energetický světelný sloup k nebi. Tím se nastartovala čistá regenerační síla těchto Bříz a jejich nejbližšího okolí. V zápětí na to jsem vnímala, jak mne energie z kmene, o který jsem se opírala, začaly objímat a omývat. Připojila se k tomu i druhá Bříza. I druhá Bříza mi posílala světelnou energii, aby mne očistila. Bylo to opravdu nádherné spojení. Velmi jsem Břízám děkovala. Celé toto spojení trvalo několik vteřin.

Velmi se těším na teplejší měsíce, až budu moci k Břízám přijít a strávit u nich mnohem více času, neboť nebudu tolik závislá na okolní teplotě a na denním světle.

Také srnky vyhledávají místo s čistými energiemi

Poté jsem se vydala k nejmladší Bříze (neboli k další v pořadí). U té jsem minule vnímala, že je nemocná a uvnitř pláče. Ale tentokrát jsem už zdáli vnímala, jak se směje a volá na mne, že už je jí mnohem lépe. Že se u ní rozběhla čistící a regenerační schopnost. Tudíž se již čistí automaticky sama a s odumřelými větvemi, které ji minule toliko tížily, se již může sama vypořádat.

Když jsem k ní přicházela, zeptala jsem se, zda mohu přistoupit. Svolila. A já ji ihned šla obejmout. Samotnou radost přenesla i na mne. Kdybych mohla popsat následné pocity slovy, zajisté bych tak učinila. Ale pro toto vhodná slova nenacházím. Vyhrkly mi slzy štěstí a radosti z očí.

Poté jsme s pejskem ještě u mladé Břízy chvíli setrvali. Čekali jsme na sestru, která ještě byla u dvou čtyř-kmenných Bříz a nechávala se omývat jejich energiemi. Počkali jsme, až k nám sestra přijde, abychom se společně vydali k poslední Hlavní Bříze. Než jsme tak učinili, zašla jsem ještě za druhou z prostředních Bříz. Sáhla jsem jí alespoň na větve. Když jsem tak učinila, sestra na mne zvolala: „Srnky!“ Podívala jsem se směrem k Hlavní Bříze. Za ní nehybně stály čtyři srnky. Po chvíli se rozeběhly a na místo přiběhly další srnky. Místem tak proběhlo dvaadvacet srnek. Byla to nádhera. Nikdy jsem neviděla tolik srnek najednou.

(Před tímto zážitkem se srnkami, jsme měli ještě jeden obdobný zážitek – v ten samý den. Stádo kolem třiceti srnek bylo na vzdáleném kopci. Toto stádo šlo směrem k dvěma lidem, kteří se k němu přibližovali z druhé strany kopce. Vůbec o sobě nevěděli, dokud se sobě neukázali – nezjevili. Srnky začaly zběsile hopsat a kličkovat. První udávala směr. Jejich úhybný manévr mi připomínal vlnící pohyb hada na poušti. Lidé v úžasu a možná i malém strachu se ani nehnuli. Stádo je tak oběhlo ze stran a zmizelo v dáli. Musel to být pro lidský pár neskutečný zážitek. Byli k srnkám tak blízko.)

Dokonalý harmonický pár dvojice stromů

Tudíž jsme za tento jediný den viděli přes padesát srnek. To se mi jak živ nepoštěstilo. Vydali jsme se k poslední Bříze a Dubu, který byl s ní spojen. Pomalu jsem přistupovala k oběma stromům. Když jsem došla až k jejich kmenům, podívala jsem se na zem, abych věděla, kam dopadá má noha. Na zemi jsem uviděla stopu srnky. Tato stopa byla přímo u kmene Břízy – jakoby si srnka přišla s Břízou popovídat.

Dotkla jsem se obou kmenů zároveň. Cítila jsem, jak energie koluje mezi oběma stromy. Stali se z nich partneři. Měla jsem z nich ohromnou radost a opět mi do očí vhrkly slzy. Poodstoupila jsem, abych dala příležitost i sestře. A z dáli jsem stromy ještě pozorovala. Jak jsem se tak na ně dívala, uvědomila jsem si, že tyto dva stromy – světlý a tmavý – nyní tvoří dokonalý harmonický pár. Stanul mi na mysli obrázek od PN – Přírodní podstata partnerství.

 

Konečně jsem vnitřně pochopila a pocítila opravdové energie přírodní podstaty partnerství. Dokonalý soulad a vyváženost. Obě polarity, harmonii, čistotu, čirou radost, sounáležitost a neskonalou sílu. Jak kdysi napsal Karel Čapek: „Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt – Dva!“ Pociťovala jsem jejich silnou čistotu, která se od minula znásobila, a jejich neskrývanou radost, o kterou se s každým, kdo má čisté úmysly a zájem, podělí.

                   

                   

 

Místo plné čistých a velmi silných energií

Když jsem odcházela, zeptala jsem se ještě Hlavní Břízy na srnky. Zda k nim opravdu chodí a zda jsme jich dnes opravdu viděli tolik nebo jsme viděli ty samé srnky dvakrát. Hlavní Bříza mi odpověděla: „Ano. Srnky k nám chodí každý den. Každý den tudy projdou. A projde jich tu více než sedmdesát. Každá je jiná, proto vím, že tudy některá neprošla vícekrát.“ A opravdu – stopy nám potvrdily, že k průlehu chodí nejen srnky, ale i zajíci a dokonce sem přilétá i ptactvo načerpat čistou energii pro nadcházející den.

Z průlehu se stalo místo plné čistých a velmi silných energií, které mají i regenerační schopnost. Tyto energie dokáže vnímat pouze fauna, flóra a člověk, který má probuzenou vnímavost, a který je tomu otevřený a je relativně čistý. Zajisté místo nic neřekne člověku, který žije dle zajetých kolejí a nevědomě tak dává zelenou temným silám. Energie ani neprostoupí jeho silným krunýřem, který na něm temné síly vytvořily a nadále udržují a udržovat budou do té doby, dokud jim to člověk bude tolerovat.

Komunikace s planetou Zemí ze 3. a 4. 2. 2013

MM: Spojené Síly Světla, prosím vás o odpověď. Bylo mé vnímání pravdivé? Co nám takové místo přináší a co to přináší pro celkový vývoj? Co bychom měli o místu ještě vědět? Děkuji.

 

Země: „Tvé vnímání je v tomto případě opravdu dobré, tudíž pravdivé. Již samotné Břízy ti děkovaly a i Příroda tak učinila. I já ti chci poděkovat za probuzení tohoto místa. Každé takové místo je pro nový vývoj nesmírně důležité. Každá čistá část Planety posouvá všechny na ní žijící bytosti dál. A přibližuje tak každého k zásadním změnám.

Ještě hodně věcí je třeba napravit, ale důležitý kus cesty je již za námi

Samy cítíte, že je třeba hodně věcí napravit. Že je před námi ještě pěkný kus cesty. Ale nesmíme zapomínat, že velký a velmi důležitý kus cesty je již za námi. Vše má svůj čas, a i když jsme mnohdy netrpěliví, věci se neposunou kupředu dříve, než nastanou příznivé podmínky pro dané změny. V minulosti jsme byli v těchto záležitostech nedůslední, a proto se mnohdy stávalo, že se mnohé bytosti obracely k magii. Chtěly totiž mít všechno hned. Byly velmi netrpělivé a tím pádem i nerozvážné.

 

Proto je nyní důležité naslouchat, být trpělivý a otevřený pro změny. A konat takovým způsobem, abychom se za své činy nemuseli později omlouvat a stydět. Musíme si být vědomi toho, že pokud budeme vyčkávat, nemusíme se dočkat. A pokud se chceme podílet na současném vývoji a nezapadnout do propadliště dějin, je třeba udělat krok vpřed, krok vedle ze zajetých kolejí, krok pro mnohé ještě do neznáma.

I někteří lidé mimo světelnou cestu pociťují, že touto dosavadní cestou to dál nejde

Dnes i mnozí z těch, kteří nejdou cestou světelného vzestupu, pociťují, že je něco špatně, že tímto směrem, touto cestou to dál nejde. Že nemůžeme zavírat oči, že nemůžeme nečinně sedět a přihlížet nepravostem. Že nemůžeme svalovat vinu na ostatní. Za dnešní vzezření světa můžeme všichni a to každý svoji vlastní měrou. Jinak bychom tu nebyli.

Vše má svůj smysl. Břízy nám nyní pomáhají čistit další místa. Díky probuzeným Břízám v průlehu se probudily a dále probouzejí i další Břízy v okolí. Každým dnem přibývají další Břízy, které se znovu napojují na světelné energie, čistí tak své základy a obnovují v sobě přírodní světelnou podstatu. Na těchto základech pak mohou začít stavět a pomoci vývoji čištěním okolní krajiny. Sama jsi v prosinci ještě vnímala probuzení dalších Bříz v okolí. Tyto Břízy už nemusí vyzařovat tak silné energie. Ale důležité je, že opět plní svoji funkci – ozdravující, čistící a duchovní.

 Děkuji za spojení.“

© Magdaléna Malá, únor 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 164
  • 26
  • 20
  • 19
  • 19

Celkový počet hlasů: 248