Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Je nejvyšší čas, aby každý zvolil svou duchovní cestu

Je nejvyšší čas, aby každý zvolil svou duchovní cestu

Věra Talandová Vloženo 20.11.2012
Věra Talandová

Celá zbývající část tohoto roku nese vysoké světelné vibrace

VT: Síly Světla, dnes je takové zajímavé datum. Máte pro mě nějaké informace? Je dnešní den něčím výjimečný nebo silný? (Duchovní komunikace z 11.11.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Je přítomno mnoho Sil Světla při tvé komunikaci. Nejen tento den je energeticky silný a výjimečný. Celá zbývající část letošního roku již v sobě nese vysoké světelné vibrace. A ty se neustále zvyšují.

 

Světelné impulzy vás upozorňují na situace ve vašich životech, které je potřeba urychleně zpracovat, vyčistit, vyléčit. Světelná síla celé skupiny bytostí na NDC závisí na míře čistoty všech bytostí jdoucích na světelném vzestupu NDC. O jaký stupínek vyladění a čistoty pokročí každá jednotlivá bytost na NDC, o to se zvýší hladina vyladění a čistoty celé skupiny.

 

Míra očisty jednotlivců umožňuje nastartovat nové tvořivé procesy

Síly Světla jsou doslova v pohotovosti, aby reagovaly na každé vaše vyladění na ně. Aby vám pomohly zintenzivnit vaši karmickou očistu. Právě míra čistoty jednotlivců i celé skupiny určuje, jaké (s jakým potenciálem) světelné duchovní impulzy můžete zachytit. Ty budou skrze vás hmotu přetvářet do podoby, která je pro světelný vzestup vhodná až optimální. Tyto možnosti jsou v duchovní oblasti připravené dostat se skrze vás do hmoty. Nastartovat vhodné tvořivé procesy, jejichž výsledkem by měla být světelná budoucnost Planety, Vesmíru… Vše záleží na vás.

 

Být v současné době zrozen na Planetě Zemi, probudit se a stát se součástí světelného vzestupu, je jedinečná a mimořádná příležitost.

 

Učte se vnímat všechny drobné pozitivní změny ve svých životech

Drobné tvůrčí počiny, které představují právě světelnou budoucnost, nebo k ní napomáhají, již ve svých životech zaznamenáváte. Jen je to někdy trochu překryté intenzitou očist všeho druhu.

 

Učte se vnímat i tyto částečně ukryté pozitivní změny, protože to znamená velké povzbuzení ve vaší práci na sobě. Vy vnímáte, že vaše práce má smysl. S konkrétními výsledky tvorby v hmotné rovině se práce stává radostnější. Teď jsi vnímala připojení Sféry Čiré radosti a zase ti to vyvolalo úsměv na tváři. I tato sféra, stejně jako ostatní, zintenzivnila práci a zvýšila svoje světelné frekvence.“

 

VT:Děkuji.


Pouhá čistota a život bez hříchů dnes nestačí na odolání temným silám

VT: Síly Světla, jaké informace pro mě máte dnes? (Duchovní komunikace z 12.11.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Dnes jsou světelné frekvence zase vyšší. Jejich zvyšování teď postupuje rychlým tempem.

Včera ses dívala na pohádku – Čertova nevěsta. Ponaučení z ní je to, že je velmi nebezpečné chtít něco v životě s pomocí temných sil. Na rozdíl od pohádky tyto situace v reálném životě nemají dobré konce. Na Planetě se nerodí bytosti tak čisté a bez „hříchu“, aby byly schopné se potom z těchto temných spárů dostat. Pohádkou se prolínalo přísloví, že pokud je člověk čistý a nehřeší, tak na něj temné síly nemohou.

 

Zatím ses sama přesvědčila, že temné síly v současnosti sice postupně ztrácejí svou moc, jsou vytěsňovány z různých oblastí, kde slábne jejich vliv, ale pořád ještě má Temnota i dosti vysoké temné vibrace. A aby byla bytost proti Temnotě v bezpečí, je zapotřebí, aby sama dosáhla světelných frekvencí ještě vyšších.

 

V pohádkách je tento princip zjednodušený. V reálném životě se však tak čisté bytosti nerodí. Přinášejí si na svět své vlastní karmické schránky plné temných záležitostí, které je potřeba napřed zpracovat. Navíc v době než bytosti procitnou a dají se na cestu světelného vzestupu a začnou eticky žít, mohou napáchat další skutky s temným nábojem.

Ochranou proti Temnu je Čistota, Světlo a stabilní světelný vzestup

Je ale důležité lidem tuto skutečnost připomínat. Že jedinou ochranou proti Temnotě v jejich životech je Čistota, Světlo a stabilní světelný vzestup.

 

Takže logicky z toho vyplývá ponaučení, že chtějí-li mít čistý světelný život, musí se začít čistit, žít čistě a zvyšovat svoje světelné frekvence. Tak, až se dostanou v každém období do bodu, kde již Temnota na ně nedosáhne. Čistit se – znamená začít čistit své karmické nádrže přirozeně za pomoci Sil Světla. A tak zpracovat svoji vlastní temnotu.

 

Každá bytost se musí rozhodnout, ke které straně se přikloní

Záleží na každé lidské bytosti, co se svým životem udělá. Kam ho bude směrovat. Jestli ke Světlu nebo k Temnotě. Bytost se musí rozhodnout, ke které straně se přikloní.

 

A tady platí další pořekadlo, že široká pohodlná cesta vede k Temnotě, obrazně do pekla. Bytost se nemusí mnoho namáhat, jede si ve svých vyježděných kolejích, nemusí se téměř ničeho vzdávat, jde jako ovce pěkně v davu, tam na ni ani moc nefouká. Zodpovědnost dávno předala různým systémům a ani nezkoumá jakým. A chce-li splnit nějaké přání, klidně to udělá i formou energetického úpisu.

 

Cesta ke Světlu je užší, obrazně trnitá. Tam už bytost musí převzít odpovědnost za svůj život, za svoje činy. Musí se vzdát různých magických privilegií, neetických praktik, které jí ulehčovaly život. A všeho dosáhnout čistou etickou cestou.

 

Též se musí vzdát jistého pohodlí a nepřetržitě pracovat na očistě svého života. Posilovat světelné základy své bytosti. Ustát všechny ty očisty. Přitom není schovaná v davu. Je sama za sebe. Je na ni vidět.

 

Pomoc přichází všem připraveným

Jakmile se bytost vydá na tuto vzestupnou světelnou cestu a sama na sobě pracuje, Síly Světla jí nabídnou všestrannou pomoc. A čím větší čistoty a vyladění bytost dosahuje, tím více se stává součástí těchto Světelných Sil – Přírody, Planety, Vesmíru… Až se jí nakonec dostane té výsady, že se stává tvůrčí bytostí v pravém slova smyslu. Světelné tvůrčí principy z duchovní oblasti jsou přirozeně a plynule převáděny skrze ni do hmotného světa a vytváří se tak zcela nový život, na světelných základech.

 

Současný svět je vyhrocený. Je hodina dvanáctá pro to, aby se bytosti rozhodly, kterým směrem se dají. Ještě se mohou svobodně rozhodnout. Na toto rozhodnutí už ale nemají celý život. Ani roky!

 

VT: Děkuji.

© Věra Talandová, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 171
  • 17
  • 15
  • 16
  • 14

Celkový počet hlasů: 233