Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III

45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III

Jiří Novák Vloženo 20.6.2011
Jiří Novák

Chceme-li zásadně změnit cestu člověka životem, v prvé řadě je potřeba změnit to základní. To, co je pro člověka nejvíce přirozené. A tím jsou tři záležitosti – prostředí, ve kterém člověk žije a tráví většinu svého života, dále každodenní příjem hmotné potravy i potřebných bioenergií a pravidelný pohyb. Právě zásadní změna životního stylu je tím, co člověku může otevřít cestu k vyššímu poznání. Mnoho lidí tento krok na své cestě životem naprosto opomine. Marně pak hledají řešení nakupených životních problémů nejrůznějšími cestami. Cesta čistého vzestupu funguje jako samoočistný proces, během kterého je člověk zřetelnými vnitřními impulsy veden k tomu, čeho se má postupně zbavovat, co jeho další vzestup brzdí nebo úplně blokuje. Jaký stupeň vyladění Příroda ke svému fungování potřebuje? Kdy se člověk stává součástí Přírody? Dobrý úmysl nestačí na zajištění světelné cesty.

Shrnutí předchozích částí

V prvním pokračování 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I, jsem se zabýval tím, jak je důležité a současně i mimořádně účinné si vybudovat a zpevnit základy své bytosti v tomto světě a dostat se na stabilní světelný vzestup. A to nejlépe ještě před podrobným studiem informací o duchovním pozadí světa.

Protože právě takový postup mi umožní se od počátku lépe vyznat v informacích o duchovním pozadí světa. Jedině člověk s pevnými stabilními základy své existence v tomto hmotném světě je totiž schopen vycítit a rozpoznat pravdu v textech, které čte. A také naopak odvrhnout informace, které mají velmi nízkou úroveň pravdivosti. Zatímco pokud člověk začne vstřebáváním podrobných informací, zbývá mu pouze rozumové posouzení nebo následování všeobecného mínění.

Ve druhé části 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II, jsem na příkladě svého příběhu naznačil, že právě takovou cestou jsem šel já. V tomto třetím pokračováním se ještě jednou na příkladu vrátím k tomu, jak je právě tato cesta, kdy začínám od základů své bytosti, mimořádně účinná. A dále vysvětlím, za jakých předpokladů se člověk stává nedílnou součástí Přírody.

Jak dostat materialistu na duchovní cestu

Chcete-li dostat materialistu na duchovní cestu, žádná kvanta informací vám v tom nepomohou, jak jsem se v životě sám mnohokrát přesvědčil. A jak také potvrzuje můj životní příběh popsaný v předcházejícím pokračování 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II. Materialisté jednoduše nejsou na informace duchovního rázu naladěni a budou si o vás myslet, že jim říkáte nesmysly. Že jste vychýlený, že jste se dostal sám na scestí, podlehl nějaké sektě. Trvalo mi nějaký čas, než jsem to pochopil a konečně s takovou zbytečnou propagační činností přestal.

Na příkladě svého vlastního života jsem si uvědomil, že právě zásadní změna životní stylu je to, co člověku může otevřít cestu k poznání duchovního pozadí světa. Pokuste se proto nejprve vlastním příkladem a vlastními výsledky dovést člověka ke změně životního stylu. V prvé řadě jde o vytvoření optimálního denního režimu, o přechod k novým stravovacím návykům. A pokud ještě k tomu začne cvičit pět Tibeťanů, zásadní změna a procitnutí z hmotné letargie se brzy dostaví.

První závěr:

DUCHOVNÍ INFORMACE POCHOPÍ A VNITŘNĚ PŘIJMOU JEN PŘIPRAVENÍ. PRÁVĚ ZÁSADNÍ ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU JE TÍM, CO ČLOVĚKU MŮŽE OTEVŘÍT CESTU K VYŠŠÍMU POZNÁNÍ.

Řada lidí si přenesla „lepší“ duchovní vnímání z minulých existencí

Jistě, v tomto světě je mnoho lidí, kteří si určitou úroveň duchovního probuzení přenesli z minulých existencí. Ti vědí, že svět má duchovní pozadí. Těm je hej a rádi vyhledávají takové informace.

Lidé bez vnímání se však k pochopení důležitosti duchovního pozadí dostali obvykle jediným způsobem. Přes vážné zdravotní problémy, často tak vážné, že i medicína již selhávala. A teprve takovýto kritický osobní zdravotní stav dovedl některé z těchto lidí k hledání nového přístupu k životu, ke světu, ke skutečnosti. A pokud to dokázali zvládnout a z vážné nemoci se včas vyvázat, začali být po určité době otevřeni informacím o duchovním pozadí světa.

Všimněte si, že opět udělali to samé, co doporučuje Nová duchovní cesta – nejprve práce na sobě, na svém zdraví, své vnitřní harmonii a čistotě. A teprve poté začátek přijímání detailních duchovních informací. Takže cesta, kterou jsem šel já, není zcela ojedinělá, ani úplně nová.

Rozdíl je jen v tom, že jsem společně s ostatními do všech detailů rozpracoval podmínky a okolnosti takové cesty. Co všechno je potřeba den za dnem dělat, aby to fungovalo. Které jsou ty základní drobnosti, jejichž každodenní provádění je rozhodující. A naopak, jejichž opomenutí je největším nebezpečím pro naši budoucnost. A navíc jsem na této cestě dokázal spolu s ostatními kolegy dojít o kousek dále než ostatní běžní hledající v oblasti svého zdraví.

Většina hledajících opomene tento zásadní první krok

Právě pevné fyzické zdraví a dostatečná harmonie ve fungování fyzické složky člověka, to je základní předpoklad k postupnému duchovnímu probuzení. Teprve od tohoto bodu se začne odvíjet přirozená schopnost vnímání a prožívání duchovní složky své vlastní bytosti i okolního světa, jak jsem se o tom sám přesvědčil.

Lidé se domnívají, že pouhé seznámení se s existencí duchovního pozadí světa jim otevře cestu k novému životu. Že pravidelná účast na dalších akcích duchovního rázu jim zajistí nový život. Uvedu k tomu konkrétní příklad ze svého života.

Druhý závěr:

TENTO PRVNÍ KROK NA NOVÉ ŽIVOTNÍ CESTĚ, KTERÝM JE ÚSILÍ O NÁVRAT PEVNÉHO ZDRAVÍ, VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PEVNÝCH NÁVYKŮ PODPORUJÍCÍCH NÁVRAT K PŘÍRODĚ, BÝVÁ NEJTĚŽŠÍ. MNOHO LIDÍ TENTO KROK NA SVÉ CESTĚ ŽIVOTEM NAPROSTO OPOMINE. MARNĚ PAK HLEDAJÍ ŘEŠENÍ NAKUPENÝCH ŽIVOTNÍCH PROBLÉMŮ NEJRŮZNĚJŠÍMI CESTAMI. ZAPOMNĚLI TOTIŽ NA TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

Duchovní pokrok, který zajišťuje NDC, je nebývalý a doslova mimořádný

Duchovní pokrok, který je u člověka vyvolán návratem k základům své bytosti a vstupem na cestu neomezeného duchovního vzestupu, je skutečně mimořádný. Doložím to na následujícím příkladu.

Během října 1998, když jsem byl teprve na počátku své duchovní cesty, jsem navštívil seminář léčitele Vladimíra V. Červeného v Dolton Ranch ve Svojeticích. Byl jsem na jeho akci osobně poprvé, zatímco většina dalších patřila mezi opakované návštěvníky jeho přednášek a dalších akcí. Po několika letech v září 2003 jsem opět navštívil jednu z akcí léčitele Červeného, tentokrát dvoudenní esoterní festival ve Zlenicích u Čerčan na břehu Sázavy. A tentokrát jsem využil možnosti přednést kratší přednášku o tom, že zvednutí duchovního stropu člověka vyžaduje zpevnění základů. Jinými slovy o tom, jak je důležité vrátit se k základům své bytosti – tedy právě o tom, čím se zabývalo první pokračování 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I.

Řadu z přítomných jsem znal právě z předchozího semináře ve Svojeticích. Tehdy jsem byl na rozdíl od nich, starých mazáků navštěvujících již léta podobné akce, pouhým začátečníkem, který se teprve začínal orientovat v základních věcech. A teď jsem jim naopak přednášel. Nemohli pochopit, jak jsem v tak krátké době dosáhl tak zjevného duchovního pokroku. Protože oni byli z duchovního pohledu očividně stále na té samé pozici pravidelných návštěvníků přednášek.

Velmi je proto zajímalo, co vlastně dělám. A s velkým zájmem poslouchali moji přednášku. A protože jsem v té době už i veřejně léčil, někteří přišli za mnou, aby se také dostali dále. Často se však opakovalo to samé – neochota či lenost den za dnem na sobě pracovat. I když po měsíci cvičení Tibeťanů a po provedení základní očisty na sobě jasně vnímali rozdíl, obvykle přesto dlouho nevydrželi. A po dvou, třech měsících se mnozí zase vrátili k tomu samému. Pohodlnému duchovnímu přežívání při návštěvě dalších a dalších duchovních akcí, kupování si srdíček z drátků a dalších nejrůznějších umělých pomůcek, magických náramků, mandal s pocitem, že právě toto jim už konečně pomůže.

Právě takové zážitky mi potvrzovaly, jak je Nová duchovní cesta propagující návrat k začátkům mimořádně účinná na duchovní posun člověk vzhůru po duchovní cestě. Jak v opravdu relativně krátkém čase dosáhne člověk nebývalého pokroku. A to jenom tím, že den za dnem dělá pár jednoduchých pravidelných činností. Optimální hmotná strava, každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, plus postupné odstraňování zlozvyků, špatných návyků a pravidelná duchovní komunikace.

Třetí závěr:

PRÁVĚ PRÁCE NA ZÁKLADECH SVÉ BYTOSTI UMOŽŇUJE NEBÝVALÝ A DOSLOVA MIMOŘÁDNÝ POKROK I V DUCHOVNÍ OBLASTI.

Umělé pomůcky působí pouze krátkodobě

Tento seminář byl pro mne důležitý i z jiného pohledu. Jednou z akcí, které jsem se tam zúčastnil, byla přednáška pana Červeného spojená s hrou na Tibetské mísy. Z tohoto zážitku jsem přitom měl opravdu nádherný pocit, dojem výrazného vzestupu. Možná i určitého pozitivního zlomu. A takto povznesený jsem večer odjel spát domů do Prahy. Druhý den ráno jsem však naopak vnímal hluboký útlum, únavu, přímo kocovinu. A trvalo několik dalších dnů, než se můj stav zcela vrátil do normálu.

Toto byl pro mne jeden ze zážitků, které mne postupně dovedly k pochopení, že mnoho podobných umělých pomůcek může člověka dokonce i mimořádně duchovně vybudit jako opravdu hodně silná káva, dočasně posunout dosah jeho vědomí výše. Ale nic z toho není trvalé. Stejně jako po vzedmutí energie kávou, i v tomto případě pak následuje hluboký útlum. Jakoby daň za to, že si člověk žil po dobu několika hodin „nad poměry“. Že toto je jen způsob, jak na chvíli pohodlně a bezpracně nahlédnout tam, kam člověk běžně nedokáže nahlížet.

Jak už jsem naznačil, je to vlastně taková krátkodobě působící „duchovní káva“. Vlastně jde o totéž, jako o použití drogy na duchovní cestě nebo absolvování jiných technik, například holotropního dýchání. Takže pokud dnes je jedním ze základních principů NDC odmítání všech podobných umělých metod, technik, rituálů, dospěli jsme k tomu často až na základě osobní zkušenosti.

Pochopil jsem, že rozhodující pro duchovní cestu je, kam se člověk dopracuje svým každodenním způsobem života, a ne pouze krátkodobým výkmitem pomocí jakékoliv umělé pomůcky.

Čtvrtý závěr:

POUŽÍVÁNÍ UMĚLÝCH POMŮCEK MŮŽE VYVOLAT POUZE KRÁTKODOBÝ POKROK NA DUCHOVNÍ CESTĚ. ZATÍMCO Z DLOUHODOBÉHO POHLEDU NAOPAK UMĚLÉ POMŮCKY SVĚTELNÝ DUCHOVNÍ VZESTUP BLOKUJÍ.

Také jsem používal řadu doporučovaných umělých pomůcek a metod

Na doporučení duchovních učitelů jsem po roce 1998 vyzkoušel mnohé metody. Meditoval na vnitřní duchovní srdce a takto se spojoval s duchovními mistry. Naučil jsem se „impregnovat“ své jídlo a dýchání myšlenkou. Učil jsem se vytvářet kolem sebe magické ochrany. Pouštěl si do walkmanu mantru Óm. Používal jsem sugestopedické kazety s podprahově nahranými texty, abych byl více pozitivní, více vyrovnaný. Využívali jsme pyramidu z kovových drátků. To vše jsem podrobně popsal v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Chtěl jsem toho dělat co nejvíce stejně tak, jak to dělají další lidé na duchovní cestě. Myslel jsem, že takovým širokým záběrem svoji cestu urychlím a další vzestup si usnadním. Netušil jsem v té době, že hlavní práci pro můj vzestup dělá právě ta obyčejná výživa a to jednoduché cvičení Pěti Tibeťanů, na kterých jsem začal pracovat dříve a stále jsem v tom pokračoval.

První varovné náznaky

Tak jak jsem stoupal dál a výš, začínaly přicházet první varovné náznaky – silné impulsy, které byly očividné, a které měly jednoznačný význam: Ta a ta metoda není vhodná pro vaši cestu. Ty a ty pomůcky vás brzdí, protože představují nepřirozený způsob práce, zatímco vy potřebujete usilovat o skutečně čistou a přirozenou cestu.

Mnoho umělých pomůcek jsem v té době vyházel. Pamatuji si, že na prvním místě byly všechny kazety s podprahově nahranými prohlášeními. Následovaly pyramidy, tatvické hodiny a mnoho závadných knih. Bylo toho několik pytlů, které jsme odvezli do popelnic. A jakoby se nám ulevilo. Jako kdyby z nás něco těžkého spadlo. Najednou jsme se cítili mnohem volněji a vnímali jsme, že náš vzestup může pokračovat dál. Naše duchovní cesta se postupně stávala cestou čistého vzestupu bez umělých pomůcek.

Čtvrtý závěr:

CESTA ČISTÉHO VZESTUPU FUNGUJE JAKO SAMOOČISTNÝ PROCES, BĚHEM KTERÉHO JE ČLOVĚK ZŘETELNÝMI VNITŘNÍMI IMPULSY VEDEN K TOMU, ČEHO SE MÁ POSTUPNĚ ZBAVOVAT, CO JEHO DALŠÍ VZESTUP BRZDÍ NEBO ÚPLNĚ BLOKUJE.

Příroda představuje komplex o vysokém stupni složitosti

Čím složitější je živoucí komplex, tím přesněji musí jeho jednotlivé části do sebe zapadat a na sebe navazovat, aby celek fungoval. Z tohoto pohledu představuje Příroda komplex o mnohonásobně vyšším stupni složitosti než jednotlivý člověk. Už jen proto, že Příroda zahrnuje tisíce různých forem života, které obývají tutéž Planetu. A to především bytosti rostlinného a živočišného života, ale i další neorganické formy života, které jsou ve školách mylně zařazovány do kategorie „neživé“ Přírody – tedy oblasti horstva, vodstva a atmosféry.

Aby takový komplex fungoval, celková rovnováha a vyladěnost přírodních procesů musí být z pohledu člověka obrovská. Jak dokonalé sněhové vločky dokáže zcela automaticky vytvořit Příroda. Zatímco člověk, pokud se začne za něčím podobným pachtit, vytvoří jen mnohem méně dokonalou napodobeninu. Už z toho jasně vyplývá, že stupeň vnitřní vyladěnosti Přírody je ve srovnání s člověkem velmi vysoký.

Člověk může mít polovinu čaker ucpaných, bude pak přijímat pouze třeba 40 % z toho množství energií, které ke svému životu skutečně potřebuje. A přesto dokáže takto žít dlouhé desítky let. Sice svému životu moc nerozumí a netuší, odkud kam vlastně směřuje. Často nemá plné zdraví, trpí nedostatkem energie, až jej nakonec sklátí vážná nemoc, protože zřetelné impulsy tlačící jej ke změně životního stylu nedokázal rozpoznat. Takže člověk jako individuální bytost dokáže fungovat i na relativně velmi nízkém stupni vnitřního vyladění. A takto nakonec mnozí svůj život i dožijí.

Jaký stupeň vyladění Příroda ke svému fungování potřebuje?

A co Příroda? Zeptám se přímo Přírody, jaký stupeň, jakou úroveň vnitřního vyladění, vyjádřenou jednoduše procentem vůči dokonalému stavu, potřebuje ke svému fungování jako celku, jako celistvé živé bytosti? (Duchovní komunikace z 10.5.2011).

Příroda: „Ano, na takto položenou otázku je jednoduchá odpověď. Abych já, Příroda, mohla fungovat jako celistvá bytost obsahující v sobě mnoho dílčích forem života, celkové množství nepřesností, chyb, nerovnovážností v mém systému nesmí překročit hranici pěti procent vůči optimálnímu stavu. Jenom v rámci těchto mantinelů jsem sama jako svobodná bytost schopna pochody probíhající uvnitř mne automaticky řídit a regulovat. Jakmile naopak množství neharmonií uvnitř mne, nebo i v některé dílčí oblasti, začne tuto mez výrazněji převyšovat, vznikají pochody, které se začínají vymykat mé svobodné vůli. Vy lidé tomu jednoduše říkáte katastrofy. Každá taková náhlá změna situace na Planetě je důsledkem neharmonie, která překročila přípustnou mez. Jako příklady je možné uvést zánik živočišných druhů, náhlé drastické změny životního prostředí, katastrofické změny na povrchu Planety, a podobně.“

Kdy se člověk stává součástí Přírody?

Přírodo, kdy se člověk zde na Zemi stává skutečnou součástí Přírody? Kdy se přestává z Přírody uměle vydělovat a naopak začíná fungovat jako dílčí jednotka Přírody spojená s celkem? Co je potřeba, aby pro ten cíl udělal?

Příroda: „I tuto otázku lze jednoduše odpovědět. Odpověď ovšem chápejte z pohledu průměru. Protože v dílčích jednotlivostech se taková situace může případ od případu lišit. Dnešní člověk 2. typu představuje biologickou formu života, která reaguje automaticky na vnitřní úroveň své čistoty a harmonie stupněm otevřeností svých čaker vůči vnějším bioenergiím. Je-li člověk v souladu s určitým tématem fungování světa, jeho čakra pro tuto oblast je plně otevřená a člověk přijímá optimum energie touto čakrou. A zároveň i maximum informací z morfických polí, které odpovídají této oblasti.

Z celkového pohledu lze potvrdit to, co jste sami prokázali svým životem. Že jakmile člověk překročí hranici 95% vnitřní vyladěnosti a otevřenosti vůči přírodním zdrojům hmotné potravy a bioenergií, pak v jeho životě nastává zásadní zlom. Otevírá se mu cesta k postupnému probuzení mimořádně významné skryté schopnosti, která v něm celé věky dřímala. A vlastně o ní celé věky lidstvo jako celek nevědělo. Jinak by se aktivně pídilo za tím, co udělat, jak dosažení takové hranice zajistit. A proč se právě překročením této hranice začne něco dít? Protože dosažením této úrovně se člověk stává součástí Přírody a automaticky získává přístup k nejnižší úrovni tvořivých sil Přírody.

Nestačí pravidelný pobyt v Přírodě, ani pozitivní vztah ke zvířatům

Takže závěr je následující. Řada lidí se domnívá, že k tomu, aby se člověk stal součástí Přírody, stačí pravidelný pobyt v Přírodě a určitá ohleduplnost vůči Přírodě jako celku i vůči jednotlivým formám života. A také přímé kontakty a porozumění si se zvířaty – např. jízda na koni, procházka se psem, apod. Jenže toto je pouze povrchní hmotný pohled, který by měl být pro každého člověka naprostou samozřejmostí.

K získání souladu s Přírodou je však potřeba jít ještě dále. Dosáhnout souladu s Přírodou a morfickými poli Přírody i po energetické stránce, to znamená také v každém svém nevědomém postoji. Což se projeví otevřeností mých čaker.

A rozdíl je pak v tom, do jaké míry jsem schopen přijímat impulsy plynoucí z Přírody a řídit se jimi ve svém životě. To znamená naučit se nejít proti Přírodě ani v jednom z dílčích aspektů mého života. Důležité je nejen, jak se chovám ke zvířatům. Ale také jak se chovám k druhým lidem, ke svým dětem, jak zacházím s přírodními zdroji, zda zbytečně neplýtvám. Jaké potraviny si kupuji a dokážu-li se vyhýbat těm zdrojům, jejichž zajišťování Přírodu devastuje nebo je pro Přírodu jinak nepříznivé – což je například chov dobytka na maso nebo pěstování geneticky modifikovaných plodin. 

Běžný člověk má třináct hlavních čaker. Na každou z nich proto připadá jedna třináctina ze sta procent celkového zásobování energiemi, což je necelých 8 %. Takže již zásadní vychýlení v psychologické oblasti odpovídající jediné čakře znamená více než pětiprocentní odchylku od optima (viz články 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II).

Člověk může mít pozitivní vztah ke zvířatům a ze svého pohledu „dokonale rozumí“ Přírodě a přesto může mít třeba třetinu svých čaker deformovaných, jak je možné odhadnout na základě jeho vnějšího chování vůči jiným bytostem. Doložím to následujícím příkladem.

Jednou v tramvaji jsem vnímal ženu s dítětem a psem. To dítě bylo neuvěřitelným způsobem peskováno, sekýrováno, veřejně ponižováno: „Ty blbče, jak to stojíš. Zase máš špinavé ruce a boty. Kde ses zase hrabal a do čeho jsi kopal? Už tě mám plné zuby, zase znovu čistit ty tvoje zaprasené boty.“ Zatímco k psovi se chovala zcela jinak: „Pojď chudáčku, já tě vezmu na klín, aby tě někdo nekopl. A někdo ti zase přišlápl nožičku, máš ji celou zašpiněnou. Neboj se, já ti to doma očistím.“

Tímto příkladem jsem chtěl pouze naznačit, že i člověk, který se chová příznivě k psovi, může být úrovní své vnitřní harmonie naprosto mimo Přírodu a mimo vesmírný běh života.

Pátý závěr:

ČLOVĚK SE STÁVÁ SOUČÁSTÍ PŘÍRODY POUZE TÍM, ŽE ÚROVEŇ JEHO VNITŘNÍ HARMONIE, DUCHOVNÍ ČISTOTY A ETIKY STABILNĚ PŘEKROČÍ HRANICI 95% VŮČI MOŽNÉMU OPTIMU TAKOVÉHO ČLOVĚKA. PAK TEPRVE SE TAKOVÝ ČLOVĚK INFORMAČNĚ OTEVÍRÁ MORFICKÝM POLÍM PŘÍRODY A INFORMACÍM PŘICHÁZEJÍCÍM Z TĚCHTO POLÍ.

Důležité je souznít s Přírodou úrovní své vnitřní harmonie

Není náhodou, že jak ke správnému fungování Přírody, tak i k tomu, aby se člověk stal nedílnou součástí Přírody, je potřeba vyladění minimálně 95 % vůči optimu. Toto je ta hranice, která zajišťuje, aby Příroda mohla dobře fungovat. A toto je současně i hranice pro každou bytost, aby se stala plnohodnotnou a vítanou součástí Přírody. Protože pak taková bytost s Přírodou svojí vnitřní úrovní harmonie souzní – viz též komunikace Marie Mejdrové s Přírodou Proč je důležité posílení základů své bytosti?  (na stránky bude vložena během 3 dnů), která mne k těmto a následujícím slovům inspirovala.

Má-li naopak bytost nižší hladinu vnitřní harmonie, pak Přírodu narušuje, brání Přírodě v jejím optimálním fungování. Snižuje celkové vyladění Přírody. A Příroda se snaží v pudu sebezáchovy vůči takové bytosti bránit. Klade jí překážky, aby bytost nemohla pokračovat v dosavadní destruktivní činnosti.

Pokud je bytost vyladěná na úroveň 95 % a výše, Příroda jí naopak podává pomocnou ruku. Přijímá takovou bytost do svých struktur, do své pomyslné rodiny. A člověk se pak logicky cítí žádoucí, podporovaný. Události mu jakoby „jdou na ruku“.

Aby toto fungovalo naprosto bezchybně, musí v daném světě vládnout spravedlivý duchovní řád, který je prosazován a udržován nezávislou a čistou karmickou institucí. Řád, který se nedá nikým a ničím obejít, například pomocí magie. Pro náš svět zatím taková pravidla plně neplatí. Ale jsou cílem, ke kterému současný nový vývoj světa zřetelně směřuje.

Dobrý úmysl nestačí na zajištění světelné cesty

Člověka, který je svojí existencí spojen s Přírodou, lze někdy rozpoznat podle toho, že se skutečně chová jako součást Přírody. Že neodhazuje obaly od potravin ve volné Přírodě, ani ve městě. Že ctí další živočišné druhy i jiné formy života. Že respektuje i další bytosti v rámci svého živočišného druhu. Že neubližuje, nemanipuluje, neovládá, neponižuje druhé, nevyvyšuje se nad druhé lidi, nad Přírodu, nad Planetu.

Výjimkou bude samozřejmě postoj k vysloveně parazitujícím formám života, což jsou například mouční moli, štěnice, vši a další. Zde rozhodně není na místě jakákoliv ohleduplnost. Protože jde o temné formy života, které ničí, ubližují, parazitují.

Dostačující naopak není posuzování člověka podle případných dobrých úmyslů. Pouhý dobrý úmysl nestačí na zajištění cesty ke Světlu a k dosažení souladu s Přírodou. Příklady jsem ukázal v textech Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety. Lidé se takto snaží v dobré vůli pomáhat Přírodě, ale ve skutečnosti jí nasazují další okovy.

Nebo další příklady: Mágové ve svém „dobrém úmyslu“ chtějí zlikvidovat Novou duchovní cestu, protože si dovolila vystoupit proti „svatému“ umění magie, které přece lidstvo podle nich nezbytně potřebuje. Nebo Hitler dal ve svém „dobrém úmyslu“ téměř vyhubit židovský národ. Možná rozhodujícím důvodem k této genocidě byla skutečnost, že tento národ „zavinil“ ukřižování Ježíše Krista. A co asi bylo podstatou „dobrých úmyslů“ Vatikánu, když na konci druhé světové války pomáhal nacistickým zločincům v útěcích mimo Evropu? Dobrými úmysly jsou tak dlážděny i mnohé cesty vedoucí doslova do pekel.

Jak dosáhnout souladu s Přírodou?

Mnoho lidí se v dnešním světě domnívá, že vztah k Přírodě je pouhý postoj, který je možné se jednoduše naučit. Přestanu odhazovat odpadky, budu se chovat slušně k  psům i dalším zvířatům a mám vyhráno. Není to tak jednoduché, jak jsem naznačil v předcházejícím textu. Pouhé uvědomění si, že odpadky není vhodné zahazovat, ještě člověku nepřinese dostatečnou úroveň vnitřní harmonie. Sounáležitost člověka s Přírodou nelze vzletně popsat žádnými slovy a zdůvodnit žádnými speciálními zvyky.

Součástí Přírody se stává pouze člověk, který dosáhne určitého stupně vnitřní harmonie. Ten pak neodhazuje odpadky ne proto, že se to nemá dělat, ale protože takové jednání je za všech okolností jeho vnitřní přirozeností.

Pojďme dál. Čím je možné dosáhnout dostatečného vnitřního vyladění? Mnoho lidí se domnívá, že toho lze dosáhnout studiem mnoha knih s duchovní tématikou, návštěvou přednášek, seminářů. Nebo dlouhými meditacemi, získáním duchovního učitele, který je povede, nejrůznějšími umělými pomůckami pro duchovní cestu, atd. A přitom je to tak jednoduché.

Chceme-li zásadně změnit cestu člověka životem, v prvé řadě je potřeba změnit to základní. To, co je pro člověka nejvíce přirozené. To, co dělá a s čím se potkává denně. A tím jsou tři záležitosti – prostředí, ve kterém člověk žije a tráví většinu svého života, dále každodenní příjem hmotné potravy i potřebných bioenergií a pravidelný pohyb.

Co je základní přirozeností člověka?

 

Když se dítě narodí, nejdůležitější pro přežití je reflex nadechnout se. A takto se napojit na nové prostředí, do kterého bylo dítě doslova vyvrženo, vypuzeno. Napojit se na zásoby kyslíku, které nezbytně potřebuje pro svůj život, i na všudypřítomné přírodní a vesmírné energie. Dítě však dlouho zůstává nemohoucím tvorem neschopným samostatné existence. Nemá zatím ani dostatečně dohotovené čakry. Je jakoby bytostí „v záběhu“, se kterou je potřeba zacházet opatrně se zvýšenou péčí, pozorností a ochranou.

Také proto dítě vyhledává ochranné prostředí duchovního obalu své matky, ve kterém je mu nejlépe. Kde je nejbezpečněji chráněno před nepříznivými vnějšími energetickými vlivy, kterým zatím nedokáže samo vzdorovat.

Dospělý člověk zapomíná na důležitost životního prostředí

Dospělý člověk na tyto dvě své prvotní potřeby často zapomíná. Měl by si je však nestále připomínat vyhledáváním čistého prostředí, ve kterém bude trávit alespoň část svého života. Když už pro svůj život často nezbytně potřebuje nepříliš příznivé prostředí velkých měst. Samozřejmě, není jednoduché změnit místo, ve kterém člověk žije a trvale bydlí. A například se přestěhovat z velkého města na venkov, který poskytuje celkově příznivější prostředí.

Člověk by měl proto alespoň ve volném čase vyhledávat Přírodu, snažit se o co nejvíce kontaktů s Přírodou, s vegetací, s energií čistých přírodních míst. Protože tím zároveň naplňuje i svoji druhou původní základní potřebu. Pobývat co nejvíce v energeticky příznivém a dostatečně ochráněném prostředí. Právě čistá Příroda jako matka člověku poskytuje určitou základní ochranu před nepříznivými vlivy.

Pobyt v Přírodě však většina lidí nepovažuje za zásadně důležitý. Žít se dá přece i ve smogu měst a odolný člověk dokáže v takto nepříznivých podmínkách přežít dlouhé desítky let.

Lidé si zvykli na to, že čisté prostředí plné rostlinné vegetace ke svému životu nutně nepotřebují. Zato dnes nezbytně k životu potřebují peníze, auto, mikrovlnnou troubu, počítač, mobil a internet.

Jenže v prostředí všudypřítomné techniky, měst, obytných komplexů, je člověk naopak naplno vystaven nepříznivým vlivům všeho druhu. Počínaje pro člověka nevhodným vyzařováním technických zařízení – mikrovlnné trouby, mobilů, počítačů, televizorů. Až po vysloveně temné útoky skryté za mnohými reklamami, a také za mnohými lákadly vábícími člověka trávit velké množství času prohlížením internetu, brouzdáním po zdrojích nekvalitních informací. Lákáním navazování kontaktů s mnoha neznámými lidmi.

Žít se dá i na dalekém severu, kde několik měsíců v roce nesvítí Slunce. Vesmírní lidé zjistili, že žít se dá trvale i v kosmických lodích mimo domovskou planetu. Žít se dá trvale i v prostředí pouští a polopouští, kde je minimum přirozené rostlinné vegetace. A to dokonce ve velkém přepychu, když máte dostatečné zásoby ropy. Ale na pobyt na všech takových místech doplácí člověk trvalým poklesem své duchovní harmonie, rovnováhy a čistoty. Jak jsem naznačil v článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie.

Šestý závěr:

ZÁKLADEM PRO NALEZENÍ OPTIMÁLNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU ČLOVĚKA JE DOSTATEČNÝ POBYT V ČISTÉ PŘÍRODĚ POD OCHRANOU ENERGIÍ PŘÍRODY. S MOŽNOSTÍ NECHAT NA SEBE PŮSOBIT ČISTÉ ENERGIE PŘÍRODY A TAKTO RELAXOVAT, REGENEROVAT, OBNOVOVAT SVÉ ŽIVOTNÍ SÍLY. TO JE PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA STEJNĚ DŮLEŽITÉ, JAKO JE PRO MALÉ DÍTĚ NEZBYTNÝ POBYT V OCHRANNÉM OBALU JEHO MATKY.

Další základní přirozeností člověka je přijímat potravu

A jsme u další základní přirozenosti člověka – přijímat den za dnem potravu. Každodenní příjem potravy může nepříznivý vliv prostředí na člověka do jisté míry eliminovat, vyčistit a posílit tak skutečnou vnitřní čistotu člověka. Nekvalitní strava naopak situaci člověka ještě více zhorší. Dokonce ji dokáže i zásadně nabourat a postupně zcela zničit, definitivně rozložit. Takovou moc a sílu má potrava člověka, tedy to, co den za dnem dostáváme do těla.

Pokud budete den za dnem přijímat optimální hmotnou potravu s velkým množstvím pravotočivých bioenergií, dokážete tím do jisté míry eliminovat a napravit nepříznivé vlivy nečistého životního prostředí.

Bytost člověka zde ve hmotě je komplexem hmotné i duchovní části, hmotného fyzického těla a systému vnějších energetických těl. Proto i potravu je potřeba posuzovat ze stejného pohledu. Ne pouze podle jejího chemického hmotného složení, aby dokázala vhodnou skladbou živin posílit hmotné tělo člověka. Právě tak to dělají obvyklé technologie zpracování potravin. Důležité je také sledovat povahu bioenergií, které ta potravina s sebou do těla přináší. Aby příjem takové potravy dokázal posílit a stabilizovat i duchovní tělo, energetické struktury člověka.

To je další zásadní poznatek, jehož dodržování nás může dovést do souladu s Přírodou. Poznatek samozřejmě ne zcela nový, protože k němu nezávisle dospěla řada bytostí na své cestě životem.

Tyto požadavky splňuje optimální vegetariánská strava obsahující pět základních složek výživy – ovoce, zeleninu, obiloviny, ořechy a další semena, luštěniny. A přitom co nejvíce z toho, doporučuje se alespoň 50 %, v původní syrové formě, ve které jsou pravotočivé bioenergie v maximální míře zachovány, viz články 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

Ještě dále jde taková forma stravování, kdy člověk přijímá pouze původní plody a výpěstky přírody v syrovém stavu, tak zvané vitariánství – viz článek Věry Talandové 42B. Přirozená živá strava.

Součástí optimálního stravování však také musí být naopak záměrné vyhýbání se všemu, co je pro člověka z pohledu bioenergií výrazně nepříznivé, přímo rizikové, viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.

Další základní přirozeností člověka je každodenní pohyb

Každý z nás si uvědomuje, že styl života dnešního člověka, mnohahodinové vysedávání u počítačů a za kancelářskými stoly, vede k postupné fyzické degeneraci. Ke ztrátě vitality, odolnosti i k postupnému narušování zdraví člověka.

I při posuzování vhodnosti pohybu bychom měli sledovat obě složky. Pomáhá takový pohyb nejen fyzicky, tedy z hmotného pohledu, ale také energeticky, duchovně? Máme možnost při takovém pohybu nejen posílit, ozdravit své hmotné tělo, ale zároveň zlepšit svoji vnitřní energetickou čistotu a stabilitu, povzbudit duchovní složky své bytosti?

Samozřejmě, každý pohyb je vhodný, pokud při něm nejsem ovládán nepříznivými energiemi. Takže jakýkoliv rekreační sport, tělesné cvičení, které není vedeno touhou po dosažení výsledku za každou cenu, za všech okolností. Nebo obyčejná turistika, volný pohyb v čisté Přírodě.

Navíc existuje cvičení, které má vysoce blahodárné účinky na fungování čaker člověka. Nejen že celkově posiluje člověka a rovná jeho tělo shrbené mnohahodinovým vysedáváním u pracovního stolu. Ale mimo to doslova „rovná“ čakry do optima a tlačí je do správné rotace. Takže Pět Tibeťanů je ten dar, který je důležitý jako metoda každodenní péče o své čakry, o optimální energetické fungování své bytosti, viz články 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů.

Nepříznivé energetické vlivy dalších systémů

Avšak pozor. Také mnoho dalších cvičebních, relaxačních či bojových systémů má pozitivní vliv na hmotnou stránku člověka. Většina těchto systémů má výrazný vliv také na duchovní stránku bytosti člověka. Ale místo na pravotočivé energie potřebné pro cestu Světlem, vážou mnohé z těchto dalších forem pohybu cvičícího člověka na systémy přinášející určitou formu ovládání, manipulace, násilí - na člověku, na druhých bytostech či Přírodě.

Typickým případem je jóga, která člověku na počátku jeho duchovní cesty může výrazně pomoci. Ale zároveň mu nastaví duchovní strop, přes který se již dále nedostane. Jak je možné tento fakt vysvětlit? Temné vlivy těchto systémů působí na velmi vysokých frekvencích bioenergie, na úrovních desátého až dvanáctého vnějšího energetického těla, na kterých fungovalo lidstvo například v době Atlantidy. Což je úroveň Věčného Já, rovina, kam dosahuje vědomí “osvícených“ bytostí. Takže běžný duchovně probuzený člověk s dosahem vědomí do 5. těla nic takového nebude vnímat a zpočátku si uvědomí pouze pozitivní vliv takového systému. A může mu pak připadat, jak je jóga pro jeho život příznivá. Stejně jako jsem to cítil já v době studií na vysoké škole, kdy mi pravidelné cvičení jógy výrazně pomáhalo ve schopnosti soustředit se a zvyšovalo moji fyzickou odolnost, pohyblivost i vytrvalost.

Po vstupu na Novou duchovní cestu však impulsy byly jednoznačné – pozor na jógu. Je navázána na nepříznivé temné systémy z dávné minulosti v oblasti Indie. Její vliv je rozporný, stejně jako jsou rozporné vlivy mnohých duchovních mistrů z Indie působících v tomto světě. Vše se vícekrát potvrdilo při karmickém čištění některých osob. Tehdy jsem se konkrétně přesvědčil, jak nepříznivé a mimořádně silné jsou temné vlivy z minulosti spojené se systémem jógy.

Ovládání jedné bytosti blízkou osobou, aktivní učitelkou-cvičitelkou jógy, šlo až tak daleko, že mělo vliv na fungování mobilu a posílání sms zpráv, kterými mne tato bytost prosila o pomoc při karmické očistě. Výsledkem bylo  blokování přenosu sms zpráv z jejího mobilu na můj po dobu několika dnů, kdy se vynořovaly další a další vrstvy s tímto ovládáním. Je neuvěřitelné zažívat, do jaké míry dokážou temné systémy vysoké frekvence ovlivnit nejen samotné zdraví člověka, jeho pohodu a vyrovnanost. Ale také mohou zřetelně vychýlit počítače, mobily i další technická zařízení z běžných postupů fungování. Řadu konkrétních příkladů jsem již uvedl v jiných textech.

Čím je optimální začít svoji duchovní cestu?

Jakmile začnete své úsilí o změnu životní cesty optimální výživou a pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů, tedy tím, co je pro člověka běžné a přirozené, správně a především čistě se tím nastartujete. Vaše čakry se postupně otevřou vůči Přírodě a začnete jimi nasávat moudrost Přírody obsaženou v přirozených morfických polích. Od samého počátku tak získáte pohled na svět oproštěný od temných nánosů všeho druhu. A takto začnete přirozeně vnímat impulsy samotné Přírody vedoucí vás k dalším změnám ve vašem životě. A snadno budete vnitřně přijímat informace vedoucí vás optimální cestou v životě.

Zatímco začnete-li svoji duchovní cestu studiem informací, přednáškami, semináři, zasvěcováním do řady systémů, diskutováním na duchovních webech, stanou se dvě věci. Zaprvé, takto vám bude vtlučena do hlavy řada nesprávných, již překonaných myšlenek, principů, postojů. A protože se tyto myšlenky v řadě knih opakují, stanou se vašimi pevnými duchovními předsudky. A toto vše budete pak později jen těžce ze sebe dostávat. A bude vám to bránit v přijímání nových informací o skutečné povaze našeho světa.

A zadruhé, navázáním energetických kontaktů na manipulující duchovní systémy nabalíte na sebe řadu temných vrstev, které vás už budou na každém kroku provázet. A takto vás spolehlivě oddělí od Přírody. Zastřou, doslova vám zatemní svobodný objektivní pohled na svět. Tímto obojím se stanete člověkem značně vychýleným nabalenými temnými bioenergiemi, neschopným sám od sebe najít nebo na radu druhých přijmout čistou cestu životem.

Dokáže běžný člověk nastoupit cestu světelného vzestupu sám bez pomoci druhých?

Dejme tomu, že člověk pochopil, jak je výživa a péče o čakry na počátku duchovní cesty důležitá. A den za dnem již v plném rozsahu cvičí Pět Tibeťanů a postupně opouští své dosavadní stravovací prohřešky. Co se bude dít dále? 

Připomínám, že drtivá většina dnešní pozemské populace funguje s vnitřním vyladěním nižším než 60 %, jak jsem vysvětlil v článku 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka. Zatímco nad 60 % funguje pouze zhruba každý sedmnáctý člověk.

Na základě zkušeností s mnoha konkrétními lidmi jsem zjistil, že většina jednotlivců, kteří začnou v tomto směru na sobě pracovat, se po jednom až dvou měsících soustavné práce na své výživě a čakrách obvykle dostane na úroveň vyladění nad 70%. K bodu otevření NDC je sice ještě daleko, ale podstatné začínají být změny, které se postupně s člověkem začínají odehrávat. Je nastartován vzestup, vnitřní vyladění se zlepšuje, frekvence vnitřní bioenergie se zvyšuje. Takový člověk mnohdy sám na sobě vnímá zvyšování vnitřní citlivosti. Někteří začínají vnímat proudění energií.

Ale pozor, toto platí pouze pro člověka, který začal svoji duchovní cestu právě prací na základu své bytosti. Tedy člověka s prakticky nulovou zkušeností s duchovními naukami, který tak na sebe během tohoto života nenavázal žádné nepříznivé temné systémy. To je však v dnešní době výjimečné. Přesně tak to probíhalo u mne, jak jsem podrobně popsal v předcházející části 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II.

Mnoho lidí na sebe navázalo nepříznivé stahující vazby

Většina jedinců naopak zahájila již dříve pokus o svoji duchovní cestu absolvováním nebo přijímáním řady doporučovaných aktivit - přednášky, semináře, knihy, soukromé návštěvy duchovních pracovníků. Při tom všem byli vedeni k používání nejrůznějších umělých pomůcek a metod na duchovní cestě, nebo i k přijímání energetických zásahů takovými pomůckami: zasvěcení, společné meditace, umělé léčebné systémy typu Reiki, zásahy léčitelů pracujících na principu ovládání energií vědomím a vůlí, atd.

V minulém textu 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II, jsem sice uvedl, že i já jsem používal mnohé z  umělých pomůcek a metod. Podstatné na tom však je, že jsem tak učinil až poté, co jsem nejprve několik let vytrvale a soustavně pracoval na posílení základů své bytosti (čisté prostředí, výživa, Pět Tibeťanů). Právě touto prací na základech jsem se ještě před používáním umělých pomůcek svým vnitřním vyladěním více přiblížil Přírodě a to mi poskytovalo určitou ochranu před temným působením těchto systémů. Nebo jsem včas ještě před začátkem akce byl schopen vnímat jasné vnitřní varování a „nevhodnou“ akci jsem urychleně opustil. Jako se mi to stalo při návštěvě přednášky duchovní učitelky, „velké mistryně“ z Taiwanu, která mimo jiné propaguje vegetariánství a všem přítomným slibovala zasvěcení.

Naproti tomu ti, kteří začali svoji duchovní cestu umělými pomůckami, návštěvou přednášek a seminářů, zasvěceními, pak tímto způsobem na sebe dobrovolně navázali a doslova do svého nitra vpustili celou řadu nepříznivých vazeb, které je na světelné cestě stahují. Které jim další vzestup na cestě Světla účinně blokují. Protože většina temných ovládacích systémů působících v tomto světě je spojena právě s prováděním duchovních činností. Člověk nebývá ovládnut při koupi čisté zeleniny, při cvičení Pěti Tibeťanů ani při pobytu v čisté Přírodě. Mnoho lidí však bylo ovládnuto při studiu dávných duchovních učení, během procedury zasvěcení, při léčebném energetickém zásahu.

Jak to vypadá s takovými lidmi? Navázání celé řady podobných stahujících vazeb je dovedlo k pádu ve Světle, což je vyjádřeno záporným momentem vzestupu. Pokud zahájili cvičení, jejich hladina vnitřního vyladění se sice také zvyšuje, ale obvykle to nestačí na zastavení pádu a na dosažení světelného vzestupu. Někdy právě naopak - zahájením pravidelného cvičení se některé ze stahujících vazeb obnaží, jejich vliv se zesílí, doslova zakutní. Těchto nepříznivých vazeb se člověk nedokáže zbavit pouhým cvičením a změnou výživy.

Co je nezbytné v takové situaci udělat? Důležité je, že pokud člověk neopatrně do svého nitra vpustil podobné temné systémy spojené s mnoha duchovními metodami, potřebuje pomoc s jejich odstraněním. Tito lidé nutně potřebují pomoc druhého člověka na vzestupné cestě, který má k takovým zásahům duchovní oprávnění. A který je dokáže těchto navázaných nepříznivých vazeb jednorázovým energetickým zákrokem zbavit. A až teprve poté se jejich dosavadní pád může obrátit ve světelný vzestup.

Dokud se od těchto stahujících a zatemňujících vazeb neočistím, nemám šanci postoupit dále. Nemám šanci získat otevřený a čistý pohled na vnější svět. Nemám šanci přijmout čisté duchovní informace Přírody.

Sedmý závěr:

ČLOVĚK DOKÁŽE SÁM NASTOUPIT CESTU STABILNÍHO SVĚTELNÉHO VZESTUPU OBVYKLE POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ZAČAL SVOJI DUCHOVNÍ CESTU PRACÍ NA SVÝCH ZÁKLADECH A NIKOLIV ROZSÁHLÝM STUDIEM DUCHOVNÍCH NAUK. PRÁVĚ KONTAKTY S MNOHA DUCHOVNÍMI METODAMI A UČENÍMI VEDOU K NAVÁZÁNÍ STAHUJÍCÍCH VAZEB, KTERÉ SVĚTELNÉMU VZESTUPU ČLOVĚKA ÚČINNĚ BRÁNÍ.

Je jediná možnost, jak dosáhnout souladu s Přírodou

Klíčem k dosažení souladu s Přírodou je překročení hranice stabilního vnitřního vyladění 95 % vůči svému optimu. A to lze jednoduše měřit otevřeností pro příjem optimální hmotné výživy a bioenergií. Dosáhnout toho lze pouze a výhradně sledováním energetické kvality své každodenní výživy a každodenní péčí o své čakry. To je jediná prokazatelně fungující možnost.

Ať si říká, kdo chce, co chce, o desítkách různých cest. Ale právě tato cesta sledování kvality své výživy a každodenního posilování činnosti svých čaker je jediná účinná a spolehlivě fungující možnost směřující k dosažení dostatečné vnitřní harmonie.

Navíc v článku 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, jsem vysvětlil, proč v tomto směru funguje právě Pět Tibeťanů, a proč ne jóga, taiči, kung-fu a další podobné systémy práce s energiemi. Můžete o tom libovolně dlouho diskutovat, rozebírat to ze všech možných stran. Ale nic na této skutečnosti nemůžete změnit. Nechce-li někdo tento fakt přijmout, je to jeho volba a za takové rozhodnutí ponese osobní odpovědnost. Optimálního vyladění vůči Přírodě jiným způsobem nelze dosáhnout. I kdybyste o tom meditovali třeba celé roky. I kdybyste přečetli stovky knih s duchovní tématikou. I pokud byste absolvovali desítky různých zasvěcení.

Pochopit principy fungování světa lze teprve po dosažení souladu s Přírodou

Aby člověk pochopil principy fungování tohoto světa, potřebuje se nejprve stát svojí vnitřní harmonií součástí Přírody. Nebo se alespoň k této úrovni harmonie maximálně přiblížit. Jinak nemá šanci se v tomto světě správně orientovat.

Dokladem toho jsou desítky či stovky diskutujících na různých duchovně zaměřených webech. Mnozí z nich si připadají jako mistři v duchovní oblasti. Jejich styl vyjadřování je však dokladem jejich výrazné vnitřní vychýlenosti a neharmonie. Někteří z nich dávají okázale najevo napěchovanost vlastní hlavy duchovními předsudky nejrůznějšího typu.

Pro skutečný světelný vzestup je za těchto okolností při pokračování jejich dosavadního stylu duchovní praxe většina z nich ztracená. Musel by přijít výrazný zlom v jejich životě, aby je dotlačil ke změně postojů. Aby vnější události dokázaly z jejich hlav vytlačit celé hory zbytečných a navíc již nesprávných poznatků o fungování světa. Aby se dokázali přesunout z pozice „vševědoucího“ na duchovní cestě do pozice „začátečníka“ na cestě světelného vzestupu.

Bez pochopení základu se světelná duchovní cesta nerozběhne

Dostatečně čisté životní prostředí, pobyt v Přírodě, optimální hmotná strava a každodenní úsilí o optimální fungování čaker, to je pouze začátek a zároveň nezbytný základ, pokud se člověk rozhodl vstoupit na vzestupnou světelnou duchovní cestu. Kdo nedokázal vstřebat předcházející informace, kdo vnitřně nepřijal jejich naléhavost a urgentnost, pak čtení dalších pokračování tohoto tématu pro něj postrádá hlubší smysl. Protože tomu jednoduše nebude věřit. Duchovní předsudky v něm uložené se budou proti takovým informacím bouřit a výrazně bránit. Takový člověk se při čtení textu nebude cítit dobře a bude to zřetelně dávat najevo svými odmítavými reakcemi. Jak je například jasně patrné na postojích příznivců magie. Kteří si zřídili speciální webové stránky jen na to, aby nás na nich kritizovali, doslova se posmívali.  

Toto téma bude pokračovat čtvrtou částí 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV. V té se budu zabývat tím, jaký nový pohled na svět tato cesta stabilního světelného vzestupu člověku přináší. K jakým zásadně odlišným informacím se po vstupu na tuto cestu dostane a jaké výhody to pro jeho další životní cestu přináší. 

© Jiří Novák, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 252
  • 27
  • 20
  • 17
  • 22

Celkový počet hlasů: 338