Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 29A. Pět Tibeťanů – optimální způsob péče o čakry

29A. Pět Tibeťanů – optimální způsob péče o čakry

Jiří Novák Vloženo 23.5.2010
Jiří Novák

Cvičení Pěti Tibeťanů má největší význam v situacích, kdy jsem v nepohodě. Právě toto cvičení mi pomůže nejrychleji a nejpohodlněji překonat svůj vnitřní chaos. Vyzařování Pěti Tibeťanů je čisté, jednoznačně pozitivní, pravotočivé, bez jakéhokoliv náznaku manipulace. Pět Tibeťanů má ohromnou harmonizační sílu. Toto cvičení přirozeně tlačí čakry k tomu, aby fungovaly optimálně. A tím optimálním stavem je otevřenost čaker člověka vůči příjmu bioenergií i informací z okolního prostředí. Pro optimální vyladění čaker je lepší cvičit Pět Tibeťanů, než cokoliv jiného. Na druhé straně však samotné cvičení Pěti Tibeťanů není samospasitelné. Člověk je potřebuje doplnit optimální hmotnou výživou, pravidelným sledováním svého karmického čištění a vyhledáním včasné pomoci v situaci, kdy je nutné karmicky rozvázat a zneutralizovat velké přehmaty z minulosti. Jak často cvičit a kolikrát cviky opakovat? Jaké jsou nejběžnější chyby při cvičení? Lze zvýšit účinnost Pěti Tibeťanů?

Čakry a energetický systém člověka

     Pokud chcete co nejdříve začít s cvičením Pěti Tibeťanů, doporučujeme přečíst si nejprve stručnější text 29C. Jak a proč cvičit Pět Tibeťanů? . Ten je dostačující pro začátek. Nebo i pro člověka, kterého nezajímá detailní duchovní pozadí souboru cviků pět Tibeťanů. A až později se můžete vrátit k tomuto textu už z pozice člověka, který začal cvičit a už má své první zkušenosti.
 

    Zopakujme si nejprve základní informace z článku 28A. Princip fungování čaker člověka. Živé bytosti mají na povrchu a uvnitř svých těl neviditelné rotující energetické víry označované jako čakry. Čakry jsou energetické orgány, kterými bioenergie proudí do těla, nebo kterými naopak vystupuje z těla ven. Čakry zásobují člověka základními typy bioenergií, které ke svému životu nezbytně potřebuje. To znamená životní bioenergií, která oži­vuje buňky a orgány našeho fyzického těla a tvoří nosnou struktu­ru vnějších energetických těl. Vitální bioenergií, která je hnací silou každého našeho jednání a dotváří i strukturu vnějších ener­getických těl. A vnějšími informačními bioenergiemi, které přinášejí duchovní informace o současném stavu evoluce lidstva, planety a Vesmíru. Tyto informace jsou výsledkem působení morfických polí a Kosmického vědomí. Jsou výrazem jednoty člověka se současnou civilizací, Přírodou, Planetou a Vesmírem a umožňují nas­měrovat evoluci člověka správným směrem.

   Optimální fungování systému čaker a celého energetického systému je jedním z rozhodujících faktorů zdraví a duchovního vzestupu. Protože čím zodpovědněji člověk přistupuje k uspokojování svých energetických potřeb, tím je zdra­vější, vitálnější a tím déle může trvat jeho život. Navíc zároveň s těmito bioenergiemi přijímá i informace z morfických polí, které směrují jeho život cestou optimální pro celou bytost a nejen pro některou z jejích částí, například pro hmotné ego.

    Naopak nedosta­tek bioenergií vede k onemocnění, ale také k pokřivenému vnímání reality, otupění pocitů, oslabení vůle. Nerovnováha v příjmu bioenergií může také vyvolat nadměrnou roli intelek­tu v životě nebo nadměrnou roli citů, pocitů či vůle. Důsledkem je skutečnost, že převažuje snaha o souze­ní, posuzování, ovlivňování a přenášení zodpovědnosti za svůj vý­voj na další osoby, instituce a vnější okolnosti. Tím člověk do svého života přitahuje nesoulad, chaos, nepříjemné situace, místo aby přitahoval vše, co si přeje, ale co zároveň i potřebuje. Poselství takových událostí nechápe a není pak schopen svůj život nasměrovat do správného směru.
 

Informačně otevřená a uzavřená čakra

    Normální je u zdravého člověka stav, kdy čakra je pro vstupující bioenergie plně otevřena, rotuje ve směru pohybu hodinových ručiček a bioenergie s informacemi proudí čakrou dovnitř. Pocity a psychologické zážitky, které k dané čakře náležejí, jsou pak dobře vyvážené a plně prožívané. Člověk vnímá a rozpoznává okolní svět takový, jaký skutečně je.

    Pokud čakra rotuje opačně, je uzavřena pro vstupující informační bioenergie a částečně i pro bioenergie vitální a životní. To však znamená, že je zde problémová oblast, že psychologické prožívání je nevyrovnané a ve většině případů je negativní. Potřebné bioenergie, které bychom prožívali jako realitu, neproudí do čakry, ale naopak proudí ven z těla. Člověk pak informačně nevnímá vnější svět, ale naopak vyzařuje své informace a ty považuje za obraz světa. Vytváří si tím své vlastní chápání reality, svou vlastní projekci vnějšího světa. Tato v představách vytvořená realita bývá pokroucená, de­formovaná a obvykle negativní.
 

Význam Pěti Tibeťanů pro obnovení otevření čaker

    Dostane-li se člověk do podobného negativního propadu, potřebuje energetickou podporu, aby se původní otevření čakry obnovilo. Existuje jednoduchá pomoc, kterou si může každý zajistit sám. A tou je pravidelné každodenní cvičení souboru cviků známého pod názvem Pět Tibeťanů. Pokud je pravidelným a neměnným zvykem člověka zacvičit si svoji pravidelnou dávku Pěti Tibeťanů, prostě si večer zacvičí bez ohledu na cokoliv. Bez ohledu na negativní vnitřní myšlenky, bez ohledu na nepříjemné tělesné pocity a nedostatek energie. Bez ohledu na jakékoliv výmluvy. A situace se pak v poměrně krátké době dokáže upravit sama.

    Aby to takto fungovalo, je důležité naučit se cvičit za každé denní situace, za každého rodinného a psychického počasí. Nemám sílu něco dělat a nic mne nebaví? Prostě si jdu před spaním zacvičit jako každý jiný den. Mám nechuť k životu, stravují mne depresivní myšlenky na svoji nemohoucnost nebo na nejistou budoucnost? Jdu cvičit, tak jako den předtím. Díval jsem se dlouho do noci na televizi a potřebuji už jít spát? Žádná výmluva, jdu si prostě zacvičit, stejně jako si před spaním vyčistím každý den zuby.

    Je lehké cvičit, když jsem ve vnitřní pohodě. Cvičení Pěti Tibeťanů však má největší význam právě v situacích, kdy jsem v nepohodě. Kdy mám ve zvyku vršit na sebe jednu výmluvu za druhou, proč zrovna teď cvičit nemohu. Právě tehdy musím více přitlačit a být na sebe daleko důslednější. Zvláště za takové situace potřebuji jít a bez výmluv si zacvičit, tak jako každý jiný den. Protože právě to mi pomůže nejrychleji a nejpohodlněji překonat svůj vnitřní chaos. Pokud jsem si už předtím navykl na každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, pak to dokážu i za vyhrocené situace. Pokud však nedokážu cvičit v období pohody, už vůbec nebudu cvičit v nepohodě. Doba je však taková, že stále ještě mnoho lidí raději půjde s depresemi k psychiatrovi a nechá si předepsat drogy ve formě léků.
  

Co je skutečný duchovní vzestup?

    Už 12 let cvičím Pět Tibeťanů. Po celou tu dobu, když jsem vnímal postupné účinky tohoto cvičení na mou bytost, jsem měl pocit, že tento soubor cviků představuje speciální dar pro lidstvo, aby v situaci historického zlomu dokázalo najít cestu skutečného duchovního vzestupu. Ano, vím – v mnoha knihách se mluví o duchovním vzestupu lidstva, civilizací a jednotlivců. Jak však ukazují zkušenosti nás, co kráčíme po duchovní cestě neomezeného vzestupu, celé věky šlo o pouhá slova a nikoliv o skutečný vzestup. Tady je potřeba podotknout, že skutečným duchovním vzestupem je vzestup objektivně vyjádřený trvalým růstem frekvence vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Tato výška frekvence, která zároveň vyjadřuje úroveň vnitřní čistoty a harmonie, se promítá do jeho myšlenek, slov a činů. A citlivý vnější pozorovatel ji bude vnímat z každé energie, kterou takový člověk ze sebe vyzařuje.

    V celé podrobně popsané novodobé historii lidstva za poslední zhruba 3 – 4 tisíce let žilo jen málo bytostí, které se dostaly na skutečnou cestu duchovního vzestupu. Typickým příkladem byl Buddha, ale i on narazil na svůj strop a nemohl dál. V mnoha dalších příkladech duchovních velikánů z minulosti však především šlo o bytosti – zasvěcence - s rozsáhlými znalostmi a dovednostmi magie. Na odiv byly předkládány zázraky, které prováděli. Už méně průkazné je, zda skutečně byli na cestě duchovního vzestupu.

    Vnímavý člověk na duchovním vzestupu, který se svojí duchovní cestou a svým způsobem života stal součástí Přírody, má přístup k informacím týkajícím se bioenergií. Dokáže proto zjistit, kdo je na skutečném vzestupu, a kdo naopak duchovně klesá nebo dokonce rychle padá, přestože je uznávanou světovou kapacitou na poli duchovního vědění.

    Důležité je ještě podotknout, že kdo duchovně klesá ve Světle, ten zároveň duchovně stoupá na temné duchovní cestě. Platí totiž jednoduchý vztah – čím rychleji člověk duchovně stoupá na cestě Světla, tím více klesá na temné duchovní cestě a naopak. I tato skutečnost je odrazem nesmiřitelného a celé věky trvajícího souboje Světla a Temnoty o vládu nad tímto světem.
 

Duchovní situace lidstva na konci 20. století se zdála být nezvratnou

    Informace Přírody naznačují, že situace lidstva na konci 20. století se zdála být nezvratnou. Tendence vítězství Světla byla zhruba 10 %, zatímco šance Temna na totální ovládnutí civilizace činily již 90 %. Na konci 20. století se však cosi zásadního stalo. Byla nalezena a postupně zveřejňována existence skryté schopnosti, kterou v sobě má každý dnes inkarnovaný člověk na Planetě. Možnost neomezeného duchovního vzestupu – šance najít cestu, která dokáže člověku pomoci překonávat všechny duchovní bariéry a prahy. Která člověka postupně dovede k tomu, aby nahlédl na úroveň pravdy, která se nachází mimo tento Vesmír i úrovně Stvořitelů s tímto Vesmírem spojené. A získáním tohoto nadhledu dává člověku možnost mnohonásobně posílit Světlo a jeho možnosti.

    V tuto chvíli máme k dispozici jedenáct let zkušeností řady bytostí, které si dokázaly tuto skrytou schopnost v sobě probudit, které vstoupily na cestu neomezeného duchovního vzestupu a přes všechny nástrahy se na této cestě udržely. Ukazuje se, že právě probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu dává možnost, která může přivodit zásadní zlom ve vývoji lidstva. Protože člověk na této cestě dokáže nahlédnout do oblastí vyšší pravdy mimo tento Vesmír. To mu umožňuje pohledem zvenčí na strukturu našeho světa pochopit, kam by náš vývoj měl směřovat a kam ve skutečnosti směřuje nyní. A co je nezbytné udělat, abychom jako lidstvo spojené s Přírodou dokázali obrátit orientaci své duchovní cesty správným směrem. Naproti tomu úroveň pravdy získaná zevnitř tohoto Vesmíru žádnou, ani nepatrnou, šanci na zvrat ve vývoji zpět ke Světlu nedává. O těchto věcech budu podrobněji psát v následujícím článku 30. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?
 

Jaký je duchovní původ Pěti Tibeťanů?

    V souvislosti s přípravou tohoto článku jsem se pokusil získat bližší informace o původu Pěti Tibeťanů. O tom, kdo zajistil jejich předání na Planetu, jaká duchovní síla, či instituce za to nese odpovědnost. Vznesl jsem následující dotaz a prosbu:

    Prosím o informace Síly Světla, které odpovídají, odpovídaly za přenesení cvičení Pěti Tibeťanů na Zemi. Můžete mi o tom říci více? Proč cviky takto fungují, čím je to zajištěno, jakou energii to při cvičení čerpá a odkud? Proč stejně nefunguje jóga, která obsahuje mnohé podobné cviky?

    Uvádím část mé duchovní komunikace ze 14.5.2010.

Ozvala se mi duchovní bytost v bílém rouchu a představila se jako „anděl Pěti Tibeťanů“:

    „Jsem anděl Pěti Tibeťanů. Jsem bytost zodpovědná za to, aby tento soubor cviků fungoval tak, jak je potřeba, aby uvědomělým lidem pomohl nastoupit cestu duchovního vzestupu. Je to už mnoho let, z pohledu vašeho plynutí času dávno ve vaší minulosti, co bylo rozhodnuto, že toto cvičení má přijít na planetu Zemi v době, která bude pro to nejpříhodnější. V době, kdy taková pomoc bude nezbytná k tomu, aby ještě strana Světla vůbec měla nějakou šanci na zvrat.

    Tato doba nastala ve 20. století. V době, kdy technický, vědecký a kulturní vývoj lidstva dospěl tak daleko, že pouhá obživa už přestala být jedinou a hlavní náplní lidské činnosti. Kdy lidská společnost vyprodukovala více než to, co bylo nezbytné k pouhému přežití. Kdy se lidé začali více vědomě zabývat myšlenkami důvodu své existence, svého původu, vzniku člověka a podobně. Kdy na pořadu dne začalo být i vědomé působení na zlepšení svého zdraví. Zároveň 20. století bylo kritickým obdobím dějin, kdy se musí rozhodnout o dalším vývoji. Strana Světla už v té době byla v hluboké defenzívě, obkličována ze všech stran temným ovládáním, manipulacemi, zneužíváním. Tehdy se uskutečnilo to, co bylo hlavním a jediným úkolem naší skupiny. Nejsem sama - za mnou je celá velká skupina čítající zhruba 300 andělů, kteří měli napomoci s předáním tohoto daru lidstvu ve vhodný čas.
 

Kdo jsme a kde jsme se tady najednou vzali?

    Důležité je, že nemáme nic společného s civilizací Mayů – s Mayi nazývanými Strážci času (viz Barbara Marciniaková: Poslové úsvitu). Stejně jako oni však pocházíme z jiné doby, jiného času. Nelze říci, že z budoucnosti nebo minulosti. Ve vašem světě čas plyne lineárně a jakékoliv zásahy do tohoto běhu času jsou vnímány jako anomálie, nežádoucí jevy. A tak tomu skutečně musí být ve světě, kde se rozhoduje o vývoji celého systému světů ve Stvoření. Protože zásahy ve vašem světě z jiných úrovní času vašeho světa jsou nebo mohou být likvidací, hrobařem, jakékoliv případné evoluce – viz vaše filmy Terminátor. Protože vždy by pak bylo možné vrátit se do minulosti a zabránit pozitivnímu vývoji. Takto by mohlo být zásahem z jiného času vašeho světa zničeno cokoliv, co by se mělo stát zárodkem pozitivního procesu nového vývoje. Proto jedněmi z prvních zákroků Světelných sil podporujících Novou duchovní cestu bylo postupné znemožnění jakékoliv možnosti cestování časem ve vašem světě.

    Je těžké tuto záležitost vysvětlit tak, aby byla správně pochopena. My tedy nepocházíme ani z vaší budoucnosti, ani z vaší minulosti, ani z paralelní dimenze. Jsme andělé z vyšších světů nad vaším Vesmírem, jeho duchovními úrovněmi i nad sférami vašich Stvořitelů. My jsme oněmi Strážci vývoje, kteří proplouvají koridory času a dimenzí a drobnými zásahy ve formě inspirací v určitých místech a situacích pomáháme celkovému vývoji systému světů ve Stvoření.
 

Existuje nějaká souvislost Pěti Tibeťanů s jógou?

    Pět Tibeťanů nemá nic společného s jógou – žádný společný energetický základ, napojení na jednotný zdroj, společnou filozofii. Jóga je výplodem vašeho světa a běžných duchovních kontaktů s duchovními mistry, anděly a případně s jinými bytostmi uvnitř vašeho světa, z jiných rovin vašeho Vesmíru. To, že určité cviky pomáhají očistě člověka, se ví od nepaměti. A v mnoha světech lidé přijímali inspirací návody na určité soubory cviků. To, co se jim podařilo přenést, však bylo většinou poplatné celkové filozofii doby a panujícímu uspořádání ve světě – tomu, která ze stran vesmírné síly, zda dobro či zlo, měla převahu.

    Takové soubory pak nikdy nebyly z pohledu Světla úplně čisté, protože se do nich vždy promítal celkový stupeň ovládání na Planetě. Váš celý Vesmír, jeho duchovní úrovně i Sféry Stvořitelů se během vývoje stávaly čím dál více ovládnuté všudypřítomnými temnými silami a levotočivými energiemi. Proto duchovní mistři i andělé z duchovních rovin Vesmíru nikdy nemohli přenést dolů do hmoty čistou metodu, která by zajistila čistý vzestup. Protože všechno v takovém světě je do jisté míry infikováno temnými vlivy – nejen samotné bytosti ve hmotě, ale i duchovní bytosti mimo hmotu a také jakékoliv duchovní instituce, úřady.

    Proto bylo potřeba dodat metodu odjinud, zvenčí – z míst, kde čistou metodu lze vytvořit a inspirací ji přenést dolů do hmoty. Při použití duchovního spojení, jehož frekvence podstatně převyšuje obvyklé způsoby komunikace ve vašem světě. A proto nemůže být přenesená metoda temnými silami zevnitř vašeho Vesmíru ovlivněna, infikována, deformována. Místo, duchovní sféra, úroveň, ze které pochází návrh tohoto cvičení, samo o sobě nemůže zajistit změnu vývoje ve Stvoření. Vy sami jste svým vývojem přišli na to, že o vývoji v systému světů se dnes rozhoduje vždy úplně v nejnižším světě na žebříčku frekvencí. A právě takový svět a celková situace v něm je ukazatelem celkového vývoje Stvoření. Proto průběh vaší historie za poslední tisíce let jednoznačně naznačuje, jakým směrem kráčí celé věky vývoj systému světů ve Stvoření. Nikoliv žádoucí a celé věky hledaná skutečná evoluce, ale pokračující a stále více se prohlubující úpadek.

    My jsme tedy těmi, kdo vhodným optimálně zvoleným způsobem pomoci, inspirace, můžeme ovlivnit vývoj, ale nemůžeme sami správný vývoj zajistit, vytvořit, nastartovat. Pět Tibeťanů je unikátní systém cviků, jehož účelem je optimalizovat fungování čaker v lidských bytostech vašeho typu. Systém, který vznikl v oblastech, které si dokázaly udržet relativní čistotu a nezávislost na temných levotočivých bioenergiích. Ve své činnosti jsme sami byli inspirováni vyššími duchovními impulsy, abychom takto pomohli. Někteří z nás se přímo inkarnovali ve vašem světě, aby s rozšířením tohoto souboru cviků pomohli.
 

Proč takto cvičení funguje, lze to nějak prokázat?

    Původní forma tohoto cvičení v sobě nenese žádné temné manipulativní ovládací prvky, které v sobě má prakticky každá běžná duchovní metoda vzniklá inspirací z duchovních úrovní vašeho Vesmíru – ať už od lidských duchovních mistrů nebo od andělů, či přímo od Stvořitelů. Duchovní záležitosti se však ve vaší době těžko prokazují navyklým hmotným způsobem. Jediným potvrzením tak zůstává to, že tento soubor cviků skutečně funguje. A na rozdíl od daleko více rozšířené a doporučované jógy opravdu pomáhá dostat cílevědomého a soustavně cvičícího člověka na stabilní a trvalou cestu vzestupu. A nikoliv pouze na krátkodobý vzestup, který má svůj strop, jako tomu je v případě jógy.

    Jakékoliv rozumování, zdánlivě logické zdůvodňování, porovnávání Pěti Tibeťanů s něčím jiným, nemůže nic prokázat, ani vyvrátit. Jedinou možností je učinit osobní rozhodnutí, začít to správně, přesně a soustavně cvičit a sledovat na sobě výsledky. Kdo to dlouhodobě nevyzkoušel, těžko to může veřejně odmítat jako něco, co nemůže fungovat.

    Jiná situace ovšem nastává, když nějaká metoda, systém, způsob, vyzařuje silně manipulativní, ovládající levotočivou bioenergii. Pak citlivý jedinec nepotřebuje takový způsob zkoušet, ani do hloubky studovat. Vnímá totiž z pohledu energetického vyzařování naprosto zřetelně, proč daný soubor je nevhodné na světelné cestě používat. A proto jej používat nebude.

    Vyzařování Pěti Tibeťanů je však čisté, jednoznačně pozitivní, pravotočivé, bez jakéhokoliv náznaku manipulace. Na druhé straně se však mnohým jedincům, pokročilým adeptům magie, podařilo vnést do jejich vysvětlení a popisu používání Pěti Tibeťanů manipulující a magické prvky. Tím, že na toto cvičení nabalili manipulující energie vnějšími zásahy do systému cviků – vnášením „logicky zdůvodněných“ úprav, dodáváním dalších cviků - vysvětlováním potřeby určitého uvolnění, jiným způsobem dýchání a podobně. Proto je důležité používat jako návod na cvičení prvotní zdroj, kterým je u vás kniha Peter Kelder: Pět Tibeťanů. A v dnešní době to jsou i vaše webové stránky, protože vy máte přímé napojení na bytosti spojené s přenosem cviků do vašeho světa.
 

Není v tom prvek magie, že cvičení tlačí čakry k rotaci správným směrem?

    Nikoliv, Pět Tibeťanů má ohromnou harmonizační sílu. Toto cvičení přirozeně tlačí čakry k tomu, aby fungovaly optimálně. A tím optimálním stavem je otevřenost čaker člověka vůči příjmu bioenergií i informací z okolního prostředí. Nedělá to tedy nic jiného, než tlačí čakry do optima. Jde o působení čisté energie tím směrem, aby daná bytost a její orgány fungovaly tím nejlepším způsobem. Nejde o zásah do struktury hmoty, nejde o žádné znásilňování proudících bioenergií vědomím cvičícího. Jde o přirozené cvičení a jeho napojení na čisté harmonizační energie dostatečně vysokých frekvencí. Na druhé straně jiné běžné soubory cviků, fyzických pohybů, tlačí jednoduše čakry do vyšší rotace. Působí tak na vyšší energetizování čakry, na zvýšení jejího výkonu, ale nikoliv na nápravu jejího vychýleného způsobu fungování.“

    Tolik sdělení, které jsem přijal duchovní komunikací se skupinou andělů Pěti Tibeťanů. Některé z těchto informací rozvedu v dalším textu ještě podrobněji.
 

Nenahraditelnost Pěti Tibeťanů

    Proč právě cvičení Pěti Tibeťanů je tak mimořádně účinné? Nedává náhodou stejné výsledky pravidelné cvičení jógy, tai-či, kung-fu, gymnastiky, nebo pouhé běhání, tancování či jiné formy pravidelného pohybu? Odpověď zní ne! Většina tělesných cvičení člověka energetizuje a do jisté míry zrychluje rotaci jeho čaker a zvyšuje tak hladinu vnitřní energie. Pokud má člověk pozitivní vnitřní prožívání, je to pak v pořádku. Točí se jeho čakry správným směrem? Běžné cvičení je dokáže ještě o něco více zrychlit a člověk přijímá z okolí více energie.

    Co však když člověk prožívá negativní propad a některé z jeho čaker se otáčejí proti směru hodinových ručiček? Právě za této situace se ukazuje síla Pěti Tibeťanů. Každé jiné běžné cvičení pouze energetizuje a podporuje tak čakry v tom, aby se ještě rychleji otáčely nesprávným směrem. Člověk pak má větší sílu na to, aby prosazoval vůči světu své negativní pojetí situace. Aby se ještě více snažil manipulovat s ostatními, aby více přijímali jeho pokroucenou pravdu.

    A jak funguje Pět Tibeťanů? Pokud se čakry otáčejí obráceně, toto praktické cvičení je zpomaluje a snaží se jejich rotaci převrátit do správného směru. Pět Tibeťanů tak oslabuje negativní vyzařování člověka a snaží se je překlopit do pozitivního příjmu. Právě toto je na Pěti Tibeťanech unikátní. A právě tento účinek nejsou jiné cvičební systémy schopny zajistit. Pro optimální vyladění čaker je tedy lepší cvičit Pět Tibeťanů, než cokoliv jiného.

    Tím však nechci říci, že jiné soubory cviků jsou pro pohodu člověka naprosto bezvýznamné. Ani to není pravda. Každý cvičební systém má totiž i nepřímý vliv na psychický stav člověka a tím také na fungování jeho čaker. Lepší je tedy cvičit cokoliv, než vůbec nic. Už jenom tím, že člověk začal cvičit a přestal se výhradně věnovat svým vnitřním negativním myšlenkám, se jeho psychika začíná nenápadně vyrovnávat. V tom jsou všechny cvičební systémy stejné. Ale jedině Pět Tibeťanů působí navíc i přímo na ovlivnění směru rotace čaker a tím i na vracení vychýleného psychického stavu do normálu.
 

Vychýlenost vlastní psychiky se srovná snáze Pěti Tibeťany

    V předchozím článku 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie? jsem vysvětlil, proč se některé čakry člověka otáčejí obráceně, tedy proti směru pohybu hodinových ručiček. Důvodem opačné rotace čaker je vychýlenost v určitém tématu psychiky, neochota člověka přijmout zvenku plynoucí informační obraz světa a místo něj vyzařovat svoji vlastní deformovanou projekci toho, jak podle mne svět funguje nebo má fungovat.

    Je více možností, jak pracovat na změně tohoto vadného postoje. Jednou z nich je vědomá práce na svých vlastnostech – odstraňování zlozvyků, posilování nových pozitivních vlastností a zvyků. Například vědomě budu pracovat na tom, abych nebyl tak podřídivým a poddajným vůči druhým lidem. Kdo si to na sobě vyzkoušel, ten ví, jak je to těžké, dosáhnout tímto způsobem v krátkém čase viditelné změny.

    Máme ovšem k dispozici i jednodušší způsob. Budete-li cvičit pravidelně Tibeťany, vaše čakry budou tlačeny do optimální rotace a současně i vaše psychika bude nenápadně směrována do správného prožívání. Je to možná překvapivé, ale tímto cvičením dosáhnete viditelné změny svých vlastností rychleji a jednodušším způsobem. Je však důležité spojit toto cvičení ještě s vědomou prací na svých vlastnostech a prožitcích. Protože pokud nebudu ochoten se na vědomé a podvědomé úrovni skutečně změnit, výsledek by se nemusel dostavit. Navíc počítejme s tím, že vzestup ze mne začne vytlačovat karmické vrstvy, ve kterých se obnaží karmické příčiny mých vychýleností. Zjistí se pak, že některé zlozvyky jsou z minulosti podloženy karmickými vazbami, temnými energiemi a dávnou výbavou. V mnoha situacích se pak bez odborného vyvázání a zpracování těchto vrstev energetickou léčbou neobejdu.
 

Srovnání účinnosti Pěti Tibeťanů a ostatních cvičebních systémů

    V rámci posouzení efektivity různých cvičebních systémů pokládám Přírodě následující otázku: Jaký je přímý vliv cvičení na převrácení obrácené rotace čaker spojené s negativním vnímáním reality na správnou rotaci spojenou s pozitivním pohledem na svět?

    Dostávám následující odpověď: Pokud Pět Tibeťanů beru jako 100 %, pak přímý vliv jógy na obrácení rotace čaker je 4 %, účinnost tai-či, kung-fu, gymnastiky, běhu je menší než 1 %.

    Odtud vyplývá, že působení ostatních systémů cvičení na převrácení směru rotace čaker do optima je minimální a prakticky téměř nulové. Přitom právě převrácení rotace čaker při negativním vyzařování je nezbytné pro návrat člověka do původní psychické pohody. Pouhé energetizování zde nestačí. Je potřeba mít k dispozici účinný nástroj, který vnitřně tlačí psychiku do správné pozice. A tímto nástrojem je právě Pět Tibeťanů, nejsou jím však jiné cvičební systémy.

    A jaká je celková účinnost jednotlivých souborů cvičení na optimalizaci čaker pro běžného člověka, pokud se speciálně nezaměřuji pouze na obráceně rotující čakry? V tomto směru bude pro ostatní cvičení výsledek o několik procent lepší než v předchozím hodnocení, které sledovalo pouze přímý vliv na obrácení směru rotace čakry. Protože pozitivně rotující čakry mohou být dobře stimulovány i dalšími cvičebními systémy. Pokud zde položím účinnost Pěti Tibeťanů 100 %, pak účinnost cvičení jógy je 10 %, účinnost tai-či je 8 %, účinnost běhu a gymnastiky je 7 %.

    Mnoho lidí i přes takovéto vysvětlení stále trvá na tom, že raději budou pokračovat ve cvičení jógy, kterou ze svého pohledu považují za mnohem účinnější. Také jsem v době studií a později cvičil řadu let jógu a prokazatelně mi to pomáhalo. Ale teď už jsem jinde a dívám se na situaci z vyššího nadhledu. Jóga má sice podobné pozice jako Pět Tibeťanů i podobný styl cvičení – protahování pozic, dýchání, účinek na čakry a energetické dráhy, psychiku i fyzický stav těla. Je však důležité si uvědomit, že právě jóga je napojena na náboženské a filozofické systémy staré Indie. Do mnohých z těchto systémů jsou přimíchány temné energie, magie, zkreslenost až vyložené nepravdy. A chybí v nich informace z vyššího duchovního nadhledu, na který už tyto systémy frekvenčně nedosáhly. Cvičením jógy jako cvičebního systému se zároveň, ať chceme nebo nechceme, napojujeme i na energie za indickými náboženskými systémy. A ty mnohdy obsahují prvky, které jsou s cestou trvalého a stabilního duchovního vzestupu neslučitelné.
 

Dary lidstvu v krizových okamžicích historie

    Drtivá většina všech proroctví zaměřená na konec 20. století a konec 2. tisíciletí Nového věku vyjadřovala totéž. Obrovskou planetární katastrofu, která se dokonce může stát poslední v dlouhé řadě katastrof, které v minulosti předcházely, a které vyhladily předcházející civilizace. Lidstvo potřebovalo pomoc zvenčí, aby dokázalo zvrátit běh dějin, který jednoznačně směřoval k drtivému zániku. V období 20. století zasáhly vyšší duchovní síly z oblasti mimo náš Vesmír, mimo jeho duchovní úrovně i sféry Stvořitelů. Tedy z oblasti mimo celek, který Geoff Boltwood v knize Posel - Cesta duchovního učitele, nazval jako Kosmický vír (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru).

    Zrozením desítek tisíc bytostí z dávné Lemurie, Hyperborei, Atlantidy se podařilo vyvolat pozitivní mutaci systému čaker člověka, jak vysvětlím v článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka. Další pomoc dostalo lidstvo ve formě darů inspirovaných z vyšších duchovních sfér. To všechno dohromady mělo běžnému člověku podstatně usnadnit duchovní probuzení. A tak se také stalo. Již od 60. a 70. let 20. století se světem začíná šířit ohromná vlna duchovního probouzení a nárůstu zájmu o duchovní literaturu, přednášky a semináře.

    Ve 20. století dostalo lidstvo dar Pěti Tibeťanů, který se svojí kvalitou a pozoruhodným účinkem liší od všeho ostatního, co máme k dispozici. Tento dar přenesený k nám z vyšších světů, z odlišného běhu času, představuje něco, co je z pohledu dnešního světa naprosto mimořádné a zcela se vymyká běžnému standardu.
 

Energetická podpora Pěti Tibeťanů z vyšších světů

    Cvičení Pěti Tibeťanů je energeticky dotováno z prostředí vyšších světů, které si dokázaly udržet vysokou úroveň harmonie a nezávislost na levotočivých energiích. Nepřirovnávejme však tuto podporu k energetickému dotování magie, reiki, nejrůznějších systémů zasvěcování a dalších umělých systémů vymykajících se Přírodě a oddělujících člověka od Přírody. Ty jsou energeticky dotovány z astrálních sfér, tedy zevnitř tohoto Vesmíru. Má to ten následek, že pro každého člověka, který tuto umělou podporu využívá, to uzavírá vstup na cestu neomezeného duchovního vzestupu.

    Naopak Pět Tibeťanů je podpora přímo směrovaná na to, aby člověk dokázal vstoupit na novou cestu neomezeného duchovního vzestupu. Aby na této cestě dokázal dostatečně rychle stoupat a překonával tak silou setrvačnosti běžné překážky, které se mu budou na vzestupu stavět do cesty. Pět Tibeťanů pomáhá otevírat před lidstvem cestu, kterou může využít každý. Cestu, která nejde na úkor druhého člověka. Cestu, která nemanipuluje s nikým druhým.

    Každý sám má právo svobodně se rozhodnout - ANO, půjdu touto cestou, nebo NE, ponechám si některou ze starých cest. Ale ať pak nenaříká, že stále nemůže dojít k cíli. Ať pak nesvádí vinu na své okolí. Každý, i když se v mnoha životech zašpinil zlem, má právo a možnost touto novou cestou se očistit. Aby v něm znamení zla nezůstalo vypálené navždy jako punc podobný znamením vypáleným otrokům nebo zločincům ve středověku. To, čemu se říká Kainovo znamení. Pokud člověk v sobě tuto skrytou stopu má, představuje to pro něj i pro jeho okolí stálé nebezpečí. Napojuje jej to na temnou minulost, na temné zlozvyky, dávnou výbavu, temné energie. Navíc temní jej snáze poznají a identifikují. Vědí, že ten člověk k nim kdysi patřil, a že je proto pro ně jednodušší se na něj napojit a provokacemi nebo silou jej dostat zpět na svoji stranu.

    Na druhé straně však samotné cvičení Pěti Tibeťanů není samospasitelné. Člověk ho potřebuje doplnit optimální hmotnou výživou, pravidelným sledováním svého karmického čištění a vyhledáním včasné pomoci v situaci, kdy je nutné karmicky rozvázat a zneutralizovat velké přehmaty z minulosti s dalekosáhlými následky. Podrobnosti o tom uvádím v jiných pokračováních. Navíc mimořádně důležité je co nejdříve si na vzestupné cestě obnovit duchovní komunikaci s duchovními úrovněmi a takto získat vyšší nadhled nad situací. Mnohokrát se vývoj civilizace zvrátil k Temnu právě z důvodu přerušení duchovní komunikace mezi hmotou a duchovními sférami. Také duchovní komunikaci budu věnovat samostatné pokračování.
 

Prvotní zdroj Pěti Tibeťanů

    Původním zdrojem pro Pět Tibeťanů je kniha Petera Keldera: Pět Tibeťanů, jejíž první vydání v zahraničí vyšlo již v roce 1939. Zde je Pět Tibeťanů podáno v původní nezkreslené podobě.

       

    Od té doby vyšlo mnoho jiných knih o Pěti Tibeťanech. Mnozí autoři však do nich zařadili vylepšení, která narušují původní cvičební rituál. Například jiné pořadí cviků, jiný způsob dýchání. A navíc mezi cviky v dobré víře zařazují jiné uvolňovací cviky, které účinnost Pěti Tibeťanů rozmělňují. Případně i změny dalších detailů, které vyhovují právě jejich osobě, účinnost těchto změn pro běžného člověka se však neukazuje jako příliš efektivní.

    Další uměle vnesené úpravy mohou vnášet do původně čistého cvičení nepřirozené prvky a třeba i vlivy magie. Kromě toho se celé cvičení neúměrně časově prodlužuje a místo potřebných deseti minut na jednu sérii je najednou potřeba půl hodiny. Takový čas však již člověku někdy chybí a lidé mají sami pro sebe důvody a výmluvy, proč právě teď nemohu cvičit, proč je lepší to nechat na jindy. Jakákoliv nadměrná složitost i prodlužování časové náročnosti pak často vede k tomu, že lidé s cvičením přestanou, protože z jednoduchého systému si za pomoci dalších autorů vytvořili složitý a časově náročný celek.

    K tomuto chci zdůraznit následující. Nemá-li člověk vnitřní duchovní vnímání, lépe je vyhýbat se všem „vylepšením“ Pěti Tibeťanů, které jsou v jiných knihách doporučovány. Pokud jsme my na těchto stránkách některé detaily v tomto cvičení změnili, vychází to z přímého kontaktu s Přírodou nebo bytostmi, které jsou za přenesení těchto cviků do našeho světa zodpovědné.
 

Důležité je nedělat z Pěti Tibeťanů vědu

    Zadruhé, Pět Tibeťanů je nesmírně jednoduchý cvičební systém. Není potřeba kvůli němu absolvovat dokonce dvoudenní semináře, které bývají za tím účelem vypisovány, a které z Pěti Tibeťanů vytvářejí nepřiměřenou vědu spojovanou s magií, magickým působením nebo jinými cvičebními rituály. K tomu, abych začal cvičit, úplně stačí jednoduchý návod vytvořený na našich webových stránkách. Pokud používáte původní knihu Petera Keldera (Pět Tibeťanů), pak - je-li to možné, nechte si toto cvičení někým zkušenějším krátce vysvětlit a prakticky ukázat. Na to však není potřeba dvou dnů. Na to obvykle stačí nejvýše půlhodina.

    Zatřetí, necvičte šestý cvik z knihy Petera Keldera, který má souviset s rozváděním sexuální energie do horních čaker. Je známo, že postoj mnoha duchovních knih vůči lidské sexualitě je zcela deformovaný – např. zastávané dogma neslučitelnosti sexuální slasti s „pravým“ duchovnem. K tématu duchovního významu lidské sexuality se možná v budoucnu vrátím v samostatném pokračování.
 

Necvičte celou denní dávku najednou

    Začátečník zvolí nejprve určitý počet opakování, například každý cvik pětkrát. Jakým způsobem pak cvičí? Nejprve udělá pětkrát první, pak pětkrát druhý cvik, až nakonec pětkrát poslední cvik. Počet opakování by se měl postupně zvyšovat až k určité únosné hranici. Co je touto hranicí? Ve většině knih je doporučováno zvyšovat počet opakování až na 21. Málokdo si však všiml toho, že se to týká celého dne. Lidé pak usilovně zvyšují a zvyšují počet cviků, až se dostanou na 21 v jednom zátahu, mezitím se jim však toto cvičení začne zajídat.

    Mnoho těch, kteří takto postupovali, naopak brzy skončilo. Doporučuji zásadně celodenní kvótu cvičení rozdělit na dvě nebo tři části. Už z toho důvodu, že pokud náhodou jednou musím vynechat, buď jsem již cvičil ráno, nebo naopak mám ještě možnost cvičit večer. Cvičí-li člověk jednou denně a vynechá, pak vlastně z celého cvičení jeden den úplně vypadl. A druhý den se mu bude chtít cvičit ještě méně a je na nejlepší cestě definitivně nebo na dlouhou dobu přestat. U řady jedinců se takové jedno vynechání protáhlo na přestávku trvající roky.

    Takže optimální je rozdělení na dvě nebo tři denní cvičení. Například poprvé ráno před snídaní, podruhé před večeří a potřetí před spaním, 7 + 7 + 7 opakování. Nebo ve dvou dávkách 12 + 9 nebo 11 + 10, ráno a večer. Přitom celkový počet opakování 21 je považován za optimum v běžné situaci. Naše zkušenosti však naznačují, že je možné a vhodné cvičit i více, pokud člověk prožívá složitější období se silným karmickým čištěním nebo většími výkyvy v psychice.

    A druhý důvod, proč necvičit celou sérii najednou? Pokud Pět Tibeťanů cvičím dostatečně účinně, s plným nasazením a soustředěním, pak 10 - 12 opakování najednou je maximum, při kterém nepotřebuji dělat dlouhé odpočívací přestávky. Já sám cvičím dvakrát denně 12 + 9. Proto zde zdůrazňuji - cvičit najednou menší počet, zato však s maximálním úsilím a co největší soustředěností. Přílišný počet opakování najednou vede k narůstající nechuti ke cvičení.
 

Jak často cvičit a kolikrát cviky opakovat?

    Naše doporučení je následující. Fyzicky zdatný a jinak zdravý člověk může klidně začít cvičit každý cvik, včetně točení, denně 7+7 a postupně den za dnem zvyšovat, až celkový denní součet dosáhne během týdne 21. Není potřeba cvičit neúplnou sestavu celé týdny nebo dokonce měsíce, jak některé knihy navrhují. A zvyšovat pouze jeden cvik za týden.

    A starší člověk nebo člověk se zdravotními problémy? Začněte opatrněji, třeba 5+5 nebo pouze 3+3. A denně postupně zvyšujte a sledujte reakce své bytosti. Pokud se objeví náznak problémů, přestaňte na nějakou dobu zvyšovat. Důležité je za takové situace nic nepřehnat. A co když nemohu některý cvik provést? Cvičte tento cvik alespoň v náznaku, je-li to možné. A ve stanoveném pořadí cvičte všechny ostatní cviky. I tak se napojujete na energie spojené s tímto cvičením a budete na sobě pozorovat pokrok.

    A co když jsem nemocný, mám vysokou teplotu? Opět platí zásada rozumnosti. Cvičte, můžete-li, jste-li toho schopen a nečiní-li vám to zásadní potíže. V případě nemoci budete muset ubrat nebo cvičení zcela přerušit. Ale opět se k tomu vraťte, jakmile to bude možné.

    A co otázka vynechávání cvičení - jak často můžeme vynechat? Možná se už někteří z vás svým životem dopracovali k tomu, že prostě bez vyčištění zubů nebo základní hygieny nemohou jít spát. Naléhavost a potřeba cvičení Pěti Tibeťanů by rozhodně neměla pokulhávat za naléhavostí běžné hygieny. Pokud jde o Pět Tibeťanů, moje zkušenost je následující - pokud jednou vynechám, podruhé se mi chce ještě méně. Lenost člověka jej stále tlačí k tomu, aby vynechával, zabýval se jinými „důležitějšími“ činnostmi a podobně. Proto jsem přijal následující zásadu, kterou již několik let dodržuji: Pokud některé cvičení vynechám z jakéhokoliv „nezbytného“ důvodu, sám pro sebe jsem přijal závazek, že během několika dnů toto cvičení nahradím. A toto skutečně důsledně dodržuji. A opravdu to pak tíží moji paměť do té doby, než některý den neudělám jedno cvičení navíc. Ideální by bylo dopracovat se k vnitřnímu pocitu, že když jednou cvičení vynechám, už mi to bude chybět a začnu to na sobě pociťovat.
 

Nejběžnější chyby při cvičení

    Lidé při cvičení myslí na své starosti v práci, na problémy ve vztazích i na cokoliv jiného. Řada lidí se snaží získat ztracený čas tím, že při cvičení sledují televizi. Nebo diskutují s někým druhým nebo poslouchají kohokoliv jiného. Pět Tibeťanů však není jako pouhý běh nebo jiná jednoduchá mechanická činnost, při které mohu myslet na cokoliv.

    Další si pletou Pět Tibeťanů s posilováním nebo gymnastikou. Švihají pak automaticky jeden cvik za druhým a co nejrychleji, aby už to měli odbyté. A celou sérii 21 opakování pak dokážou za pouhých pět minut. Nemohou se pak divit, že taková forma cvičení je minimálně účinná. Pět Tibeťanů však není obyčejné cvičení. Je to přirozené řízení a ovlivňování vesmírné bioenergie v těle. Důležitá je přitom naprostá soustředěnost na cvičení, na dýchání, na vyznačování konečných poloh, na uvolnění po každém cviku, na sledování vnitřních pocitů ve svém těle. Jakékoliv vnější silné podněty nás zákonitě z tohoto soustředění vyvádějí. Soustřeďme se proto plně na to, co děláme a jak to provádíme. Své starosti a další činnosti nechme alespoň na chvíli stranou. Chcete-li, pusťte si při cvičení potichu vhodnou uvolňující hudbu. V prvních letech cvičení jsem si například pouštěl klavírní hudbu - Mike Rowland: And So To Dream, nebo Mike Oldfield: Voyager. Ale pozor na speciální meditační nahrávky s prvky magie.
 

Lze zvýšit účinnost Pěti Tibeťanů?

    Odpověď zní ano. Za léta pravidelného cvičení Pěti Tibeťanů a konzultace s Přírodou jsme došli k následujícím drobným změnám, které účinnost cvičebního rituálu podstatně zesilují a přitom nevyvolávají zásadní zvýšení času potřebného na cvičení. Přitom zdůrazňuji, že pokud si dovolujeme některé dílčí změny takto hromadně doporučit, pak toto své rozhodnutí máme potvrzeno svým vnitřním vnímáním a komunikací s Přírodou nebo andělskými bytostmi, jejichž odpovědností bylo a je předat tento soubor cvičení naší civilizaci ve vhodný okamžik historie. Nejde tedy o logickou úvahu, o rozumové hodnocení, jak by to mělo být lepší.

    První úprava: Při úvodním cviku, kterým je točení, obrátíme levou dlaň nahoru a pravá zůstává otočena směrem dolů. Zvýšení původní účinnosti až o 5 %. Tímto se zlepší proudění kosmických energií naším tělem.

    Druhá úprava: Zadržení dechu v horní poloze každého cviku a úsilí ještě více při tomto zadržení zvýraznit konečnou pozici. Zvýšení původní účinnosti až o 30 %. Provádím takto: na první tři doby postupný nádech a zvedání těla do konečné pozice, na další tři doby zadržení dechu v konečné pozici se snahou o zvýraznění pozice a na poslední tři doby vydechnutí, návrat do počáteční polohy a uvolnění. K tomu však podotýkám, že zadržování dechu se nedoporučuje provádět osobám, které mají problémy se srdcem, případně i jiné vážnější zdravotní problémy.

    Třetí úprava: Dodání závěrečného šestého cviku, který napíná páteř, uvolňuje páteřní kanál energie, na který jsou připojeny hlavní čakry, a zlepšuje jeho průchodnost. Zvýšení původní účinnosti až o 15 %.

    Cvičení Pěti Tibeťanů se všemi těmito změnami dokáže zvýšit účinnost na fungování čaker z původních 100 % až na 150 %. Přitom časové prodloužení je minimální. Tím, že se zvýší fyzická námaha při cvičení, podstatně se zvýrazní i celkový účinek také přímo na fyzické tělo, na formování postavy, na regulaci váhy, na sílu svalů.

    A ještě jednu poznámku. Jsem-li součástí Přírody, vždy se mohu zeptat, jaká je účinnost cvičení Pěti Tibeťanů u mne nebo jakékoliv druhé osoby ve srovnání s běžným standardem podle knihy Petera Keldera. I to pomáhá včas provést nápravu, pokud cvičení není prováděno správně.
 

Kdy mohu s cvičením Pěti Tibeťanů skončit?

    Otázka, která napadne celou řadu cvičících: Kdy už budu tak daleko na duchovní cestě, že toto cvičení již nebudu potřebovat? Přidám k tomu další otázky: Již dvacet let se den co den pravidelně myji. Kdy s tím konečně budu moci přestat? Kdy budu moci všechna mýdla, ručníky, osušky a kartáčky na zuby odložit? Kdy budu dokonce moci zrušit všechna umyvadla a koupelny jako naprosto zbytečné a místo nich udělat třeba duchovní knihovny? Chápete, kam těmito slovy směřuji?

    Běžný člověk se každodenním stykem s okolním prostředím špiní. Každý den má na sobě zbytky prachu po činnostech, kterými se zabýval, zbytky energií po lidech, se kterými se setkal. Proto je běžné, že se každý den umyje a měl by se každý den i energeticky čistit, což umožňuje právě Pět Tibeťanů. Člověk na vzestupné duchovní cestě je totiž harmonií své vnitřní energie mnohem výše než většina dalších osob, se kterými se během dne setkává. Výše, než většina běžných událostí, která jej každý den potkává. Výše, než běžná energie v dopravních prostředcích, kde tráví část svého času. Stahují ho nepříznivé temné energie uvolňované z vlastních karmických vrstev, i energetické útoky zvenčí. Doteky s energií nižší harmonie jej duchovně špiní a frekvenčně jej stahují dolů.

    Prožiji v práci ohromný stres a chaos? Stahuje mne to dolů. Byl jsem celý den ve spěchu a přetížení? Stahuje mne to dolů. Mou jedinou zbraní proti tomu jsou nástroje, které mne tlačí stále více vzhůru k vyšším hladinám harmonie. Jedině pomocí nich dokážu každodenní energetickou špínu ze sebe smýt. A pokud se těchto nástrojů trvale zbavím a budu si myslet, že jsem již dost čistý a duchovně dokonalý? Už nebude nic, co by mne čistilo, co by mne tlačilo vzhůru. Po krátké stagnaci proto začnu zákonitě klesat. Napřed pomalu a postupně se můj pád začne zrychlovat. Tak to je, a takto si to již celá řada lidí vyzkoušela, než pochopila, že potřebují zase začít cvičit Pět Tibeťanů. Že tyto cviky je nezbytné zařadit jako trvalou každodenní součást svého denního programu, pokud chtějí na vzestupné duchovní cestě pokračovat.

    Harmonizace sebe sama, pravidelné čištění se od nepříznivých energií, které jsem nachytal stykem s okolním prostředím a dalšími lidmi, stejně jako česání vlasů, hygiena, jídlo, odpočinek, spánek - to vše by mělo být součástí každodenního fungování, běžné každodenní péče o sebe sama. Někteří na to namítnou. Ale já přece nepotřebuji postupovat až nahoru. Mne stačí dojít do půlky cesty, protože i tak budu vysoko nad ostatními. Nepotřebuji se dále pachtit, abych postupoval ještě výše.
 

Nelze se trvale duchovně zakopat na určité hladině

    K tomu uvedu následující. Vždy mne učili, že moment vzestupu a úspěchu nikdy není nulový. Buď je na ukazateli růst, nebo naopak pokles. Nelze se ustálit na určité hladině harmonie a tam se zakopat. Je marné se domnívat, že na určité hladině mi to již stačí a dále se již spokojím se stagnací.

    Právě toto však dělal duchovní předvoj lidstva celé dávné věky. Člověk dosáhl ve hmotě osvícení, vyladil se tím až ke svému jedenáctému tělu a měl pocit, že je již dokonalý. A odebral se do duchovního ráje, aby odtud jako dokonalý řídil evoluci zbytku civilizace. Jak to dopadlo, víme. Historie nám dává za pravdu, že každá taková stagnace byla předzvěstí pádu. Všechny vysoce rozvinuté civilizace před námi ztroskotaly, a nikdy se jim nepodařilo nastoupit trvalou cestu dlouhodobého vzestupu. Stejně tak všechny nové metody lidských duchovních hierarchií naší civilizace se ukázaly jako nedostačující a neschopné zabránit duchovnímu poklesu lidstva.

    Pokud nechci začít klesat, potřebuji jít stále kupředu. Pokud se budu zastavovat, styk s okolním vyhraněně materialistickým prostředím mne bude stahovat dolů. Toto vábení překonám v kritických chvílích jedině tehdy, když budu mít nastartován dostatečný vzestupný moment pravidelnou péčí o svoji stravu a pravidelným každodenním cvičením Pěti Tibeťanů.
 

Čakry, Pět Tibeťanů a žlázy s vnitřní sekrecí

    Mimořádná účinnost Pěti Tibeťanů na zdraví člověka i celkový duchovní vzestup je vysvětlována také působením na hormonální systém člověka. Skutečně, v těle člověka je sedm úrovní hlavních čaker a každé z nich odpovídá jedna žláza s vnitřní sekrecí, která je touto rovinou čaker energeticky podporována. A budou-li naprosto optimálně fungovat čakry, i odpovídající žlázy budou mít při dostatku kvalitní výživy ty nejlepší předpoklady pro svoji optimální činnost.

    A k čemu člověk vlastně potřebuje žlázy s vnitřní sekrecí? Právě tyto orgány udržují prostřednictvím hormonů život v těle, řídí a regulují všechny funkce těla, a tím ovlivňují zdraví člověka, jeho duchovní vzestup i proces stárnutí. První úrovni čaker odpovídají nadledvinky, druhé pohlavní žlázy, třetí slinivka břišní a játra, čtvrté brzlík, páté štítná žláza, šesté hypofýza a nejvyšší sedmé epifýza.

    A jaké jsou výsledky vyladění hormonálního systému do optimální rovnováhy? Člověku to přináší pocit svěžesti, plného zdraví a vnitřního omládnutí. Podrobný návod na cvičení najdete ve druhé části tohoto textu 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů.
 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro vás tento článek přínosem? Oznámkujte jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 657
  • 42
  • 26
  • 29
  • 39

Celkový počet hlasů: 793


Diskusní téma: 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry

Datum 11.06.2010

Vložil Martin

Titulek Pět Tibeťanů

Dobrý den,je možno cvičit Pět Tibeťanů dle toho,jak je prezentuje v knize "Pět Tibeťanů záruka dlouhého života" autor Arnold H.Lanz,nebo doporučujete držet se p.Keldera?
Přeji klidný den

Datum 14.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Pět Tibeťanů

Dobrý den, Martine,
odpověď na Váš dotaz je v článku - nejsilnější je přece prvotní zdroj, první kniha, nebo spojení s místem, odkud cviky pocházejí. To splňuje Kelder nebo návod v našem článku 29B. Cvičit můžete podle kteréhokoliv návodu, ale účinnost bude obvykle nižší. Knihu, na kterou se ptáte, nemám. Ale podle vyzařování obalu (na internetu) Příroda usuzuje na účinnost 60 % vůči Kelderovi.

Datum 11.06.2010

Vložil Pavel77

Titulek Další systémy

Dobrý den,
jak je to s dalšími systémy např. Qi Gong?
viz. např.https://www.cestyksobe.cz/cvicte-s-nami/cvicte-s-nami/341.html

nebo např. s WYDou?
( dle: Wyda - léčivá síla druidů_ Schwarz Aljoscha A., Schweppe Ronald P.)

Jaký na ně máte názor?
Děkuji Pavel
 

Datum 14.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Další systémy

Dobrý den Pavle,
u Qi Gong i Tai chi jde v podstatě o vedení energie mezi okolním prostředím, přírodou a částmi vlastního těla. Ovšem na základě vlastní vůle, rozumu, z pozice svého omezeného nadhledu. Zdá se to jako příliš tvrdá slova, ale jde o manipulaci s energií. Vlastního těla i tou v okolí. Nabírání, posílání, vizualizace proudění, atd. Ptají se snad například cvičící planety, když odříkávají „Naber energii ze Země………. a pošli ji k ledvinám“, jestli si ji mohou vzít? Jestli mají právo brát si něco, co není jejich, ale je to Přírody, Planety a patří to všem? Člověk by řekl, že vesmírné a zemské energie je nekonečně moc, ale tahle logika tady neplatí. Obvykle se neptají ani svého těla, řekněme spíš svého vnitřního Já, jestli toto je optimální způsob, jak ho harmonizovat a léčit. A disponují dostatečnou frekvencí vnitřní energie na to, aby byli schopni s Přírodou a Planetou skutečně přímo komunikovat?

Navíc, je tu ještě ten nejzávažnější zádrhel. A tím je napojování se na temné energetické systémy v pozadí určitých fyzických a spirituálních cvičebních systémů, léčebných metod, náboženských hnutí. Jejich podstatou je skryté ovládání a manipulace. Ze zkušeností jasně vyplývá, že čím vyšší pravdivost a čistota, a tedy i frekvence energie ve Světle, tím vyšší, a tedy i zakamuflovanější Temné síly se na tyto systémy napojily. Parazitovaly na nich, využily je ve svůj prospěch. Byly to pro ně, a ještě jsou, velice zajímavé a výnosné aktivity. Jen zcela výjimečně to někdo tušil, dokázal prohlédnout. Taková je smutná logika uvnitř našeho Vesmíru prosáklého Temnem. (A tady podotýkám, že jsem optimista od narození :o)

Ale nic není náhoda. Počáteční chybné koncepty, přehlédnutí a malé přehmaty přerůstaly postupně ve větší a větší. Negativní důsledky jednoho přehmatu, který není včas pochopen, napraven a energeticky vyčištěn, přitahují další negativní energie, změny a situace.

U Wyda cviků je nasnadě, že člověka energeticky napojí, ať už chce nebo ne, na keltskou magii, se kterou druidové pracovali.

Mnohem etičtější a bezpečnější způsob, pro všechny zúčastněné strany, je formulovat jednoduchou prosbu a poděkování. Příroda, strom, menhir apod. Vám pak energii na očistu a harmonizaci vždy štědře poskytnou, v takové míře a frekvenci, na kterou máte „nárok“. A také v závislosti na tom, do jaké míry se jim otevřete. Platí přitom přirozená přímá úměra: čím těsněji jsem součástí Přírody, čím více jí skutečně pomáhám, rozumím a mám rád, tím větší důvěru, a dá se snad říci i vděk a náklonnost, ke mně Příroda pociťuje. Mohu proto očekávat, že mi poskytne komplexnější a hlubší podporu. V různých oblastech mého života. Vždyť je to vzájemně výhodné. Vyplatí se důvěřovat v moudrost a schopnosti Přírody.

V pozadí všeho jsou samozřejmě energie. Příroda zná a cítí výšku a vlastnosti mých energií, moje úmysly, a podle toho udělá to, co je třeba. Pomůže mi jít dál nebo mě naopak zastaví. Nemůžu ji obelhat.

Problém je, že člověk chce obvykle víc, než co si zaslouží vzhledem k vloženému úsilí. A pak vzniká nerovnováha, boj o moc a nadvládu. Nejprve v duchovním pozadí, a pak se to promítne i do hmoty…..

Opět se dostáváme k základu všeho – pracovat přirozenými čistými způsoby na vnitřní očistě a harmonizaci své hmotné a duchovní stránky. Zvyšovat tím svoji frekvenci energie, svůj energetický dosah. Na vyšší léčebné, harmonizující, vyživující a informační energie.
 

Datum 11.07.2010

Vložil jarmila

Titulek pet tibetanu

zacala jsem cvicit v sedesati letech deset let. pak pro velke problemy v rodine jsem prestala zacala jsem znovu buduo tomu dva mesice velmi doporucuji a dekuji za novou silu v srpnu mi bude 75 let dekuji

Datum 16.07.2010

Vložil Jana

Titulek dotaz na 2. Tibeťana

Dobrý den, mohu se zeptat, při druhém Tibeťanovi se zvedá hlava ze země a přitiskne se na hruď, nebo jen brada trochu dolů , ale hlava zůstává na zemi? Zdá se mi, že ty nohy rvu zádama a to nepomůže ničemu...Předem děkuji za odpověd , Jana

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: dotaz na 2. Tibeťana

Ano, hlava se zvedá ze země a přitiskne se na hruď.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Další systémy"

Pět tibeťanů opravdu člověka NENAPOJÍ, ať chce nebo ne, na tibetskou magii...?

Datum 24.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Není v tom prvek magie...?"

JE v tom prvek magie. Pokud by kdokoli tvrdil že není, buďto je jeho úroveň magie na úrovni znalosti kozy o petrželi - nebo vědomě lže. V obou případech dostává od svého bývalého duchovního učitele plným právem za ucho.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ad "Není v tom prvek magie...?"

Pět Tibeťanů není magie. Ať to budete pitvat, jak chcete. Jak už to tak bývá, člověk, který není na vzestupu, druhým vytýká přesně to, co se týká právě jeho. Teď mám na mysli úroveň znalostí o duchovním pozadí světa a o magii.