Pravčická brána

91D. Dílčí očisty

Jiří Novák, Kamila Špirková, Petra Nováková Vloženo 19.2.2021
Jiří Novák Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Rozhovor s Hlavním koordinátorem vývoje. Proč začít s dílčími očistami (poloočistami)? Další detaily k dílčím očistám. Co bylo prvotním důvodem pro hledání možnosti dílčích očist? Postupné dolaďování konceptu dílčích očist. Zahájení dílčích očist v září 2020. Informace, které je třeba předat před očistou. Podmínky, které je třeba splnit před dílčí očistou. Možnost duchovní komunikace po dílčí očistě. Průběh kontroly před dílčí očistou. Jak probíhá dílčí energetická očista. Může se člověk stát už po dílčí očistě součástí Nové duchovní cesty? Příklady vnímání po dílčí očistě. Lze dílčí očistou řešit parazitování uvnitř rodin? Zhodnocení dosavadních výsledků dílčích očist. Dílčí očista usnadňuje práci na hmotné rovině své bytosti.

Tento text je pokračováním článků  91A. Výzvy a výsledky roku 2020,  91B. Očista třinácté komnaty,  91C. Očista třinácté komnaty II.
Nejprve se vracíme k duchovní komunikaci Kamily Špirkové s Hlavním koordinátorem vývoje, jejíž začátek byl uveřejněn v předchozím článku.


Kamila Špirková

 

Rozhovor s Hlavním koordinátorem vývoje

Úseky duchovní komunikace z 19.7.2020:

Kamila: Vnímám, že se teď na mne napojuje jiná energie, nějaká světelná instituce s jiným posláním, než je Sféra evoluce.

Nová světelná instituce: „Ano, tady je Hlavní koordinátor vývoje. Jsem jakýsi zaštiťovatel všech rozhodnutí. I když to, co se zde děje a domlouvá, je práce týmu. Ne moje.“

Kamila: Rozumím. Chceš mi něco říct?

Hlavní koordinátor vývoje: „Podívej, kolik bylo v historii už pokusů o nápravu světa, kolik čistých světelných poslání. A všechna začala stagnovat. Dlouhodobá stagnace nikam nevede. A jeden člověk nebo dva, tři nezmohou celospolečensky nic. I když budou absolutně vyladěni. Jim jdou body do genetické regenerace, to ano, ale na celospolečenskou změnu to nestačí.“

Proč začít s dílčími očistami (poloočistami)?

Kamila: Co tedy navrhujete?

Hlavní koordinátor vývoje: „To jsou ony dílčí očisty, o kterých se Jirka včera zmínil, že jej to napadlo, a které ti vrtaly v hlavě. Fungování komplexu NDC je o počtech a kritických číslech. Většina z těch, co jsou již řadu let součástí NDC, už postoupila velmi vysoko, pokud jde o úroveň jejich vnitřní harmonie. Čím dál více se oddalují od běžné populace. Nové možnosti pak umožňují, aby i ti noví na NDC šli nahoru mnohem rychleji než dříve.

Zdaleka ne každý, kdo chce zásadně změnit svůj život, se automaticky zajímá o duchovní cestu. V populaci je dnes mnoho lidí orientovaných spíše na hmotné záležitosti, kteří se o duchovní věci zajímají pouze okrajově nebo vůbec ne. Na prvním místě je u nich strava a zdravý životní styl. I tito lidé mnohdy hledají pomoc a často jsou pak napojováni na metody a rituály Staré duchovní cesty. To jim sice může částečně pomoci, ale zároveň je to odřízne od světelné duchovní cesty.

I vy jim přece můžete nabídnout pomoc v podpoře zdravého životního stylu. A přitom aby to bylo jednoznačně v souladu s principy Světla. Detailní kontrolu čaker, částečnou energetickou očistu jejich bytosti, odstranění parazitujících vazeb, zlepšení úrovně celkové harmonie. S tím vším může pomoci právě dílčí očista. Trvalost výsledků u jednotlivců podpoří pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, postupné posilování podílu vyvážené bylinné stravy, případně i postupný přechod k plnohodnotnému vegetariánství. Takoví lidé začnou vnímat pozitivní změny ve svém životě. Naučí se rozpoznávat první duchovní impulsy, do života budou postupně zavádět další dílčí změny. Získávají šanci, že se jim otevře duchovní komunikace. Začnou se nenápadně duchovně probouzet a potom až po nějakém čase, třeba za jeden rok, by mohli být připraveni na to, aby se u nich dodělala základní očista a oni se tím přeladili na kompletní světelnou duchovní cestu. Budou-li chtít.

Lidé si od základní očisty příliš mnoho slibují. Spoléhají na NDC, na energie, více než sami na sebe. Mnozí z nich se začali chybně domnívat, že svůj život vyřešili tím, že nastartovali světelný vzestup. Karmická očista ale vyžaduje den za dnem měnit své návyky, způsoby jednání, prožívání, rozhodování, vnášet více harmonie do vztahů, a to vše v hmotném životě. V některých ale přetrvávají vadné návyky Staré duchovní cesty, že není potřeba věnovat hmotnému životu příliš pozornosti. Že klíčem k novému životu jsou teorie, metody, techniky a postupy čistě duchovního rázu. Těžko se tohoto postoje vzdávají.

A když nejsou ochotni soustavně pracovat na změně svých návyků přímo ve hmotném životě, může se jim rozjet silná karmická očista a oni s tím mohou mít problémy. Pro některé jednotlivce může být jednodušší a přirozenější, budou-li na jakési „polocestě“. Budou tedy i nadále řešit především svůj hmotný život, vylaďovat své návyky, hodnocení, postoje. Duchovní záležitosti budou pro ně na počátku pouze okrajové.“

Kamila: Chápu. Stávající model se neosvědčil?

Hlavní koordinátor vývoje: „Osvědčil, ale nic netrvá věčně. Každá firma, podnik, rodina, musí inovovat, aby v ní byly čisté energie a byla ochotna držet pospolu. Ale když je stagnace, je třeba včas vymyslet náhradní řešení, posun, být kreativní. Právě v okamžiku, kdy je ještě dost času.“

Kamila: A jak by taková dílčí očista měla vypadat?

Hlavní koordinátor vývoje: „Prostě jen drobný závan očistných energií, takový doušek. Přesto budou ti lidé drobnými náznaky inspirováni k tomu, aby si vytvářeli nové zdravé návyky. Aby dokázali ve svém životě prohlubovat zdravý životní styl. S Jirkou potřebujeme probrat princip dílčích očist. Protože lidé, kteří přijdou právě kvůli tomu, budou chtít vysvětlení.“

Kamila: Tomu rozumím. Tak prozatím děkuji za informace.

Další detaily k dílčím očistám

Duchovní komunikace z 25.7.2020:

Kamila: Sféro evoluce, něco mi chceš sdělit. Cítím to asi týden. Ale zatím jsme neměli příležitost spolu mluvit kvůli mým úkolům. Musím si je splnit. A také projít zkoušky.

Sféra evoluce: „Ano. Vše má svůj čas. Posunout se vzájemně můžeme vždy poté, co my vidíme, jak ve hmotě reagujete. Pak můžeme jít zase dál. Takto prověřujeme všechny. Tebe, lidi na čele, další. Teď se soustřeď. Předávám slovo Hlavnímu koordinátorovi vývoje.“

 

Hlavní koordinátor vývoje: „Zdravím tě. Tak se opět slyšíme. Vzpomínáš, jak jsme spolu minule mluvili o poloočistách? A pak jsi večer před usnutím vnímala člověka a jeho energie, který poloočistou prošel?“

Kamila: Ano. To bylo příjemné. Ten člověk jako by lehce zářil, více než běžní lidé, které vnímám energiemi ve hmotě a nejsou kompletní součástí NDC.

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano. Takovém člověku se zlepší napojení na vlivy z duchovního pozadí světa. Díky poloočistě získá "tah na branku". A vzbudí se v něm touha pro Světlo. Po čistých energiích. Začne si čisté energie více uvědomovat. V jídle, v přírodě, životě, filmech, rozhovorech…

Díky dalším změnám v životě mu začnou chodit nové impulsy ke změně zdravotní, psychické situace. A bude se moci rozhodnout, jak svoji situaci řešit, zlepšovat. Zda pomocí Staré duchovní cesty nebo cestou čistého světelného vzestupu. Dáte mu možnosti. Clemens Kuby a jeho Mental Healing. Umožníte mu napojení na váš vzdělávací systém i systém večerních očist. Bude mít možnost vedle vámi vydaných knih více využít potenciál také některých dalších vhodných knih (např. Louise Hay: Miluj svůj život, Napoleon Hill: Jak přelstít ďábla, Allan a Barbara Peasovi: Odpověď apod.). Bude si moci postupně budovat základy duchovní komunikace. Jeho tah na branku zesílí … “


Jiří Novák

 

Co bylo prvotním důvodem pro hledání možnosti dílčích očist?

V posledních letech se nám ozývali stále častěji jednotlivci z rodin, ve kterých jeden chce jít cestou světelného vzestupu a druhý něco takového zásadně odmítá. Těmto lidem jsme opakovaně vysvětlovali, že pokud pouze jeden z partnerů půjde do kompletní očisty, pomyslná názorová mezera mezi nimi nezmizí, ale naopak se bude zvětšovat. Vysvětlovali jsme, že působením světelných bioenergií toho, co bude na světelném vzestupu může u druhého z partnerů dojít k tzv. divoké karmické očistě, o které bylo více v článku 5F. Partnerský vztah a duchovní cesta.

Shrnuji odtud podstatné informace. Pokud člověk není na světelném vzestupu, svým životem vytváří další a další nepříznivé karmické vrstvy a ty se ukládají v karmické nádrži. Když ale takový člověk žije v partnerském vztahu s druhým, který je na světelném vzestupu a má nastartovánu karmickou očistu, pak čistá energie toho druhého u něj může vyvolat obnažení karmické vrstvy. Takovou situaci označujeme jako divokou karmickou očistu, ta probíhá, aniž by osoba vynaložila vlastní úsilí. Například se vynoří z minulosti doposud zapadlá situace, kdy tento člověk ubližoval, ovládal, energeticky parazitoval. Měl tedy přístup k určité astrální magii. On ale nyní nemá dostatečný nadhled, aby vůbec pochopil problém z vrstvy a vzdal se tohoto svého vychýleného minulého postoje. Stává se pak, že jeho nitro se s obsahem vrstvy ztotožní, protože v tom vidí zjednodušení své cesty životem. Člověk pak na nevědomé úrovni přijme magii nebo jiné nevhodné tendence z vrstvy a začne na svém současném partnerovi parazitovat. Začne opakovat to, co dělal v minulosti. Druhý partner, který je na světelném vzestupu, začne vnímat nepříznivé energetické vlivy, které brzy vyústí až v neobvyklé zdravotní problémy. Jediným řešením pro něj je dostat se z dosahu vysávající partnera. Začít řešit vztah, snažit se o určitou nápravu.

Proto jsme každému zájemci o očistu zdůrazňovali, že volba duchovní cesty představuje zásadní životní rozhodnutí. A optimální by bylo, pokud by oba partneři o něčem takovém uvažovali společně. Pokud je vztah v tomto směru neurovnaný, jeden z dvojice se rozhodne nastoupit cestu skutečného vzestupu a druhý to odmítne, ve vztahu se začnou množit nepříznivé situace. Problémy dříve odklizené pod koberec se začnou zveličovat a vynořovat na povrch. Taková situace nastane v partnerském svazku člověka usilujícího o cestu světelného vzestupu nejen s člověkem zabývajícím se metodami Staré duchovní cesty, případně s nábožensky věřícím. Ale také s běžným materialistou. Proto jsme dospěli do situace, že odmítáme provést základní očistu člověku, jehož partner tuto cestu nepřijímá, a přitom společně tvoří rodinu s malými dětmi.

Právě snaha, jak pomoci těmto lidem z neurovnaných vztahů, byla na počátku úvah, zda by bylo možné vytvořit koncept jakési dílčí očisty, která by tyto nepříznivé karmické situace nevytvářela. A pak tady byla ještě druhá skupina. Jednotlivci s dílčími zdravotními problémy s rozsáhlým parazitováním na sobě, kteří potřebují energetickou pomoc, ale na cestu plného světelného vzestupu nejsou z různých důvodů ještě připraveni. Například nezvládnou cvičení Pěti Tibeťanů kvůli určitým zdravotním potížím, nedovoluje to jejich současná fyzická situace (následky zranění) apod.

Od počátku bylo logické, že pokud by měla tato dílčí očista splnit zásadní požadavky, neměla by se po ní člověku nastartovat soustavná karmická očista. Protože tím by se zároveň vyloučila možnost divoké karmické očisty u partnera, který odmítne soustavně pracovat na posílení světelných základů své bytosti správným způsobem.

Postupné dolaďování konceptu dílčích očist

Během léta jsem dával dohromady detaily nového projektu dílčích očist. Postupně se před námi vynořovala celá řada zásadních otázek:

 • Jak zajistit, aby dílčí očisty byly dostatečně účinné, aby i tato forma očisty přinesla pozitivní výsledek? Ale aby se přitom zásadně odlišila od základní, tedy kompletní očisty, kterou v této podobě již děláme více než 10 let, po zahájení naší webové prezentace?

 • Co všechno můžeme od dílčí očisty očekávat?

 • Jaké předchozí podmínky by měl zájemce splňovat?

 • Zda požadovat pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů již nějakou dobu?

 • Když nebude zájemce schopen cvičit Pět Tibeťanů, pak čím to nahradit?

 • Jakou kvalitu každodenní stravy měřeno procentem vůči jeho optimu potřebuje dosáhnout?

 • Co se s ním bude dít po očistě v následujících týdnech a měsících?

 • Bude potřebovat naši pravidelnou kontrolu?

 • Stane se po dílčí očistě součástí Nové duchovní cesty? Nebo zůstane před prahem?

 • Co duchovní komunikace, bude u něj možná?

Těch otázek bylo mnoho a postupně jsme na ně hledali odpověď. Nebudu popisovat celý průběh postupných komunikací, ve kterých se tyto záležitosti upřesňovaly.

Zahájení dílčích očist v září 2020

Když jsme se na konci prázdnin 2020 zmínili lidem na NDC o možnosti dílčích očist od září 2020, vzápětí se začali ozývat zájemci z jejich okruhů vlivu, kteří zatím nemohou nebo nechtějí na kompletní očistu. Ať už proto, že jejich partner s nimi nesdílí duchovní cestu, nebo že by chtěli pro začátek zvolit raději určitý mezistupeň a projít dílčí očistou. V září 2020 se nám otevřela možnost pomoci i těmto jednotlivcům. Podstatné je, že i tato dílčí očista jim může pomoci změnit jejich životní situaci – vychýlenou psychiku, zdraví, silné náznaky parazitování na nich.

Teď po pěti měsících zkušeností již můžeme zhodnotit, jak dílčí očisty fungují, jaké možnosti lidem přinášejí, co se s nimi děje dále. Shrnutí základních informací o dílčí očistě najdou čtenáři v textu Hledáte změnu?  Zde se budeme dílčí očistě věnovat detailněji.

Informace, které je třeba předat před očistou

Před zprostředkováním energetické duchovní očisty od člověka potřebujeme, aby napsal rámcové informace o sobě.

 1. Čím vším prošel jednak z duchovní oblasti – záležitosti spojené s vírou, pravidelná návštěva kostela, křest, biřmování apod., zasvěcení, přednášky, semináře z duchovní oblasti, studium duchovních učení, návštěvy léčitelů, knihy z duchovní oblasti, kterými se hlouběji zabýval.

 2. Metody, pomůcky, symboly, přípravky, léčebné či očistné techniky z oblasti Staré duchovní cesty, které praktikoval, používal, nechal na sebe působit. Například meditace, egyptský kříž anch na krku, návštěvy kartářky, doma má orgonity, mandaly, používá magicky ovlivněné bylinné kapky nebo homeopatické přípravky, absolvoval speciální masáže (thajská, tantrická) apod.

 3. Případně nějaké vlastní duchovní projekty, speciální zaměření. Opakované zvláštní sny (sny o ještěrech, děsivé sny, prožitky katastrof…), duchovní vnímání (duchové, mimozemské bytosti…), předtuchy, intuice.

 4. Kterými nepříznivými záležitostmi prošel v hmotné oblasti buď dříve, nebo to doposud trvá – pravidelný alkohol, kouření, drogy všeho druhu. Nebo jiné zásadní okolnosti, které by jej mohly ovlivňovat, stahovat. Nepřirozené zásahy do těla, tetování, piercing atd. Případně určité chronické zdravotní problémy, léky, které pravidelně bere. Podstoupené náročné operace, závažnější úrazy a nehody.

 5. Podezření a postřehy kdo na něm energeticky parazituje. Kdo jej utlačuje, snaží se jej potírat atd.

Podmínky, které je třeba splnit před dílčí očistou

Připomínám, že před základní (úplnou) vstupní očistou bylo potřeba, aby zájemce splnil následující podmínky:

 1. Moment světelného vzestupu lepší než -50 % vůči osobnímu optimu +100 %.

 2. Vztlak na světelný vzestup lepší než +80 % vůči osobnímu optimu +100 %.
   

U dílčí očisty byly stanoveny mírnější podmínky:

 1. Moment světelného vzestupu lepší než -70 % vůči osobnímu optimu,

 2. Vztlak na světelný vzestup lepší než +25 % vůči osobnímu optimu +100 %.

Připouštíme tedy, že pád člověka je razantnější. Neboli stupeň jeho ovládnutí temnými vlivy v tomto životě je silnější. Podstatné ale je, že tento člověk sám neparazituje na druhých, protože tento moment u něj nepřekročil hranici pádu -100 %. Vysvětlení těchto ukazatelů jsme detailně popsali v textu  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází? Přestože jsou tyto podmínky mnohem mírnější, v praxi jsme vypozorovali, že pokud lidé ještě necvičí Pět Tibeťanů nebo nemají dostatečně kvalitní stravu, obvykle nejsou schopni těchto podmínek dosáhnout.

Možnost duchovní komunikace po dílčí očistě

Každému ještě před očistou nebo během ní zdůrazníme, že po očistě je připraven začít duchovní komunikaci podle našich návodů. Najdou je na webu, konkrétně články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, v těchto textech pak najdou čtenáři odkazy na další pokročilejší pokračování o duchovní komunikaci. Během očisty mu bude světelnými institucemi vedoucími vývoj instalována Osobní Karma, která o něm bude vědět základní dostupné informace z minulosti. Ta mu bude dávat impulsy, které jej v tomto životě povedou optimálním směrem. Důležité je naučit se tyto impulsy vnímat, rozpoznávat, například právě prostřednictvím duchovní komunikace.

V duchovní komunikaci je důležité prozatím oslovovat pouze buď Osobní Karmu nebo Přírodu. Prozatím neoslovovat další vyšší světelné instituce. Protože člověk po dílčí očistě na ně nemůže mít frekvenční dosah. Pokud totiž vyzve ke komunikaci světelnou instituci, na kterou nemá dosah, do komunikace se mu může aktivně napojit zatemněná, nebo i kompletně temná, bytost či instituce, aniž by to dokázal rozpoznat. Další možnosti duchovní komunikace se mohou rozvíjet až po doplnění základní (úplné) očisty.

Průběh kontroly před dílčí očistou

Kontrola před dílčí i úplnou očistou probíhá stejně. Vyšetříme stav čaker, zjistíme nánosy a vazby na čakrách nachytané v tomto životě, procento vyladění příjmu bioenergií, příjmu výživy, celkové vyladění bytosti pro příjem světelných bioenergií a hmotných živin zvenčí, co vše z toho bytost skutečně využije, i aktuální stav Vnitřního duchovního centra (Vnitřního duchovního Já). Dále zjistíme ovládací nánosy na bytosti nachytané v tomto životě. Případně i aktivní energetické úpisy z minulosti, které se obnovily v tomto životě.

Jak probíhá dílčí energetická očista

Zásadnější rozdíly mezi úplnou a dílčí očistou nastávají až při samotné očistě. Při dílčí energetické očistě se likvidují nepříznivé parazitující nánosy na bytosti, ale jde pouze o nánosy z tohoto života. Využívá se bioenergie nezbytné výše frekvence (ne tedy nutně nejvyšší možné právě dostupné frekvence jako u úplné očisty). Do minulých existencí a karmických vazeb se nezasahuje. Pokud má člověk na sobě duchovní nános v podobě úpisu, který se obnovil z minulosti, pak se likviduje pouze tento obnovený nános, zatímco zůstávají skryté karmické vazby vázané na minulost, které jsou s úpisem spojené. Pro člověka může tato očista znamenat i očištění například od Reiki a dalších zatemněných vazeb Staré duchovní cesty nachytaných v tomto životě. Likvidují se i temné nánosy spojené s parazitováním (energetickým vysáváním) ze strany jiného člověka.

Dílčí očista trvá 30-40 minut na rozdíl od úplné, u které je doba trvání zhruba dvojnásobná. Výsledkem dílčí očisty je to, že se nastartuje mírný světelný vzestup, inteligentní světelné bioenergie jej budou udržovat na úrovni +30 až +40 % vůči osobnímu optimu. A to proto, aby se člověku neotevřela soustavná karmická očista, ta se startuje automaticky až od vzestupu +50 %. Tato očista nijak nezasahuje do karmické nádrže dotyčného, jeho nezpracovaná karma tak zůstává v klidu. Likvidují se pouze nánosy na bytosti vytvořené v tomto životě. Tuto dílčí očistu proto můžeme udělat bez ohledu na partnerovu volbu jeho typu duchovní cesty. Tato forma očisty nebude v rodině aktivovat divokou karmickou očistu druhého partnera.

Dílčí očista je podobně jako úplná očista zpoplatněná. Dílčí očista s kontrolou čaker a potřebnou konzultací trvá jeden a půl až dvě hodiny. Kompletní očista zhruba dvě a půl až tři hodiny. Obojí při návštěvě v Praze. V poslední době jsme začali dělat očisty i na dálku prostřednictvím videokonference ZOOM.

Případný přechod z dílčí očisty na úplnou se už provede krátkou doplňující večerní očistou na dálku, protože základ už je hotový. Výsledkem je okamžité zvýšení momentu světelného vzestupu nad hodnotu +50 % vůči optimu toho člověka, a to v důsledku vede k nastartování soustavné karmické očisty.

Může se člověk stát už po dílčí očistě součástí Nové duchovní cesty?

V tomto směru nebyly prvotní informace zcela jasné. Vlastně jsme nevěděli, co vše inteligentní světelné bioenergie člověku umožní. Až v samotné praxi jsme začali vnímat, že v tomto směru bude platit stejné pravidlo jako u člověka po úplné očistě.

Při dílčí očistě se sice energeticky neprojede očistnou bioenergií systém vnějších energetických těl. (Více o nich je v článcích  14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva  a  15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce.) Přesto bude člověk připraven na to, aby se stal součástí Nové duchovní cesty. Komplex NDC se mu otevře pro vstup bezprostředně poté, co 3 následující dny buď po očistě nebo kdykoliv v budoucnu dokáže udržet harmonii své bytosti nad úrovní 95 % vyladění otevřenosti čaker a příjmu zdravé výživy. To obvykle předpokládá pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů a současně stravu blížící se optimu z pohledu nutričních hodnot i doprovodných bioenergií.

Pokud úrovní svého vyladění překročí stabilně hranici 95 % vůči svému osobnímu optimu, stane se harmonickou součástí Přírody a získá tak plnou podporu Přírody, jak je to vysvětleno v textu 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Pro jednotlivce je ve frekvenčně nejnižší části komplexu NDC vytvořena speciální oddělená prostora. Jsou tedy součástí NDC, ale nemají všechny možnosti jako jednotlivci po úplné očistě. Jejich duchovní komunikace je omezena na rozhovory s Přírodou nebo Osobní Karmou. Nenastartovala se jim soustavná karmická očista. Posouvají se dopředu pomaleji, začínají dostávat drobné i silnější náznaky, co je potřeba v jejich životě změnit. A tím jsou vedeni k další práci na sobě. I k postupnému zlepšování celkové harmonie jejich hmotného těla.

Příklady vnímání po dílčí očistě

Citliví jedinci mohou vnímat po dílčí očistě i zásadní rozdíly. Například jedna z těch, co prošli dílčí očistou, nám poté napsala:

„Dobrý den, jen jsem vám chtěla ještě jednou poděkovat. Vím, že je přede mnou dlouhá cesta. Ale já to nevzdám. To, co jsem prožila (při očistě) bylo nádherné. Cítila jsem, co to je být součást přírody. Bylo to úžasné. Komunikovaly se mnou stromy. Cítila jsem doteky Země. Já budu usilovat o to, abych se uzdravila. Jiná cesta už pro mě není. Vím to.  Všechny ostatní jsou prázdné…“


Nebo vyjádření další adeptky, která prošla dílčí očistou:

„Od malička jsem měla záchvaty paniky, úzkosti, pocity jako bych se narodila na špatnou planetu, jako bych byla zvyklá na jiné fungování, na magii apod. (poznámka: proto začala vyhledávat metody a techniky Staré duchovní cesty). Je až neuvěřitelné, jaké změny pozoruji po dílčí očistě v oblasti spojeni se svým tělem a s hmotou. Měla jsem silný pocit usazování se ve hmotě, jako kdybych se po sto letech probudila.  Přistihuju se, že dělám i docela logické anebo prostě čistě hmotné věci, praktické, co mě dřív vůbec nenapadly, při cvičení Pěti Tibeťanů si mnohem lépe uvědomuji svoje tělo. Lépe se v něm cítím a lépe ho vnímám. Ze začátku jsem měla pocit velké změny, teď už méně."

Také začala po dílčí očistě lépe rozpoznávat nepříznivé energetické vlivy, například v případě polévky z dýně Hokaido, která má silně nepříznivé temné levotočivé bioenergie. Ona o tom ale nevěděla a neuměla si vysvětlit rozdíl před vnímáním té polévky před očistou a po očistě. Až později se o těchto jejích nepříznivých účincích dozvěděla a reagovala takto:

„Tak to s tou dýní je pak úplně jasné, nevěděla jsem totiž, že je temná. To je úžasný, jak to najednou vnímám úplně jinak. Ta polévka mi před očistou hrozně moc chutnala, a po očistě mi najednou nechutnala a zhořkla v ústech."

Lze dílčí očistou řešit parazitování uvnitř rodin?

Duchovní komunikace z 6.2.2021:

JN: Sféry na špičce NDC, na základě našich dosavadních zkušeností to vypadá, že po provedení dílčí očisty se parazitování uvnitř rodiny již neobnovuje. Jak je to možné?

Hlavní koordinátor vývoje: „I my nahoře vnímáme, že v praxi to skutečně takto funguje. Máte-li případ partnerů, kde jeden energeticky parazituje na druhém, pak po provedení dílčí očisty u toho poškozeného dojde nejen k dočasnému odstranění vysávacích struktur zjištěných na poškozené bytosti. Podstatné navíc je, že toto parazitování se už později neobnovuje. Toto je neočekávaný a zásadně pozitivní důsledek právě dílčí očisty. Přitom je to jednoduše logicky vysvětlitelné.

V dnešní době je už prostředí planety Země pročištěno natolik, že bez napojení na magii z minulosti nelze parazitování obnovit, pokud je mu určitým energetickým zákrokem odebráno. Očistné světelné bioenergie už mají v dnešní době výraznou očistnou sílu. Jejich výsledkem je nejen kompletní zničení vysávacích struktur, temných klonů atd. z bytosti poškozeného. Současně dojde k odebrání magických parazitujících schopností u toho, co parazituje. Co se děje dál?

Člověk po úplné očistě se začal karmicky čistit. V karmických vrstvách se znovu obnažoval otisk minulého parazitování. Na jeho bytosti (nejčastěji na zádech) se s obnažením a rozbalením vrstvy parazitující struktura obnovila. Stačil pak kontakt s partnerem, který dříve parazitoval (osobní, telefonický, elektronický emailový) a jeho vysávání se kontaktem s těmito vrstvami a s magií z vrstev naplno obnovilo. Kompletní očistou proto nebylo možné parazitování uvnitř rodiny dořešit. Je zajímavé, že dílčí očista je v tomto směru mnohem účinnější. Dostáváme tak velmi pozitivní výsledek, o kterém jsme předem vůbec neuvažovali. Ještě samozřejmě nejde o definitivní pozitivní řešení. Podstatné ale je, že například v rodině s malými dětmi vzniká prostor, aby člověk po dílčí očistě začal účinně měnit svůj přístup. Aby se zbavoval své silné až chronické podřídivosti. Aby svými změněnými postoji, svým novým přístupem inspiroval druhého ke změně zase jeho postojů.

Takže ano, provedením dílčí očisty je možné zastavit parazitování uvnitř rodiny. Kdy jeden z partnerů energeticky zneužívá druhého. Neznamená to ale kompletní dořešení této situace. Navíc to nebude fungovat, pokud bude mít ten druhý knihovnu napěchovanou magickými knihami nebo byt naplněný magicky vyzařujícími předměty. Nebo se bude dokonce o magii aktivně zajímat, cvičit, zkoušet. Protože pak by cestu k obnovení vysávání mohl najít i jiným způsobem než přes karmické vrstvy.“
 

Připomínám, že o parazitování v rodinách bylo více informací v dřívějších textech U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?,  U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách,  U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?
V nich jsme vysvětlili, že v případě existence parazitování mezi blízkými osobami jsou pouze dvě možnosti. Buď parazitující uzná to, že škodí a začne soustavně správným způsobem pracovat na posílení světelných základů své bytosti. Je pak šance, že do jednoho až dvou měsíců bude jeho parazitování minulostí. Pokud ovšem svoji chybu neuzná, pak tomu druhému zbývá jediná možnost, pokud si chce udržet své zdraví. Postupné ukončení vztahu, co nejdříve se dostat z dosahu partnera, který nechce nic změnit.

Dílčí očista poskytuje novou možnost. Parazitování je umrtveno, přerušeno. Ovšem za podmínky, že hledající prozatím nevyužije možnost otevření neomezeného světelného vzestupu se zahájením následné karmické očisty. Vzniká tím prostor pro další řešení vztahu bez tlaku přítomného vysávání. Oba mohou začít postupně měnit své postoje. Zkušenosti po provedené dílčí očistě ukazují, že k tomu skutečně dochází.

 

Zhodnocení dosavadních výsledků dílčích očist

Duchovní komunikace z 6.2.2021:

JN: Sféry na špičce komplexu NDC, co říci k celkovému zhodnocení dílčí očisty a výsledků, kterých je po této očistě dosaženo? Jak to vnímáte vy z vašeho duchovního nadhledu?

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano, rád odpovím. Dílčí očisty, které jste začali provádět, vnesly nový závan čerstvých energií do celého komplexu Nové duchovní cesty. Naznačily další možnosti, které se před vámi otevírají. V této první fázi byli na řadě převážně jednotlivci z nesourodých manželství. U některých z nich se celková situace výrazně zklidnila.

Dílčí očisty ale můžete využít i u jedinců s určitými zdravotními odchylkami, které se jim nedaří řešit běžnými medicínskými způsoby. V kombinaci s optimální výživou můžete dosáhnout i v této oblasti významných posunů. Například jeden se zbavil dlouhotrvajících bolestí zad vyvolaných duchovními příčinami. Dalšímu se zmírnily dlouhodobé problémy se zažíváním atd. Některým se změnou jejich postojů na základě přicházejících impulsů, zjištěním nových souvislostí, ukázala cesta k řešení duchovních příčin svých zdravotních problémů. Už jen uveřejněním tohoto textu dáváte výrazné impulsy dalším lidem, kteří hledají cestu ke změně v životě. Přitom už zkoušeli všechno možné, a výsledky se nedostavují.

Nepočítejte ale s tím, že jste snad našli univerzální všelék na všechny nemoci. Sám víš, že některé zákeřné lidské nemoci představují obrovitý temný komplex v pozadí, který i při současných možnostech stále ještě nelze kompletně vylomit, zlikvidovat. Příkladem jsou nemoci vyvolané klíšťaty nebo také nádorové bujení. Chce-li v takových situacích člověk zvládnout nemoc bez pomoci medicíny, převrat v jeho osobním životě by zejména u rakoviny musel být všezahrnující, kompletní, úplný. A toho je málokdo schopen dosáhnout v relativně krátkém čase, který mu ještě zbývá. Takže vaše cesta není v tom, abyste se snažili kompletně nahradit medicínu opakovanou energetickou očistou spojenou s výživou blízkou optimu a soustavnou prací na sobě, na svém přístupu k životu. Jen dáváte v úvahu možnost alternativní cesty, která může pomoci v mnoha vychýlených situacích.

Dílčími očistami se více přibližujete běžným lidem. Kteří sice hledají zásadní změnu v životě, ale kompletní duchovní cesty se zatím ještě obávají. A to i v důsledku mnoha publikovaných zcela vychýlených textů o duchovní problematice. I jako následek různých podnětů ve veřejných pořadech, kdy jsou lidé zabývající se duchovními vlivy přehnaně prezentováni jako vychýlení, někdy až nenormální, neschopní existence v normální společnosti.

Zavedení dílčích očist představuje první krok proti stagnaci, o které jsme hovořili dříve. Stejně tak je velmi pozitivní, že jste během roku 2020 zvládli přechod běžných původních metod práce na způsob online. V důsledku toho komplex NDC pokračuje zřetelně posílený dál. Posílený i tím, že stovky jednotlivců na NDC začali čistit svoji třináctou komnatu. A nejnovější výsledky? První desítky z vás dokončili očistu své třinácté komnaty. Je to výsledek, se kterým se už v tomto období rozhodně ještě nepočítalo. Není co víc k tomu dodat.“

 

Příroda: „I já bych k tomu ráda něco řekla. V poslední době lidstvo zápolí s nákazou covid. Už dříve jsem řekla, že nejde o přirozeně vzniklou nákazu vycházející ze samotné přírody. Jde o umělý produkt lidských pokusů. Na základě nově publikovaných poznatků to teď už poměrně jednoznačně začíná vypadat, že nejde o náhodný jednorázový únik z jakési tajné laboratoře v důsledku nedostatečné bezpečnosti. Jde o odlišné kmeny podobných virů, které se postupně objevují v různých částech světa. Úkolem běžných jednotlivců ale není hledat viníky této situace. Od toho máte státní a světové instituce. Pro vás jednotlivce jde o jasný impuls zvýšit péči o sebe, o své zdraví.

Nová duchovní cesta a to vše, co pro lidi děláte, je jednou z možností, jak se přirozeně posílit, aby člověk byl schopen takovým vlivům čelit. Jako Příroda vždy budu tuto cestu plně podporovat. Vždy budete mít z mé strany zelenou. I nadále budete ode mne i dalších světelných institucí dostávat impulsy, co dalšího je potřeba zlepšit, kudy se dát apod. A nakonec vždy máme možnost spojit se tváří v tvář duchovní komunikací a říci si to, co je právě potřeba. Děkuji, že tuto práci děláte, a že v ní budete i nadále pokračovat.“


Petra Nováková

 

Dílčí očista usnadňuje práci na hmotné rovině své bytosti

Duchovní komunikace ze 7.2.2021:

Petra: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k dílčím očistám. Zda je něco, co by bylo vhodné do nově připravovaného textu doplnit. Děkuji.

Sféra nového začátku: „I když tušíte, dostáváte impulzy, v čem má začátek něčeho nového pomoci a proč je důležité změnu provést, celý potenciál a vliv nového projektu se ukáže teprve časem. A stejné je to i s dílčími očistami. Prozatím pomohly prvním odhodlaným. Připraveným udělat na světelné cestě první krok. A každá z těch bytostí započala svou světelnou cestu. Další impulzy, co zlepšit, kam se ve svém životě vydat, následují jeden za druhým. Každý tak má možnost začít rozplétat klubko vlivů, tendencí, které jeho život ovlivňují do podoby, která se mu nelíbí.

To samé dělá každý z vás na NDC. Rozdíl je v tom, že u bytostí, které prošly dílčí očistou, se snáze drží spojení s hmotou. A určitý tlak na změnu hmotných návyků a tendencí je větší.  Protože zde není rozehrána karmická očista. Pro bytosti tak může být snazší svou hmotnou změnu realizovat, protože v danou chvíli nejsou zatíženy obsahem rozbalených karmických vrstev.

Současní jednotlivci na NDC měli jedinou možnost, projít úplnou očistou od parazitujících nánosů vytvořených v tomto životě. Bylo pro ně těžší rozpoznat, odkud vítr vane, co vlastně mají ve svém životě zlepšit. Nejprve byli nuceni řešit obnažené vrstvy, protože jim braly energii. Jejich zpracování a karmické rozvázání bylo často náročné, odvádělo je od změny hmotných postojů. A když změny ve hmotě nebyly realizovány, určitý zlozvyk se z karmických vrstev znovu a znovu obnažoval. To vše pro člověka představovalo karmický tlak, který je táhnul zpět. Pro bytosti po dílčí očistě může být změna hmotných návyků sama o sobě snazší. Protože na ně v danou chvíli nepůsobí tento karmický tlak zpět.

Bytosti po dílčí očistě začínají své životy orientovat novým směrem na základě přicházejících impulsů. Přirozeně bez karmického tlaku tak u nich probíhá osobní rozvoj snáze. Ten představuje postupné vytěsňování dřívějších vychýlených návyků ze života. Výsledkem může být, že budou lépe připraveny na následné otevření karmické očisty, až se k tomu rozhodnou.

U vás byl postup poněkud obrácený. Nejprve jste byli nuceni řešit karmickou zátěž. Až teprve později jste byli vedeni důrazněji k osobnímu rozvoji, ke změnám také vašich hmotných postojů, předsudků atd. To vás dovedlo až k očistě třinácté komnaty. Kde se již vyžaduje, abyste skloubili dohromady na přeměně sama sebe duchovní práci a hmotné záležitosti. Aby obě tyto části práce na sobě spolupracovaly ruku v ruce na další cestě životem. Pokud někteří jednotlivci mají v určité oblasti větší slabiny, pak je pro ně těžší procházet očistou třinácté komnaty v klidu. Rovnováha je důležitá v každé oblasti života. Dílčí očisty dávají možnost tuto rovnováhu držet od samého počátku. Jednotlivci poté lépe zvládnou následnou karmickou očistu.

Postup jednotlivců po Nové duchovní cestě se postupně zjednodušuje. Cílem je, aby karmická očista a světelná cesta byly něčím, co přináší člověku radost. Radost ze změny sebe samého. Radost z toho, že svojí změnou dosáhnu toho, že se postupně začne měnit i mé okolí.

Sami si ve svých zkušenostech potvrzujete, že lidé, kteří převzali zodpovědnost za svůj život, se očividně posouvají. Vidíte na nich, že se z nich stávají noví lidé. Pozitivní, více vyrovnaní. Vědí, co chtějí. Věnují čas i sami sobě. Není to mávnutím proutku. Je to o rozhodnutí. Rozhodnutí začít, pokračovat a mít ze své transformace radost. Užívat si ji.

A o tom by to mělo být.  Toto by měla být nová synonyma světelné cesty. Nejen napodobitelnost, jednoduchost, ale také radost z procesu. Lehkost, nadhled, noblesa, humor, důvtip a další, které vám pomáhají zvládnout i ty nejméně očekávané a mnohdy i nepříjemné situace, zkoušky. Duchovní nadhled dává křídla, rozvahu, umožňuje vnímat celé spektrum impulzů a bezpečně vás přenést přes náročná období. A přitom držet správný světelný směr. Nadhled si udržíte péčí o sebe, ve hmotné i duchovní rovině své bytosti.“

PN: Dobře, děkuji.

_________________________

Jiří Novák

Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.


Budou následovat další pokračování tématu. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Jiří Novák, únor 2021
© Kamila Špirková, únor 2021
© Petra Nováková, únor 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 139
 • 6
 • 8
 • 6
 • 6

Celkový počet hlasů: 165