Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A28. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část VI

A28. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část VI

Marie Mejdrová, Věra Talandová Vloženo 27.12.2012
Marie Mejdrová Věra Talandová

Tvoření je aktivní a vědomé měnění skutečnosti. Nové tvoření bude ještě těsněji propojeno s Planetou a Přírodou. Jedině ve spolupráci s Planetou a Přírodou je záruka trvale udržitelného rozvoje. Samotné impulsy z duchovních sfér hmotu nezmění. Na vás dole ve hmotě leží tíže každodenního boje. Ve všech oblastech vývoje je potřeba najít aktuální vzory, ke kterým má Nový vývoj směřovat. Temné síly definitivně ztrácejí kontrolu nad vývojem lidstva na Zemi. Stále ještě je aktuální hrozba tzv. Nového světového řádu? Karma zpracovaná do určité úrovně je předpokladem obnovy vlastního zdraví. Bez vlastní péče o své zdraví člověk nedostane nové nástroje. Vyčištění vlastních životů je jedinou cestou, jak pomoci Planetě a Přírodě. Nelitujte přežitých, nefunkčních věcí ani vztahů. Nestačí jen poukazovat na to, co je špatné, je potřeba se pustit do obnovy. Pokud chci pomoci vývoji na Zemi, musím začít u sebe.

Tvoření je aktivní a vědomé měnění skutečnosti

V následujících duchovních komunikacích předáváme další informace o tom, jak vnímají dnešní svět z pohledu shora Síly Světla vedoucí současný nový vývoj. Tato šestá část navazuje na úvodní článek A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I a první čtyři části duchovních komunikací v pokračováních  A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část II, A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část III, A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků, A27. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část V.

 

MM: Sféro hmotného tvoření, ještě jsme spolu nemluvily. Úplně si nedokážu představit, jak by mělo to „hmotné tvoření“ v současnosti vypadat. Aby to nebyla magie ani nic dalšího, do čeho člověk vkládá svoje vlastní představy, touhy, vůli, předsudky, ego apod. Jsou tím myšleny normální běžné činnosti typu, jako děláme doposud? Nebo snad něco zvláštního, co si teď ještě nedokážeme představit? Tvoříme hmotně i teď do určité míry, tak jako každý člověk ve hmotě. Jako bonus tu jsou obrázky Petry N. a Ivany Z. a klubíčka Ivany Z. (13. – 17. 11.2012)

 

Sféra hmotného tvoření: „Pod hmotným tvořením není potřeba si hned představovat něco podivného, zvláštního. Pod slovo „tvoření“ samozřejmě nespadá jen tvoření typu, jak ho praktikovali Stvořitelé nebo andělé Dhyané. Ale prostě také jakákoli jiná tvořivá činnost, kterou praktikuje každá bytost.

 

Tvořit znamená z jednoduchých ingrediencí, složek, vytvářet nějaký složitější útvar, skládáním a mísením. Nebo to znamená přímo přeměňovat, přetvářet určitou látku, množinu, věc, záležitost na jinou variantu nebo na úplně něco jiného. Tvoření je vlastně činnost, která aktivně a vědomě mění skutečnost. To je tvoření v pravém slova smyslu.

 

Člověk ovšem může tvořit, spoluvytvářet budoucnost svoji a světa tím, že právě aktivně a vědomě netvoří nic (a nechce nic tvořit). Nechává se jen vléct Osudem – svojí karmou, svými zlozvyky, Temnými silami v různé podobě. A přitom o těchto skutečnostech a entitách nemá na vědomé úrovni ponětí. Čili je celkově pasivní.“

Nové tvoření bude ještě těsněji propojeno s Planetou a Přírodou

MM: Rozumím tomu tak, že třeba když Věra Talandová vytváří nové recepty, Ivana Zámečníková spřádá klubíčka, Ivana a Petra Nováková malují obrázky s energetickým vyzařováním čistých světelných sfér a bytostí, že jde o hmotné tvoření v tom nejaktuálnějším hmotném duchu? Který je řízen Spojenými silami Světla, vedoucími nový světelný vývoj? Jaké jsou jiné příklady, již probíhající nebo předpokládané do budoucna? Děkuji.

 

Sféra hmotného tvoření: „Tvořit novou realitu znamená jakkoli přispívat k jejímu formování, k tvoření všech předpokladů a podmínek nového vývoje. Proces tvoření, jak známo, začíná už od nápadů, intuice, myšlenek. A poté, pokud je přítomno dost energie, vůle, trpělivosti a cílevědomosti, mohou být tyto představy, ideje, postupně prosazeny a zrealizovány až do hutné hmoty.
 

Ale ano, je pravda, že toto spadá na začátku ještě pod Sféru tvoření nové reality. Tam patří třeba psaní článků a vůbec jakýchkoli příspěvků na web NDC. Není to sice to, co si člověk představí pod hutnou hmotou, ale také to již není jen čistě duchovní, energetická záležitost. Je to polohmota z určitého pohledu. Dá se to vidět hmotným zrakem, vytisknout, použít přesně a jednoznačně v praxi ve hmotě. Vychází to z reálných zkušeností lidí žijících ve hmotě. Z jejich vnímání a každodenní praxe.

 

Tvoření v Novém vývoji v souladu s probíhající světelnou evolucí samozřejmě znamená tvůrčí činnost těsně propojenou s Přírodou a Planetou. Právě ony budou hlavním inspiračním zdrojem. Ze spojení s nimi budou vycházet inovace, nápady.

 

Nejdůmyslnější vynálezy vždy vznikaly z odpozorování fungování Přírody

A tak jako vznikaly i v minulosti jedny z nejfunkčnějších a nejdůmyslnějších vynálezů člověka z odpozorování fungování přírody, rostlin, živočichů, tak z ní bude nové hmotné tvoření vycházet v ještě mnohem větší míře. Protože světelná evoluce člověka a civilizace je již ze své podstaty nerozlučně spojena s evolucí Planety, s Přírodou.

Budou to tedy Planeta s Přírodou, které budou světelnou evoluci člověka a civilizace řídit, vést, dávat vhodné impulsy ve správný čas. Ony nejlépe znají potřeby každého člověka a celku Planety se vším, co na ní žije. Zároveň vědí i co je potřebné pro světelnou evoluci Vesmíru a kde jsou kritická místa. Člověk je jejich nedílnou součástí, dítětem a také katalyzátorem evoluce všeho, celého Vesmíru.

Jedině ve spolupráci s Planetou a Přírodou je záruka trvale udržitelného rozvoje

Proto v těsné spolupráci s Přírodou a Planetou spočívá zdaleka největší záruka bezpečnosti, etiky, dynamiky a jak se již řadu let používá „trvale udržitelného“ rozvoje. Namísto „rozvoje“ od katastrofy ke katastrofě, který způsobuje újmu jiným lidem, jiným formám života nebo Přírodě a Planetě, jako tomu bylo v minulosti.

 

Těžko mluvit konkrétně o různých formách hmotného tvoření v budoucnosti. Něco je sice již samozřejmě zhruba naplánováno, ale vše další se bude teprve odvíjet na základě karmického čištění, vnímavosti, připravenosti, chuti, houževnatosti, cílevědomosti a tvořivosti vás lidí ve hmotě planety Země.

Samotné impulsy z duchovních sfér hmotu nezmění

I ten sebelepší impuls z duchovních sfér hmotu nezmění, když ho dole není nikdo schopen a ochoten zachytit a uvést v realitu.

 

Zároveň duchovní bytosti a sféry, které vedou nový světelný vývoj, potřebují i impulsy a informace od vás dole z hutné hmoty tak, aby mohly se svým nadhledem vytvářet plán optimálního dalšího postupu a také ho kontinuálně aktualizovat. Tak, aby byl vždy na vývoj ve hmotě přesně napasován a šel právě krok před ním.“


Na vás dole ve hmotě leží tíže každodenního boje

MM: Světelná sféro vedoucí Nový vývoj, jaké pro mě máš informace? Nejen běžného člověka, ale i některé jednotlivce na vzestupné světelné cestě chvílemi přepadá nejistota a depresivní nálada. Napadají je myšlenky, jestli tohle všechno není jen přelud, jestli to má hlubší smysl. Jak to všechno dopadne. Jestli ustojí svou očistu, to hlavně. Jestli se i vývoj ve hmotě konečně zřetelně pohne kupředu ve Světle. Děkuji. (10.12.2012)

 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Jak už bylo mnohokrát řečeno, budoucnost dnes nikdo přesně nezná. Kdo může s jistotou říci, co vám zítra nebo za měsíc vyleze z karmických vrstev? Na jaké narazíte nové duchovní sféry? Co se vám podaří odhalit a vyčistit? Jaké všechny očisty a odhalení bude možné uskutečnit efektem synergie? To znamená souhrou posunu u mnoha položek v jednom časovém období tak, že se jejich efekt znásobí mnohem víc, než by byl pouhý jejich součet?

 

Kdo ví, jaké všechny možnosti dřímají například v samotné Planetě? Všichni se musíme nechat překvapit. Nejen vy dole ve hmotě, na kterých leží břímě každodenního boje, očist, rozhodování se, práce, často i samoty.

 

Nenechte se deprimovat tím, co jsou ve skutečnosti jen naprosto nepodstatné maličkosti v obraze celého vašeho současného úkolu a situace celé Planety a Stvoření. Nezapomínejte, že oproti mnoha jiným svým existencím se máte ještě hmotně, ale i psychicky a duchovně relativně velice dobře.“


Nejděsivější minulé zážitky bývají uloženy na samotném dně karmických nádrží

MM: Centrální Karmo, co mají znamenat prosím ty moje vyloženě děsivé sny dnes v noci, z několika různých životů? Už jsem myslela, že to nebude jen ovládání od temných klonů nějaké bytosti, které se v této době obvykle vynořuje z karmických vrstev, ale nějaké hrozné čištění. Děkuji. (12. – 14. 12.2012)
 

Centrální Karma: „Máš v sobě naskládáno spoustu hrůz. A ty nejděsivější zážitky jsou logicky zapadlé až na dně. Hluboko tam, kam je vědomí a podvědomí bylo nuceno v daném životě zasunout, aby vůbec byl člověk schopen nějak přežít, nezbláznit se. A současně hluboko tam, kam zapadly karmickou tíží svých projevů a následků. Někdy ta situace znamenala přímo konec onoho života.  A i to vše je potřeba pročistit.

Jak vyplouvají tyhle zážitky z karmických vrstev, tak se míchají někdy částečně i s dalšími vrstvami. A slévají se tak s tím, co jsi prožila v tomto posledním životě a máš to tak v aktuální vrchní paměti.

Člověk si většinou nezapamatuje veškeré okolnosti, v paměti zůstane otisknuto nejhlouběji to, co na konkrétní osobu má ten nejvýraznější emocionální dopad. A to je u každého něco jiného, záleží na spoustě vnějších i vnitřních faktorů.

 

A dál, člověk si onu událost pamatuje na té úrovni, na které ji tenkrát byl schopen vnímat – psychicky a samozřejmě i duchovně. Těžko lze očekávat, lépe řečeno nelze očekávat, že ve chvíli, kdy se ti to reálně v minulosti dělo, jsi byla schopná postihnout celkový duchovní dosah dané záležitosti. To znamená dokázat rozpoznat, co tě ovládá, kdo tě ovládá, jaké tvoje chyby to zapříčinily apod. Ale třeba i to, co je realita a co jen tvoje subjektivní vnímaní dané situace a to, jak si ji právě vysvětluješ.

 

Do vyplavování vzpomínek již zasahuje současné vědomí

Zároveň ovšem vnímáš, že při vyplavení těchto vzpomínek a energií z karmických vrstev se do toho už začíná míchat i tvoje přítomné současné vědomí tak, aby nevznikaly nebezpečné situace, naprosto zkreslené interpretace, zbytečná panika, příliš nepříznivé ovlivnění bytosti člověka.

 

Proto se u podobných snů probouzíš v takové fázi snu, abys už znovu neprožívala ty nejvypjatější okamžiky, kterými daná situace tehdy v minulosti vrcholila. A někdy také vnímáš už během snu, že jsi v polospánku a tvoje současné vědomí již daný sen částečně interpretuje, klade otázky, porovnává tu situaci s tím, co je mu známo dnes. Výjimečně si pak i přímo uvědomíš, že je to jen sen, minulost a není proto třeba se tím nechat tolik znepokojit, vychýlit.“


Ve všech oblastech vývoje je potřeba najít vzory, ke kterým má Nový vývoj směřovat

MM: Světelná Sféro vedoucí Nový vývoj, jaké máš pro mě informace? Co se teď celkově děje? (16.12.2012)

 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Vše probíhá dle plánu. Vnímáš např. propojení karmického čištění jednotlivců od ještěří minulosti s články o lidské sexualitě a hadí síle. Všechny tyhle věci je potřeba objasnit, konečně najít za pomoci duchovních komunikací jejich pravou duchovní podstatu.

Když jsou věci ve hmotě na vědomé úrovni nejasné, tak nejsou zcela pochopené, zažité ani na úrovni duchovní. A to znamená, že jednotlivé bytosti, a v tomto případě třeba i celý vývoj, se nemohou posouvat vpřed optimální rychlostí.

 

Také to znamená, že duchovní pozadí se nesrovná tak, jak je třeba. Že někdy ani neexistují korektní a stabilní duchovní a hmotné vzory.  Protože doposud není známo, co je tím vzorem (etalonem), podle kterého se má měřit ostatním, porovnávat s ostatními. Podle kterého má probíhat volba dalších dílčích kroků Nového vývoje. A tím pádem nemohou být správně dotvořena ani morfická pole Planety. Podle nichž se má řídit veškerá tvorba na Planetě. Podle nichž se má dotvářet hmotná rovina i spousta nehmotných energetických jevů.

 

Takže je to vlastně bludný kruh. A je ho právě potřeba rozetnout tím, že člověk na stabilním světelném vzestupu dokáže duchovně zkomunikovat odpovědi na to, co potřebuje znát. A také že se tím přivedou do hutné hmoty energie z vysokých duchovních světelných sfér. Kromě toho, že se čas od času i objeví další, vyšší či specializované, světelné duchovní sféry či bytosti.“


Obyvatelé Země se dokázali vymanit z plánů Temných sil

MM: Sféro Hmotného Tvoření, můžu se zeptat, jestli se nějak přiblížila doba, kdy schopnosti některých jednotlivců na NDC s patřičnou úrovní vnitřní čistoty a harmonie umožní zásahy do hutné hmoty? I když takové zásahy mohou být riskantní, jde o posun energií NDC do více viditelného a hlavně rychlejšího pásma tam, kde je to kvůli celkovému vývoji urgentní. Děkuji. (18.12.2012)

 

Sféra hmotného Tvoření: „Podstatná není jen jejich připravenost, ale také na co konkrétně by byla tato schopnost použita. Musejí dozrát obě strany – připravenost zprostředkovatele, a zároveň dá se říci i vykonavatele v jednom. A také připravenost těch záležitostí, na kterých se to má vyzkoušet jako na prvních - z hlediska hmotného i duchovního. Debakl ve smyslu těžko opravitelné nebo dokonce nenapravitelné chyby si opravdu nemůžeme dovolit. Na takové slepé výstřely a hašení už není čas v tomto období vývoje. Jediné, co je ještě myslitelné, je pozdržení, vyčkání na optimální načasování a kombinaci všech podmínek.

Myslíš na to, jestli se tato kombinace alespoň nepřiblíží s „osudným“ datem 21.12.2012. Ano zimní slunovrat tohoto roku přinese (nebo už přináší) skutečně další zlom v energiích, které jsou vám na světelné vzestupné cestě dostupné. Každému samozřejmě dle jeho míry karmického vyčištění a celkové harmonizace jeho bytosti.

 

Zásadní ovšem tentokrát je, že obyvatelé Země a s nimi jejich Planeta se dokázali vymanit na základě vlastního úsilí z plánu Temných sil, z předprogramované celoplanetární katastrofy. V tom spočívá dosud nevídaný precedens, skutečné vítězství obrovského celku Spojených Sil Světla. Obrací se list, začínají se psát nové dějiny. Tentokrát v režii čistých Sil Světla.

 

Temné síly definitivně ztrácejí kontrolu nad vývojem lidstva na Zemi

Síly Temnoty v tomto období ztrácejí kontrolu nad celým vývojem a touto Planetou. Jejich plán je tím definitivně zmařen. Určitým způsobem to připomíná konec 2. světové války. To byla zásadní fáze souboje nejen s Temnými silami ve hmotě, ale také s těmi v duchovním pozadí Planety, které stály za těmi hmotnými. Inspirovaly je, podporovaly je, zosnovaly plány, které byly poté realizovány ve hmotě.

To byla tehdy předzvěst blížícího se hlavního souboje těchto dvou stran světa v duchovním pozadí. S tím, že ten, kdo ho vyhraje, bude psát další dějiny. Nejen dalších 20, 50 let. Ale bude přímo strůjcem zcela nové etapy dějin. Protože koloběhy minulých katastrof na Zemi už se jednoduše dostaly postupně, nabalováním dalších přehmatů a nepříznivé karmy do bodu, kdy by při nynější prohře Světla již nebylo možné se v budoucnu ke Světlu na této Planetě vrátit. Každopádně ne v této podobě Planety a její civilizace a Přírody.

 

Ten boj jste si museli vybojovat. Příznivý výsledek nemohl přijít zadarmo. Bylo nutné pochopit všechny vaše zásadní chyby a omyly z minulosti a také, jak je v daných situacích správné se zachovat. Jaké postoje a činy přinášejí skutečně v dlouhodobém měřítku světelné výsledky. A naopak. Co je nezbytné k tomu, aby se člověk a Planeta, na které žije, společně zdárně vyvíjeli. Jaké byly podmínky, atributy a cíle projektu člověka 2. typu. A to ještě není všechno. Bylo také nutné všechny vaše zásadní chyby z minulosti napravit. Alespoň do té míry, do jaké je to nyní možné a zároveň nutné, aby se nový světelný vývoj vůbec mohl otevřít.“


Stále ještě je aktuální hrozba tzv. Nového světového řádu?

MM: Planeto Země, co ty prosím víš o těch různých údajných aktivitách skupin prosazujících tzv. Nový světový pořádek (New World Order), tvořené nejbohatšími finančníky, propletené s vládami, s největšími korporacemi, tajnými duchovními spolky, sektami, extremistickými větvemi náboženství, určitými lobbisty apod.  Jsou snad na nuceném ústupu, už konečně? Nebo naopak i nadále celkem nerušeně rozprostírají svoje sítě kolem jednotlivců, národů, celého lidstva, Planety a její přírody či ještě dál do Sluneční soustavy? Děkuji. (19 – 20.12. 2012)

 

Planeta Země: „Na takovou otázku není lehké odpovědět. A to ani pro mě. Už proto, že není lehké jednoznačně v některých případech oddělit, co by se pod tyto mnohoznačné aktivity ještě zahrnovalo a co už ne. Které skupiny a jednotlivci by pod to ještě spadali a které už ne.

Tyto snahy o nové uspořádání světa, které by vyhovovalo nejbohatším finančním kruhům, tu každopádně existují na různých místech Planety. Je to celá síť a není jediná. Na druhou stranu zde na Zemi běží i aktivity protichůdné, které se snaží tyto sítě rozkrýt, zveřejnit jejich aktivity, podnikat akce, které by jejich záměry zhatily nebo alespoň momentálně zbrzdily. Oboje přitom působí jak na úrovni hmotné, tak i na úrovni duchovní. Do toho tu máme různé novináře, zvědy, badatele a další, kteří mají vždy jen částečný náhled na celkovou situaci. A jejichž zdroje informací nemusí být kvalitní nebo správně pochopené. Někdy mohou chtít vyvolat jen senzaci, ať už pro to mají důvod jakýkoli. A ke všemu to mohou být také cílení provokatéři v tomto neprůhledném mocenském boji.

Celkově, situace v současnosti není tak hrozivá, jak vypadá podle nejpesimičtějších závěrů. Ale ani taková, aby se nad ní dalo máchnout se smíchem rukou. Z pohledu (obyčejného) pozemšťana nepomůže pasivita, pesimismus, lhostejnost, ignorance. Ani slepá víra, že všechno dopadne dobře a někdo v duchovních sférách nahoře se už o to postará. Nebo dokonce slepá víra, že nějaká hmotná vláda, politická strana nebo náboženský systém, církev či dokonce třeba určití mimozemšťané situaci zachrání, vyřeší za něj.

 

Pomoci může aktivita zaměřená správným směrem, která se flexibilně přizpůsobuje aktuální situaci a je vykonávána s dostatečným nadhledem. Z toho vyplývá, že něco takového je možné pouze pro bytost, která se nachází na stabilním světelném vzestupu. Jednak proto, aby byl člověk schopen vůbec vidět, vnímat všechny zásadní vlivy. A za druhé, aby dokázal každému z nich přiřadit tu správnou důležitost.

 

Každý pozemšťan nese svůj díl zodpovědnosti za nynější stav světa, planety Země. Někdo velký, někdo malý. A na základě svých vazeb z minulosti má ve svých karmických vrstvách, ve vrstvách svého duchovního těla, uloženy adresy, klíče, kódy, starou výbavu všeho druhu. Pokud se z těchto starých záležitostí dokáže energeticky vyčistit, pochopit, v čem dělal chyby, vydat ze sebe bez lítosti a s úlevou všechny tyto vazby a pozůstatky, pomůže tím nejen sobě, ale i svému okolí, této Planetě.

 

To je ten rozhodující příspěvek, kterým může každý jednotlivec pomoci s omezováním vlivu sítě jednotlivců i institucí prosazujících tzv. Nový světový řád.“


Věra Talandová

Přicházející energie umožňují konečně dořešit některé situace z dávné minulosti

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě někdo aktuální informace? (18.12.2012)

 

Planeta Země: „Tady Země. Energie Slunovratu 2012 s energiemi dosaženého světelného vzestupu Nové duchovní cesty dosahují vysoké úrovně světelných frekvencí.

 

Za vaši dobu karmického čištění vás často potkávaly zkoušky, při kterých jste museli prokázat, že danou situaci již nebudete řešit podle vadných scénářů, které jste v sobě věky uchovávali. Ale podle nových pravidel, podle světelných principů. Přicházející energie vám nyní umožní to, že pokud znovu projdete zkouškou a vyřešíte ji podle světelných principů, může být pro vás tato situace, tento problém jednou provždy vyčištěn, zpracován, vyřešen.

 

Současné období přináší tuto možnost dokončení a uzavření určitých nepříznivých situací v minulosti pro bytosti, které:

1) Došly k poznání, že je třeba začít žít jinak.

2) Svou každodenní prací se dostaly k bodu, kdy je možné začít s karmickou očistou.

3) S pomocí Sil Světla zpracovávají vlastní Temnotu v podobě přeplněných karmických nádrží z minulosti. A i současný život žijí čistě a eticky.

4) Čistí a posilují světelné základy své bytosti. Jemná těla a čakry cvičením Pěti Tibeťanů, fyzické tělo dostatkem kvalitní přirozené stravy.

 

Budeme se teď věnovat fyzickému tělu. Jakmile se dostatečně očistíte, dostanete se do určité úrovně čistoty, pak mohou ve vašich životech začít fungovat různé mechanismy. Ty vám mohou pomoci ke zlepšení vašeho zdraví. To bude důležité pro váš další světelný vzestup.

Karma zpracovaná do určité úrovně je předpokladem obnovy vlastního zdraví

Nemoc je povahy temné. Je to vlastně upozornění na nějaké nezpracované oblasti. Chcete-li se dostat na ještě vyšší světelné frekvence vzestupu, je potřeba mít toto téma zpracované.

 

S karmou zpracovanou do určité úrovně, s dostatečnou vnitřní čistotou a vyladěním se pro vás postupně začnou otevírat možnosti, jak dát do optimálního stavu vaše fyzické zdraví. Aby vás neduhy nebrzdily v dalším vzestupu. Tyto možnosti se pro vás přirozeně otevřou po dosažení určité úrovně.

 

Na vysokém stupni jak vnitřní čistoty a vyladění, tak také pochopení světelných principů a světelného řádu, pro vás nemoc přestane být nutným ukazatelem na to, co je zapotřebí pochopit a zpracovat. Váš způsob života už nebude vytvářet nemoc jako upozornění na vlastní přehmaty a špatné životní kroky. A navíc u fyzických problémů, které již dlouhodobě máte, dostanete konečně nástroje, jak se s nimi vypořádat.

 

Předpokladem výrazného posunu ve zdraví je soustavná práce na světelném vzestupu

V novém vývoji přijde přirozeně na řadu otázka vlastního zdraví, fyzické pohody a vitality každého člověka. Nebude to ovšem fungovat takovým způsobem, že by všechny bytosti dostaly nástroje k tomu, aby mohly okamžitě uzdravit svoje tělo. A to bez toho, aniž by pochopily, proč je nemoc potkává, na co se je snaží upozornit.

Zoptimalizování svého zdraví se stane přirozeným krokem pro ty, kteří každodenně pracují pro svůj světelný vzestup, pro Přírodu, Planetu. Pro takové jednotlivce se postupně otevřou nové možnosti. A oni budou moci těchto možností využívat ve hmotné rovině úměrně úrovni své vnitřní čistoty a celkového vyladění.

 

Je tady však ještě jedna podmínka. Aby bytost mohla začít používat další nové nástroje, které jí pomohou zlepšit zdraví, musí sama o své zdraví na pozemské úrovni pečovat. Dostatkem přirozené a zároveň kvalitní stravy. Stravy nepřeplněné chemikáliemi a nenapadené Temnotou. Právě taková péče o vaše zdraví ve hmotné rovině je pro vás zatím nejúčinnějším nástrojem.

 

Bez vlastní péče o své zdraví člověk nedostane nové nástroje

Víš, že často není jednoduché najít přirozenou potravinu, aby byla zároveň čistá na fyzické úrovni a čistá i energeticky. Ale z hmotné potravy se vytváří vaše nové tělesné buňky. Obnovuje se vaše tělo i s duchovním obalem v pozadí. A proto je tak důležité výběr potravy nepodceňovat.

O tělo je též dobré pečovat vhodným pohybem v Přírodě, dostatkem spánku a střídáním odpočinku s aktivitami. Tím vším si budujete zdravé tělo.

 

Takže nejprve sami musíte začít s péčí o vaše fyzické tělo. A pak teprve vám mohou být přidány další nové nástroje, které pomohou tu péči ještě více zlepšit a zintenzivnit. I v této oblasti tělesného zdraví musí vyjít pochopení a konkrétní práce od vás. Ani to jinak být nemůže.“

 

VT: Děkuji, Země.


Obnažují se a odkrývají vazby, které je ještě potřeba zpracovat

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě někdo aktuální informace? (19.12.2012)

 

Planeta Země: „Tady Země. Ozývám se ti teď často já. Je to pro tebe symbolické, protože ti to připomíná, jak je důležité v této době naše vzájemné propojení.

Včera při jednom telefonátu jsi vnímala, jak je osoba na druhém konci silně propojená se Starou duchovní cestou. A jak se vaše cesty rozcházejí, přestože to pro vás byl roky přítel. Nyní ale jdete úplně opačnou cestou. Za vaši dobu na Nové cestě, kdy on kráčel po Staré duchovní cestě a aktivně používal její temné praktiky, jste se od sebe opravdu hodně vzdálili. Dlouho jste o sobě neslyšeli, ale tentokrát jsi vnímala, že je nejvyšší čas rozvázat a vyčistit s pomocí Sil Světla tyto vazby.

 

Všemi možnými způsoby se ti teď odkrývají a obnažují vazby, které je potřeba ještě zpracovat, vyčistit. A na fyzické úrovni svým chováním potvrdit nový postoj. Čím víc se toho do konce roku stihne, tím lépe. Samozřejmě se vždy jedná o takové situace, na které jsi připravená.

 

Vyčištění vlastních životů je jedinou cestou, jak pomoci Planetě a Přírodě

Je to někdy únavné, ale vyčištění vlastních životů je jediná cesta jak dát do pořádku vlastní život a pomoci nejen sobě, ale i Přírodě a mně. Čím čistější a vyladěnější budete, tím vyšších světelných frekvencí dosáhnete. A tím dřív se pro vás mohou otevřít možnosti na zlepšení zdraví a tvoření Nové reality. Dílčí úspěchy se u některých jednotlivců objevují. A to je povzbuzením pro další práci.

Přestože u vás v této oblasti prochází pozemská hmotná Příroda jakýmsi cyklem odpočinku, celková obří bytost Přírody je naopak velmi aktivní. Obzvlášť Příroda této Planety, tedy mne, prochází velkou očistou a proměnou. Duchovní pozadí je tak připravováno na možnost velkých změn v evoluci samotné Přírody, i mě, Země. A jejich rozšíření dál do Vesmíru.

Nelitujte přežitých, nefunkčních věcí ani vztahů

Světelný vzestup už má určitou sílu prosadit světelné duchovní principy do hmoty. A začíná se tak dít. Ale nepolevujte ve své práci. Na vyčištění celkového zatemnění Planety a tolik rozšířené Temnoty na ní je potřeba získat ještě větší světelnou sílu.

 

Tak pokračujte, čistěte, zpracovávejte s pomocí Sil Světla vše, co se před vámi odkryje, obnaží a je potřeba s tím něco udělat. Nelitujte přežitých, nefunkčních věcí ani vztahů, které se vás snaží stahovat zpět k Temnotě. Vybrali jste si světelný vzestup a máte naši plnou podporu a pomoc.

 

Děkuji za vaši práci.“

VT: Také děkuji, Země.


Každá dořešená a vyčištěná skutečnost vás posune ve vývoji dál

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě i dnes nějaké aktuální informace? (20.12.2012)

 

Planeta Země: „Tady Země. Chvílemi vnímáš velmi silné energie, které tyto dny doprovázejí. Stále se zvyšují světelné frekvence a někdy to může být náročné ustát. Proto Síly Světla neustále apelují na to, abyste intenzivně čistili, co se dá, co se ukáže jako právě aktuální k řešení. Každá vyřešená a vyčištěná skutečnost vás posune dál. A to nejen jednotlivce, bytosti na NDC, ale i celý vývoj.

Vím, že je to někdy velmi náročné pro skupinu bytostí, na které leží tak velká odpovědnost za celý vývoj. Když se před více jak 12 lety otevřela tato jedinečná šance, možnost nasměrovat vývoj vzestupným světelným směrem, nevědělo se dopředu, jak se vše bude vyvíjet.

 

Zda budou mít bytosti, kterým se podařilo objevit tuto možnost, dostatek sil na všechno, co je čeká. Zda budou mít odvahu pustit se do karmických očist a zbavovat se vlastních temných záležitostí. A jestli budou mít dost trpělivosti vytrvat. Zda ustojí to, že se jim původní život začne úplně měnit. Zda si poradí s Temnotou, která se nebude chtít vzdát své vlády. Zda budou mít dostatek sil zbavit se věcí a vztahů, které jim škodí.

 

Nestačí jen poukazovat na to, co je špatné, je potřeba se pustit do obnovy

Bytosti prokazovaly den za dnem, rok za rokem odvahu, vnitřní sílu, odhodlanost, pracovitost, trpělivost, touhu a úsilí už jednou nastartovaný vývoj udržet. Zdaleka ne všechny bytosti to však zvládly. Některé vypadly ze světelného vzestupu a dostaly se do pádu. O těch hovořit nebudeme.

Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, Vesmír, Světelné sféry a entity cítí hluboký obdiv k bytostem, které vytrvaly. Které došly k poznání, že život tak, jak je na Zemi i jinde veden, jde špatným směrem.

Miliony bytostí sice poukazují na to, co vše je ve vývoji špatné, ale jen málo bytostí z nich se do opravdové změny, obnovy pustily. A začaly svoje životy posunovat k větší čistotě a etice. A pochopily důležitou věc. Že se nedá přešlapovat na místě a ukazovat na nešvary. Pokud bytost vidí, že je něco špatně a nic neudělá, přidává se svým postojem k tomu špatnému, temnému – vlastně se tím dobrovolně přidá k Temnu.

Pokud chci pomoci vývoji na Zemi, musím začít u sebe

Pokud se člověk rozhodne něco udělat, vyčistit, vyladit, musí začít u sebe. A musí toho dosáhnout čistými prostředky. Bez stopy manipulace, ovládání, parazitování, magie. To je podmínka nového čistého rozvoje, světelného vzestupu Nové duchovní cesty.

 

Skupina bytostí tuto čistou cestu našla. Našla cestu, jak z koloběhů katastrof ven. Tato čistá cesta vyžaduje čisté prostředky. Podmínkou vstupu na světelný vzestup je pracovat na sobě pouze s čistými prostředky. Vnášet postupně čistotu do všech každodenních záležitostí.

Čistým způsobem je možné žít i v tomto hmotném světě

Že tak lze žít i v tomto světě, dokazují bytosti, které takovou cestou jdou. Síly Světla si této skutečnosti nesmírně váží.

Občas se podle světelné síly skupiny změní podmínky. Obvykle se některé kroky usnadní.

 

Odměna bytostem je vyčištění vlastních životů, vlastní minulosti a to vše čistou cestou. A též vědomí, že dělají vše, co je pro záchranu lidstva, Planety, Vesmíru optimální. Že se jim konečně podařilo nepromarnit další zrození. Ale jsou účastníky něčeho mimořádného. Svým životem tvoří světelnou budoucnost vývoje!“

 

VT: Děkuji, Země.


© Marie Mejdrová, prosinec 2012
© Věra Talandová, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 155
  • 26
  • 19
  • 16
  • 18

Celkový počet hlasů: 234