Příběhy z dávné minulosti

V této nově otevřené složce budeme zveřejňovat dávné příběhy, které se nám otevřely napojením na naši vlastní minulost nebo na minulost dalších jednotlivců během karmické očisty.

_________________________________________________________

Petra Nováková                                                Vloženo 29.3.2012

P1. Každý, kdo chce nést Světlo, se potřebuje zbavit magie z minulosti

        Příběh o mém koni Naharovi z dávné minulosti

_________________________________________________________

Ivana Zámečníková                                          Vloženo 13.4.2012

P2. Jaké byly původní nosné myšlenky Ježíšova učení?

         Příběh o tom, co jsem měla společného s Ježíšem

________________________________________________________________

Marie Mejdrová                                                Vloženo 22.4.2012

P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve

         Příběh o tom, jak nejvyšší pracovníci církve podléhali Temnu

_________________________________________________________

Petra Nováková                                                Vloženo 5.5.2012

P4. Invaze Vesmírných lidí na Zemi

         Můj kůň Nahar z dávné minulosti - 2. část

____________________________________________________

Marie Mejdrová                                                                  Vloženo 24.5.2012

P5. Systém komunismu čerpal svoji sílu z milionů osob, které mu padly za oběť

        Příběh o cestě do emigrace

____________________________________________________

Petra Nováková                                                                 Vloženo 28.5.2012

P6. Vážné ohrožení energií Planety Vesmírnými lidmi

        Příběh o tom, jak Příroda umožnila nahlédnutí do minulosti Světa trpaslíků

____________________________________________________

Marie Mejdrová                                                                  Vloženo 4.9.2012

P7. Obelisk Kleopatřina jehla v Londýně

         Příběh o magickém ovlivnění obelisku pocházejícího z Egypta  

____________________________________________________

Marie Mejdrová, Jiří Novák                                  Vloženo 15.9.2012

P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo

        Příběh o temných vlivech působících na krále Zikmunda

____________________________________________________

Marie Mejdrová, Jiří Novák                                        Vloženo 25.2.2013

P9. Počátky šíření levotočivých energií světelnými bytostmi

         Příběh o tom, že na světelné cestě je nezbytné temné energie zásadně odmítnout

____________________________________________________

Jiří Novák, Jan Páník                                            Vloženo 16.5.2013

P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů
         Příběhy o tom, jak v minulosti fungovaly zatemněné nástroje Karmy

__________________________________________________________________________

Jan Páník                                                               Vloženo 13.6.2013

P11. Další setkání s Karmickými rytíři

         Příběhy z dávné minulosti jsou klíčem k pochopení dnešní situace
_________________________________________________________________

Marie Mejdrová, Jiří Novák                                      Vloženo 14.10.2013 P12. Zasvěcení v kruhovém chrámu Stonehenge

P12. Zasvěcení v kruhovém chrámu Stonehenge

         Zasvěcení představuje nečistou nepřirozenou zkratku 

____________________________________________________

Jan Páník                                                           Vloženo 15.11.2013

P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů

         Rytíř ve hmotě by měl být nositelem čistých etických zásad a hodnot

__________________________________________________________

Viera Růžičková                                                Vloženo 20.12.2017

P14. Príbehy z môjho domovského sveta - 1.časť

__________________________________________________________

Viera Růžičková                                                   Vloženo 3.1.2018

P15. Príbehy z môjho domovského sveta - 2.časť

__________________________________________________________

Viera Růžičková                                                   Vloženo 16.1.2018

P16. Príbehy z môjho domovského sveta - 3.časť

__________________________________________________________

Viera Růžičková                                                   Vloženo 16.3.2018

P17. Očista z väzieb na môj domovský svet

__________________________________________________________